ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγγαριώνων (Λέσβου)

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγγαριώνες από την κοινότητα Πορτιανού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αγγαριώνες της κοινότητας διορθώνεται σε Αγκαρυώνες

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγκαρυώνων

Κ. Αγκαρυώνων (Λέσβου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αγγαριώνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγκαρυώνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Μαρίνης (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγία Μαρίνα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγριλιά Κρατήγου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Μαρίνης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Μαρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αγριλιά Κρατήγου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Παρασκευής (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγία Παρασκευή

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καντρί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Αναγνώριση του οικισμού Μέσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγίας Παρασκευής

Ο οικισμός Καντρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Παρασκευής

Ο οικισμός Μέσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Παρασκευής


Δ. Αγίας Παρασκευής (Λέσβου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Παρασκευή από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καντρί αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάπη αποσπάται από την κοινότητα Νάπης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καντρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Νάπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μέσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγιάσσου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγιάσσος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αγιάσσος της κοινότητας διορθώνεται σε Αγιάσος

Αναγνώριση του οικισμού Σανατώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγιάσσου

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγιάσου

Κ. Αγιάσου (Λέσβου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αγιάσσου

ΦΕΚ 14Α - 15/01/1949

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αγιάσου

Δ. Αγιάσου (Λέσβου)

ΦΕΚ 14Α - 15/01/1949

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αγιάσου

05/04/1981

Το όνομα του οικισμού Σανατώριον του δήμου διορθώνεται σε Σανατόριον

Αναγνώριση του οικισμού Καρήνη και προσάρτησή του στο δήμο Αγιάσου

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Μεγάλη Λίμνη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγιάσου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγιάσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σανατόριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Καρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μεγάλη Λίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγίου Ευστρατίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Ευστράτιος

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Απόστολοι (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ευστρατίου

Αναγνώριση του οικισμού Ρούμπος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ευστρατίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αγίου Ευστρατίου

Δ. Αγίου Ευστρατίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αγίου Ευστρατίου


Κ. Αγίων Θεοδώρων (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιοι Θεόδωροι

16/05/1928

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι της κοινότητας καταργείται.


Κ. Άγρας (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγρα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Αποθήκαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Άγρας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λεύκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άγρας

14/03/1971

Ο οικισμός Λεύκα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Άγρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Ο οικισμός Άγρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Ο οικισμός Αποθήκαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγριδίων (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγρίδια

16/05/1928

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Αγρίδια της κοινότητας καταργείται.


Κ. Ακρασίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ακράσιον

Ο οικισμός Δρώτας προσαρτάται στην κοινότητα Ακρασίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δρώτας της κοινότητας διορθώνεται σε Δρότα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Δρότας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ακρασίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Δρότας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Ο οικισμός Ακράσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Ο οικισμός Δρότα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλυφαντών (Λέσβου)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλυφαντά από το δήμο Μυτιλήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ουτζά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλυφαντών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλυφαντά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ουτζά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμπελικού (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αμπελικόν

Ο οικισμός Βούρκος προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελικού

ΦΕΚ 235Α - 04/09/1925

Ο οικισμός Βούρκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βούρκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανεμότιας (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ανεμότια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανεμότια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αργένου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άργενος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άργενος της κοινότητας διορθώνεται σε Άργεννος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αργέννου

Κ. Αργέννου (Λέσβου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αργένου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άργεννος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηθύμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασωμάτου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ασώματος

Ο οικισμός Νιχτάντα προσαρτάται στην κοινότητα Ασωμάτου

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι προσαρτάται στην κοινότητα Ασωμάτου

16/10/1940

Ο οικισμός Νιχτάντα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασώματος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευεργέτουλα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ατσικής (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ατσική

Ο οικισμός Πορπούλ προσαρτάται στην κοινότητα Ατσικής

16/10/1940

Ο οικισμός Κρηνίς αποσπάται από την κοινότητα Καρπασίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Το όνομα του οικισμού Κυρνίδα της κοινότητας διορθώνεται σε Κρηνίς

05/04/1981

Ο οικισμός Κρηνίς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ατσική της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ατσική αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ατσικής

Ο οικισμός Πορπούλ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ατσικής

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ατσικής (Λέσβου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ατσική από την κοινότητα Ατσικής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Λερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορπούλ αποσπάται από την κοινότητα Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάρος αποσπάται από την κοινότητα Βάρους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αερολιμήν αποσπάται από την κοινότητα Βάρους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρπάσιον αποσπάται από την κοινότητα Καρπασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάλακον αποσπάται από την κοινότητα Καταλάκκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρδαί αποσπάται από την κοινότητα Σαρδών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Σεργίτσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καταλάκκου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σεργίτσι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Κατάλακον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Ατσική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Πορπούλ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Αερολιμήν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Καρπάσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Σαρδαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Βάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αφάλωνος (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αφάλωνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αφάλωνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαλτζικίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 136Α - 18/06/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλτζίκιον από την κοινότητα Μιστεγνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Βαλτζίκιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέαι Κυδωνίαι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέων Κυδωνίων

Κ. Νέων Κυδωνίων (Λέσβου)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαλτζικίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Νέων Κυδωνιών και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Κυδωνίων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ξαμπέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Κυδωνίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκάλα Νέων Κυδωνιών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

Ο οικισμός Νέαι Κυδωνίαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

Ο οικισμός Ξαμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βάρους (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βάρος

Ο οικισμός Καλλιόπη προσαρτάται στην κοινότητα Βάρους

ΦΕΚ 125Α - 07/06/1919

Ο οικισμός Καλλιόπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντοπουλίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Μπουρνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάρους

16/05/1928

Ο οικισμός Όρμος Μπουρνιά της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αερολιμήν και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάρους

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ατσικής

Ο οικισμός Αερολιμήν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ατσικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλικών (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βασιλικά

Ο οικισμός Αχλαδερή προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

16/05/1928

Ο οικισμός Αχλαδερή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πλωμαρίου του νομού Λέσβου και υπάγεται στην επαρχία Μυτιλήνης του νομού Λέσβου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αχλαδερή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παύλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολιχνίτου

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολιχνίτου

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολιχνίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βατούσσης (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βατούσσα

Ο οικισμός Ρεύμα προσαρτάται στην κοινότητα Βατούσσης

Ο οικισμός Πτερούντα προσαρτάται στην κοινότητα Βατούσσης

ΦΕΚ 235Α - 10/11/1918

Ο οικισμός Πτερούντα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πτερούντος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βατούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερεσού - Αντίσσης

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερεσού - Αντίσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βορρού (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βορρός

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βορρός της κοινότητας διορθώνεται σε Μπορός

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μπορού

Κ. Μπορού (Λέσβου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βορρού

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Μπορός της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νεοχωρίου

Κ. Νεοχωρίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπορού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βούρκου (Λέσβου)

ΦΕΚ 235Α - 04/09/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βούρκος από την κοινότητα Αμπελικού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Βούρκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυρός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταυρού

Κ. Σταυρού (Λέσβου)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βούρκου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Σταυρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολιχνίτου

Ο οικισμός Κάτω Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολιχνίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρίσας (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βρίσα

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πλωμαρίου του νομού Λέσβου και υπάγεται στην επαρχία Μυτιλήνης του νομού Λέσβου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Βατερά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρίσας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Φωκάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρίσας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βατερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολιχνίτου

Ο οικισμός Βρίσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολιχνίτου

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολιχνίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γελοίων (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γέλοια

ΦΕΚ 196Α - 02/09/1950

Ο οικισμός Γέλοια της κοινότητας μετονομάζεται σε Πελόπη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πελόπης

Κ. Πελόπης (Λέσβου)

