ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αβαρίκου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αβαρίκος από το δήμο Παμφίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Αβαρίκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατύπορον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατυπόρου

Κ. Πλατυπόρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αβαρίκου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κατάκωλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατυπόρου

16/10/1940

Ο οικισμός Κατάκωλον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Πλατύπορον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αβαρίκος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αβαρίκου

Κ. Αβαρίκου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλατυπόρου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβαρίκου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβαρίκου

05/04/1981

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αβαρίκος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Αβαρίκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αβώρανης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αβώρανη από την κοινότητα Τέρνοβας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός Αβώρανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιβαδάκι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λιβαδακίου

Κ. Λιβαδακίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αβώρανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιβαδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγαλιανού ή Αγαληνού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγαλιανός ή Αγαληνός από το δήμο Παρακαμπυλίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Αγαλιανός ή Αγαληνός της κοινότητας διορθώνεται σε Αγαλιανός

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγαλιανού

Κ. Αγαλιανού (Αιτωλοακαρνανίας)

18/12/1920

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αγαλιανού ή Αγαληνού

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κακαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγαλιανού

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αγαλιανού (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίδας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Αγαλιανού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τριχωνίδας του νομού Αιτωλοακαρνανίας από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας

07/04/1951

Ο οικισμός Κακαίικα της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Χάραμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγαλιανού

Αναγνώριση του οικισμού Λακώματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγαλιανού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λακώματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Χάραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Αγαλιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγγελοκάστρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγγελόκαστρον από το δήμο Ωλενείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός Αγγελοκάστρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγγελοκάστρου

ΦΕΚ 224Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγγελοκάστρου

Ο οικισμός Σταθμός Αγγελοκάστρου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγγελοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγγελοκάστρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 224Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγγελόκαστρον από την κοινότητα Αγγελοκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σταθμός Αγγελοκάστρου αποσπάται από την κοινότητα Αγγελοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπρέσιακον αποσπάται από την κοινότητα Κλεισορρευμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισορρεύματα αποσπάται από την κοινότητα Κλεισορρευμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Κλεισορρευμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυσιμάχεια αποσπάται από την κοινότητα Λυσιμαχείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μπρέσιακον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κλεισορρεύματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Σταθμός Αγγελοκάστρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Λυσιμάχεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγίας Βλαχέρνης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 408Α - 29/12/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Βλαχέρνα από την κοινότητα Μικρού Χωριού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αμπέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Βλαχέρνης

Αναγνώριση του οικισμού Βαμβακιαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Βλαχέρνης

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αγίας Βλαχέρνης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Αγίας Τριάδος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Τριάς από το δήμο Κτημενίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Έλοβα αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αραχωβίτσα αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Ο οικισμός Αραχωβίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραχωβίτσης

Ο οικισμός Έλοβα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Έλοβας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αγίας Τριάδος (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Δ. Αγιοβλασιτών (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Βλάσιος

Ο οικισμός Αράχωβα προσαρτάται στο δήμο Αγιοβλασιτών

Ο οικισμός Καστανούλα προσαρτάται στο δήμο Αγιοβλασιτών

Ο οικισμός Σαργιάδα προσαρτάται στο δήμο Αγιοβλασιτών

Ο οικισμός Τέρνοβα προσαρτάται στο δήμο Αγιοβλασιτών

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Καστανούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Σαργιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Τέρνοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγίου Ανδρέου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ανδρέας από το δήμο Καρπενησίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μιάρα αποσπάται από το δήμο Καρπενησίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αγίου Ανδρέου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Αγίου Βασιλείου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Βασίλειος από το δήμο Ανακτορίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δερσοβά αποσπάται από το δήμο Ανακτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 188Α - 18/05/1915

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος της κοινότητας μετονομάζεται σε Θύρρειον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θυρρείου

Κ. Θυρρείου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 188Α - 18/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίου Βασιλείου

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Δερσοβά της κοινότητας μετονομάζεται σε Σπαρτοχώρι

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Παληονησί και προσάρτησή του στην κοινότητα Θυρρείου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Θύρρειον της κοινότητας διορθώνεται σε Θύριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Θυρίου

Ο οικισμός Παληονησί της κοινότητας καταργείται.

Κ. Θυρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

Αναγνώριση του οικισμού Αντώνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Θυρίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Θυρρείου

17/03/1991

Ο οικισμός Σπαρτοχώρι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Θύριον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Γούργουβλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Θυρίου

ΦΕΚ 181Α - 15/09/1997

Ο οικισμός Θύριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Θύρρειον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θυρρείου

Κ. Θυρρείου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 181Α - 15/09/1997

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Θυρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αντώνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίου

Ο οικισμός Γούργουβλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίου

Ο οικισμός Θύρρειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Βασιλείου Τριχωνίδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 90Α - 08/04/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Βασίλειος Τριχωνίδας από την κοινότητα Ψηλοβράχου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 256Α - 06/12/1969

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Τριχωνίδας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδήρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Βλασίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Βλάσιος από το δήμο Παρακαμπυλίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 143Α - 12/08/1922

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτ - Μύλ και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Βλάσιος στον οικισμό Άνω Άγιος Βλάσιος

Αναγνώριση του οικισμού Προύλπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Καραμανέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Άγιος Βλάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Μεντζέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Βαριές και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Βαϊνάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Αμπέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Άγιος Βλάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βαριές της κοινότητας διορθώνεται σε Βαρειαί

Το όνομα του οικισμού Καραμανέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Καραμαναίικα

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Άγιος Βλάσιος στον οικισμό Άγιος Βλάσιος

Αναγνώριση του οικισμού Σκαλιτίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Παχτήριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Μονόσπιτον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Αυλακιαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βλάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Ο οικισμός Μεντζέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Άγιος Βλάσιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Βλάσιος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμπελίων

Ο οικισμός Βαϊνάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελίων

Ο οικισμός Πλάτ - Μύλ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελίων

07/04/1951

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Βλάσιος στον οικισμό Άνω Άγιος Βλάσιος

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονόσπιτον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παχτήριον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Άγιος Βλάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Άγιος Βλάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Προύλπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πήδημα

29/12/1960

Ο οικισμός Αυλακιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελίων

14/03/1971

Ο οικισμός Βαρειαί της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λάπατο και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Μπόκρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Σοβολακίτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Κάτω Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Λάπατο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Σκαλιτίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Μπόκρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Καραμαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Σοβολακίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από την κοινότητα Ευηνοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 408Α - 29/12/1933

Ο οικισμός Κουτσοχέριον αποσπάται από την κοινότητα Ευηνοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 100Α - 09/05/1966

Ο οικισμός Ξηραίϊκα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Κουδουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κοκώρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουτσοχέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Ξηραίϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Κοκώρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Δημητρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Δημήτριος από το δήμο Κλεπαΐδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ηλία (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ηλίας από το δήμο Ωλενείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιτωλικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Θωμά (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 92Α - 24/05/1957

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Θωμάς από το δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Θωμά

Αναγνώριση του οικισμού Αγραφορράχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Θωμά

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πασπαλιαρέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Θωμά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Άγιος Θωμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Πασπαλιαρέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Αγραφορράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Κωνσταντίνου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος από το δήμο Αγρινίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 239Α - 22/07/1929

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος από το δήμο Αγρινίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αγίου Κωνσταντίνου

Δ. Αγίου Κωνσταντίνου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγίου Νικολάου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Νικόλαος από την κοινότητα Βονίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Νικόλαος από την κοινότητα Καινουργίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγραίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κεράσοβον

Ο οικισμός Χοτένα προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Μαραθιά προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Φραγκίστα προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Βίνιανη προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Έλσανη προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Χρύσου προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Επισκοπή προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Παληοχώρι προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Απηδιά προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Βούλπη προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Τατάρνας Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Παληοκάτουνον προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Άγραφα αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επινιανά αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μήρισι Αγράφων αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραγκιανά αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελισδόνι αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κύφου αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύλου αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύχνικον αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεσοκά αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Απηδιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βελισδόνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βεσοκά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κύφου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Στύλου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χοτένα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τατάρνας Μετόχι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τατάρνα προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Κουφάλα προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Τροβάτον προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

ΦΕΚ 51Α - 22/11/1876

Ο οικισμός Άγραφα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αγράφων

Ο οικισμός Επινιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Μήρισι Αγράφων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Βραγκιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Τροβάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σύχνικον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νεοχώριον προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Αγραίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Αγραίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βίνιανης

Ο οικισμός Βούλπη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βούλπης

Ο οικισμός Έλσανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Έλσανης

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επισκοπής

Ο οικισμός Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερασόβου

Ο οικισμός Κουφάλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουφάλας

Ο οικισμός Μαραθιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαραθιάς

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παληοχωρίου

Ο οικισμός Τατάρνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τατάρνης

Ο οικισμός Χρύσου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρύσου

Ο οικισμός Μεγάλη Φραγκίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλης Φραγκίστας

Ο οικισμός Μικρή Φραγκίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρής Φραγκίστας

Ο οικισμός Παληοκάτουνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βούλπης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παληοχωρίου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παληοχωρίου

Ο οικισμός Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τατάρνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγραμπέλων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγράμπελα από την κοινότητα Προδρόμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγραμπέλων

16/10/1940

Ο οικισμός Σκηνίται της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγράμπελα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγράφων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 51Α - 22/11/1876

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγραφα από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Επινιανά αποσπάται από το δήμο Αγραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Αγραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μήρισι Αγράφων αποσπάται από το δήμο Αγραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραγκιανά αποσπάται από το δήμο Αγραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τροβάτον αποσπάται από το δήμο Αγραίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Γκίκα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Αγράφων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Αγράφων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοναστηρακίου

Ο οικισμός Άγραφα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγράφων

Ο οικισμός Βραγκιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βραγκιανών

Ο οικισμός Επινιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επινιανών

Ο οικισμός Μήρισι Αγράφων αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μήρισι Αγράφων

Ο οικισμός Τροβάτον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τροβάτου

Ο οικισμός Βελισδόνη (Βελκοδίνο) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τροβάτου

Το όνομα του οικισμού Βελισδόνι του δήμου διορθώνεται σε Βελισδόνη (Βελκοδίνο)

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αγράφων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγραφα από το δήμο Αγράφων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σάϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγράφων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νιάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγράφων

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αγράφων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Αγριδίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 38Α - 29/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγρίδι από την κοινότητα Σταθά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δρομίστα αποσπάται από την κοινότητα Βαλμάδας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δρομίστα της κοινότητας διορθώνεται σε Δρομίτσα

ΦΕΚ 127Α - 07/05/1948

Ο οικισμός Κάμινος αποσπάται από την κοινότητα Πατιοπούλου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Αγρίδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγριδίου

17/03/1991

Ο οικισμός Αγρίδι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Αγρίδιον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάμινος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Δρομίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Νέον Αγρίδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγρινίου (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αγρίνιον

Ο οικισμός Παλαιόπυργος προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Τζέλου προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Πλάτανος προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Δοκίμιον προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Σπολάϊτα προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Ζαπάντι προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Παλαιόπυργος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τζέλου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βελάουστα προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Σμολιανά προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Δ. Αγρινίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγρίνιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγρινίου

Ο οικισμός Δοκίμιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δοκιμίου

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων

Ο οικισμός Σπολάϊτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπολάϊτας

Ο οικισμός Ζαπάντι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρινίου

Ο οικισμός Σμολιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρινίου

Ο οικισμός Βελάουστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρινίου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αγρινίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγρίνιον από το δήμο Αγρινίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζαπάντι αποσπάται από το δήμο Αγρινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σμολιανά αποσπάται από το δήμο Αγρινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βελάουστα αποσπάται από το δήμο Αγρινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Ο οικισμός Σμολιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σμολιανών

ΦΕΚ 49Α - 14/02/1923

Ο οικισμός Ζαπάντι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαπαντίου

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αγρινίου

Δ. Αγρινίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 49Α - 14/02/1923

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αγρινίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Καμαρούλα και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Ταμπακόμυλοι και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Λειβαδάκια και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βελάουστα του δήμου μετονομάζεται σε Πυργί

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

ΦΕΚ 239Α - 22/07/1929

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Ο οικισμός Λειβαδάκια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ταμπακόμυλοι του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Διαμανταίικα και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Μπούζιον και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Μπίτσοβος και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Σχίνος και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Μπίτσοβος του δήμου μετονομάζεται σε Λεύκα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Στρογγυλαίικα και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Γιαννούζι και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Δύο Ρέματα και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Λιαγκαίικα και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

ΦΕΚ 66Α - 22/05/1963

Ο οικισμός Καμαρούλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμαρούλας

14/03/1971

Ο οικισμός Δύο Ρέματα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγρίνιον του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Βελούχι και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Πατουλιά και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

ΦΕΚ 53Α - 16/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Δημήτριος Πατίλης και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

ΦΕΚ 45Α - 16/04/1984

Ο οικισμός Δημήτριος Πατίλης του δήμου μετονομάζεται σε Ελευθερία

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ακροπόταμος και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοκίμιον αποσπάται από την κοινότητα Δοκιμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα Δοκιμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρούλα αποσπάται από την κοινότητα Καμαρούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινοπύλια αποσπάται από την κοινότητα Καμαρούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουτεσιάδα αποσπάται από την κοινότητα Σκουτεσιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραΐνα αποσπάται από την κοινότητα Σκουτεσιάδας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σπολάϊτα αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεάπολη αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Χώρα αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταματογιανναίικα αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηράκια αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακαβάς αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγαράκι αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουτερά αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλεβρός αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανούλα αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεροβασίλης αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκαρυά αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκερασιά αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτομένα αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκούλια αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπρέσιακον αποσπάται από το δήμο Αγγελοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αγγελοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισορρεύματα αποσπάται από το δήμο Αγγελοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον αποσπάται από το δήμο Αγγελοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός Αγγελοκάστρου αποσπάται από το δήμο Αγγελοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυσιμάχεια αποσπάται από το δήμο Αγγελοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερομάννα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιάς αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρυγανιά αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρά Βγένα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφράτον αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούστρα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγάνα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Τραγάνα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δογρή αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρειά αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύον Νερόν αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραβόλα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρά Λογκά αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκαρυά αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεκούλα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψηλόβραχος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδρωναίικα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάκορφον αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκόσκαλα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαργιάδα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόκρη αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτιστικό αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράψη αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαλιανός αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιαδαίικα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάπατο αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραμαναίικα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς Γούναρη αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοβολακίτικα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελλάκια αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουναίικα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχούνη αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίον αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλακιαί αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμούλα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελανίτης αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακριδαίικα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαϊνάριον αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσινιάτικα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεντίνη αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακώματα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπασδουναίικα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κάμπος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάραμα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Δευτέρα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόλογγος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλιτίνα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρια αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομύτη αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκαι αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όχθια αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπενού αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίγανη αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στράτος αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουργιώτισσα αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματσούκιον αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιόφυτον αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριανταίικα αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λωλέικα αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ζευγαράκιον αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγαράκιον αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμματικού αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοπλάτανος αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρετσαίικα αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδάται αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσάριστα αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοζεύγαρον αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καζαναίικα αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινού αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνιάς αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαράντη αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβαλού αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μακρινού αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψορράχη αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτελαίικα αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μετάπα αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάς αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιλιγιανναίικα αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριχώνιον αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμούλα αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκραι αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακαβάς αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρρέϊκα αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάσπαι αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καινούργιον αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναιτώλιον αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βλοχός αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Αβόρανη αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Ματαράγκας μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Παραβόλας μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Αετού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αετός από το δήμο Εχίνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αετού

ΦΕΚ 34Α - 27/01/1934

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κατούνας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αετού

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεδεώνος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αιτωλικού (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αιτωλικόν

Ο οικισμός Κούντουρα προσαρτάται στο δήμο Αιτωλικού

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Παραχελωΐτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Παραχελωΐτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάστρον αποσπάται από το δήμο Παραχελωΐτιδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μούσουρι προσαρτάται στο δήμο Αιτωλικού

ΦΕΚ 14Α - 08/02/1866

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παραχελωΐτιδος

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωΐτιδος

Ο οικισμός Μάστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωΐτιδος

ΦΕΚ 9Α - 14/02/1875

Ο οικισμός Σιβίστα αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κούντουρα του δήμου καταργείται.

