ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίου Κηρύκου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Κήρυκος

Ο οικισμός Γλαρέδες προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Χριστός προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από την κοινότητα Καταφυγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαυρικάτο αποσπάται από την κοινότητα Καταφυγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουντουμάς αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαυράτο αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Οξέα αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσουρέδες αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξυλοσύρτης αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοσύρτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοστόμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Περδίκιον αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέγια αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μηλιωκό αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονοκάμπιον αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλουμάρι αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Ο οικισμός Περδίκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περδικίου

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοστόμου

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοστόμου

Ο οικισμός Νέγια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περδικίου

Ο οικισμός Μηλιωκό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περδικίου

Ο οικισμός Μονοκάμπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περδικίου

Ο οικισμός Πλουμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περδικίου

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Χρυσοστόμου στην κοινότητα

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Περδικίου στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Λευκάδος Ευαγγελισμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Αναγνώριση του οικισμού Θέρμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

19/03/1961

Ο οικισμός Γλαρέδες της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Παντελεήμων της κοινότητας

Ο οικισμός Χριστός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Παντελεήμων της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Φανάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Αναγνώριση του οικισμού Θέρμα Λευκάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αγίου Κηρύκου

Δ. Αγίου Κηρύκου (Σάμου)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αγίου Κηρύκου

05/04/1981

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Κήρυκος του δήμου

Ο οικισμός Παναγία του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Κήρυκος του δήμου

Ο οικισμός Κουντουμάς του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Κήρυκος του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλουμάριον αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοκάμπιον αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλεωπόν αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιόνιον αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδίκιον αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρδαράδες αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαώνη αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοστόμου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Έξω Φάρος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Κηρύκου

Ο νέος οικισμός Λαρδάδες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Κηρύκου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Κήρυκος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ικαρίας

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Οξέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μαυράτο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μηλεωπόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Περδίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Θέρμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μονή Λευκάδος Ευαγγελισμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Τσουρέδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Πλουμάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Βαρδαράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Έξω Φάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Λαρδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μονοκάμπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Θέρμα Λευκάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μαυρικάτο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Βαώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Ξυλοσύρτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κιόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγίου Κωνσταντίνου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Όρμος Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Σταυρινίδαι προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Βαλεοντάδες προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Αλατζάδες προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

ΦΕΚ 77Α - 11/04/1919

Ο οικισμός Σταυρινίδαι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταυρινίδων

16/05/1928

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Κωνσταντίνου της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Αλατζάδες της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Άγιος Κωνσταντίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

14/03/1971

Ο οικισμός Άνω Άγιος Κωνσταντίνος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Κωνσταντίνος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Βαλεοντάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Πολυκάρπου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Πολύκαρπος

Ο οικισμός Μανδριά προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

Ο οικισμός Γιαλισκάριον προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

Ο οικισμός Λαψαχάδες προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Γιαλισκάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Λαψαχάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Μανδριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 51Α - 30/03/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Πολύκαρπος από την κοινότητα Ραχών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γιαλισκάριον αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαψαχάδες αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μανδριά αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Αγίου Πολυκάρπου στην κοινότητα Ραχών

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Τραγοστάσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μουντέ και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παντελεήμων και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

Αναγνώριση του οικισμού Λομβαρδάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

ΦΕΚ 251Α - 14/09/1981

Ο οικισμός Τραγοστάσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανιές

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Μουντέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Λαψαχάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Λομβαρδάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Μανδριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Γιαλισκάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίων Θεοδώρων (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιοι Θεόδωροι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ακαμάτρας (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ακαμάτρα

Ο οικισμός Δρούτσουλας προσαρτάται στην κοινότητα Ακαμάτρας

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμάλου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αμάλο

Ο οικισμός Λαγκάδα προσαρτάται στην κοινότητα Αμάλου

Ο οικισμός Τράπολον προσαρτάται στην κοινότητα Αμάλου

Ο οικισμός Καρκινάγριον προσαρτάται στην κοινότητα Αμάλου

Ο οικισμός Κάλαμος προσαρτάται στην κοινότητα Αμάλου

Ο οικισμός Πέζι προσαρτάται στην κοινότητα Αμάλου

ΦΕΚ 237Α - 31/10/1919

Ο οικισμός Καρκινάγριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρκιναγρίου

Ο οικισμός Τράπολον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρκιναγρίου

Ο οικισμός Πέζι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρκιναγρίου

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρκιναγρίου

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Αμάλο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρκιναγρίου

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρκιναγρίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ανατολικής Σάμου (Σάμου)

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σάμος από το δήμο Σάμου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Βροντά αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρκέλλα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολόνα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλό (νησίς) αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικόλα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρόνησο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασονήσι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Τιμίου Σταυρού αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρλιώται αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλάκια αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβού αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρκομυλωνάς αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεργή αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβάντι αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πούντες αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μεγάλης Παναγίας αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζοβράχος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άη Θανάσης αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναΐτσα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διαπόρτι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολος Παύλος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάζιο αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μωραϊτοχώρι αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτάμι Μεσοκάμπου αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανολάτες αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεταλίδες αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρινήδες αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρατζαίοι αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόγειον αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυτιληνιοί αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγώνδας αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαραδαίοι αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνδροσον αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθαραίοι αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνονάκι αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιώνιδες αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψιλή Άμμος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποσειδώνειον αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμιοπούλα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ζώνης αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυθαγόρειον αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρός αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκάριον αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργαρίτες αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κύργιαννη αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πόλη αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλεοντάδες αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλόκα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρέλλα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτοκάκι αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδάκι αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαριώνας αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροχόρτι αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρπόβουλος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Άνω Αρβανιτών (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Αρβανίται

