ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Λυκούρια (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Λυκουρίας

01-07-1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και ορίζεται έδρα του δήμου Λευκασίου

ΦΕΚ 75Α - 15/09/1877

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Λευκασίου

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Λυκούρι

Λυκούρι (Αχαΐας και Ήλιδος)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ψωφίδος και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκουρίου

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Λυκούρια

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Λυκούρι (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Λυκουρία

Λυκουρία (Αχαΐας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Λυκούρι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Εκτύπωση   Αρχείο csv