Δ. Αιτωλικού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σιβίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιβίστας

Ο οικισμός Αιτωλικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιτωλικού

Ο οικισμός Μούσουρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σιβίστας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αιτωλικού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αιτωλικόν από το δήμο Αιτωλικού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μάρμαρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Κεφαλόβρυσον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Φοινικιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Συνάναγας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Πλατειά Μέση και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Πέτρινας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Ντοκού και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Μπελούσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Μεσαργιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Μεσαπηγάδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Κούντουρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Ιχθυοτροφείον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Βίγλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Αγγινάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Κατόχι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Μαγούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Αστροβίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

16/10/1940

Ο οικισμός Αγγινάρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Τριάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αστροβίτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βίγλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ιχθυοτροφείον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καμάρες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κατόχι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κούντουρος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεσαργιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπελούσι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ντοκού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πέτρινας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλατειά Μέση της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Συνάναγας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φοινικιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αιτωλικού

Δ. Αιτωλικού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αιτωλικού

19/03/1961

Ο οικισμός Μαγούλα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κεφαλόβρυσον του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός Αιτωλικού και προσάρτησή του στο δήμο Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Πόρος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αιτωλικού

14/03/1971

Ο οικισμός Σταθμός Αιτωλικού του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αιτωλικόν του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Χαλίκιον και προσάρτησή του στο δήμο Αιτωλικού

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νησάκι και προσάρτησή του στο δήμο Αιτωλικού

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μπούζα και προσάρτησή του στο δήμο Αιτωλικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός Σταμνάς αποσπάται από την κοινότητα Σταμνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταμνά αποσπάται από την κοινότητα Σταμνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσος αποσπάται από την κοινότητα Σταμνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Φραγκουλαίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοβέργιον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβεργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιατσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβεργίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πόρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Σταμνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Νησάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Αιτωλικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Χρυσοβέργιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μέσα Πηγάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Σταθμός Σταμνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Φραγκουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Χαλίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μπούζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Γιατσαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ακτίου - Βόνιτσας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βόνιτσα από το δήμο Ανακτορίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Θύρρειον αποσπάται από το δήμο Ανακτορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καμάρινα αποσπάται από το δήμο Ανακτορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκτιον αποσπάται από το δήμο Ανακτορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Ανακτορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούργουβλη αποσπάται από το δήμο Ανακτορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από το δήμο Ανακτορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Ανακτορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορπή αποσπάται από το δήμο Ανακτορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο Ανακτορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από το δήμο Ανακτορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου αποσπάται από το δήμο Παλαίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περατιά αποσπάται από το δήμο Παλαίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο Παλαίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Παλαίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο Παλαίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιά Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Παλαίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκό αποσπάται από το δήμο Παλαίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλάβαινα αποσπάται από το δήμο Παλαίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Παλαίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φορτί (νησίς) αποσπάται από το δήμο Παλαίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμούσα αποσπάται από το δήμο Παλαίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πογωνιά αποσπάται από το δήμο Παλαίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενό αποσπάται από το δήμο Παλαίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Παλαίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάλαιρος αποσπάται από το δήμο Παλαίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαγιά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Παλαίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονοπίνα αποσπάται από το δήμο Μεδεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομπωτή αποσπάται από το δήμο Μεδεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από το δήμο Μεδεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από το δήμο Μεδεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχυρά αποσπάται από το δήμο Μεδεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρύφος αποσπάται από το δήμο Μεδεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Μεδεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατούνα αποσπάται από το δήμο Μεδεώνος και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άι Γιάννης και προσάρτησή του στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Αναγνώριση του οικισμού Βαρκό και προσάρτησή του στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Αναγνώριση του οικισμού Βολίμι και προσάρτησή του στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Αναγνώριση του οικισμού Ρούγα και προσάρτησή του στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Κατούνας μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Αλεστίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλέστια από το δήμο Αρακυνθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αλεστίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Αλευράδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλευράδα από την κοινότητα Πριάντζα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Αλευράδας (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Αλευράδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

ΦΕΚ 428Α - 09/12/1929

Ο οικισμός Πετρώνα αποσπάται από την κοινότητα Πετρώνας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 378Α - 06/12/1933

Ο οικισμός Πετρώνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετρώνας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κρεμαστά Συκιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλευράδας

Αναγνώριση του οικισμού Πιστιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλευράδας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλευράδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Πιστιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Κρεμαστά Συκιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αλυζίας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μοναστηράκι

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Αλυζίας

Ο οικισμός Παληάμπελα προσαρτάται στο δήμο Αλυζίας

Ο οικισμός Τσουγκριά προσαρτάται στο δήμο Αλυζίας

Ο οικισμός Παλίμπεης προσαρτάται στο δήμο Αλυζίας

Ο οικισμός Άγιοι Σαράντες προσαρτάται στο δήμο Αλυζίας

Ο οικισμός Κονιδάρι προσαρτάται στο δήμο Αλυζίας

Ο οικισμός Δερσοβά προσαρτάται στο δήμο Αλυζίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Παληάμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Τσουγκριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Παλίμπεης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Άγιοι Σαράντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Κονιδάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Δερσοβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο δήμος καταργείται

Δ. Αλυζίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κανδήλα από την κοινότητα Κανδήλας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρχοντοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αρχοντοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάρνακας αποσπάται από την κοινότητα Βάρνακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από την κοινότητα Μύτικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγούλα αποσπάται από την κοινότητα Παναγούλας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιος Αθανάσιος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρχοντοχωρίου

Ο νέος οικισμός Παλιόβαρκα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρχοντοχωρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Αρχοντοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Παλιόβαρκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Κανδήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Βάρνακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Παναγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αμβρακίας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αμβρακία

Ο οικισμός Γκουρτοβοί προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Κοσίνα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Τσεβελιάσα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Μπερίκος προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Νεροσύρτης προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Δερίκοβον προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Στρυγανιά προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Σαμπατίνα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Κλοζίνα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κλοζίνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοσκινάς προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Μαχαλάς προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Λαμπίριον προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Μελίγκοβα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Κλοπωτά προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αμβρακία στον οικισμό Μπερίκος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Γκουρτοβοί του δήμου διορθώνεται σε Γκυρτοβός

Ο οικισμός Μελίγκοβα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κλοπωτά του δήμου καταργείται.

Δ. Αμβρακίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αμβρακία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμβρακίας

Ο οικισμός Γκερτοβός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκερτοβού

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαμπιρίου

Ο οικισμός Κοσίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοσίνας

Ο οικισμός Μπερίκος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπερίκου

Ο οικισμός Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοσίνας

Ο οικισμός Σαμπατίνα ή Σομποτίνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπερίκου

Ο οικισμός Δερίκοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπερίκου

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπερίκου

Ο οικισμός Νεροσύρτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπερίκου

Ο οικισμός Τσεβελιάσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπερίκου

Ο οικισμός Στρυγανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαρτιά

Το όνομα του οικισμού Γκυρτοβός του δήμου διορθώνεται σε Γκερτοβός

Το όνομα του οικισμού Σαμπατίνα του δήμου διορθώνεται σε Σαμπατίνα ή Σομποτίνον

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αμβρακίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμβρακία από το δήμο Αμβρακίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμβρακία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αμβρακίας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρβασαράς

Ο οικισμός Σπάρτος προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Στάνος προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Κεχρινιά προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Κομποθέκρα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Αρκάδος προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Σαρδίνινα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Βλήχα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Αράπης προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Λουτρόν προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Ξηρακιά προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Αντιφλώρον προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Νωτάρι προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Αρέθα (Μονή) προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Ξηρακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Λεπενού αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριεκούκι αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρεβέντζα αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρετάδα αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Ο οικισμός Αντιφλώρον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σωροβίγλι προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Όχθια προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

ΦΕΚ 55Α - 06/10/1856

Ο οικισμός Λεπενού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Στράτου

Ο οικισμός Κριεκούκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Πρεβέντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Βαρετάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σωροβίγλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Όχθια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Βλήχα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νωτάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αρέθα (Μονή) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αμπελάκι προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Βλύχα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βλύχα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπούκα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

ΦΕΚ 288Α - 21/11/1908

Ο οικισμός Καρβασαράς του δήμου μετονομάζεται σε Αμφιλοχία

Δ. Αμβρακίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αμπελάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμπελακίου

Ο οικισμός Κεχρινιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεχρινιάς

Ο οικισμός Λουτρόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουτρού

Ο οικισμός Σαρδίνινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρδινίνων

Ο οικισμός Σπάρτος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπάρτου

Ο οικισμός Στάνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στάνου

Ο οικισμός Αμφιλοχία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελακίου

Ο οικισμός Αριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελακίου

Ο οικισμός Κομποθέκρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κεχρινιάς

Ο οικισμός Αράπης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρού

Το όνομα του οικισμού Αρκάδος του δήμου διορθώνεται σε Αριάδα

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αμόρανης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμόρανη από το δήμο Αποδωτίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από το δήμο Αποδωτίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Αμόρανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Καταφύγι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καταφυγίου

Κ. Καταφυγίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αμόρανης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ταράτσαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταφυγίου

07/04/1951

Ο οικισμός Ταράτσαι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Ο οικισμός Καταφύγι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμοργιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 151Α - 15/06/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμοργιανοί από την κοινότητα Βαρετάδου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κληρονόμοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμοργιανών

07/04/1951

Ο οικισμός Κληρονόμοι της κοινότητας καταργείται.

29/12/1960

Ο οικισμός Μακριάδα αποσπάται από την κοινότητα Βαρετάδας και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Μακριάδα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 19Α - 26/01/1970

Ο οικισμός Μαλαταίικον αποσπάται από την κοινότητα Μπαμπαλιού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πραντικόν αποσπάται από την κοινότητα Μπαμπαλιού και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Χαμορίκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμοργιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμοργιανοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Μαλαταίικον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Πραντικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Χαμορίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμπελακίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμπελάκι από το δήμο Αμβρακίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αριάδα αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμφιλοχίας

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Αμπελακίου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Αμπελακίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Αριάδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αριάδος

ΦΕΚ 208Α - 20/05/1935

Ο οικισμός Αριάδα αποσπάται από την κοινότητα Αριάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελακίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κεραμίδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελακίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αμφιλοχικό Άργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Αριάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Κεραμίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Αμφιλοχικό Άργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμπελίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμπέλια από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαϊνάριον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλάτ - Μύλ αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Πλάτ - Μύλ της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ξυλοπέραμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελίων

Αναγνώριση του οικισμού Δροσινιάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελίων

Αναγνώριση του οικισμού Τσιάκλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελίων

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Τσιάκλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυρός

29/12/1960

Ο οικισμός Αυλακιαί αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Ξυλοπέραμα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ρείκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελίων

Αναγνώριση του οικισμού Κράψη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελίων

05/04/1981

Ο οικισμός Ρείκια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αμπέλια της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κράψη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Αυλακιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Βαϊνάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Δροσινιάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αμπλανιτών (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άμπλιανη

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Άμπλιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρυτάνων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Άμπλιανης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άμπλιανη από την κοινότητα Κρικέλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Άμπλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυροπήγιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταυροπηγίου

Κ. Σταυροπηγίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άμπλιανης

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Σταυροπηγίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Αμφιλοχίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμφιλοχία από το δήμο Αμβρακίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Αμφιλοχίας (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Αμφιλοχίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μπούκα της κοινότητας διορθώνεται σε Μπούκκα

ΦΕΚ 112Α - 26/03/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αμφιλοχίας

Δ. Αμφιλοχίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 26/03/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αμφιλοχίας

ΦΕΚ 120Α - 12/07/1967

Ο οικισμός Μπούκκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπούκκας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Μπούκκα αποσπάται από την κοινότητα Μπούκκας και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λιμναία και προσάρτησή του στο δήμο Αμφιλοχίας

Αναγνώριση του οικισμού Πλατός και προσάρτησή του στο δήμο Αμφιλοχίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαρετάδα αποσπάται από την κοινότητα Βαρετάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγας Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Βαρετάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκι αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αριάδα αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμίδι αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφιλοχικό Άργος αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροράχη αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρολείβαδον αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάφουρκον αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριανταφυλλούλα αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψηλά Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανοιξιάτικον αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκρέικο αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ρέθα αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαλαγγιάς αποσπάται από την κοινότητα Κεχρινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Κεχρινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομποθέκλα αποσπάται από την κοινότητα Κεχρινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυχώρια αποσπάται από την κοινότητα Κεχρινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχρινιά αποσπάται από την κοινότητα Κεχρινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρίκελλος αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηράκια αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρδίνια αποσπάται από την κοινότητα Σαρδινίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπάρτον αποσπάται από την κοινότητα Σπάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδάκι αποσπάται από την κοινότητα Σπάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάνος αποσπάται από την κοινότητα Στάνου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κάναλος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κεχρινιάς

Ο νέος οικισμός Τρία Αλώνια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σπάρτου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Εμπεσός αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλευράδα αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράγκου αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πραντικόν αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλαταίικον αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμορίκι αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαμπαλιόν αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστά Συκιάς αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιόπουλοι αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιστιανά αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρουβιανά αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσάλια αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννόπουλοι αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθάς αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραπιδόκαμπος αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξωμερή αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλιον αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποδογορά αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρομίτσα αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μαλεσιάδα αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμματσούλι αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικάκι αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκλινον αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υπαπαντή αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θύαμος αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Χαλκιόπουλο αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκό Κυπριό αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατιόπουλον αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παυλιάδα αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμοργιανοί αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρώνα αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαντζόκαμπος αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρανέλι αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμινος αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθαροβούνιον αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσούλι αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μενίδι αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσορράχη αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιόφυτον αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεριακήσιον αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Φλωριάδα αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκούλα αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλωριάδα αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Διακόπια και προσάρτησή του στο δήμο Αμφιλοχίας

Αναγνώριση του οικισμού Κατσιάδες και προσάρτησή του στο δήμο Αμφιλοχίας

Αναγνώριση του οικισμού Ρίγανη και προσάρτησή του στο δήμο Αμφιλοχίας


Δ. Ανακτορίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βόνιτσα

Ο οικισμός Χελιοδίβαρο προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Αλυζίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Αλυζίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληάμπελα αποσπάται από το δήμο Αλυζίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουγκριά αποσπάται από το δήμο Αλυζίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλίμπεης αποσπάται από το δήμο Αλυζίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Σαράντες αποσπάται από το δήμο Αλυζίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονιδάρι αποσπάται από το δήμο Αλυζίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερσοβά αποσπάται από το δήμο Αλυζίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαβέρδα αποσπάται από το δήμο Παλαίρου (Ζαβέρδας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περατιά αποσπάται από το δήμο Παλαίρου (Ζαβέρδας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Παλαίρου (Ζαβέρδας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχροπούλα αποσπάται από το δήμο Παλαίρου (Ζαβέρδας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πωγωνιά αποσπάται από το δήμο Παλαίρου (Ζαβέρδας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Παλαίρου (Ζαβέρδας) και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βονίτσης και Ξηρομέρου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Ο οικισμός Άγιοι Σαράντες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άκτιον προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Σωτήρα προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Χελιοδίβαρο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσουγκριά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κονιδάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άκτιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σωτήρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Άκτιον προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Ρούναις προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Σκλάβαινα προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Στενό προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κόλυμπος προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Νέα Καμάρινα προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Δ. Ανακτορίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βόνιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βονίτσης

Ο οικισμός Ζαβέρδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαβέρδας

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλαγιάς

Ο οικισμός Παλίμπεης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλίμπεη

Ο οικισμός Παληάμπελα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παληαμπέλων

Ο οικισμός Περατιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περατιάς

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοναστηρακίου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Άκτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βονίτσης

Ο οικισμός Νέα Καμάρινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βονίτσης

Ο οικισμός Πωγωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαβέρδας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαβέρδας

Ο οικισμός Σκλάβαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαβέρδας

Ο οικισμός Στενό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαβέρδας

Ο οικισμός Ρούναις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαβέρδας

Ο οικισμός Αγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαβέρδας

Ο οικισμός Κόλυμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαβέρδας

Ο οικισμός Δερσοβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου

Ο δήμος καταργείται

Δ. Ανακτορίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βόνιτσα από το δήμο Βονίτσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νέα Καμάρινα αποσπάται από το δήμο Βονίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκτιον αποσπάται από το δήμο Βονίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Δρυμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από την κοινότητα Δρυμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντώνης αποσπάται από την κοινότητα Θυρρείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούργουβλη αποσπάται από την κοινότητα Θυρρείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θύρρειον αποσπάται από την κοινότητα Θυρρείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορπή αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από την κοινότητα Παλιαμπέλων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αντώνης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βόνιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Θύρρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Νέα Καμάρινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Άκτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Γούργουβλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Κορπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ανδρανόβας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανδράνοβα από το δήμο Αρακυνθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ανδράνοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φεγγόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φεγγόβρυσης

Κ. Φεγγόβρυσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ανδρανόβας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αμπέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Φεγγόβρυσης

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Φεγγόβρυση της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπρόπυργος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασπροπύργου

Κ. Ασπροπύργου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Φεγγόβρυσης

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Ασπροπύργου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Ανδροβίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανδροβίστα ή Ανδριβίστα από το δήμο Αποδωτίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ανδροβίστα ή Ανδριβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεντρική

