ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Καμπάσι (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Τιμαθείας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τιμαθείας και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στην κοινότητα Χανδρινού

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Κάλαμος

Κάλαμος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Καμπάσι

19/03/1961

Ο οικισμός καταργείται

Εκτύπωση   Αρχείο csv