ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Βοϊβονδά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Κελεών

09-12-1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κελεών και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Βοϊβονδά (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Βοϊβονδά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στην κοινότητα Λιοπεσίου

ΦΕΚ 99Α - 30/04/1920

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Λιοπεσίου και προσαρτάται στην κοινότητα Μποζικών

ΦΕΚ 306Α - 15/10/1925

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μποζικών και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βοϊβοντά

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Τιτάνη

Τιτάνη (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Βοϊβονδά

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Τιτάνη (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Τιτάνης και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Εκτύπωση   Αρχείο csv