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεντρικής

Κ. Κεντρικής (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ανδροβίστας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σέλλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεντρικής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σέλλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Ο οικισμός Κεντρική αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανιάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανιάδα από το δήμο Καρπενησίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Ανιάδας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Αντιρρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αντίρριον από το δήμο Ναυπάκτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μισόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντιρρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παντελεήμων και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντιρρίου

Αναγνώριση του οικισμού Βάλτος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντιρρίου

ΦΕΚ 186Α - 09/08/1989

Ο οικισμός Αντίρριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αντιρρίου

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αντιρρίου

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αντιρρίου

Ο οικισμός Μισόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αντιρρίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αντιρρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 186Α - 09/08/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αντίρριον από την κοινότητα Αντιρρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Αντιρρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Αντιρρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μισόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αντιρρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραπιδόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Μακυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα Μακυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακύνεια αποσπάται από την κοινότητα Μακυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα Μακυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μολύκρειον αποσπάται από την κοινότητα Μολυκρείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανίτης αποσπάται από την κοινότητα Μολυκρείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πλατανίτης αποσπάται από την κοινότητα Μολυκρείου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μισόκαμπος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βάλτος του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Καραούλια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αντιρρίου

Ο νέος οικισμός Μυρτιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αντιρρίου

Ο νέος οικισμός Σπαρτοράχη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αντιρρίου

Ο νέος οικισμός Φραγκαίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μολυκρείου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μακύνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Καραούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Άνω Πλατανίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Πλατανίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Αγραπιδόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Φραγκαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Αντίρριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Μολύκρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Σπαρτοράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Άνω Βασιλικής (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 44Α - 28/02/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Βασιλική από την κοινότητα Καλαβρούζας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα Καλαβρούζας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 4Β - 16/01/1928

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Βασιλική στον οικισμό Κάτω Βασιλική

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βασιλικής

Κ. Βασιλικής (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 4Β - 16/01/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Βασιλικής

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κωστέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικής

16/10/1940

Ο οικισμός Κωστέϊκα της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κωσταίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικής

ΦΕΚ 275Α - 10/10/1951

Ο οικισμός Άνω Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Βασιλικής

19/03/1961

Ο οικισμός Κωσταίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Βασιλική της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πέραμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικής

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Κάτω Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χάλκειας

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χάλκειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Βασιλικής (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 275Α - 10/10/1951

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Βασιλική από την κοινότητα Βασιλικής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Άνω Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χάλκειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Κερασόβου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Κεράσοβον από το δήμο Μακρυνείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κλήμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Κερασόβου

Αναγνώριση του οικισμού Πλιατσέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Κερασόβου

16/10/1940

Ο οικισμός Πλιατσέικα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πλατσικαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Κερασόβου

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Πλατσικαίικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρακύνθου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρακύνθου

Ο οικισμός Άνω Κεράσοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρακύνθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Κουδουνίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 3Α - 04/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Κουδούνι από το δήμο Μεσολογγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Κουδούνι αποσπάται από το δήμο Μεσολογγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρέϊκα ή Λάϊνα αποσπάται από το δήμο Μεσολογγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ξηρέϊκα ή Λάϊνα της κοινότητας διορθώνεται σε Ξηραίϊκα

Αναγνώριση του οικισμού Μελικιναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Κουδουνίου

ΦΕΚ 100Α - 09/05/1966

Ο οικισμός Ξηραίϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελικιναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Άνω Κουδούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Κάτω Κουδούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Μποτίνου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Μποτίνον από το δήμο Μακρυνείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός Άνω Μποτίνον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιθοβούνιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λιθοβουνίου

Κ. Λιθοβουνίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Μποτίνου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βαρκά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιθοβουνίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Σαράντη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιθοβουνίου

ΦΕΚ 141Α - 28/05/1981

Ο οικισμός Λιθοβούνιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άκραι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άκρων

Κ. Άκρων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 141Α - 28/05/1981

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιθοβουνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Σαράντη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Άκραι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Απεραντίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γρανίτσα

Ο οικισμός Χορίγκοβον προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Αργύρι προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Ραυτόπουλον προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Λεπιανά προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Κόνιαβη προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Τοπόλιανα προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Βελαώρα προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Βελτσίστα προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Ζελενίστα προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Συβίστα προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Χρύσοβα προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Απεραντίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Απεραντίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βελαώρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελαώρας

Ο οικισμός Βελτσίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελτσίστας

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρανίτσης

Ο οικισμός Ζελενίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζελενίστας

Ο οικισμός Κόνιαβη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόνιαβης

Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεπιανών

Ο οικισμός Ραυτόπουλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραυτοπούλου

Ο οικισμός Χορίγκοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χοριγκόβου

Ο οικισμός Συβίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελαώρας

Ο οικισμός Χρύσοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελαώρας

Ο οικισμός Τοπόλιανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελαώρας

Ο οικισμός Αργύρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ραυτοπούλου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αποδωτίας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μεγάλη Λομποτινά

Ο οικισμός Μικρά Λομποτινά προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Κοζίτσα προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Πόδος προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Αμόρανη προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Βελτοψίστα προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Σέλος προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Ανδριβίστα προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Άκθρυος (Αυθριανή) προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Χρύσοβον προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Νίσβαρη προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Λιμνίτσα προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Βετολίστα προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Ελετζούς προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

ΦΕΚ 66Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Ελευθεριανή αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελίσκα αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέλγα αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλήθρος αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγόρι αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοϊτσά αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκουλίστα αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρωμίνιανη αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζηλίστα αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Παλούκοβα αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Παλούκοβα αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτίστα αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σογάτα αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Άκθρυος (Αυθριανή) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βελίσκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κυτίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σογάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βελβίτσαινα προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Ασπριά προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

ΦΕΚ 23Α - 27/06/1849

Ο οικισμός Βετολίστα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μεγάλη Λομποτινά ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1869

Ο οικισμός Σκλήθρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Γρηγόρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Σκιαδά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Βοϊτσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Κουκουλίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Στρωμίνιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Ζηλίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Μικρά Παλούκοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Μεγάλη Παλούκοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Σιτίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Ελευθεριανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πυλήνης

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πυλήνης

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πυλήνης

Ο οικισμός Βελβίτσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πυλήνης

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μάρω του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σέλος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 123Α - 16/12/1881

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βετολίστα στον οικισμό Μεγάλη Λομποτινά

ΦΕΚ 249Α - 03/10/1889

Ο οικισμός Βετολίστα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μεγάλη Λομποτινά ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 226Α - 16/11/1905

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βετολίστα στον οικισμό Μεγάλη Λομποτινά

Δ. Αποδωτίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αμόρανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμόρανης

Ο οικισμός Ανδροβίστα ή Ανδριβίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανδροβίστας

Ο οικισμός Ασπριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπριάς

Ο οικισμός Βελβίτσαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελβίτσαινας

Ο οικισμός Βετολίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βετολίστας

Ο οικισμός Βετοψίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βετοψίστας

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρανίτσης

Ο οικισμός Γρηγόρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρηγορίου

Ο οικισμός Δέλγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δέλγας

Ο οικισμός Ελέτσον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελέτσου

Ο οικισμός Μεγάλη Λομποτινά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλης Λομποτινάς

Ο οικισμός Μικρά Λομποτινά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικράς Λομποτινάς

Ο οικισμός Νίσβαρη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νίσβαρης

Ο οικισμός Πόδος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πόδου

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμόρανης

Ο οικισμός Χρύσοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νίσβαρης

Ο οικισμός Λιμνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νίσβαρης

Το όνομα του οικισμού Ανδριβίστα του δήμου διορθώνεται σε Ανδροβίστα ή Ανδριβίστα

Το όνομα του οικισμού Βελτοψίστα του δήμου διορθώνεται σε Βετοψίστα

Το όνομα του οικισμού Ελετζούς του δήμου διορθώνεται σε Ελέτσον

Ο δήμος καταργείται

Δ. Αποδοτίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άνω Χώρα από την κοινότητα Άνω Χώρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμπελακιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακιωτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Χώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγόρι αποσπάται από την κοινότητα Γρηγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέρια αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Ελατόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από την κοινότητα Αναβρυτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπριά αποσπάται από την κοινότητα Ασπριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμμένη Οξυά αποσπάται από την κοινότητα Γραμμένης Οξυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατού αποσπάται από την κοινότητα Ελατούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από την κοινότητα Καταφυγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταφύγι αποσπάται από την κοινότητα Καταφυγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλλος αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντρική αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρίσοβον αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτήρω αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνέα αποσπάται από την κοινότητα Κυδωνέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα Λεύκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνίτσα αποσπάται από την κοινότητα Λιμνίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδρινή αποσπάται από την κοινότητα Μανδρινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόδος αποσπάται από την κοινότητα Πόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από την κοινότητα Τερψιθέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αμπελακιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Ελατόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Γρηγόρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Ελατού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Κυδωνέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Ασπριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Άνω Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Λιμνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Κεντρική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Μανδρινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Καταφύγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Γραμμένη Οξυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Πόδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Κοκκινοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Κρυονέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Σέλλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Χρίσοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Σωτήρω αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αρακυνθίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Προυσσός

Ο οικισμός Καστανιά προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

Ο οικισμός Ανδράνοβα προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

Ο οικισμός Εσωχώρια προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

Ο οικισμός Βελωτά προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

Ο οικισμός Σαρκίνι προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

Ο οικισμός Δοβίτσινον προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

Ο οικισμός Κορίκιστα προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Τσερκοβοπτελέα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέστια αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαληνόν προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Γαληνόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

ΦΕΚ 26Α - 17/07/1858

Ο οικισμός Κόπραινα αποσπάται από το δήμο Καλλιδρόμης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Αρακυνθίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Αρακυνθίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αλέστια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλεστίων

Ο οικισμός Ανδράνοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανδρανόβας

Ο οικισμός Βελωτά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελωτών

Ο οικισμός Δοβίτσινον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δοβιτσίνου

Ο οικισμός Εσωχώρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εσωχωρίων

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιάς

Ο οικισμός Κόπραινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοπραίνης

Ο οικισμός Κορίκιστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορίκιστας

Ο οικισμός Προυσσός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προυσσού

Ο οικισμός Σαρκίνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρκίνι

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Προυσσού

Ο οικισμός Τύρνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Προυσσού

Ο οικισμός Τσαρκοβοπτεληά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαρκίνι

Το όνομα του οικισμού Τσερκοβοπτελέα του δήμου διορθώνεται σε Τσαρκοβοπτεληά

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αρακύνθου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παππαδάται από την κοινότητα Παππαδατών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Κερασόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Άνω Κερασόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κεράσοβον αποσπάται από την κοινότητα Άνω Κερασόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμματικού αποσπάται από την κοινότητα Γραμματικούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγαράκιον αποσπάται από την κοινότητα Ζευγαρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ζευγαράκιον αποσπάται από την κοινότητα Ζευγαρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρετσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Ζευγαρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κεράσοβον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Κερασόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοπλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Ματαράγκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Ματαράγκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από την κοινότητα Ματαράγκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λωλέικα αποσπάται από την κοινότητα Παππαδατών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κάτω Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Λωλέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άνω Ζευγαράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Ζευγαράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Γραμματικού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Παλαιοπλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άνω Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Καμαρετσαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Παππαδάται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αράχοβας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αράχωβα

Ο οικισμός Καστανιά προσαρτάται στο δήμο Αράχοβας

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Αράχοβας

Ο οικισμός Συνίστα προσαρτάται στο δήμο Αράχοβας

Ο οικισμός Κλεπά προσαρτάται στο δήμο Αράχοβας

Ο οικισμός Αβώρανη προσαρτάται στο δήμο Αράχοβας

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Αράχοβας

Ο οικισμός Τέρνοβα προσαρτάται στο δήμο Αράχοβας

ΦΕΚ 66Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Συνίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Κλεπά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Αβώρανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Τέρνοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο δήμος καταργείται

Δ. Κλεπαΐδος (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1869

Ο οικισμός Κλεπά αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συνίστα αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβώρανη αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέρνοβα αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεπά ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αράχωβα ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

Δ. Κλεπαΐδος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Κλεπά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλεπάς

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Ναυπακτίας

Ο οικισμός Συνίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συνίστας

Ο οικισμός Τέρνοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τέρνοβας

Ο οικισμός Αβώρανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τέρνοβας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αραχώβης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αράχωβα από το δήμο Προσχίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αράχωβα της κοινότητας διορθώνεται σε Αράχοβα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αραχόβης

Κ. Αραχόβης (Αιτωλοακαρνανίας)

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αραχόβης

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αραχώβης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κρανές και προσάρτησή του στην κοινότητα Αραχόβης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Κρανές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Αράχοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αραχώβης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αράχωβα από το δήμο Παρακαμπυλίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καστανούλα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 143Α - 12/08/1922

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Αράχωβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεντάκορφον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πεντακόρφου

Κ. Πεντακόρφου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αραχώβης

ΦΕΚ 352Α - 01/10/1932

Ο οικισμός Καστανούλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανούλας

ΦΕΚ 171Α - 10/08/1950

Ο οικισμός Ποταμούλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποταμούλας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεντάκορφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αραχωβίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αραχωβίτσα από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Αραχωβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετράλωνον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετραλώνου

Κ. Πετραλώνου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αραχωβίτσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πετράλωνον της κοινότητας διορθώνεται σε Πετράλωνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πετραλώνων

Κ. Πετραλώνων (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πετραλώνου

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Πετραλώνων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Αριάδος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αριάδα από την κοινότητα Αμπελακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 208Α - 20/05/1935

Ο οικισμός Αριάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρτοτίβας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρτοτίβα από την κοινότητα Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σέλτσα αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Σέλτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Διασελάκι

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Διασελάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Αρτοτίβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχλαδόκαστρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αχλαδοκάστρου

Κ. Αχλαδοκάστρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρτοτίβας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχλαδόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασπριάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασπριά από το δήμο Αποδωτίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασπριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αστακού (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αστακός

Ο οικισμός Βασιλόπουλο προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Ο οικισμός Βλυζανά προσαρτάται στο δήμο Αστακού

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Μαχαιράς αποσπάται από το δήμο Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουρτού αποσπάται από το δήμο Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από το δήμο Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούστα αποσπάται από το δήμο Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βονίτσης και Ξηρομέρου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Ο οικισμός Δραγαμέστο προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Ο οικισμός Γουργιώτισσα προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Ο οικισμός Μάνινα Βλυζανών προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Ο οικισμός Στουρνάρι προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Ο οικισμός Αγράμπελον προσαρτάται στο δήμο Αστακού

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ρούστα του δήμου καταργείται.

