ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σεργούνι (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Σεργούνι (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Σεργούνι (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Σεργούνι (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αμφισσέων και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος

ΦΕΚ 41Β - 05/05/1916

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Άγιος Κωνσταντίνος Παρνασσίδος

Άγιος Κωνσταντίνος Παρνασσίδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 41Β - 05/05/1916

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Σεργούνι

ΦΕΚ 44Α - 01/02/1934

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Παρνασσίδος

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Άγιος Κωνσταντίνος Παρνασσίδος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Παρνασσίδος και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Εκτύπωση   Αρχείο csv