ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Χαρβάτι (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Μυκηνών

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Μυκηνών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Χαρβάτι (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Χαρβάτι (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μυκηνών και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαρβατίου

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Μυκήναι

Μυκήναι (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Χαρβάτι

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Μυκήναι (Αργολίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μυκηνών και ορίζεται έδρα του δήμου Μυκηναίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Εκτύπωση   Αρχείο csv