ΦΕΚ 196Α - 02/09/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γελοίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πελόπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μανταμάδου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γέρας (Λέσβου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παππάδος από την κοινότητα Παππάδου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μεσαγρός αποσπάται από την κοινότητα Μεσαγρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργοι αποσπάται από την κοινότητα Μεσαγρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευρειακή αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκήπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκηπος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκήπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από την κοινότητα Παππάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλατσές αποσπάται από την κοινότητα Παππάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από την κοινότητα Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακάδος αποσπάται από την κοινότητα Πλακάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απηδιά αποσπάται από την κοινότητα Πλακάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρά αποσπάται από την κοινότητα Σκοπέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσάφι αποσπάται από την κοινότητα Σκοπέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Σκοπέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιγονάρι αποσπάται από την κοινότητα Σκοπέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καριώνας αποσπάται από την κοινότητα Σκοπέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τάρτι αποσπάται από την κοινότητα Σκοπέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκόπελος αποσπάται από την κοινότητα Σκοπέλου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αύλωνας προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεσαγρού

Ο νέος οικισμός Φτέλι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεσαγρού

Ο νέος οικισμός Αγλέφυρος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Παλαιοκήπου

Ο νέος οικισμός Άγιος Βασίλειος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Παππάδου

Ο νέος οικισμός Τσίλια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σκοπέλου

Ο οικισμός Απηδιά του δήμου μετονομάζεται σε Απηδιάς Λάκκος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μεσαγρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Απηδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Παλαιόκηπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λιγονάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σκόπελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πλακάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Παππάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Χαλατσές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ευρειακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αγλέφυρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Καριώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Φαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Φτέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Τσάφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αύλωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Τάρτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πύργοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Τσίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γλυκέος (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γλυκύ

16/05/1928

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Γλυκύ της κοινότητας καταργείται.


Κ. Δαφείων (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δάφεια

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δάφεια της κοινότητας διορθώνεται σε Δάφια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δαφίων

Κ. Δαφίων (Λέσβου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δαφείων

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών Λειμώνος Αγίου Ιγνατίου αποσπάται από την κοινότητα Καλλονής και προσαρτάται στην κοινότητα

Το όνομα του οικισμού Μονή Ταξιαρχών Λειμώνος Αγίου Ιγνατίου της κοινότητας διορθώνεται σε Ιερά Μονή Λειμώνος

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Δάφια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λειμώνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δυτικής Λέσβου (Λέσβου)

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλλονή από το δήμο Λέσβου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νυφίδα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταβάρι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιραδέλλια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άναξος Σκουτάρου αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευθαλού αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σταυρός αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γηροκομείον Λαμανδρίου αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιός αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαρμπαλιάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροπόταμος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατερά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαββαθάς αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρούσος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγερή αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καντρί αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλίνη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχράδα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόχης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλιαρά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψίνια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσοφάς αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Άντισσα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θερμοπηγές αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμιούδι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσόνια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχες αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποδαράς αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Λιμάνι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαύρη Πλακούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρονήσια (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρη Πλακούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέδη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλομέτωπον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειώ αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελόπη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρίον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτερούντα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατούσσα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλοχώριον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκαμινέα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάπη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χίδηρα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιχνίτος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρίσα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάπη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύψη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμότια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άργεννος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράμιον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαφιώνα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπέτυμνος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράκοιλα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άντισσα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουτάρος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγρα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαφειός αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μήθυμνα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερεσός αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσότοπον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζίθρα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλάρος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίγριον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λειμώνος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Μυρσινιωτίσσης Λειμώνος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ερεσσού αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Συκαμινέας αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποθήκαι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Καλλονής αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λισβόριον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανταμάδος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο


Δ. Ερεσού - Αντίσσης (Λέσβου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ερεσός από το δήμο Ερεσού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παραλία Ερεσσού αποσπάται από το δήμο Ερεσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζίθρα αποσπάται από την κοινότητα Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγερή αποσπάται από την κοινότητα Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άντισσα αποσπάται από την κοινότητα Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από την κοινότητα Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαββαθάς αποσπάται από την κοινότητα Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από την κοινότητα Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατούσσα αποσπάται από την κοινότητα Βατούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από την κοινότητα Βατούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταβάρι αποσπάται από την κοινότητα Μεσοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσότοπον αποσπάται από την κοινότητα Μεσοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτερούντα αποσπάται από την κοινότητα Πτερούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίγριον αποσπάται από την κοινότητα Σιγρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλονήσιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Σιγρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χίδηρα αποσπάται από την κοινότητα Χιδήρων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Πόχης (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αντίσσης

Ο νέος οικισμός Χλιαρά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ερεσού

Ο νέος οικισμός Χριστός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ερεσού

Ο νέος οικισμός Ψίνια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ερεσού

Ο νέος οικισμός Ποδαράς προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεσοτόπου

Ο νέος οικισμός Χρούσος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεσοτόπου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ταβάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Γαββαθάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λυγερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μεγαλονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Τζίθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άντισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πτερούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σίγριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Χίδηρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Παραλία Ερεσσού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ερεσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Χρούσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ποδαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ψίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μεσότοπον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Χλιαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πόχης (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Βατούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ερεσσού (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ερεσσός

Ο οικισμός Σύγριον προσαρτάται στην κοινότητα Ερεσσού

ΦΕΚ 185Α - 19/08/1919

Ο οικισμός Σύγριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συγρίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Πιθαρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερεσσού

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Ερεσσού και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερεσσού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ερεσσός της κοινότητας διορθώνεται σε Ερεσός

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ερεσού

Κ. Ερεσού (Λέσβου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ερεσσού

ΦΕΚ 204Α - 14/08/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ερεσού

Δ. Ερεσού (Λέσβου)

ΦΕΚ 204Α - 14/08/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ερεσού

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Πιθαρίου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ερεσός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ερεσού - Αντίσσης

Ο οικισμός Παραλία Ερεσσού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερεσού - Αντίσσης

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ευεργέτουλα (Λέσβου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Συκούντα από την κοινότητα Συκούντος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ασώματος αποσπάται από την κοινότητα Ασωμάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίππειον αποσπάται από την κοινότητα Ιππείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Τρίτους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Τρίτος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Τρίτους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμπου Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Λάμπου-Μύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυχός αποσπάται από την κοινότητα Μυχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από την κοινότητα Μυχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφό Βουνό αποσπάται από την κοινότητα Μυχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλού Πηγάδι αποσπάται από την κοινότητα Συκούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Συκούντος αποσπάται από την κοινότητα Συκούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμεία αποσπάται από την κοινότητα Κεραμείων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Καγιάνι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ιππείου

Ο νέος οικισμός Λάρσος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ιππείου

Ο νέος οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κεραμείων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάτω Τρίτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ίππειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Καγιάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μυχός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λάρσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λάμπου Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Γιαλού Πηγάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Κεραμεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σκάλα Συκούντος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Συκούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Κουφό Βουνό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ασώματος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ευλαμπίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ευλάμπιος

16/05/1928

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Ευλάμπιος της κοινότητας καταργείται.


Κ. Θάνους (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Θάνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θάνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυριναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Θερμής (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Θερμή

Ο οικισμός Πύργοι Θερμής προσαρτάται στην κοινότητα Θερμής

ΦΕΚ 184Α - 06/08/1924

Ο οικισμός Πύργοι Θερμής αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργων Θερμής

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Θερμή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λουτρόπολις Θερμής

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής

Κ. Λουτροπόλεως Θερμής (Λέσβου)

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Θερμής

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Θερμής και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής

ΦΕΚ 190Α - 26/10/1965

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

Δ. Λουτροπόλεως Θερμής (Λέσβου)

ΦΕΚ 190Α - 26/10/1965

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λουτροπόλεως Θερμής

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Ραφαήλ και προσάρτησή του στο δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Κώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιστεγνά αποσπάται από την κοινότητα Μιστεγνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Μιστεγνών αποσπάται από την κοινότητα Μιστεγνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Νέων Κυδωνιών αποσπάται από την κοινότητα Νέων Κυδωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέαι Κυδωνίαι αποσπάται από την κοινότητα Νέων Κυδωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξαμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Νέων Κυδωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Πύργων Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργοι Θερμής αποσπάται από την κοινότητα Πύργων Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο νέος οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λουτροπόλεως Θερμής

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παραλία Θερμής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Νέαι Κυδωνίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Τούμπες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σκάλα Νέων Κυδωνιών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πύργοι Θερμής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μιστεγνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ραφαήλ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ξαμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λουτρόπολις Θερμής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σκάλα Μιστεγνών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ιππείου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ίππειον

