ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγάπης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 216Α - 20/09/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγάπη από την κοινότητα Κώμης Τήνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκλαβοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κώμης Τήνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Σκλαβοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγερσανών (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγερσανοί από το δήμο Βίβλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ακακία και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγερσανών

Αναγνώριση του οικισμού Αλωνάκι και Ποταμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγερσανών

16/05/1928

Ο οικισμός Αλωνάκι και Ποταμός της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Στελίδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγερσανών

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Χωριό και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγερσανών

Αναγνώριση του οικισμού Κούλουρις και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγερσανών

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Αγερσανοί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγερσανών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αγερσανοί της κοινότητας διορθώνεται σε Άγιος Αρσένιος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγίου Αρσενίου

Ο οικισμός Ακακία της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Αγερσανοί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κούλουρις της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πέρα Χωριό της κοινότητας καταργείται.

Κ. Αγίου Αρσενίου (Κυκλάδων)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αγερσανών

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Αννα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Αρσενίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Προκόπιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Αρσενίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μάραγκας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Αρσενίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Αρσένιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Μάραγκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Αγία Αννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Στελίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγκεριάς (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 266Α - 17/12/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγκαιριά από την κοινότητα Λευκών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 131Α - 27/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Πάρου του νομού Κυκλάδων

Κ. Αγκαιριάς (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 345Α - 10/12/1949

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα Λευκών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 218Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Ανεραντζιά αποσπάται από την κοινότητα Λευκών και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μακριά Μύτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγκαιριάς

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Τρυπητής και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγκαιριάς

Αναγνώριση του οικισμού Βουτάκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγκαιριάς

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίων Θεοδώρων και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγκαιριάς

Αναγνώριση του οικισμού Παντερονήσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγκαιριάς

Αναγνώριση του οικισμού Γλαρόμπουτα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγκαιριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Γλαρόμπουτα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Ανεραντζιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Βουτάκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Αγκαιριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Μακριά Μύτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Τρυπητής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Παντερονήσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αδάμαντος (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 29Α - 05/09/1844

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αδάμας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αδάμας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αδάμαντος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αδάμαντος (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αδάμας από το δήμο Αδάμαντος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Μήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Νεοχώριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Αδάμαντος (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

Κ. Αδάμαντος (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Κυκλάδων

Κ. Αδάμαντος (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 223Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κυκλάδων από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αδάμας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αιγιάλης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 16Α - 25/04/1864

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λαγκάδα από το δήμο Αμοργού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Θολάρια αποσπάται από το δήμο Αμοργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από το δήμο Αμοργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρούμπος αποσπάται από το δήμο Αμοργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενούσα (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Αιγιάλης

Ο οικισμός Κύναρος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Αιγιάλης

Ο οικισμός Μακάροι προσαρτάται στο δήμο Αιγιάλης

Ο οικισμός Νικουριά προσαρτάται στο δήμο Αιγιάλης

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Νικουριά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Έξω Μεριά προσαρτάται στο δήμο Αιγιάλης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μακάροι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Λιμήν Αιγιάλης προσαρτάται στο δήμο Αιγιάλης

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αιγιάλη (Λαγκάδα) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιγιάλης Αμοργού

Ο οικισμός Στρούμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγιάλης Αμοργού

Ο οικισμός Έξω Μεριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγιάλης Αμοργού

Ο οικισμός Κύναρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγιάλης Αμοργού

Ο οικισμός Λιμήν Αιγιάλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγιάλης Αμοργού

Ο οικισμός Δενούσα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγιάλης Αμοργού

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγιάλης Αμοργού

Το όνομα του οικισμού Λαγκάδα του δήμου διορθώνεται σε Αιγιάλη (Λαγκάδα)

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αιγιάλης Αμοργού (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αιγιάλη (Λαγκάδα) από το δήμο Αιγιάλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στρούμπος αποσπάται από το δήμο Αιγιάλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Έξω Μεριά αποσπάται από το δήμο Αιγιάλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κύναρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Αιγιάλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιμήν Αιγιάλης αποσπάται από το δήμο Αιγιάλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δενούσα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Αιγιάλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από το δήμο Αιγιάλης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Αιγιάλης της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αιγιάλη (Λαγκάδα) της κοινότητας διορθώνεται σε Αιγιάλη

Το όνομα του οικισμού Δενούσα (νησίς) της κοινότητας διορθώνεται σε Δονούσα (νησίς)

Ο οικισμός Έξω Μεριά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κύναρος (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Στρούμπος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Δονούσα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δονούσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Αιγιάλης και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγιάλης Αμοργού

17/03/1991

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θήρας του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων

Το όνομα του οικισμού Αιγιάλη της κοινότητας διορθώνεται σε Λαγκάδα

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παύλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγιάλης Αμοργού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Όρμος Αιγιάλης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ακρωτηρίου Θήρας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ακρωτήρι Θήρας από το δήμο Εμπορείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακρωτήρι Θήρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμολόχου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμόλοχος από το δήμο Γαυρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λειβάδιζα αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 209Α - 12/09/1920

Ο οικισμός Λειβάδιζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βιταλίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Φρουσαίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμολόχου

07/04/1951

Ο οικισμός Φρουσαίοι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμμόλοχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αμοργού (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αμοργός (Κάστρο ή Χώρα)

Ο οικισμός Λαγκάδα προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Θολάρια προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Ποταμός προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Στρούμπος προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

ΦΕΚ 16Α - 25/04/1864

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αιγιάλης

Ο οικισμός Θολάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιάλης

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιάλης

Ο οικισμός Στρούμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιάλης

Ο οικισμός Κουφονήσια προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Κέρον προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Αντικέρια προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Ηράκλεια (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Σχοινούσα προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κέρον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αντικέρια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Αμοργού προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Μονή Χοζοβιωτίσσης προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κάτω Μεριά προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Λεύκα προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κατάπολα προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Λιμήν Αμοργού του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Θολάρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θολαρίων

Ο οικισμός Κατάπολα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καταπόλων Αμοργού

Ο οικισμός Κάτω Μεριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Μεριάς Αμοργού

Ο οικισμός Αμοργός (Κάστρο ή Χώρα) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμοργού

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καταπόλων Αμοργού

Ο οικισμός Σχοινούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καταπόλων Αμοργού

Ο οικισμός Ηράκλεια (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καταπόλων Αμοργού

Ο οικισμός Κουφονήσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καταπόλων Αμοργού

Ο οικισμός Μονή Χοζοβιωτίσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμοργού

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αμοργού (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμοργός (Κάστρο ή Χώρα) από το δήμο Αμοργού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Χοζοβιωτίσσης αποσπάται από το δήμο Αμοργού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Τερλάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Σταυρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Ρίχτι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμοργού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αμοργός (Κάστρο ή Χώρα) της κοινότητας διορθώνεται σε Αμοργός

Ο οικισμός Τερλάκι της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Χοζοβιωτίσσης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρίχτι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σταυρός της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θήρας του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμοργός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αμοργού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αμοργού (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αμοργός από την κοινότητα Αμοργού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Αιγιάλης Αμοργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Αιγιάλης αποσπάται από την κοινότητα Αιγιάλης Αμοργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από την κοινότητα Αιγιάλης Αμοργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα Αιγιάλης Αμοργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχούλα αποσπάται από την κοινότητα Αρκεσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμβούσσα αποσπάται από την κοινότητα Αρκεσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοφάνα αποσπάται από την κοινότητα Αρκεσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοταρίτισσα αποσπάται από την κοινότητα Αρκεσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκεσίνη αποσπάται από την κοινότητα Αρκεσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαύρη Μύτη αποσπάται από την κοινότητα Αρκεσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θολάρια αποσπάται από την κοινότητα Θολαρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Θολαρίων αποσπάται από την κοινότητα Θολαρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αντικέρι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Καταπόλων Αμοργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερά αποσπάται από την κοινότητα Καταπόλων Αμοργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοκερατίδι αποσπάται από την κοινότητα Καταπόλων Αμοργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχίδι αποσπάται από την κοινότητα Καταπόλων Αμοργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Ραχίδι αποσπάται από την κοινότητα Καταπόλων Αμοργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάπολα αποσπάται από την κοινότητα Καταπόλων Αμοργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα Καταπόλων Αμοργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστουλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Καταπόλων Αμοργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρούτσης αποσπάται από την κοινότητα Βρούτση και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα Βρούτση και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Φελούκα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρκεσίνης Αμοργού

Ο νέος οικισμός Γραμπονήσιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμοργού

Ο νέος οικισμός Καστελόπετρα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμοργού

Ο νέος οικισμός Νικούρια (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμοργού

Ο νέος οικισμός Ψαλίδα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρκεσίνης Αμοργού

Ο νέος οικισμός Άνω Αντικέρι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καταπόλων Αμοργού

Το όνομα του οικισμού Λαγκάδα του δήμου διορθώνεται σε Αιγιάλη

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άνυδρος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Βιόκαστρο μεγάλο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Βιόκαστρο μικρό (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Κισίρι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Λιαδί (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Πατελίδι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Πλάκα Λιαδιού (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αμοργού

ΦΕΚ 106Α - 31/07/2017

Ο οικισμός Αιγιάλη του δήμου μετονομάζεται σε Λαγκάδα


Δ. Ανάφης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ανάφη

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Καλαμιωτίσσης προσαρτάται στο δήμο Ανάφης

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Καλαμιωτίσσης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ανάφη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανάφης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ανάφης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανάφη από το δήμο Ανάφης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Καλαμιωτίσσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανάφης

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Καλαμιωτίσσης της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κλησίδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανάφης

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Αγίου Νικολάου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανάφης

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Μακρά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανάφης

Αναγνώριση του οικισμού Παχειά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανάφης

Αναγνώριση του οικισμού Φτενά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανάφης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ανάφης

Δ. Ανάφης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ανάφης


Δ. Άνδρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άνδρος

Ο οικισμός Λιβάδια προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μεσαχώριον προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Βραχνός προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Συνέτη προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μεσαριά προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αλαδινόν προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Υψηλού προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κυπρίνια προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Λάμυρα προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Οπίσω Λάμυρα προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μεσαθούρι προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Στραπουριαίς προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Βρύσαι προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Στενιαί προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Απατούρια προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Πιτροφός προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μένητες προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αποίκια προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κατακαλαίοι προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κουρέλι προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Φάλλικα προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Σασάς προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Ζαγανιάρης προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Βουρκωτή προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βρύσαι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κατακαλαίοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Οπίσω Λάμυρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Παναχράντου προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Παλαιόπολις προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κωμανή προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κυπρίνια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μεσαχώριον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σάριζα προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Στενιαί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στενιών

Ο οικισμός Βουρκωτή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουρκωτής

Ο οικισμός Αποίκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αποικίων

Ο οικισμός Λάμυρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαμύρων

Ο οικισμός Άνδρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνδρου

Ο οικισμός Συνέτη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συνετίου

Ο οικισμός Πιτροφός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιτροφού

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσαριάς

Ο οικισμός Απατούρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αποικίων

Ο οικισμός Σάριζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αποικίων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αποικίων

Ο οικισμός Υψηλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαμύρων

Ο οικισμός Μεσαθούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαμύρων

Ο οικισμός Στραπουριαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαμύρων

Ο οικισμός Βραχνός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνδρου

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνδρου

Ο οικισμός Ζαγανιάρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτροφού

Ο οικισμός Παλαιόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτροφού

Ο οικισμός Μονή Παναχράντου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτροφού

Ο οικισμός Κουρέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

Ο οικισμός Σασάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

Ο οικισμός Μαίνητες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

Ο οικισμός Κουμανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

Ο οικισμός Φάλλικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

Ο οικισμός Αλαδινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

Το όνομα του οικισμού Υψηλού του δήμου διορθώνεται σε Υψηλά

Το όνομα του οικισμού Κωμανή του δήμου διορθώνεται σε Κουμανή

Το όνομα του οικισμού Μένητες του δήμου διορθώνεται σε Μαίνητες

Ο δήμος καταργείται

Κ. Άνδρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνδρος από το δήμο Άνδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βραχνός αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νεμποριό και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνδρου

16/10/1940

Ο οικισμός Νεμποριό της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καλόγερος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνδρου

Αναγνώριση του οικισμού Τουρλίτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνδρου

ΦΕΚ 203Α - 12/08/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Άνδρου

Δ. Άνδρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 203Α - 12/08/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Άνδρου

07/04/1951

Ο οικισμός Τουρλίτης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλόγερος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 144Α - 20/09/1958

Ο οικισμός Μέσα Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από την κοινότητα Αποικίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποίκια αποσπάται από την κοινότητα Αποικίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατακαλαίοι αποσπάται από την κοινότητα Αποικίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρκωτή αποσπάται από την κοινότητα Βουρκωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμυρα αποσπάται από την κοινότητα Λαμύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαθούρι αποσπάται από την κοινότητα Λαμύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλά αποσπάται από την κοινότητα Λαμύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στραπουριαί αποσπάται από την κοινότητα Λαμύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτροφός αποσπάται από την κοινότητα Πιτροφού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίδα αποσπάται από την κοινότητα Πιτροφού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενιαί αποσπάται από την κοινότητα Στενιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλάδον αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναχράντου αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεινόν αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μένητες αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρέλι αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαγανιάρης αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάλλικα αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμανή αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλαδινόν αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Όρμος Κορθίου αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπειόν αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Βουνίον αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώναι αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Χωριό αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσιώνας αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Βουνίον αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλαμαννιά αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μωρακαίοι αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρογόν αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οπίσω Μεριά αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόχυλος αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καππαριά αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρθι αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αϊπάτια αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμονακλειόν αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συνέτιον αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γαύριο αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάιδαρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακροτάνταλο αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Συμεών αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαύριο αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρνη αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπολη αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρλίτης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερμηγκιές αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακαμάτης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπρί αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσσο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύ (νησίς) αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Φελλός αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόλυμπος αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπατσί αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμόλοχος αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχόλη αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβάρι αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γίδες αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρέματα αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμασκηνός αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλικάδρος αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στιβάρι αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρίδι αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιστού αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατένι Κατακοίλου αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιτάλι αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάρτες αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατένι αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Φελλός αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Απροβάτου αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Απροβάτου αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Ζόρκος και προσάρτησή του στο δήμο Άνδρου

Αναγνώριση του οικισμού Κούρταλη και προσάρτησή του στο δήμο Άνδρου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Μπατσίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Γαυρίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Αντιπάρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αντίπαρος (Ωλίαρος) από το δήμο Πάρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Πάρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αντίπαρος (Ωλίαρος) της κοινότητας διορθώνεται σε Αντίπαρος

ΦΕΚ 131Α - 27/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Πάρου του νομού Κυκλάδων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ρευματονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντιπάρου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντιπάρου

Αναγνώριση του οικισμού Δεσποτικόν (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντιπάρου

Αναγνώριση του οικισμού Σωρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντιπάρου

Αναγνώριση του οικισμού Φειρά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντιπάρου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Διπλό (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντιπάρου

Αναγνώριση του οικισμού Κάβουρας (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντιπάρου

Αναγνώριση του οικισμού Στρογγυλή (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντιπάρου

Αναγνώριση του οικισμού Τσιμηντήρι (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντιπάρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αντιπάρου

Δ. Αντιπάρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αντιπάρου


Κ. Άνω Γαυρίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Γαύριον από την κοινότητα Γαυρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από την κοινότητα Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σχόλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Γαυρίου

ΦΕΚ 121Α - 18/06/1927

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαυρίου

16/05/1928

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 367Α - 07/10/1929

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από την κοινότητα Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Γαύριο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Σχόλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Μεράς Μυκόνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Μερά από το δήμο Μυκόνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Τουρλιανής και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Χάλαρα Κουκουλά και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Φτίλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Φαφλαώνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Στενόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παλαιοκάστρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Μοναστήρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Μαού και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Βαρούχα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Αμπελόκηπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Αμυρίτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Τουρλιανής της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αμπελόκηπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αμυρίτης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βαρούχα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μοναστήρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πύργος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Στενόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φαφλαώνα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φτίλια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χάλαρα Κουκουλά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τραγονήσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Χταπόδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου

07/04/1951

Ο οικισμός Τραγονήσιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χταπόδιον της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Παλαιοκάστρου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άνω Μερά της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Καλαφάτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Μερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυκονίων

Ο οικισμός Καλαφάτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυκονίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Μεριάς Φολέγανδρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Μεριά από το δήμο Φολεγάνδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγκάλη αποσπάται από το δήμο Φολεγάνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ταξιάρχης και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεριάς Φολέγανδρου

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεριάς Φολέγανδρου

Αναγνώριση του οικισμού Ελεήμονος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεριάς Φολέγανδρου

Αναγνώριση του οικισμού Αναλήψεως και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεριάς Φολέγανδρου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεριάς Φολέγανδρου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεριάς Φολέγανδρου

16/10/1940

Ο οικισμός Αγκάλη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αναλήψεως της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ελεήμονος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ταξιάρχης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Άνω Μεριάς Φολέγανδρου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

Κ. Άνω Μεριάς Φολέγανδρου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων

Κ. Άνω Μεριάς Φολέγανδρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 126Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Μήλου του νομού Κυκλάδων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεριάς Φολέγανδρου

Αναγνώριση του οικισμού Αγκάλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μεριάς Φολέγανδρου

17/03/1991

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Θήρας του νομού Κυκλάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φολεγάνδρου

Ο οικισμός Αγκάλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φολεγάνδρου

Ο οικισμός Άνω Μεριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φολεγάνδρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Απειράνθου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Απείρανθος

Ο οικισμός Φιλότιον προσαρτάται στο δήμο Απειράνθου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Φιλότιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Σκαδόν αποσπάται από το δήμο Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόθροι αποσπάται από το δήμο Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωμιακή αποσπάται από το δήμο Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βόθροι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δανακός προσαρτάται στο δήμο Απειράνθου

ΦΕΚ 26Α - 17/07/1858

Ο οικισμός Κωμιακή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κορωνίδος

Ο οικισμός Σκαδόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

Ο οικισμός Βόθροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης προσαρτάται στο δήμο Απειράνθου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μουτσούνα προσαρτάται στο δήμο Απειράνθου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Απείρανθος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Απειράνθου

Ο οικισμός Δανακός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Απειράνθου

Ο οικισμός Μουτσούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Απειράνθου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Απειράνθου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Απείρανθος από το δήμο Απειράνθου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δανακός αποσπάται από το δήμο Απειράνθου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μουτσούνα αποσπάται από το δήμο Απειράνθου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 157Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Δανακός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δανακού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Απείρανθος της κοινότητας διορθώνεται σε Απέραθος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Απεράθου

Κ. Απεράθου (Κυκλάδων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Απειράνθου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Απέραθος της κοινότητας μετονομάζεται σε Απύρανθος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Απυράνθου

