ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ζαχάρω (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

09-12-1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

ΦΕΚ 34Α - 22/09/1843

Ο οικισμός ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου Αρήνης

ΦΕΚ 36Α - 29/08/1855

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Αρήνης

ΦΕΚ 1Α - 19/01/1862

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Αρήνης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Αρήνης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Ζαχάρω (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Ζαχάρω (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αρήνης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαχάρως

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Ζαχάρω (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

14/03/1971

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Κάτω Ξηροχώριον του δήμου Ζαχάρως

Εκτύπωση   Αρχείο csv