Ο οικισμός Κεραμιά προσαρτάται στην κοινότητα Ιππείου

Ο οικισμός Σκούντα προσαρτάται στην κοινότητα Ιππείου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Σκούντα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκούντας

ΦΕΚ 251Α - 07/10/1924

Ο οικισμός Κεραμιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεραμιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ίππειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευεργέτουλα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καγιανίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καγιάνιον

Ο οικισμός Ακρωτήριον προσαρτάται στην κοινότητα Καγιανίου

Ο οικισμός Κράτηγος προσαρτάται στην κοινότητα Καγιανίου

Ο οικισμός Βαρειά προσαρτάται στην κοινότητα Καγιανίου

Ο οικισμός Πληγώνιον προσαρτάται στην κοινότητα Καγιανίου

ΦΕΚ 74Α - 03/04/1924

Ο οικισμός Πληγώνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πληγωνίου

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο οικισμός Βαρειά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Καγιάνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ακρωτήριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κράτηγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 43Α - 20/02/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καγιάνιον από το δήμο Μυτιλήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Πλιγόνιον αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 191Α - 31/08/1950

Ο οικισμός Πλιγόνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Καγιάνιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ταξιάρχαι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ταξιαρχών

Κ. Ταξιαρχών (Λέσβου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καγιανίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλλιόπης (Λέσβου)

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλλιόπη από την κοινότητα Κοντοπουλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιόπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλλονής (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλλονή

Ο οικισμός Σωμούρια προσαρτάται στην κοινότητα Καλλονής

Ο οικισμός Τσουμαϊλή προσαρτάται στην κοινότητα Καλλονής

Ο οικισμός Αρριανά προσαρτάται στην κοινότητα Καλλονής

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Αρριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεραμίου

ΦΕΚ 29Α - 06/03/1928

Ο οικισμός Τσουμαϊλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσουμαϊλή

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ταξιαρχών Λειμώνος Αγίου Ιγνατίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλονής

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παναγίας Μυρσινιωτίσσης Λειμώνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλονής

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών Λειμώνος Αγίου Ιγνατίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαφίων

Ο οικισμός Σωμούρια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλλονή της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πετσοφάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλονής

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καλλονής

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Μυρσινιωτίσσης Λειμώνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Ο οικισμός Πετσοφάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καλλονής (Λέσβου)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλλονή από την κοινότητα Καλλονής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Μυρσινιωτίσσης Λειμώνος αποσπάται από την κοινότητα Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσοφάς αποσπάται από την κοινότητα Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφια αποσπάται από την κοινότητα Δαφίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λειμώνος αποσπάται από την κοινότητα Δαφίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράμιον αποσπάται από την κοινότητα Κεραμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Καλλονής αποσπάται από την κοινότητα Κεραμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράκοιλα αποσπάται από την κοινότητα Παρακοίλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από την κοινότητα Αρίσβης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Άγρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγρα αποσπάται από την κοινότητα Άγρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποθήκαι αποσπάται από την κοινότητα Άγρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμότια αποσπάται από την κοινότητα Ανεμότιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Λιμάνι αποσπάται από την κοινότητα Σκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλίνη αποσπάται από την κοινότητα Σκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Άντισσα αποσπάται από την κοινότητα Σκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχράδα αποσπάται από την κοινότητα Φίλιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από την κοινότητα Φίλιας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ανεμότια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αρχαία Άντισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Δάφια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Παράκοιλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Καλό Λιμάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άγρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σκαλοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μπαλίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Κεράμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αποθήκαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Κεχράδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Μυρσινιωτίσσης Λειμώνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σκάλα Καλλονής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λειμώνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πετσοφάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καμινίων (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καμίνια

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Βοροσκόπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμινίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βοροσκόπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάπης (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάπη

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Γενί Λιμάνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάπης

ΦΕΚ 173Α - 10/08/1949

Ο οικισμός Γενί Λιμάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιμένιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μανταμάδου

Ο οικισμός Κάπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μανταμάδου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρπασίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρπάσιον

Ο οικισμός Κυρνίδα προσαρτάται στην κοινότητα Καρπασίου

16/10/1940

Ο οικισμός Κρηνίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ατσικής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρπάσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ατσικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάσπακα (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάσπακας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάσπακα

Αναγνώριση του οικισμού Γάλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάσπακα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γάλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυριναίων

Ο οικισμός Κάσπακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυριναίων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυριναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάστρου Ίμβρου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάστρον Ίμβρου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Κάστρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάστρου Ίμβρου

16/05/1928

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Κάστρον Ίμβρου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Κάστρου της κοινότητας καταργείται.


Κ. Κάστρου Λήμνου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάστρον Λήμνου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Κάστρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάστρου Λήμνου

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Κάστρου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 107Α - 04/06/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κάστρου Λήμνου

Δ. Κάστρου Λήμνου (Λέσβου)

ΦΕΚ 107Α - 04/06/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κάστρου Λήμνου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κάστρον Λήμνου του δήμου μετονομάζεται σε Μύρινα

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Μυριναίων

Δ. Μυριναίων (Λέσβου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κάστρου Λήμνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θάνος αποσπάται από την κοινότητα Θάνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάλη αποσπάται από την κοινότητα Κάσπακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάσπακας αποσπάται από την κοινότητα Κάσπακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Κάσπακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορνός αποσπάται από την κοινότητα Κορνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψύλλοι αποσπάται από την κοινότητα Κορνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από την κοινότητα Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Παραλία Θάνους προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Θάνους

Ο νέος οικισμός Λιμενάρια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κάσπακα

Ο νέος οικισμός Παραλία Πλατέος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πλατέος

Ο νέος οικισμός Πλαγίσος Μώλος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πλατέος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μύρινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Λήμνου

Ο οικισμός Λιμενάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Θάνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Πλαγίσος Μώλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Ψύλλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Κορνός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Κάσπακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Γάλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Παραλία Θάνους αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Παραλία Πλατέος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καταλάκκου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κατάλακον

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Γομάτιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταλάκκου

07/04/1951

Ο οικισμός Γομάτιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατάλακον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ατσικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Τρίτους (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Τρίτος

Ο οικισμός Μυχού προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Τρίτους

ΦΕΚ 381Α - 30/11/1925

Ο οικισμός Μυχού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυχούς

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πηγαδάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Τρίτους

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευεργέτουλα

Ο οικισμός Κάτω Τρίτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευεργέτουλα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεραμίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κεράμιον

Ο οικισμός Παπιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κεραμίου

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Αρριανά αποσπάται από την κοινότητα Καλλονής και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεραμίου

16/10/1940

Ο οικισμός Σκάλας της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Καλλονής και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεραμίου

19/03/1961

Ο οικισμός Παπιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κεράμιον της κοινότητας

Ο οικισμός Αρριανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κεράμιον της κοινότητας

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Κεράμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Ο οικισμός Σκάλα Καλλονής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεραμιών (Λέσβου)

ΦΕΚ 251Α - 07/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεραμιά από την κοινότητα Ιππείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κεραμιά της κοινότητας διορθώνεται σε Κεραμεία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κεραμείων

Κ. Κεραμείων (Λέσβου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κεραμιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεραμεία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευεργέτουλα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλειούς (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κλειώ

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Τσόνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλειώ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μανταμάδου

Ο οικισμός Τσόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μανταμάδου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλωμηδάδου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κλωμηδάδον

ΦΕΚ 196Α - 02/09/1950

Ο οικισμός Κλωμηδάδον της κοινότητας μετονομάζεται σε Νάπη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νάπης

Κ. Νάπης (Λέσβου)

ΦΕΚ 196Α - 02/09/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κλωμηδάδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νάπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Παρασκευής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κονδιά (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κονδιάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κονδιάς της κοινότητας διορθώνεται σε Κοντιάς

Κ. Κοντιά (Λέσβου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοντιάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νέας Κούταλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοντοπουλίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοντοπούλιον

ΦΕΚ 125Α - 07/06/1919

Ο οικισμός Καλλιόπη αποσπάται από την κοινότητα Βάρους και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Καλλιόπη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλλιόπης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αλέξανδρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντοπουλίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δημοσιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντοπουλίου

