ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Παλαιόβραχον (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Σπερχειάδος

Παλαιόβραχον (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 65Α - 20/11/1878

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Σπερχειάδος

Παλαιοβράχα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Παλαιοβράχα (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Παλαιοβράχα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

Παλαιόβραχον (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Παλαιοβράχα

Παλαιοβράχα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοβράχας

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Παλαιόβραχον

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Παλαιοβράχα (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοβράχας και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Εκτύπωση   Αρχείο csv