ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίας Παρασκευής (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Παρασκευή από την κοινότητα Χαλανδρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 390Α - 30/10/1929

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλανδρίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 262Α - 08/08/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Παρασκευή από την κοινότητα Χαλανδρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αγίας Παρασκευής (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αγίου Βλασίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Βλάσιος από το δήμο Χαιρώνειας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αγίου Βλασίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αγίου Γεωργίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δεγλές αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ράχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δεγλές της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυρόγεια

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αγίου Γεωργίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αγίου Δημητρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Δημήτριος από το δήμο Ορχομενού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αγίου Δημητρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 48Α - 27/02/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Ρέντης από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αγίου Στεφάνου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 217Α - 04/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Στέφανος από την κοινότητα Αφιδνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νέα Ζοργιάνη αποσπάται από την κοινότητα Αφιδνών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 388Α - 16/09/1939

Ο οικισμός Παλαιόν Μπογιάτι αποσπάται από την κοινότητα Αφιδνών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Νέα Ζοργιάνη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αφίδναι της κοινότητας Αφιδνών

Αναγνώριση του οικισμού Πόντιοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Στεφάνου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αγίου Στεφάνου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αγίων Αναργύρων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Ανάργυροι από την κοινότητα Νέων Λιοσίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μυκονιάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίων Αναργύρων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αγίων Αναργύρων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αγίων Ασωμάτων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Ασώματοι από την κοινότητα Αιγίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αγίων Ασωμάτων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αγίων Θεοδώρων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι από το δήμο Θηβαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Θήβαι του δήμου Θηβαίων


Κ. Αγίων Θεοδώρων Τροιζηνίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Αγίων Θεοδώρων Τροιζηνίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αγίων Θεοδώρων Τροιζηνίας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Αγκιστρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μεγαλοχώρι

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Πυτιούσα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Λεμονάρια του δήμου διορθώνεται σε Λιμενάρια

Ο οικισμός Παλαιοχώρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Αγκιστρίου (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Αγκιστρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μεγαλοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Λιμενάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μεγαλοχωρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγαλοχώρι από το δήμο Αγκιστρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Αγκιστρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιμενάρια αποσπάται από το δήμο Αγκιστρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 74Β - 25/09/1926

Ο οικισμός Μεγαλοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγκίστρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγκιστρίου

Κ. Αγκιστρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 74Β - 25/09/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγαλοχωρίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αγκιστρίου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αδάμαντος (Χανίων)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Αδάμαντος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αδάμαντος (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Αθηναίων (Αττικής και Βοιωτίας)

13-10-1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αθήναι

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μαρούσι αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηράκλι ή Αράκλι αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουραλή αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλάνδρι αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Πεντέλης αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογρέζα αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογοθέτι αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέρακας αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυτός αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερχάμι αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηφισιά αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Σεπόλια προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Τράχωνες προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Πατήσια προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Αμπελόκηποι προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Χασάνι προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Κατσιποδού προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Καρράς προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Νέα Λιόσια προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

ΦΕΚ 9Α - 11/04/1850

Ο οικισμός Μαρούσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αμαρουσίου

Ο οικισμός Καλογρέζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Λογοθέτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Καρυτός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Μονή Πεντέλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Χαλάνδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Τουραλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Ηράκλι ή Αράκλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Γέρακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Μπερχάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Κηφισιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

ΦΕΚ 30Α - 24/09/1853

Ο οικισμός Μαρούσι αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηράκλι ή Αράκλι αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουραλή αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλάνδρι αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Πεντέλης αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογρέζα αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογοθέτι αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέρακας αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυτός αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερχάμι αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηφισιά αποσπάται από το δήμο Αμαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Τουραλή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λογοθέτι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καρυτός του δήμου καταργείται.

Το όνομα του οικισμού Μαρούσι του δήμου διορθώνεται σε Αμαρούσιον

Το όνομα του οικισμού Ηράκλι ή Αράκλι του δήμου διορθώνεται σε Ηράκλειον

Το όνομα του οικισμού Μπερχάμι του δήμου διορθώνεται σε Μπραχάμι

Ο οικισμός Κολοκυνθού προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Κορυδαλλός προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Κυψέλη προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Λευή προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Περιστέρι προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Μονή Πετράκη προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Μονή Καισαριανής προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κατσιποδού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αμπελόκηποι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κυψέλη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Καισαριανής του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Πεντέλης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Πετράκη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Ρέντης προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Ανάλατος προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Γαλάτσι προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Γλυκόβρυσις προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Δαφνί προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Ιερά Οδός προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Καισαριανή προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Καλλιθέα προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Κουμάρι προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Κουτσικάρι προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Μοσχάτο προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Παράγκες προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Πικροδάφνη προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Ρούφου προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Σκαραμαγκά προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Σφαγεία προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Τζιτζιφιαίς προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Παλαιόν Φάληρον προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Χαϊδάρι προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Χαμόστερναις προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Ψυχικό προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Πυριτιδοποιείον προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Αθηναίων (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Αθηναίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καλογρέζα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γέρακας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Ρέντης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ανάλατος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γαλάτσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γλυκόβρυσις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δαφνί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ιερά Οδός του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καισαριανή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλλιθέα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουμάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουτσικάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μοσχάτο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παράγκες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πικροδάφνη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρούφου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκαραμαγκά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σφαγεία του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τζιτζιφιαίς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χαϊδάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χαμόστερναις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ψυχικό του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κολοκυνθού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λευή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Περιστέρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σεπόλια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πατήσια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χασάνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πεντέλη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουκουβάουνες αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 475Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από την κοινότητα Αχαρνών και προσαρτάται στο δήμο

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καισαριανή και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Καλογρέζα και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθέα και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ελεούσα και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Μοσχάτον και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Κατσιπόδι και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Βαρβάρα και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κοσμάς και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Πικροδάφνη και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Ρέντης και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Τζιτζιφιές και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Γαλάτσι και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Γλυφάδα και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Βουλιαγμένη και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Ανάλατος και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Γέρακας και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Χαϊδάρι και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Παράγκες και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Ψυχικόν και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Χασάνι και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Σκαραμαγκάς και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Βούλα και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Δαφνί και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Πυριτιδοποιείον και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Περιστέρι και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Πεντέλη και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Κουτσικάρι και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

ΦΕΚ 48Α - 27/02/1925

Ο οικισμός Αμαρούσιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμαρουσίου

Ο οικισμός Κηφισιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κηφισσίας

Ο οικισμός Μπραχάμι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπραχαμίου

Ο οικισμός Νέα Λιόσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέων Λιοσίων

Ο οικισμός Παλαιόν Φάληρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιού Φαλήρου

Ο οικισμός Χαλάνδρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλανδρίου

Ο οικισμός Ηράκλειον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ηρακλείου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλλιθέας

Ο οικισμός Μοσχάτον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοσχάτου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Ρέντης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπραχαμίου

Ο οικισμός Κατσιπόδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπραχαμίου

Ο οικισμός Πικροδάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπραχαμίου

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπραχαμίου

Ο οικισμός Τζιτζιφιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Φαλήρου

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλιθέας

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπραχαμίου

ΦΕΚ 117Α - 11/06/1927

Ο οικισμός Γαλάτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλατσίου

ΦΕΚ 184Α - 05/09/1927

Ο οικισμός Γαλάτσι αποσπάται από την κοινότητα Γαλατσίου και προσαρτάται στο δήμο

16/05/1928

Ο οικισμός Καρράς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ανάλατος του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Σφαγεία και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Ώμορφη Εκκλησιά και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Φιλαδέλφεια και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Βύρωνας και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Ιωνία και προσάρτησή του στο δήμο Αθηναίων

ΦΕΚ 15Α - 19/01/1929

Ο οικισμός Ζωγράφος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζωγράφου

ΦΕΚ 372Α - 18/11/1930

Ο οικισμός Ζωγράφος αποσπάται από την κοινότητα Ζωγράφου και προσαρτάται στο δήμο

26/03/1931

Ο οικισμός Ζωγράφος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζωγράφου

ΦΕΚ 73Α - 26/03/1931

Ο οικισμός Κουτσικάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πειραιώς

26/03/1931

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Ζωγράφου στο δήμο

ΦΕΚ 36Α - 10/02/1932

Ο οικισμός Άγιος Σάββας του δήμου μετονομάζεται σε Νέαι Κυδωνίαι

ΦΕΚ 109Α - 07/05/1933

Ο οικισμός Καισαριανή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Καισαριανής

Ο οικισμός Καλογρέζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλογρέζας

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καματερού

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Περιστερίου

Ο οικισμός Κουκουβάουνες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουκουβαούνων

Ο οικισμός Νέα Ιωνία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νέας Ιωνίας

Ο οικισμός Βύρωνας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βύρωνος

Ο οικισμός Νέα Φιλαδέλφεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Φιλαδελφείας

ΦΕΚ 22Α - 18/01/1934

Ο οικισμός Πυριτιδοποιείον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιγάλεω

Ο οικισμός Υμηττός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Υμηττού

Ο οικισμός Νέα Σφαγεία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέων Σφαγείων

Ο οικισμός Μάδυτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Φιλαδελφείας

Ο οικισμός Χαϊδάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγάλεω

Ο οικισμός Σκαραμαγκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγάλεω

Ο οικισμός Δαφνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγάλεω

Ο οικισμός Νέαι Φώκεαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγάλεω

Ο οικισμός Νέαι Κυδωνίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγάλεω

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγάλεω

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγάλεω

Ο οικισμός Σωτηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγάλεω

Ο οικισμός Κτήμα Αλεξάνδρου Λούμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγάλεω

16/10/1940

Ο οικισμός Παράγκες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ώμορφη Εκκλησιά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Αθηναίων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αιγάλεω (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 18/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πυριτιδοποιείον από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χαϊδάρι αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαραμαγκάς αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δαφνί αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέαι Φώκεαι αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέαι Κυδωνίαι αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σωτηράκι αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κτήμα Αλεξάνδρου Λούμη αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 08/05/1935

Ο οικισμός Χαϊδάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαϊδαρίου

Ο οικισμός Νέαι Φώκεαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαϊδαρίου

Ο οικισμός Δαφνί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαϊδαρίου

Ο οικισμός Σκαραμαγκάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαϊδαρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πυριτιδοποιείον της κοινότητας διορθώνεται σε Αιγάλεω

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σωτηράκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κτήμα Αλεξάνδρου Λούμη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νέαι Κυδωνίαι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 22Α - 29/01/1943

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αιγάλεω

Δ. Αιγάλεω (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 29/01/1943

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αιγάλεω

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Αιγάλεω (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Αιγίνης (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αίγινα

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Βαθέως προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Μεσαγρός προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Παχειά Ράχη προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Κύλινδρα προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Χαλασμένα προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Ασώματος προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Αινίκαος προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Βαθέως του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κυκκέσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σφενδούρι προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Πόρταις προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Χαλασμένα του δήμου διορθώνεται σε Χαλασμένη

Το όνομα του οικισμού Ασώματος του δήμου διορθώνεται σε Ασώματοι

Το όνομα του οικισμού Αινίκαος του δήμου διορθώνεται σε Ανικαίου

Το όνομα του οικισμού Πόρταις του δήμου διορθώνεται σε Πόρτα

Ο οικισμός Πέρδικα προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Βαθύ προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Λαζάριδες προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Αποσπόριδες προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Μαργαρώνιδες προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Καπότιδες προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Γκίκα Ράχη προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κύλινδρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πόρτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λαζάριδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αποσπόριδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαργαρώνιδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καπότιδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γκίκα Ράχη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Αιγίνης (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Αιγίνης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αίγινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιγίνης

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαθέος

Ο οικισμός Χαλασμένη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλασμένης

Ο οικισμός Μεσαγρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσαγρού

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέρδικας

Ο οικισμός Άγιοι Ασώματοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγίνης

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγίνης

Ο οικισμός Ανετσαίον ή Ανιτσάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαθέος

Ο οικισμός Παχειά Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαγρού

Το όνομα του οικισμού Ασώματοι του δήμου διορθώνεται σε Άγιοι Ασώματοι

Το όνομα του οικισμού Ανικαίου του δήμου διορθώνεται σε Ανετσαίον ή Ανιτσάκι

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αιγίνης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αίγινα από το δήμο Αιγίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιοι Ασώματοι αποσπάται από το δήμο Αιγίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο Αιγίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 475Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Παχειά Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Μεσαγρού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 21/04/1917

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα Πέρδικας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σφεντούριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Τριάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

ΦΕΚ 34Α - 29/01/1926

Ο οικισμός Ανετσαίον ή Ανιτσάκι αποσπάται από την κοινότητα Ανετσαίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λαζάρηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Μαραθών και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Καπότηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Μαργαρόνηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Μπενάκηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Κοντός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Χλόη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Τζίκηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Άγιοι Ασώματοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Ασωμάτων

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέρδικας

Ο οικισμός Σφεντούριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πέρδικας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ανετσαίον ή Ανιτσάκι της κοινότητας διορθώνεται σε Ανίτσαιον

Ο οικισμός Μαργαρόνηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπενάκηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χλόη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Αικατερίνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αιγίνης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Ακραιφνίου (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κόκκινον

Ο οικισμός Καρδίτσα προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

Ο οικισμός Σέγγενας προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

Ο οικισμός Μουρίκι προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

Ο οικισμός Λουκίσια προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

Ο οικισμός Μονή Πελαγίας προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

Ο οικισμός Μονή Σαγματά ή Ταξιαρχών προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

Ο οικισμός Ούγγρα προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Μονή Σαγματά ή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Παύλια προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

Ο οικισμός Ασπροκάμινος προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Παύλια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ασπροκάμινος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Σαγματά ή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Θηβαίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 2Α - 31/01/1848

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κόκκινον στον οικισμό Καρδίτσα

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Σέγγενας του δήμου διορθώνεται σε Σέγγινα

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Ακραιφνίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Ακραιφνίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Τοπόλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τοπόλιας

Ο οικισμός Λουκίσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουκισίων

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκίνου

Ο οικισμός Καρδίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρδίτσης Θηβών

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουρικίου

Ο οικισμός Ούγγρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουκισίων

Ο οικισμός Κόκκινον Μεταλλείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκίνου

Ο οικισμός Μονή Πελαγίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρδίτσης Θηβών

