ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Λιγούδιστα (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Κενηρίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κενηρίου και προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Φλεσσιάδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Φλεσσιάδος και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιγουδίστης

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Χώρα

Χώρα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Λιγούδιστα

19/03/1961

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου της κοινότητας Χώρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Χώρας και ορίζεται έδρα του δήμου Νέστορος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Νέστορος και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Εκτύπωση   Αρχείο csv