ΦΕΚ 49Α - 06/03/1924

Ο οικισμός Κάτω Αρβανίται αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αρβανιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Κάτω Αρβανίται αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Αρβανιτών

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Άνω Αρβανίται της κοινότητας μετονομάζεται σε Πάνδροσον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πανδρόσου

Κ. Πανδρόσου (Σάμου)

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Αρβανιτών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πάνδροσον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αραθούσης (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αράθουσα

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Αράθουσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καραβοστάμου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αράθουσα από την κοινότητα Καραβοστάμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αράθουσα της κοινότητας διορθώνεται σε Αρέθουσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αρεθούσης

Κ. Αρεθούσης (Σάμου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αραθούσης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Αρέθουσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρεθούσης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κυπαρίσσι Αρεθούσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρεθούσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Πέρα Αρέθουσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Κυπαρίσσι Αρεθούσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαθέος (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βαθύ

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Βότσος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Ζώνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Ψιλή Άμμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ζωοδόχος Πηγή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Βλαμερή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

16/05/1928

Ο οικισμός Βότσος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ψιλή Άμμος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βλαμερή της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Ζερβού και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχος Πηγή της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μεσόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κέδρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Δροσιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Φλόκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Βαρέλλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρκέλλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Άη Θανάσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Ζωοδόχος Πηγή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Μωραϊτοχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Νικόλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Παναΐτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Τουρκομυλωνάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φλόκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Αγία Μαρκέλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Άη Θανάσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Ζερβού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ζώνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Τουρκομυλωνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Μωραϊτοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Νικόλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Παναΐτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Βαρέλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουρλιωτών (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βουρλιώται

Ο οικισμός Αυλάκια προσαρτάται στην κοινότητα Βουρλιωτών

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Βροντά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουρλιωτών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουρλιωτών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Μονή Βροντά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Βουρλιώται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Αυλάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δάφνης (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δάφνη

Ο οικισμός Πετροπούλι προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

Ο οικισμός Πλατάνι προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

Ο οικισμός Κοσοίκια προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Στυλί και προσάρτησή του στην κοινότητα Δάφνης

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από την κοινότητα Ακαμάτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα Ακαμάτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 298Α - 28/11/1924

Ο οικισμός Στυλί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Κοσοίκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Πετροπούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 317Α - 22/10/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δάφνη από την κοινότητα Ευδήλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοσοίκια αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετροπούλι αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στυλί αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοστόμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσοστόμου

ΦΕΚ 403Α - 01/12/1931

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Στυλί της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ακαμάτρα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Πλαγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δάφνης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Στελί και προσάρτησή του στην κοινότητα Δάφνης

ΦΕΚ 223Α - 17/08/1977

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στελί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Κοσοίκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Πετροπούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρακαίων (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δρακαίοι

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ισίδωρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρακαίων

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Αγίου Ισιδώρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρακαίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ισιδώρου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Ο οικισμός Δρακαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δυτικής Σάμου (Σάμου)

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέον Καρλοβάσιον από το δήμο Σάμου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεβασταίικα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουραίικα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδρούσσα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακαίοι αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουρήδες αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζησταμούληδες αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Κουμαίικων αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ισιδώρου αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνιώνας αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισώματα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σακκουλαίικα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Μαραθοκάμπου αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρρη αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθόκαμπος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονταίικα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντακαίικα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσμαδαίοι αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολούδες αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαίικα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέκα αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτάμι αποσπάται από το δήμο Σάμου και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Ευδήλου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Εύδηλος

Ο οικισμός Κεραμέ προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κυπαρίσσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευδήλου

Αναγνώριση του οικισμού Ξανθή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευδήλου

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Φραντάτον αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταύλος αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάραθον αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φείδος αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Θεοκτίστης αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο οικισμός Φραντάτον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φραντάτου

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Σταύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Μάραθον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Φείδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Μονή Θεοκτίστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Φραντάτου στην κοινότητα

ΦΕΚ 298Α - 28/11/1924

Ο οικισμός Μονή Θεοκτίστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

ΦΕΚ 298Α - 28/11/1924

Ο οικισμός Στυλί αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοσοίκια αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετροπούλι αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 317Α - 22/10/1925

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δάφνης

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

Ο οικισμός Κοσοίκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

Ο οικισμός Πετροπούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

Ο οικισμός Στυλί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Φλές και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευδήλου

ΦΕΚ 403Α - 01/12/1931

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

16/10/1940

Ο οικισμός Πλατάνι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευδήλου

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Φλές της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Κυριακή

19/03/1961

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 17/08/1977

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εύδηλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ευδήλου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Ξανθή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Κεραμέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ευδήλου (Σάμου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Εύδηλος από την κοινότητα Ευδήλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από την κοινότητα Αρεθούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Αρέθουσα αποσπάται από την κοινότητα Αρεθούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι Αρεθούσης αποσπάται από την κοινότητα Αρεθούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στελί αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσοίκια αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροπούλι αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθή αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμέ αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβόσταμον αποσπάται από την κοινότητα Καραβοστάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγγανίτης αποσπάται από την κοινότητα Μαγγανίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμονάρι αποσπάται από την κοινότητα Μαγγανίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραντάτον αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάβλος αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάραθον αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Φοίνικας προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρεθούσης

Ο νέος οικισμός Δεκάκια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ευδήλου

Ο νέος οικισμός Φύτεμα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ευδήλου

Ο νέος οικισμός Καλαμουρίδα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φραντάτου

Ο νέος οικισμός Κρεμαστή προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φραντάτου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φοίνικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Καλαμουρίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Πετροπούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κεραμέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κυπαρίσσι Αρεθούσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Δεκάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Στελί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κοσοίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μαγγανίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Φύτεμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Πέρα Αρέθουσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μάραθον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Φραντάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Στάβλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Καλαμονάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Καραβόσταμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Εύδηλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Ξανθή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ικαρίας (Σάμου)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Κήρυκος από το δήμο Αγίου Κηρύκου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οξέα αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυράτο αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλεωπόν αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδίκιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θέρμα αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Λευκάδος Ευαγγελισμός αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουρέδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλουμάριον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρδαράδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Φάρος αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαρδάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοκάμπιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θέρμα Λευκάδος αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρικάτο αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαώνη αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοσύρτης αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιόνιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοίνικας αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμουρίδα αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροπούλι αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμέ αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι Αρεθούσης αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεκάκια αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στελί αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσοίκια αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγγανίτης αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φύτεμα αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Αρέθουσα αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάραθον αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραντάτον αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάβλος αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμονάρι αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβόσταμον αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύδηλος αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθή αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ράχες αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λομβαρδάδες αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρκινάγριον αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξήντα αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάνουρας αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάλο αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακάδες αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέζι αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράπολον αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυριαννός αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μουντέ αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνιάδοι αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενιστής αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προεσπέρα αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαψαχάδες αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλισκάριον αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδριά αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρακάδες αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Βουδαντάδες και προσάρτησή του στο δήμο Ικαρίας

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπα και προσάρτησή του στο δήμο Ικαρίας

Αναγνώριση του οικισμού Κατω Λομβαρδάδες και προσάρτησή του στο δήμο Ικαρίας

Αναγνώριση του οικισμού Ξύλινο και προσάρτησή του στο δήμο Ικαρίας

Αναγνώριση του οικισμού Πλατάνι και προσάρτησή του στο δήμο Ικαρίας


Κ. Καλαμπακτασίου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλαμπακτάσι

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ισίδωρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμπακτασίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πλάκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμπακτασίου

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλάκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Καλαμπακτάσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Σάμου)

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλαμπακτασίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καραβοστάμου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καραβόσταμον

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Αράθουσα αποσπάται από την κοινότητα Αραθούσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Αράθουσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραθούσης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Πάντες και προσάρτησή του στην κοινότητα Καραβοστάμου

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καραβόσταμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρκιναγρίου (Σάμου)

ΦΕΚ 237Α - 31/10/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρκινάγριον από την κοινότητα Αμάλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τράπολον αποσπάται από την κοινότητα Αμάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πέζι αποσπάται από την κοινότητα Αμάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Αμάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Αμάλο αποσπάται από την κοινότητα Αμάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Αμάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Πέζι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Τράπολον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Καρκινάγριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Αμάλο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρλοβασίων (Σάμου)

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέον Καρλόβασι από την κοινότητα Νέου Καρλοβάσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσαίο Καρλόβασι αποσπάται από την κοινότητα Μεσαίου Καρλοβάσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από την κοινότητα Παλαιού Καρλοβάσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιόν Καρλόβασι αποσπάται από την κοινότητα Παλαιού Καρλοβάσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιμήν Καρλοβάσου αποσπάται από την κοινότητα Παλαιού Καρλοβάσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 124Α - 30/04/1952

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καρλοβασίων

Δ. Καρλοβασίων (Σάμου)

ΦΕΚ 124Α - 30/04/1952

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καρλοβασίων

19/03/1961

Ο οικισμός Λιμήν Καρλοβάσου του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Καρλοβάσιον του δήμου

Ο οικισμός Μεσαίο Καρλόβασι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Καρλοβάσιον του δήμου

Ο οικισμός Παλαιόν Καρλόβασι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Καρλοβάσιον του δήμου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Καρλοβάσιον του δήμου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ποτάμι και προσάρτησή του στο δήμο Καρλοβασίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ισιδώρου αποσπάται από την κοινότητα Δρακαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακαίοι αποσπάται από την κοινότητα Δρακαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονταίικα αποσπάται από την κοινότητα Κονταιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζησταμούληδες αποσπάται από την κοινότητα Κοντακαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντακαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κοντακαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Κοντακαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από την κοινότητα Κοντακαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Κοντακαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Κοντακαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσμαδαίοι αποσπάται από την κοινότητα Κοσμαδαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολούδες αποσπάται από την κοινότητα Κοσμαδαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέκα αποσπάται από την κοινότητα Λέκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Λέκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδρούσσα αποσπάται από την κοινότητα Υδρούσσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κονταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Σακκουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κοσμαδαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Νικολούδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Υδρούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κοντακαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Σουρήδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ποτάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Δρακαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Νέον Καρλοβάσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ισιδώρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Χατζησταμούληδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Λέκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καστανέας (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καστανέα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καταφυγίου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καταφύγιον