Κ. Απυράνθου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Απεράθου

21/08/1962

Το όνομα του οικισμού Απύρανθος της κοινότητας διορθώνεται σε Απείραθος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Απειράθου

Κ. Απειράθου (Κυκλάδων)

21/08/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Απυράνθου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κλειδώ και προσάρτησή του στην κοινότητα Απειράθου

Αναγνώριση του οικισμού Κανάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Απειράθου

Αναγνώριση του οικισμού Λυγαρίδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Απειράθου

ΦΕΚ 83Α - 06/05/1988

Ο οικισμός Απείραθος της κοινότητας μετονομάζεται σε Απέραθος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Απεράθου

Κ. Απεράθου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 83Α - 06/05/1988

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Απειράθου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αζάλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Απεράθου

Αναγνώριση του οικισμού Αη Γιάννης Λευκώνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Απεράθου

Αναγνώριση του οικισμού Πάνερμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Απεράθου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λυγαρίδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Πάνερμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Αζάλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Κανάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Κλειδώ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Απέραθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Αη Γιάννης Λευκώνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Μουτσούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αποικίων (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αποίκια από το δήμο Άνδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Απατούρια αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σάριζα αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τρικόλι προσαρτάται στην κοινότητα Αποικίων

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Κατακαλαίοι αποσπάται από την κοινότητα Βουρκωτής και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κατασυρτή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αποικίων

Αναγνώριση του οικισμού Ταξιάρχης και προσάρτησή του στην κοινότητα Αποικίων

Αναγνώριση του οικισμού Κακοσούλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αποικίων

16/10/1940

Ο οικισμός Απατούρια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σάριζα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τρικόλι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κακοσούλι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κατασυρτή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ταξιάρχης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αποίκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κατακαλαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Απολλωνίας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Απολλωνία

Ο οικισμός Καταβατή προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Ο οικισμός Εξάμπελα προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Ο οικισμός Κάτω Πετάλι προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Ο οικισμός Μοναστήρι της Θεοτόκου (Βρύσεως) προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Ο οικισμός Μοναστήρι του Προφήτου Ηλία προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

18-07-1836

Ο οικισμός Απολλωνία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Καταβατή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Εξάμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Κάτω Πετάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Μοναστήρι της Θεοτόκου (Βρύσεως) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Μοναστήρι του Προφήτου Ηλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Απολλωνίας Σίφνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Απολλωνία από το δήμο Σίφνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο Σίφνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Εξάμπελα αποσπάται από το δήμο Σίφνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καταβατή αποσπάται από το δήμο Σίφνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Πετάλι αποσπάται από το δήμο Σίφνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καμάρες αποσπάται από το δήμο Σίφνου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Βρύσεως και προσάρτησή του στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Φάρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

Αναγνώριση του οικισμού Πλατύγιαλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

Αναγνώριση του οικισμού Βαθύ και προσάρτησή του στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

16/10/1940

Ο οικισμός Βαθύ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Απολλωνίας Σίφνου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

Κ. Απολλωνίας Σίφνου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων

Κ. Απολλωνίας Σίφνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 126Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Μήλου του νομού Κυκλάδων

19/03/1961

Ο οικισμός Εξάμπελα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καταβατή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Βρύσεως της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βαθύ και προσάρτησή του στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

ΦΕΚ 132Α - 03/09/1963

Ο οικισμός Καμάρες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρτεμώνος Σίφνου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κιτριανή (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσοπηγή και προσάρτησή του στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

ΦΕΚ 156Α - 30/07/1997

Ο οικισμός Απολλωνία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σίφνου

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Κάτω Πετάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Κιτριανή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Πλατύγιαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Φάρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Απροβάτου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Απρόβατον από το δήμο Άρνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κούτσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Απροβάτου

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Απροβάτου

Αναγνώριση του οικισμού Αλικάνδρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Απροβάτου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Απρόβατον και προσάρτησή του στην κοινότητα Απροβάτου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Απρόβατον και προσάρτησή του στην κοινότητα Απροβάτου

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Απρόβατον στον οικισμό Άνω Απρόβατον

Ο οικισμός Απρόβατον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Απροβάτου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Κάτω Απροβάτου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Αλικάδρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Άρνης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άρνη

Ο οικισμός Μπαλαίοι προσαρτάται στο δήμο Άρνης

Ο οικισμός Κατάκοιλος προσαρτάται στο δήμο Άρνης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Άρνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Μπαλαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 34Α - 14/06/1878

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άρνη από το δήμο Γαυρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μπαλαίοι αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απροβάτου αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεύματα αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπατσί αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ρεύματα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 130Α - 31/12/1880

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άρνη στον οικισμό Μπατσί

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατακοίλου

Ο οικισμός Άρνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άρνης

Ο οικισμός Μπατσί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπατσίου

Ο οικισμός Απρόβατον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Απροβάτου

Ο οικισμός Μπαλαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άρνης

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπατσίου

Το όνομα του οικισμού Απροβάτου του δήμου διορθώνεται σε Απρόβατον

Ο δήμος καταργείται

Κ. Άρνης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άρνη από το δήμο Άρνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπαλαίοι αποσπάται από το δήμο Άρνης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ατένη και προσάρτησή του στην κοινότητα Άρνης

Αναγνώριση του οικισμού Ρεύματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άρνης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άρνη της κοινότητας διορθώνεται σε Αρνάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αρνά

Ο οικισμός Μπαλαίοι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Αρνά (Κυκλάδων)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άρνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ατένι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Αρνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Ρέματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρτεμώνος Σίφνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρτεμών από το δήμο Σίφνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Πετάλι αποσπάται από το δήμο Σίφνου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Χερρόνησος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρτεμώνος Σίφνου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Λουκάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρτεμώνος Σίφνου

Αναγνώριση του οικισμού Καμαρών και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρτεμώνος Σίφνου

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Λουκάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Αρτεμώνος Σίφνου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

Κ. Αρτεμώνος Σίφνου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων

Κ. Αρτεμώνος Σίφνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 126Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Μήλου του νομού Κυκλάδων

19/03/1961

Ο οικισμός Άνω Πετάλι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αρτεμών της κοινότητας

ΦΕΚ 132Α - 03/09/1963

Ο οικισμός Καμάρες αποσπάται από την κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός Καμάραι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Μαρίνα

ΦΕΚ 156Α - 30/07/1997

Ο οικισμός Καμάρες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Αρτεμών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Χερρόνησος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρχιλόχου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 233Α - 14/07/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δραγουλάς από την κοινότητα Τσιπίδου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Τσιπίδου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 440Α - 27/12/1926

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρπήσσης

ΦΕΚ 54Α - 02/04/1927

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Μαρπήσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δραγουλάς της κοινότητας διορθώνεται σε Τραγουλάς

ΦΕΚ 131Α - 27/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Πάρου του νομού Κυκλάδων

ΦΕΚ 180Β - 18/09/1951

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Τραγουλάς στον οικισμό Μάρμαρα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τραγουλάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρόδρομος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μώλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρχιλόχου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρχιλόχου

Αναγνώριση του οικισμού Γλυφάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρχιλόχου

Αναγνώριση του οικισμού Τσουκάλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρχιλόχου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Τσουκαλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Γλυφάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Μώλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άχαψης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 352Α - 01/10/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άχαψη από την κοινότητα Εγγαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Άχαψη της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαλήνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαλήνης

Κ. Γαλήνης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άχαψης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βάρης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάρη από το δήμο Σύρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χρούσα αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 341Α - 29/09/1915

Ο οικισμός Μάννα (Ροζιά) αποσπάται από την κοινότητα Μάννα και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από την κοινότητα Μάννα και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Μάννα και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τάλαντα αποσπάται από την κοινότητα Μάννα και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Περδίκι προσαρτάται στην κοινότητα Βάρης

ΦΕΚ 42Α - 27/02/1916

Ο οικισμός Μάννα (Ροζιά) αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάννα

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάννα

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάννα

Ο οικισμός Τάλαντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάννα

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Μάννα στην κοινότητα

ΦΕΚ 404Α - 30/12/1930

Ο οικισμός Χρούσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρούσων

Ο οικισμός Περδίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρούσων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μέγας Γιαλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάρης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αζόλιμνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάρης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποσειδωνίας

Ο οικισμός Αζόλιμνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποσειδωνίας

Ο οικισμός Μέγας Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποσειδωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βίβλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γαλανάδος

Ο οικισμός Γλυνάδος προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Τρίποδες προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Αγερσανοί προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Κάτω Σαγκρί προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Ποταμιά προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Μέλανες προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Άγιος Θαλέλαιος προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Αχαψί προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Μητρυιά προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Άνω Σαγκρί προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αχαψί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μητρυιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Εγγαρές προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Γαλανάδος στον οικισμό Τρίποδες

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κάτω Σαγκρί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Σαγκρί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαγκρί προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μέλανες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελάνων

Ο οικισμός Αγερσανοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγερσανών

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποταμιάς

Ο οικισμός Σαγκρί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαγκρίου

Ο οικισμός Εγγαρές αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εγγαρών

Ο οικισμός Βίβλος (Τρίποδες) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βίβλου

Ο οικισμός Άγιος Θαλέλαιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μελάνων

Ο οικισμός Γλυνάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βίβλου

Ο οικισμός Γαλανάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βίβλου

Το όνομα του οικισμού Τρίποδες του δήμου διορθώνεται σε Βίβλος (Τρίποδες)

Ο δήμος καταργείται

Κ. Βίβλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βίβλος (Τρίποδες) από το δήμο Βίβλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γλυνάδος αποσπάται από το δήμο Βίβλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαλανάδος αποσπάται από το δήμο Βίβλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Γαλανάδος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλανάδου

ΦΕΚ 104Α - 15/05/1919

Ο οικισμός Γλυνάδος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλυνάδου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βίβλος (Τρίποδες) της κοινότητας διορθώνεται σε Βίβλος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βίβλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βιταλίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βιτάλι από το δήμο Γαυρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γίδες αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 209Α - 12/09/1920

Ο οικισμός Λειβάδιζα αποσπάται από την κοινότητα Αμολόχου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Γίδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαυρίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Λειβάδιζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Συμεών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Συμεών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Βιτάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βόθρων (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βόθροι από το δήμο Κορωνίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο Κορωνίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Βόθροι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κόρωνος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορώνου

Κ. Κορώνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βόθρων

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεραμωτής

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λιώνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορώνου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Ατσιπάπη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορώνου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αργοκοιλιώτισσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορώνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργοκοιλιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Λιώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Ατσιπάπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Κόρωνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βόθωνος (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βόθωνας από το δήμο Καλλίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βόθωνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Βόθωνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουρβούλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουρβούλος από την κοινότητα Ημεροβιγλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουρβούλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουρκωτής (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουρκωτή από το δήμο Άνδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατακαλαίοι προσαρτάται στην κοινότητα Βουρκωτής

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Κατακαλαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αποικίων

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πλατανιστός και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουρκωτής

16/10/1940

Ο οικισμός Πλατανιστός της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουρκωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρούτση (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 290Α - 07/10/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρούτσης από την κοινότητα Αρκεσίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα Αρκεσίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θήρας του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρούτσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαλανάδου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαλανάδος από την κοινότητα Βίβλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλανάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαλησσά (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαλησσάς από το δήμο Σύρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Δανακός και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλησσά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλησσάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Σύρου

Ο οικισμός Δανακός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Σύρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γαυρίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γαύριον

Ο οικισμός Βαρίδιον προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Καλλιβάρι προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Γίδες προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Φελλός προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Μακροτάνταλον προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Βιτάλι προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Λειβάδιζα προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Άρνη αποσπάται από το δήμο Άρνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλαίοι αποσπάται από το δήμο Άρνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο Άρνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αμόλοχος προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Απροβάτου προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Ρεύματα προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Μπατσί προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

ΦΕΚ 34Α - 14/06/1878

Ο οικισμός Άρνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Άρνης

Ο οικισμός Μπαλαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άρνης

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άρνης

Ο οικισμός Απροβάτου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άρνης

Ο οικισμός Ρεύματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άρνης

Ο οικισμός Μπατσί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άρνης

Ο οικισμός Άνω Γαύριον προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κωμόπολις προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Χάριτες προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άρνης

Ο οικισμός Κωμόπολις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χάριτες του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κουμάρι προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Παλαιστού προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μακροτάνταλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακροταντάλου

Ο οικισμός Αμόλοχος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμολόχου

Ο οικισμός Βιτάλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βιταλίου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Φελλός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φελλού

Ο οικισμός Γαύριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαυρίου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Παλαιστού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακροταντάλου

Ο οικισμός Καλλιβάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακροταντάλου

Ο οικισμός Βαρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακροταντάλου

Ο οικισμός Λειβάδιζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμολόχου

Ο οικισμός Γίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βιταλίου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαυρίου

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαυρίου

Ο οικισμός Άνω Γαύριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαυρίου

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαυρίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Γαυρίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαύριον από το δήμο Γαυρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Γαύριον αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Άνω Γαύριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Γαυρίου

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Γαυρίου

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Γαυρίου

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Γίδες αποσπάται από την κοινότητα Βιταλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 121Α - 18/06/1927

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 367Α - 07/10/1929

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Γαυρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κυπρί και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαυρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Άγιος Πέτρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαυρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαύριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Υδρούσας

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Γίδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Κυπρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γλυνάδου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 104Α - 15/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γλυνάδος από την κοινότητα Βίβλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γλυνάδος της κοινότητας διορθώνεται σε Γλινάδον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γλινάδου

Κ. Γλινάδου (Κυκλάδων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γλυνάδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γλινάδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαμαριώνος (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαμαριώνας από το δήμο Τραγαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βουρβουριά αποσπάται από το δήμο Τραγαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δαμαλάς αποσπάται από το δήμο Τραγαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγιασσός και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαμαριώνος

Αναγνώριση του οικισμού Πυργάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαμαριώνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουρβουριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Δαμαλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Πυργάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Δαμαριώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Αγιασσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δανακού (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 157Α - 08/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δανακός από την κοινότητα Απειράνθου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δανακός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δονούσης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δονούσα (νησίς) από την κοινότητα Αιγιάλης Αμοργού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Καλοταρίτισσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δονούσης

Αναγνώριση του οικισμού Μερσίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Δονούσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μεσαριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δονούσης

ΦΕΚ 122Α - 21/07/1964

Ο οικισμός Μεσαριά της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαραυγή

17/03/1991

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θήρας του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Δονούσης

Αναγνώριση του οικισμού Μαχαίρες (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Δονούσης

Αναγνώριση του οικισμού Σκυλονήσιο (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Δονούσης

Αναγνώριση του οικισμού Στρογγυλή (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Δονούσης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλοταρίτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Σκυλονήσιο (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Στρογγυλή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Δονούσα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μαχαίρες (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μερσίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δρυμαλίας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χαλκείον από την κοινότητα Χαλκείου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λυγαρίδια αποσπάται από την κοινότητα Απεράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνερμος αποσπάται από την κοινότητα Απεράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζάλας αποσπάται από την κοινότητα Απεράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάκι αποσπάται από την κοινότητα Απεράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδώ αποσπάται από την κοινότητα Απεράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απέραθος αποσπάται από την κοινότητα Απεράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αη Γιάννης Λευκώνης αποσπάται από την κοινότητα Απεράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουτσούνα αποσπάται από την κοινότητα Απεράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρβουριά αποσπάται από την κοινότητα Δαμαριώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμαλάς αποσπάται από την κοινότητα Δαμαριώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργάκι αποσπάται από την κοινότητα Δαμαριώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμαριώνας αποσπάται από την κοινότητα Δαμαριώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιασσός αποσπάται από την κοινότητα Δαμαριώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δανακός αποσπάται από την κοινότητα Δανακού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από την κοινότητα Κεραμωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από την κοινότητα Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόλλων αποσπάται από την κοινότητα Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνίς αποσπάται από την κοινότητα Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρακλό αποσπάται από την κοινότητα Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρίσης αποσπάται από την κοινότητα Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από την κοινότητα Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χίλια Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργοκοιλιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Κορώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιώνας αποσπάται από την κοινότητα Κορώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσιπάπη αποσπάται από την κοινότητα Κορώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρωνος αποσπάται από την κοινότητα Κορώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίφωνες αποσπάται από την κοινότητα Μονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από την κοινότητα Μονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαδόν αποσπάται από την κοινότητα Σκαδού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλότιον αποσπάται από την κοινότητα Φιλοτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαντός αποσπάται από την κοινότητα Φιλοτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Χαλκείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Χαλκείου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αη Γιάννης Λευκώνης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αζάλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Καλαντός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Δανακός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Δαμαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Δαμαριώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Απόλλων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μουτσούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Αργοκοιλιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Λυγαρίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κλειδώ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κανάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Ατσιπάπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κορωνίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Απέραθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Πάνερμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Σίφωνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Βουρβουριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Σκαδόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Χαλκείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Πυργάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μυρίσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Χίλια Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Φιλότιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Αγιασσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Φαρακλό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κόρωνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Λιώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Δρυοπίδος (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δρυοπίς

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δρυοπίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρυοπίδος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Δρυοπίδος (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δρυοπίς από το δήμο Δρυοπίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μέριχας και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυοπίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κανάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυοπίδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Φλαμπούρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυοπίδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καλό Λιβάδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυοπίδος

Αναγνώριση του οικισμού Λεύκες και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυοπίδος

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυοπίδος

Αναγνώριση του οικισμού Επισκοπή και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυοπίδος

Αναγνώριση του οικισμού Άοσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυοπίδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Γαντρομάντρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυοπίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέριχας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύθνου

Ο οικισμός Γαντρομάντρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύθνου

Ο οικισμός Δρυοπίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύθνου

Ο οικισμός Κανάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύθνου

Ο οικισμός Φλαμπούρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύθνου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύθνου

Ο οικισμός Άοσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύθνου

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύθνου

Ο οικισμός Λεύκες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύθνου

Ο οικισμός Καλό Λιβάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύθνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δύο Χωρίων (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δύο Χωρία από το δήμο Τήνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αρνάδος αποσπάται από το δήμο Τήνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κεχροβουνίου αποσπάται από το δήμο Τήνου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λυχνάφτια και προσάρτησή του στην κοινότητα Δύο Χωρίων

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Αγίου Ιωάννου και προσάρτησή του στην κοινότητα Δύο Χωρίων

Αναγνώριση του οικισμού Φερό Χωριό και προσάρτησή του στην κοινότητα Δύο Χωρίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φερό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Λυχνάφτια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Δύο Χωρία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Αρνάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ιωάννου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κεχροβουνίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εγγαρών (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εγγαρές από το δήμο Βίβλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Άχαψη και προσάρτησή του στην κοινότητα Εγγαρών

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Εγγαρών

Αναγνώριση του οικισμού Μέσα Γειτονιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Εγγαρών

Αναγνώριση του οικισμού Μητρυιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Εγγαρών

