ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γκούριτζα (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο Κυτινίων

Γκούριτζα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Γκούριτζα (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Γκούριτζα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Γουρίτσα

Γουρίτσα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουρίτσης

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Γκούριτζα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Πυρά

Πυρά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Γουρίτσα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Πυρά (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πυράς και προσαρτάται στο δήμο Καλλιέων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Εκτύπωση   Αρχείο csv