05/04/1981

Ο οικισμός Δημοσιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Αλέξανδρος της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Θεόδωρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντοπουλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Ο οικισμός Άγιος Αλέξανδρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Ο οικισμός Κοντοπούλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορνού (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κορνός

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ψύλλοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορνού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορνός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυριναίων

Ο οικισμός Ψύλλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυριναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κώμης (Λέσβου)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κώμη από την κοινότητα Πηγής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάμπου-Μύλων (Λέσβου)

ΦΕΚ 171Α - 27/06/1923

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λάμπου Μύλοι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάμπου Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευεργέτουλα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαφιώνας (Λέσβου)

ΦΕΚ 185Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαφιώνα από την κοινότητα Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Λαφιώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λερών (Λέσβου)

ΦΕΚ 219Α - 13/10/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λερά από την κοινότητα Σβερδίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κοντοβράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λερών

ΦΕΚ 34Α - 13/02/1931

Ο οικισμός Κοντοβράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σβερδίων

ΦΕΚ 369Α - 22/10/1931

Ο οικισμός Κοντοβράκιον αποσπάται από την κοινότητα Σβερδίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Κουρούνι αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 40Α - 16/02/1948

Ο οικισμός Λερά της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Δημήτριος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Δημητρίου

Κ. Αγίου Δημητρίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 40Α - 16/02/1948

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λερών

ΦΕΚ 196Α - 02/09/1950

Ο οικισμός Κοντοβράκιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Ειρήνη

05/04/1981

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Δημήτριος της κοινότητας Λερών

Ο οικισμός Κουρούνι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Δημήτριος της κοινότητας Λερών

Κ. Λερών (Λέσβου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ατσικής

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λέσβου (Λέσβου)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μυτιλήνη από το δήμο Μυτιλήνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καντρί αποσπάται από το δήμο Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάπη αποσπάται από το δήμο Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα αποσπάται από το δήμο Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιάσος αποσπάται από το δήμο Αγιάσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σανατόριον αποσπάται από το δήμο Αγιάσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρήνη αποσπάται από το δήμο Αγιάσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Λίμνη αποσπάται από το δήμο Αγιάσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαγρός αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απηδιά αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκηπος αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιγονάρι αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκόπελος αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακάδος αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππάδος αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλατσές αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευρειακή αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγλέφυρος αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καριώνας αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρά αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέλι αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσάφι αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αύλωνας αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τάρτι αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργοι αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσίλια αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταβάρι αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαββαθάς αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγερή αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζίθρα αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άντισσα αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτερούντα αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίγριον αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χίδηρα αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ερεσσού αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερεσός αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρούσος αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποδαράς αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψίνια αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσότοπον αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλιαρά αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόχης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατούσσα αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Τρίτος αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίππειον αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καγιάνι αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυχός αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάρσος αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμπου Μύλοι αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλού Πηγάδι αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμεία αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Συκούντος αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκούντα αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφό Βουνό αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασώματος αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμότια αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Άντισσα αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφια αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράκοιλα αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Λιμάνι αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγρα αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλοχώριον αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλίνη αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράμιον αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποθήκαι αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχράδα αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Μυρσινιωτίσσης Λειμώνος αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Καλλονής αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λειμώνος αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσοφάς αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Θερμής αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέαι Κυδωνίαι αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούμπες αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Νέων Κυδωνιών αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργοι Θερμής αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιστεγνά αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ραφαήλ αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξαμπέλια αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρόπολις Θερμής αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Μιστεγνών αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροπόταμος αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαρμπαλιάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανταμάδος αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειώ αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιός αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρονήσια (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάπη αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχες αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέδη αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελόπη αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαύρη Πλακούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρη Πλακούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσόνια αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραμίδα αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόρια αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάμφιλα αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χαραμίδα αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ουτζά αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Λουτρών αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυφαντά αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφάλωνας αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρειά αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά Κρατήγου αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιούδα αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησέλια αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλιγόνιον αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάρισος αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιραδέλλια αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άναξος Σκουτάρου αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύψη αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαφιώνα αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρίον αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουτάρος αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλομέτωπον αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσουνα αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρότα αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίντα αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Δρότας αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπίδες αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλωμάριον αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχίδι αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χωριό αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρύγονας αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρνέλα αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολυμβατερά αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χωρίον αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακράσιον αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελικόν αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιχνίτος αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λισβόριον αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θερμοπηγές αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμιούδι αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νυφίδα αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γηροκομείον Λαμανδρίου αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατερά αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σταυρός αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευθαλού αποσπάται από το δήμο Μηθύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Συκαμινέας αποσπάται από το δήμο Μηθύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μήθυμνα αποσπάται από το δήμο Μηθύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαφειός αποσπάται από το δήμο Μηθύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άργεννος αποσπάται από το δήμο Μηθύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκαμινέα αποσπάται από το δήμο Μηθύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπέτυμνος αποσπάται από το δήμο Μηθύμνης και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Αμπέλια και προσάρτησή του στο δήμο Λέσβου

Αναγνώριση του οικισμού Γλάρος και προσάρτησή του στο δήμο Λέσβου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Ταξιαρχών μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Κεραμίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Μεσαγρού μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Μεσοτόπου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Άγρας μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Στύψης μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Ο οικισμός Μυτιλήνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μυτιλήνης

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ραφαήλ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Τρύγονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κουφό Βουνό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Σκάλα Συκούντος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Γιαλού Πηγάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κουρνέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Άνω Χαραμίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Συκούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Σκόπελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πύργοι Θερμής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πλακάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παππάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παναγιούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πάμφιλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παλαιόκηπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Δρότα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Τάρτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Σανατόριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μιστεγνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Σκάλα Λουτρών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Λάμπου Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Σκάλα Μιστεγνών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παραλία Θερμής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μελίντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αγριλιά Κρατήγου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ευρειακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Καριώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πύργοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παραλία Δρότας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κολυμβατερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Σκάλα Νέων Κυδωνιών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ουτζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Νησέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Λάρισος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Καρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ακράσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Απηδιάς Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Νέαι Κυδωνίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Χαλατσές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κεραμεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ραχίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αμπελικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αγιάσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αφάλωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πλιγόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μεγάλη Λίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Τσίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κάτω Τρίτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Καγιάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Λάρσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Τούμπες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Σπίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Άνω Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μυχός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ίππειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αλυφαντά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πλωμάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κάτω Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μέσουνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ασώματος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μεσαγρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αγλέφυρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Χαραμίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Λιγονάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Τσάφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Βαρειά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Φαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Λουτρόπολις Θερμής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ξαμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αύλωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Φτέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Νυφίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ταβάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μιραδέλλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άναξος Σκουτάρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ευθαλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Κάτω Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Γηροκομείον Λαμανδρίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Παλιός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μπαρμπαλιάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ασπροπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Βατερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Γαββαθάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Χρούσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Λυγερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μέσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Καντρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μπαλίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Κεχράδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πόχης (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Χλιαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ψίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πετσοφάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Αρχαία Άντισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Θερμοπηγές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Σκαμιούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Τσουκαλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Τσόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ταξιάρχες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ποδαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Καλό Λιμάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Παναγιά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μαύρη Πλακούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ασπρονήσια (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άσπρη Πλακούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πέδη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Υψηλομέτωπον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Κλειώ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πελόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πετρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πτερούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Βατούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Σκαλοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μεγαλονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Συκαμινέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Νάπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Χίδηρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πολιχνίτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Βρίσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Κάπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Στύψη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ανεμότια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άργεννος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Δάφια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Κεράμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Λαφιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Λεπέτυμνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Παράκοιλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άντισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Σκουτάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άγρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Βαφειός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μήθυμνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ερεσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μεσότοπον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Τζίθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Γλάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Σίγριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λειμώνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Μυρσινιωτίσσης Λειμώνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Παραλία Ερεσσού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Σκάλα Συκαμινέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Αποθήκαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Σκάλα Καλλονής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Λισβόριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μανταμάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Λήμνου (Λέσβου)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μύρινα από το δήμο Μυριναίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σεργίτσι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάλακον αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσική αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορπούλ αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αερολιμήν αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρπάσιον αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρδαί αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάρος αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιόπη αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεπανίδιον αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κότσινας αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αλέξανδρος αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορτισώνας αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοροσκόπος αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμόεσσα αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανόν αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκανδάλιον αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουσσοπούλιον αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία Λήμνου αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούδρος αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύχνοι αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντοπούλιον αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φισίνη αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμενάρια αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θάνος αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγίσος Μώλος αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψύλλοι αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορνός αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάσπακας αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάλη αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Θάνους αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Πλατέος αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμπιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κούταλη αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστριά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλογονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορτιανόν αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειβαδοχώριον αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιόχνη αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντιάς αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Πεδινό αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκαρυώνες αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιμάνδρια αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Ανάργυροι και προσάρτησή του στο δήμο Λήμνου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Μούδρου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Λιβαδοχωρίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λειβαδοχώριον