Ο οικισμός Μονή Σαγματά ή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουρικίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καρδίτσης Θηβών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρδίτσα από το δήμο Ακραιφνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Πελαγίας αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκροπονέρι προσαρτάται στην κοινότητα Καρδίτσης Θηβών

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σέγγενα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρδίτσης Θηβών

16/05/1928

Ο οικισμός Σκροπονέρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σέγγενα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Ο οικισμός Καρδίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακραίφνιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ακραιφνίου

Κ. Ακραιφνίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρδίτσης Θηβών

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Πελαγίας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ακραιφνίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Αλιάρτου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μάζιον

Ο οικισμός Μούλκι προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Δούσια προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Σιάχος προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Ζαγαρά προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Βρασταμήταις προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Μαυρομμάτι προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Μονή Ζαγαρά προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Θηβών του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Μούλκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Σιάχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Ζαγαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Βρασταμήταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Μονή Ζαγαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μουλκίου Λεβαδείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μούλκι από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κριμπάς προσαρτάται στην κοινότητα Μουλκίου Λεβαδείας

ΦΕΚ 39Β - 25/06/1919

Ο οικισμός Κριμπάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλίαρτος

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Κωπαϊδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουλκίου Λεβαδείας

16/10/1940

Ο οικισμός Συνοικισμός Κωπαϊδος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μουλκίου Λεβαδείας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αλκομενών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλκομεναί από την κοινότητα Βρασταμιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Βρασταμιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αλκομεναί της κοινότητας διορθώνεται σε Αλαλκομεναί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αλαλκομενών

Κ. Αλαλκομενών (Αττικής και Βοιωτίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αλκομενών

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αλαλκομενών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Αμαρουσίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 17Α - 11/11/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαρούσι

Ο οικισμός Ηράκλι ή Αράκλι προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Τουραλή προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Χαλάνδρι προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Μονή Πεντέλης προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Καλογρέζα προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Λογοθέτι προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Γέρακας προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Καρυτός προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Μπερχάμι προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

Ο οικισμός Κηφισιά προσαρτάται στο δήμο Αμαρουσίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μαρούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Ηράκλι ή Αράκλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Τουραλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Χαλάνδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Μονή Πεντέλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Καλογρέζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Λογοθέτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Γέρακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Καρυτός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Μπερχάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Κηφισιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 9Α - 11/04/1850

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαρούσι από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλογρέζα αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογοθέτι αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυτός αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Πεντέλης αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλάνδρι αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουραλή αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηράκλι ή Αράκλι αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέρακας αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερχάμι αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηφισιά αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 30Α - 24/09/1853

Ο οικισμός Μαρούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Ηράκλι ή Αράκλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Τουραλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Χαλάνδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Μονή Πεντέλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Καλογρέζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Λογοθέτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Γέρακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Καρυτός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Μπερχάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Κηφισιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αμαρουσίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 48Α - 27/02/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμαρούσιον από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μαγκουφάνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμαρουσίου

Αναγνώριση του οικισμού Μελίσσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμαρουσίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μαγκουφάνα (κρατικός συνοικισμός) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμαρουσίου

Αναγνώριση του οικισμού Παλιάγιαννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμαρουσίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Θωμάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμαρουσίου

Αναγνώριση του οικισμού Παράδεισος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμαρουσίου

Αναγνώριση του οικισμού Πάτημα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμαρουσίου

Αναγνώριση του οικισμού Πολύδροσον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμαρουσίου

Αναγνώριση του οικισμού Σωρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμαρουσίου

ΦΕΚ 22Α - 29/01/1943

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αμαρουσίου

Δ. Αμαρουσίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 29/01/1943

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αμαρουσίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Αμαρουσίου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αμπελακίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμπελάκι από το δήμο Σαλαμίνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από το δήμο Σαλαμίνος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σελήνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελακίου

ΦΕΚ 20Α - 15/02/1928

Ο οικισμός Σελήνια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σεληνίων

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Υπαπαντή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελακίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς - Ναυπηγεία και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελακίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αμπελάκι της κοινότητας διορθώνεται σε Αμπελάκια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αμπελακίων

Ο οικισμός Αγία Τριάς - Ναυπηγεία της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Υπαπαντή της κοινότητας καταργείται.

Κ. Αμπελακίων (Αττικής και Βοιωτίας)

Αναγνώριση του οικισμού Προσφυγικός Συνοικισμός Αμπελακίων και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελακίων

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αμπελακίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αμπελακίων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αμπελοσαλεσίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμπελοσάλεσι από το δήμο Θηβαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αμπελοσάλεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελοχωρίου

Κ. Αμπελοχωρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αμπελοσαλεσίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αμπελοχωρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αναβύσσου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 422Α - 28/11/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανάβυσος από την κοινότητα Καλυβίων Θορικού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αναβύσσου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Ανετσαίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 61Α - 15/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανετσαίον ή Ανιτσάκι από την κοινότητα Βαθέος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 34Α - 29/01/1926

Ο οικισμός Ανετσαίον ή Ανιτσάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αντικυθήρων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Αντικυθήρων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

16/10/1940

Ο οικισμός Βλυχάδια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσικαλαργιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πατεριανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αλληλιζιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάστρο της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αλεβιζιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αποληταριά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αντικυθήρων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Άνω Λιοσίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Λιόσια από το δήμο Αχαρνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Άνω Λιοσίων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Άνω Μεριάς Φολέγανδρου (Χανίων)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Άνω Μεριάς Φολέγανδρου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων

Κ. Άνω Μεριάς Φολέγανδρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Άνω Μούσχας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Άνω Μούσχας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Άνω Μούσχα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακρύλογγος

Ο οικισμός Κάτω Μούσχα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιά Λουτρά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακρυλόγγου

Κ. Μακρυλόγγου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Μούσχας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μακρυλόγγου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Άνω Φαναρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Άνω Φαναρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

16/05/1928

Ο οικισμός Υδρόμυλος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Άνω Φαναρίου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Απολλωνίας Σίφνου (Χανίων)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Απολλωνίας Σίφνου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων

Κ. Απολλωνίας Σίφνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αράπη (Ναύσταθμος) (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αράπης (Ναύσταθμος) από το δήμο Σαλαμίνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλούκια αποσπάται από το δήμο Σαλαμίνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 66Α - 22/03/1919

Ο οικισμός Αράπης (Ναύσταθμος) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαλαμίνος

Ο οικισμός Παλούκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαλαμίνος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αραφήνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 17Α - 11/11/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαρκόπουλον

Ο οικισμός Κουρσαλάς (Κορωπί) προσαρτάται στο δήμο Αραφήνος

ΦΕΚ 17Α - 11/11/1835

Ο οικισμός Βάρη προσαρτάται στο δήμο Αραφήνος

Ο οικισμός Νέαις Βραούνες προσαρτάται στο δήμο Αραφήνος

Ο οικισμός Σπάτα προσαρτάται στο δήμο Αραφήνος

Ο οικισμός Μπάλα προσαρτάται στο δήμο Αραφήνος

Ο οικισμός Βουρβά προσαρτάται στο δήμο Αραφήνος

Ο οικισμός Βελανιδίτσα προσαρτάται στο δήμο Αραφήνος

Ο οικισμός Πετρίτσα προσαρτάται στο δήμο Αραφήνος

Ο οικισμός Αραφήνα προσαρτάται στο δήμο Αραφήνος

Ο οικισμός Νταού προσαρτάται στο δήμο Αραφήνος

Ο οικισμός Βαθύ Πηγάδι προσαρτάται στο δήμο Αραφήνος

Ο οικισμός Παλαιαί Βραούνες προσαρτάται στο δήμο Αραφήνος

ΦΕΚ 48Α - 19/09/1836

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μαρκόπουλον στον οικισμό Κουρσαλάς (Κορωπί)

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Κουρσαλάς (Κορωπί) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κεκρωπίας

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Βάρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Νέαις Βραούνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Σπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Μπάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Βουρβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Βελανιδίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Πετρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Αραφήνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Νταού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Βαθύ Πηγάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Παλαιαί Βραούνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ραφήνας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 86Α - 24/05/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ραφήνα από την κοινότητα Σπάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σανατώριον Νταού Πεντέλης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραφήνας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Ραφήνας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Αραχώβης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αράχωβα

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Αραχώβης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Αραχώβης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραχώβης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αραχώβης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αράχωβα από το δήμο Αραχώβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αράχωβα της κοινότητας διορθώνεται σε Αράχοβα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αραχόβης

Κ. Αραχόβης (Αττικής και Βοιωτίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αραχώβης

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αραχόβης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αρτεμώνος Σίφνου (Χανίων)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Αρτεμώνος Σίφνου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων

Κ. Αρτεμώνος Σίφνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Αρωνιαδίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Αρωνιαδίκων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αρωνιαδίκων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Άσκρης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Παλαιοπαναγιά

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Άσκρης

Ο οικισμός Ξηρονομή προσαρτάται στο δήμο Άσκρης

Ο οικισμός Καραντά προσαρτάται στο δήμο Άσκρης

Ο οικισμός Τάτιζα προσαρτάται στο δήμο Άσκρης

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Παλαιοπαναγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Ξηρονομή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Ο οικισμός Καραντά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Παλαιοπαναγιάς (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοπαναγιά από το δήμο Θεσπιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Παλαιοπαναγιάς (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Ασπροπύργου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασπρόπυργος από το δήμο Φυλής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Ασπροπύργου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Αυλίδος (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βαθύ

Ο οικισμός Σαλούχι προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Κιατίπη προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Γεραλί προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Δράμεσι προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Κριμπάτσι προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Δρίτσα προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Σπαήδες προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Χάλια Μεγάλα προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Χάλια Μικρά προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

ΦΕΚ 24Α - 15/10/1842

Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο Τανάγρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήλεσι προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Στανιάταις προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Στανιάταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Δήλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βαθύ στον οικισμό Χάλια Μεγάλα

Ο οικισμός Δήλεσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρετσώνα προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Αυλίδος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Αυλίδος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Χάλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλίων

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαθέος

Ο οικισμός Σπαήδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαήδων

Ο οικισμός Δρίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρίτσης

Ο οικισμός Ριτσώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαθέος

Ο οικισμός Κριμπάτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαθέος

Ο οικισμός Γεραλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαθέος

Ο οικισμός Δράμεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαθέος

Το όνομα του οικισμού Ρετσώνα του δήμου διορθώνεται σε Ριτσώνα

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αχαρνών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 17Α - 11/11/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μενίδι

Ο οικισμός Βαρυμπόπη προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Λιόπεσι προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Μαούνια προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Τατόϊ προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Μαυρομάτι προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Κουκουβάουνες προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Χασιά προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Καλύβια Χασιάς προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Καματερόν προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Λιόσι προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

ΦΕΚ 15Α - 18/04/1836

Ο οικισμός Χασιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Χασιάς

Ο οικισμός Καλύβια Χασιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χασιάς

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χασιάς

Ο οικισμός Λιόσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χασιάς

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μενίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο οικισμός Λιόπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο οικισμός Μαούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο οικισμός Τατόϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο οικισμός Μαυρομάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο οικισμός Κουκουβάουνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 26Α - 17/07/1858

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μενίδι από το δήμο Φυλής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο Φυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιόπεσι αποσπάται από το δήμο Φυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαούνια αποσπάται από το δήμο Φυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τατόϊ αποσπάται από το δήμο Φυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομάτι αποσπάται από το δήμο Φυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκουβάουνες αποσπάται από το δήμο Φυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από το δήμο Φυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιόσι αποσπάται από το δήμο Φυλής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Λιόπεσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαούνια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαυρομάτι του δήμου καταργείται.

Το όνομα του οικισμού Λιόσι του δήμου διορθώνεται σε Άνω Λιόσια

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Λοιμικόν προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Σαλονίκι προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Αγία Τριάδα προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Αχαρνών (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Αχαρνών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άνω Λιόσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Λιοσίων

Ο οικισμός Μενίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μενιδίου

Ο οικισμός Κουκουβάουνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Λοιμικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Σαλονίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Ασπρόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Κουσίζον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Μπέλιζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Τατόϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μενιδίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μενίδι από το δήμο Αχαρνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λοιμικόν αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σαλονίκι αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ασπρόβρυση αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουσίζον αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπέλιζα αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τατόϊ αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Ο οικισμός Μενίδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχαρναί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αχαρνών

Κ. Αχαρνών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μενιδίου

ΦΕΚ 475Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

18/12/1920

Ο οικισμός Ασπρόβρυση της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λοιμικόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουσίζον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σαλονίκι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σανατόριον Πάρνηθος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχαρνών

16/05/1928

Ο οικισμός Μπέλιζα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μπάφι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχαρνών

ΦΕΚ 145Α - 15/04/1935

Ο οικισμός Δεκέλεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεκελείας

Ο οικισμός Μπάφι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δεκελείας

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δεκελείας

ΦΕΚ 205Α - 20/05/1935

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από την κοινότητα Δεκελείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δεκέλεια αποσπάται από την κοινότητα Δεκελείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπάφι αποσπάται από την κοινότητα Δεκελείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αχαρνών (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Βαγίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάγια από το δήμο Θεσπιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 138Α - 04/06/1925

Ο οικισμός Καζνέσι αποσπάται από την κοινότητα Καζνεσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Καζνέσι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Βαγίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Βαθέος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαθύ από το δήμο Αιγίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ανετσαίον ή Ανιτσάκι αποσπάται από το δήμο Αιγίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 61Α - 15/03/1919

Ο οικισμός Ανετσαίον ή Ανιτσάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανετσαίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Βαθέος (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Βαθέος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαθύ από το δήμο Αυλίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ριτσώνα αποσπάται από το δήμο Αυλίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κριμπάτσι αποσπάται από το δήμο Αυλίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γεραλί αποσπάται από το δήμο Αυλίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δράμεσι αποσπάται από το δήμο Αυλίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

ΦΕΚ 296Α - 06/09/1926

Ο οικισμός Δράμεσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δράμεσι

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κριμπάτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλό Χωριό

16/05/1928

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Εργοστασίου Τσιμέντων ή Μικρό Βαθύ και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

ΦΕΚ 244Α - 22/11/1928

Ο οικισμός Γεραλί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γεραλίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλό Χωριό της κοινότητας διορθώνεται σε Καλόν Χωρίον

