ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δερμπούνι (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Δασέας (Δασεών)

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Δασέας (Δασεών) και προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Λυκοσούρας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερμπουνίου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Λύκαιον

Λύκαιον (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Δερμπούνι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Λυκαίου και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Εκτύπωση   Αρχείο csv