ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μεμερίζι (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Πηδάσσου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεμεριζίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Καλλιθέα Πυλίας

Καλλιθέα Πυλίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Μεμερίζι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Πυλίας και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Εκτύπωση   Αρχείο csv