Το όνομα του οικισμού Συνοικισμός Εργοστασίου Τσιμέντων ή Μικρό Βαθύ της κοινότητας διορθώνεται σε Μικρό Βαθύ

Αναγνώριση του οικισμού Παντείχιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Βαθέος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Βάρης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάρη από την κοινότητα Κορωπίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βούλα αποσπάται από την κοινότητα Κορωπίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βουλιαγμένη αποσπάται από την κοινότητα Κορωπίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Κορωπίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 108Α - 17/03/1934

Ο οικισμός Βούλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βούλας

ΦΕΚ 21Α - 22/01/1935

Ο οικισμός Βουλιαγμένη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουλιαγμένης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βάρκιζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάρης

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Βάρης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Βαρνάβα (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρνάβας από το δήμο Μαραθώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βελιατζίκι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Βελιατζίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καπανδριτίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Βαρνάβα (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Βιαραδίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Βιαραδίκων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 303Α - 31/08/1931

Ο οικισμός Αυλέμων αποσπάται από την κοινότητα Μιτάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Βιαραδίκων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Βισβαρδίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βιδβάρδι από το δήμο Χαιρώνειας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Βιδβάρδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακόντιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ακοντίου

Κ. Ακοντίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βισβαρδίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ακοντίου

Αναγνώριση του οικισμού Μελίσσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ακοντίου

Αναγνώριση του οικισμού Μαρμάρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ακοντίου

Αναγνώριση του οικισμού Καλομοίρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ακοντίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Νικολάου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ακοντίου

Ο οικισμός Καλομοίρη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαρμάρια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μελίσσια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ακοντίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Βούλας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 108Α - 17/03/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βούλα από την κοινότητα Βάρης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Βούλας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Βουλιαγμένης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 21Α - 22/01/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουλιαγμένη από την κοινότητα Βάρης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Βουλιαγμένης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Βρανεζίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρανέζι από το δήμο Ορχομενού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Βρανέζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Σπυρίδων

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος

Κ. Αγίου Σπυρίδωνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρανεζίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αγίου Σπυρίδωνος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Βρασταμιτών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρασταμίτες από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαμούρα αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σωληνάρι αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 61Α - 15/03/1919

Ο οικισμός Σωληνάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σωληναρίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καραχουσεΐν και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρασταμιτών

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μαμούρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλκομεναί

Ο οικισμός Καραχουσεΐν της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αθανάσιος

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Αλκομεναί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλκομενών

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αλκομενών

16/05/1928

Ο οικισμός Πέτρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Βρασταμιτών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Βρωμολίμνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Βρωμολίμνης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 364Α - 06/11/1930

Ο οικισμός Βρωμολίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεθάνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βυλλίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βύλλια από το δήμο Ειδυλλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Γερμενός και προσάρτησή του στην κοινότητα Βυλλίων

Αναγνώριση του οικισμού Αλεποχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βυλλίων

Αναγνώριση του οικισμού Ψάθα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βυλλίων

16/05/1928

Ο οικισμός Αλεποχώριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ψάθα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Γερμενός της κοινότητας μετονομάζεται σε Αιγόσθενα

Το όνομα του οικισμού Βύλλια της κοινότητας διορθώνεται σε Βίλια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βιλίων

Κ. Βιλίων (Αττικής και Βοιωτίας)

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Αλεποχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βιλίων

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Αλεποχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βιλίων

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βυλλίων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Βιλίων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Βύρωνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 109Α - 07/05/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βύρωνας από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 22Α - 18/01/1934

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Βύρωνος

Δ. Βύρωνος (Αττικής και Βοιωτίας)

Ο οικισμός Νέα Ελβετία προσαρτάται στο δήμο Βύρωνος

Ο οικισμός Κλαζομεναί προσαρτάται στο δήμο Βύρωνος

Ο οικισμός Νέα Βρύουλα προσαρτάται στο δήμο Βύρωνος

Ο οικισμός Νέα Αλάτσατα προσαρτάται στο δήμο Βύρωνος

Ο οικισμός Κορδελιό προσαρτάται στο δήμο Βύρωνος

Ο οικισμός Νέο Κορδελιό προσαρτάται στο δήμο Βύρωνος

Ο οικισμός Βυζάντιον προσαρτάται στο δήμο Βύρωνος

Ο οικισμός Νέα Έφεσσος προσαρτάται στο δήμο Βύρωνος

Ο οικισμός Μαίανδρος προσαρτάται στο δήμο Βύρωνος

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Βύρωνος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Καρέας και προσάρτησή του στο δήμο Βύρωνος

Ο οικισμός Νέα Ελβετία του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κλαζομεναί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νέα Βρύουλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νέα Αλάτσατα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κορδελιό του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νέο Κορδελιό του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βυζάντιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νέα Έφεσσος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαίανδρος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Βύρωνος (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Γαλατά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Γαλατά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 50Α - 10/02/1939

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πόρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαλατσίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 117Α - 11/06/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαλάτσι από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 184Α - 05/09/1927

Ο οικισμός Γαλάτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γερακαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Γερακαρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Γερακαρίου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Γεραλίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 22/11/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γεραλί από την κοινότητα Βαθέος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Γεραλίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Γλυφάδας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γλυφάδα από την κοινότητα Μπραχαμίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ευρυάλη προσαρτάται στην κοινότητα Γλυφάδας

16/10/1940

Ο οικισμός Ευρυάλη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γλυφάδα της κοινότητας

ΦΕΚ 174Α - 16/06/1943

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ευρυάλης

Δ. Ευρυάλης (Αττικής και Βοιωτίας)

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Γλυφάδας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Ευρυάλης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Γραμματικού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γραμματικό από το δήμο Μαραθώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Σούλι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λοιμικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Γραμματικού

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Γραμματικού (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Γρανίτσας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρανίτσα από το δήμο Λεβαδέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Γρανίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαφύστιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λαφυστίου

Κ. Λαφυστίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γρανίτσας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαφυστίου

16/10/1940

Ο οικισμός Σκηνίται της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Λαφυστίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Δαμαλά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Δαμαλά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

16/05/1928

Ο οικισμός Καββασιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κατάρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοκκινιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Δαμαλάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Τροιζήν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τροιζήνος

Κ. Τροιζήνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δαμαλά

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Τροιζήνος (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Δάρα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Δάρα (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Δάρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τακτικούπολις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τακτικουπόλεως

Κ. Τακτικουπόλεως (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δάρα

16/05/1928

Ο οικισμός Μαζώματα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Ψήφτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βίδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Τακτικουπόλεως (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Δαριμαρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαριμάρι από το δήμο Πλαταιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Δαριμαρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Δαυλείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαύλεια από το δήμο Χαιρώνειας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Ιερουσαλήμ αποσπάται από το δήμο Χαιρώνειας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Δαυλείας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Δαυλίδος (Δαυλείας) (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δαύλεια

Ο οικισμός Κασνέσι προσαρτάται στο δήμο Δαυλίδος (Δαυλείας)

Ο οικισμός Μάλτα προσαρτάται στο δήμο Δαυλίδος (Δαυλείας)

Ο οικισμός Μονή Ιερουσαλήμ προσαρτάται στο δήμο Δαυλίδος (Δαυλείας)

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Δαύλεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Κασνέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Μονή Ιερουσαλήμ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δεκελείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 145Α - 15/04/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δεκέλεια από την κοινότητα Αχαρνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπάφι αποσπάται από την κοινότητα Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από την κοινότητα Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 205Α - 20/05/1935

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αχαρνών

Ο οικισμός Δεκέλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αχαρνών

Ο οικισμός Μπάφι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αχαρνών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δερβενοσαλεσίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δερβενοσάλεσι από το δήμο Τανάγρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δερβενοσάλεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύλη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πύλης

Κ. Πύλης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δερβενοσαλεσίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ραπενδόσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πύλης

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Πύλης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Διστομίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δίστομον

Ο οικισμός Στήρι προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

Ο οικισμός Κυριάκιον προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Κυριάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Δίστομον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Στήρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

ΦΕΚ 13Α - 08/05/1858

Ο οικισμός Δίστομον αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στήρι αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριάκιον αποσπάται από το δήμο Λεβαδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερίκια αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίστομον ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κυριάκιον ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Διστομίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Διστομίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δίστομον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διστόμου

Ο οικισμός Στείρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στειρίου

Ο οικισμός Κυριάκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυριακίου

Ο οικισμός Ζερίκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζερικίων

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στειρίου

Το όνομα του οικισμού Στήρι του δήμου διορθώνεται σε Στείρι

Ο δήμος καταργείται

Κ. Διστόμου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δίστομον από το δήμο Διστομίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Διστόμου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Δομβραίνης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δομβραίνα από το δήμο Θίσβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Μακαριωτίσσης αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Δομβραίνης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Δράμεσι (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 296Α - 06/09/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δράμεσι από την κοινότητα Βαθέος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δράμεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παραλία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παραλίας

Κ. Παραλίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δράμεσι

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παραλία της κοινότητας διορθώνεται σε Παραλία Αυλίδος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παραλίας Αυλίδος

Κ. Παραλίας Αυλίδος (Αττικής και Βοιωτίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παραλίας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Παραλίας Αυλίδος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Δρίτσης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δρίτσα από το δήμο Αυλίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Δρίτσης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Δρυμίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δαδίον

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Μονή Δαδίου προσαρτάται στο δήμο Δρυμίας


Κ. Δρυμώνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Δρυμώνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μυρτιδίων

Κ. Μυρτιδίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δρυμώνος

16/10/1940

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μυρτιδίων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Ειδυλλίας (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βίλλια

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κριεκούκι προσαρτάται στο δήμο Ειδυλλίας

ΦΕΚ 30Α - 12/05/1875

Ο οικισμός Κριεκούκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ερυθρών

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Αλποχώρι προσαρτάται στο δήμο Ειδυλλίας

Ο οικισμός Γερμανό προσαρτάται στο δήμο Ειδυλλίας

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Αλποχώρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γερμανό του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Ειδυλλίας (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Ειδυλλίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βύλλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βυλλίων

Το όνομα του οικισμού Βίλλια του δήμου διορθώνεται σε Βύλλια

Ο δήμος καταργείται


Κ. Εκάλης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 135Α - 24/07/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εκάλη από την κοινότητα Κηφισσίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Εκάλης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Ελευσίνος (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ελευσίς

Ο οικισμός Μάνδρα προσαρτάται στο δήμο Ελευσίνος

Ο οικισμός Μαγούλα προσαρτάται στο δήμο Ελευσίνος

Ο οικισμός Βιλαρί προσαρτάται στο δήμο Ελευσίνος

Ο οικισμός Κόρακας προσαρτάται στο δήμο Ελευσίνος

Ο οικισμός Μονή Οσίου Μελετίου προσαρτάται στο δήμο Ελευσίνος

ΦΕΚ 7Α - 20/02/1837

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μάνδρα στον οικισμό Ελευσίς

ΦΕΚ 23Α - 20/06/1872

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ελευσίς στον οικισμό Μάνδρα

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κόρακας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βιλαρί του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Οσίου Μελετίου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Ελευσίνος (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Ελευσίνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάνδρας

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαγούλας

Ο οικισμός Ελευσίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελευσίνος

Κ. Ελευσίνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελευσίς από το δήμο Ελευσίνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Ελευσίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελευσίνος

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Ελευσίνος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Προσφυγικός Συνοικισμός Ελευσίνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελευσίνος

16/10/1940

Ο οικισμός Προσφυγικός Συνοικισμός Ελευσίνας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 24Α - 30/01/1943

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ελευσίνος

Δ. Ελευσίνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 24Α - 30/01/1943

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ελευσίνος

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Ελευσίνος (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Ελληνικού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 80Α - 14/03/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελληνικόν από την κοινότητα Καλαμακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Ο οικισμός Κομνηνά αποσπάται από την κοινότητα Κομνηνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σούρμενα αποσπάται από την κοινότητα Κομνηνών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 174Α - 16/06/1943

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρυάλης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ερυθρών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 30Α - 12/05/1875

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κριεκούκι από το δήμο Ειδυλλίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Ερυθρών (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Ερυθρών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κριεκούκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κριεκουκίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κριεκουκίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κριεκούκι από το δήμο Ερυθρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κριεκούκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ερυθραί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ερυθρών

Κ. Ερυθρών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κριεκουκίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Ερυθρών (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Ζαγαρά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαγαρά από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ζαγαρά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευαγγελίστρια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ευαγγελιστρίας

Κ. Ευαγγελιστρίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαγαρά

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ευαγγελιστρίας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Ζερικίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζερίκια από το δήμο Διστομίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 201Α - 27/06/1934

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο Λεβαδέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 444Α - 22/12/1934

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ζερικίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Ζωγράφου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 15Α - 19/01/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζωγράφος από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 372Α - 18/11/1930

Ο οικισμός Ζωγράφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Η κοινότητα καταργείται

26/03/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζωγράφος από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Ζωγράφου στο δήμο Αθηναίων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Ζωγράφου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Ηλιουπόλεως (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 220Α - 23/10/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ηλιούπολις από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Ηλιουπόλεως (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Ηρακλείου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 48Α - 27/02/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ηράκλειον από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ηράκλειον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Λυκόβρυση και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείου

16/10/1940

Ο οικισμός Άνω Ηράκλειον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Ηρακλείου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Θεσπιέων (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ερημόκαστρον

Ο οικισμός Κασκαβέλι προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Μαυρόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Ξόανο ή Τζόανο προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Βάγια προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Καζνέσι προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Κάραδος προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Καλύβια Αγίου Γεωργίου προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Αρχοντίκι προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Χαραλάμπους προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου (Μαζαράκη) προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Παλαιοπαναγιά αποσπάται από το δήμο Άσκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Άσκρης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ξόανο ή Τζόανο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάραδος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλύβια Αγίου Γεωργίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Χαραλάμπους του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου (Μαζαράκη) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Θεσπιών

Δ. Θεσπιών (Αττικής και Βοιωτίας)

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ερημόκαστρον στον οικισμό Βάγια

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Θεσπιέων

Ο οικισμός Μαυρόκαμπος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βάγια στον οικισμό Ερημόκαστρον

Ο οικισμός Αρχοντίκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Θεσπιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Θεσπιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυρομματίου

Ο οικισμός Παλαιοπαναγιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοπαναγιάς

Ο οικισμός Βάγια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαγίων

Ο οικισμός Κασκαβέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κασκαβελίου

Ο οικισμός Ερημόκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερημοκάστρου

