ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Χειράδες (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Γαθέας (Γαθεών)

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Γαθέας (Γαθεών) και προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Λυκοσούρας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χειράδων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Χιράδες

Χιράδες (Αρκαδίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Χειράδες

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Χιράδων και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Εκτύπωση   Αρχείο csv