ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τσορβαντζή (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Αρήνης

ΦΕΚ 36Α - 29/08/1855

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Αρήνης

ΦΕΚ 1Α - 19/01/1862

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Αρήνης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Αρήνης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Τσορβαντζή (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Τσορβαντζή (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Τουρβατζή

Τουρβατζή (Μεσσηνίας)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αρήνης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τουρβατζή

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Τσορβαντζή

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Αρήνη

Αρήνη (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Τουρβατζή

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Αρήνη (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αρήνης και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Εκτύπωση   Αρχείο csv