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Θεσπιών

Ο οικισμός Καζνέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καζνεσίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ερημοκάστρου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ερημόκαστρον από το δήμο Θεσπιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 294Α - 06/09/1934

Ο οικισμός Ερημόκαστρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Θεσπιαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θεσπιών

Κ. Θεσπιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 294Α - 06/09/1934

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ερημοκάστρου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Θεσπιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Θηβαίων (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Θήβαι

Ο οικισμός Πυρί προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Τάχι προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Αμπελοσάλεσι προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Σύρτσι προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκούρεσι αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Σαγματά ή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Σαγματά ή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

Ο οικισμός Λυκούρεσι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Θηβαίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Θηβαίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σύρτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συρτσίου

Ο οικισμός Θήβαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θηβών

Ο οικισμός Αμπελοσάλεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμπελοσαλεσίου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Πυρί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πυρίου

Ο οικισμός Τάχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θηβών

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θηβών

Ο δήμος καταργείται

Κ. Θηβών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θήβαι από το δήμο Θηβαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τάχι αποσπάται από το δήμο Θηβαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Θηβαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 22/11/1928

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Θηβών

16/10/1940

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Θηβαίων

Δ. Θηβαίων (Αττικής και Βοιωτίας)

16/10/1940

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Θηβών

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Θηβαίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Θίσβης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χώστια

Ο οικισμός Κακόσι προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Ο οικισμός Δομβραίνα προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Ο οικισμός Μονή Μακαριωτίσσης προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σεραφείμ Δομπούς προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Ξηρονομή αποσπάται από το δήμο Άσκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραντά αποσπάται από το δήμο Άσκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Λεβαδείας του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Θηβών του νομού Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χώστια στον οικισμό Δομβραίνα

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σεραφείμ Δομπούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Τάτιζα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Θίσβης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Θίσβης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Χώστια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χώστιας

Ο οικισμός Καραντά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καραντά

Ο οικισμός Κακόσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακοσίου

Ο οικισμός Ξηρονομή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξηρονομής

Ο οικισμός Δομβραίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δομβραίνης

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χώστιας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κακοσίου

Ο οικισμός Αλυκή Δομβραίνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηρονομής

Ο οικισμός Μονή Μακαριωτίσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δομβραίνης

Ο δήμος καταργείται


Δ. Θορικίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 162Α - 05/07/1890

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κερατέα από το δήμο Λαυρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανάβυσος αποσπάται από το δήμο Λαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όλυμπος αποσπάται από το δήμο Λαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβαράς αποσπάται από το δήμο Λαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Λαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θορικόν αποσπάται από το δήμο Λαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Βίλλια προσαρτάται στο δήμο Θορικίων

Ο οικισμός Βρωμοπούσι προσαρτάται στο δήμο Θορικίων

Ο οικισμός Δάρδιζα προσαρτάται στο δήμο Θορικίων

Ο οικισμός Δασκαλειό προσαρτάται στο δήμο Θορικίων

Ο οικισμός Διψέλιζα προσαρτάται στο δήμο Θορικίων

Ο οικισμός Δημολιάκι προσαρτάται στο δήμο Θορικίων

Ο οικισμός Πλάκα προσαρτάται στο δήμο Θορικίων

Ο οικισμός Μετόχι Αναβύσσου προσαρτάται στο δήμο Θορικίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Θορικίων (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Θορικίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κερατέα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερατέας

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων

Ο οικισμός Κουβαράς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουβαρά

Ο οικισμός Τογάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Συντερική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Διψέλιζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Δασκαλειό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Βρωμοπούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Μετόχι Αναβύσσου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Βίλλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Μερκάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Κάτω Δασκαλειόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Σπηλιαζέζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Δημολιάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Ανάβυσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Λεγρενά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Δάρδιζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Φωφόλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Όλυμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Θορικόν του δήμου καταργείται.


Κ. Καζνεσίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καζνέσι από το δήμο Θεσπιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 138Α - 04/06/1925

Ο οικισμός Καζνέσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαγίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καισαριανής (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 109Α - 07/05/1933

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καισαριανή από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Καισαριανής (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κακονηοχωρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κακονηοχώρι από το δήμο Τανάγρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από το δήμο Τανάγρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 164Α - 01/05/1915

Ο οικισμός Κακονηοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πάνακτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πανάκτου

Κ. Πανάκτου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 164Α - 01/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κακονηοχωρίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Πανάκτου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κακοσίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κακόσι από το δήμο Θίσβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 148Α - 20/04/1915

Ο οικισμός Κακόσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Θίσβη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θίσβης

Κ. Θίσβης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 148Α - 20/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κακοσίου

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Θίσβης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Καλαμακίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 243Α - 09/11/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλαμάκι από την κοινότητα Μπραχαμίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αργυρούπολις και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμακίου

Αναγνώριση του οικισμού Ελληνικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμακίου

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Κομνηνά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομνηνών

ΦΕΚ 80Α - 14/03/1930

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελληνικού

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλαιού Φαλήρου

Ο οικισμός Αργυρούπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλαιού Φαλήρου

Ο οικισμός Τράχωνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλαιού Φαλήρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλάμου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάλαμος από το δήμο Ωρωπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Απόστολοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλάμου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Καλάμου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Καλλιθέας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 48Α - 27/02/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλλιθέα από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 234Α - 15/07/1926

Ο οικισμός Τζιτζιφιές αποσπάται από την κοινότητα Νέου Φαλήρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Σμύρνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιθέας

ΦΕΚ 109Α - 07/05/1933

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καλλιθέας

Δ. Καλλιθέας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 109Α - 07/05/1933

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καλλιθέας

ΦΕΚ 135Α - 06/06/1933

Ο οικισμός Νέα Σμύρνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Σμύρνης

16/10/1940

Ο οικισμός Τζιτζιφιές του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλλιθέα του δήμου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Καλλιθέας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Καλογρέζας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 109Α - 07/05/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλογρέζα από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 235Α - 01/08/1940

Ο οικισμός Καλογρέζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ιωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλυβίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια από το δήμο Θορικίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Όλυμπος αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 28/07/1915

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλύβια Θορικού

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλυβίων Θορικού

Κ. Καλυβίων Θορικού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 260Α - 28/07/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλυβίων

ΦΕΚ 11Α - 19/01/1927

Ο οικισμός Ανάβυσος αποσπάται από την κοινότητα Κερατέας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Φοινικιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλυβίων Θορικού

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Αγίου Νικολάου και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλυβίων Θορικού

Αναγνώριση του οικισμού Φώκαια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλυβίων Θορικού

ΦΕΚ 422Α - 28/11/1929

Ο οικισμός Ανάβυσος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αναβύσσου

16/10/1940

Ο οικισμός Όλυμπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Νικολάου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Καλυβίων Θορικού (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Καματερού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 109Α - 07/05/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καματερόν από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Καματερού (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Καπανδριτίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καπανδρίτι από το δήμο Μαραθώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπατατζίκι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Βελιατζίκι αποσπάται από την κοινότητα Βαρνάβα και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Βελιατζίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικροχώρι

Ο οικισμός Μάζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυδένδρι

Ο οικισμός Σπατατζίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πευκόφυτον

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Εργατών Φράγματος Ούλεν και προσάρτησή του στην κοινότητα Καπανδριτίου

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολυδενδρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Συνοικισμός Εργατών Φράγματος Ούλεν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Καπανδριτίου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Καπαρελίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καπαρέλι από το δήμο Πλαταιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Ο οικισμός Καπαρέλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καπαρέλι Πλαταιών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καπαρελίου Πλαταιών

Κ. Καπαρελίου Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καπαρελίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βασίλειος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καπαρελίου Πλαταιών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καπαρέλι Πλαταιών της κοινότητας διορθώνεται σε Καπαρέλλιον Πλαταιών

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καπαρελλίου Πλαταιών

Κ. Καπαρελλίου Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα Πλαταιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καπαρελλίου Πλαταιών

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καπαρελίου Πλαταιών

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Καπαρελλίου Πλαταιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Καραβά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Καραβά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ντεντιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καραβά

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Καραβά (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Καραντά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καραντά από το δήμο Θίσβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 21Β - 03/03/1916

Ο οικισμός Καραντά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελλοπία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελλοπίας

Κ. Ελλοπίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 21Β - 03/03/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καραντά

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ελλοπίας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Καρβουνάδων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Καρβουνάδων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

16/10/1940

Ο οικισμός Μυρτίδια της κοινότητας μετονομάζεται σε Πιτσινιάνικα

Κ. Καρβουνάδων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Καρβουνάδων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Καρυάς (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρυά από το δήμο Ορχομενού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυάς

16/10/1940

Ο οικισμός Σκηνίται της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Καρυάς (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κασκαβελίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κασκαβέλι από το δήμο Θεσπιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Ο οικισμός Κασκαβέλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεοντάριον Θηβών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λεονταρίου Θηβών

Κ. Λεονταρίου Θηβών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κασκαβελίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Λεονταρίου Θηβών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κασνεσίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κασνέσι από το δήμο Χαιρώνειας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κασνέσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυρονέρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαυρονερίου

Κ. Μαυρονερίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κασνεσίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μαυρονερίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Κεκρωπίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κουρσαλάς (Κορωπί) από το δήμο Αραφήνος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λιόπεσι αποσπάται από το δήμο Μυρινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο Μυρινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρελά αποσπάται από το δήμο Μυρινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάντζα αποσπάται από το δήμο Μυρινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από το δήμο Μυρινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαγγελάκη αποσπάται από το δήμο Μυρινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιταλού αποσπάται από το δήμο Μυρινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρβάτι αποσπάται από το δήμο Μυρινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράφι αποσπάται από το δήμο Μυρινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από το δήμο Αραφήνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάρη αποσπάται από το δήμο Αραφήνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέαις Βραούνες αποσπάται από το δήμο Αραφήνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπάτα αποσπάται από το δήμο Αραφήνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάλα αποσπάται από το δήμο Αραφήνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρβά αποσπάται από το δήμο Αραφήνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδίτσα αποσπάται από το δήμο Αραφήνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρίτσα αποσπάται από το δήμο Αραφήνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραφήνα αποσπάται από το δήμο Αραφήνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νταού αποσπάται από το δήμο Αραφήνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ Πηγάδι αποσπάται από το δήμο Αραφήνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιαί Βραούνες αποσπάται από το δήμο Αραφήνος και προσαρτάται στο δήμο

26-07-1842

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Κρωπίας

Δ. Κρωπίας (Αττικής και Βοιωτίας)

26-07-1842

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κεκρωπίας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κόκλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καρελά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παναγιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γιταλού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπάλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βελανιδίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πετρίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νταού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βαθύ Πηγάδι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δάγλα προσαρτάται στο δήμο Κρωπίας

Ο οικισμός Πικέρμι προσαρτάται στο δήμο Κρωπίας

ΦΕΚ 34Α - 19/12/1847

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κουρσαλάς (Κορωπί) στον οικισμό Μαρκόπουλον

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Νέαις Βραούνες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιαί Βραούνες του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Βραώνα προσαρτάται στο δήμο Κρωπίας

Ο οικισμός Πόρτο Ράφτη προσαρτάται στο δήμο Κρωπίας

Ο οικισμός Γιαλού Τσιφλίκι προσαρτάται στο δήμο Κρωπίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Κρωπίας (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Κρωπίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Γιαλού Τσιφλίκι του δήμου καταργείται.

Δ. Κρωπίας (Αττικής)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Κρωπίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κορωπί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορωπίου

Ο οικισμός Σπάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπάτων

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαρκοπούλου

Ο οικισμός Λιόπεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιοπεσίου

Ο οικισμός Παλλήνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλλήνης

Ο οικισμός Βάρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κορωπίου

Ο οικισμός Παππαγγελάκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπάτων

Ο οικισμός Ραφήνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπάτων

Ο οικισμός Πικέρμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπάτων

Ο οικισμός Δράφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπάτων

Ο οικισμός Βουρβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπάτων

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρκοπούλου

Ο οικισμός Βραώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρκοπούλου

Ο οικισμός Δάγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρκοπούλου

Ο οικισμός Πρασσάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρκοπούλου

Ο οικισμός Πόρτο Ράφτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρκοπούλου

Ο οικισμός Κάντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παλλήνης

Το όνομα του οικισμού Αραφήνα του δήμου διορθώνεται σε Ραφήνα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κορωπίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κορωπί από το δήμο Κρωπίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βάρη αποσπάται από το δήμο Κρωπίας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κίτσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωπίου

16/05/1928

Ο οικισμός Κίτσι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωπίου

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Βάρη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάρης

Ο οικισμός Βούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάρης

Ο οικισμός Βουλιαγμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάρης

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάρης

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Κορωπίου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κερατέας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κερατέα από το δήμο Θορικίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τογάνι αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Συντερική αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Διψέλιζα αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δασκαλειό αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρωμοπούσι αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μετόχι Αναβύσσου αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βίλλια αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μερκάτι αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Δασκαλειόν αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπηλιαζέζα αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δημολιάκι αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ανάβυσος αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λεγρενά αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δάρδιζα αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φωφόλα αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άρη προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

ΦΕΚ 475Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Άνω Θορικόν αποσπάται από το δήμο Λαυρεωτικής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Θορικόν αποσπάται από το δήμο Λαυρεωτικής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 05/04/1916

Ο οικισμός Άνω Θορικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαυρεωτικής

Ο οικισμός Κάτω Θορικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαυρεωτικής

18/12/1920

Ο οικισμός Αυλάκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δάρδιζα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δημολιάκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Δασκαλειόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τογάνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σπηλιαζέζα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Συντερική της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 11Α - 19/01/1927

Ο οικισμός Ανάβυσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων Θορικού

16/05/1928

Ο οικισμός Άρη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μερκάτι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλάκας

ΦΕΚ 298Α - 03/08/1937

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Πλάκας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Βίλλια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βρωμοπούσι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Αναβύσσου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φωφόλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δασκαλειό της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Διψέλιζα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Κερατέας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κηφισσίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 48Α - 27/02/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κηφισιά από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Ερυθραία και προσάρτησή του στην κοινότητα Κηφισσίας

ΦΕΚ 135Α - 24/07/1928

Ο οικισμός Εκάλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εκάλης

ΦΕΚ 12Α - 13/01/1934

Ο οικισμός Νέα Ερυθραία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Ερυθραίας