Δ. Αστακού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βλυζανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλυζανών

Ο οικισμός Αστακός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αστακού

Ο οικισμός Γουργιώτισσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουργιωτίσσης

Ο οικισμός Δραγαμέστο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραγαμέστου

Ο οικισμός Μαχαιράς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαχαιρά

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προδρόμου

Ο οικισμός Σκουρτού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουρτούς

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοβίτσης

Ο οικισμός Μάνινα Βλυζανών ή Καλέντζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αστακού

Ο οικισμός Βασιλόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγαμέστου

Ο οικισμός Αγράμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Προδρόμου

Ο οικισμός Στουρνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσοβίτσης

Το όνομα του οικισμού Μάνινα Βλυζανών του δήμου διορθώνεται σε Μάνινα Βλυζανών ή Καλέντζι

Το όνομα του οικισμού Αγράμπελον του δήμου διορθώνεται σε Αγράμπελα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αστακού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αστακός από το δήμο Αστακού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάνινα Βλυζανών ή Καλέντζι αποσπάται από το δήμο Αστακού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μάνινα Βλυζανών ή Καλέντζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Στρογγυλοβούνιον

ΦΕΚ 404Α - 30/12/1930

Ο οικισμός Στρογγυλοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρογγυλοβουνίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βαλτίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αστακού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αστακός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αστακού

Ο οικισμός Βαλτίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αστακού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αστακός από την κοινότητα Αστακού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγράμπελα αποσπάται από την κοινότητα Αγραμπέλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτίον αποσπάται από την κοινότητα Αστακού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Βασιλόπουλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνινα αποσπάται από την κοινότητα Βλιζιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλιζιανά αποσπάται από την κοινότητα Βλιζιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραϊσκάκης αποσπάται από την κοινότητα Καραϊσκάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχαιράς αποσπάται από την κοινότητα Μαχαιρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαμπίνη αποσπάται από την κοινότητα Μπαμπίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιομάνινα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιομανίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Προδρόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουρτού αποσπάται από την κοινότητα Σκουρτούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Στρογγυλοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αστακός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ξηρομέρου

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Στρογγυλοβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Σκουρτού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Παλαιομάνινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Βλιζιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Μπαμπίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Μαχαιράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Αγράμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Βαλτίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Καραϊσκάκης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Βασιλόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο οικισμός Μάνινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξηρομέρου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αφράτου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αφράτον από την κοινότητα Παραβόλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 183Α - 27/12/1990

Ο οικισμός Αφράτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχομόβου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αχόμοβος από την κοινότητα Παραβόλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 74Β - 25/09/1926

Ο οικισμός Αχόμοβος της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχόμαυρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αχομαύρου

Κ. Αχομαύρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 74Β - 25/09/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αχομόβου

ΦΕΚ 46Α - 20/02/1933

Ο οικισμός Αχόμαυρος της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυρά Βγένα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυρά Βγένας

Κ. Κυρά Βγένας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 46Α - 20/02/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αχομαύρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυρά Βγένα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχυρών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αχυρά από την κοινότητα Μπουστρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Αχυρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατούνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαλμάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλμάδα από το δήμο Θυάμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δρομίστα αποσπάται από το δήμο Θυάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Θυάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσακνοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Βαλμάδας

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Δρομίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγριδίου

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Βαλμάδας (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Βαλμάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Δρομίστα αποσπάται από την κοινότητα Δουνίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 50Α - 03/04/1928

Ο οικισμός Θηρακήσι ή Θεριάκη αποσπάται από την κοινότητα Φλωριάδας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγκάδας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μαλλέσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαλμάδας

Αναγνώριση του οικισμού Μενίδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαλμάδας

ΦΕΚ 38Α - 29/01/1934

Ο οικισμός Δρομίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγριδίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Θηρακήσι ή Θεριάκη της κοινότητας διορθώνεται σε Θεριακήσιον

Το όνομα του οικισμού Μαλλέσι της κοινότητας διορθώνεται σε Μαρλέσιον

ΦΕΚ 104Α - 11/04/1951

Ο οικισμός Μενίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγκάδας

ΦΕΚ 90Α - 16/05/1959

Ο οικισμός Μαρλέσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Βαλμάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Τσακνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Θεριακήσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρετάδου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρετάδον από το δήμο Στράτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αμοργιανοί αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Βαρετάδου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Βαρετάδου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ποδογοράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρετάδου

Αναγνώριση του οικισμού Μακριάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρετάδου

ΦΕΚ 151Α - 15/06/1933

Ο οικισμός Αμοργιανοί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμοργιανών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βαρετάδον της κοινότητας διορθώνεται σε Βαρετάδα

Το όνομα του οικισμού Ποδογοράς της κοινότητας διορθώνεται σε Ποδογορά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βαρετάδας

Κ. Βαρετάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βαρετάδου

29/12/1960

Ο οικισμός Μακριάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμοργιανών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μέγας Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρετάδας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαρετάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Μέγας Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Ποδογορά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βάρνακα (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάρνακας από το δήμο Σολλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Γενέθλια Θεοτόκου ή Ρόμβου αποσπάται από το δήμο Σολλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βάτον αποσπάται από το δήμο Σολλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μερδενίκος αποσπάται από το δήμο Σολλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Ο οικισμός Μερδενίκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μερδενίκου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Γενέθλια Θεοτόκου ή Ρόμβου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γεωργουλέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάρνακα

ΦΕΚ 89Α - 26/03/1930

Ο οικισμός Βάτον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάτου

ΦΕΚ 92Α - 10/03/1939

Ο οικισμός Γεωργουλέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κανδήλας

ΦΕΚ 229Α - 12/10/1950

Ο οικισμός Γεωργουλαίϊκα αποσπάται από την κοινότητα Κανδήλας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βάρνακας στον οικισμό Γεωργουλαίϊκα

ΦΕΚ 91Α - 06/06/1967

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γεωργουλαιίκων

Κ. Γεωργουλαιίκων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 91Α - 06/06/1967

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βάρνακα

ΦΕΚ 299Α - 09/10/1981

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βάρνακα

Κ. Βάρνακα (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 299Α - 09/10/1981

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γεωργουλαιίκων

17/03/1991

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γεωργουλαίϊκα στον οικισμό Βάρνακας

Ο οικισμός Γεωργουλαίϊκα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βάρνακας της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάρνακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλυζίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλόπουλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασιλόπουλο από την κοινότητα Δραγαμέστου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλόπουλου

Αναγνώριση του οικισμού Κεφαλόβρυσον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλόπουλου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ταξιάρχης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλόπουλου

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Ταξιάρχης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 207Α - 15/11/1965

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βασιλόπουλο στον οικισμό Παναγία

14/03/1971

Ο οικισμός Βασιλόπουλο της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παναγία της κοινότητας

ΦΕΚ 144Α - 12/06/1976

Ο οικισμός Παναγία της κοινότητας μετονομάζεται σε Βασιλόπουλον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βάτου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 89Α - 26/03/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάτον από την κοινότητα Βάρνακα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βάτον της κοινότητας διορθώνεται σε Βάτος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεκροπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελαώρας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελαώρα από το δήμο Απεραντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Συβίστα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χρύσοβα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τοπόλιανα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Τοπόλιανα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τοπολιάνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συβίστα της κοινότητας διορθώνεται σε Σιβίστα

Το όνομα του οικισμού Χρύσοβα της κοινότητας διορθώνεται σε Χρίσοβα

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Βελαώρας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Βελβίνας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελβίνα από το δήμο Ναυπάκτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελβίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελβίτσαινας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελβίτσαινα από το δήμο Αποδωτίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Βελβίτσαινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιόπυργος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλαιοπύργου

Κ. Παλαιοπύργου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελβίτσαινας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Περιβόλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοπύργου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλλήνης

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελισδόνη (Βελκοδίνου) (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελισδόνη (Βελκοδίνο) από την κοινότητα Τροβάτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Βελισδόνη (Βελκοδίνο) της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίδενδρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριδένδρου

Κ. Τριδένδρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελισδόνη (Βελκοδίνου)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Τριδένδρου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Βελτσίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελτσίστα από το δήμο Απεραντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Βελτσίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιθοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λιθοχωρίου

Κ. Λιθοχωρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελτσίστας

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Παράπλατι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τοπολιάνων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βέρνικον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιθοχωρίου

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Λιθοχωρίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Βελωτών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελωτά από το δήμο Αρακυνθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Τσιμπλοχώραφα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελωτών

16/10/1940

Ο οικισμός Τσιμπλοχώραφα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Βελωτών (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Βετολίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βετολίστα από το δήμο Αποδωτίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Βετολίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρωμηά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ρωμηάς

Κ. Ρωμηάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βετολίστας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Ρωμηά της κοινότητας μετονομάζεται σε Τερψιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τερψιθέας

Κ. Τερψιθέας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρωμηάς

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σπαρτιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Τερψιθέας

19/03/1961

Ο οικισμός Σπαρτιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βετοψίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βετοψίστα από το δήμο Αποδωτίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βετοψίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αναβρυτή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αναβρυτής

Κ. Αναβρυτής (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βετοψίστας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βίνιανης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βίνιανη από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Βίνιανης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Βλαχομάνδρας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 270Α - 29/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλαχομάνδρα από την κοινότητα Μαμάκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Γέφυρα Μπανιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βλαχομάνδρας

Αναγνώριση του οικισμού Σφηκαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βλαχομάνδρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σφηκαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Βλαχομάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Γέφυρα Μπανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βλυζανών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλυζανά από το δήμο Αστακού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μάνινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βλυζανών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βλυζανά της κοινότητας διορθώνεται σε Βλιζιανά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βλιζιανών

Κ. Βλιζιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βλυζανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάνινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Ο οικισμός Βλιζιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βοϊτσάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βοϊτσά από το δήμο Οφιονίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Βοϊτσά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελατόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελατόβρυσης

Κ. Ελατόβρυσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βοϊτσάς

ΦΕΚ 233Α - 05/11/1928

Ο οικισμός Γρηγόρι αποσπάται από την κοινότητα Γρηγορίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα Καλλονής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Γρηγόρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρηγορίου

ΦΕΚ 208Α - 20/05/1935

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλλονής

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Ελατόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βομβοκών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βομβοκοί ή Βομβοκού από το δήμο Ναυπάκτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βομβοκοί ή Βομβοκού της κοινότητας διορθώνεται σε Βομβοκού

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βομβοκούς

Κ. Βομβοκούς (Αιτωλοακαρνανίας)

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Τιμίου Προδρόμου και προσάρτησή του στην κοινότητα Βομβοκούς

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βομβοκών

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Τιμίου Προδρόμου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λεύκα Βομβοκούς και προσάρτησή του στην κοινότητα Βομβοκούς

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Ιωάννου και προσάρτησή του στην κοινότητα Βομβοκούς

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μάρμαρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βομβοκούς

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βασίλειος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βομβοκούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βομβοκού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Λεύκα Βομβοκούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βονίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βόνιτσα από το δήμο Ανακτορίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άκτιον αποσπάται από το δήμο Ανακτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέα Καμάρινα αποσπάται από το δήμο Ανακτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Άκτιον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βονίτσης

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Νικολάου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άκτιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βονίτσης

ΦΕΚ 107Α - 31/05/1985

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Βονίτσης

Δ. Βονίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 107Α - 31/05/1985

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Βονίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βόνιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ανακτορίου

Ο οικισμός Νέα Καμάρινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίου

Ο οικισμός Άκτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βονώρτης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βονώρτα από την κοινότητα Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 120Α - 19/04/1930

Ο οικισμός Βονώρτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βούλπης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βούλπη από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παληοκάτουνον αποσπάται από το δήμο Αγραίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 25Α - 30/01/1925

Ο οικισμός Παληοκάτουνον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοκατούνου

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Βούλπης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Βουτύρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βούτυρον από το δήμο Καρπενησίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γόλιανη αποσπάται από το δήμο Καρπενησίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από το δήμο Καρπενησίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νόστιμον αποσπάται από το δήμο Καρπενησίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από το δήμο Καρπενησίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Ο οικισμός Γόλιανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γόλιανης

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γόλιανης

Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γόλιανης

ΦΕΚ 213Α - 06/10/1927

Ο οικισμός Νόστιμον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νοστίμου

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Βουτύρου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Βραγκιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βραγκιανά από το δήμο Αγράφων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραγκιανών

Αναγνώριση του οικισμού Κουστίσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραγκιανών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βραγκιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Βραγγιανά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βραγγιανών

Ο οικισμός Παλαιοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Βραγγιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Μεσοκώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Αναγνώριση του οικισμού Βαλάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραγγιανών

Αναγνώριση του οικισμού Έλατος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραγγιανών

Αναγνώριση του οικισμού Κριθάρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραγγιανών

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βραγκιανών

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Βραγγιανών (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Βράχας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βράχα από το δήμο Κτημενίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Βράχας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Βρόστιανης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρόστιανη από το δήμο Ναυπάκτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πιτσιναίικα αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Βρόστιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ριγάνι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ριγανίου

Κ. Ριγανίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρόστιανης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Βρώμιαρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ριγανίου

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Βρώμιαρη της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστράκιον

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Πόριαρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ριγανίου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Πόριαρη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πόρος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Διάσελλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ριγανίου

ΦΕΚ 165Α - 14/09/1961

Ο οικισμός Πιτσιναίικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιτσιναιίκων

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτσιναιίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ριγάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Διάσελλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρουβιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 8Α - 15/01/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρουβιανά από την κοινότητα Περδικακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα Περδικακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρουβιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαβαλούς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαβαλού από το δήμο Μακρυνείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλφενίκι αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαβαλούς

ΦΕΚ 21Α - 07/02/1927

Ο οικισμός Καλφενίκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλφενικίου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κατερινούς και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαβαλούς

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κουρτελαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαβαλούς

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Κατερινούς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαβαλού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μακρυνείας

Ο οικισμός Κουρτελαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαβρολίμνης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαβρολίμνη από το δήμο Ναυπάκτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Ο οικισμός Μπεζαϊδές αποσπάται από την κοινότητα Ναυπάκτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 136Α - 18/06/1924

Ο οικισμός Μπεζαϊδές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεζαϊδέ

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Χάνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαβρολίμνης

16/10/1940

Ο οικισμός Χάνια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Γαβρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Χάλκειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαλατά (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαλατάς από το δήμο Μεσολογγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χαλιαίς αποσπάται από το δήμο Μεσολογγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από το δήμο Μεσολογγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρυονέρι προσαρτάται στην κοινότητα Γαλατά

18/12/1920

Ο οικισμός Χαλιαίς της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παληόστανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατά

Αναγνώριση του οικισμού Ροϊδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατά

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Κρυονερίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατά

16/05/1928

Ο οικισμός Παληόστανη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ροϊδιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Κρυονερίου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Γαλατάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατά

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Κρυονερίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατά

ΦΕΚ 264Α - 01/12/1947

Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιθωρίου

19/03/1961

Ο οικισμός Νέος Γαλατάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γαλατάς της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Κρυονερίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χάλκειας

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χάλκειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιαννοπούλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιαννόπουλον από το δήμο Ιδομένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Γιαννοπούλου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Γιαννοπούλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γιαννόπουλον της κοινότητας διορθώνεται σε Γιαννόπουλοι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γιαννοπούλων

Κ. Γιαννοπούλων (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γιαννοπούλου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παλιάμπελα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιαννοπούλων

ΦΕΚ 71Α - 08/06/1983

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γιαννόπουλοι στον οικισμό Παλιάμπελα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γιαννόπουλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκερτοβού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκερτοβός από το δήμο Αμβρακίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Γκερτοβός της κοινότητας μετονομάζεται σε Αργυρό Πηγάδι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αργυρού Πηγαδίου

Κ. Αργυρού Πηγαδίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκερτοβού

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Τσιρνόκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργυρού Πηγαδίου

16/10/1940

Ο οικισμός Τσιρνόκος της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Θεοτόκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργυρού Πηγαδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργυρό Πηγάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γόλιανης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γόλιανη από την κοινότητα Βουτύρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από την κοινότητα Βουτύρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από την κοινότητα Βουτύρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γόλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Στεφάνι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στεφανίου

Κ. Στεφανίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γόλιανης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μηλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Μηλέα

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Στεφανίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Γουργιωτίσσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γουργιώτισσα από το δήμο Αστακού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γουργιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γουριάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γουριά από το δήμο Παραχελωΐτιδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γουριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινιάδων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γουρίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γουρίτσα από το δήμο Παμφίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Γουρίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρτιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μυρτιάς

Κ. Μυρτιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γουρίτσης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόμυλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυρτιάς

Αναγνώριση του οικισμού Πέρεβος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυρτιάς

Αναγνώριση του οικισμού Πεζούλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυρτιάς

Αναγνώριση του οικισμού Λυκοστόμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυρτιάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μυρτιά της κοινότητας διορθώνεται σε Μυρτέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μυρτέας

Ο οικισμός Λυκοστόμιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πεζούλια της κοινότητας καταργείται.

