ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πασσιά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Ιναχίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Ιναχίας

ΦΕΚ 30Α - 12/05/1875

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Προσυμναίων

ΦΕΚ 35Α - 02/06/1877

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Προσυμναίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Πασσιά (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Πασσιά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Προσυμναίων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πασσιά

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Πασάς

Πασάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Πασσιά

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Πασάς (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 96Α - 21/05/1975

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Ίναχος

Ίναχος (Αργολίδος)

ΦΕΚ 96Α - 21/05/1975

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Πασάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο Άργους

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Εκτύπωση   Αρχείο csv