Ο οικισμός Στρατί προσαρτάται στην κοινότητα Λιβαδοχωρίου

Ο οικισμός Κουρούνι προσαρτάται στην κοινότητα Λιβαδοχωρίου

16/05/1928

Ο οικισμός Στρατί της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Κουρούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λερών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πολιόχνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιβαδοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολιόχνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Ο οικισμός Λειβαδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λισβορίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λισβόριον

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πλωμαρίου του νομού Λέσβου και υπάγεται στην επαρχία Μυτιλήνης του νομού Λέσβου


Κ. Λουτρών (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λουτρά

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτρών

16/10/1940

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Λουτρών και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτρών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Χαραμίδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτρών

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Χαραμίδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτρών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Χαραμίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Σκάλα Λουτρών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Χαραμίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λύχνων (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λύχνοι

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ανεμόεσσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λύχνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λύχνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Ο οικισμός Ανεμόεσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μανδαμάδου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μανδαμάδος

Ο οικισμός Κουκμίδος προσαρτάται στην κοινότητα Μανδαμάδου

18/12/1920

Ο οικισμός Κουκμίδος της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μανδαμάδος της κοινότητας διορθώνεται σε Μανταμάδος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μανταμάδου

Κ. Μανταμάδου (Λέσβου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μανδαμάδου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Στέφανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μανταμάδου

Αναγνώριση του οικισμού Ασπροπόταμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μανταμάδου

Αναγνώριση του οικισμού Παλιός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μανταμάδου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ταξιάρχες και προσάρτησή του στην κοινότητα Μανταμάδου

Αναγνώριση του οικισμού Πέδη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μανταμάδου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μανταμάδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μανταμάδος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μανταμάδου

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μανταμάδου

Ο οικισμός Πέδη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μανταμάδου

Ο οικισμός Παλιός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μανταμάδου

Ο οικισμός Ασπροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μανταμάδου

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μανταμάδου

Ο οικισμός Ταξιάρχες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μανταμάδου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μανταμάδου (Λέσβου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μανταμάδος από την κοινότητα Μανταμάδου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από την κοινότητα Κάπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάπη αποσπάται από την κοινότητα Κάπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειώ αποσπάται από την κοινότητα Κλειούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσόνια αποσπάται από την κοινότητα Κλειούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέδη αποσπάται από την κοινότητα Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιός αποσπάται από την κοινότητα Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχες αποσπάται από την κοινότητα Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελόπη αποσπάται από την κοινότητα Πελόπης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άσπρη Πλακούδα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μανταμάδου

Ο νέος οικισμός Ασπρονήσια (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μανταμάδου

Ο νέος οικισμός Μαύρη Πλακούδα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μανταμάδου

Ο νέος οικισμός Μπαρμπαλιάς (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μανταμάδου

Ο νέος οικισμός Παναγιά (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μανταμάδου

Ο νέος οικισμός Τσουκαλάς (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μανταμάδου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ασπροπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μπαρμπαλιάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μανταμάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Κλειώ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Παλιός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ασπρονήσια (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Κάπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ταξιάρχες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πέδη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πελόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Παναγιά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μαύρη Πλακούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άσπρη Πλακούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Τσουκαλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Τσόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μεγαλοχωρίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεγαλοχώριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσαγρού (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεσαγρός

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πύργοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαγρού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσαγρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γέρας

Ο οικισμός Πύργοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γέρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσοτόπου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεσότοπον

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ταβάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοτόπου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ταβάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερεσού - Αντίσσης

Ο οικισμός Μεσότοπον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερεσού - Αντίσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μιστεγνών (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μιστεγνά

Ο οικισμός Βαλτζίκιον προσαρτάται στην κοινότητα Μιστεγνών

ΦΕΚ 136Α - 18/06/1924

Ο οικισμός Βαλτζίκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλτζικίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Μιστεγνών και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιστεγνών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μιστεγνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

Ο οικισμός Σκάλα Μιστεγνών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μολύβου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μόλυβος

Ο οικισμός Βαφειός προσαρτάται στην κοινότητα Μολύβου

ΦΕΚ 8Β - 31/01/1919

Ο οικισμός Μόλυβος της κοινότητας μετονομάζεται σε Μήθυμνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μηθύμνης

Κ. Μηθύμνης (Λέσβου)

ΦΕΚ 8Β - 31/01/1919

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μολύβου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μόλυβδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μηθύμνης

16/10/1940

Ο οικισμός Μόλυβδος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μηθύμνης

Δ. Μηθύμνης (Λέσβου)

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μηθύμνης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ευθαλού και προσάρτησή του στο δήμο Μηθύμνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άργεννος αποσπάται από την κοινότητα Αργέννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπέτυμνος αποσπάται από την κοινότητα Λεπετύμνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκαμινέα αποσπάται από την κοινότητα Συκαμινέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Συκαμινέας αποσπάται από την κοινότητα Συκαμινέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ευθαλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σκάλα Συκαμινέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μήθυμνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Βαφειός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άργεννος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Συκαμινέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λεπέτυμνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μόριας (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μόρια

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λάρισος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μόριας

Αναγνώριση του οικισμού Μάρμαρο και προσάρτησή του στην κοινότητα Μόριας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αχλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μόριας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μόρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Λάρισος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μούδρου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μούδρος

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Μούδρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μούδρου

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Μούδρου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μούδρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μούδρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μούδρου (Λέσβου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μούδρος από την κοινότητα Μούδρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλλιόπη αποσπάται από την κοινότητα Καλλιόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοροσκόπος αποσπάται από την κοινότητα Καμινίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από την κοινότητα Καμινίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από την κοινότητα Κοντοπουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αλέξανδρος αποσπάται από την κοινότητα Κοντοπουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντοπούλιον αποσπάται από την κοινότητα Κοντοπουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύχνοι αποσπάται από την κοινότητα Λύχνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμόεσσα αποσπάται από την κοινότητα Λύχνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία Λήμνου αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορτισώνας αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Πλάκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κότσινας αποσπάται από την κοινότητα Ρεπανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεπανίδιον αποσπάται από την κοινότητα Ρεπανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουσσοπούλιον αποσπάται από την κοινότητα Ρουσσοπουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανόν αποσπάται από την κοινότητα Ρωμανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκανδάλιον αποσπάται από την κοινότητα Σκανδαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα Φισίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φισίνη αποσπάται από την κοινότητα Φισίνης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κουκονήσιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μούδρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλλιόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Ρεπανίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Κότσινας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Κουκονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Άγιος Αλέξανδρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Κορτισώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Βοροσκόπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Ανεμόεσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Ρωμανόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Σκανδάλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Ρουσσοπούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Παναγία Λήμνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Μούδρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Λύχνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Κοντοπούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Φισίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Μυτιλήνης (Λέσβου)

ΦΕΚ 98Α - 05/05/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μυτιλήνη

Ο οικισμός Πυργί προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κέδρον προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ακληδιόν προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Άνω Χάλικας προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κάτω Χάλικας προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αλεφαντά προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Μυτιλήνης και προσάρτησή του στο δήμο Μυτιλήνης