ΦΕΚ 516Α - 21/12/1937

Ο οικισμός Νέα Ερυθραία αποσπάται από την κοινότητα Νέας Ερυθραίας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κηφισιά της κοινότητας διορθώνεται σε Κηφισιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κηφισιάς

Κ. Κηφισιάς (Αττικής και Βοιωτίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κηφισσίας

ΦΕΚ 22Α - 29/01/1943

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κηφισιάς

Δ. Κηφισιάς (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 29/01/1943

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κηφισιάς

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Κηφισιάς (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κιμώλου (Χανίων)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Κιμώλου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Κιμώλου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κιούρκων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κιούρκα από το δήμο Μαραθώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λιοσάτι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπογιάτι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 56Β - 10/09/1919

Ο οικισμός Κιούρκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αφίδνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αφίδνης

Κ. Αφίδνης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 56Β - 10/09/1919

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κιούρκων

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Λιοσάτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκινόβραχος

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Αφίδνη της κοινότητας διορθώνεται σε Αφίδναι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αφιδνών

Κ. Αφιδνών (Αττικής και Βοιωτίας)

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μερκούριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αφιδνών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Στέφανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αφιδνών

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Ζοργιάνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αφιδνών

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αφίδνης

ΦΕΚ 217Α - 04/07/1929

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Στεφάνου

Ο οικισμός Νέα Ζοργιάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Στεφάνου

ΦΕΚ 388Α - 16/09/1939

Ο οικισμός Παλαιόν Μπογιάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Στεφάνου

Το όνομα του οικισμού Μπογιάτι της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιόν Μπογιάτι

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Μερκούριος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αφίδναι της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αφιδνών (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κλειδετίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλειδέτι από το δήμο Τανάγρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κλειδέτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλειδί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κλειδίου

Κ. Κλειδίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κλειδετίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Κλειδίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κοκκίνου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόκκινον από το δήμο Ακραιφνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κόκκινον Μεταλλείον αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Κόκκινον Μεταλλείον της κοινότητας διορθώνεται σε Νέον Κόκκινον

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Κοκκίνου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κομνηνών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κομνηνά από την κοινότητα Καλαμακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σούρμενα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κομνηνών

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Ο οικισμός Κομνηνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελληνικού

Ο οικισμός Σούρμενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελληνικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοντολιανίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Κοντολιανίκων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

16/10/1940

Ο οικισμός Πορτολαμιάνικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καρμουλιάνικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαζαρακιάνικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Κοντολιανίκων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κορυδαλλού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 18/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κορυδαλλός από το δήμο Πειραιώς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Κορυδαλλού (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Κορωνείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Γεώργιος

Ο οικισμός Κουτουμουλάς προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Ζερίκια προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Κούκουρα προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Στεβενίκον προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Κυβέρι προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Σουληνάρι προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Αγόριανη προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Δεγλές προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Ράχη προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Κούμαρος προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Καραχουσεΐνη προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Πέτρας

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Ζερίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Στεβενίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Αγόριανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Δεγλές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Κούμαρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Καραχουσεΐνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κουβαρά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουβαράς από το δήμο Θορικίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Κουβαράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουβαρά

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Κουβαρά (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κουκουβαούνων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 109Α - 07/05/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουκουβάουνες από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Κουκουβαούνων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κουκούρων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούκουρα από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σεραφείμ Δομπούς αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μετόχι Μονής Δομπούς προσαρτάται στην κοινότητα Κουκούρων

18/12/1920

Ο οικισμός Μετόχι Μονής Δομπούς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Κουκούρων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κουνοπίτσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Κουνοπίτσης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουνουπίτσα της κοινότητας διορθώνεται σε Κουνουπίτσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κουνουπίτσης

Κ. Κουνουπίτσης (Αττικής και Βοιωτίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κουνοπίτσης

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Κουνουπίτσης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κουτουμουλά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουτουμουλάς από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγόριανη αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 180Α - 11/05/1915

Ο οικισμός Κουτουμουλάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορώνεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορωνείας

Κ. Κορωνείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 180Α - 11/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουτουμουλά

ΦΕΚ 475Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από την κοινότητα Στεβενίκου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Κορωνείας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κρώρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρώρα από το δήμο Τανάγρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κρώρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Στεφάνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στεφάνης

Κ. Στεφάνης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρώρας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκίνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Στεφάνης

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Στεφάνης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κυθήρων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Κυθήρων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Κυθήρων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Κυριακίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυριάκιον από το δήμο Διστομίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Κυριακίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Λαυρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 17Α - 11/11/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κερατέα

Ο οικισμός Ανάβυσος προσαρτάται στο δήμο Λαυρίου

Ο οικισμός Όλυμπος προσαρτάται στο δήμο Λαυρίου

Ο οικισμός Κουβαράς προσαρτάται στο δήμο Λαυρίου

Ο οικισμός Εννέα Πύργοι προσαρτάται στο δήμο Λαυρίου

Ο οικισμός Τερδίτζα προσαρτάται στο δήμο Λαυρίου

Ο οικισμός Αλαγρίνας προσαρτάται στο δήμο Λαυρίου

Ο οικισμός Μητροπίτζι προσαρτάται στο δήμο Λαυρίου

Ο οικισμός Κατήφασι προσαρτάται στο δήμο Λαυρίου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Εννέα Πύργοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τερδίτζα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλαγρίνας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μητροπίτζι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κατήφασι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Λαυρίου

Ο οικισμός Θορικόν προσαρτάται στο δήμο Λαυρίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Εργαστήρια προσαρτάται στο δήμο Λαυρίου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Καμάριζα προσαρτάται στο δήμο Λαυρίου

Ο οικισμός Κυπριανός προσαρτάται στο δήμο Λαυρίου

Ο οικισμός Νεάπολις προσαρτάται στο δήμο Λαυρίου

ΦΕΚ 162Α - 05/07/1890

Ο οικισμός Κερατέα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Θορικίων

Ο οικισμός Εργαστήρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σουνιέων

Ο οικισμός Ανάβυσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θορικίων

Ο οικισμός Όλυμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θορικίων

Ο οικισμός Κουβαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θορικίων

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θορικίων

Ο οικισμός Θορικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θορικίων

Ο οικισμός Καμάριζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουνιέων

Ο οικισμός Κυπριανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουνιέων

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουνιέων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Λεβαδέων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λεβαδειά

Ο οικισμός Γρανίτσα προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Πουρνάρι προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Σούρπι προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Τσουκαλάδες προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Μάκρεσι προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Γρανίτσης προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Βελή αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμαίικο αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπράμαγα αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπισμπάρδι αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριάκιον αποσπάται από το δήμο Διστομίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Πουρνάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσουκαλάδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μάκρεσι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 13Α - 08/05/1858

Ο οικισμός Κυριάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

Ο οικισμός Μπισμπάρδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Γρανίτσης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Πέρα Χωριό προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Λεβαδέων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Λεβαδέων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ρωμαίικο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρωμαίικου

Ο οικισμός Λεβάδεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεβαδείας

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρανίτσας

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρωμαίικου

Ο οικισμός Μπράμαγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρωμαίικου

Ο οικισμός Βελή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρωμαίικου

Ο οικισμός Πέρα Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεβαδείας

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεβαδείας

Το όνομα του οικισμού Λεβαδειά του δήμου διορθώνεται σε Λεβάδεια

Το όνομα του οικισμού Σούρπι του δήμου διορθώνεται σε Σούρπη

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λεβαδείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεβάδεια από το δήμο Λεβαδέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πέρα Χωριό αποσπάται από το δήμο Λεβαδέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο Λεβαδέων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κουρούπι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβαδείας

Αναγνώριση του οικισμού Τσουκαλάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβαδείας

Αναγνώριση του οικισμού Καρβούνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβαδείας

Αναγνώριση του οικισμού Λυκούρεσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβαδείας

Αναγνώριση του οικισμού Γεφυράκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβαδείας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Λυκούρεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκώρεια

16/05/1928

Ο οικισμός Καρβούνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γεφυράκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λυκώρεια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 139Α - 09/04/1929

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λεβαδέων

Δ. Λεβαδέων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 139Α - 09/04/1929

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λεβαδείας

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σούρπης

ΦΕΚ 249Α - 31/07/1932

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από την κοινότητα Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 201Α - 27/06/1934

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζερικίων

ΦΕΚ 444Α - 22/12/1934

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από την κοινότητα Ζερικίων και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Ο οικισμός Κουρούπι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσουκαλάδες του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός και προσάρτησή του στο δήμο Λεβαδέων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Λεβαδέων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Λιάτανης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιάτανη από το δήμο Τανάγρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Ο οικισμός Λιάτανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Θωμάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Θωμά

Κ. Αγίου Θωμά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιάτανης

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αγίου Θωμά (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Λιβαδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Λιβαδίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

16/10/1940

Ο οικισμός Βρουχιάνικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοντελετού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοτσιφιάνικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τζιάνικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Λιβαδίου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Λιοπεσίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιόπεσι από το δήμο Κρωπίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 148Α - 20/04/1915

Ο οικισμός Λιόπεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παιανία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παιανίας

Κ. Παιανίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 148Α - 20/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιοπεσίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Παιανίας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Λογοθετιανίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Λογοθετιανίκων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κομηνιάνικα ή Δουριάνικα της κοινότητας διορθώνεται σε Ντουριάνικα

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Λογοθετιανίκων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Λουκισίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λουκίσια από το δήμο Ακραιφνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ούγγρα αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Λουκισίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Λουτουφίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λουτουφί από την κοινότητα Μπάλτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Λουτουφίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μαγούλας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαγούλα από το δήμο Ελευσίνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μαγούλας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μαζίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάζιον από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μαζίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μαλακάσας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 61Α - 12/02/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαλακάσα από την κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μήλεσι αποσπάται από την κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μήλεσι της κοινότητας διορθώνεται σε Μιλέσιον

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μαλακάσας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μάνδρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάνδρα από το δήμο Ελευσίνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 61Α - 15/03/1919

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Οινόης

Ο οικισμός Μάζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Οινόη

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Οσίου Μελετίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάνδρας

ΦΕΚ 277Α - 30/09/1925

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από την κοινότητα Οινόης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Οινόης

ΦΕΚ 156Α - 18/04/1935

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από την κοινότητα Οινόης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 247Α - 09/09/1936

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Οινόης

Ο οικισμός Μονή Οσίου Μελετίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Οινόης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Σωτήρ και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάνδρας

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάνδρας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μάνδρας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Μαραθώνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 17Α - 11/11/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαραθών

Ο οικισμός Μπέι Σεφέρι προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Βρανάς προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Σούλι Άνω & Κάτω προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Ραπεντόσα προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Διόνυσος προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Βαρνάβας προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Γραμματικό προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Βελιατζίκι προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Σιράκο προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Καλέντζι προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Σταμάτα προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Σπατατζίκι προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

01-06-1836

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκόπουλο αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιούρκα αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογκίτι αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμίδι αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ωρωπός αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκάμινον αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μήλεσι αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακοσάλεσι αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μαραθών στον οικισμό Καπανδρίτι

13-11-1841

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Περαίας

Ο οικισμός Μαρκόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Κιούρκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Λογκίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Κεραμίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Κακοσάλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Ωρωπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Συκάμινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Μήλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καπανδρίτι στον οικισμό Μαραθών

Ανακαλείται η αναγνώριση του δήμου Περαίας στο δήμο

15-04-1842

Ο οικισμός Κιούρκα αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μάζι προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Σκάλα Ωρωπού προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Γεροτζακούλι προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Λιόσια προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Μπογιάτι προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Το όνομα του οικισμού Σπατατζίκι του δήμου διορθώνεται σε Σπάτα

Ο οικισμός Σιράκο του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Δρίζα προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Μαραθώνος (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Μαραθώνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κιούρκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιούρκων

Ο οικισμός Βαρνάβας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρνάβα

Ο οικισμός Γραμματικό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραμματικού

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καπανδριτίου

Ο οικισμός Μαραθών αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαραθώνος

Ο οικισμός Λιοσάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιούρκων

Ο οικισμός Μπογιάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιούρκων

Ο οικισμός Βελιατζίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρνάβα

Ο οικισμός Άνω Σούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γραμματικού

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γραμματικού

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπανδριτίου

Ο οικισμός Σπατατζίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπανδριτίου

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Πλεξίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Μπέης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Μυγδαλέζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Γεροτζακούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Σταμάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Διόνυσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Βρανάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Ραπεντόσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Κάτω Σούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Το όνομα του οικισμού Λιόσια του δήμου διορθώνεται σε Λιοσάτι

Το όνομα του οικισμού Σπάτα του δήμου διορθώνεται σε Σπατατζίκι

Το όνομα του οικισμού Μπέι Σεφέρι του δήμου διορθώνεται σε Μπέης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μαραθώνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαραθών από το δήμο Μαραθώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλεξίδα αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπέης αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μυγδαλέζα αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γεροτζακούλι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταμάτα αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Διόνυσος αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρανάς αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ραπεντόσα αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Σούλι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Μυγδαλέζα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλεξίδα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθώνος

Αναγνώριση του οικισμού Κάστρο Μαραθώνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθώνος

ΦΕΚ 296Α - 06/09/1926

Ο οικισμός Νέα Μάκρη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Μάκρης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπέης της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξερολίθι

Ο οικισμός Καλέντζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βόθωνας

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξυλοκερατιά

16/05/1928

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαραθών της κοινότητας

Ο οικισμός Κάστρο Μαραθώνος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαραθών της κοινότητας

Ο οικισμός Ξυλοκερατιά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθώνος

Αναγνώριση του οικισμού Σπάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθώνος

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Σταμάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταμάτας

Ο οικισμός Διόνυσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σταμάτας

16/10/1940

Ο οικισμός Σπάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βρανάς της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παρθενόπη (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθώνος

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μαραθώνος (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μαρκοπούλου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαρκόπουλον από το δήμο Κρωπίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από το δήμο Κρωπίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βραώνα αποσπάται από το δήμο Κρωπίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δάγλα αποσπάται από το δήμο Κρωπίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πρασσάς αποσπάται από το δήμο Κρωπίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πόρτο Ράφτη αποσπάται από το δήμο Κρωπίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 250Α - 18/07/1915

Ο οικισμός Μαρκόπουλον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαρκόπουλον Μεσογαίας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Κ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 250Α - 18/07/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαρκοπούλου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δάγλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιάδα

