ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ζούρτσα (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Λεπρέου

09-12-1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Λεπρέου και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Φιγαλείας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Ζούρτσα (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Ζούρτσα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζούρτσης

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Κάτω Φιγαλία

Κάτω Φιγαλία (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ζούρτσα

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κάτω Φιγαλία (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Κάτω Φιγαλεία

Κάτω Φιγαλεία (Ηλείας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Κάτω Φιγαλία

ΦΕΚ 86Α - 14/04/1976

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Νέα Φιγαλεία

Νέα Φιγαλεία (Ηλείας)

ΦΕΚ 86Α - 14/04/1976

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Κάτω Φιγαλεία

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Νέας Φιγαλείας και ορίζεται έδρα του δήμου Φιγαλείας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Εκτύπωση   Αρχείο csv