ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Καστέλλι (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Ερινεού

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ερινεού και ορίζεται έδρα του δήμου Δωριέων

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Δωριέων

Καστέλλι (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Καστέλλι (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Καστέλλι (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Δωριέων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστελλίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Καστέλλι (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 8Α - 19/01/1979

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Καστέλλια

Καστέλλια (Φωκίδος)

ΦΕΚ 8Α - 19/01/1979

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Καστέλλι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Καστελλίων και προσαρτάται στο δήμο Γραβιάς

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Εκτύπωση   Αρχείο csv