Κ. Μυρτέας (Αιτωλοακαρνανίας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μυρτιάς

19/03/1961

Ο οικισμός Πέρεβος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παλαιόμυλος της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυρτέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Πέρεβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γραμματικούς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γραμματικού από το δήμο Μακρυνείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γραμματικού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρακύνθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γρανίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρανίτσα από το δήμο Απεραντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Γρανίτσης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Γρανίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρανίτσα από το δήμο Αποδωτίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Γρανίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθόφυτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανθοφύτου

Κ. Ανθοφύτου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γρανίτσης

ΦΕΚ 486Α - 22/10/1935

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Ελευθεριανής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλλήνης

Ο οικισμός Ανθόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γρηγορίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρηγόρι από το δήμο Αποδωτίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 233Α - 05/11/1928

Ο οικισμός Γρηγόρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελατόβρυσης

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρηγόρι από την κοινότητα Ελατόβρυσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Γρηγόρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δάφνης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δάφνη από την κοινότητα Σκάλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Παπαδουλέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δάφνης

Αναγνώριση του οικισμού Τρίπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Δάφνης

16/10/1940

Ο οικισμός Παπαδουλέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τρίπος της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Δάφνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Δάφνης

Αναγνώριση του οικισμού Τρύπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Δάφνης

14/03/1971

Ο οικισμός Τρύπος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Κάτω Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δέλγας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δέλγα από το δήμο Αποδωτίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Δέλγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γάβρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γάβρου

Κ. Γάβρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δέλγας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κουτσογιαναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γάβρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουτσογιαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλλήνης

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δερβεκίστης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δερβέκιστα από το δήμο Παμφίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Δερβέκιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανάληψις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αναλήψεως

Κ. Αναλήψεως (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δερβεκίστης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Φλεσουριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αναλήψεως

Αναγνώριση του οικισμού Κόφτρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αναλήψεως

Αναγνώριση του οικισμού Καημένα Αμπέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αναλήψεως

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τραγάνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αναλήψεως

Αναγνώριση του οικισμού Πούλιανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αναλήψεως

ΦΕΚ 122Α - 21/07/1964

Ο οικισμός Πούλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαραθούλα

14/03/1971

Ο οικισμός Φλεσουριά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαραθούλα της κοινότητας

Ο οικισμός Τραγάνα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ανάληψις της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παλιουριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αναλήψεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλιουριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Κόφτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Καημένα Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Μαραθούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δερματίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δερμάτι από την κοινότητα Καρίτσης Καρπενησίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Δερματίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Διασελλακίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 130Α - 04/05/1951

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διασελλάκιον από την κοινότητα Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διασελλάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δοβιτσίνου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δοβίτσινον από το δήμο Αρακυνθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Δοβίτσινον της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυροχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταυροχωρίου

Κ. Σταυροχωρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δοβιτσίνου

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Σταυροχωρίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Δοκιμίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δοκίμιον από το δήμο Αγρινίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λεύκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δοκιμίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δοκίμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δολόπων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 12Α - 25/02/1877

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καροπλέσι από το δήμο Κτημενίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μούχα αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπιλοκομήτι αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίτσα Δολόπων αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπινάσα αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μολόχα αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβασαράς ή Μποτσικάκι προσαρτάται στο δήμο Δολόπων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Δολόπων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Δολόπων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καρίτσα Δολόπων αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρίτσης Δολόπων

Ο οικισμός Μπιλοκομήτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπιλοκομήτι

Ο οικισμός Σπινάσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπινάσης

Ο οικισμός Καρβασαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπιλοκομήτι

Το όνομα του οικισμού Καρβασαράς ή Μποτσικάκι του δήμου διορθώνεται σε Καρβασαράς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δομιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δομιανοί από το δήμο Κτημενίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Δομιανών (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Δομνίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δομνίτσα από το δήμο Ευρυτάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σταύλος αποσπάται από το δήμο Ευρυτάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 10/06/1927

Ο οικισμός Σταύλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταύλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δομνίτσα της κοινότητας διορθώνεται σε Δομνίστα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δομνίστης

Κ. Δομνίστης (Αιτωλοακαρνανίας)

Αναγνώριση του οικισμού Αμπέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Δομνίστης

Αναγνώριση του οικισμού Μαρίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Δομνίστης

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δομνίτσης

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Δομνίστης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Δορβιτσιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δορβιτσιά από το δήμο Πυλήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Δορβιτσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δουνίστης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγρίδι από το δήμο Θυάμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δουνίτσα αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Εμπεσός αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Δουνίτσα στον οικισμό Αγρίδι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγριδίου

Κ. Αγριδίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δουνίστης

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Δρομίστα αποσπάται από την κοινότητα Βαλμάδας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 205Α - 26/08/1924

Ο οικισμός Εμπεσός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εμπεσού

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Αγριδίου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Αγριδίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

ΦΕΚ 37Β - 21/04/1926

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αγρίδι στον οικισμό Δουνίτσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δουνίστης

Κ. Δουνίστης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 37Β - 21/04/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγριδίου

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Δρομίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλμάδας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Δουνίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταθάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταθά

Κ. Σταθά (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δουνίστης

ΦΕΚ 38Α - 29/01/1934

Ο οικισμός Αγρίδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριδίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Παυλιάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταθά

Αναγνώριση του οικισμού Καμαράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταθά

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βρομονέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταθά

05/04/1981

Ο οικισμός Καμαράκιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ποταμιά της κοινότητας

Ο οικισμός Βρομονέριον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταθά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παυλιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Σταθάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δραγαμέστου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δραγαμέστο από το δήμο Αστακού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βασιλόπουλο αποσπάται από το δήμο Αστακού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Βασιλόπουλο αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλόπουλου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται και προσάρτησή του στην κοινότητα Δραγαμέστου

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Δραγαμέστο της κοινότητας μετονομάζεται σε Καραϊσκάκης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καραϊσκάκη

Κ. Καραϊσκάκη (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραγαμέστου

16/10/1940

Ο οικισμός Σκηνίται της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Συμπολαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καραϊσκάκη

ΦΕΚ 122Α - 21/07/1964

Ο οικισμός Συμπολαίικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυρός

14/03/1971

Ο οικισμός Σταυρός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καραϊσκάκης της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καραϊσκάκης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελέτσου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελέτσον από το δήμο Αποδωτίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ελέτσον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελατού

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελατούς

Κ. Ελατούς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ελέτσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελατού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελευθεριανής (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελευθεριανή από το δήμο Πυλήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από το δήμο Πυλήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 486Α - 22/10/1935

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανθοφύτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελευθεριανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ελλοπίας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μούχα

Ο οικισμός Μπιλοκομήτι προσαρτάται στο δήμο Ελλοπίας

Ο οικισμός Καρίτσα Δολόπων προσαρτάται στο δήμο Ελλοπίας

Ο οικισμός Καροπλέσι προσαρτάται στο δήμο Ελλοπίας

Ο οικισμός Σπινάσα προσαρτάται στο δήμο Ελλοπίας

Ο οικισμός Μικρόν Χρυσόν προσαρτάται στο δήμο Ελλοπίας

Ο οικισμός Πρεντέσιον προσαρτάται στο δήμο Ελλοπίας

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Μούχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Μπιλοκομήτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Καρίτσα Δολόπων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Καροπλέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Σπινάσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Μικρόν Χρυσόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Πρεντέσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Έλοβας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Έλοβα από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Έλοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Χαράλαμπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους

Κ. Αγίου Χαραλάμπους (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Έλοβας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αγίου Χαραλάμπους (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Έλσανης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Έλσανη από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Έλσανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυρομμάτα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαυρομμάτας

Κ. Μαυρομμάτας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Έλσανης

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μαυρομμάτας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Εμπεσού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 205Α - 26/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εμπεσός από την κοινότητα Αγριδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Εμπεσού (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Εμπεσού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Συκιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπεσού

Αναγνώριση του οικισμού Σκαντζόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπεσού

Αναγνώριση του οικισμού Παλιαριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπεσού

05/04/1981

Ο οικισμός Παλιαριά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σκαντζόκαμπος της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Γραμματσούλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπεσού

Αναγνώριση του οικισμού Φτελιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπεσού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Εμπεσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Σκαντζόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Γραμματσούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επινιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Επινιανά από το δήμο Αγράφων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Φτέρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Επινιανών

Αναγνώριση του οικισμού Ασπρόρρευμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Επινιανών

Αναγνώριση του οικισμού Τσίρτια και προσάρτησή του στην κοινότητα Επινιανών

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Επινιανών (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Επισκοπής (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Επισκοπή από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Μαυριά αποσπάται από την κοινότητα Σιδήρων-Χαράστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Ο οικισμός Μαυριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυριάς

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Επισκοπής (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Εσωχωρίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εσωχώρια από το δήμο Αρακυνθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ισώματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Εσωχωρίων

Αναγνώριση του οικισμού Κατσουδαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Εσωχωρίων

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Εσωχωρίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Ευηνοχωρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ευηνοχώριον από το δήμο Μεσολογγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουτσοχέριον αποσπάται από το δήμο Μεσολογγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Μεσολογγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γύρος αποσπάται από το δήμο Μεσολογγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παληόστανον αποσπάται από το δήμο Μεσολογγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

18/12/1920

Ο οικισμός Γύρος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παληόστανον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 408Α - 29/12/1933

Ο οικισμός Κουτσοχέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ευηνοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευηνοχωρίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Δομνίστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευηνοχωρίου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Δομνίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Καλυδών

14/03/1971

Ο οικισμός Άνω Ευηνοχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ευηνοχώριον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευηνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Νέα Καλυδών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ευρυτάνων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κρίκελον

Ο οικισμός Συγκρέλον προσαρτάται στο δήμο Ευρυτάνων

Ο οικισμός Ανιάδα προσαρτάται στο δήμο Ευρυτάνων

Ο οικισμός Σταύλος προσαρτάται στο δήμο Ευρυτάνων

Ο οικισμός Δομνίτσα προσαρτάται στο δήμο Ευρυτάνων

Ο οικισμός Τσεκλίστα προσαρτάται στο δήμο Ευρυτάνων

Ο οικισμός Σέλλος προσαρτάται στο δήμο Ευρυτάνων

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Συγκρέλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Ανιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Ροσκά αποσπάται από το δήμο Πετραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλιτσα αποσπάται από το δήμο Πετραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δολιανά αποσπάται από το δήμο Πετραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψιανά αποσπάται από το δήμο Πετραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντίβα αποσπάται από το δήμο Πετραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόπραινα αποσπάται από το δήμο Πετραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέρνος αποσπάται από το δήμο Πετραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπλιανη αποσπάται από το δήμο Αμπλανιτών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Καλλιδρόμης

Δ. Καλλιδρόμης (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Ευρυτάνων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μαρίνον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Καλλιδρόμης

ΦΕΚ 26Α - 17/07/1858

Ο οικισμός Κόπραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

ΦΕΚ 17Α - 04/03/1878

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ευρυτάνων

Δ. Ευρυτάνων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 17Α - 04/03/1878

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Καλλιδρόμης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Ευρυτάνων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Ευρυτάνων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δομνίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δομνίτσης

Ο οικισμός Κρίκελον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρικέλου

Ο οικισμός Ροσκά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροσκάς

Ο οικισμός Τέρνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τέρνου

Ο οικισμός Τσεκλίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσεκλίστας

Ο οικισμός Ψιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψιανών

Ο οικισμός Σταύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δομνίτσης

Ο οικισμός Άμπλιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κρικέλου

Ο οικισμός Κοντίβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροσκάς

Ο οικισμός Δολιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροσκάς

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τέρνου

Ο οικισμός Σέλιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψιανών

Ο οικισμός Σέλλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψιανών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Εφύρας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σιτομένα

Ο οικισμός Ζελίχοβον προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Κερασιά προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Πλάτανος προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Σταματογιανέικα προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Συγκουνέικα προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Σκουτεσιάδα προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Συκιά προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Μονή Λυχρίας προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Σιτομένα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Ζελίχοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Σταματογιανέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Συγκουνέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Σκουτεσιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Μονή Λυχρίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Εχίνου (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κατούνα

Ο οικισμός Κωνοπίνα προσαρτάται στο δήμο Εχίνου

Ο οικισμός Αετός προσαρτάται στο δήμο Εχίνου

Ο οικισμός Κομποτή προσαρτάται στο δήμο Εχίνου

Ο οικισμός Αχυρά προσαρτάται στο δήμο Εχίνου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρο προσαρτάται στο δήμο Εχίνου

Ο οικισμός Αλεβρά προσαρτάται στο δήμο Εχίνου

Ο οικισμός Μοΐκου προσαρτάται στο δήμο Εχίνου

Ο οικισμός Βούστρι προσαρτάται στο δήμο Εχίνου

Ο οικισμός Τρύφος προσαρτάται στο δήμο Εχίνου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπαδάτος αποσπάται από το δήμο Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδί αποσπάται από το δήμο Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαμπίνη αποσπάται από το δήμο Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βονίτσης και Ξηρομέρου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιόκαστρο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλεβρά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μοΐκου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λουτράκι προσαρτάται στο δήμο Εχίνου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Γαρδί του δήμου καταργείται.

Δ. Εχίνου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Παπαδάτος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παπαδάτου

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αετού

Ο οικισμός Κατούνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατούνας

Ο οικισμός Κομποτή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομποτής

Ο οικισμός Κωνοπίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κωνοπίνας

Ο οικισμός Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαχαλά

Ο οικισμός Μπαμπίνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαμπίνης

Ο οικισμός Μπούστρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουστρίου

Ο οικισμός Τρύφος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρύφου

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατούνας

Ο οικισμός Αχυρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουστρίου

Το όνομα του οικισμού Βούστρι του δήμου διορθώνεται σε Μπούστρι

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ζαβέρδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαβέρδα από το δήμο Ανακτορίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πωγωνιά αποσπάται από το δήμο Ανακτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Ανακτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκλάβαινα αποσπάται από το δήμο Ανακτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στενό αποσπάται από το δήμο Ανακτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρούναις αποσπάται από το δήμο Ανακτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ανακτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κόλυμπος αποσπάται από το δήμο Ανακτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Κόλυμπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρούναις της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγιος Δημήτριος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ζαβέρδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πάλαιρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλαίρου

Κ. Παλαίρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαβέρδας

ΦΕΚ 40Α - 14/02/1933

Ο οικισμός Πωγωνιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πωγωνιάς

Ο οικισμός Στενό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πωγωνιάς

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μεσοπήγαδον και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαίρου

14/03/1971

Ο οικισμός Καρυά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεσοπήγαδον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Δημητρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαίρου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Περιβόλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαίρου

ΦΕΚ 92Α - 16/06/1994

Ο οικισμός Πάλαιρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κεκροπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζαβίστης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζάβιστα από το δήμο Σολλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Ζάβιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχοντοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρχοντοχωρίου

Κ. Αρχοντοχωρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαβίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχοντοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλυζίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ζακωνίνων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζακώνινα

Ο οικισμός Αχόμαυρος προσαρτάται στο δήμο Ζακωνίνων

Ο οικισμός Λιγόσταινα προσαρτάται στο δήμο Ζακωνίνων

Ο οικισμός Μονή Ζακωνίνης προσαρτάται στο δήμο Ζακωνίνων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Ζακώνινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Αχόμαυρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Λιγόσταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Μονή Ζακωνίνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ζακωνίνων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζακώνινα από το δήμο Θεστειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αχόμαυρος αποσπάται από το δήμο Θεστειέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Αχόμοβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παραβόλας

ΦΕΚ 144Α - 15/07/1927

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παραβόλας

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός Ζακώνινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριλάγκαδον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριλάγκαδου

Κ. Τριλάγκαδου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζακωνίνων

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Τριλάγκαδον της κοινότητας μετονομάζεται σε Παληοκαρυά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παληοκαρυάς

Κ. Παληοκαρυάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τριλάγκαδου

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Παληοκαρυά της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοκαρυά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παλαιοκαρυάς

Κ. Παλαιοκαρυάς (Αιτωλοακαρνανίας)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παληοκαρυάς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκαρυάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζαπαντίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 49Α - 14/02/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαπάντι από την κοινότητα Αγρινίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Ζαπάντι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγάλη Χώρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεγάλης Χώρας

Κ. Μεγάλης Χώρας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαπαντίου

ΦΕΚ 142Α - 21/09/1984

Ο οικισμός Μεγάλη Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεάπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζελενίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζελενίστα από το δήμο Απεραντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ζελενίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρασιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πρασιάς

Κ. Πρασιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζελενίστας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλέσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρασιάς

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρασιάς

Αναγνώριση του οικισμού Φουσιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρασιάς

Αναγνώριση του οικισμού Μεταξάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρασιάς

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Πρασιάς (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Ζελιχόβου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζελίχοβον από το δήμο Θεστειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ζελίχοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Κ. Αγίας Παρασκευής (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζελιχόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παναιτωλικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζευγαρακίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζευγαράκιον από το δήμο Ωλενείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ζευγαράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζευγαρακίου

ΦΕΚ 364Α - 27/12/1946

Ο οικισμός Κάτω Ζευγαράκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Ζευγαρακίου

ΦΕΚ 22Α - 19/01/1950

Ο οικισμός Κάτω Ζευγαράκιον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ζευγαρακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Κάτω Ζευγαράκιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ζευγαράκιον της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ζευγαράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζευγαρακίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καμαρετσαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζευγαρακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζευγαράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρακύνθου

Ο οικισμός Άνω Ζευγαράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρακύνθου

Ο οικισμός Καμαρετσαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρακύνθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζηλίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζηλίστα από το δήμο Οφιονίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Ζηλίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Οξυά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οξυάς

Κ. Οξυάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζηλίστας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Οξυά της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυδωνιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυδωνιάς

Κ. Κυδωνιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Οξυάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κυδωνιά της κοινότητας διορθώνεται σε Κυδωνέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κυδωνέας

Κ. Κυδωνέας (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κυδωνιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυδωνέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Θέρμου (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βλοχός

Ο οικισμός Προσήλια προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Μουσταφούλι προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Βροχολή (Βρολολή) προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Καινούργιον προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Τσουκαλάδα προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Μονή Βλοχούς προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Σιτομένα αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζελίχοβον αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταματογιανέικα αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συγκουνέικα αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουτεσιάδα αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Λυχρίας αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζακώνινα αποσπάται από το δήμο Ζακωνίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχόμαυρος αποσπάται από το δήμο Ζακωνίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιγόσταινα αποσπάται από το δήμο Ζακωνίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ζακωνίνης αποσπάται από το δήμο Ζακωνίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκοχώριον προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βλοχός στον οικισμό Λυκοχώριον