Ο οικισμός Μαυρικάτο προσαρτάται στην κοινότητα Καταφυγίου

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Μαυρικάτο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Αρβανιτών (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Αρβανίται

ΦΕΚ 49Α - 06/03/1924

Ο οικισμός Κάτω Αρβανίται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Αρβανιτών

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Αρβανίται από την κοινότητα Άνω Αρβανιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Κάτω Αρβανίται της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσόγειον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσογείου

Κ. Μεσογείου (Σάμου)

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Αρβανιτών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσόγειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκκαρίου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοκκάριον

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Κοκκαρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοκκαρίου

16/05/1928

Ο οικισμός Παραλία Κοκκαρίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοκκάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοντακέϊκων (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοντακέϊικα

Ο οικισμός Αυλάκια Κοντακέϊκων προσαρτάται στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Ο οικισμός Χατζησταμούληδες προσαρτάται στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Ο οικισμός Χατζηαντώνηδες προσαρτάται στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Ο οικισμός Μακρόγλιδες προσαρτάται στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Ο οικισμός Μαργαρώνηδες προσαρτάται στην κοινότητα Κοντακέϊκων

18/12/1920

Ο οικισμός Μαργαρώνηδες της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μανωλούκιδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Χατζηπαναγιώτηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Κολιαμπέτσηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Κουβαρδάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Μακραίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Καρανδιάδρες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Θαλασσινίδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

16/05/1928

Ο οικισμός Μακραίοι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Χράμηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Ματσούκηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Καστάνηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Καρυωτάκηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Αναγνώστηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κοντακέϊικα της κοινότητας διορθώνεται σε Κοντακαίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κοντακαιίκων

Ο οικισμός Μακρόγλιδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χατζηαντώνηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουβαρδάδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καρανδιάδρες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Θαλασσινίδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μανωλούκιδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χατζηπαναγιώτηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κολιαμπέτσηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αναγνώστηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καρυωτάκηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καστάνηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ματσούκηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χράμηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χατζησταμούληδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

Κ. Κοντακαιίκων (Σάμου)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κοντακέϊκων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακαιίκων

Αναγνώριση του οικισμού Χατζησταμούληδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακαιίκων

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Αυλάκια Κοντακέϊκων της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρύσαι

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακαιίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χατζησταμούληδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Ο οικισμός Κοντακαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοντέϊκων (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοντέϊκα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κοντέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Κονταίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κονταιίκων

Κ. Κονταιίκων (Σάμου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κοντέϊκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κονταίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοσμαδαίων (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοσμαδαίοι

Ο οικισμός Νικολούδες προσαρτάται στην κοινότητα Κοσμαδαίων

Ο οικισμός Κοσμάδες προσαρτάται στην κοινότητα Κοσμαδαίων

16/10/1940

Ο οικισμός Κοσμάδες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοσμαδαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Ο οικισμός Νικολούδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουμαραδαίων (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουμαραδαίοι

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μεγάλης Παναγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουμαραδαίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουμαραδαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Μονή Μεγάλης Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουμέϊκων (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουμέϊκα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αγίας Κιουράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουμέϊκων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουμέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Κουμαίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κουμαιίκων

Ο οικισμός Αγίας Κιουράς της κοινότητας καταργείται.

Κ. Κουμαιίκων (Σάμου)

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Κουμαίικων και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουμαιίκων

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κουμέϊκων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Βελανιδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουμαιίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Ο οικισμός Κουμαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Ο οικισμός Όρμος Κουμαίικων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λέκας (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λέκα

Ο οικισμός Τσουρλαίοι προσαρτάται στην κοινότητα Λέκας

Ο οικισμός Καπώλιδες προσαρτάται στην κοινότητα Λέκας

Ο οικισμός Πλάκα προσαρτάται στην κοινότητα Λέκας

18/12/1920

Ο οικισμός Καπώλιδες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 315Α - 04/10/1940

Ο οικισμός Τσουρλαίοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Παντελεήμων

16/10/1940

Ο οικισμός Πλάκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λέκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λιμένος Βαθέος (Σάμου)

ΦΕΚ 98Α - 05/05/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λιμήν Βαθέος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κότσικας και προσάρτησή του στο δήμο Λιμένος Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στο δήμο Λιμένος Βαθέος

07/04/1951

Ο οικισμός Κότσικας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Λιμήν Βαθέος του δήμου μετονομάζεται σε Σάμος

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Σαμίων

Δ. Σαμίων (Σάμου)

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Λιμένος Βαθέος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καλάμιον και προσάρτησή του στο δήμο Σαμίων

05/04/1981

Ο οικισμός Καλάμιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σάμος του δήμου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στο δήμο Σαμίων

Αναγνώριση του οικισμού Ασπροχόρτι και προσάρτησή του στο δήμο Σαμίων

Αναγνώριση του οικισμού Γαλάζιο και προσάρτησή του στο δήμο Σαμίων

Δ. Λιμένος Βαθέος (Σάμου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σάμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Βαθέος