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο οικισμός Πληγώνιον αποσπάται από την κοινότητα Πληγωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρειά αποσπάται από την κοινότητα Καγιανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καγιάνιον αποσπάται από την κοινότητα Καγιανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρωτήριον αποσπάται από την κοινότητα Καγιανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράτηγος αποσπάται από την κοινότητα Καγιανίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 43Α - 20/02/1925

Ο οικισμός Καγιάνιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καγιανίου

16/05/1928

Ο οικισμός Κράτηγος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Μυτιλήνης του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κουμκού και προσάρτησή του στο δήμο Μυτιλήνης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αλεφαντά του δήμου διορθώνεται σε Αλυφαντά

Το όνομα του οικισμού Πληγώνιον του δήμου διορθώνεται σε Πλιγόνιον

Το όνομα του οικισμού Κουμκού του δήμου διορθώνεται σε Κουμικόν

Αναγνώριση του οικισμού Νεάπολις και προσάρτησή του στο δήμο Μυτιλήνης

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Αλυφαντά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλυφαντών

Ο οικισμός Άνω Χάλικας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χάλικος

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλυφαντών

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλυφαντών

Ο οικισμός Κάτω Χάλικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χάλικος

Ο οικισμός Πλιγόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καγιανίου

ΦΕΚ 191Α - 31/08/1950

Ο οικισμός Πλιγόνιον αποσπάται από την κοινότητα Καγιανίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 189Α - 02/07/1951

Ο οικισμός Άνω Χάλικας αποσπάται από την κοινότητα Χάλικος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χάλικας αποσπάται από την κοινότητα Χάλικος και προσαρτάται στο δήμο

19/03/1961

Ο οικισμός Άνω Χάλικας του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μυτιλήνη του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Χάλικας του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μυτιλήνη του δήμου

Ο οικισμός Ακληδιόν του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μυτιλήνη του δήμου

Ο οικισμός Ακρωτήριον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βαρειά του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά Κρατήγου αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυφαντά αποσπάται από την κοινότητα Αλυφαντών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από την κοινότητα Αλυφαντών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από την κοινότητα Αλυφαντών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ουτζά αποσπάται από την κοινότητα Αλυφαντών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφάλωνας αποσπάται από την κοινότητα Αφάλωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χαραμίδα αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Λουτρών αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραμίδα αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόρια αποσπάται από την κοινότητα Μόριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από την κοινότητα Μόριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από την κοινότητα Μόριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάρισος αποσπάται από την κοινότητα Μόριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησέλια αποσπάται από την κοινότητα Παμφίλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Παμφίλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάμφιλα αποσπάται από την κοινότητα Παμφίλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιούδα αποσπάται από την κοινότητα Παναγιούδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα Ταξιαρχών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Κουμικόν του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μυτιλήνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Λέσβου

Ο οικισμός Χαραμίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πάμφιλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άνω Χαραμίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ουτζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σκάλα Λουτρών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αλυφαντά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αφάλωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Βαρειά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αγριλιά Κρατήγου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Παναγιούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Νησέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πλιγόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λάρισος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μυτιλήνη από το δήμο Λέσβου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ραφαήλ αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρύγονας αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφό Βουνό αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Συκούντος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλού Πηγάδι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρνέλα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χαραμίδα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκούντα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκόπελος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργοι Θερμής αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακάδος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππάδος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιούδα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάμφιλα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκηπος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρότα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τάρτι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σανατόριον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιστεγνά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Λουτρών αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμπου Μύλοι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Μιστεγνών αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Θερμής αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίντα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά Κρατήγου αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευρειακή αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καριώνας αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργοι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Δρότας αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολυμβατερά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Νέων Κυδωνιών αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ουτζά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησέλια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάρισος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρήνη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακράσιον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απηδιάς Λάκκος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέαι Κυδωνίαι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλατσές αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμεία αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχίδι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελικόν αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιάσος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφάλωνας αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλιγόνιον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Λίμνη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσίλια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Τρίτος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καγιάνι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάρσος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούμπες αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπίδες αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χωριό αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυχός αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίππειον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόρια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυφαντά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλωμάριον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χωρίον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσουνα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασώματος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαγρός αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγλέφυρος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραμίδα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιγονάρι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσάφι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρειά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρόπολις Θερμής αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξαμπέλια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αύλωνας αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέλι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Μυχούς (Λέσβου)

ΦΕΚ 381Α - 30/11/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μυχού από την κοινότητα Κάτω Τρίτους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 196Α - 02/09/1950

Ο οικισμός Μυχού της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυχός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μυχού

Κ. Μυχού (Λέσβου)

ΦΕΚ 196Α - 02/09/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μυχούς

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Γεράνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυχού

Αναγνώριση του οικισμού Κουφό Βουνό και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυχού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυχός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευεργέτουλα

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευεργέτουλα

Ο οικισμός Κουφό Βουνό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευεργέτουλα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Κούταλης (Λέσβου)

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Κούταλη από την κοινότητα Πεσπεράγου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Κούταλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νέας Κούταλης (Λέσβου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κοντιάς από την κοινότητα Κοντιά και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγκαρυώνες αποσπάται από την κοινότητα Αγκαρυώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιόχνη αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειβαδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κούταλη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από την κοινότητα Πεδινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από την κοινότητα Πεδινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Πεδινό αποσπάται από την κοινότητα Πεδινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορτιανόν αποσπάται από την κοινότητα Πορτιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμπιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Τσιμανδρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιμάνδρια αποσπάται από την κοινότητα Τσιμανδρίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αλογονήσιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πεδινού

Ο νέος οικισμός Καστριά (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τσιμανδρίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Κόμπιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Νέα Κούταλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Καστριά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Αλογονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Πορτιανόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Λειβαδοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Πολιόχνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Κοντιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Νέο Πεδινό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Αγκαρυώνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Τσιμάνδρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ξηροποτάμου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ξηροπόταμος

Ο οικισμός Κουρμπέτι προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροποτάμου

Ο οικισμός Λάκκωμα προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροποτάμου

Ο οικισμός Μακρηλιές προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροποτάμου

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λέσβου και υπάγεται στο νομό Έβρου

Κ. Ξηροποτάμου (Έβρου)

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Έβρου από το νομό Λέσβου


Κ. Παλαιοκήπου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιόκηπος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ευρειακή και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκήπου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευρειακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γέρας

Ο οικισμός Παλαιόκηπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γέρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοχωρίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιοχώριον

Ο οικισμός Λωβοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχωρίου

Ο οικισμός Βαλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχωρίου

Ο οικισμός Κουρνέλα προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχωρίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μελήνδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοχωρίου

ΦΕΚ 212Α - 16/07/1931

Ο οικισμός Κουρνέλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Βαλιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λωβοχώριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μελήνδα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μελίντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελίντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παμφύλλων (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πάμφυλλα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Παμφύλλων

ΦΕΚ 62Α - 01/03/1977

Ο οικισμός Πάμφυλλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πάμφιλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παμφίλων

Κ. Παμφίλων (Λέσβου)

ΦΕΚ 62Α - 01/03/1977

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παμφύλλων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νησέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Παμφίλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νησέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πάμφιλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παναγίας (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παναγία Λήμνου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κορτισώνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Παναγίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγία Λήμνου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Ο οικισμός Κορτισώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παναγίας Ίμβρου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παναγιά Ίμβρου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Αγίου Κωνσταντίνου και προσάρτησή του στην κοινότητα Παναγίας Ίμβρου

16/05/1928

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Παναγιά Ίμβρου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Αγίου Κωνσταντίνου της κοινότητας καταργείται.