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Προσήλια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βροχολή (Βρολολή) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσουκαλάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλάτανος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σταματογιανέικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Συκιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Λυχρίας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Ζακωνίνης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Βλοχούς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιγοστιανοπαραβόλα προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Τραγάνα προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Σκουτερά προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

ΦΕΚ 15Α - 05/06/1848

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λυκοχώριον στον οικισμό Λιγόσταινα

12/10/1852

Ο οικισμός Καινούργιον ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ζελίχοβον ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 27Α - 24/07/1861

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καινούργιον στον οικισμό Λιγοστιανοπαραβόλα

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Λιγόσταινα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 57Α - 13/02/1884

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λιγοστιανοπαραβόλα στον οικισμό Καινούργιον

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Συγκουνέικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιγοστιανοπαραβόλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιγόσταινα προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Παραβόλα προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μανδάνισα προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

ΦΕΚ 88Α - 30/05/1905

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καινούργιον στον οικισμό Παραβόλα

ΦΕΚ 282Α - 11/11/1908

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Παραβόλα στον οικισμό Καινούργιον

ΦΕΚ 360Α - 30/11/1910

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Θεστειέων

Δ. Θεστειέων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 360Α - 30/11/1910

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Θέρμου

Δ. Θεστειέων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ζακώνινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζακωνίνων

Ο οικισμός Ζελίχοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζελιχόβου

Ο οικισμός Καινούριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καινουρίου

Ο οικισμός Λιγόστιανα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιγοστιανών

Ο οικισμός Λυκοχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκοχωρίου

Ο οικισμός Μανδάνισα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανδανίσης

Ο οικισμός Μουσταφούλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουσταφουλίου

Ο οικισμός Παραβόλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραβόλας

Ο οικισμός Σιτομένα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιτομένων

Ο οικισμός Σκουτερά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουτεράς

Ο οικισμός Αχόμαυρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζακωνίνων

Ο οικισμός Βλοχός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καινουρίου

Ο οικισμός Τραγάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παραβόλας

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σιτομένων

Ο οικισμός Σκουτεσιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουτεράς

Το όνομα του οικισμού Αχόμαυρος του δήμου διορθώνεται σε Αχόμοβος

Το όνομα του οικισμού Καινούργιον του δήμου διορθώνεται σε Καινούριον

Το όνομα του οικισμού Λιγόσταινα του δήμου διορθώνεται σε Λιγόστιανα

Ο δήμος καταργείται


Δ. Θεστιέων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καινούργιον από την κοινότητα Καινουργίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Βλοχός αποσπάται από την κοινότητα Καινουργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Καινουργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακαβάς αποσπάται από την κοινότητα Καινουργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάσπαι αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Αβόρανη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Αβόρανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναιτώλιον αποσπάται από την κοινότητα Παναιτωλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κακαβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Καρρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Λάσπαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Καινούργιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Παναιτώλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άνω Βλοχός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Νέα Αβόρανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Θυάμου (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λαγκάδα

Ο οικισμός Δρομίστα προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Ο οικισμός Βαλμάδα προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Ο οικισμός Ζελμί προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Ο οικισμός Φτελόβρυσον προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Ο οικισμός Δρυμονάρι προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Ο οικισμός Σύγγενο προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Ο οικισμός Χρυσουλιάτο προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Ο οικισμός Κομποτίκι προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Αγρίδι αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμινος αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατιόπουλον αποσπάται από το δήμο Όλπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροχώρι αποσπάται από το δήμο Όλπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θηρακήσι ή Θεριάκη αποσπάται από το δήμο Όλπης και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λαγκάδα στον οικισμό Βαλμάδα

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Ο οικισμός Μαυροχώρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φτελόβρυσον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δρυμονάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χρυσουλιάτο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κομποτίκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φλωριάδα προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

ΦΕΚ 6Α - 21/03/1857

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βαλμάδα στον οικισμό Πατιόπουλον

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σύγγενο του δήμου καταργείται.

29/05/1896

Ο οικισμός Μενίδι προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Δ. Θυάμου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Πατιόπουλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πατιοπούλου

Ο οικισμός Βαλμάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλμάδας

Ο οικισμός Φλωριάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φλωριάδας

Ο οικισμός Αγρίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουνίστης

Ο οικισμός Ζελμί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πατιοπούλου

Ο οικισμός Κάμινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πατιοπούλου

Ο οικισμός Δρομίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλμάδας

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλμάδας

Ο οικισμός Θηρακήσι ή Θεριάκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φλωριάδας

Το όνομα του οικισμού Κάμινος του δήμου διορθώνεται σε Κάμινα

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μενίδι του δήμου καταργείται.


Δ. Ιδομένης (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σακαρέτσι

Ο οικισμός Δουνίτσα προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

Ο οικισμός Αγρίδι προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

Ο οικισμός Κάμινος προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

Ο οικισμός Βερβίτσα προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Αγρίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Ο οικισμός Κάμινος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Μαλατέϊκον αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμοργιανοί αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρακιά αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιόπουλοι αποσπάται από το δήμο Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννόπουλοι αποσπάται από το δήμο Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλεσιάδα αποσπάται από το δήμο Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπονίκεβος αποσπάται από το δήμο Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλευράδα αποσπάται από το δήμο Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριάντζα αποσπάται από το δήμο Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εμπεσός προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σακαρέτσι στον οικισμό Ξηρακιά

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Ο οικισμός Μηλιά προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

ΦΕΚ 49Α - 01/12/1854

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ξηρακιά στον οικισμό Εμπεσός

ΦΕΚ 55Α - 06/10/1856

Ο οικισμός Μαλατέϊκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Αμοργιανοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

ΦΕΚ 36Α - 30/08/1869

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Εμπεσός στον οικισμό Δουνίτσα

ΦΕΚ 205Α - 30/08/1900

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δουνίτσα στον οικισμό Χαλκιόπουλοι

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Προβιανά προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

Δ. Ιδομένης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Χαλκιόπουλοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλκιοπούλων

Ο οικισμός Μαλεσιάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλεσιάδας

Ο οικισμός Μπονίκεβος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπονικέβου

Ο οικισμός Πριάντζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πριάντζα

Ο οικισμός Σακαρέτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σακαρετσίου

Ο οικισμός Γιαννόπουλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννοπούλου

Ο οικισμός Ξηρακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρού

Ο οικισμός Αλευράδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πριάντζα

Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σακαρετσίου

Ο οικισμός Βερδίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σακαρετσίου

Ο οικισμός Προβιανά ή Βρουβιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σακαρετσίου

Ο οικισμός Δουνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δουνίστης

Ο οικισμός Εμπεσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δουνίστης

Το όνομα του οικισμού Βερβίτσα του δήμου διορθώνεται σε Βερδίτσα

Το όνομα του οικισμού Προβιανά του δήμου διορθώνεται σε Προβιανά ή Βρουβιανά

Το όνομα του οικισμού Γιαννόπουλοι του δήμου διορθώνεται σε Γιαννόπουλον

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ινάχου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέο Χαλκιόπουλο από την κοινότητα Χαλκιοπούλων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ποδογορά αποσπάται από την κοινότητα Βαρετάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμινος αποσπάται από την κοινότητα Αγριδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρομίτσα αποσπάται από την κοινότητα Αγριδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Αγρίδιον αποσπάται από την κοινότητα Αγριδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλευράδα αποσπάται από την κοινότητα Αλευράδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιστιανά αποσπάται από την κοινότητα Αλευράδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστά Συκιάς αποσπάται από την κοινότητα Αλευράδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμοργιανοί αποσπάται από την κοινότητα Αμοργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλαταίικον αποσπάται από την κοινότητα Αμοργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πραντικόν αποσπάται από την κοινότητα Αμοργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμορίκι αποσπάται από την κοινότητα Αμοργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρουβιανά αποσπάται από την κοινότητα Βρουβιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα Βρουβιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννόπουλοι αποσπάται από την κοινότητα Γιαννοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από την κοινότητα Γιαννοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Εμπεσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εμπεσός αποσπάται από την κοινότητα Εμπεσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαντζόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Εμπεσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμματσούλι αποσπάται από την κοινότητα Εμπεσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από την κοινότητα Εμπεσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρανέλι αποσπάται από την κοινότητα Μαλεσιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μαλεσιάδα αποσπάται από την κοινότητα Μαλεσιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Μαλεσιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαμπαλιόν αποσπάται από την κοινότητα Μπαμπαλιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσάλια αποσπάται από την κοινότητα Πατιοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατιόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Πατιοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θύαμος αποσπάται από την κοινότητα Πατιοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράγκου αποσπάται από την κοινότητα Πατιοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικάκι αποσπάται από την κοινότητα Περδικακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Περδικακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρώνα αποσπάται από την κοινότητα Πετρώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκό Κυπριό αποσπάται από την κοινότητα Πετρώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υπαπαντή αποσπάται από την κοινότητα Πετρώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παυλιάδα αποσπάται από την κοινότητα Σταθά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθάς αποσπάται από την κοινότητα Σταθά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Σταθά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλιον αποσπάται από την κοινότητα Τρικλίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκλινον αποσπάται από την κοινότητα Τρικλίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραπιδόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιόπουλοι αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξωμερή αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Εμπεσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Αλευράδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Φράγκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Πραντικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Άνω Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Μαλαταίικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Χαμορίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Μπαμπαλιόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Κρεμαστά Συκιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Χαλκιόπουλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Πιστιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Βρουβιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Πετσάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Γιαννόπουλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Σταθάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Νέον Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Αγραπιδόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Ξωμερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Αμπέλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Ποδογορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Δρομίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Νέα Μαλεσιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Γραμματσούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Περδικάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Τρίκλινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Υπαπαντή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Θύαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Νέο Χαλκιόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Βαρκό Κυπριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Πατιόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Παυλιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Αμοργιανοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Πετρώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Σκαντζόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Μαρανέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Κάμινος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καινουρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καινούριον από το δήμο Θεστειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βλοχός αποσπάται από το δήμο Θεστειέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 139Α - 04/06/1925

Ο οικισμός Νέα Αβώρανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Αβώρανης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Καρρέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καινουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Τσιφέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καινουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βλοχός και προσάρτησή του στην κοινότητα Καινουρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καινούριον της κοινότητας διορθώνεται σε Καινούργιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καινουργίου

Ο οικισμός Βλοχός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσιφέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Κ. Καινουργίου (Αιτωλοακαρνανίας)

Αναγνώριση του οικισμού Ρεντσπέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καινουργίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καινουρίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Βλοχός και προσάρτησή του στην κοινότητα Καινουργίου

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Ο οικισμός Ρεντσπέριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

19/03/1961

Ο οικισμός Κάτω Βλοχός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καινούργιον της κοινότητας

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Νικολάου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κακαβάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Καινουργίου

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Καινούργιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Θεστιέων

Ο οικισμός Άνω Βλοχός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεστιέων

Ο οικισμός Καρρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεστιέων

Ο οικισμός Κακαβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεστιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλαβρούζας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλαβρούζα από το δήμο Ναυπάκτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κωστέϊκα προσαρτάται στην κοινότητα Καλαβρούζας

18/12/1920

Ο οικισμός Κωστέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 44Α - 28/02/1924

Ο οικισμός Άνω Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Βασιλικής

Ο οικισμός Κάτω Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βασιλικής

Ο οικισμός Βασιλική της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αλμπάνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαβρούζας

ΦΕΚ 40Α - 16/02/1948

Ο οικισμός Αλμπάνης της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Καλαβρούζα

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Πεζούλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαβρούζας

14/03/1971

Ο οικισμός Πεζούλια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 124Α - 12/06/1979

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καλαβρούζα στον οικισμό Κάτω Καλαβρούζα

05/04/1981

Ο οικισμός Καλαβρούζα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Καλαβρούζα της κοινότητας

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Κάτω Καλαβρούζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χάλκειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλεσμένου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλεσμένον από το δήμο Καρπενησίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φειδάκια αποσπάται από το δήμο Καρπενησίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παπαρούσι αποσπάται από το δήμο Καρπενησίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Ο οικισμός Φειδάκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φειδακίων

Ο οικισμός Παπαρούσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παπαρουσίου

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καλεσμένου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Καλουδίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλούδι από το δήμο Παμφίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γούστιανη αποσπάται από το δήμο Παμφίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 171Α - 11/07/1925

Ο οικισμός Γούστιανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γούστιανης

ΦΕΚ 26Α - 18/02/1927

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα Γούστιανης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δελημητέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Γούστιανης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Δελημητέϊκα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλούδι της κοινότητας διορθώνεται σε Καλούδιον

Αναγνώριση του οικισμού Δεσπότης και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλουδίου

Αναγνώριση του οικισμού Δουναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλουδίου

05/04/1981

Ο οικισμός Δεσπότης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαραθιάς της κοινότητας

ΦΕΚ 45Α - 31/03/1997

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καλούδιον στον οικισμό Μαραθιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλούδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Δουναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλυβίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια από το δήμο Αγρινίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Αγρινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πιπινέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλυβίων

19/03/1961

Ο οικισμός Πιπινέριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλάτανος της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλυβίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καλυδώνος (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γαλατάς

Ο οικισμός Γαβρολίμνη προσαρτάται στο δήμο Καλυδώνος

28-02-1841

Ο οικισμός Γαβρολίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καλφενικίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 21Α - 07/02/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλφενίκι από την κοινότητα Γαβαλούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καλφενίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριχώνιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριχωνίου

Κ. Τριχωνίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλφενικίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τριχώνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμαρούλας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 66Α - 22/05/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμαρούλα από το δήμο Αγρινίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινοπύλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμαρούλας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμαρούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κοκκινοπύλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κανδήλας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κανδήλα από το δήμο Σολλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κραβαρέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κανδήλας

ΦΕΚ 92Α - 10/03/1939

Ο οικισμός Γεωργουλέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Βάρνακα και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γεωργουλέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Γεωργουλαίϊκα

ΦΕΚ 229Α - 12/10/1950

Ο οικισμός Γεωργουλαίϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάρνακα

19/03/1961

Ο οικισμός Κραβαρέϊκα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κανδήλα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κανδήλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αλυζίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρβασαρά (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 56Α - 09/03/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρβασαράς από την κοινότητα Μπιλοκομήτι και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καρβασαρά (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Καρίτσης Δολόπων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρίτσα Δολόπων από το δήμο Δολόπων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Χολιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρίτσης Δολόπων

Αναγνώριση του οικισμού Πλακωτά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρίτσης Δολόπων

16/10/1940

Ο οικισμός Χολιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλακωτά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καρίτσης Δολόπων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Καρίτσης Καρπενησίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρίτσα Καρπενησίου από το δήμο Καρπενησίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δερμάτι αποσπάται από το δήμο Καρπενησίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Ο οικισμός Δερμάτι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερματίου

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καρίτσης Καρπενησίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Καροπλεσίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καροπλέσι από το δήμο Κτημενίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Γιαννουσαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καροπλεσίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Αγάθη και προσάρτησή του στην κοινότητα Καροπλεσίου

Αναγνώριση του οικισμού Κωκέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καροπλεσίου

16/10/1940

Ο οικισμός Κωκέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Αγάθη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καροπλεσίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Καστανιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστανιά από το δήμο Αρακυνθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κακαβάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανιάς

Αναγνώριση του οικισμού Γούρνες και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανιάς

Αναγνώριση του οικισμού Λιναράκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανιάς

Αναγνώριση του οικισμού Κήποι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανιάς

Αναγνώριση του οικισμού Καστανούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανιάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καστανιά της κοινότητας διορθώνεται σε Καστανέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστανέας

Ο οικισμός Γούρνες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κακαβάκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καστανούλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κήποι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιναράκι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Καστανέας (Αιτωλοακαρνανίας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστανιάς

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καστανέας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Καστανιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστανιά από την κοινότητα Χώμερης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καστανιά της κοινότητας διορθώνεται σε Καστανέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστανέας

Κ. Καστανέας (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστανιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστανούλας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 352Α - 01/10/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστανούλα από την κοινότητα Πεντακόρφου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανούλας

17/03/1991

Ο οικισμός Παλαιοχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστανούλα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παναιτωλικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατούνας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατούνα από το δήμο Εχίνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από το δήμο Εχίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 34Α - 27/01/1934

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αετού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Κατούνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κατούνας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κατούνας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κατούνα από την κοινότητα Κατούνας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αχυρά αποσπάται από την κοινότητα Αχυρών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατούνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μεδεώνος

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεδεώνος

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεδεώνος

Ο οικισμός Αχυρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεδεώνος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κατοχής (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατοχή από το δήμο Οινιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατοχή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινιάδων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Ζευγαρακίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 364Α - 27/12/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Ζευγαράκιον από την κοινότητα Ζευγαρακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 22Α - 19/01/1950

