ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Χράνοι (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Γαθέας (Γαθεών)

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Γαθέας (Γαθεών) και προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Χράνα

Χράνα (Αρκαδίας)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Λυκοσούρας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χράνας

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Χράνοι

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Χράνοι

Χράνοι (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Χράνα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Χράνων και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Εκτύπωση   Αρχείο csv