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πρασσάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιάδα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βραώνα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μαρκοπούλου Ωρωπού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαρκόπουλο από το δήμο Ωρωπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαλακάσα αποσπάται από το δήμο Ωρωπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μήλεσι αποσπάται από το δήμο Ωρωπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μαυροσουβάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού

Αναγνώριση του οικισμού Μπάφι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Λειβήσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Μαυροσουβάλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυροσουβάλας

ΦΕΚ 61Α - 12/02/1934

Ο οικισμός Μαλακάσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλακάσας

Ο οικισμός Μήλεσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαλακάσας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νέον Λειβήσιον της κοινότητας διορθώνεται σε Νέον Λιβύσιον

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μαρκοπούλου Ωρωπού (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μαυρομματίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυρομμάτι από το δήμο Θεσπιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μαυρομματίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μαυροσουβάλας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυροσουβάλα από την κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μαυροσουβάλας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μεγαλοχωρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Μεγαλοχωρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

16/05/1928

Ο οικισμός Παναγία της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μεγάλο Ποτάμι της κοινότητας διορθώνεται σε Μεγαλοποτάμιον

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μεγαλοχωρίου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Μεγαρέων (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μέγαρα

Ο οικισμός Μάζι προσαρτάται στο δήμο Μεγαρέων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Μεγαρέων (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Μεγαρέων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μέγαρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάρων

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάρων

Ο οικισμός Όρμος Πάχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάρων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μεγάρων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέγαρα από το δήμο Μεγαρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Μεγαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Όρμος Πάχη αποσπάται από το δήμο Μεγαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μεγάρων

Δ. Μεγάρων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μεγάρων

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μάζι του δήμου μετονομάζεται σε Τριποδίσκος

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κινέτα και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

Αναγνώριση του οικισμού Μελί και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Πέραμος και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Νέα Πέραμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Περάμου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Όρμος Πάχη του δήμου διορθώνεται σε Πάχη

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρόπυργος και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Ιεροθέου και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Μεγάρων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μεθάνων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Μεθάνων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 364Α - 06/11/1930

Ο οικισμός Βρωμολίμνη αποσπάται από την κοινότητα Βρωμολίμνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μεθάνων

Δ. Μεθάνων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μεθάνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δριτζέϊκα του δήμου διορθώνεται σε Δριτσαίικα

Ο οικισμός Κόλιανη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Μεθάνων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μεσαγρού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσαγρός από το δήμο Αιγίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παχειά Ράχη αποσπάται από το δήμο Αιγίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 475Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Παχειά Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγίνης

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μεσαγρού (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μήλου (Χανίων)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Μήλου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μήλου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μιτάτων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Μιτάτων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 303Α - 31/08/1931

Ο οικισμός Αυλέμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βιαραδίκων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μιτάτα της κοινότητας διορθώνεται σε Μητάτα

Το όνομα του οικισμού Μονή Αγίας Μόνης της κοινότητας διορθώνεται σε Αγία Μόνη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μητάτων

Κ. Μητάτων (Αττικής και Βοιωτίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μιτάτων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μητάτων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μοσχάτου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 48Α - 27/02/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μοσχάτον από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Παράγκες προσαρτάται στην κοινότητα Μοσχάτου

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Παράγκες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραγκών

ΦΕΚ 390Α - 30/10/1929

Ο οικισμός Παράγκες αποσπάται από την κοινότητα Παραγκών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Παράγκες της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μοσχάτον της κοινότητας

ΦΕΚ 22Α - 29/01/1943

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μοσχάτου

Δ. Μοσχάτου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 29/01/1943

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μοσχάτου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Μοσχάτου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μουλκίου Μεγαρίδος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μούλκι από το δήμο Σαλαμίνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κακή Βίγλα αποσπάται από το δήμο Σαλαμίνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 232Α - 26/06/1915

Ο οικισμός Μούλκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αιάντειον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αιαντείου

Κ. Αιαντείου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 232Α - 26/06/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουλκίου Μεγαρίδος

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αιαντείου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μουρικίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουρίκι από το δήμο Ακραιφνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Σαγματά ή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μονή Σαγματά ή Ταξιαρχών της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σαγματά

Αναγνώριση του οικισμού Πλατανάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουρικίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μουρικίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μουσταφάδων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουσταφάδες από το δήμο Τανάγρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μουσταφάδων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μπάλτσης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπάλτσα από το δήμο Πλαταιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λουτουφί αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Ο οικισμός Λουτουφί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουτουφίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μπάλτσης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μπράμαγα (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 61Α - 15/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπράμαγα από την κοινότητα Ρωμαίικου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπράμαγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Θούριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θουρίου

Κ. Θουρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπράμαγα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται και προσάρτησή του στην κοινότητα Θουρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Σκηνίται της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Θουρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μπραχαμίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 48Α - 27/02/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπραχάμι από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κατσιπόδι αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πικροδάφνη αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 269Α - 26/09/1925

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιού Φαλήρου

ΦΕΚ 296Α - 06/09/1926

Ο οικισμός Πικροδάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιού Φαλήρου

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1926

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλυφάδας

ΦΕΚ 243Α - 09/11/1927

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαμακίου

16/05/1928

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σωρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπραχαμίου

Αναγνώριση του οικισμού Σπιθάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπραχαμίου

Αναγνώριση του οικισμού Ηλιούπολις και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπραχαμίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπραχάμι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Δημήτριος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Δημητρίου

Κ. Αγίου Δημητρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπραχαμίου

ΦΕΚ 220Α - 23/10/1928

Ο οικισμός Ηλιούπολις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ηλιουπόλεως

16/10/1940

Ο οικισμός Σπιθάρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σωρός της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 22Α - 29/01/1943

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αγίου Δημητρίου

Δ. Αγίου Δημητρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 29/01/1943

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αγίου Δημητρίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Αγίου Δημητρίου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Μυλοποτάμου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Μυλοποτάμου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αρέσι της κοινότητας διορθώνεται σε Αραίοι

Αναγνώριση του οικισμού Πίσω Πηγάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυλοποτάμου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Χώρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυλοποτάμου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μυλοποτάμου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Μυρινούντος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 17Α - 11/11/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λιόπεσι

Ο οικισμός Κόκλα προσαρτάται στο δήμο Μυρινούντος

Ο οικισμός Καρελά προσαρτάται στο δήμο Μυρινούντος

Ο οικισμός Κάντζα προσαρτάται στο δήμο Μυρινούντος

Ο οικισμός Παναγιά προσαρτάται στο δήμο Μυρινούντος

Ο οικισμός Παππαγγελάκη προσαρτάται στο δήμο Μυρινούντος

Ο οικισμός Γιταλού προσαρτάται στο δήμο Μυρινούντος

Ο οικισμός Χαρβάτι προσαρτάται στο δήμο Μυρινούντος

Ο οικισμός Δράφι προσαρτάται στο δήμο Μυρινούντος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Λιόπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Καρελά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Κάντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Παππαγγελάκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Γιταλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Χαρβάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο οικισμός Δράφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεκρωπίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νέας Αλεξανδρείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 18/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Αλεξάνδρεια από την κοινότητα Χαλανδρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 85Β - 18/05/1936

Ο οικισμός Νέα Αλεξάνδρεια της κοινότητας μετονομάζεται σε Φιλοθέη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φιλοθέης

Κ. Φιλοθέης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 85Β - 18/05/1936

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νέας Αλεξανδρείας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Φιλοθέης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Νέας Ερυθραίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 12Α - 13/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Ερυθραία από την κοινότητα Κηφισσίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 516Α - 21/12/1937

Ο οικισμός Νέα Ερυθραία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κηφισσίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νέας Ιωνίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 109Α - 07/05/1933

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Ιωνία από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 22Α - 18/01/1934

Ο οικισμός Ελευθερούπολις προσαρτάται στο δήμο Νέας Ιωνίας

Ο οικισμός Ινέμπολις προσαρτάται στο δήμο Νέας Ιωνίας

Ο οικισμός Σαφράμπολις προσαρτάται στο δήμο Νέας Ιωνίας

Ο οικισμός Περισσός προσαρτάται στο δήμο Νέας Ιωνίας

ΦΕΚ 235Α - 01/08/1940

Ο οικισμός Καλογρέζα αποσπάται από την κοινότητα Καλογρέζας και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Ο οικισμός Ελευθερούπολις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ινέμπολις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαφράμπολις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Περισσός του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Νέας Ιωνίας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Νέας Κοκκινιάς (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 109Α - 07/05/1933

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Κοκκινιά από το δήμο Πειραιώς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Νέα Κοκκινιά του δήμου μετονομάζεται σε Νίκαια

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Νικαίας

Δ. Νικαίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Νέας Κοκκινιάς

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Νικαίας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Νέας Μάκρης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 296Α - 06/09/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Μάκρη από την κοινότητα Μαραθώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μάτιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Μάκρης

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Νέας Μάκρης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Νέας Περάμου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Πέραμος από το δήμο Μεγάρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Νέας Περάμου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Νέας Σμύρνης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 135Α - 06/06/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Σμύρνη από το δήμο Καλλιθέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 22Α - 29/01/1943

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νέας Σμύρνης

Δ. Νέας Σμύρνης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 29/01/1943

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νέας Σμύρνης

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Νέας Σμύρνης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Νέας Φιλαδελφείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 109Α - 07/05/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Φιλαδέλφεια από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 22Α - 18/01/1934

Ο οικισμός Μάδυτος αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Μάδυτος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Νέας Φιλαδελφείας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Νέας Χαλκηδόνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 18/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νέα Χαλκηδών

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Νέας Χαλκηδόνος (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Νέου Φαλήρου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 48Α - 27/02/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέον Φάληρον από το δήμο Πειραιώς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τζιτζιφιές αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 234Α - 15/07/1926

Ο οικισμός Τζιτζιφιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλιθέας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Νέου Φαλήρου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Νεοχωρίου Θεσπιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώρι από το δήμο Θεσπιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Νεοχωρίου Θεσπιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Νεοχωρίου Θηβών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 22/11/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώρι από την κοινότητα Θηβών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Νεοχωρίου Θηβών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Νέων Λιοσίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 48Α - 27/02/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Λιόσια από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Αναργύρων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πετρούπολις και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Λιοσίων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Λιοσίων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Φανούριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Λιοσίων

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος Βασιλίσσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Λιοσίων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Νέων Λιοσίων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Νέων Παλατίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Παλάτια από την κοινότητα Σκάλας Ωρωπού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Νέων Παλατίων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Νέων Σφαγείων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 18/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Σφαγεία από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 85Β - 18/05/1936

Ο οικισμός Νέα Σφαγεία της κοινότητας μετονομάζεται σε Ταύρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ταύρου

Κ. Ταύρου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 85Β - 18/05/1936

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νέων Σφαγείων

ΦΕΚ 22Α - 29/01/1943

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ταύρου

Δ. Ταύρου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 29/01/1943

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ταύρου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Ταύρου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Ξηρονομής (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξηρονομή από το δήμο Θίσβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλυκή Δομβραίνης αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Αλυκή Δομβραίνης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ξηρονομής (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Οινόης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 61Α - 15/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Οινόη από την κοινότητα Μάνδρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 277Α - 30/09/1925

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάνδρας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Οινόη από την κοινότητα Μάνδρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 18/04/1935

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάνδρας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 247Α - 09/09/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Οινόη από την κοινότητα Μάνδρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Οσίου Μελετίου αποσπάται από την κοινότητα Μάνδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Οινόης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Ορθολιθίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Ορθολιθίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Ορθολίθιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυόπη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δρυόπης

Κ. Δρυόπης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ορθολιθίου

16/10/1940

Ο οικισμός Ποτάμι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Δρυόπης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Ορχομενού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκριπού

Ο οικισμός Πετρομαγούλα προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Βρανέζι προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Μολύβι προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

09-12-1840

Ο οικισμός Πολυγύρα προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Τζαμάλι προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μολύβι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πολυγύρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 122Α - 12/05/1889

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σκριπού στον οικισμό Πετρομαγούλα

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Τζαμάλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξυνός προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Ορχομενού (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Ορχομενού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βρανέζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρανεζίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυάς

Ο οικισμός Σκριπού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκριπούς

Ο οικισμός Πετρομαγούλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετρομαγούλας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Παλαιού Φαλήρου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 48Α - 27/02/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιόν Φάληρον από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 269Α - 26/09/1925

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Μπραχαμίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 296Α - 06/09/1926

Ο οικισμός Πικροδάφνη αποσπάται από την κοινότητα Μπραχαμίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Πικροδάφνη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παλαιόν Φάληρον της κοινότητας

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Παλαιού Φαλήρου

Δ. Παλαιού Φαλήρου (Αττικής και Βοιωτίας)

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από την κοινότητα Καλαμακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρούπολις αποσπάται από την κοινότητα Καλαμακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράχωνες αποσπάται από την κοινότητα Καλαμακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Παλαιού Φαλήρου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Παλαιού Φαλήρου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Παλλήνης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλλήνη από το δήμο Κρωπίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάντζα αποσπάται από το δήμο Κρωπίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαρβάτι προσαρτάται στην κοινότητα Παλλήνης

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Χαρβάτι της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Χαρβάτιον

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Παλλήνης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Παλουκίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 231Α - 07/07/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλούκια από την κοινότητα Σαλαμίνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

31/12/1930

Ο οικισμός Παλούκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαλαμίνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παραγκών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παράγκες από την κοινότητα Μοσχάτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 390Α - 30/10/1929

Ο οικισμός Παράγκες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μοσχάτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παραπουγγίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραπούγγια από το δήμο Πλαταιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Ο οικισμός Παραπούγγια της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεύκτρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λεύκτρων

Κ. Λεύκτρων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παραπουγγίων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Λεύκτρων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Παρασωπαίων (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δαριμάρι

Ο οικισμός Κατσούλα προσαρτάται στο δήμο Παρασωπαίων

Ο οικισμός Μπούμπακα προσαρτάται στο δήμο Παρασωπαίων

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Παρασωπαίων

Ο οικισμός Λυκούρεσι προσαρτάται στο δήμο Παρασωπαίων

Ο οικισμός Μουσταφάδες προσαρτάται στο δήμο Παρασωπαίων

Ο οικισμός Χλεμποτσάρι προσαρτάται στο δήμο Παρασωπαίων

Ο οικισμός Κόρτσα προσαρτάται στο δήμο Παρασωπαίων

Ο οικισμός Καβάσιλα προσαρτάται στο δήμο Παρασωπαίων

Ο οικισμός Κακονηοχώρι προσαρτάται στο δήμο Παρασωπαίων

Ο οικισμός Κρόρα προσαρτάται στο δήμο Παρασωπαίων

Ο οικισμός Μαντάνι προσαρτάται στο δήμο Παρασωπαίων

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Λυκούρεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Μουσταφάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Χλεμποτσάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Κόρτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Κακονηοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Κρόρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Μαντάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Πειραιώς (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 17Α - 11/11/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πειραιεύς