ΦΕΚ 352Α - 01/10/1932

Ο οικισμός Άχαψη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άχαψης

16/10/1940

Ο οικισμός Λαγκάδα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μέσα Γειτονιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μητρυιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εγγαρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Εμπορείου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Εμπόρειον

Ο οικισμός Μεγαλοχωριό προσαρτάται στο δήμο Εμπορείου

Ο οικισμός Ακρωτήρι Θήρας προσαρτάται στο δήμο Εμπορείου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Εμπόρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλλίστης

Ο οικισμός Μεγαλοχωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλλίστης

Ο οικισμός Ακρωτήρι Θήρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλλίστης

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 9Α - 09/04/1851

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Εμπόρειον από το δήμο Καλλίστης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μεγαλοχωριό αποσπάται από το δήμο Καλλίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρωτήρι Θήρας αποσπάται από το δήμο Καλλίστης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μεγαλοχωριό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Ακρωτήρι Θήρας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ακρωτηρίου Θήρας

Ο οικισμός Εμπόρειον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εμπορείου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Εμπορείου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εμπόρειον από το δήμο Εμπορείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Περίσσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπορείου

Αναγνώριση του οικισμού Βλυχάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπορείου

19/03/1961

Ο οικισμός Βλυχάδα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπορείου

Αναγνώριση του οικισμού Εξωμύτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπορείου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εμπόρειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Πέρισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Εξωμύτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Έξω Γωνιάς (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Έξω Γωνιά από το δήμο Καλλίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Περιβόλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Γωνιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Έξω Γωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Εξωμβούργου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ξινάρα από την κοινότητα Κάμπου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από την κοινότητα Αγάπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αγάπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετοφωλιά αποσπάται από την κοινότητα Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κλύσμα αποσπάται από την κοινότητα Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμαρδάκιον αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ρωμανός αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταραμπάδος αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδιανή αποσπάται από την κοινότητα Καρδιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Καρδιανής αποσπάται από την κοινότητα Καρδιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κτικάδος αποσπάται από την κοινότητα Κτικάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Κτικάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από την κοινότητα Κτικάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζιράδος αποσπάται από την κοινότητα Κτικάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπεράδος αποσπάται από την κοινότητα Κτικάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλάδος αποσπάται από την κοινότητα Κώμης Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολυμπήθρα αποσπάται από την κοινότητα Κώμης Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρόκος αποσπάται από την κοινότητα Κώμης Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περάστρα αποσπάται από την κοινότητα Κώμης Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Κώμης Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα Κώμης Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδα αποσπάται από την κοινότητα Στενής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζάδος αποσπάται από την κοινότητα Στενής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέχρος αποσπάται από την κοινότητα Στενής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Στενής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενή αποσπάται από την κοινότητα Στενής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα Στενής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από την κοινότητα Στενής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υστέρνια αποσπάται από την κοινότητα Υστερνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Ιστερνίων αποσπάται από την κοινότητα Υστερνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαλατάδος αποσπάται από την κοινότητα Φαλατάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βώλαξ αποσπάται από την κοινότητα Φαλατάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμάρος αποσπάται από την κοινότητα Φαλατάδου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Μοναστήριον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κέχρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Κουμάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Βώλαξ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Φαλατάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Τζάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Ταραμπάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Λιβάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Κάτω Κλύσμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Σκαλάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Περάστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Κρόκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Χατζιράδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Σκλαβοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Στενή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Άγιος Ρωμανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Σμαρδάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Ξινάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Αετοφωλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Καρδιανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Κτικάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Σπεράδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Όρμος Ιστερνίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Όρμος Καρδιανής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Υστέρνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Κολυμπήθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ερμουπόλεως (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ερμούπολις

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Λιμήν Ερμουπόλεως προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λιμήν Ερμουπόλεως του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλέβα αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράφος αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκληπί αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φύλακας αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρναρόλαις αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακούρα αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αληθινή αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεροντοκομείον (Άγιος Παντελεήμων) προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Τουρκί αποσπάται από την κοινότητα Μάννα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοιμοκαθαρτήριον προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

18/12/1920

Ο οικισμός Αληθινή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καμίνια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καρναρόλαις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλακούρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φλέβα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τράφος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκληπί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πέτρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γεροντοκομείον (Άγιος Παντελεήμων) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φύλακας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τουρκί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λοιμοκαθαρτήριον του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Ερμουπόλεως και προσάρτησή του στο δήμο Ερμουπόλεως

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Ερμουπόλεως του δήμου καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Διδύμη ή Γαϊδουρονήσιον (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ερμουπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάννα αποσπάται από την κοινότητα Μάννα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τάλαντα αποσπάται από την κοινότητα Μάννα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζόλιμνος αποσπάται από την κοινότητα Μάννα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μάννα αποσπάται από την κοινότητα Μάννα και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Στρογγυλό (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ερμουπόλεως

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Στρογγυλό (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Ερμούπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Τάλαντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Αζόλιμνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Μάννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Διδύμη ή Γαϊδουρονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Άνω Μάννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ζεφυρίας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζεφυρία

Ο οικισμός Χάλακας προσαρτάται στο δήμο Ζεφυρίας

Ο οικισμός Παναγιά του Λιμένος προσαρτάται στο δήμο Ζεφυρίας

ΦΕΚ 21Α - 20/12/1835

Ο οικισμός Ζεφυρία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Χάλακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Παναγιά του Λιμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ημεροβιγλίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ημεροβίγλι από το δήμο Θήρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βουρβούλος αποσπάται από το δήμο Θήρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Ορθοδόξων Γυναικών Αγίου Νικολάου προσαρτάται στην κοινότητα Ημεροβιγλίου

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από την κοινότητα Θήρας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Βουρβούλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουρβούλου

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Ορθοδόξων Γυναικών Αγίου Νικολάου της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία Καλού και προσάρτησή του στην κοινότητα Ημεροβιγλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγία Καλού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Ημεροβίγλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ηρακλείας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ηράκλεια (νησίς) από την κοινότητα Καταπόλων Αμοργού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ηράκλεια (νησίς) στον οικισμό Παναγιά

Ο οικισμός Ηράκλεια (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας

Αναγνώριση του οικισμού Παναγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παναγιά της κοινότητας διορθώνεται σε Ηράκλεια

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θήρας του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Βενέτικο (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλος Αβελάς (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας

Αναγνώριση του οικισμού Μικρός Αβελάς (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Βενέτικο (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μεγάλος Αβελάς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μικρός Αβελάς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Θήρας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φηρά

Ο οικισμός Ημεροβίγλι προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Βουρβούλος προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Κοντοχώρι προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Καρτεράδος προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Φηροστεφάνι προσαρτάται στο δήμο Θήρας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Θηρασία (Μανωλάς) αποσπάται από το δήμο Θηρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οία (Επάνω Μεριά) αποσπάται από το δήμο Οίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Θηρασία (Μανωλάς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηρασίας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Μονή Δομινικανών προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Μονή Λαζαριστών προσαρτάται στο δήμο Θήρας

ΦΕΚ 9Α - 09/04/1851

Ο οικισμός Οία (Επάνω Μεριά) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Οίας

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Αδελφών του Ελέους προσαρτάται στο δήμο Θήρας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ημεροβίγλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ημεροβιγλίου

Ο οικισμός Καρτεράδος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρτεράδου

Ο οικισμός Θήρα (Φηρά) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θήρας

Ο οικισμός Βουρβούλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ημεροβιγλίου

Ο οικισμός Μονή Δομινικανών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θήρας

Ο οικισμός Κοντοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θήρας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θήρας

Ο οικισμός Μονή Λαζαριστών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θήρας

Ο οικισμός Μονή Αδελφών του Ελέους αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θήρας

Ο οικισμός Φηροστεφάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θήρας

Το όνομα του οικισμού Φηρά του δήμου διορθώνεται σε Θήρα (Φηρά)

Κ. Θήρας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θήρα (Φηρά) από το δήμο Θήρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Δομινικανών αποσπάται από το δήμο Θήρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοντοχώρι αποσπάται από το δήμο Θήρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Θήρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Λαζαριστών αποσπάται από το δήμο Θήρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αδελφών του Ελέους αποσπάται από το δήμο Θήρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φηροστεφάνι αποσπάται από το δήμο Θήρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δυτική Επισκοπή προσαρτάται στην κοινότητα Θήρας

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ημεροβιγλίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Θήρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

16/05/1928

Ο οικισμός Δυτική Επισκοπή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αδελφών του Ελέους της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Δομινικανών της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Λαζαριστών της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Θήρας της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Θήρα (Φηρά) της κοινότητας διορθώνεται σε Θήρα

Ο οικισμός Κοντοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φηροστεφάνι της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Θήρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

19/03/1961

Ο οικισμός Όρμος Θήρας της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Φηρών και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

Αναγνώριση του οικισμού Μέσα Κατοικίες και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

Αναγνώριση του οικισμού Έξω Κατοικίες και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άνυδρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

Αναγνώριση του οικισμού Ασπρονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

Αναγνώριση του οικισμού Έξω Γιαλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Καμένη και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Καμένη και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

Αναγνώριση του οικισμού Χριστιανά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θήρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Θήρας

Ο οικισμός Όρμος Φηρών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Άνυδρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Νέα Καμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Ασπρονήσι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Έξω Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Χριστιανά (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Έξω Κατοικίες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Παλαιά Καμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Μέσα Κατοικίες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Θήρας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Θήρα από την κοινότητα Θήρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ακρωτήρι Θήρας αποσπάται από την κοινότητα Ακρωτηρίου Θήρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Βόθωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόθωνας αποσπάται από την κοινότητα Βόθωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρβούλος αποσπάται από την κοινότητα Βουρβούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εμπόρειον αποσπάται από την κοινότητα Εμπορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρισσα αποσπάται από την κοινότητα Εμπορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Εμπορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξωμύτης αποσπάται από την κοινότητα Εμπορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα Έξω Γωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Γωνιά αποσπάται από την κοινότητα Έξω Γωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάριον αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής Γωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή Γωνιάς αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής Γωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία Καλού αποσπάται από την κοινότητα Ημεροβιγλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ημεροβίγλι αποσπάται από την κοινότητα Ημεροβιγλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Φηρών αποσπάται από την κοινότητα Θήρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνυδρος αποσπάται από την κοινότητα Θήρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καμένη αποσπάται από την κοινότητα Θήρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρονήσι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Θήρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα Θήρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστιανά (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Θήρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Κατοικίες αποσπάται από την κοινότητα Θήρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Καμένη αποσπάται από την κοινότητα Θήρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Κατοικίες αποσπάται από την κοινότητα Θήρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα Καρτεράδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτεράδος αποσπάται από την κοινότητα Καρτεράδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλοχωριό αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόλιθος αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από την κοινότητα Πύργου Καλλίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Αθηνιός αποσπάται από την κοινότητα Πύργου Καλλίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Καλλίστης αποσπάται από την κοινότητα Πύργου Καλλίστης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Ασκανιά (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Θήρας

Ο νέος οικισμός Εσχάτη (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Θήρας

Ο νέος οικισμός Χριστιανή (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Θήρας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από την κοινότητα Οίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Κόρφου αποσπάται από την κοινότητα Οίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολούμπος αποσπάται από την κοινότητα Οίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θόλος αποσπάται από την κοινότητα Οίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Αρμένης αποσπάται από την κοινότητα Οίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θηρασία αποσπάται από την κοινότητα Οίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από την κοινότητα Οίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οία αποσπάται από την κοινότητα Οίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από την κοινότητα Οίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοινικιά αποσπάται από την κοινότητα Οίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα Οίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Αμμουδιού αποσπάται από την κοινότητα Οίας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Άνυδρος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χριστιανή (νησίς) του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στο δήμο Θήρας

Αναγνώριση του οικισμού Φάρος - Μέσα Χωριό και προσάρτησή του στο δήμο Θήρας

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Οίας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Δ. Θηρασίας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πολίχνιον Θηρασίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Θηρασία (Μανωλάς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πολίχνιον Θηρασίας στον οικισμό Ποταμός

Ο οικισμός Πολίχνιον Θηρασίας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Θηρασία (Μανωλάς) αποσπάται από το δήμο Θήρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ποταμός στον οικισμό Θηρασία (Μανωλάς)

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κερά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Θηρασία (Μανωλάς) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θηρασίας

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θηρασίας

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θηρασίας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Θηρασίας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θηρασία (Μανωλάς) από το δήμο Θηρασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από το δήμο Θηρασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από το δήμο Θηρασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Θηρασία (Μανωλάς) της κοινότητας διορθώνεται σε Θηρασία

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Κόρφου και προσάρτησή του στην κοινότητα Θηρασίας

Αναγνώριση του οικισμού Κερά και προσάρτησή του στην κοινότητα Θηρασίας

07/04/1951

Ο οικισμός Κερά της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Όρμος Κόρφου της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ειρήνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Θηρασίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Οίας

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Οίας

Ο οικισμός Θηρασία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Οίας

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Οίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Θολαρίων (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θολάρια από το δήμο Αμοργού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Θολαρίων και προσάρτησή του στην κοινότητα Θολαρίων

17/03/1991

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θήρας του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θολάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Παραλία Θολαρίων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ιητών (Ίου) (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ίος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ίος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ίος από το δήμο Ιητών (Ίου) και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Επίνειον Ιου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ψάθα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ίου

Αναγνώριση του οικισμού Μαγγανάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ίου

16/10/1940

Ο οικισμός Επίνειον Ιου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ψάθα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Ίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ίου

14/03/1971

Ο οικισμός Όρμος Ίου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ίος της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Επάνω Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Θεοδότη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ίου

Αναγνώριση του οικισμού Μυλοπότας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ίου

Αναγνώριση του οικισμού Ψάθη Ιου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ίου

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ιητών

Δ. Ιητών (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ίου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Κουμπάρα και προσάρτησή του στο δήμο Ιητών

Αναγνώριση του οικισμού Μπούρης και προσάρτησή του στο δήμο Ιητών

Αναγνώριση του οικισμού Πεταλίδι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιητών


Κ. Ιστερνίων (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ιστέρνια από το δήμο Πανόρμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Ιστερνίων και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιστερνίων

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μονύδριον Καταπολιανών και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιστερνίων

07/04/1951

Ο οικισμός Μονύδριον Καταπολιανών της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 77Α - 08/05/1996

Ο οικισμός Ιστέρνια της κοινότητας μετονομάζεται σε Υστέρνια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Υστερνίων

Κ. Υστερνίων (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 77Α - 08/05/1996

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ιστερνίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Υστέρνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Όρμος Ιστερνίων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καλλίστης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πύργος

Ο οικισμός Μεσαριά προσαρτάται στο δήμο Καλλίστης

Ο οικισμός Γωνιά προσαρτάται στο δήμο Καλλίστης

Ο οικισμός Βόθωνας προσαρτάται στο δήμο Καλλίστης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Εμπόρειον αποσπάται από το δήμο Εμπορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλοχωριό αποσπάται από το δήμο Εμπορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρωτήρι Θήρας αποσπάται από το δήμο Εμπορείου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 9Α - 09/04/1851

Ο οικισμός Εμπόρειον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Εμπορείου

Ο οικισμός Μεγαλοχωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμπορείου

Ο οικισμός Ακρωτήρι Θήρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμπορείου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού προσαρτάται στο δήμο Καλλίστης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Γωνιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Έξω Γωνιά προσαρτάται στο δήμο Καλλίστης

Ο οικισμός Μέσα Γωνιά προσαρτάται στο δήμο Καλλίστης

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσαριάς

Ο οικισμός Βόθωνας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βόθωνος

Ο οικισμός Έξω Γωνιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Έξω Γωνιάς

Ο οικισμός Μέσα Γωνιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μέσα Γωνιάς

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργου

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κάμπου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάμπος από την κοινότητα Κώμης Τήνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σμαρδάκιον αποσπάται από την κοινότητα Κώμης Τήνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξινάρα αποσπάται από την κοινότητα Κώμης Τήνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα Κώμης Τήνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ταραμπάδος αποσπάται από την κοινότητα Κώμης Τήνου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ρωμανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξινάρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Εξωμβούργου

Ο οικισμός Σμαρδάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Άγιος Ρωμανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Ταραμπάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καππαριάς (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καππαριά από το δήμο Κορθίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλαμαννιά αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Όρμου Κορθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 316Α - 30/12/1927

Ο οικισμός Αλαμαννιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Όρμου Κορθίου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Όρμου Κορθίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Χωριό και προσάρτησή του στην κοινότητα Καππαριάς

Αναγνώριση του οικισμού Βορινό και προσάρτησή του στην κοινότητα Καππαριάς

Αναγνώριση του οικισμού Μορακέο και προσάρτησή του στην κοινότητα Καππαριάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μορακέο της κοινότητας διορθώνεται σε Μωρακαίο

Το όνομα του οικισμού Βορινό της κοινότητας διορθώνεται σε Βορεινά

Ο οικισμός Πέρα Χωριό της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλον Χωρίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καππαριάς

07/04/1951

Ο οικισμός Βορεινά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεγάλον Χωρίον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μωρακαίο της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μωρακαίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καππαριάς

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Χωριό και προσάρτησή του στην κοινότητα Καππαριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καππαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Πέρα Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Μωρακαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρδιανής (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρδιανή από το δήμο Πανόρμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Καρδιανής και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρδιανής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρδιανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Όρμος Καρδιανής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρτεράδου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρτεράδος από το δήμο Θήρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Φοινικιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρτεράδου

Αναγνώριση του οικισμού Βουνίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρτεράδου

16/10/1940

Ο οικισμός Βουνίτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φοινικιά της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Έξω Γιαλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρτεράδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Έξω Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Καρτεράδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατακοίλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατάκοιλος από το δήμο Άρνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κοτσίδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατακοίλου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κατάκοιλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατακοίλου

16/10/1940

Ο οικισμός Κοτσίδες της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ατένη Κατακοίλου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατακοίλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Κατάκοιλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Ατένη Κατακοίλου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καταπόλων Αμοργού (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατάπολα από το δήμο Αμοργού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο Αμοργού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σχοινούσα αποσπάται από το δήμο Αμοργού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ηράκλεια (νησίς) αποσπάται από το δήμο Αμοργού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουφονήσια αποσπάται από το δήμο Αμοργού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 221Α - 28/09/1920

Ο οικισμός Σχοινούσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σχοινούσης

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Ο οικισμός Ηράκλεια (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ηρακλείας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Περιστεριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταπόλων Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Ραχίδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταπόλων Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Νήσος Αντικαϊρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταπόλων Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Κέρος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταπόλων Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κουφονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταπόλων Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κουφονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταπόλων Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Ραχίδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταπόλων Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Ξυλοκερατίδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταπόλων Αμοργού

Ο οικισμός Κουφονήσια της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άνω Κουφονήσι (νησίς) της κοινότητας διορθώνεται σε Κουφονήσι (νησίς)

Ο οικισμός Νήσος Αντικαϊρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Περιστεριά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πέρα Ραχίδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Ο οικισμός Κουφονήσι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουφονησίων

