ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Χρισσό (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Δελφών (Καστρίου)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Δελφών (Καστρίου) και ορίζεται έδρα του δήμου Κρίσσης

Χρισσό (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Χρισσό (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Χρισσό (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Χρυσόν

Χρυσόν (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κρίσσης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσού

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Χρισσό

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Χρυσόν (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 98Α - 02/07/1984

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Χρισσό

Χρισσό (Φωκίδος)

ΦΕΚ 98Α - 02/07/1984

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Χρυσόν

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Χρισσού και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Εκτύπωση   Αρχείο csv