ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Άνω Διμηνιό (Κορινθίας)

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Άνω Διμηνιό (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Διμηνιού

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Δημινιόν

Δημινιόν (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Άνω Διμηνιό

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Διμηνιόν

Διμηνιόν (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Δημινιόν

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Διμηνιόν (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Διμηνιού και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Εκτύπωση   Αρχείο csv