Κ. Παναγιούδας (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παναγιούδα

Ο οικισμός Καλαμιάρης προσαρτάται στην κοινότητα Παναγιούδας

16/10/1940

Ο οικισμός Καλαμιάρης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγιούδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παπάδου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παπάδος

Ο οικισμός Πέραμα προσαρτάται στην κοινότητα Παπάδου

ΦΕΚ 16Α - 10/02/1928

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκοπέλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παπάδος της κοινότητας διορθώνεται σε Παππάδος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παππάδου

Κ. Παππάδου (Λέσβου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παπάδου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μάρμαρο και προσάρτησή του στην κοινότητα Παππάδου

Αναγνώριση του οικισμού Χαλατσές και προσάρτησή του στην κοινότητα Παππάδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παππάδος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γέρας

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γέρας

Ο οικισμός Χαλατσές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γέρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παρακοίλων (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παράκοιλα

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Παράκοιλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περάματος (Λέσβου)

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πέραμα από την κοινότητα Σκοπέλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γέρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πεσπεράγου (Λέσβου)

ΦΕΚ 151Α - 06/07/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πεσπέραγον από την κοινότητα Πορτιανού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Αλεξόπυργος (Μετόχιον) και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεσπεράγου

Αναγνώριση του οικισμού Ακρωτήριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεσπεράγου

16/05/1928

Ο οικισμός Αλεξόπυργος (Μετόχιον) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ακρωτήριον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Κούταλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεσπεράγου

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Ο οικισμός Νέα Κούταλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Κούταλης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Πεσπέραγον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεδινόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πεδινού

Κ. Πεδινού (Λέσβου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πεσπεράγου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βουνάρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεδινού

Αναγνώριση του οικισμού Νέο Πεδινό και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεδινού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Ο οικισμός Νέο Πεδινό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πέτρας (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πέτρα

Ο οικισμός Πετρίον προσαρτάται στην κοινότητα Πέτρας

Ο οικισμός Αχειλοπηγάδι προσαρτάται στην κοινότητα Πέτρας

Ο οικισμός Λαφιώνα προσαρτάται στην κοινότητα Πέτρας

ΦΕΚ 185Α - 19/08/1919

Ο οικισμός Λαφιώνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαφιώνας

18/12/1920

Ο οικισμός Αχειλοπηγάδι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Πέτρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτρας

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Πέτρας της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Βαρβάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτρας

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πέτρας

Ο οικισμός Πετρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πέτρας (Λέσβου)

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πέτρα από την κοινότητα Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πετρίον αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαφιώνα αποσπάται από την κοινότητα Λαφιώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουτάρος αποσπάται από την κοινότητα Σκουτάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άναξος Σκουτάρου αποσπάται από την κοινότητα Σκουτάρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στύψη αποσπάται από την κοινότητα Στύψης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλομέτωπον αποσπάται από την κοινότητα Υψηλομετώπου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πέτρας

Ο νέος οικισμός Μιραδέλλια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πέτρας

Ο νέος οικισμός Αμπέλια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σκουτάρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μιραδέλλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άναξος Σκουτάρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Στύψη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λαφιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πετρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σκουτάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Υψηλομέτωπον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πηγής (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πηγή

Ο οικισμός Κώμη προσαρτάται στην κοινότητα Πηγής

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κώμης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλαγιάς (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλαγιά

Ο οικισμός Μηλέαι προσαρτάται στην κοινότητα Πλαγιάς

Ο οικισμός Τρίγωνας προσαρτάται στην κοινότητα Πλαγιάς

ΦΕΚ 61Α - 15/03/1919

Ο οικισμός Τρίγωνας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρίγωνος

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τρίγωνος

ΦΕΚ 184Α - 06/08/1924

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα Τρίγωνος και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Βαρβάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλαγιάς

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ευαγγελίστρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλαγιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλακάδου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλακάδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Απηδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλακάδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλακάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γέρας

Ο οικισμός Απηδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γέρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλάκας (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλάκα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατέος (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλατύ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυριναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πληγωνίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 74Α - 03/04/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πληγώνιον από την κοινότητα Καγιανίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο οικισμός Πληγώνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πλωμαρίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 98Α - 05/05/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πλωμάριον

Ο οικισμός Κάτω Χωρίον προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Ο οικισμός Λεύρα προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Ο οικισμός Λήμνιον προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Ο οικισμός Μεσσούνα προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Πλωμαρίου και προσάρτησή του στο δήμο Πλωμαρίου

16/05/1928

Ο οικισμός Λεύρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λήμνιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Όρμος Πλωμαρίου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 212Α - 16/07/1931

Ο οικισμός Κουρνέλα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μεσσούνα του δήμου διορθώνεται σε Μέσουνα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Δρότας αποσπάται από την κοινότητα Ακρασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακράσιον αποσπάται από την κοινότητα Ακρασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρότα αποσπάται από την κοινότητα Ακρασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελικόν αποσπάται από την κοινότητα Αμπελικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίντα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα Πλαγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα Πλαγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Πλαγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Πλαγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρύγονας αποσπάται από την κοινότητα Τρύγονα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολυμβατερά αποσπάται από την κοινότητα Τρύγονα και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άνω Χωριό προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πλωμαρίου

Ο νέος οικισμός Σπίδες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεγαλοχωρίου

Ο νέος οικισμός Ραχίδι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Παλαιοχωρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μέσουνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Δρότα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μελίντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Παραλία Δρότας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σπίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πλωμάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ραχίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άνω Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Τρύγονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Κουρνέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Κολυμβατερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Κάτω Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ακράσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αμπελικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πολυχνίτου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πολύχνιτος

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Πολυχνίτου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολυχνίτου

ΦΕΚ 97Α - 18/04/1923

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πλωμαρίου του νομού Λέσβου και υπάγεται στην επαρχία Μυτιλήνης του νομού Λέσβου

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Πολυχνίτου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Δαμανδρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολυχνίτου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πολύχνιτος της κοινότητας διορθώνεται σε Πολιχνίτος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πολιχνίτου

Ο οικισμός Μονή Δαμανδρίου της κοινότητας καταργείται.

Κ. Πολιχνίτου (Λέσβου)

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολιχνίτου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πολυχνίτου

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Πολιχνίτου

Δ. Πολιχνίτου (Λέσβου)

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Πολιχνίτου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γηροκομείον Λαμανδρίου και προσάρτησή του στο δήμο Πολιχνίτου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νυφίδα και προσάρτησή του στο δήμο Πολιχνίτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατερά αποσπάται από την κοινότητα Βρίσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρίσα αποσπάται από την κοινότητα Βρίσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς αποσπάται από την κοινότητα Βρίσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πολιχνίτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λισβόριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Θερμοπηγές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σκαμιούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Νυφίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Γηροκομείον Λαμανδρίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Βατερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Κάτω Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πορτιανού (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πορτιανόν

Ο οικισμός Πεσπέραγον προσαρτάται στην κοινότητα Πορτιανού

ΦΕΚ 49Α - 05/03/1919

Ο οικισμός Αγγαριώνες αποσπάται από την κοινότητα Τσιμανδρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 151Α - 06/07/1919

Ο οικισμός Πεσπέραγον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεσπεράγου

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Αγγαριώνες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγγαριώνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πορτιανόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πτερούντος (Λέσβου)

ΦΕΚ 235Α - 10/11/1918

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πτερούντα από την κοινότητα Βατούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πτερούντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερεσού - Αντίσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πύργων Θερμής (Λέσβου)

ΦΕΚ 184Α - 06/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πύργοι Θερμής από την κοινότητα Θερμής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Πύργων Θερμής

Αναγνώριση του οικισμού Πετραλώνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πύργων Θερμής

17/03/1991

Ο οικισμός Πετραλώνια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πύργοι Θερμής της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

Ο οικισμός Πύργοι Θερμής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρεπανιδίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρεπανίδιον

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κότσινας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρεπανιδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κότσινας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Ο οικισμός Ρεπανίδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρωμανού (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρωμανόν

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρωμανόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρωσσοπουλίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρωσσοπούλιον

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ρωσσοπούλιον της κοινότητας διορθώνεται σε Ρουσσοπούλιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ρουσσοπουλίου

Κ. Ρουσσοπουλίου (Λέσβου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ρωσσοπουλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρουσσοπούλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαμοθράκης (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σαμοθράκη