Ο οικισμός Κάτω Κουφονήσι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουφονησίων

Ο οικισμός Κέρος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουφονησίων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Αντικέρι (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταπόλων Αμοργού

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Νερά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταπόλων Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Τσεσεμές και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταπόλων Αμοργού

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Ραχίδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταπόλων Αμοργού

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θήρας του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων

ΦΕΚ 91Α - 16/05/1997

Ο οικισμός Τσεσεμές της κοινότητας μετονομάζεται σε Χριστουλάκιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Αντικέρι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Νερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Ξυλοκερατίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Ραχίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Πέρα Ραχίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Κατάπολα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Χριστουλάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Μεριάς Αμοργού (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Μεριά από το δήμο Αμοργού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 280Α - 18/08/1915

Ο οικισμός Κάτω Μεριά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρκεσίνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρκεσίνης

Κ. Αρκεσίνης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 280Α - 18/08/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Μεριάς Αμοργού

ΦΕΚ 290Α - 07/10/1925

Ο οικισμός Βρούτσης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρούτση

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρούτση

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλοφάνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρκεσίνης

Αναγνώριση του οικισμού Μαύρη Μύτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρκεσίνης

Αναγνώριση του οικισμού Γραμβούσσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρκεσίνης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ραχίδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρκεσίνης

ΦΕΚ 122Α - 21/07/1964

Ο οικισμός Ραχίδιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ραχούλα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καλοταρίτισσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρκεσίνης

17/03/1991

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θήρας του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ραχούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Γραμβούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Καλοφάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Καλοταρίτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Αρκεσίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Ο οικισμός Μαύρη Μύτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμοργού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κέας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κέα

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Βουρκάρι προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Λειβάδι προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Μυλοπόταμος προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Μακρόνησος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Κέας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κέα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κέας

Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κέας

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κέας

Ο οικισμός Μακρόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κέας

Ο οικισμός Βουρκάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κέας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κέας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κέα από το δήμο Κέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από το δήμο Κέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από το δήμο Κέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μακρόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βουρκάρι αποσπάται από το δήμο Κέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορησίας

Ο οικισμός Βουρκάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορησίας

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορησίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πόλις και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Ελληνικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Καστριανή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μεριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Μεριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Πήσσαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

07/04/1951

Ο οικισμός Πόλις της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καστριανή της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κούνδουρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Πλαγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Χαβουνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

ΦΕΚ 272Α - 14/10/1976

Ο οικισμός Κέα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιουλίς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ιουλίδος

Κ. Ιουλίδος (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 272Α - 14/10/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κέας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Θεόδωρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Αστράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Καστανιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Σταυρουδάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαύρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Συμεών και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Καμπί και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Όρκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Ζωοδόχος Πηγή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Σπαθί και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Καστριανή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Ιουλίς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κέας

Ο οικισμός Μακρόνησος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Πήσσαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Πέρα Μεριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Κάτω Μεριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Κούνδουρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Χαβουνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Κοκκινάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Σταυρουδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Αστράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Καστριανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Όρκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Καμπί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Αγία Μαύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Άγιος Συμεών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κέας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ιουλίς από την κοινότητα Ιουλίδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μακρόνησος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πήσσαι αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Μεριά αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μεριά αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούνδουρος αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαβουνά αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινάδα αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρουδάκι αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστράς αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστριανή αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρκος αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπί αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαύρα αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Συμεών αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρκάρι αποσπάται από την κοινότητα Κορρησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Κορρησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορησσία αποσπάται από την κοινότητα Κορρησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οτζιάς αποσπάται από την κοινότητα Κορρησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυραμπέλιον αποσπάται από την κοινότητα Κορρησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτημάριον αποσπάται από την κοινότητα Κορρησίας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Μαυραμπέλιον του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Κάλαμος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κορησσίας

Ο νέος οικισμός Κουκουβάγια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κορησσίας

Ο νέος οικισμός Μαράδες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κορησσίας

Ο νέος οικισμός Μαύρο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κορησσίας

Ο νέος οικισμός Μελισσάκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κορησσίας

Ο νέος οικισμός Άγιος Νικόλαος Νύχι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ιουλίδος

Ο νέος οικισμός Λιγιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ιουλίδος

Ο νέος οικισμός Μύλοι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ιουλίδος

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Ξύλα και προσάρτησή του στο δήμο Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Ροντακάδο και προσάρτησή του στο δήμο Κέας

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Κορησσίας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Κελλιών (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κελλιά από το δήμο Περαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρκάδος αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Κλύσμα αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αετοφωλιά αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Κελλιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλονή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλονής

Κ. Καλλονής (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κελλιών

05/04/1981

Ο οικισμός Καρκάδος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλλονή της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Αετοφωλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Κάτω Κλύσμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεραμωτής (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεραμωτή από την κοινότητα Κορώνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κιμώλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κίμωλος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κίμωλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιμώλου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κιμώλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κίμωλος από το δήμο Κιμώλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ευστάθιος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμώλου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμώλου

Αναγνώριση του οικισμού Πολύαιγος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμώλου

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Κιμώλου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

Κ. Κιμώλου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Κυκλάδων

Κ. Κιμώλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 223Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κυκλάδων από το νομό Αττικής

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Γούπα-Καρά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμώλου

Αναγνώριση του οικισμού Πράσσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμώλου

Αναγνώριση του οικισμού Ψάθη Κιμώλου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμώλου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμώλου

Αναγνώριση του οικισμού Αλυκή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμώλου

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμίτσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμώλου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κιμώλου

Δ. Κιμώλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κιμώλου


Κ. Κορησίας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λειβάδι από την κοινότητα Κέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βουρκάρι αποσπάται από την κοινότητα Κέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Κέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 22Α - 17/02/1922

Ο οικισμός Λειβάδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορησία

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Οτζιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορησίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κορησία της κοινότητας διορθώνεται σε Κορησσία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κορρησίας

Κ. Κορρησίας (Κυκλάδων)

Αναγνώριση του οικισμού Κόκκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορρησίας

Αναγνώριση του οικισμού Φωτημάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορρησίας

Αναγνώριση του οικισμού Μαυραμπέλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορρησίας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κορησίας

07/04/1951

Ο οικισμός Κόκκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Βουρκάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Κορησσία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Οτζιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Μαυραμπέλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Φωτημάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κορθίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κόρθι

Ο οικισμός Μουσιώνας προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Αηδόνι προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Ρογόν προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Χώναι προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Κόχυλος προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Γιαννιτσαίοι προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Αμονακλειόν προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Επισκοπειόν προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Λαρδιά προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Καππαριά προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Βουνίον προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Αϊπάτια προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Οπίσω Μεριά προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αλαμαννιά προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

ΦΕΚ 33Α - 14/07/1868

Ο οικισμός Όρμος Κορθίου προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κόρθι στον οικισμό Όρμος Κορθίου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κόχυλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοχύλου

Ο οικισμός Λαδιάς ή Λαρδιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαδιάς ή Λαρδιάς

Ο οικισμός Καππαριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καππαριάς

Ο οικισμός Όρμος Κορθίου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Όρμου Κορθίου

Ο οικισμός Κόρθι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορθίου

Ο οικισμός Βουνιού ή Βουνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαδιάς ή Λαρδιάς

Ο οικισμός Γιαννιτσαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαδιάς ή Λαρδιάς

Ο οικισμός Επισκοπειόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαδιάς ή Λαρδιάς

Ο οικισμός Αλαμαννιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καππαριάς

Ο οικισμός Χώναι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Όρμου Κορθίου

Ο οικισμός Ρογόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Όρμου Κορθίου

Ο οικισμός Αμονακλειόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κορθίου

Ο οικισμός Οπίσω Μεριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κορθίου

Ο οικισμός Αϊπάτια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κορθίου

Ο οικισμός Μουσιώνας ή Μοσχιώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κορθίου

Ο οικισμός Αηδόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κορθίου

Το όνομα του οικισμού Λαρδιά του δήμου διορθώνεται σε Λαδιάς ή Λαρδιάς

Το όνομα του οικισμού Βουνίον του δήμου διορθώνεται σε Βουνιού ή Βουνί

Το όνομα του οικισμού Μουσιώνας του δήμου διορθώνεται σε Μουσιώνας ή Μοσχιώνας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κορθίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόρθι από το δήμο Κορθίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αμονακλειόν αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Οπίσω Μεριά αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αϊπάτια αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μουσιώνας ή Μοσχιώνας αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αηδόνι αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού Αηδόνι της κοινότητας διορθώνεται σε Αηδόνια

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Άννα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορθίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μουσιώνας ή Μοσχιώνας της κοινότητας διορθώνεται σε Μουσιώνας

Ο οικισμός Αγία Άννα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Αϊπάτια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Αμονακλειόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Μουσιώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Οπίσω Μεριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Κόρθι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κορθίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Όρμος Κορθίου από την κοινότητα Όρμου Κορθίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καππαριά αποσπάται από την κοινότητα Καππαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Καππαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μωρακαίοι αποσπάται από την κοινότητα Καππαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από την κοινότητα Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αϊπάτια αποσπάται από την κοινότητα Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμονακλειόν αποσπάται από την κοινότητα Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσιώνας αποσπάται από την κοινότητα Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οπίσω Μεριά αποσπάται από την κοινότητα Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρθι αποσπάται από την κοινότητα Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόχυλος αποσπάται από την κοινότητα Κοχύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλαμαννιά αποσπάται από την κοινότητα Όρμου Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρογόν αποσπάται από την κοινότητα Όρμου Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώναι αποσπάται από την κοινότητα Όρμου Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Όρμου Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Βουνίον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Βουνίον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπειόν αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συνέτιον αποσπάται από την κοινότητα Συνετίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Όρμος Κορθίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Επισκοπειόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Έξω Βουνίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Χώναι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Πέρα Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μουσιώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μέσα Βουνίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αλαμαννιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μωρακαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Ρογόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Οπίσω Μεριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κόχυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Καππαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κόρθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αϊπάτια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αμονακλειόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Συνέτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Κορωνίδος (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκαδόν

Ο οικισμός Βόθροι προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

Ο οικισμός Κεραμωτή προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

Ο οικισμός Κωμιακή προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Σκαδόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Απειράνθου

Ο οικισμός Βόθροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Απειράνθου

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Απειράνθου

Ο οικισμός Κωμιακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Απειράνθου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 26Α - 17/07/1858

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κωμιακή από το δήμο Απειράνθου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σκαδόν αποσπάται από το δήμο Απειράνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόθροι αποσπάται από το δήμο Απειράνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο Απειράνθου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο Απειράνθου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Απόλλων προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

Ο οικισμός Σκεπόνη προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βόθροι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βόθρων

Ο οικισμός Κωμιακή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορωνίδος

Ο οικισμός Σκαδόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαδού

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βόθρων

Ο οικισμός Απόλλων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κορωνίδος

Ο οικισμός Σκεπόνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κορωνίδος

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης του δήμου καταργείται.

Κ. Κορωνίδος (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κωμιακή από το δήμο Κορωνίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Απόλλων αποσπάται από το δήμο Κορωνίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκεπόνη αποσπάται από το δήμο Κορωνίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Φανερωμένης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Φαρακλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

Αναγνώριση του οικισμού Χίλια Βρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

Αναγνώριση του οικισμού Μυρίσσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

Αναγνώριση του οικισμού Αγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κορωνίς (Κωμιακή) της κοινότητας διορθώνεται σε Κορωνίς

Ο οικισμός Αγιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μυρίσσης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χίλια Βρύση της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φαρακλός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκεπόνη της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

Αναγνώριση του οικισμού Μυρίσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χίλια Βρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

Αναγνώριση του οικισμού Σκεπόνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

Αναγνώριση του οικισμού Ταξιάρχης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

Αναγνώριση του οικισμού Φαρακλό και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

17/03/1991

Ο οικισμός Σκεπόνι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Απόλλων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Κορωνίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Φαρακλό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Μυρίσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Χίλια Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουφονησίων (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουφονήσι (νησίς) από την κοινότητα Καταπόλων Αμοργού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Κουφονήσι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Καταπόλων Αμοργού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κέρος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Καταπόλων Αμοργού και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θήρας του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων

Αναγνώριση του οικισμού Φοίνικας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουφονησίων

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουφονησίων

Αναγνώριση του οικισμού Βούλγαρη (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουφονησίων

Αναγνώριση του οικισμού Γλαρονήσιο (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουφονησίων

Αναγνώριση του οικισμού Λάζαρος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουφονησίων

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλη Πλάκα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουφονησίων

Αναγνώριση του οικισμού Πλακή (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουφονησίων

Αναγνώριση του οικισμού Πρασούρα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουφονησίων

Αναγνώριση του οικισμού Τσουλούφι (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουφονησίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Λάζαρος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Τσουλούφι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Βούλγαρη (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Γλαρονήσιο (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Πλακή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κάτω Κουφονήσι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Πρασούρα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κέρος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Φοίνικας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κουφονήσι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μεγάλη Πλάκα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοχύλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόχυλος από το δήμο Κορθίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόχυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κτικάδου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κτικάδος από το δήμο Τήνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Απεργάδος αποσπάται από το δήμο Τήνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από το δήμο Τήνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χατζιράδος αποσπάται από το δήμο Τήνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζυμπεράδος ή Σπεράδος αποσπάται από το δήμο Τήνου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Απεργάδος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ζυμπεράδος ή Σπεράδος της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κιόνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κτικάδου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Σπεράδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κτικάδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κτικάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Χατζιράδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Σπεράδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κύθνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κύθνος

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Θερμιά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κύθνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κύθνου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κύθνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κύθνος από το δήμο Κύθνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κακόβουλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κύθνου

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κύθνου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ειρήνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κύθνου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Στέφανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κύθνου

07/04/1951

Ο οικισμός Κακόβουλον της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Απόκριση και προσάρτησή του στην κοινότητα Κύθνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κύθνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κύθνου

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύθνου

Ο οικισμός Απόκριση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύθνου

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύθνου

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύθνου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κύθνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κύθνος από την κοινότητα Κύθνου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μέριχας αποσπάται από την κοινότητα Δρυοπίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαντρομάντρα αποσπάται από την κοινότητα Δρυοπίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυοπίς αποσπάται από την κοινότητα Δρυοπίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάλα αποσπάται από την κοινότητα Δρυοπίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλαμπούρια αποσπάται από την κοινότητα Δρυοπίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Δρυοπίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άοσα αποσπάται από την κοινότητα Δρυοπίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Δρυοπίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκες αποσπάται από την κοινότητα Δρυοπίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Λιβάδι αποσπάται από την κοινότητα Δρυοπίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Κύθνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόκριση αποσπάται από την κοινότητα Κύθνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα Κύθνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα Κύθνου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Λιοτρίβι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Δρυοπίδος Κύθνου

Ο νέος οικισμός Πιπέρι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Δρυοπίδος Κύθνου

Ο νέος οικισμός Σκύλος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Δρυοπίδος Κύθνου


Κ. Κυνηδάρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυνήδαρος από το δήμο Τραγαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κυνήδαρος της κοινότητας διορθώνεται σε Κινίδαρος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κινιδάρου

Κ. Κινιδάρου (Κυκλάδων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κυνηδάρου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ακρωτήρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κινιδάρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακρωτήρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Κινίδαρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κώμης Τήνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κώμη από το δήμο Περαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκλαβοχώρι αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξυνάρα αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σμαρδάκοιτος αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαλάδος αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρόκος αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δαραμπάδος αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δυτική Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή και Σχολή Ουρσουλινών αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Περάστρα ή Περιστέρα αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Μονή και Σχολή Ουρσουλινών της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σχολή Ουρσολινών και προσάρτησή του στην κοινότητα Κώμης Τήνου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ουρσολινών (Δυτική) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κώμης Τήνου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ιησουϊτών και προσάρτησή του στην κοινότητα Κώμης Τήνου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Περάστρα ή Περιστέρα της κοινότητας διορθώνεται σε Περάστρα

Το όνομα του οικισμού Ξυνάρα της κοινότητας διορθώνεται σε Ξινάρα

Το όνομα του οικισμού Δαραμπάδος της κοινότητας διορθώνεται σε Ταραμπάδος

Το όνομα του οικισμού Σμαρδάκοιτος της κοινότητας διορθώνεται σε Σμαρδάκιον

Ο οικισμός Δυτική Επισκοπή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σχολή Ουρσολινών της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Ουρσολινών (Δυτική) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Ιησουϊτών της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάμπου

Ο οικισμός Σμαρδάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπου

Ο οικισμός Ξινάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπου

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπου

Ο οικισμός Ταραμπάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπου

ΦΕΚ 216Α - 20/09/1949

Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγάπης

Ο οικισμός Σκλαβοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγάπης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κολυμπήθρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κώμης Τήνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκαλάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Κολυμπήθρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Κρόκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Περάστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κώστου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κώστος από το δήμο Ναούσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μαράθι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κώστου

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κώστου

16/10/1940

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ιστέρνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κώστου

ΦΕΚ 131Α - 27/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Πάρου του νομού Κυκλάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κώστος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Μαράθι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Ιστέρνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαδιάς ή Λαρδιάς (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαδιάς ή Λαρδιάς από το δήμο Κορθίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βουνιού ή Βουνί αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαννιτσαίοι αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Επισκοπειόν αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού Λαδιάς ή Λαρδιάς της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιόκαστρον ή Πέρα Χωρίον

Το όνομα του οικισμού Γιαννιτσαίοι της κοινότητας διορθώνεται σε Γιαννισαίοι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παλαιοκάστρου ή Πέρα Χωρίου

Κ. Παλαιοκάστρου ή Πέρα Χωρίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λαδιάς ή Λαρδιάς

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Βουνί Μέσου και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκάστρου ή Πέρα Χωρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παλαιόκαστρον ή Πέρα Χωρίον της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιόκαστρον

Το όνομα του οικισμού Βουνιού ή Βουνί της κοινότητας διορθώνεται σε Έξω Βουνίον

Το όνομα του οικισμού Βουνί Μέσου της κοινότητας διορθώνεται σε Μέσα Βουνίον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παλαιοκάστρου

Κ. Παλαιοκάστρου (Κυκλάδων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παλαιοκάστρου ή Πέρα Χωρίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γιαννισαίοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυρός

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέσα Βουνίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Έξω Βουνίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Επισκοπειόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαμύρων (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάμυρα από το δήμο Άνδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Υψηλά αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσαθούρι αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στραπουριαίς αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Στραπουριαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Στραπουριαί

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάμυρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μεσαθούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Υψηλά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Στραπουριαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λευκών (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεύκαι από το δήμο Υρίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μαράθι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκών

Αναγνώριση του οικισμού Μάλτες και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκών

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκών

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκών

Αναγνώριση του οικισμού Βουνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκών

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκών

Αναγνώριση του οικισμού Ανεραντζιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκών

Αναγνώριση του οικισμού Αλυκή και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκών

Αναγνώριση του οικισμού Αγκαιριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκών

