ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γυφτοχώρι (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Γυφτοχώρι (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Γυφτοχώρι (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Γυφτοχώρι (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γυφτοχωρίου

ΦΕΚ 98Α - 14/03/1915

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Καλλιθέα Σπερχειάδος

Καλλιθέα Σπερχειάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 98Α - 14/03/1915

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Γυφτοχώρι

16/10/1940

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Κάτω Καλλιθέα

Κάτω Καλλιθέα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Καλλιθέα Σπερχειάδος

Καλλιθέα Σπερχειάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Καλλιθέα Σπερχειάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Κάτω Καλλιθέα (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Εκτύπωση   Αρχείο csv