ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μπάσι (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Καστανέας

09-12-1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

ΦΕΚ 6Α - 08/02/1877

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Στυμφαλίας

ΦΕΚ 8Α - 10/01/1883

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Στυμφαλίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Μπάσι (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Μπάσι (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπασίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Μπάσι (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Δροσοπηγή

Δροσοπηγή (Κορινθίας)

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Μπάσι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Δροσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Εκτύπωση   Αρχείο csv