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο δήμος καταργείται

Δ. Βαθέος (Σάμου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σάμος από το δήμο Λιμένος Βαθέος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλεοντάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδάκι αποσπάται από την κοινότητα Αμπέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από την κοινότητα Αμπέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλόκα αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρκέλλα αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άη Θανάσης αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβού αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ζώνης αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρκομυλωνάς αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μωραϊτοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικόλα αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναΐτσα αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρέλλα αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Βουρλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βροντά αποσπάται από την κοινότητα Βουρλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρλιώται αποσπάται από την κοινότητα Βουρλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλάκια αποσπάται από την κοινότητα Βουρλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκάριον αποσπάται από την κοινότητα Κοκκαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανολάτες αποσπάται από την κοινότητα Μανολατών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποσειδώνειον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψιλή Άμμος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρινήδες αποσπάται από την κοινότητα Σταυρινήδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Λιμένος Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Πεταλίδες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμπέλου

Ο νέος οικισμός Αγία Τριάδα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βαθέος

Ο νέος οικισμός Κουμαριώνας προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βαθέος

Ο νέος οικισμός Μαργαρίτες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μανολατών

Ο νέος οικισμός Αργυρός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Παλαιοκάστρου

Ο νέος οικισμός Διαπόρτι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαμίων

Ο νέος οικισμός Κασονήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαμίων

Ο νέος οικισμός Μακρόνησο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαμίων

Ο νέος οικισμός Πρασονήσιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαμίων

Ο νέος οικισμός Στρογγυλό (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαμίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σάμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σάμου

Ο οικισμός Στρογγυλό (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μανολάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ζώνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Φλόκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Αγία Μαρκέλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άη Θανάσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μονή Βροντά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πρασονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Σταυρινήδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Παναΐτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Λιβαδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Βαρέλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Αυλάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Τουρκομυλωνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Νικόλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ψιλή Άμμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κοκκάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κουμαριώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Διαπόρτι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κασονήσι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ζερβού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μακρόνησο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Αργυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πεταλίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Γαλάζιο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Βουρλιώται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μαργαρίτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Βαλεοντάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ασπροχόρτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ποσειδώνειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μωραϊτοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μαγγανίτου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαγγανίτης

Ο οικισμός Πλαγιά προσαρτάται στην κοινότητα Μαγγανίτου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λειβάδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγγανίτου

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσοστόμου

16/05/1928

Ο οικισμός Λειβάδι της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμονάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγγανίτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαγγανίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Καλαμονάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μανολατών (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μανολάτες

Ο οικισμός Μαργαρίτες προσαρτάται στην κοινότητα Μανολατών

16/10/1940

Ο οικισμός Μαργαρίτες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μανολάτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαραθοκάμπου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαραθόκαμπος

Ο οικισμός Όρμος Μαραθοκάμπου προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθοκάμπου

Ο οικισμός Σεβασταίικα προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθοκάμπου

Ο οικισμός Σακουλέϊκα προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθοκάμπου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθοκάμπου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Κυριακή και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθοκάμπου

ΦΕΚ 22Α - 23/01/1929

Ο οικισμός Όρμος Μαραθοκάμπου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Όρμου Μαραθοκάμπου

ΦΕΚ 11Α - 11/01/1935

Ο οικισμός Όρμος Μαραθοκάμπου αποσπάται από την κοινότητα Όρμου Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σακουλέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Σακκουλαίικα

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ευαγγελιστρίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθοκάμπου

ΦΕΚ 87Α - 30/03/1951

Ο οικισμός Σακκουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Καρλοβάσου

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαραθόκαμπος της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθοκάμπου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθοκάμπου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λιμνιώνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθοκάμπου

Αναγνώριση του οικισμού Ισώματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθοκάμπου

Αναγνώριση του οικισμού Βελανιδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθοκάμπου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαραθόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μαραθοκάμπου

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Ο οικισμός Λιμνιώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Ο οικισμός Ισώματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Ο οικισμός Όρμος Μαραθοκάμπου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Ο οικισμός Σεβασταίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μαραθοκάμπου (Σάμου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαραθόκαμπος από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από την κοινότητα Κουμαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κουμαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Κουμαίικων αποσπάται από την κοινότητα Κουμαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνιώνας αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισώματα αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Μαραθοκάμπου αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεβασταίικα αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουραίικα αποσπάται από την κοινότητα Σκουραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Σκουραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρρη αποσπάται από την κοινότητα Σκουραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα Σκουραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κουμαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μαραθόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Όρμος Μαραθοκάμπου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Όρμος Κουμαίικων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ισώματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Σεβασταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πέρρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Σκουραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Λιμνιώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μαυρατζαίων (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαυρατζαίοι

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Τιμίου Σταυρού και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαυρατζαίων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Γιώνιδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαυρατζαίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Τιμίου Σταυρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Γιώνιδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Μαυρατζαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσαίου Καρλοβάσου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεσαίο Καρλόβασι

Ο οικισμός Όρμος Μεσαίου Καρλοβάσου προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαίου Καρλοβάσου

16/05/1928

Ο οικισμός Όρμος Μεσαίου Καρλοβάσου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Ο οικισμός Μεσαίο Καρλόβασι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρλοβασίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μύλων (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μύλοι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μυτιληνιών (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μυτιληνιοί

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Τριάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυτιληνιών

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ριζοβράχος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυτιληνιών

Αναγνώριση του οικισμού Ποτάμι Μεσοκάμπου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυτιληνιών

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυτιληνιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ριζοβράχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Ποτάμι Μεσοκάμπου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Μυτιληνιοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νενέδων (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νενέδαι

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Νενέδαι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άμπελος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπέλου

Κ. Αμπέλου (Σάμου)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νενέδων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λιβαδάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπέλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιβαδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέου Καρλοβάσου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νέον Καρλόβασι