Ο οικισμός Αλώνια προσαρτάται στην κοινότητα Σαμοθράκης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόπολις και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

Αναγνώριση του οικισμού Κοντάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λέσβου και υπάγεται στο νομό Έβρου

Κ. Σαμοθράκης (Έβρου)

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Έβρου από το νομό Λέσβου


Κ. Σαρδών (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σαρδαί

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαρδαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ατσικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαρπίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σαρπίον

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Σαρπίον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Λέσβου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαρπίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σβερδίων (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σβέρδια

Ο οικισμός Λερά προσαρτάται στην κοινότητα Σβερδίων

ΦΕΚ 219Α - 13/10/1927

Ο οικισμός Λερά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λερών

ΦΕΚ 34Α - 13/02/1931

Ο οικισμός Κοντοβράκιον αποσπάται από την κοινότητα Λερών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 369Α - 22/10/1931

Ο οικισμός Κοντοβράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λερών

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Σβέρδια της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δάφνης

Κ. Δάφνης (Λέσβου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σβερδίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ατσικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκαλοχωρίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σκαλοχώρι

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σκαλοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Τσουκαλοχώριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τσουκαλοχωρίου

Κ. Τσουκαλοχωρίου (Λέσβου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σκαλοχωρίου

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Τσουκαλοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκαλοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκαλοχωρίου

Κ. Σκαλοχωρίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσουκαλοχωρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κούλοβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκαλοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Καλό Λιμάνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκαλοχωρίου

ΦΕΚ 709Β - 23/11/1981

Ο οικισμός Κούλοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχαία Άντισσα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μπαλίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκαλοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλό Λιμάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Ο οικισμός Μπαλίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Ο οικισμός Σκαλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Ο οικισμός Αρχαία Άντισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκανδάλη (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σκανδάλη

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σκανδάλη της κοινότητας διορθώνεται σε Σκανδάλιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σκανδαλίου

Κ. Σκανδαλίου (Λέσβου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σκανδάλη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκανδάλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκοπέλου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σκόπελος

ΦΕΚ 16Α - 10/02/1928

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από την κοινότητα Παπάδου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Γέρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκοπέλου

16/10/1940

Ο οικισμός Λιμήν Γέρας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περάματος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Τάρτι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκοπέλου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καριώνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκοπέλου

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκοπέλου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λιγονάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκοπέλου

Αναγνώριση του οικισμού Τσάφι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκοπέλου

Αναγνώριση του οικισμού Φαρά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκοπέλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γέρας

Ο οικισμός Τσάφι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γέρας

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γέρας

Ο οικισμός Λιγονάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γέρας

Ο οικισμός Καριώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γέρας

Ο οικισμός Τάρτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γέρας

Ο οικισμός Σκόπελος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γέρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκούντας (Λέσβου)

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκούντα από την κοινότητα Ιππείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σκούντα της κοινότητας διορθώνεται σε Συκούντα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Συκούντος

Κ. Συκούντος (Λέσβου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σκούντας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Γιαλού Πηγάδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκούντος

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Συκούντος και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκούντος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκούντα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ευεργέτουλα

Ο οικισμός Γιαλού Πηγάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευεργέτουλα

Ο οικισμός Σκάλα Συκούντος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευεργέτουλα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκουτάρου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σκούταρον

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σκούταρον της κοινότητας διορθώνεται σε Κουστάρος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κουστάρου

Κ. Κουστάρου (Λέσβου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σκουτάρου

ΦΕΚ 42Α - 12/04/1960

Ο οικισμός Κουστάρος της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκουτάρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκουτάρου

Κ. Σκουτάρου (Λέσβου)

ΦΕΚ 42Α - 12/04/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουστάρου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άναξος Σκουτάρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκουτάρου

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Σκουτάρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Άναξος Σκουτάρου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στύψης (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Στύψη

Ο οικισμός Κλαπάδος προσαρτάται στην κοινότητα Στύψης

07/04/1951

Ο οικισμός Κλαπάδος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στύψη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συγρίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 185Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σύγριον από την κοινότητα Ερεσσού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Υψηλού και προσάρτησή του στην κοινότητα Συγρίου

16/10/1940

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σιγρίου

Το όνομα του οικισμού Σύγριον της κοινότητας διορθώνεται σε Σίγριον

Ο οικισμός Μονή Υψηλού της κοινότητας καταργείται.

Κ. Σιγρίου (Λέσβου)

Αναγνώριση του οικισμού Μεγαλονήσιον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σιγρίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Συγρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σίγριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερεσού - Αντίσσης

Ο οικισμός Μεγαλονήσιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερεσού - Αντίσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συκαμιάς (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Συκαμιά

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Συκαμιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκαμιάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συκαμιά της κοινότητας διορθώνεται σε Συκαμινέα

Το όνομα του οικισμού Σκάλα Συκαμιάς της κοινότητας διορθώνεται σε Σκάλα Συκαμινέας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Συκαμινέας

Κ. Συκαμινέας (Λέσβου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Συκαμιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκαμινέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηθύμνης

Ο οικισμός Σκάλα Συκαμινέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηθύμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σχοινουδίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σχοινούδιον

16/05/1928

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Σχοινούδιον της κοινότητας καταργείται.


Κ. Τελωνίων (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τελώνια

Ο οικισμός Τζίθρα προσαρτάται στην κοινότητα Τελωνίων

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Τελώνια της κοινότητας μετονομάζεται σε Άντισσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αντίσσης

Κ. Αντίσσης (Λέσβου)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τελωνίων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντίσσης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Λάψαρνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντίσσης

Αναγνώριση του οικισμού Λιώτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντίσσης

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Λάψαρνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεδινόν

Ο οικισμός Λιώτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυγερή

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γαββαθάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντίσσης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντίσσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τζίθρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερεσού - Αντίσσης

Ο οικισμός Λυγερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερεσού - Αντίσσης

Ο οικισμός Άντισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερεσού - Αντίσσης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερεσού - Αντίσσης

Ο οικισμός Γαββαθάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερεσού - Αντίσσης

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερεσού - Αντίσσης

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερεσού - Αντίσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τενέδου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τένεδος

16/05/1928

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Τένεδος της κοινότητας καταργείται.


Κ. Τρίγωνος (Λέσβου)

ΦΕΚ 61Α - 15/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τρίγωνας από την κοινότητα Πλαγιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα Πλαγιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 184Α - 06/08/1924

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλαγιάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τρίγωνας της κοινότητας διορθώνεται σε Τρύγονας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τρύγονα

Κ. Τρύγονα (Λέσβου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τρίγωνος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κολυμβατερά και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρύγονα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρύγονας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Ο οικισμός Κολυμβατερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλωμαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσιμανδρίων (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσιμάνδρια

Ο οικισμός Αγγαριώνες προσαρτάται στην κοινότητα Τσιμανδρίων

ΦΕΚ 49Α - 05/03/1919

Ο οικισμός Αγγαριώνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πορτιανού

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κόμπιον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσιμανδρίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόμπιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Ο οικισμός Τσιμάνδρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσουμαϊλή (Λέσβου)

ΦΕΚ 29Α - 06/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσουμαϊλή από την κοινότητα Καλλονής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Τσουμαϊλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρίσβη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρίσβης

Κ. Αρίσβης (Λέσβου)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσουμαϊλή

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Υψηλομετώπου (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Υψηλομέτωπον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Υψηλομέτωπον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φίλιας (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φίλια

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κεχράδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φίλιας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεχράδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλονής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φισίνης (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φισίνη

Ο οικισμός Αγία Σοφία προσαρτάται στην κοινότητα Φισίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Ο οικισμός Φισίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μούδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χάλικος (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χάλικας

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Χάλικας της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεπέτυμνος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λεπετύμνου

Κ. Λεπετύμνου (Λέσβου)

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χάλικος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεπέτυμνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηθύμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χάλικος (Λέσβου)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Χάλικας από το δήμο Μυτιλήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Χάλικας αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 189Α - 02/07/1951

Ο οικισμός Άνω Χάλικας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κάτω Χάλικας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χιδήρων (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χίδηρα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χίδηρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερεσού - Αντίσσης

Η κοινότητα καταργείται