Ο οικισμός Κάτω Ζευγαράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζευγαρακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Κερασόβου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Κεράσοβον από το δήμο Μακρυνείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Κεράσοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρακύνθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Μακρυνούς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 193Α - 27/07/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Μακρυνού από την κοινότητα Μακρυνούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάτω Μακρυνού της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Μακρινού

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κάτω Μακρινούς

Κ. Κάτω Μακρινούς (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάτω Μακρυνούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Μακρινού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Μποτίνου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Μποτίνον από το δήμο Μακρυνείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κάτω Μποτίνον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνιάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δαφνιά

Κ. Δαφνιά (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Μποτίνου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοζεύγαρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαφνιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοζεύγαρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Δαφνιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Προστοβάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 27/08/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Προστοβά από την κοινότητα Προστοβάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Κάτω Προστοβά της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λευκού

Κ. Λευκού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Προστοβάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Χρυσοβίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Χρυσοβίτσα από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Δοσούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Διάσελλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κουτσομήλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δοσούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Κουτσομήλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Διάσελλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Κάτω Χρυσοβίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κεκροπίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 92Α - 16/06/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πάλαιρος από την κοινότητα Παλαίρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πογωνιά αποσπάται από την κοινότητα Πογωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενό αποσπάται από την κοινότητα Πογωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από την κοινότητα Βάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Περατιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περατιά αποσπάται από την κοινότητα Περατιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαγιά (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Περατιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φορτί (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Περατιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Πλαγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμούσα αποσπάται από την κοινότητα Πλαγιάς και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Παλιά Πλαγιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πλαγιάς

Ο νέος οικισμός Άγιος Νικόλαος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πογωνιάς

Ο νέος οικισμός Βαρκό προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πογωνιάς

ΦΕΚ 215Α - 09/11/2004

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Παλαίρου

Δ. Παλαίρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 215Α - 09/11/2004

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κεκροπίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Περατιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Παλιά Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Βαρκό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Σκλάβαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Φορτί (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Αμμούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Πογωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Στενό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Πάλαιρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Βαγιά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κερασιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κερασιά από την κοινότητα Σιτομένων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μαλεβρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Κερασιάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κερασιά της κοινότητας διορθώνεται σε Κερασέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κερασέας

Κ. Κερασέας (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κερασιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παναιτωλικού

Ο οικισμός Μαλεβρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παναιτωλικού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κερασιάς (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Παπαδάταις

Ο οικισμός Κεράσοβον προσαρτάται στο δήμο Κερασιάς

Ο οικισμός Σιβίστα προσαρτάται στο δήμο Κερασιάς

Ο οικισμός Ζευγαράκιον προσαρτάται στο δήμο Κερασιάς

Ο οικισμός Ματαράγκα προσαρτάται στο δήμο Κερασιάς

Ο οικισμός Παλαιοπλάτανος προσαρτάται στο δήμο Κερασιάς

Ο οικισμός Χασάναγα προσαρτάται στο δήμο Κερασιάς

Ο οικισμός Σαντί προσαρτάται στο δήμο Κερασιάς

Ο οικισμός Γραμματικού προσαρτάται στο δήμο Κερασιάς

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Παπαδάταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Σιβίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Παλαιοπλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Σαντί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Γραμματικού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Ζευγαράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλενείας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κερασόβου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεράσοβον από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κρέντης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κερασόβου

Αναγνώριση του οικισμού Σκαμνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κερασόβου

Αναγνώριση του οικισμού Πλιού και προσάρτησή του στην κοινότητα Κερασόβου

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός Κεράσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κερασοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κερασοχωρίου

Κ. Κερασοχωρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κερασόβου

16/10/1940

Ο οικισμός Πλιού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Κερασοχωρίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Κεφαλοβρύσου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεφαλόβρυσον από το δήμο Παμφίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μέγας Δένδρος αποσπάται από το δήμο Παμφίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο Παμφίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από το δήμο Παμφίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο Παμφίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σομπονίκον αποσπάται από το δήμο Παμφίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον της κοινότητας μετονομάζεται σε Θέρμον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θέρμου

Κ. Θέρμου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κεφαλοβρύσου

ΦΕΚ 99Α - 30/04/1920

Ο οικισμός Σομπονίκον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σομπονίκου

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σομπονίκου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κουλούρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Θέρμου

Αναγνώριση του οικισμού Μάραθος και προσάρτησή του στην κοινότητα Θέρμου

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Θέρμου

19/03/1961

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 97Α - 24/05/1985

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Θέρμου

Δ. Θέρμου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 97Α - 24/05/1985

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Θέρμου

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοκίμια αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόγγια αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πίνη αποσπάται από την κοινότητα Αβαρίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβαρίκος αποσπάται από την κοινότητα Αβαρίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροβορός αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Σοφίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρνάρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Σοφίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Σοφίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Αετόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμβρακία αποσπάται από την κοινότητα Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιουριά αποσπάται από την κοινότητα Αναλήψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα Αναλήψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόφτρα αποσπάται από την κοινότητα Αναλήψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καημένα Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Αναλήψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθούλα αποσπάται από την κοινότητα Αναλήψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρό Πηγάδι αποσπάται από την κοινότητα Αργυρού Πηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από την κοινότητα Αργυρού Πηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διασελλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Διασελλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διπλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Διπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από την κοινότητα Δρυμώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από την κοινότητα Δρυμώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από την κοινότητα Δρυμώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δρυμών αποσπάται από την κοινότητα Δρυμώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλούδιον αποσπάται από την κοινότητα Καλουδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουναίικα αποσπάται από την κοινότητα Καλουδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα Καλουδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοσούλα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσομήλια αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάσελλον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χρυσοβίτσα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πούλινος αποσπάται από την κοινότητα Κονίσκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Κονίσκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονίσκα αποσπάται από την κοινότητα Κονίσκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκόν αποσπάται από την κοινότητα Λευκού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από την κοινότητα Μυρτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρεβος αποσπάται από την κοινότητα Μυρτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Μυρτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα Μυρτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίγκοβα αποσπάται από την κοινότητα Νεροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μισάμπελλα αποσπάται από την κοινότητα Νεροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάμφιον αποσπάται από την κοινότητα Παμφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρκος αποσπάται από την κοινότητα Πέρκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριοναίικα αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταράλωνα αποσπάται από την κοινότητα Σιταραλώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδικού αποσπάται από την κοινότητα Χαλικίου Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλίκι αποσπάται από την κοινότητα Χαλικίου Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Χαλικίου Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεροσύρτης αποσπάται από την κοινότητα Χαλικίου Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Κουτσομήλια του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στο δήμο Θέρμου

Αναγνώριση του οικισμού Λιαρέικα και προσάρτησή του στο δήμο Θέρμου

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδι και προσάρτησή του στο δήμο Θέρμου

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι και προσάρτησή του στο δήμο Θέρμου

Αναγνώριση του οικισμού Φλεσουριάς και προσάρτησή του στο δήμο Θέρμου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Θέρμου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

ΦΕΚ 66Α - 09/05/2017

Ο οικισμός Μυρτέα του δήμου μετονομάζεται σε Μυρτιά

Η τοπική κοινότητα Μυρτέας του δήμου μετονομάζεται σε τοπική κοινότητα Μυρτέας


Κ. Κεχρινιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεχρινιά από το δήμο Αμβρακίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κομποθέκρα αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Κεχρινιάς (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Κεχρινιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κομποθέκρα της κοινότητας διορθώνεται σε Κομποθέκλα

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Κομποθέκλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομποθέκλας

ΦΕΚ 12Α - 20/01/1970

Ο οικισμός Κομποθέκλα αποσπάται από την κοινότητα Κομποθέκλας και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεχρινιάς

Αναγνώριση του οικισμού Φαλαγγιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεχρινιάς

Αναγνώριση του οικισμού Μακρυχώρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεχρινιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαλαγγιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Κομποθέκλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Μακρυχώρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Κεχρινιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλαυσιού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλαυσιόν από το δήμο Καρπενησίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κλαυσιόν της κοινότητας διορθώνεται σε Κλαύσιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κλαυσίου

Κ. Κλαυσίου (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κλαυσιού

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Κλαυσίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Κλειστού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλειστόν από το δήμο Κτημενίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 40Α - 14/03/1927

Ο οικισμός Κορίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορίτσης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μαυρόλογγος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειστού

ΦΕΚ 395Α - 06/11/1929

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορίτσης

Ο οικισμός Μαυρόλογγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλεπάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλεπά από το δήμο Κλεπαΐδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλεπά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοζίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοζίτσα από το δήμο Ναυπάκτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοζίτσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοζίτσης

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Κοζίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστρί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστρίου

Κ. Καστρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοζίτσης

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καστρί της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελακιώτισσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελακιωτίσσης

Κ. Αμπελακιωτίσσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καστρίου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Κοζίτσης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Αμπελακιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κομποθέκλας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κομποθέκλα από την κοινότητα Κεχρινιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 12Α - 20/01/1970

Ο οικισμός Κομποθέκλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεχρινιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κομποτής (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κομποτή από το δήμο Εχίνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κομποτή της κοινότητας διορθώνεται σε Κομπωτή

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κομπωτής

Κ. Κομπωτής (Αιτωλοακαρνανίας)

Αναγνώριση του οικισμού Στεβενά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κομπωτής

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κομποτής

14/03/1971

Ο οικισμός Στεβενά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κομπωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεδεώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κόνιαβης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόνιαβη από το δήμο Απεραντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κόνιαβη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λημέρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λημερίου

Κ. Λημερίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κόνιαβης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Τορνοβέτσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λημερίου

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Λημερίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Κονίσκης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόνισκα από το δήμο Παρευηνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Παρευηνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Πούλινος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κονίσκης

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ναυπακτίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίδας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κόνισκα της κοινότητας διορθώνεται σε Κονίσκα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πούλινος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Κονίσκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοπραίνης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόπραινα από το δήμο Αρακυνθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Κόπραινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρόδρομος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προδρόμου

Κ. Προδρόμου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοπραίνης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοκλήσσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Προδρόμου

Αναγνώριση του οικισμού Γρανάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Προδρόμου

Αναγνώριση του οικισμού Αλαταρού και προσάρτησή του στην κοινότητα Προδρόμου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Προδρόμου

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Προδρόμου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Κορίκιστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κορίκιστα από το δήμο Αρακυνθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κορίκιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σύδεδρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Συδέδρου

Κ. Συδέδρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κορίκιστας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Σύδεδρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καταβόθρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καταβόθρας

Κ. Καταβόθρας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Συδέδρου

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καταβόθρας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Κορίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 40Α - 14/03/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κορίτσα από την κοινότητα Κλειστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 395Α - 06/11/1929

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαυρόλογγος αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Κλειστόν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Κορίτσης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Κορυσχάδων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κορυσχάδες από το δήμο Καρπενησίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Κορυσχάδων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Κοσίνας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοσίνα από το δήμο Αμβρακίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αμπέλια προσαρτάται στην κοινότητα Κοσίνας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κοσίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκινόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοκκινόβρυσης

Κ. Κοκκινόβρυσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοσίνας

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Μαχαλάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Θεόδωρος

ΦΕΚ 241Α - 30/11/1964

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κοκκινόβρυση στον οικισμό Αμπέλια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοκκινόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουκουλίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουκουλίστα από το δήμο Οφιονίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Κουκουλίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυονέρια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυονερίων

Κ. Κρυονερίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουκουλίστας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λάλικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυονερίων

17/03/1991

Ο οικισμός Λάλικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρυονέρια της κοινότητας

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Κρυονέρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κουρήτιδος (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κουφάλας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουφάλα από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Κουφάλας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Κόχλιας ή Χόχλιας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόχλια ή Χόχλια από το δήμο Κτημενίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κόχλια ή Χόχλια της κοινότητας διορθώνεται σε Χόχλια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χόχλιας

Κ. Χόχλιας (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κόχλιας ή Χόχλιας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Χόχλιας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Κριεκουκίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κριεκούκι από το δήμο Στράτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαλατέϊκον αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πρεβέντζα αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Κριεκουκίου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Κριεκουκίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Αιτωλοακαρνανίας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μπαμπαλιόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κριεκουκίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Πρεβέντζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πραντικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστρακίου

Κ. Καστρακίου (Αιτωλοακαρνανίας)

Ο οικισμός Κριεκούκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστράκι

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κριεκουκίου

ΦΕΚ 97Α - 12/03/1929

Ο οικισμός Μπαμπαλιόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαμπαλιού

ΦΕΚ 84Α - 03/04/1933

Ο οικισμός Μαλατέϊκον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλατέϊκου

Ο οικισμός Πραντικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαλατέϊκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρικέλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρίκελον από το δήμο Ευρυτάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άμπλιανη αποσπάται από το δήμο Ευρυτάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Σέλλος αποσπάται από την κοινότητα Ψιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Ο οικισμός Άμπλιανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άμπλιανης

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Κρίκελον της κοινότητας διορθώνεται σε Κρίκελλον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κρικέλλου

Κ. Κρικέλλου (Αιτωλοακαρνανίας)

18/12/1920

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κρικέλου

ΦΕΚ 163Α - 04/07/1925

Ο οικισμός Σέλλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ψιανών

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Κρικέλλου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Δ. Κτημενίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φουρνά

Ο οικισμός Κόχλια προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Αραχωβίτσα προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Έλοβα προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Αγία Τριάς προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Βράχα προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Κλειστόν προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Δομιανοί προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Μούχα αποσπάται από το δήμο Ελλοπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπιλοκομήτι αποσπάται από το δήμο Ελλοπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίτσα Δολόπων αποσπάται από το δήμο Ελλοπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καροπλέσι αποσπάται από το δήμο Ελλοπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπινάσα αποσπάται από το δήμο Ελλοπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Χρυσόν αποσπάται από το δήμο Ελλοπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρεντέσιον αποσπάται από το δήμο Ελλοπίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μικρόν Χρυσόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πρεντέσιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μολόχα προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

ΦΕΚ 12Α - 25/02/1877

Ο οικισμός Καροπλέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δολόπων

Ο οικισμός Μούχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δολόπων

Ο οικισμός Μπιλοκομήτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δολόπων

Ο οικισμός Καρίτσα Δολόπων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δολόπων

Ο οικισμός Σπινάσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δολόπων

Ο οικισμός Μολόχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δολόπων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Κτημενίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Κτημενίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Τριάδος

Ο οικισμός Βράχα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βράχας

Ο οικισμός Δομιανοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δομιανών

Ο οικισμός Καροπλέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καροπλεσίου

Ο οικισμός Κόχλια ή Χόχλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόχλιας ή Χόχλιας

Ο οικισμός Μολόχα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μολόχας

Ο οικισμός Φουρνά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φουρνάς

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλειστού

Ο οικισμός Έλοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Τριάδος

Ο οικισμός Αραχωβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Τριάδος

Το όνομα του οικισμού Κόχλια του δήμου διορθώνεται σε Κόχλια ή Χόχλια

Ο δήμος καταργείται


Δ. Κυφαίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγραφα

Ο οικισμός Επινιανά προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

Ο οικισμός Μοναστηράκι προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

Ο οικισμός Μήρισι Αγράφων προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

Ο οικισμός Βραγκιανά προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

Ο οικισμός Βελισδόνι προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

Ο οικισμός Κύφου προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

Ο οικισμός Στύλου προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

Ο οικισμός Σύχνικον προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

Ο οικισμός Βεσοκά προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Άγραφα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Επινιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Μήρισι Αγράφων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Βραγκιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Βελισδόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Κύφου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Στύλου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Σύχνικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Βεσοκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κωλοσύρτη (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κωλοσύρτης από το δήμο Πυλήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 7Β - 20/01/1918

Ο οικισμός Κωλοσύρτης της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλιά Ναυπακτίας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μηλιάς Ναυπακτίας

Κ. Μηλιάς Ναυπακτίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 7Β - 20/01/1918

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κωλοσύρτη

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μηλιά Ναυπακτίας της κοινότητας διορθώνεται σε Μηλέα Ναυπακτίας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μηλέας Ναυπακτίας

Κ. Μηλέας Ναυπακτίας (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μηλιάς Ναυπακτίας

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Μηλέα Ναυπακτίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κωνοπίνας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κωνοπίνα από το δήμο Εχίνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κωνοπίνα της κοινότητας διορθώνεται σε Κονοπίνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κονοπίνας

Κ. Κονοπίνας (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κωνοπίνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κονοπίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεδεώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαγκάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγκάδα από την κοινότητα Βαλμάδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βοϊδολίβαδον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαγκάδας

ΦΕΚ 104Α - 11/04/1951

Ο οικισμός Μενίδι αποσπάται από την κοινότητα Βαλμάδας και προσαρτάται στην κοινότητα

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λαγκάδα στον οικισμό Μενίδι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μενιδίου

Κ. Μενιδίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 104Α - 11/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λαγκάδας