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σιουρρήδες ή Πατινιώτες και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Καρλοβάσου

Αναγνώριση του οικισμού Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Καρλοβάσου

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Νέου Καρλοβάσου και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Καρλοβάσου

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Νέου Καρλοβάσου και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Καρλοβάσου

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Σιουρρήδες ή Πατινιώτες της κοινότητας διορθώνεται σε Σουρήδες

Αναγνώριση του οικισμού Λωβοκομείον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Καρλοβάσου

Ο οικισμός Όρμος Νέου Καρλοβάσου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Νέου Καρλοβάσου της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Λωβοκομείον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 30/03/1951

Ο οικισμός Σακκουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Ο οικισμός Νέον Καρλόβασι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρλοβασίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεοχώριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξυλοσύρτου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ξυλοσύρτης

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Ξυλοσύρτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Όρμου Μαραθοκάμπου (Σάμου)

ΦΕΚ 22Α - 23/01/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Όρμος Μαραθοκάμπου από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 11Α - 11/01/1935

Ο οικισμός Όρμος Μαραθοκάμπου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθοκάμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παγώνδου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παγώνδας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι Μονής Πάτμου Σαρακίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Παγώνδου

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχι Μονής Πάτμου Σαρακίνη της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ηραίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Παγώνδου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κολόνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παγώνδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κολόνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Παγώνδας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοκάστρου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιόκαστρον

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ποσειδώνειον και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Ψιλή Άμμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκάστρου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κλήμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Χαραυγή και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποσειδώνειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Ψιλή Άμμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιού Καρλοβάσου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιόν Καρλόβασι

Ο οικισμός Λιμήν Καρλοβάσου προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιού Καρλοβάσου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιού Καρλοβάσου

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρλοβασίων

Ο οικισμός Παλαιόν Καρλόβασι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρλοβασίων

Ο οικισμός Λιμήν Καρλοβάσου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρλοβασίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παναγίας (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παναγία

Ο οικισμός Κουντουμάς προσαρτάται στην κοινότητα Παναγίας

Ο οικισμός Οξέα προσαρτάται στην κοινότητα Παναγίας

Ο οικισμός Μαυράτο προσαρτάται στην κοινότητα Παναγίας

Ο οικισμός Τσουρέδες προσαρτάται στην κοινότητα Παναγίας

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Κουντουμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Μαυράτο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Οξέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Τσουρέδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περδικίου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Περδίκιον

Ο οικισμός Πλουμάρι προσαρτάται στην κοινότητα Περδικίου

Ο οικισμός Μονοκάμπιον προσαρτάται στην κοινότητα Περδικίου

Ο οικισμός Μηλιωκό προσαρτάται στην κοινότητα Περδικίου

Ο οικισμός Νέγια προσαρτάται στην κοινότητα Περδικίου

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Περδίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Νέγια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Μηλιωκό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Μονοκάμπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Πλουμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περδίκιον από την κοινότητα Αγίου Κηρύκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νέγια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μηλιωκό αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονοκάμπιον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλουμάρι αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Περδικίου στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μηλιωκό της κοινότητας διορθώνεται σε Μηλεωπόν

Το όνομα του οικισμού Πλουμάρι της κοινότητας διορθώνεται σε Πλουμάριον

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Νέγια της κοινότητας μετονομάζεται σε Κιόνιον

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Κυριακή και προσάρτησή του στην κοινότητα Περδικίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλουμάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Μονοκάμπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Μηλεωπόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Κιόνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Περδίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατάνου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλάτανος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πύργου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πύργος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραχών (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χριστός

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Βρακάδες προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Ράχες προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Κουνιάδοι προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Προεσπέρα προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

18/12/1920

Ο οικισμός Ράχες της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αρμενιστής και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχών

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαλισκάριον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαψαχάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μανδριά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 51Α - 30/03/1927

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Πολυκάρπου

Ο οικισμός Γιαλισκάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

Ο οικισμός Λαψαχάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

Ο οικισμός Μανδριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Αγίου Πολυκάρπου στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καρές και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχών

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ράχες και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχών

Αναγνώριση του οικισμού Νάνουρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχών

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μαυριαννός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχών

Αναγνώριση του οικισμού Ξήντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχών

Αναγνώριση του οικισμού Τσακάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ραχών

