ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Βελβίτσι (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Βελβίτσι (Αχαΐας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Βελβίτσι (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Πατρέων και προσαρτάται στην κοινότητα Μποζαϊτίκων

Χαράδριον (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 25/05/1925

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μποζαϊτίκων και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Βελβίτσι (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Χαράδριον

Χαράδριον (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Βελβίτσι

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Χαράδριον (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Χάραδρον

Χάραδρον (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Χαράδριον

Εκτύπωση   Αρχείο csv