ΦΕΚ 90Α - 16/05/1959

Ο οικισμός Μαρλέσιον αποσπάται από την κοινότητα Βαλμάδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαλμάδα αποσπάται από την κοινότητα Βαλμάδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσακνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Βαλμάδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θεριακήσιον αποσπάται από την κοινότητα Βαλμάδας και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Βοϊδολίβαδον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 311Α - 31/12/1968

Ο οικισμός Τσακνοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιοχώριον

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Συκούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μενιδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μενίδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μενιδίου

Ο οικισμός Βαλμάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μενιδίου

Ο οικισμός Συκούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μενιδίου

Ο οικισμός Θεριακήσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μενιδίου

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μενιδίου

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μενιδίου

Ο οικισμός Μαρλέσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μενιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαμπιρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαμπίριον από το δήμο Αμβρακίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πιτσέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαμπιρίου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαμπιρίου

Αναγνώριση του οικισμού Αλυκή και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαμπιρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Αλυκή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πιτσέϊκα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λαμπίριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαμπιρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Λαμπίριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάσπης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάσπη από το δήμο Καρπενησίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοκόπριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λάσπης

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Λάσπης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Λαστόβου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάστοβον από την κοινότητα Μικρού Χωριού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Λάστοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Χελιδόνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χελιδόνας

Κ. Χελιδόνας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λαστόβου

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Χελιδόνας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Λεπενούς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεπενού από το δήμο Στράτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Λεπενούς (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Λεπενούς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Αιτωλοακαρνανίας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Τραγάνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπενούς

Αναγνώριση του οικισμού Ματσούκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπενούς

ΦΕΚ 395Α - 06/11/1929

Ο οικισμός Ματσούκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ματσουκίου

16/10/1940

Ο οικισμός Τραγάνα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σφήνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπενούς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδα Ράχης και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπενούς

ΦΕΚ 122Α - 21/07/1964

Ο οικισμός Λαγκάδα Ράχης της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγκάδι

ΦΕΚ 176Α - 12/09/1966

Ο οικισμός Σφήνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σφήνας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Σφήνα αποσπάται από την κοινότητα Σφήνας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 181Α - 29/08/1975

Ο οικισμός Σφήνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σφήνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Λεπενού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεπιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεπιανά από το δήμο Απεραντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Λεπιανών (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Λιγοστιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιγόστιανα από το δήμο Θεστειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Λιγόστιανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστέρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιστερίου

Κ. Περιστερίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιγοστιανών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιστερίου

ΦΕΚ 183Α - 27/12/1990

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιμνίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 19Α - 24/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιμνίτσα από την κοινότητα Νίσβαρης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιμνίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουτρού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λουτρόν από το δήμο Αμβρακίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αράπης αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρακιά αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κρίκελλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτρού

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτρού

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Λουτρού (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Λουτρού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

16/10/1940

Ο οικισμός Αράπης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 184Α - 22/08/1968

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λουτρόν στον οικισμό Κρίκελλος

05/04/1981

Ο οικισμός Λουτρόν της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρίκελλος της κοινότητας

Ο οικισμός Ξηρακιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρίκελλος της κοινότητας

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρίκελλος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρίκελλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Ξηράκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυγιά (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυγιάς από την κοινότητα Ξηροπηγάδου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λυγιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυκοχωρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυκοχώριον από το δήμο Θεστειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λάσπαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυκοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Προσήλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυκοχωρίου

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προσηλίων

ΦΕΚ 144Α - 13/07/1947

Ο οικισμός Λάσπαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Προσηλίων

ΦΕΚ 131Α - 25/06/1954

Ο οικισμός Λυκοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Βαρβάρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 131Α - 25/06/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λυκοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παναιτωλικού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μακρυνείας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μποτίνον

Ο οικισμός Καλφενίκι προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Γαβαλού προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Μπουρλέσια προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Μεσάριστα προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Ποταμούλα προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Ραΐκα προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Μακρυνού προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Μεταξά προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Μπερμπάτι προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Παπαδάταις αποσπάται από το δήμο Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιβίστα αποσπάται από το δήμο Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοπλάτανος αποσπάται από το δήμο Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαντί αποσπάται από το δήμο Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμματικού αποσπάται από το δήμο Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μποτίνον στον οικισμό Γαβαλού

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μποτίνον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Μποτίνον προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Κάτω Μποτίνον προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Μονή Κατερινούς προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Γαβαλού στον οικισμό Ματαράγκα

ΦΕΚ 35Α - 23/07/1865

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ματαράγκα στον οικισμό Γαβαλού

ΦΕΚ 9Α - 14/02/1875

Ο οικισμός Σιβίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιτωλικού

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ραΐκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μεταξά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαντί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιοχώρι προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μπερμπάτι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κεράσοβον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ποταμούλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κατερινούς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Κεράσοβον προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Κάτω Κεράσοβον προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Δ. Μακρυνείας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γαβαλού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαβαλούς

Ο οικισμός Άνω Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Κερασόβου

Ο οικισμός Άνω Μποτίνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Μποτίνου

Ο οικισμός Γραμματικού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραμματικούς

Ο οικισμός Κάτω Μποτίνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Μποτίνου

Ο οικισμός Κάτω Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Κερασόβου

Ο οικισμός Ματαράγγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ματαράγγας

Ο οικισμός Μακρυνού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυνούς

Ο οικισμός Μπουρλέσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουρλεσίων

Ο οικισμός Παπαδάταις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παπαδάτων

Ο οικισμός Μεσάριστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσαρίστης

Ο οικισμός Καλφενίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαβαλούς

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαρίστης

Ο οικισμός Παλαιοπλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ματαράγγας

Το όνομα του οικισμού Ματαράγκα του δήμου διορθώνεται σε Ματαράγγα

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Χασάναγα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαβαλού από την κοινότητα Γαβαλούς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Μετάπα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ανδρέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ανδρέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από την κοινότητα Άκρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαράντη αποσπάται από την κοινότητα Άκρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκραι αποσπάται από την κοινότητα Άκρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτελαίικα αποσπάται από την κοινότητα Γαβαλούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοζεύγαρον αποσπάται από την κοινότητα Δαφνιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνιάς αποσπάται από την κοινότητα Δαφνιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μακρινού αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Μακρινούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψορράχη αποσπάται από την κοινότητα Καψοράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Καψοράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινού αποσπάται από την κοινότητα Μακρινούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάς αποσπάται από την κοινότητα Μακρινούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα Μακρινούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Μακρινούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Μακρινούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από την κοινότητα Μεσαρίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσάριστα αποσπάται από την κοινότητα Μεσαρίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιλιγιανναίικα αποσπάται από την κοινότητα Μεσαρίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καζαναίικα αποσπάται από την κοινότητα Μεσαρίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμούλα αποσπάται από την κοινότητα Ποταμούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριχώνιον αποσπάται από την κοινότητα Τριχωνίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Μεσάριστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Παλαιοζεύγαρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Καζαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Μακρινού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Δαφνιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Σαράντη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Γαβαλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κάτω Μακρινού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Καψορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κουρτελαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άνω Μετάπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Μεταξάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Τσιλιγιανναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Τριχώνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Ποταμούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άκραι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μακρυνούς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μακρυνού από το δήμο Μακρυνείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μακρυνού και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυνούς

Αναγνώριση του οικισμού Μεταξάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυνούς

Αναγνώριση του οικισμού Μπερμπάτι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυνούς

ΦΕΚ 193Α - 27/07/1925

Ο οικισμός Κάτω Μακρυνού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Μακρυνούς

16/05/1928

Ο οικισμός Μπερμπάτι της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μακρυνού της κοινότητας διορθώνεται σε Μακρινού

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μακρινούς

Κ. Μακρινούς (Αιτωλοακαρνανίας)

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Απόστολοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρινούς

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μακρυνούς

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μπερμπάτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρινούς

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μπερμπάτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρινούς

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Άνω Μπερμπάτη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυψέλη

Ο οικισμός Κάτω Μπερμπάτη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μακρινού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Μεταξάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλατέϊκου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 84Α - 03/04/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαλατέϊκον από την κοινότητα Καστρακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πραντικόν αποσπάται από την κοινότητα Καστρακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαλατέϊκον της κοινότητας διορθώνεται σε Μαλαταίικον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαλαταίικου

Κ. Μαλαταίικου (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαλατέϊκου

ΦΕΚ 135Α - 14/07/1969

Ο οικισμός Μαλαταίικον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαμπαλιού

Ο οικισμός Πραντικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαμπαλιού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλεσιάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαλεσιάδα από το δήμο Ιδομένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Μαλεσιάδας (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Μαλεσιάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Μαλεσιάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλεσιάδας

ΦΕΚ 5Α - 09/01/1976

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μαλεσιάδα στον οικισμό Νέα Μαλεσιάδα

05/04/1981

Ο οικισμός Μαλεσιάδα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Μαλεσιάδα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Μαρανέλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλεσιάδας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλεσιάδας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαρανέλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Νέα Μαλεσιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Άνω Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαμουλάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαμουλάδα από το δήμο Ναυπάκτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φροξυλιά αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 226Α - 16/07/1932

Ο οικισμός Φροξυλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φροξυλιάς

Ο οικισμός Άνω Τσάσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φροξυλιάς

Ο οικισμός Κάτω Τσάσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φροξυλιάς

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μαμουλάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαμουλάδας

ΦΕΚ 5Α - 09/01/1976

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μαμουλάδα στον οικισμό Κάτω Μαμουλάδα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Μαμουλάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Μαμουλάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μανδανίσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μανδάνισα από το δήμο Θεστειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Ο οικισμός Μανδάνισα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παντάνασσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παντανάσσης

Κ. Παντανάσσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μανδανίσης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Σχοινιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Παντανάσσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαραθιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαραθιά από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μαραθιάς (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Δ. Μαραθιάς (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαχαιράς

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Μαραθιάς

Ο οικισμός Παπαδάτος προσαρτάται στο δήμο Μαραθιάς

Ο οικισμός Ρούστα προσαρτάται στο δήμο Μαραθιάς

Ο οικισμός Γαρδί προσαρτάται στο δήμο Μαραθιάς

Ο οικισμός Πρόδρομος προσαρτάται στο δήμο Μαραθιάς

Ο οικισμός Μαχαλάς προσαρτάται στο δήμο Μαραθιάς

Ο οικισμός Σκουρτού προσαρτάται στο δήμο Μαραθιάς

Ο οικισμός Μπαμπίνη προσαρτάται στο δήμο Μαραθιάς

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα προσαρτάται στο δήμο Μαραθιάς

Ο οικισμός Μαχαιράς προσαρτάται στο δήμο Μαραθιάς

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Μαχαιράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Ο οικισμός Σκουρτού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Ο οικισμός Ρούστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εχίνου

Ο οικισμός Παπαδάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εχίνου

Ο οικισμός Γαρδί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εχίνου

Ο οικισμός Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εχίνου

Ο οικισμός Μπαμπίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εχίνου


Κ. Μάστρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 16Α - 22/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάστρον από την κοινότητα Νεοχωρίου Μεσολογγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάστρου

16/10/1940

Ο οικισμός Σκηνίται της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πλατάνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινιάδων

Ο οικισμός Μάστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινιάδων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ματαράγγας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ματαράγγα από το δήμο Μακρυνείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιοπλάτανος αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 84Α - 03/05/1916

Ο οικισμός Παλαιοπλάτανος προσαρτάται στην κοινότητα Ματαράγγας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Χασάναγα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ματαράγγας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ματαράγγα της κοινότητας διορθώνεται σε Ματαράγκα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ματαράγκας

Κ. Ματαράγκας (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ματαράγγας

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Ο οικισμός Χασάναγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Μαρίνα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοπλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρακύνθου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρακύνθου

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρακύνθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ματσουκίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 395Α - 06/11/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ματσούκιον από την κοινότητα Λεπενούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ματσούκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυριάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυριά από την κοινότητα Επισκοπής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Μαυριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παληοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαχαιρά (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαχαιράς από το δήμο Αστακού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαχαιράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαχαλά (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαχαλάς από το δήμο Εχίνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Μαχαλάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Φυτείαι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φυτειών

Κ. Φυτειών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαχαλά

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κουβαράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Φυτειών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φυτείαι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φυτειών

Ο οικισμός Κουβαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φυτειών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλης Λομποτινάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλη Λομποτινά από το δήμο Αποδωτίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός Μεγάλη Λομποτινά της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Χώρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Χώρας

Κ. Άνω Χώρας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλης Λομποτινάς

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Άνω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλης Παλούκοβας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλη Παλούκοβα από το δήμο Οφιονίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μεγάλη Παλούκοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μανδρινή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μανδρινής

Κ. Μανδρινής (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλης Παλούκοβας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μανδρινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλης Φραγκίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλη Φραγκίστα από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 162Α - 01/05/1915

Ο οικισμός Μεγάλη Φραγκίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανατολική Φραγκίστα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανατολικής Φραγκίστας

Κ. Ανατολικής Φραγκίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 162Α - 01/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλης Φραγκίστας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Ανατολικής Φραγκίστας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Κ. Μεγάλου Χωριού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλο Χωριό από το δήμο Καρπενησίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Κοντίβα αποσπάται από την κοινότητα Ροσκάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κοντίβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοντός

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μεγάλο Χωριό της κοινότητας διορθώνεται σε Μέγα Χωρίον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μεγάλου Χωρίου

Κ. Μεγάλου Χωρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μεγάλου Χωριού

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μεγάλου Χωρίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας


Δ. Μεδεώνος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κατούνα από το δήμο Κατούνας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από την κοινότητα Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομπωτή αποσπάται από την κοινότητα Κομπωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονοπίνα αποσπάται από την κοινότητα Κονοπίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρύφος αποσπάται από την κοινότητα Τρύφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από το δήμο Κατούνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Κατούνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχυρά αποσπάται από το δήμο Κατούνας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κονοπίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Κομπωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Αχυρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Τρύφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Κατούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Μενιδίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μενίδι από την κοινότητα Μενιδίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαλμάδα αποσπάται από την κοινότητα Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκούλα αποσπάται από την κοινότητα Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεριακήσιον αποσπάται από την κοινότητα Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρλέσιον αποσπάται από την κοινότητα Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Φλωριάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Φλωριάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Φλωριάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Φλωριάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθαροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Φλωριάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Φλωριάδα αποσπάται από την κοινότητα Φλωριάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλωριάδα αποσπάται από την κοινότητα Φλωριάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσορράχη αποσπάται από την κοινότητα Φλωριάδας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κατσούλι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μενιδίου

Ο οικισμός Βαλμάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαρλέσιον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καθαροβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Κατσούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Μενίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Χρυσορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Ελαιόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Θεριακήσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Παλαιά Φλωριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Συκούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Φλωριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μερδενίκου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μερδενίκος από την κοινότητα Βάρνακα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μερδενίκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Παναγούλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παναγούλας

Κ. Παναγούλας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μερδενίκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλυζίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσαρίστης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσάριστα από το δήμο Μακρυνείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοχωρίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Καζανέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαρίστης

Αναγνώριση του οικισμού Τσιλιγιαννέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαρίστης

Αναγνώριση του οικισμού Παραδείσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαρίστης

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαρίστης

ΦΕΚ 378Α - 06/12/1933

Ο οικισμός Ποταμούλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποταμούλας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καζανέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Καζαναίικα

Το όνομα του οικισμού Τσιλιγιαννέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Τσιλιγιανναίικα

Αναγνώριση του οικισμού Μακρυκωσταίϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαρίστης

Αναγνώριση του οικισμού Τσερπελαίϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαρίστης

07/04/1951

Ο οικισμός Μακρυκωσταίϊκα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Τσερπελαίϊκα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καζαναίικα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Μεσάριστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Τσιλιγιανναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Καζαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μεσσολογγίου (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μεσολόγγιον

Ο οικισμός Ευηνοχώριον προσαρτάται στο δήμο Μεσσολογγίου

Ο οικισμός Κουδούνι (Τραχίνιον) προσαρτάται στο δήμο Μεσσολογγίου

Ο οικισμός Ρέτζινα προσαρτάται στο δήμο Μεσσολογγίου

Ο οικισμός Μακροβούνι προσαρτάται στο δήμο Μεσσολογγίου

Δ. Μεσολογγίου (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

28-02-1841

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο Καλυδώνος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κουτσοχέριον προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Καινούργιον προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Γύρος προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σχίνος προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Χούνιστα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Περιθώρι προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Σκάλωμα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Ξηρέϊκα ή Λάϊνα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Καρίτσα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καινούργιον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κουδούνι (Τραχίνιον) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρέτζινα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκάλωμα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Αγριλιά προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Αγία Σωτήρα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Αλυκαί προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Άμπλας προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Βίγλα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Γλίνες προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Γιουρακόν προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Ζαμπακαρία προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Κάκαβος προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Καρδαμέϊκα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Καπνισέϊκα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μεσόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μπούσι προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μαυρορράχι προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Περιβόλι προσ