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Νέον Φάληρον προσαρτάται στο δήμο Πειραιώς

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Λιμήν Πειραιώς προσαρτάται στο δήμο Πειραιώς

Ο οικισμός Καστέλλα προσαρτάται στο δήμο Πειραιώς

Ο οικισμός Περιβόλια προσαρτάται στο δήμο Πειραιώς

Ο οικισμός Ρέντη προσαρτάται στο δήμο Πειραιώς

Ο οικισμός Κάνθαρος προσαρτάται στο δήμο Πειραιώς

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Πειραιώς (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Πειραιώς (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (Λοιμοκαθαρτήριον) αποσπάται από το δήμο Σαλαμίνος και προσαρτάται στο δήμο

18/12/1920

Ο οικισμός Καστέλλα του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Πέραμα και προσάρτησή του στο δήμο Πειραιώς

ΦΕΚ 48Α - 27/02/1925

Ο οικισμός Νέον Φάληρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Φαλήρου

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Πειραιώς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρέντη του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ταμπούρια και προσάρτησή του στο δήμο Πειραιώς

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος Κερατσινίου και προσάρτησή του στο δήμο Πειραιώς

Αναγνώριση του οικισμού Δραπετσώνα και προσάρτησή του στο δήμο Πειραιώς

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Κοκκινιά και προσάρτησή του στο δήμο Πειραιώς

ΦΕΚ 73Α - 26/03/1931

Ο οικισμός Κουτσικάρι αποσπάται από το δήμο Αθηναίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 109Α - 07/05/1933

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περάματος

Ο οικισμός Νέα Κοκκινιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νέας Κοκκινιάς

ΦΕΚ 22Α - 18/01/1934

Ο οικισμός Κορυδαλλός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορυδαλλού

Ο οικισμός Ταμπούρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ταμπουρίων

Ο οικισμός Νέον Ικόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Περάματος

Ο οικισμός Αμφιάλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ταμπουρίων

Ο οικισμός Ευγενία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ταμπουρίων

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ταμπουρίων

Ο οικισμός Ανάστασις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ταμπουρίων

Ο οικισμός Κουτσικάρι του δήμου μετονομάζεται σε Κορυδαλλός

ΦΕΚ 35Α - 29/01/1934

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Κερατσινίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ταμπουρίων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ψυττάλεια (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πειραιώς

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Πειραιώς (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Πεντέλης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 283Α - 29/09/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πεντέλη από την κοινότητα Χαλανδρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Πεντέλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεντέλης

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Πεντέλης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Περαίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 17Α - 11/11/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάλαμος

Ο οικισμός Καπανδρίτι προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Μαρκόπουλο προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Κιούρκα προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Λογκίτι προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Κεραμίδι προσαρτάται στο δήμο Περαίας

01-06-1836

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Μαρκόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Κιούρκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Λογκίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Κεραμίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Ωρωπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Συκάμινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Μήλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Κακοσάλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο δήμος καταργείται

13-11-1841

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κάλαμος από το δήμο Μαραθώνος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μαρκόπουλο αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιούρκα αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογκίτι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμίδι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακοσάλεσι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ωρωπός αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκάμινον αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μήλεσι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ανακαλείται η προσάρτηση του δήμου Περαίας στο δήμο Μαραθώνος

15-04-1842

Ο οικισμός Κιούρκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

ΦΕΚ 6Α - 06/03/1843

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κάλαμος στον οικισμό Ωρωπός

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Λογκίτι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κεραμίδι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 41Α - 14/09/1871

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ωρωπίων

Δ. Ωρωπίων (Αττικής και Βοιωτίας)

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ωρωπός στον οικισμό Σκάλα Ωρωπού

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Περαίας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Κακοσάλεσι του δήμου διορθώνεται σε Σάλεσι

Ο οικισμός Μαλακάσα προσαρτάται στο δήμο Ωρωπίων

Ο οικισμός Μαυροσουβάλα προσαρτάται στο δήμο Ωρωπίων

Ο οικισμός Χαλκούτσι προσαρτάται στο δήμο Ωρωπίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Ωρωπίων (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Ωρωπίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σάλεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαλεσίου

Ο οικισμός Μαρκόπουλο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού

Ο οικισμός Σκάλα Ωρωπού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκάλας Ωρωπού

Ο οικισμός Ωρωπός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ωρωπού

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλάμου

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαλεσίου

Ο οικισμός Μαλακάσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού

Ο οικισμός Μήλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού

Ο οικισμός Χαλκούτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκάλας Ωρωπού

Ο οικισμός Συκάμινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ωρωπού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Περάματος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 109Α - 07/05/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πέραμα από το δήμο Πειραιώς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 22Α - 18/01/1934

Ο οικισμός Νέον Ικόνιον αποσπάται από το δήμο Πειραιώς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 371Α - 23/09/1937

Ο οικισμός Νέον Ικόνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Περάματος (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Πέραν Τριοβασάλου (Χανίων)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Πέραν Τριοβασάλου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Πέραν Τριοβασάλου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Πέρδικας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πέρδικα από το δήμο Αιγίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 21/04/1917

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγίνης

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πέρδικα από την κοινότητα Αιγίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σφεντούριον αποσπάται από την κοινότητα Αιγίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Πέρδικας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Περιστερίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 109Α - 07/05/1933

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Περιστέρι από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 22Α - 18/01/1934

Ο οικισμός Χρυσαλίς προσαρτάται στο δήμο Περιστερίου

Ο οικισμός Γερμανικά προσαρτάται στο δήμο Περιστερίου

Ο οικισμός Κτιστά προσαρτάται στο δήμο Περιστερίου

Ο οικισμός Παλαιό Περιστέρι προσαρτάται στο δήμο Περιστερίου

16/10/1940

Ο οικισμός Χρυσαλίς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γερμανικά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κτιστά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιό Περιστέρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Περιστερίου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Πέτρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σουληνάρι από το δήμο Κορωνείας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερίκια αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεβενίκον αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγόριανη αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεγλές αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμαρος αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραχουσεΐνη αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούλκι αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιάχος αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαγαρά αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρασταμήταις αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ζαγαρά αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κούμαρος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Ζαγαρά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σεραφείμ Δομπούς αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 13Α - 08/05/1858

Ο οικισμός Ζερίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

ΦΕΚ 28Α - 15/07/1859

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σουληνάρι στον οικισμό Κουτουμουλάς

ΦΕΚ 15Α - 30/03/1876

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κουτουμουλάς στον οικισμό Άγιος Γεώργιος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Δούσια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καραχουσεΐνη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαμούρα προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

ΦΕΚ 184Α - 10/05/1884

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κουτουμουλάς ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Πέτρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Πέτρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μούλκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουλκίου Λεβαδείας

Ο οικισμός Βρασταμίτες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρασταμιτών

Ο οικισμός Σιάχος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιάχου

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτουμουλά

Ο οικισμός Στεβενίκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στεβενίκου

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουκούρων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Ζαγαρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαγαρά

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαζίου

Ο οικισμός Μαμούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρασταμιτών

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρασταμιτών

Ο οικισμός Σωληνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρασταμιτών

Ο οικισμός Αγόριανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουτουμουλά

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στεβενίκου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σεραφείμ Δομπούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουκούρων

Ο οικισμός Δεγλές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Το όνομα του οικισμού Βρασταμήταις του δήμου διορθώνεται σε Βρασταμίτες

Το όνομα του οικισμού Σουληνάρι του δήμου διορθώνεται σε Σωληνάρι

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σιάχου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σιάχος από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Σιάχος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέτρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πέτρας

Κ. Πέτρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σιάχου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Πέτρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Πετρομαγούλας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πετρομαγούλα από το δήμο Ορχομενού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Δοχή και προσάρτησή του στην κοινότητα Πετρομαγούλας

16/10/1940

Ο οικισμός Δοχή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Πετρομαγούλας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Πλάκας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλάκα από την κοινότητα Κερατέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 298Α - 03/08/1937

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κόκλα

Ο οικισμός Καπαρέλι προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Παραπούγγια προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Μπάλτσα προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Λιουτοφή προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Μετόχι Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

ΦΕΚ 58Α - 24/10/1836

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κόκλα στον οικισμό Καπαρέλι

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Δαριμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Κατσούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Μπούμπακα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Δαριμάρι αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσούλα αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούμπακα αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καπαρέλι στον οικισμό Κόκλα

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Αγίας Τριάδος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κατσούλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπούμπακα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 25Α - 22/04/1867

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κόκλα στον οικισμό Καπαρέλι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Λιουτοφή του δήμου διορθώνεται σε Λουτουφί

Δ. Πλαταιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

Δ. Πλαταιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μπάλτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπάλτσης

Ο οικισμός Παραπούγγια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραπουγγίων

Ο οικισμός Δαριμάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαριμαρίου

Ο οικισμός Καπαρέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καπαρελίου

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόκλας

Ο οικισμός Λουτουφί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπάλτσης

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπαρελίου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κόκλας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κόκλας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόκλα από το δήμο Πλαταιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 29Β - 24/03/1916

Ο οικισμός Κόκλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλαταιαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλαταιών

Κ. Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 29Β - 24/03/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κόκλας

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καπαρελλίου Πλαταιών

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Πλαταιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Πολυδενδρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πολυδένδρι από την κοινότητα Καπανδριτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Πολυδενδρίου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Πόρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Πόρου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 50Α - 10/02/1939

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από την κοινότητα Γαλατά και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Κεντρικόν Προγυμναστήριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Πόρου Τροιζηνίας

Δ. Πόρου Τροιζηνίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Πόρου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Πόρου Τροιζηνίας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Ποταμού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Ποταμού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

16/10/1940

Ο οικισμός Μελιτιάνικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Ποταμού (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Πυρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πυρί από το δήμο Θηβαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Πυρί της κοινότητας καταργείται.


Κ. Ρωμαίικου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρωμαίικο από το δήμο Λεβαδέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο Λεβαδέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπράμαγα αποσπάται από το δήμο Λεβαδέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βελή αποσπάται από το δήμο Λεβαδέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 61Α - 15/03/1919

Ο οικισμός Μπράμαγα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπράμαγα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κουρούπι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρωμαίικου

16/10/1940

Ο οικισμός Αραποχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουρούπι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρωμαίικου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ρωμαίικου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Σαλαμίνος (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σαλαμίς

Ο οικισμός Αμπελάκια προσαρτάται στο δήμο Σαλαμίνος

Ο οικισμός Μούλκι προσαρτάται στο δήμο Σαλαμίνος

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης προσαρτάται στο δήμο Σαλαμίνος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κακή Βίγλα προσαρτάται στο δήμο Σαλαμίνος

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στο δήμο Σαλαμίνος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Αράπης (Ναύσταθμος) προσαρτάται στο δήμο Σαλαμίνος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (Λοιμοκαθαρτήριον) προσαρτάται στο δήμο Σαλαμίνος

Ο οικισμός Σατερλή προσαρτάται στο δήμο Σαλαμίνος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Σαλαμίνος (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Σαλαμίνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μούλκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουλκίου Μεγαρίδος

Ο οικισμός Αμπελάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμπελακίου

Ο οικισμός Αράπης (Ναύσταθμος) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αράπη (Ναύσταθμος)

Ο οικισμός Σαλαμίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαλαμίνος

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (Λοιμοκαθαρτήριον) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πειραιώς

Ο οικισμός Κακή Βίγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουλκίου Μεγαρίδος

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελακίου

Ο οικισμός Παλούκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αράπη (Ναύσταθμος)

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαλαμίνος

Το όνομα του οικισμού Αμπελάκια του δήμου διορθώνεται σε Αμπελάκι

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σαλαμίνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαλαμίς από το δήμο Σαλαμίνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο Σαλαμίνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 66Α - 22/03/1919

Ο οικισμός Αράπης (Ναύσταθμος) αποσπάται από την κοινότητα Αράπη (Ναύσταθμος) και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλούκια αποσπάται από την κοινότητα Αράπη (Ναύσταθμος) και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Προσφύγων και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαλαμίνος

ΦΕΚ 231Α - 07/07/1930

Ο οικισμός Παλούκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλουκίων

31/12/1930

Ο οικισμός Παλούκια αποσπάται από την κοινότητα Παλουκίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αράπης (Ναύσταθμος) της κοινότητας διορθώνεται σε Ναύσταθμος

Το όνομα του οικισμού Μονή Φανερωμένης της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης

Ο οικισμός Συνοικισμός Προσφύγων της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Φανερωμένη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαλαμίνος

ΦΕΚ 134Α - 15/05/1943

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σαλαμίνος

Δ. Σαλαμίνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 134Α - 15/05/1943

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σαλαμίνος

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Σαλαμίνος (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Σαλεσίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σάλεσι από το δήμο Ωρωπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο Ωρωπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Σάλεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αυλών

Ο οικισμός Μπούγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπροχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αυλώνος

Κ. Αυλώνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαλεσίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αυλώνος (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Σεληνίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 20Α - 15/02/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σελήνια από την κοινότητα Αμπελακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αταλάντη (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σεληνίων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Σεληνίων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Σικίνου (Χανίων)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Σικίνου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων

Κ. Σικίνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Σκάλας Ωρωπού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκάλα Ωρωπού από το δήμο Ωρωπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χαλκούτσι αποσπάται από το δήμο Ωρωπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Ποντίων και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκάλας Ωρωπού

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Παλάτια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκάλας Ωρωπού

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Νέα Παλάτια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέων Παλατίων

16/10/1940

Ο οικισμός Συνοικισμός Ποντίων της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Σκάλας Ωρωπού (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Σκούρτων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκούρτα από το δήμο Τανάγρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Σκούρτων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Σκριπούς (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκριπού από το δήμο Ορχομενού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκριπούς

16/10/1940

Ο οικισμός Σκηνίται της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τζαμάλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκριπούς

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Σκριπούς (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Σουνιέων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 162Α - 05/07/1890