ΦΕΚ 266Α - 17/12/1928

Ο οικισμός Αγκαιριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγκεριάς

16/10/1940

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μάλτες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαράθι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αλυκή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 131Α - 27/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Πάρου του νομού Κυκλάδων

ΦΕΚ 345Α - 10/12/1949

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγκαιριάς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άσπρον Χωρίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκών

Αναγνώριση του οικισμού Αλυκή και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκών

ΦΕΚ 218Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Ανεραντζιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγκαιριάς

14/03/1971

Ο οικισμός Λαγκάδα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Γλυφά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκών

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Λεύκαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Άσπρον Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Γλυφά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακροταντάλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μακροτάνταλον από το δήμο Γαυρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιστού αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλλιβάρι αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαρίδιον αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Φάρος και Ασύρματος Φάσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

16/05/1928

Ο οικισμός Φάρος και Ασύρματος Φάσης της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μερμηγκές και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

Αναγνώριση του οικισμού Μεργαλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

Αναγνώριση του οικισμού Κάλαμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

Αναγνώριση του οικισμού Χάρτες και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλλιβάρι της κοινότητας διορθώνεται σε Καλυβάριον

Ο οικισμός Μεργαλιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιστού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μερμηγκές της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάλαμος της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μερμηγκιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιστό και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιστού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Καλυβάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Βαρίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Χάρτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Μακροτάνταλο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Μερμηγκιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάννα (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάννα (Ροζιά) από το δήμο Σύρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τουρκί αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τάλαντα αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Τουρκί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

ΦΕΚ 341Α - 29/09/1915

Ο οικισμός Μάννα (Ροζιά) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάρης

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάρης

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάρης

Ο οικισμός Τάλαντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάρης

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 42Α - 27/02/1916

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάννα (Ροζιά) από την κοινότητα Βάρης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από την κοινότητα Βάρης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Βάρης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τάλαντα αποσπάται από την κοινότητα Βάρης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Μάννα στην κοινότητα Βάρης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάννα

Αναγνώριση του οικισμού Πέτρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάννα

Αναγνώριση του οικισμού Λαζαρέττα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάννα

Αναγνώριση του οικισμού Κήπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάννα

Αναγνώριση του οικισμού Φανερωμένη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάννα

Αναγνώριση του οικισμού Φυρόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάννα

Αναγνώριση του οικισμού Γρίζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάννα

Αναγνώριση του οικισμού Πηγαδάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάννα

16/05/1928

Ο οικισμός Πέτρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φανερωμένη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γρίζα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πηγαδάκια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κουρούπι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάννα

Αναγνώριση του οικισμού Κοϊμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάννα

Αναγνώριση του οικισμού Αζόλιμνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάννα

Αναγνώριση του οικισμού Χώνες και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάννα

Αναγνώριση του οικισμού Ρόπακα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάννα

Αναγνώριση του οικισμού Σκόπελος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάννα

ΦΕΚ 404Α - 30/12/1930

Ο οικισμός Κήπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρούσων

ΦΕΚ 316Α - 10/09/1931

Ο οικισμός Κήπος αποσπάται από την κοινότητα Χρούσων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μάννα (Ροζιά) της κοινότητας διορθώνεται σε Μάννα

Ο οικισμός Λιβάδια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μάρμαρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λαγκάδια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φυρόκαμπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κήπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λαζαρέττα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοϊμός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουρούπι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρόπακα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκόπελος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χώνες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αζόλιμνος της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μάννα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάννα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αζόλιμνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάννα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

Ο οικισμός Τάλαντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

Ο οικισμός Αζόλιμνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

Ο οικισμός Άνω Μάννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαραθίου ή Περιχώρων Μυκόνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαράθι ή Περίχωρα Μυκόνου από το δήμο Μυκόνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 435Α - 27/11/1915

Ο οικισμός Μαράθι ή Περίχωρα Μυκόνου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μυκόνου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μαρπήσσης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τσιπίδος

Ο οικισμός Μάρμαρα προσαρτάται στο δήμο Μαρπήσσης

Ο οικισμός Δραγουλάς προσαρτάται στο δήμο Μαρπήσσης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Λεύκαι αποσπάται από το δήμο Υρίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 25Α - 23/06/1856

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τσιπίδος στον οικισμό Λεύκαι

ΦΕΚ 14Α - 22/02/1865

Ο οικισμός Λεύκαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Υρίας

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λεύκαι στον οικισμό Τσιπίδος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο Πάρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Τσιπίδος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσιπίδου

Ο οικισμός Δραγουλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσιπίδου

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσιπίδου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Τσιπίδου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσιπίδος από το δήμο Μαρπήσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δραγουλάς αποσπάται από το δήμο Μαρπήσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο Μαρπήσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ακρωτήρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσιπίδου

ΦΕΚ 233Α - 14/07/1926

Ο οικισμός Δραγουλάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρχιλόχου

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρχιλόχου

ΦΕΚ 74Β - 25/09/1926

Ο οικισμός Τσιπίδος της κοινότητας μετονομάζεται σε Μάρπησσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαρπήσσης

Κ. Μαρπήσσης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 74Β - 25/09/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσιπίδου

ΦΕΚ 440Α - 27/12/1926

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Αρχιλόχου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 02/04/1927

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρχιλόχου

16/05/1928

Ο οικισμός Ακρωτήρια της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Γεωργίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρπήσσης

ΦΕΚ 131Α - 27/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Πάρου του νομού Κυκλάδων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δρυός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρπήσσης

Αναγνώριση του οικισμού Πίσω Λιβάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρπήσσης

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Τούρλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρπήσσης

Αναγνώριση του οικισμού Τζάνες και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρπήσσης

Αναγνώριση του οικισμού Τσουκαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρπήσσης

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσή Ακτή και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρπήσσης

Αναγνώριση του οικισμού Πυργάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρπήσσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρυός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Πυργάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Μάρπησσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Τούρλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Πίσω Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Τζάνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Χρυσή Ακτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Τσουκαλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλου Λειβαδίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέγα Λειβάδι από το δήμο Σερίφου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μεγάλο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Σερίφου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουταλάς αποσπάται από την κοινότητα Σερίφου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Χάλαρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλου Λειβαδίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μέγα Λειβάδι της κοινότητας διορθώνεται σε Μεγάλο Λιβάδιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μεγάλου Λιβαδίου Σερίφου

Ο οικισμός Χάλαρα της κοινότητας καταργείται.

Κ. Μεγάλου Λιβαδίου Σερίφου (Κυκλάδων)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μεγάλου Λειβαδίου

ΦΕΚ 55Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Κουταλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σερίφου

Ο οικισμός Μεγάλο Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σερίφου

Ο οικισμός Μεγάλο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σερίφου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγαλοχωρίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγαλοχωριό από το δήμο Εμπορείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγαλοχωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελάνων (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέλανες από το δήμο Βίβλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Θαλέλαιος αποσπάται από το δήμο Βίβλου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μύλοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελάνων

Αναγνώριση του οικισμού Κουρουνοχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελάνων

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπονες και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελάνων

Αναγνώριση του οικισμού Γραμπούνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελάνων

16/10/1940

Ο οικισμός Γραμπούνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάμπονες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Θαλέλαιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Μέλανες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Κουρουνοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μέσα Γωνιάς (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέσα Γωνιά από το δήμο Καλλίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 201Α - 27/05/1915

Ο οικισμός Μέσα Γωνιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Επισκοπή Γωνιάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Επισκοπής Γωνιάς

Κ. Επισκοπής Γωνιάς (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 201Α - 27/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μέσα Γωνιάς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καμάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Επισκοπής Γωνιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Επισκοπή Γωνιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσαριάς (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσαριά από το δήμο Άνδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουρέλι αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σασάς αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαίνητες αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουμανή αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φάλλικα αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλαδινόν αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καψορράχαις προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Ζαγανιάρης αποσπάται από την κοινότητα Πιτροφού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Παναχράντου αποσπάται από την κοινότητα Πιτροφού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αλάδον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαριάς

Αναγνώριση του οικισμού Μέσα Χωριό και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαριάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαίνητες της κοινότητας διορθώνεται σε Μένητες

Ο οικισμός Καψορράχαις της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Σασάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Ορεινόν

ΦΕΚ 144Α - 20/09/1958

Ο οικισμός Μέσα Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλάδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μονή Παναχράντου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Ορεινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μένητες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κουρέλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Ζαγανιάρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Φάλλικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κουμανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αλαδινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσαριά από το δήμο Καλλίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μονόλιθος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Μονόλιθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μέσης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέση από την κοινότητα Σκαδού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μήλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πλάκα

Ο οικισμός Κάστρον προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Πλάκες προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Τρυπητή προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Τριοβασάλος προσαρτάται στο δήμο Μήλου

ΦΕΚ 21Α - 20/12/1835

Ο οικισμός Ζεφυρία αποσπάται από το δήμο Ζεφυρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάλακας αποσπάται από το δήμο Ζεφυρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά του Λιμένος αποσπάται από το δήμο Ζεφυρίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Παναγιά του Λιμένος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ζεφυρία του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Βάτος προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Κληματοβούνι προσαρτάται στο δήμο Μήλου

ΦΕΚ 267Α - 29/12/1901

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στο δήμο Μήλου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βάνη προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Λίμνη προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Περκάρικα προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Πέραν Τριοβασάλος προσαρτάται στο δήμο Μήλου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Πέραν Τριοβασάλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέραν Τριοβασάλου

Ο οικισμός Μήλος (Πλάκα) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μήλου

Ο οικισμός Τρυπητή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρυπητής

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αδάμαντος

Ο οικισμός Τριοβασάλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πέραν Τριοβασάλου

Ο οικισμός Περκάρικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πέραν Τριοβασάλου

Ο οικισμός Βάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μήλου

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μήλου

Ο οικισμός Πλάκες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μήλου

Ο οικισμός Χάλακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μήλου

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρυπητής

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρυπητής

Ο οικισμός Κληματοβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρυπητής

Το όνομα του οικισμού Πλάκα του δήμου διορθώνεται σε Μήλος (Πλάκα)

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μήλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μήλος (Πλάκα) από το δήμο Μήλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βάνη αποσπάται από το δήμο Μήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο Μήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλάκες αποσπάται από το δήμο Μήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χάλακας αποσπάται από το δήμο Μήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Βάνη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χάλακας της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Φιροπόταμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μήλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μήλος (Πλάκα) της κοινότητας διορθώνεται σε Μήλος

Ο οικισμός Κάστρον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλάκες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φιροπόταμος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ακράθιον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Μήλου

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Μήλου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

Κ. Μήλου (Αττικής)

ΦΕΚ 126Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Κυκλάδων

Κ. Μήλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 126Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κυκλάδων από το νομό Αττικής

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ραλάκιον Χάλακος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μήλου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Φουρκοβούνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μήλου

Αναγνώριση του οικισμού Φυροπόταμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μήλου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ψαθάδικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μήλου

Αναγνώριση του οικισμού Αρετή και προσάρτησή του στην κοινότητα Μήλου

Αναγνώριση του οικισμού Εμπορειός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μήλου

Αναγνώριση του οικισμού Ξυλοκερατιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μήλου

ΦΕΚ 203Α - 05/12/1985

Ο οικισμός Μήλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μήλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μήλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 203Α - 05/12/1985

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μήλος από την κοινότητα Μήλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Τρυπητή αποσπάται από την κοινότητα Τρυπητής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζεφυρία αποσπάται από την κοινότητα Τρυπητής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θειωρυχεία Μήλου αποσπάται από την κοινότητα Τρυπητής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα Τρυπητής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάναβα αποσπάται από την κοινότητα Τρυπητής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχινωπή αποσπάται από την κοινότητα Τρυπητής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριοβασάλος αποσπάται από την κοινότητα Τριοβασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδράκια αποσπάται από την κοινότητα Τριοβασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα Τριοβασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλακωπή αποσπάται από την κοινότητα Τριοβασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεράσιμος αποσπάται από την κοινότητα Τριοβασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από την κοινότητα Τριοβασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάχαινα αποσπάται από την κοινότητα Τριοβασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραν Τριοβασάλος αποσπάται από την κοινότητα Πέραν Τριοβασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απολλώνια αποσπάται από την κοινότητα Πέραν Τριοβασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούδια αποσπάται από την κοινότητα Πέραν Τριοβασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμια αποσπάται από την κοινότητα Πέραν Τριοβασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαρώνας αποσπάται από την κοινότητα Πέραν Τριοβασάλου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αδάμας αποσπάται από την κοινότητα Αδάμαντος και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Ανάνες (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μήλου

Ο νέος οικισμός Αντίμηλος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μήλου

Ο νέος οικισμός Αρκάδιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μήλου

Ο νέος οικισμός Παξιμάδι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μήλου

Ο νέος οικισμός Πηλονήσιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μήλου

Ο νέος οικισμός Πρασονήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μήλου

Ο νέος οικισμός Γλαρονήσια (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τριοβασάλου

Ο οικισμός Θειωρυχεία Μήλου του δήμου μετονομάζεται σε Θειωρυχείο

09/05/2011

Ο οικισμός Θειωρυχείο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αρκάδιο (νησίς) του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Κυριακή και προσάρτησή του στο δήμο Μήλου

Αναγνώριση του οικισμού Καμίνια και προσάρτησή του στο δήμο Μήλου

Αναγνώριση του οικισμού Κήπος και προσάρτησή του στο δήμο Μήλου

Αναγνώριση του οικισμού Παλιοχώρι και προσάρτησή του στο δήμο Μήλου

Αναγνώριση του οικισμού Προβατάς και προσάρτησή του στο δήμο Μήλου


Κ. Μονής (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μονή από το δήμο Τραγαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σίφωνες αποσπάται από το δήμο Τραγαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σίφωνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπατσίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπατσί από το δήμο Άρνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο Άρνης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Μπατσί και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπατσίου

16/05/1928

Ο οικισμός Όρμος Μπατσί της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μαμακά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπατσίου

Αναγνώριση του οικισμού Γιάνουλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπατσίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αντώνιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπατσίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπατσίου

Αναγνώριση του οικισμού Στιβάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπατσίου

Αναγνώριση του οικισμού Δαμασκηνός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπατσίου

16/10/1940

Ο οικισμός Αγίας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γιάνουλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαμακά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δαμασκηνός της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δαμασκηνός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπατσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Μπατσί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Στιβάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Δαμασκηνός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μυκόνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μύκονος

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Τήνου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Τουρλιανής προσαρτάται στο δήμο Μυκόνου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Άνω Μερά προσαρτάται στο δήμο Μυκόνου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Παλαιοκάστρου προσαρτάται στο δήμο Μυκόνου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Τουρλιανής του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Παλαιοκάστρου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δήλος ή Ρήνεια (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Μυκόνου

Ο οικισμός Περίχωρα Μυκόνου προσαρτάται στο δήμο Μυκόνου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μικρά Δήλος προσαρτάται στο δήμο Μυκόνου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μύκονος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυκόνου

Ο οικισμός Άνω Μερά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Μεράς Μυκόνου

Ο οικισμός Μαράθι ή Περίχωρα Μυκόνου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαραθίου ή Περιχώρων Μυκόνου

Ο οικισμός Δήλος ή Ρήνεια (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυκόνου

Ο οικισμός Μικρά Δήλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυκόνου

Το όνομα του οικισμού Περίχωρα Μυκόνου του δήμου διορθώνεται σε Μαράθι ή Περίχωρα Μυκόνου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μυκόνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μύκονος από το δήμο Μυκόνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δήλος ή Ρήνεια (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μυκόνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μικρά Δήλος αποσπάται από το δήμο Μυκόνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 435Α - 27/11/1915

Ο οικισμός Μαράθι ή Περίχωρα Μυκόνου αποσπάται από την κοινότητα Μαραθίου ή Περιχώρων Μυκόνου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μουρζικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Λινόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Δροσοπελούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Βρύση Γλάστρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Βόρειες Πλευρές και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Βόθωνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Αργύραινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ισίδωρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δήλος ή Ρήνεια (νησίς) της κοινότητας διορθώνεται σε Ρήνεια (νησίς)

Το όνομα του οικισμού Μικρά Δήλος της κοινότητας διορθώνεται σε Δήλος (νησίς)

Ο οικισμός Μαράθι ή Περίχωρα Μυκόνου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αργύραινα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βόθωνας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βόρειες Πλευρές της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βρύση Γλάστρου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δροσοπελούλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λινόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μουρζικά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μυκονίων

Δ. Μυκονίων (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μυκόνου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Στέφανος και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

Αναγνώριση του οικισμού Ορνός και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

Αναγνώριση του οικισμού Πλατύς Γιαλός και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

Αναγνώριση του οικισμού Τούρλος και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μπάος και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πλιντρί και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

Αναγνώριση του οικισμού Ψαρρού και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

Αναγνώριση του οικισμού Φάρος Αρμενιστής και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Διακόφτης και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

Αναγνώριση του οικισμού Κλουβάς και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Μερά αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαφάτη αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κάβουρας (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μυκονίων

Ο νέος οικισμός Κρομμύδι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μυκονίων

Ο νέος οικισμός Μαρμαρονήσιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μυκονίων

Ο νέος οικισμός Σφοντήλι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μυκονίων

Ο νέος οικισμός Τραγονήσιον (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Άνω Μεράς Μυκόνου

Ο νέος οικισμός Χταπόδια (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Άνω Μεράς Μυκόνου


Δ. Νάξου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Νάξος

Ο οικισμός Αγκίδια προσαρτάται στο δήμο Νάξου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Χρυσοστόμου προσαρτάται στο δήμο Νάξου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Ουρσουλίνων προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Μονή Ιησουϊτών προσαρτάται στο δήμο Νάξου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Χρυσοστόμου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Νάξος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νάξου

Ο οικισμός Αγκίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νάξου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Νάξου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νάξος από το δήμο Νάξου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγκίδια αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δυτική Επισκοπή προσαρτάται στην κοινότητα Νάξου

16/05/1928

Ο οικισμός Δυτική Επισκοπή της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Χρυσοστόμου και προσάρτησή του στην κοινότητα Νάξου

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νάξου

Δ. Νάξου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νάξου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Αρσένιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αρσενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάραγκας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αρσενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αννα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αρσενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στελίδα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αρσενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αρσενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίβλος αποσπάται από την κοινότητα Βίβλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλανάδος αποσπάται από την κοινότητα Γαλανάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Γαλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλινάδον αποσπάται από την κοινότητα Γλινάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εγγαρές αποσπάται από την κοινότητα Εγγαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρωτήρι αποσπάται από την κοινότητα Κινιδάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κινίδαρος αποσπάται από την κοινότητα Κινιδάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θαλέλαιος αποσπάται από την κοινότητα Μελάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλανες αποσπάται από την κοινότητα Μελάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Μελάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρουνοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μελάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρή Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα Σαγκρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σαγκρί αποσπάται από την κοινότητα Σαγκρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα Σαγκρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανακάρι αποσπάται από την κοινότητα Σαγκρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σαγκρί αποσπάται από την κοινότητα Σαγκρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Σαγκρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιοι Πάντες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Αρσενίου

