ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Άνω Μουσονίτσα (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Κορακίων (Κόρακος)

6305/11/1836

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κορακίων (Κόρακος) και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στο δήμο Κυτινίων

Άνω Μουσονίτσα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Άνω Μουσονίτσα (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Άνω Μουσονίτσα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Μουσονίτσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Άνω Μουσουνίτσα

Άνω Μουσουνίτσα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Άνω Μουσονίτσα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Άνω Μουσουνίτσα (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Αθανάσιος Διάκος

Αθανάσιος Διάκος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Άνω Μουσουνίτσα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αθανασίου Διάκου και προσαρτάται στο δήμο Καλλιέων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Εκτύπωση   Αρχείο csv