ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Παληοκάτουνον (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Παληοκάτουνον (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Παληοκάτουνον (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αγραίων και προσαρτάται στην κοινότητα Βούλπης

ΦΕΚ 25Α - 30/01/1925

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Βούλπης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοκατούνου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Παλαιοκατούνα

Παλαιοκατούνα (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Παληοκάτουνον

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Παλαιοκατούνα (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 53Α - 16/03/1971

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα της κοινότητας Παλαιοκατούνας

05/04/1981

Ο οικισμός καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Προκόπιος της κοινότητας Παλαιοκατούνας

Εκτύπωση   Αρχείο csv