ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Άνω Μπούτια (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Άνω Μπούτια (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Άνω Μπούτια (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Προσυμναίων και προσαρτάται στην κοινότητα Πασσιά

18/12/1920

Ο οικισμός καταργείται

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Πασσιά

ΦΕΚ 359Α - 20/10/1934

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πασσιά και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουτίων

16/10/1940

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα της κοινότητας Μπουτίων

Ο οικισμός καταργείται

Εκτύπωση   Αρχείο csv