Ο νέος οικισμός Πλάκα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βίβλου

Ο νέος οικισμός Μαστοράκης προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Αρσενίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νάξος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μάραγκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Ακρωτήρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κάτω Σαγκρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κουρουνοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Άγιος Θαλέλαιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κανακάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Αγκίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Άνω Σαγκρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μέση Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μαστοράκης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Αγία Αννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Γλινάδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μικρή Βίγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Άγιος Αρσένιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Γαλανάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Εγγαρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κινίδαρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μονή Χρυσοστόμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Παναγία (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Στελίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μέλανες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Βίβλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νάξος από το δήμο Νάξου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάραγκας αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρωτήρι αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σαγκρί αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρουνοχώρι αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θαλέλαιος αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανακάρι αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκίδια αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σαγκρί αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστοράκης αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αννα αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλινάδον αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρή Βίγλα αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αρσένιος αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλανάδος αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εγγαρές αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κινίδαρος αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Χρυσοστόμου αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία (νησίς) αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στελίδα αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλανες αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίβλος αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζάλας αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαντός αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δανακός αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμαλάς αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμαριώνας αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόλλων αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουτσούνα αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργοκοιλιώτισσα αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγαρίδια αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδώ αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάκι αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσιπάπη αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνίς αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απέραθος αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνερμος αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίφωνες αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρβουριά αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαδόν αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκείον αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργάκι αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρίσης αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χίλια Βρύση αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλότιον αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιασσός αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρακλό αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρωνος αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιώνας αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από το δήμο Δρυμαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλιδούρα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Σχοινούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άργιλος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Σχοινούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσσαριά αποσπάται από την κοινότητα Σχοινούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχοινούσσα αποσπάται από την κοινότητα Σχοινούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οφειδούσσα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Σχοινούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Κουφονησίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάζαρος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Κουφονησίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουλούφι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Κουφονησίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούλγαρη (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Κουφονησίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλαρονήσιο (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Κουφονησίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Κουφονησίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κουφονήσι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Κουφονησίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασούρα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Κουφονησίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέρος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Κουφονησίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοίνικας αποσπάται από την κοινότητα Κουφονησίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφονήσι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Κουφονησίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Πλάκα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Κουφονησίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βενέτικο (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλος Αβελάς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρός Αβελάς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοταρίτισσα αποσπάται από την κοινότητα Δονούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκυλονήσιο (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Δονούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Δονούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Δονούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δονούσα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Δονούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Δονούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχαίρες (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Δονούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερσίνη αποσπάται από την κοινότητα Δονούσης και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Δασκαλιό (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Αναγνώριση του οικισμού Μάκαρες (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Αναγνώριση του οικισμού Πλάκα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων


Δ. Ναούσης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Νάουσα

Ο οικισμός Κώστος προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Λογκοβάρδας προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Λογκοβάρδας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Νάουσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ναούσης

Ο οικισμός Κώστος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κώστου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ναούσης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νάουσα από το δήμο Ναούσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Λογγοβάρδας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λάγγερη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Κρώγα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Αμπελάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Αγίου Αποστόλου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Πρωτόρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Λειβάδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Ξιφάρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Φυλεζίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Φάρος Κόρακος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Σάντα Μαρία και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρες και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

16/10/1940

Ο οικισμός Αγίου Αποστόλου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κρώγα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σάντα Μαρία της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φάρος Κόρακος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φυλεζίου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λάγγερη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αμπελάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ξιφάρας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λειβάδια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πρωτόρια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καμάρες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 131Α - 27/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Πάρου του νομού Κυκλάδων

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Καμάραι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Καλή (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Κολυμπήθρες και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Αντωνίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Λάγκερη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Ξιφάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Πρωτόργια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Αμπελάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναούσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κολυμπήθρες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Πρωτόργια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αντωνίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Λάγκερη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Καμάραι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Αγία Καλή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Ξιφάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Αμπελάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Νάουσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο οικισμός Μονή Λογγοβάρδας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Οίας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Οία (Επάνω Μεριά)

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Οία (Επάνω Μεριά) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 9Α - 09/04/1851

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Οία (Επάνω Μεριά) από το δήμο Θήρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Θόλος προσαρτάται στο δήμο Οίας

Ο οικισμός Περίβολος προσαρτάται στο δήμο Οίας

Ο οικισμός Φοινικιά προσαρτάται στο δήμο Οίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Οία (Επάνω Μεριά) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Οίας

Ο οικισμός Περίβολος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οίας

Ο οικισμός Θόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οίας

Ο οικισμός Φοινικιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οίας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Οίας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Οία (Επάνω Μεριά) από το δήμο Οίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Περίβολος αποσπάται από το δήμο Οίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θόλος αποσπάται από το δήμο Οίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φοινικιά αποσπάται από το δήμο Οίας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Αμμουδιού και προσάρτησή του στην κοινότητα Οίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Οία (Επάνω Μεριά) της κοινότητας διορθώνεται σε Οία

Ο οικισμός Λιμήν Αμμουδιού της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Αμμουδιού και προσάρτησή του στην κοινότητα Οίας

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Αρμένης και προσάρτησή του στην κοινότητα Οίας

19/03/1961

Ο οικισμός Περίβολος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Οία της κοινότητας

Ο οικισμός Όρμος Αμμουδιού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Όρμος Αρμένης της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παράδεισος και προσάρτησή του στην κοινότητα Οίας

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Αμμουδιού και προσάρτησή του στην κοινότητα Οίας

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Αρμένης και προσάρτησή του στην κοινότητα Οίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα Θηρασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από την κοινότητα Θηρασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θηρασία αποσπάται από την κοινότητα Θηρασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από την κοινότητα Θηρασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Όρμος Κόρφου προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Θηρασίας

Ο νέος οικισμός Κολούμπος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Οίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Όρμος Κόρφου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Κολούμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Θόλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Όρμος Αρμένης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Θηρασία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Οία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Φοινικιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Όρμος Αμμουδιού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Όρμου Κορθίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Όρμος Κορθίου από το δήμο Κορθίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χώναι αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρογόν αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα προσαρτάται στην κοινότητα Όρμου Κορθίου

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καππαριάς

ΦΕΚ 316Α - 30/12/1927

Ο οικισμός Αλαμαννιά αποσπάται από την κοινότητα Καππαριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Καππαριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Όρμος Κορθίου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κορθίου

Ο οικισμός Αλαμαννιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Ρογόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Χώναι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πάγου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πάγος από το δήμο Σύρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 102Α - 16/03/1915

Ο οικισμός Παρακοπή προσαρτάται στην κοινότητα Πάγου

Ο οικισμός Αβράμι προσαρτάται στην κοινότητα Πάγου

Ο οικισμός Αγρός προσαρτάται στην κοινότητα Πάγου

Ο οικισμός Μεσαριά προσαρτάται στην κοινότητα Πάγου

Ο οικισμός Σταυρός προσαρτάται στην κοινότητα Πάγου

Ο οικισμός Επισκοπειό προσαρτάται στην κοινότητα Πάγου

Ο οικισμός Βορριάς Βελιάς προσαρτάται στην κοινότητα Πάγου

18/12/1920

Ο οικισμός Αβράμι της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Ο οικισμός Σταυρός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βορριάς Βελιάς της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κατάφια Βέλλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάγου

Αναγνώριση του οικισμού Σπανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάγου

Αναγνώριση του οικισμού Μάλλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάγου

ΦΕΚ 378Α - 06/12/1933

Ο οικισμός Επισκοπειό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σύρου

Ο οικισμός Μάλλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σύρου

16/10/1940

Ο οικισμός Κατάφια Βέλλας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σπανός της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Σύρου

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Σύρου

Ο οικισμός Πάγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Σύρου

Ο οικισμός Παρακοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Σύρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοπόλεως (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 251Α - 07/09/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιόπολις από την κοινότητα Πιτροφού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κυρά Ελεούσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Κόλυμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοπόλεως

16/10/1940

Ο οικισμός Κυρά Ελεούσα της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ελεούσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόπολη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Κόλυμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πανόρμου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πύργος Πανόρμου

Ο οικισμός Πλατεία προσαρτάται στο δήμο Πανόρμου

Ο οικισμός Ιστέρνια προσαρτάται στο δήμο Πανόρμου

Ο οικισμός Καρδιανή προσαρτάται στο δήμο Πανόρμου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βενερδάδος προσαρτάται στο δήμο Πανόρμου

Ο οικισμός Ισμαήλ προσαρτάται στο δήμο Πανόρμου

Ο οικισμός Μαμάδος προσαρτάται στο δήμο Πανόρμου

Ο οικισμός Μαρλάς προσαρτάται στο δήμο Πανόρμου

Ο οικισμός Χούσουλα προσαρτάται στο δήμο Πανόρμου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Πύργος Πανόρμου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργου

Ο οικισμός Ιστέρνια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιστερνίων

Ο οικισμός Καρδιανή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρδιανής

Ο οικισμός Ισμαήλ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο οικισμός Μαμάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο οικισμός Μαρλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο οικισμός Πλατιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο οικισμός Βεναρδάδος ή Δεναρδάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο οικισμός Χούσουλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Το όνομα του οικισμού Πλατεία του δήμου διορθώνεται σε Πλατιά

Το όνομα του οικισμού Βενερδάδος του δήμου διορθώνεται σε Βεναρδάδος ή Δεναρδάδος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Πύργου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πύργος Πανόρμου από το δήμο Πανόρμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ισμαήλ αποσπάται από το δήμο Πανόρμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαμάδος αποσπάται από το δήμο Πανόρμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρλάς αποσπάται από το δήμο Πανόρμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλατιά αποσπάται από το δήμο Πανόρμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βεναρδάδος ή Δεναρδάδος αποσπάται από το δήμο Πανόρμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χούσουλα αποσπάται από το δήμο Πανόρμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Ο οικισμός Πύργος Πανόρμου της κοινότητας μετονομάζεται σε Πάνορμος Τήνου

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πανόρμου Τήνου

Κ. Πανόρμου Τήνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πύργου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Πανόρμου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πανόρμου Τήνου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βεναρδάδος ή Δεναρδάδος της κοινότητας διορθώνεται σε Βεναρδάτος

Ο οικισμός Χούσουλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ισμαήλ της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Πάνορμος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Πανόρμου Τήνου

Αναγνώριση του οικισμού Δύσβατον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Πανόρμου Τήνου

19/03/1961

Ο οικισμός Πάνορμος (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κουμελάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Πανόρμου Τήνου

Αναγνώριση του οικισμού Μαλλί και προσάρτησή του στην κοινότητα Πανόρμου Τήνου

Αναγνώριση του οικισμού Ρόχαρης και προσάρτησή του στην κοινότητα Πανόρμου Τήνου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Όρμος Πανόρμου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Κουμελάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Ρόχαρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Μαλλί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Πάνορμος Τήνου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Μαρλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Πλατιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Δύσβατον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Μαμάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Βεναρδάτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πάρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πάρος (Παροικία)

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Ωλίαρος αποσπάται από το δήμο Ωλιάρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου προσαρτάται στο δήμο Πάρου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρπήσσης

Ο οικισμός Μονή Χριστού Δάσους προσαρτάται στο δήμο Πάρου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Χριστού Δάσους του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάμπος προσαρτάται στο δήμο Πάρου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Πάρος (Παροικία) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πάρου

Ο οικισμός Αντίπαρος (Ωλίαρος) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντιπάρου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αντιπάρου

Το όνομα του οικισμού Ωλίαρος του δήμου διορθώνεται σε Αντίπαρος (Ωλίαρος)

Ο δήμος καταργείται

Κ. Πάρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πάρος (Παροικία) από το δήμο Πάρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ζωοδόχου Πηγής και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Εξοχικαί Θέσεις και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

16/10/1940

Ο οικισμός Εξοχικαί Θέσεις της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Χριστού Δάσους και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

ΦΕΚ 131Α - 27/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Πάρου του νομού Κυκλάδων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κακάπετρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

Αναγνώριση του οικισμού Χωριδάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

Αναγνώριση του οικισμού Κουκουμαλεύς και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

Αναγνώριση του οικισμού Νοτιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

Αναγνώριση του οικισμού Καλάμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

Αναγνώριση του οικισμού Βουνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρες και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

Αναγνώριση του οικισμού Βουτάκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Χαράλαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

Αναγνώριση του οικισμού Σωτήρες και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

Αναγνώριση του οικισμού Γλυσίδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

Αναγνώριση του οικισμού Έλητας και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

Αναγνώριση του οικισμού Πούντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

14/03/1971

Ο οικισμός Νοτιά της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Σπυρίδων (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάρου

ΦΕΚ 41Α - 09/04/1986

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Πάρου

Δ. Πάρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 41Α - 09/04/1986

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Πάρου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κρωτήρι και προσάρτησή του στο δήμο Πάρου

Αναγνώριση του οικισμού Παράσπορος και προσάρτησή του στο δήμο Πάρου

Αναγνώριση του οικισμού Σαρακίνικο και προσάρτησή του στο δήμο Πάρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα Αγκαιριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλαρόμπουτα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Αγκαιριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεραντζιά αποσπάται από την κοινότητα Αγκαιριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτάκος αποσπάται από την κοινότητα Αγκαιριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκαιριά αποσπάται από την κοινότητα Αγκαιριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακριά Μύτη αποσπάται από την κοινότητα Αγκαιριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Τρυπητής αποσπάται από την κοινότητα Αγκαιριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από την κοινότητα Αγκαιριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντερονήσι αποσπάται από την κοινότητα Αγκαιριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Αρχιλόχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλιά αποσπάται από την κοινότητα Αρχιλόχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδες αποσπάται από την κοινότητα Αρχιλόχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μώλος αποσπάται από την κοινότητα Αρχιλόχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Αρχιλόχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αρχιλόχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώστος αποσπάται από την κοινότητα Κώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαράθι αποσπάται από την κοινότητα Κώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιστέρνιον αποσπάται από την κοινότητα Κώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνιά αποσπάται από την κοινότητα Λευκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκαι αποσπάται από την κοινότητα Λευκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Λευκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρον Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Λευκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφά αποσπάται από την κοινότητα Λευκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από την κοινότητα Λευκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυός αποσπάται από την κοινότητα Μαρπήσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργάκι αποσπάται από την κοινότητα Μαρπήσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρπησσα αποσπάται από την κοινότητα Μαρπήσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούρλος αποσπάται από την κοινότητα Μαρπήσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίσω Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Μαρπήσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζάνες αποσπάται από την κοινότητα Μαρπήσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσή Ακτή αποσπάται από την κοινότητα Μαρπήσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλάς αποσπάται από την κοινότητα Μαρπήσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολυμπήθρες αποσπάται από την κοινότητα Ναούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρωτόργια αποσπάται από την κοινότητα Ναούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αντωνίου αποσπάται από την κοινότητα Ναούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάγκερη αποσπάται από την κοινότητα Ναούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάραι αποσπάται από την κοινότητα Ναούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Ναούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Καλή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ναούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξιφάρα αποσπάται από την κοινότητα Ναούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάς αποσπάται από την κοινότητα Ναούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάουσα αποσπάται από την κοινότητα Ναούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Λογγοβάρδας αποσπάται από την κοινότητα Ναούσης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Γαϊδουρονήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναούσης

Ο νέος οικισμός Γαλιάτσος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναούσης

Ο νέος οικισμός Γλαροπούντα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναούσης

Ο νέος οικισμός Εβριόκαστρο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναούσης

Ο νέος οικισμός Μαυρονήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναούσης

Ο νέος οικισμός Μικρονήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναούσης

Ο νέος οικισμός Παντερονήσιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναούσης

Ο νέος οικισμός Τεταρτονήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναούσης

Ο νέος οικισμός Τηγάνι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναούσης

Ο νέος οικισμός Τούρλος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναούσης

Ο νέος οικισμός Φιλίδι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναούσης

Ο νέος οικισμός Φοίνισσες (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναούσης

Ο νέος οικισμός Δρυονήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαρπήσσης

Ο νέος οικισμός Μακρονήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαρπήσσης

Ο νέος οικισμός Άγιος Αρτέμιος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναούσης

Ο οικισμός Βουτάκου του δήμου μετονομάζεται σε Βουτάκος

Ο οικισμός Κουκουμαλεύς του δήμου μετονομάζεται σε Κουκουμαυλές

Ο οικισμός Χωριδάκιον του δήμου μετονομάζεται σε Χωριουδάκι

Ο οικισμός Τσουκάλια του δήμου μετονομάζεται σε Τσουκαλιά

09/05/2011

Ο οικισμός Γλαροπούντα (νησίς) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παντερονήσιο (νησίς) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Αγκαιριάς μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Αρχιλόχου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Μαρπήσσης μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Δ. Περαίας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κώμη

Ο οικισμός Περάστρα προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Μοναστήρια προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Σκλαβοχώρι προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Λάζαρος προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Αγάπη προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Κελλιά προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Κάτω Κλείσμα προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Καρκάδος προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Δαραμπάδος προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Κάμπος προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Σμαρδάκετο προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Σκαλάδος προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Κρόκος προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Λουτρά προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Αετοφωλιά προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Ξυνάρα προσαρτάται στο δήμο Περαίας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Λάζαρος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωσήφ (Δυτική Επισκοπή) προσαρτάται στο δήμο Περαίας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή και Σχολή Ουρσουλινών προσαρτάται στο δήμο Περαίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κελλιών

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κώμης Τήνου

Ο οικισμός Καρκάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κελλιών

Ο οικισμός Κάτω Κλύσμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κελλιών

Ο οικισμός Αετοφωλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κελλιών

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κώμης Τήνου

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κώμης Τήνου

Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κώμης Τήνου

Ο οικισμός Σκλαβοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κώμης Τήνου

Ο οικισμός Ξυνάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κώμης Τήνου

Ο οικισμός Σμαρδάκοιτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κώμης Τήνου

Ο οικισμός Σκαλάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κώμης Τήνου

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κώμης Τήνου

Ο οικισμός Κρόκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κώμης Τήνου

Ο οικισμός Δαραμπάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κώμης Τήνου

Ο οικισμός Δυτική Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κώμης Τήνου

Ο οικισμός Μονή και Σχολή Ουρσουλινών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κώμης Τήνου

Ο οικισμός Περάστρα ή Περιστέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κώμης Τήνου

Το όνομα του οικισμού Κάτω Κλείσμα του δήμου διορθώνεται σε Κάτω Κλύσμα

Το όνομα του οικισμού Μονή Αγίου Ιωσήφ (Δυτική Επισκοπή) του δήμου διορθώνεται σε Δυτική Επισκοπή

