ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κολοπετινίτσα (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Μυωνίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μυωνίας και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξειδίου

Κολοπετινίτσα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Γαλαξειδίου και προσαρτάται στο δήμο Μυωνίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κολοπετινίτσα (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Κολοπετινίτσα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μυωνίας και προσαρτάται στην κοινότητα Ιτέας

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ιτέας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κολοπετινίτσης

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Μονοδένδρι

Μονοδένδρι (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Κολοπετινίτσα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Τριταία

Τριταία (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Μονοδένδρι

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Τριταία (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο Ιτέας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Εκτύπωση   Αρχείο csv