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Εργαστήρια από το δήμο Λαυρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καμάριζα αποσπάται από το δήμο Λαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπριανός αποσπάται από το δήμο Λαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο Λαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 333Α - 26/11/1891

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Λαυρεωτικής

Δ. Λαυρεωτικής (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 333Α - 26/11/1891

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Σουνιέων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κυπριανός του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νεάπολις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σούνιον προσαρτάται στο δήμο Λαυρεωτικής

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Λαυρεωτικής (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Λαυρεωτικής (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άνω Θορικόν προσαρτάται στο δήμο Λαυρεωτικής

Ο οικισμός Κάτω Θορικόν προσαρτάται στο δήμο Λαυρεωτικής

Ο οικισμός Αγριλέζα προσαρτάται στο δήμο Λαυρεωτικής

Ο οικισμός Σούρεζα προσαρτάται στο δήμο Λαυρεωτικής

ΦΕΚ 475Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Άνω Θορικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Κάτω Θορικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

ΦΕΚ 69Α - 05/04/1916

Ο οικισμός Άνω Θορικόν αποσπάται από την κοινότητα Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Θορικόν αποσπάται από την κοινότητα Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Λαυρίου και προσάρτησή του στο δήμο Λαυρεωτικής

16/05/1928

Ο οικισμός Άνω Θορικόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Θορικόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Λαυρίου του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Θορικόν και προσάρτησή του στο δήμο Λαυρεωτικής

16/10/1940

Ο οικισμός Αγριλέζα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βίγλα του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Σούνιον και προσάρτησή του στο δήμο Λαυρεωτικής

Αναγνώριση του οικισμού Βέλβινα (Άγιος Γεώργιος) (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Λαυρεωτικής

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Λαυρεωτικής (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Σούρπης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σούρπη από το δήμο Λεβαδέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 249Α - 31/07/1932

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπαήδων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπαήδες από το δήμο Αυλίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Σπαήδων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Σπάτων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπάτα από το δήμο Κρωπίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παππαγγελάκη αποσπάται από το δήμο Κρωπίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ραφήνα αποσπάται από το δήμο Κρωπίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πικέρμι αποσπάται από το δήμο Κρωπίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δράφι αποσπάται από το δήμο Κρωπίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βουρβά αποσπάται από το δήμο Κρωπίας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Βουρβά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δράφι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γιαλού και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπάτων

16/05/1928

Ο οικισμός Παππαγγελάκη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Ραφήνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπάτων

ΦΕΚ 86Α - 24/05/1928

Ο οικισμός Ραφήνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραφήνας

16/10/1940

Ο οικισμός Γιαλού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Όρμος Ραφήνας της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λούτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπάτων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Σπάτων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Σταμάτας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σταμάτα από την κοινότητα Μαραθώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Διόνυσος αποσπάται από την κοινότητα Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ρωσσοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Ρέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Μπάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταμάτας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Σταμάτας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Στανιατών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στανιάταις από το δήμο Τανάγρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Στανιάταις της κοινότητας μετονομάζεται σε Οινόφυτα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οινοφύτων

Κ. Οινοφύτων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στανιατών

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Οινοφύτων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Στεβενίκου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στεβενίκον από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 475Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορωνείας

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Στεβενίκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Τριάδος

Κ. Αγίας Τριάδος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στεβενίκου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αγίας Τριάδος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Στειρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στείρι από το δήμο Διστομίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο Διστομίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Στειρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Συκαμίνου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Συκάμινον από την κοινότητα Ωρωπού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Συκαμίνου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Συρτσίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σύρτσι από το δήμο Θηβαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Συρτσίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Σχηματαρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σχηματάρι από το δήμο Τανάγρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δήλεσι αποσπάται από το δήμο Τανάγρας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Δήλεσι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Οινόη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σχηματαρίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Σχηματαρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Σωληναρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 61Α - 15/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σωληνάρι από την κοινότητα Βρασταμιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Σωληναρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Ταμπουρίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 18/01/1934

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ταμπούρια από το δήμο Πειραιώς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμφιάλη αποσπάται από το δήμο Πειραιώς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευγενία αποσπάται από το δήμο Πειραιώς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο Πειραιώς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάστασις αποσπάται από το δήμο Πειραιώς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 35Α - 29/01/1934

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Κερατσινίου αποσπάται από το δήμο Πειραιώς και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ταμπούρια στον οικισμό Άγιος Γεώργιος Κερατσινίου

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου

Δ. Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 35Α - 29/01/1934

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Ταμπουρίων

ΦΕΚ 371Α - 23/09/1937

Ο οικισμός Νέον Ικόνιον αποσπάται από την κοινότητα Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Ο οικισμός Ταμπούρια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Γεώργιος Κερατσινίου του δήμου

Ο οικισμός Αμφιάλη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ευγενία του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ανάληψις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ανάστασις του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Τανάγρας (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λιάτανη

Ο οικισμός Μπράτσι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Σχηματάρι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Ίνια προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Κακοσάλεσι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Μπούγα προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Κολετίτι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

ΦΕΚ 24Α - 15/10/1842

Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Μουσταφάδες αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλεμποτσάρι αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρτσα αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακονηοχώρι αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρόρα αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντάνι αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραπεντόσα προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λιάτανη στον οικισμό Χλεμποτσάρι

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο Αυλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στανιάταις αποσπάται από το δήμο Αυλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήλεσι αποσπάται από το δήμο Αυλίδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κόρτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαντάνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ίνια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κολετίτι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κλειδέτι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Σκούρτα προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ραπεντόσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δερβενοσάλεσι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Δήλεσι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Τανάγρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Τανάγρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σχηματαρίου

Ο οικισμός Βράτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρατσίου

Ο οικισμός Στανιάταις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στανιατών

Ο οικισμός Μουσταφάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουσταφάδων

Ο οικισμός Χλεμποτσάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χλεμποτσαρίου

Ο οικισμός Λιάτανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιάτανης

Ο οικισμός Κλειδέτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλειδετίου

Ο οικισμός Δερβενοσάλεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερβενοσαλεσίου

Ο οικισμός Σκούρτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκούρτων

Ο οικισμός Κρώρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρώρας

Ο οικισμός Κακονηοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακονηοχωρίου

Ο οικισμός Δήλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σχηματαρίου

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κακονηοχωρίου

Το όνομα του οικισμού Μπράτσι του δήμου διορθώνεται σε Βράτσι

Το όνομα του οικισμού Κρόρα του δήμου διορθώνεται σε Κρώρα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Βρατσίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βράτσι από το δήμο Τανάγρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 164Α - 01/05/1915

Ο οικισμός Βράτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Τανάγρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τανάγρας

Κ. Τανάγρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 164Α - 01/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρατσίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Τανάγρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Τιθορέας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βελίτσα

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα προσαρτάται στο δήμο Τιθορέας

Ο οικισμός Μπεσχένι προσαρτάται στο δήμο Τιθορέας


Κ. Τοπόλιας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τοπόλια από το δήμο Ακραιφνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Στροβίτσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Τοπόλιας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Τοπόλιας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Τραχείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Τραχείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

16/05/1928

Ο οικισμός Χατζημέτο της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 387Α - 12/12/1933

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τροιζηνίας του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Ναυπλίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

Κ. Τραχείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 387Α - 12/12/1933

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ναυπλίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας από την επαρχία Τροιζηνίας του νομού Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Τριοβασάλου (Χανίων)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Τριοβασάλου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Τριοβασάλου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Τρυπητής (Χανίων)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Τρυπητής (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Τρυπητής (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Ύδρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 277Α - 28/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Ύδρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 277Α - 28/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Ύδρας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Υμηττού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 18/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Υμηττός από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Υμηττού (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Φολεγάνδρου (Χανίων)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Φολεγάνδρου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων

Κ. Φολεγάνδρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Φρατσίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Φρατσίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Φρατσίων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Φριλιγκιανίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Φριλιγκιανίκων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

16/10/1940

Ο οικισμός Καστριτσιάνικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσουανιάνικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Φριλιγκιανίκων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Φυλής (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χασιά από το δήμο Χασιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μενίδι αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιόπεσι αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαούνια αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τατόϊ αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομάτι αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκουβάουνες αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασιά αποσπάται από το δήμο Χασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Χασιάς αποσπάται από το δήμο Χασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από το δήμο Χασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιόσι αποσπάται από το δήμο Χασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μονή Κλειστών

ΦΕΚ 26Α - 17/07/1858

Ο οικισμός Μενίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αχαρνών

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Λιόπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Μαούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Τατόϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Μαυρομάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Κουκουβάουνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Λιόσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χασιά στον οικισμό Καλύβια Χασιάς

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Φυλής (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Φυλής (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Χασιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χασιάς

Ο οικισμός Ασπρόπυργος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπροπύργου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Χαϊδαρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 08/05/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαϊδάρι από την κοινότητα Αιγάλεω και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νέαι Φώκεαι αποσπάται από την κοινότητα Αιγάλεω και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δαφνί αποσπάται από την κοινότητα Αιγάλεω και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαραμαγκάς αποσπάται από την κοινότητα Αιγάλεω και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Νέαι Φώκεαι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Χαϊδαρίου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Χαιρωνείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάπραινα

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Μέρα προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Καράμουσα προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Βελή προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Ρωμαίικο προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Αραποχώρι προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Μονή Λυκούρεση προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Μπράμαγα προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Μπισμπάρδι προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Βελή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Ρωμαίικο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Μπράμαγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Μπισμπάρδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Δίστομον αποσπάται από το δήμο Διστομίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στήρι αποσπάται από το δήμο Διστομίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο Διστομίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαύλεια αποσπάται από το δήμο Δαυλίδος (Δαυλείας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασνέσι αποσπάται από το δήμο Δαυλίδος (Δαυλείας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο Δαυλίδος (Δαυλείας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ιερουσαλήμ αποσπάται από το δήμο Δαυλίδος (Δαυλείας) και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μέρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 13Α - 08/05/1858

Ο οικισμός Δίστομον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

Ο οικισμός Στήρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

Ο οικισμός Μάλτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Λυκούρεση του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπισμπάρδι αποσπάται από το δήμο Λεβαδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσέρεσι προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

ΦΕΚ 1Α - 19/01/1862

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κάπραινα στον οικισμό Άγιος Βλάσιος

ΦΕΚ 34Α - 17/07/1868

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Βλάσιος στον οικισμό Δαύλεια

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Τσέρεσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο Διστομίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

Δ. Χαιρώνειας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Χαιρώνειας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Χαιρώνειας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δαύλεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαυλείας

Ο οικισμός Βιδβάρδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βισβαρδίου

Ο οικισμός Κάπραινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόπραινας

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Βλασίου

Ο οικισμός Κασνέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κασνεσίου

Ο οικισμός Μονή Ιερουσαλήμ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαυλείας

Ο οικισμός Καράμπουσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κόπραινας

Το όνομα του οικισμού Μπισμπάρδι του δήμου διορθώνεται σε Βιδβάρδι

Το όνομα του οικισμού Καράμουσα του δήμου διορθώνεται σε Καράμπουσα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κόπραινας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάπραινα από το δήμο Χαιρώνειας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καράμπουσα αποσπάται από το δήμο Χαιρώνειας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Ο οικισμός Κάπραινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαιρώνεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαιρώνειας

Κ. Χαιρώνειας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κόπραινας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαιρώνειας

16/10/1940

Ο οικισμός Σκηνίται της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Χαιρώνειας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Χαλανδρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 48Α - 27/02/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαλάνδρι από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πολύδροσον και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλανδρίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλανδρίου

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Παρασκευής

ΦΕΚ 376Α - 17/10/1929

Ο οικισμός Ψυχικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψυχικού

ΦΕΚ 390Α - 30/10/1929

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 262Α - 08/08/1931

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Παρασκευής

ΦΕΚ 257Α - 07/09/1933

Ο οικισμός Χολαργός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χολαργού

ΦΕΚ 283Α - 29/09/1933

Ο οικισμός Πεντέλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεντέλης

ΦΕΚ 22Α - 18/01/1934

Ο οικισμός Νέα Αλεξάνδρεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Αλεξανδρείας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βριλήσσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλανδρίου

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Ψυχικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλανδρίου

ΦΕΚ 22Α - 29/01/1943

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Χαλανδρίου

Δ. Χαλανδρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 29/01/1943

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Χαλανδρίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Χαλανδρίου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Χαλασμένης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαλασμένη από το δήμο Αιγίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Χαλασμένης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Χαλίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χάλια από το δήμο Αυλίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Καράμπαμπα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλίων

ΦΕΚ 127Α - 31/03/1938

Ο οικισμός Καράμπαμπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κτυπονήσιον (Γάιδαρος) (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλίων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Χαλίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Χαλκιδέων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 127Α - 31/03/1938

Ο οικισμός Καράμπαμπα αποσπάται από την κοινότητα Χαλίων και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Χασιάς (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χασιά από το δήμο Φυλής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Ο οικισμός Χασιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Φυλή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φυλής

Κ. Φυλής (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χασιάς

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλειστών και προσάρτησή του στην κοινότητα Φυλής

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ντράστιζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φυλής

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Φυλής (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Χασιάς (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 15Α - 18/04/1836

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χασιά από το δήμο Αχαρνών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλύβια Χασιάς αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιόσι αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Χασιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Φυλής

Ο οικισμός Χασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο οικισμός Καλύβια Χασιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο οικισμός Λιόσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο δήμος καταργείται


Κ. Χλεμποτσαρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χλεμποτσάρι από το δήμο Τανάγρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Χλεμποτσαρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Χολαργού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 257Α - 07/09/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χολαργός από την κοινότητα Χαλανδρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Χολαργού (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Χώστιας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χώστια από το δήμο Θίσβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Χώστιας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Ψυχικού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 376Α - 17/10/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ψυχικόν από την κοινότητα Χαλανδρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Ψυχικού (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Ωρωπού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ωρωπός από το δήμο Ωρωπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Συκάμινον αποσπάται από το δήμο Ωρωπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Συκάμινον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκαμίνου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Ωρωπού (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας


Δ. Ωρωπού (Ωρωπίων) (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ωρωπός

Ο οικισμός Συκάμινον προσαρτάται στο δήμο Ωρωπού (Ωρωπίων)

Ο οικισμός Μήλεσι προσαρτάται στο δήμο Ωρωπού (Ωρωπίων)

Ο δήμος καταργείται