Το όνομα του οικισμού Σμαρδάκετο του δήμου διορθώνεται σε Σμαρδάκοιτος

Το όνομα του οικισμού Μοναστήρια του δήμου διορθώνεται σε Μοναστήριον

Το όνομα του οικισμού Περάστρα του δήμου διορθώνεται σε Περάστρα ή Περιστέρα

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πέραν Τριοβασάλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πέραν Τριοβασάλος από το δήμο Μήλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τριοβασάλος αποσπάται από το δήμο Μήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Περκάρικα αποσπάται από το δήμο Μήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Εντεύθεν Τριοβασάλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέραν Τριοβασάλου

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Τριοβασάλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τριοβασάλου

Ο οικισμός Περκάρικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τριοβασάλου

16/05/1928

Ο οικισμός Εντεύθεν Τριοβασάλος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πέραν Τριοβασάλος της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Απολλώνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέραν Τριοβασάλου

Αναγνώριση του οικισμού Βούδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέραν Τριοβασάλου

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Πέραν Τριοβασάλου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

Κ. Πέραν Τριοβασάλου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Κυκλάδων

Κ. Πέραν Τριοβασάλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 223Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κυκλάδων από το νομό Αττικής

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κόμια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέραν Τριοβασάλου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κατσαρώνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέραν Τριοβασάλου

ΦΕΚ 203Α - 05/12/1985

Ο οικισμός Πέραν Τριοβασάλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Απολλώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Βούδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Κόμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Κατσαρώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πιτροφού (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πιτροφός από το δήμο Άνδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζαγανιάρης αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιόπολις αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Παναχράντου αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Ζαγανιάρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

Ο οικισμός Μονή Παναχράντου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

ΦΕΚ 251Α - 07/09/1923

Ο οικισμός Παλαιόπολις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοπόλεως

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μελίδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πιτροφού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πιτροφός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μελίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ποσειδωνίας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ποσειδωνία από το δήμο Σύρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βήσσα αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φοίνικας αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Στεγαστό προσαρτάται στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Ο οικισμός Κόμητο προσαρτάται στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Ο οικισμός Νήταις προσαρτάται στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Ο οικισμός Μέγας Αιγιαλός προσαρτάται στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Ο οικισμός Σταυριά προσαρτάται στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Ο οικισμός Άδειατα προσαρτάται στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Ο οικισμός Κονιζωπή προσαρτάται στην κοινότητα Ποσειδωνίας

18/12/1920

Ο οικισμός Νήταις της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μέγας Αιγιαλός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σταυριά της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Χαλέπα Φοίνικος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Αναγνώριση του οικισμού Ψαχνόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Αναγνώριση του οικισμού Τούρλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Αναγνώριση του οικισμού Χαλέπα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Αναγνώριση του οικισμού Αγκαθοπαίς και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Αναγνώριση του οικισμού Αβραάμ και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βήσσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Αναγνώριση του οικισμού Αρβανίτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Αναγνώριση του οικισμού Αργελιός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Αναγνώριση του οικισμού Κριός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Αναγνώριση του οικισμού Λιαρωπά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Αναγνώριση του οικισμού Λίμνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Αναγνώριση του οικισμού Μέγας Γιαλός - Νήτες και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Αναγνώριση του οικισμού Υδρέος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

16/10/1940

Ο οικισμός Στεγαστό της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κόμητο της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κονιζωπή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αβραάμ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγκαθοπαίς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Βήσσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αρβανίτη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αργελιός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάμπια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κριός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιαρωπά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λίμνη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μέγας Γιαλός - Νήτες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τούρλος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Υδρέος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χαλέπα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χαλέπα Φοίνικος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ψαχνόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άδειατα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Ο οικισμός Φοίνικας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φοίνικος

Ο οικισμός Βήσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φοίνικος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άδειατα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μέγας Γιαλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποσειδωνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποσειδωνία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ποσειδωνίας

Ο οικισμός Άδειατα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποσειδωνίας

Ο οικισμός Μέγας Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποσειδωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ποσειδωνίας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ποσειδωνία από την κοινότητα Ποσειδωνίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βάρη αποσπάται από την κοινότητα Βάρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζόλιμνος αποσπάται από την κοινότητα Βάρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγας Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα Βάρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άδειατα αποσπάται από την κοινότητα Ποσειδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγας Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα Ποσειδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βήσσα αποσπάται από την κοινότητα Φοίνικος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοίνικας αποσπάται από την κοινότητα Φοίνικος και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άσπρο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βάρης

Ο νέος οικισμός Νάτα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βάρης

Ο νέος οικισμός Στρογγυλό (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ποσειδωνίας

Ο νέος οικισμός Σχινονήσιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ποσειδωνίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ποσειδωνία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Βάρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Σχινονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Φοίνικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Μέγας Γιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Βήσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Άσπρο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Άδειατα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Νάτα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Αζόλιμνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Μέγας Γιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Στρογγυλό (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ποταμιάς (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ποταμιά από το δήμο Βίβλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ποταμιά στον οικισμό Άνω Ποταμιά

Ο οικισμός Ποταμιά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λιεράδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποταμιάς

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποταμιάς

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποταμιάς

Αναγνώριση του οικισμού Μεσαία Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποταμιάς

16/10/1940

Ο οικισμός Λιεράδος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 277Α - 19/10/1976

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Ποταμιά στον οικισμό Μέση Ποταμιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέση Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πύργου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πύργος από το δήμο Καλλίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο Καλλίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πύργος της κοινότητας διορθώνεται σε Πύργος Καλλίστης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πύργου Καλλίστης

Κ. Πύργου Καλλίστης (Κυκλάδων)

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Αθηνιός και προσάρτησή του στην κοινότητα Πύργου Καλλίστης

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πύργου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Όρμος Αθηνιός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Πύργος Καλλίστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαγκρίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαγκρί από το δήμο Βίβλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κανακάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγκρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγκρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σαγκρί στον οικισμό Άνω Σαγκρί

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Σαγκρί και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγκρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Σαγκρί και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγκρίου

Ο οικισμός Σαγκρί της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καστράκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγκρίου

Αναγνώριση του οικισμού Μικρή Βίγλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγκρίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγκρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρή Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Άνω Σαγκρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Κανακάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Κάτω Σαγκρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Παναγία (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σερίφου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σέριφος

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Παναγία προσαρτάται στο δήμο Σερίφου

Ο οικισμός Γαλανή προσαρτάται στο δήμο Σερίφου

Ο οικισμός Κένταρχος προσαρτάται στο δήμο Σερίφου

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών προσαρτάται στο δήμο Σερίφου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κουταλάς προσαρτάται στο δήμο Σερίφου

Ο οικισμός Λειβάδι προσαρτάται στο δήμο Σερίφου

Ο οικισμός Μέγα Λειβάδι προσαρτάται στο δήμο Σερίφου

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στο δήμο Σερίφου

Ο οικισμός Ράμος προσαρτάται στο δήμο Σερίφου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πύργος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αβύσσαλος προσαρτάται στο δήμο Σερίφου

Ο οικισμός Μεγάλο Χωριό προσαρτάται στο δήμο Σερίφου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μέγα Λειβάδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλου Λειβαδίου

Ο οικισμός Σέριφος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σερίφου

Ο οικισμός Κένταρχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σερίφου

Ο οικισμός Αβύσσαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σερίφου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σερίφου

Ο οικισμός Ράμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σερίφου

Ο οικισμός Μεγάλο Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σερίφου

Ο οικισμός Κουταλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σερίφου

Ο οικισμός Γαλανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σερίφου

Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σερίφου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σερίφου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σέριφος από το δήμο Σερίφου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κένταρχος αποσπάται από το δήμο Σερίφου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αβύσσαλος αποσπάται από το δήμο Σερίφου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Σερίφου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ράμος αποσπάται από το δήμο Σερίφου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεγάλο Χωριό αποσπάται από το δήμο Σερίφου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουταλάς αποσπάται από το δήμο Σερίφου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαλανή αποσπάται από το δήμο Σερίφου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από το δήμο Σερίφου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μεγάλο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλου Λειβαδίου

Ο οικισμός Κουταλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλου Λειβαδίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ταξιαρχών και προσάρτησή του στην κοινότητα Σερίφου

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σερίφου

16/05/1928

Ο οικισμός Λαγκάδι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αβύσσαλος της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λειβάδι της κοινότητας διορθώνεται σε Λιβάδιον

Αναγνώριση του οικισμού Βαγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σερίφου

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σερίφου

ΦΕΚ 55Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Κουταλάς αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Λιβαδίου Σερίφου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεγάλο Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Λιβαδίου Σερίφου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεγάλο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Λιβαδίου Σερίφου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Βαγιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πύργος της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Σερίφου

Αναγνώριση του οικισμού Γάνεμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σερίφου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ευαγγελιστρίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σερίφου

Αναγνώριση του οικισμού Συκαμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σερίφου

Αναγνώριση του οικισμού Σεριφοπούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σερίφου

17/03/1991

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κέας του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Μήλου του νομού Κυκλάδων

Αναγνώριση του οικισμού Πλατύ Γιαλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Σερίφου

Αναγνώριση του οικισμού Αβυσσαλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Σερίφου

ΦΕΚ 242Α - 30/12/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σερίφου

Δ. Σερίφου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 242Α - 30/12/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σερίφου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Βους (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Σερίφου

Αναγνώριση του οικισμού Γλαρονήσιο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Σερίφου


Δ. Σικίνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σίκινος

Ο οικισμός Χωρίον προσαρτάται στο δήμο Σικίνου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Χωρίον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σίκινος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σικίνου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σικίνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σίκινος από το δήμο Σικίνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Βουνίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σικίνου

16/10/1940

Ο οικισμός Βουνίον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αλοπρόνοια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σικίνου

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Σικίνου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

Κ. Σικίνου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων

Κ. Σικίνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 126Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Μήλου του νομού Κυκλάδων

17/03/1991

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Θήρας του νομού Κυκλάδων

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Αβολαδονήσιο (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σικίνου

Αναγνώριση του οικισμού Καλόγερος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σικίνου

Αναγνώριση του οικισμού Κάραβος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σικίνου

Αναγνώριση του οικισμού Καρδιώτισσα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σικίνου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σικίνου

Δ. Σικίνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σικίνου


Δ. Σίφνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σίφνος

Ο οικισμός Αρτεμών προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

18-07-1836

Ο οικισμός Απολλωνία αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταβατή αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξάμπελα αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πετάλι αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήρι της Θεοτόκου (Βρύσεως) αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήρι του Προφήτου Ηλία αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 6Α - 28/02/1859

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σίφνος στον οικισμό Απολλωνία

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σίφνος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάστρον προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μοναστήρι του Προφήτου Ηλία του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φάρος προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μοναστήρι της Θεοτόκου (Βρύσεως) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φάρος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Πετάλι προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Καμάρες προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αρτεμών αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρτεμώνος Σίφνου

Ο οικισμός Απολλωνία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Απολλωνίας Σίφνου

Ο οικισμός Άνω Πετάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρτεμώνος Σίφνου

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

Ο οικισμός Εξάμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

Ο οικισμός Καταβατή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

Ο οικισμός Κάτω Πετάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

Ο οικισμός Καμάρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 156Α - 30/07/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Απολλωνία από την κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πετάλι αποσπάται από την κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιτριανή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύγιαλος αποσπάται από την κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάρος αποσπάται από την κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρες αποσπάται από την κοινότητα Αρτεμώνος Σίφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτεμών αποσπάται από την κοινότητα Αρτεμώνος Σίφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Αρτεμώνος Σίφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χερρόνησος αποσπάται από την κοινότητα Αρτεμώνος Σίφνου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Τρουλάκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρτεμώνος Σίφνου


Κ. Σκαδού (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκαδόν από το δήμο Κορωνίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μέση και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκαδού

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μέσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκαδόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Στενής (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Στενή

Ο οικισμός Μουσουλού προσαρτάται στο δήμο Στενής

Ο οικισμός Ποταμιά προσαρτάται στο δήμο Στενής

Ο οικισμός Κέχρος προσαρτάται στο δήμο Στενής

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Στενής

Ο οικισμός Μέση προσαρτάται στο δήμο Στενής

Ο οικισμός Φαλατάδος προσαρτάται στο δήμο Στενής

Ο οικισμός Βώλαξ προσαρτάται στο δήμο Στενής

Ο οικισμός Κουμάρος προσαρτάται στο δήμο Στενής

Ο οικισμός Ξόμπουργος προσαρτάται στο δήμο Στενής

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ξόμπουργος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τζάδος προσαρτάται στο δήμο Στενής

Ο οικισμός Μονή Αγίου Φραγκίσκου προσαρτάται στο δήμο Στενής

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Σωσθενίου

Δ. Σωσθενίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Στενής

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Ουρσουλίνων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Ιησουϊτών του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Αγίου Φραγκίσκου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Φαλατάδος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαλατάδου

Ο οικισμός Στενή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στενής

Ο οικισμός Βώλαξ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλατάδου

Ο οικισμός Κουμάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλατάδου

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στενής

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στενής

Ο οικισμός Τζάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στενής

Ο οικισμός Μουσουλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στενής

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στενής

Ο οικισμός Κέχρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στενής

Ο δήμος καταργείται

Κ. Στενής (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στενή από το δήμο Σωσθενίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Σωσθενίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Σωσθενίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τζάδος αποσπάται από το δήμο Σωσθενίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μουσουλού αποσπάται από το δήμο Σωσθενίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από το δήμο Σωσθενίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κέχρος αποσπάται από το δήμο Σωσθενίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Στενής

16/05/1928

Ο οικισμός Καμάρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μουσουλού της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρσίνη

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Στενής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιβάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Τζάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Κέχρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Στενή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στενιών (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στενιαί από το δήμο Άνδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στενιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συνετίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Συνέτη από το δήμο Άνδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συνέτη της κοινότητας διορθώνεται σε Συνέτιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συνέτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορθίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σύρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σύρος

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βάρη προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Χρούσα προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Επισκοπείον προσαρτάται στο δήμο Σύρου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Γαλησσάς προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Μάννα προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Ποσειδωνία προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Φοίνικας προσαρτάται στο δήμο Σύρου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Πάγος προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Μονή Ιησουϊτών προσαρτάται στο δήμο Σύρου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Αληθινή προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Βήσσα προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Γυάρος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Καμίνια προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Καρναρόλαις προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Κύνι προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Μάρμαρα προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Πλακούρα προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Πέτρα προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Σκληπί προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Τάλαντα προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Φλέβα προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Φύλακας προσαρτάται στο δήμο Σύρου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Επισκοπείον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Ιησουϊτών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιβάδια προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Τράφος προσαρτάται στο δήμο Σύρου

Ο οικισμός Τουρκί προσαρτάται στο δήμο Σύρου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γαλησσάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλησσά

Ο οικισμός Πάγος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πάγου

Ο οικισμός Βάρη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάρης

Ο οικισμός Ποσειδωνία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποσειδωνίας

Ο οικισμός Σύρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σύρου

Ο οικισμός Μάννα (Ροζιά) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάννα

Ο οικισμός Χρούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βάρης

Ο οικισμός Βήσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Ο οικισμός Φοίνικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποσειδωνίας

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

Ο οικισμός Φλέβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

Ο οικισμός Τράφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

Ο οικισμός Σκληπί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

Ο οικισμός Φύλακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

Ο οικισμός Καρναρόλαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

Ο οικισμός Πλακούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

Ο οικισμός Αληθινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμουπόλεως

Ο οικισμός Γυάρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σύρου

Ο οικισμός Κύνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σύρου

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μάννα

Ο οικισμός Τουρκί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μάννα

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μάννα

Ο οικισμός Τάλαντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μάννα

Το όνομα του οικισμού Μάννα του δήμου διορθώνεται σε Μάννα (Ροζιά)

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σύρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σύρος από το δήμο Σύρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γυάρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κύνι αποσπάται από το δήμο Σύρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δυτική Επισκοπή προσαρτάται στην κοινότητα Σύρου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Αληθινή και προσάρτησή του στην κοινότητα Σύρου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Βαρβάρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σύρου

16/05/1928

Ο οικισμός Δυτική Επισκοπή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίας Βαρβάρας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αληθινή της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βαρλίδια Επισκοπής και προσάρτησή του στην κοινότητα Σύρου

ΦΕΚ 378Α - 06/12/1933

Ο οικισμός Επισκοπειό αποσπάται από την κοινότητα Πάγου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάλλια αποσπάται από την κοινότητα Πάγου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Μάλλια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βαρλίδια Επισκοπής της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 250Α - 28/09/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σύρου

Δ. Σύρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 250Α - 28/09/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σύρου

ΦΕΚ 322Α - 25/11/1949

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Άνω Σύρου

Δ. Άνω Σύρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 322Α - 25/11/1949

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Σύρου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παπούρι και προσάρτησή του στο δήμο Άνω Σύρου

Αναγνώριση του οικισμού Πλατύ Βουνί και προσάρτησή του στο δήμο Άνω Σύρου

Αναγνώριση του οικισμού Φοινικιά και προσάρτησή του στο δήμο Άνω Σύρου

Αναγνώριση του οικισμού Χαλανδριανή και προσάρτησή του στο δήμο Άνω Σύρου

Αναγνώριση του οικισμού Άη Μιχάλης και προσάρτησή του στο δήμο Άνω Σύρου

Αναγνώριση του οικισμού Μίττακας και προσάρτησή του στο δήμο Άνω Σύρου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στο δήμο Άνω Σύρου

Αναγνώριση του οικισμού Αληθινή και προσάρτησή του στο δήμο Άνω Σύρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλησσάς αποσπάται από την κοινότητα Γαλησσά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δανακός αποσπάται από την κοινότητα Γαλησσά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από την κοινότητα Πάγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από την κοινότητα Πάγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάγος αποσπάται από την κοινότητα Πάγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρακοπή αποσπάται από την κοινότητα Πάγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρούσα αποσπάται από την κοινότητα Χρούσων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Βαρβαρούσα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Άνω Σύρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παπούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Μίττακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Αληθινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Πάγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Δανακός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Χρούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Επισκοπειό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Βαρβαρούσα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Άη Μιχάλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Φοινικιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Χαλανδριανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Γαλησσάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Παρακοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Κύνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Γυάρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Πλατύ Βουνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο οικισμός Άνω Σύρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο δήμος καταργείται


Δ. Σύρου-Ερμούπολης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ερμούπολις από το δήμο Ερμουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Στρογγυλό (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ερμουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τάλαντα αποσπάται από το δήμο Ερμουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζόλιμνος αποσπάται από το δήμο Ερμουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάννα αποσπάται από το δήμο Ερμουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διδύμη ή Γαϊδουρονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ερμουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μάννα αποσπάται από το δήμο Ερμουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποσειδωνία αποσπάται από το δήμο Ποσειδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάρη αποσπάται από το δήμο Ποσειδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχινονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ποσειδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοίνικας αποσπάται από το δήμο Ποσειδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγας Γιαλός αποσπάται από το δήμο Ποσειδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βήσσα αποσπάται από το δήμο Ποσειδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ποσειδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άδειατα αποσπάται από το δήμο Ποσειδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάτα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ποσειδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζόλιμνος αποσπάται από το δήμο Ποσειδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγας Γιαλός αποσπάται από το δήμο Ποσειδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλό (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ποσειδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπούρι αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίττακας αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αληθινή αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάγος αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δανακός αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρούσα αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπειό αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβαρούσα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άη Μιχάλης αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοινικιά αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλανδριανή αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλησσάς αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρακοπή αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κύνι αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γυάρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύ Βουνί αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σύρος αποσπάται από το δήμο Άνω Σύρου και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Σχοινούσης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 221Α - 28/09/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σχοινούσα από την κοινότητα Καταπόλων Αμοργού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μεσσαριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σχοινούσης