Ο οικισμός Νάνουρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Αρμενιστής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Κουνιάδοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Κάτω Ράχες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Βρακάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Τσακάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Ξήντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Μαυριαννός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Προεσπέρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ραχών (Σάμου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χριστός από την κοινότητα Ραχών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Μουντέ αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαψαχάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λομβαρδάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδριά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλισκάριον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Καρκιναγρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέζι αποσπάται από την κοινότητα Καρκιναγρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράπολον αποσπάται από την κοινότητα Καρκιναγρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρκινάγριον αποσπάται από την κοινότητα Καρκιναγρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Καρκιναγρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάλο αποσπάται από την κοινότητα Καρκιναγρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάνουρας αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενιστής αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνιάδοι αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ράχες αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρακάδες αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακάδες αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξήντα αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυριαννός αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προεσπέρα αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάτω Ράχες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Λομβαρδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Καρκινάγριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Ξήντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Νάνουρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Αμάλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Τσακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Πέζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Τράπολον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μαυριαννός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μονή Μουντέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κουνιάδοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Αρμενιστής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Προεσπέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Λαψαχάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Γιαλισκάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μανδριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Βρακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Σάμου (Σάμου)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σάμος από το δήμο Βαθέος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Στρογγυλό (νησίς) αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανολάτες αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ζώνης αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλόκα αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρκέλλα αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άη Θανάσης αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βροντά αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρινήδες αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναΐτσα αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδάκι αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρέλλα αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλάκια αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρκομυλωνάς αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικόλα αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψιλή Άμμος αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκάριον αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαριώνας αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διαπόρτι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασονήσι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβού αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρόνησο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρός αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεταλίδες αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάζιο αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρλιώται αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργαρίτες αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλεοντάδες αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροχόρτι αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποσειδώνειον αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μωραϊτοχώρι αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονταίικα αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σακκουλαίικα αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσμαδαίοι αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολούδες αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδρούσσα αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντακαίικα αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουρήδες αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτάμι αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακαίοι αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Καρλοβάσιον αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ισιδώρου αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζησταμούληδες αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέκα αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Καρλοβασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαίικα αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθόκαμπος αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Μαραθοκάμπου αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Κουμαίικων αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισώματα αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεβασταίικα αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρρη αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουραίικα αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνιώνας αποσπάται από το δήμο Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολόνα αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρπόβουλος αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Τιμίου Σταυρού αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτάμι Μεσοκάμπου αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κύργιαννη αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζοβράχος αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόγειον αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυτιληνιοί αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρατζαίοι αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πούντες αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μεγάλης Παναγίας αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιώνιδες αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτοκάκι αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβάντι αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμιοπούλα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθαραίοι αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγώνδας αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυθαγόρειον αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πόλη αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνονάκι αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαραδαίοι αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεργή αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνδροσον αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολος Παύλος αποσπάται από το δήμο Πυθαγορείου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Κοκκαρίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Ο οικισμός Σάμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Νέον Καρλοβάσιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Μονή Βροντά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Αγία Μαρκέλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Κολόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Στρογγυλό (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Πρασονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Νικόλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Μακρόνησο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Κασονήσι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Μονή Τιμίου Σταυρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Βουρλιώται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Αυλάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Ζερβού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Τουρκομυλωνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Βεργή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Αβάντι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Πούντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Μονή Μεγάλης Παναγίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Ριζοβράχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Άη Θανάσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Παναΐτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Διαπόρτι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Απόστολος Παύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Γαλάζιο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Μωραϊτοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Ποτάμι Μεσοκάμπου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Μανολάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Πεταλίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Σταυρινήδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Μαυρατζαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Μεσόγειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Μυτιληνιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Παγώνδας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Κουμαραδαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Πάνδροσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Σπαθαραίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Λιμνονάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Γιώνιδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Ψιλή Άμμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Ποσειδώνειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Σαμιοπούλα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ζώνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Πυθαγόρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Αργυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Κοκκάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Μαργαρίτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Κύργιαννη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Νέα Πόλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Βαλεοντάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Φλόκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Βαρέλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Ποτοκάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Λιβαδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Κουμαριώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Ασπροχόρτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Καρπόβουλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Σεβασταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Σκουραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Υδρούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Δρακαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Σουρήδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Χατζησταμούληδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Όρμος Κουμαίικων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ισιδώρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Λιμνιώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Ισώματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Σακκουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Όρμος Μαραθοκάμπου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Πέρρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Μαραθόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Κονταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Κοντακαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Κοσμαδαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Νικολούδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Κουμαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Λέκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο οικισμός Ποτάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Σάμου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σκουραιίκων (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σκουραίικα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκουραιίκων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πέρρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκουραιίκων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πεύκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκουραιίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκουραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Ο οικισμός Πέρρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθοκάμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπαθαραίων (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σπαθαραίοι

Ο οικισμός Σαμιοπούλα (νησίς) προσαρτάται στην κοινότητα Σπαθαραίων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λιμνονάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαραίων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κύργιαννη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαραίων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καλογερικό και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαραίων

Αναγνώριση του οικισμού Βεργή και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαραίων

Αναγνώριση του οικισμού Ζέφυρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαραίων

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαραίων

Αναγνώριση του οικισμού Απόστολος Παύλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαραίων

Αναγνώριση του οικισμού Συκιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαραίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Λιμνονάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Απόστολος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Σπαθαραίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Κύργιαννη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Βεργή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Σαμιοπούλα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Ζέφυρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταυρινίδων (Σάμου)

ΦΕΚ 77Α - 11/04/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σταυρινίδαι από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σταυρινίδαι της κοινότητας διορθώνεται σε Σταυρινήδες

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σταυρινήδων

Κ. Σταυρινήδων (Σάμου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σταυρινίδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυρινήδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τηγανίου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τηγάνι

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Τριάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Τηγανίου

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Τηγανίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Τηγανίου

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Σπηλιανής και προσάρτησή του στην κοινότητα Τηγανίου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Τηγανίου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Σπηλιανής της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Τηγάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πυθαγόρειον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πυθαγορείου

Κ. Πυθαγορείου (Σάμου)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τηγανίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καρπόβουλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυθαγορείου

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Πόλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυθαγορείου

