ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μπέρκος (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Μπέρκος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Πέρκη

Πέρκη (Αιτωλοακαρνανίας)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Προσχίου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέρκης

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Μπέρκος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Πέρκος

Πέρκος (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Πέρκη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πέρκου και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Εκτύπωση   Αρχείο csv