Αναγνώριση του οικισμού Παναγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σχοινούσης

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σχοινούσα στον οικισμό Παναγιά

Ο οικισμός Σχοινούσα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Παναγιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Σχοινούσσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σχοινούσσης

Κ. Σχοινούσσης (Κυκλάδων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σχοινούσης

17/03/1991

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θήρας του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Νάξου του νομού Κυκλάδων

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Άργιλος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σχοινούσσης

Αναγνώριση του οικισμού Κλιδούρα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σχοινούσσης

Αναγνώριση του οικισμού Οφειδούσσα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σχοινούσσης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κλιδούρα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Άργιλος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μεσσαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Σχοινούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Οφειδούσσα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τήνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τήνος

01-01-1840

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουντάδος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζιγαλάδος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρνάδος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμουρδιαί αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κτικάδος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζιράδος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απεργάδος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριαντάρος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερδεμιάρος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ζιγαλάδος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σμουρδιαί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δύο Χωρία προσαρτάται στο δήμο Τήνου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κεχροβουνίου προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Μονή και Σχολή Ουρσουλίνων προσαρτάται στο δήμο Τήνου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή και Σχολή Ουρσουλίνων του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Σπεράδος προσαρτάται στο δήμο Τήνου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κτικάδος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κτικάδου

Ο οικισμός Δύο Χωρία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δύο Χωρίων

Ο οικισμός Τήνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τήνου

Ο οικισμός Τριαντάρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τριαντάρου

Ο οικισμός Απεργάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κτικάδου

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κτικάδου

Ο οικισμός Χατζιράδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κτικάδου

Ο οικισμός Ζυμπεράδος ή Σπεράδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κτικάδου

Ο οικισμός Αρνάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δύο Χωρίων

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κεχροβουνίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δύο Χωρίων

Ο οικισμός Μουντάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τριαντάρου

Ο οικισμός Μπερδεμιάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τριαντάρου

Το όνομα του οικισμού Σπεράδος του δήμου διορθώνεται σε Ζυμπεράδος ή Σπεράδος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Τήνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τήνος από το δήμο Τήνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Τήνου και προσάρτησή του στην κοινότητα Τήνου

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Τήνου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 154Α - 22/04/1929

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Τήνου

Δ. Τήνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 154Α - 22/04/1929

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Τήνου

Κ. Τήνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τήνος από το δήμο Τήνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Δ. Τήνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Ο οικισμός Τήνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τήνου

Κ. Τήνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Τήνου

Δ. Τήνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Τήνου

ΦΕΚ 59Α - 12/03/1953

Ο οικισμός Μουντάδος αποσπάται από την κοινότητα Τριαντάρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Στενής και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στο δήμο Τήνου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Φωκάς και προσάρτησή του στο δήμο Τήνου

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Σταυρού και προσάρτησή του στο δήμο Τήνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φερό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Δύο Χωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυχνάφτια αποσπάται από την κοινότητα Δύο Χωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύο Χωρία αποσπάται από την κοινότητα Δύο Χωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρνάδος αποσπάται από την κοινότητα Δύο Χωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ιωάννου αποσπάται από την κοινότητα Δύο Χωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κεχροβουνίου αποσπάται από την κοινότητα Δύο Χωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από την κοινότητα Τριαντάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριαντάρος αποσπάται από την κοινότητα Τριαντάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερδεμιάρος αποσπάται από την κοινότητα Τριαντάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Τριαντάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαούτη αποσπάται από την κοινότητα Τριαντάρου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Λιμήν Σταυρού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μαμάδος αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέχρος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμάρος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βώλαξ αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαλατάδος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζάδος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταραμπάδος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδα αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κλύσμα αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλάδος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περάστρα αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρόκος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζιράδος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβοχώρι αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενή αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ρωμανός αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμαρδάκιον αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξινάρα αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετοφωλιά αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδιανή αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κτικάδος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπεράδος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Ιστερνίων αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Καρδιανής αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υστέρνια αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολυμπήθρα αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Πανόρμου αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμελάς αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόχαρης αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλλί αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνορμος Τήνου αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρλάς αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατιά αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύσβατον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεναρδάτος αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μάρκος - Τσιαμπιά και προσάρτησή του στο δήμο Τήνου

Αναγνώριση του οικισμού Βουρνή και προσάρτησή του στο δήμο Τήνου

Αναγνώριση του οικισμού Φσίνος και προσάρτησή του στο δήμο Τήνου


Δ. Τραγαίας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χαλκί

Ο οικισμός Κεραμί προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Καλόξυλος προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Μονή προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Μονήτσια προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Κουτσοχειράδες προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Κυνήδαρος προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Ακάδημοι προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Βουρβουριά προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Δαμαλάς προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Δαμαριώνας προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Φιλότιον αποσπάται από το δήμο Απειράνθου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Τσικαλαριόν προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Σίφωνες προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κυνήδαρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυνηδάρου

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονής

Ο οικισμός Φιλότιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιλοτίου

Ο οικισμός Δαμαριώνας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαμαριώνος

Ο οικισμός Χαλκί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλκίου

Ο οικισμός Σίφωνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μονής

Ο οικισμός Βουρβουριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμαριώνος

Ο οικισμός Δαμαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμαριώνος

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκίου

Ο οικισμός Κεραμί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκίου

Ο οικισμός Ακάδημοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκίου

Ο οικισμός Τσικαλαριόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκίου

Ο οικισμός Μονήτσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκίου

Ο οικισμός Κουτσοχεράδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκίου

Ο οικισμός Καλόξυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκίου

Το όνομα του οικισμού Κουτσοχειράδες του δήμου διορθώνεται σε Κουτσοχεράδος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τριαντάρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τριαντάρος από το δήμο Τήνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μουντάδος αποσπάται από το δήμο Τήνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπερδεμιάρος αποσπάται από το δήμο Τήνου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Μπερδεμιάρος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 59Α - 12/03/1953

Ο οικισμός Μουντάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μπερδεμιάρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριαντάρου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λαούτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριαντάρου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Βαρβάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριαντάρου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Σώστης και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριαντάρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Τριαντάρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Μπερδεμιάρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Λαούτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τριοβασάλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τριοβασάλος από την κοινότητα Πέραν Τριοβασάλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Περκάρικα αποσπάται από την κοινότητα Πέραν Τριοβασάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Περκάρικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τριοβασάλος της κοινότητας

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Τριοβασάλου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

Κ. Τριοβασάλου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Κυκλάδων

Κ. Τριοβασάλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 223Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κυκλάδων από το νομό Αττικής

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μανδράκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριοβασάλου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Ανάργυροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριοβασάλου

Αναγνώριση του οικισμού Φυλακωπή και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριοβασάλου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεράσιμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριοβασάλου

Αναγνώριση του οικισμού Μύτικας και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριοβασάλου

Αναγνώριση του οικισμού Πάχαινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριοβασάλου

ΦΕΚ 203Α - 05/12/1985

Ο οικισμός Τριοβασάλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Μανδράκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Φυλακωπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Άγιος Γεράσιμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Πάχαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τριποτάμου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τριπόταμος

Ο οικισμός Μουντάδος προσαρτάται στο δήμο Τριποτάμου

Ο οικισμός Ζιγαλάδος προσαρτάται στο δήμο Τριποτάμου

Ο οικισμός Αρνάδος προσαρτάται στο δήμο Τριποτάμου

Ο οικισμός Σμουρδιαί προσαρτάται στο δήμο Τριποτάμου

Ο οικισμός Κτικάδος προσαρτάται στο δήμο Τριποτάμου

Ο οικισμός Χατζιράδος προσαρτάται στο δήμο Τριποτάμου

Ο οικισμός Απεργάδος προσαρτάται στο δήμο Τριποτάμου

Ο οικισμός Τριαντάρος προσαρτάται στο δήμο Τριποτάμου

Ο οικισμός Μπερδεμιάρος προσαρτάται στο δήμο Τριποτάμου

01-01-1840

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Μουντάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Ζιγαλάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Αρνάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Σμουρδιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Κτικάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Χατζιράδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Απεργάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Τριαντάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Μπερδεμιάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τρυπητής (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τρυπητή από το δήμο Μήλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο Μήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο Μήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κληματοβούνι αποσπάται από το δήμο Μήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Βάτος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κληματοβούνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λίμνη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ζεφυρία και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρυπητής

Αναγνώριση του οικισμού Θειωρυχεία Μήλου και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρυπητής

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Τρυπητής (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

Κ. Τρυπητής (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Κυκλάδων

Κ. Τρυπητής (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 223Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κυκλάδων από το νομό Αττικής

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάναβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρυπητής

Αναγνώριση του οικισμού Κλήμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρυπητής

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Σχινωπή και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρυπητής

ΦΕΚ 203Α - 05/12/1985

Ο οικισμός Τρυπητή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Ζεφυρία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Θειωρυχεία Μήλου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Κάναβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Ο οικισμός Σχινωπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μήλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Υδρούσας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαύριον από την κοινότητα Γαυρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμμόλοχος αποσπάται από την κοινότητα Αμολόχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γαύριο αποσπάται από την κοινότητα Άνω Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχόλη αποσπάται από την κοινότητα Άνω Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Απροβάτου αποσπάται από την κοινότητα Απροβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Απροβάτου αποσπάται από την κοινότητα Απροβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από την κοινότητα Απροβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από την κοινότητα Απροβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλικάδρος αποσπάται από την κοινότητα Απροβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατένι αποσπάται από την κοινότητα Αρνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρνάς αποσπάται από την κοινότητα Αρνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρέματα αποσπάται από την κοινότητα Αρνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Συμεών αποσπάται από την κοινότητα Βιταλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιτάλι αποσπάται από την κοινότητα Βιταλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γίδες αποσπάται από την κοινότητα Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπρί αποσπάται από την κοινότητα Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κατάκοιλος αποσπάται από την κοινότητα Κατακοίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από την κοινότητα Κατακοίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατένη Κατακοίλου αποσπάται από την κοινότητα Κατακοίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιστού αποσπάται από την κοινότητα Μακροταντάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβάρι αποσπάται από την κοινότητα Μακροταντάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Μακροταντάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρίδι αποσπάται από την κοινότητα Μακροταντάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάρτες αποσπάται από την κοινότητα Μακροταντάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακροτάνταλο αποσπάται από την κοινότητα Μακροταντάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερμηγκιές αποσπάται από την κοινότητα Μακροταντάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από την κοινότητα Μπατσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπατσί αποσπάται από την κοινότητα Μπατσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στιβάρι αποσπάται από την κοινότητα Μπατσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμασκηνός αποσπάται από την κοινότητα Μπατσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπολη αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόλυμπος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Φελλός αποσπάται από την κοινότητα Φελλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Φελλός αποσπάται από την κοινότητα Φελλού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Η ονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Αμολόχου του δήμου διορθώνεται σε Αμμολόχου

Ο νέος οικισμός Ακαμάτης (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαυρίου

Ο νέος οικισμός Γάιδαρος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαυρίου

Ο νέος οικισμός Μεγάλο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαυρίου

Ο νέος οικισμός Πλατύ (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαυρίου

Ο νέος οικισμός Πράσσο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαυρίου

Ο νέος οικισμός Τουρλίτης (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαυρίου

Το όνομα του οικισμού Αμόλοχος του δήμου διορθώνεται σε Αμμόλοχος

Το όνομα του οικισμού Γαύριον του δήμου διορθώνεται σε Γαύριο

Το όνομα του οικισμού Άνω Γαύριον του δήμου διορθώνεται σε Άνω Γαύριο

Το όνομα του οικισμού Άνω Απρόβατον του δήμου διορθώνεται σε Άνω Απροβάτου

Το όνομα του οικισμού Κάτω Απρόβατον του δήμου διορθώνεται σε Κάτω Απροβάτου

Το όνομα του οικισμού Αλικάνδρον του δήμου διορθώνεται σε Αλικάδρος

Το όνομα του οικισμού Καλαμάκιον του δήμου διορθώνεται σε Καλαμάκι

Το όνομα του οικισμού Κούτσιον του δήμου διορθώνεται σε Κούτσι

Το όνομα του οικισμού Αρνάς του δήμου διορθώνεται σε Άρνη

Το όνομα του οικισμού Ατένη του δήμου διορθώνεται σε Ατένι

Το όνομα του οικισμού Ρεύματα του δήμου διορθώνεται σε Ρέματα

Το όνομα του οικισμού Ατένη Κατακοίλου του δήμου διορθώνεται σε Ατένι Κατακοίλου

Το όνομα του οικισμού Μακροτάνταλον του δήμου διορθώνεται σε Μακροτάνταλο

Το όνομα του οικισμού Βαρίδιον του δήμου διορθώνεται σε Βαρίδι

Το όνομα του οικισμού Καλυβάριον του δήμου διορθώνεται σε Καλυβάρι

Το όνομα του οικισμού Παλαιστό του δήμου διορθώνεται σε Παλαιστού

Το όνομα του οικισμού Παλαιόπολις του δήμου διορθώνεται σε Παλαιόπολη

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άνω Γαύριο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Γάιδαρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μακροτάνταλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Άγιος Συμεών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Γαύριο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Άρνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Παλαιόπολη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Τουρλίτης (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μερμηγκιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κάτω Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Ακαμάτης (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κυπρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Πράσσο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Πλατύ (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μεγάλο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Επάνω Φελλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κόλυμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μπατσί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αμμόλοχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Σχόλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Καλυβάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Γίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Ρέματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Δαμασκηνός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αλικάδρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Στιβάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Βαρίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Παλαιστού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Ατένι Κατακοίλου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Βιτάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Χάρτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Ατένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κάτω Φελλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Άνω Απροβάτου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κάτω Απροβάτου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Υρίας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λεύκαι

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Λεύκαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρπήσσης

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 14Α - 22/02/1865

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λεύκαι από το δήμο Μαρπήσσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λεύκαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λευκών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Φαλατάδου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φαλατάδος από το δήμο Σωσθενίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βώλαξ αποσπάται από το δήμο Σωσθενίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουμάρος αποσπάται από το δήμο Σωσθενίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Βλασάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Φαλατάδου

Αναγνώριση του οικισμού Καθολικάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Φαλατάδου

16/05/1928

Ο οικισμός Βλασάδος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καθολικάδος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαλατάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Βώλαξ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Ο οικισμός Κουμάρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εξωμβούργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φελλού (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φελλός από το δήμο Γαυρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Φελλός της κοινότητας διορθώνεται σε Επάνω Φελλός

Αναγνώριση του οικισμού Βασαμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Φελλού

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Φελλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Φελλού

14/03/1971

Ο οικισμός Βασαμιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Φελλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Επάνω Φελλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φιλοτίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φιλότιον από το δήμο Τραγαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καλαντός και προσάρτησή του στην κοινότητα Φιλοτίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φιλότιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Καλαντός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φοίνικος (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φοίνικας από την κοινότητα Ποσειδωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βήσσα αποσπάται από την κοινότητα Ποσειδωνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βήσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποσειδωνίας

Ο οικισμός Φοίνικας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποσειδωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Φολεγάνδρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φολέγανδρος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Αγκάλη προσαρτάται στο δήμο Φολεγάνδρου

Ο οικισμός Άνω Μεριά προσαρτάται στο δήμο Φολεγάνδρου

Ο οικισμός Λειβάδι προσαρτάται στο δήμο Φολεγάνδρου

Ο οικισμός Πετούσα προσαρτάται στο δήμο Φολεγάνδρου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άνω Μεριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Μεριάς Φολέγανδρου

Ο οικισμός Φολέγανδρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φολεγάνδρου

Ο οικισμός Αγκάλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Μεριάς Φολέγανδρου

Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φολεγάνδρου

Ο οικισμός Πετούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φολεγάνδρου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Φολεγάνδρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φολέγανδρος από το δήμο Φολεγάνδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από το δήμο Φολεγάνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετούσα αποσπάται από το δήμο Φολεγάνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κάστρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Φολεγάνδρου

16/10/1940

Ο οικισμός Πετούσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάστρον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καραβοστάτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Φολεγάνδρου

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Φολεγάνδρου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

Κ. Φολεγάνδρου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων

Κ. Φολεγάνδρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 126Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Μήλου του νομού Κυκλάδων

17/03/1991

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Θήρας του νομού Κυκλάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μεριάς Φολέγανδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγκάλη αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μεριάς Φολέγανδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Μεριά αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μεριάς Φολέγανδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιος Ιωάννης (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φολεγάνδρου

Ο νέος οικισμός Δρακονήσιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φολεγάνδρου

Ο νέος οικισμός Τρία Αδέλφια (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φολεγάνδρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Φολεγάνδρου

Δ. Φολεγάνδρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Φολεγάνδρου


Κ. Χαλκίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαλκί από το δήμο Τραγαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Τραγαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κεραμί αποσπάται από το δήμο Τραγαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ακάδημοι αποσπάται από το δήμο Τραγαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσικαλαριόν αποσπάται από το δήμο Τραγαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονήτσια αποσπάται από το δήμο Τραγαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτσοχεράδος αποσπάται από το δήμο Τραγαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλόξυλος αποσπάται από το δήμο Τραγαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χαλκί της κοινότητας διορθώνεται σε Χαλκείον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χαλκείου

Κ. Χαλκείου (Κυκλάδων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χαλκίου

Ο οικισμός Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κουτσοχεράδος της κοινότητας μετονομάζεται σε Χείμαρρος

Ο οικισμός Μονήτσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Ράχη

05/04/1981

Ο οικισμός Ακάδημοι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χαλκείον της κοινότητας

Ο οικισμός Καλόξυλος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χαλκείον της κοινότητας

Ο οικισμός Κεραμί της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χαλκείον της κοινότητας

Ο οικισμός Τσικαλαριόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χείμαρρος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ζωοδόχος Πηγή και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλκείου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαλκείον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Δρυμαλίας

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χρούσων (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 404Α - 30/12/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χρούσα από την κοινότητα Βάρης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Περδίκι αποσπάται από την κοινότητα Βάρης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κήπος αποσπάται από την κοινότητα Μάννα και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 316Α - 10/09/1931

Ο οικισμός Κήπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάννα

16/10/1940

Ο οικισμός Περδίκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Σύρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ωλιάρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ωλίαρος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Ωλίαρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάρου

Ο δήμος καταργείται