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Πυθαγορείου

Δ. Πυθαγορείου (Σάμου)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Πυθαγορείου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πούντες και προσάρτησή του στο δήμο Πυθαγορείου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουμαραδαίοι αποσπάται από την κοινότητα Κουμαραδαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μεγάλης Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα Κουμαραδαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Τιμίου Σταυρού αποσπάται από την κοινότητα Μαυρατζαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιώνιδες αποσπάται από την κοινότητα Μαυρατζαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρατζαίοι αποσπάται από την κοινότητα Μαυρατζαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόγειον αποσπάται από την κοινότητα Μεσογείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Μύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζοβράχος αποσπάται από την κοινότητα Μυτιληνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτάμι Μεσοκάμπου αποσπάται από την κοινότητα Μυτιληνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα Μυτιληνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυτιληνιοί αποσπάται από την κοινότητα Μυτιληνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Μυτιληνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολόνα αποσπάται από την κοινότητα Παγώνδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγώνδας αποσπάται από την κοινότητα Παγώνδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από την κοινότητα Παγώνδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνδροσον αποσπάται από την κοινότητα Πανδρόσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνονάκι αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθαραίοι αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κύργιαννη αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεργή αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμιοπούλα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζέφυρος αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτοκάκι αποσπάται από την κοινότητα Χώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Χώρας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Το όνομα του οικισμού Ζέφυρος του δήμου διορθώνεται σε Αβάντι

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κολόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Καρπόβουλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μονή Τιμίου Σταυρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ποτάμι Μεσοκάμπου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κύργιαννη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ριζοβράχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μεσόγειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μυτιληνιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μαυρατζαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πούντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μονή Μεγάλης Παναγίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Γιώνιδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ποτοκάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Αβάντι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Σαμιοπούλα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Σπαθαραίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Παγώνδας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πυθαγόρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Νέα Πόλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Λιμνονάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κουμαραδαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Βεργή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πάνδροσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Απόστολος Παύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Φούρνων (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φούρνοι

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Φούρνοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Υδρούσσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Υδρούσσης

Κ. Υδρούσσης (Σάμου)

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Φούρνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Υδρούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φούρνων Κορσεών (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φούρνοι

Ο οικισμός Φύμαινα προσαρτάται στην κοινότητα Φούρνων Κορσεών

Ο οικισμός Χρυσομηλιά προσαρτάται στην κοινότητα Φούρνων Κορσεών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φύμαινα της κοινότητας διορθώνεται σε Θύμαινα (νησίς)

Το όνομα του οικισμού Χρυσομηλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Χρυσομηλέα

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μηνάς (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Φούρνων Κορσεών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καμπί Φούρνων και προσάρτησή του στην κοινότητα Φούρνων Κορσεών

Αναγνώριση του οικισμού Καμπί Χρυσομηλέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Φούρνων Κορσεών

Αναγνώριση του οικισμού Κεραμειδού και προσάρτησή του στην κοινότητα Φούρνων Κορσεών

Αναγνώριση του οικισμού Δαφνολιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Φούρνων Κορσεών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Θερμαστής και προσάρτησή του στην κοινότητα Φούρνων Κορσεών

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Φούρνων Κορσεών

ΦΕΚ 242Α - 30/12/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Φούρνων

Δ. Φούρνων (Σάμου)

ΦΕΚ 242Α - 30/12/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Φούρνων Κορσεών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Φούρνων Κορσεών

Δ. Φούρνων Κορσεών (Σάμου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Φούρνων

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αλατονήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φούρνων

Ο νέος οικισμός Ανθρωποφάς (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φούρνων

Ο νέος οικισμός Θυμαινάκι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φούρνων

Ο νέος οικισμός Κισηριά (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φούρνων

Ο νέος οικισμός Μακρονήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φούρνων

Ο νέος οικισμός Μικρός Ανθρωποφάς (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φούρνων

Ο νέος οικισμός Μπαλί προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φούρνων

Ο νέος οικισμός Πετροκάραβο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φούρνων

Ο νέος οικισμός Πλαγιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φούρνων

Ο νέος οικισμός Πλάκα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φούρνων

Ο νέος οικισμός Πλακάκι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φούρνων

Ο νέος οικισμός Στρογγυλό (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φούρνων


Κ. Φραντάτου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φραντάτον

Ο οικισμός Μάραθον προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Κάμπος προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Σταύλος προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Πηγή προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Φείδος προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Αυλάκι προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Θεοκτίστης και προσάρτησή του στην κοινότητα Φραντάτου

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Φραντάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Σταύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Μάραθον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Φείδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Μονή Θεοκτίστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φραντάτον από την κοινότητα Ευδήλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταύλος αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάραθον αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φείδος αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Θεοκτίστης αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Φραντάτου στην κοινότητα Ευδήλου

ΦΕΚ 298Α - 28/11/1924

Ο οικισμός Μονή Θεοκτίστης αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Θεοκτίστης της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σταύλος της κοινότητας διορθώνεται σε Στάβλος

19/03/1961

Ο οικισμός Μάραθον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φραντάτον της κοινότητας

Ο οικισμός Φείδος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Φραντάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Στάβλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Μάραθον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χρυσοστόμου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χρυσόστομος

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χρυσόστομος από την κοινότητα Αγίου Κηρύκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλαγιά από την κοινότητα Αγίου Κηρύκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Μαγγανίτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Χρυσοστόμου στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βαρδαράδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοστόμου

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοστόμου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Βαώνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοστόμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαρδαράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Βαώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χώρας (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χώρα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ποτοκάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποτοκάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Η κοινότητα καταργείται