ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μπάρδι ή Μπάρδανι (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Προσύμνης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Προσύμνης και προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Μπάρδι ή Μπάρδανι (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Μπάρδι ή Μπάρδανι (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα Μανεσίου

ΦΕΚ 417Α - 26/11/1926

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πουλακίδας και προσαρτάται στην κοινότητα Μάνεσι

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μάνεσι και προσαρτάται στην κοινότητα Γκερμπεσίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Αμυγδαλίτσα

Αμυγδαλίτσα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Μπάρδι ή Μπάρδανι

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Αμυγδαλίτσα (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 149Α - 02/06/1989

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Εκτύπωση   Αρχείο csv