ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγαθονησίου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 40Α - 09/03/1954

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγαθονήσιον από το δήμο Πάτμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλο Χωριό και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγαθονησίου

Αναγνώριση του οικισμού Μικρό Χωριό και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγαθονησίου

ΦΕΚ 107Α - 21/07/1962

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αγαθονήσιον στον οικισμό Μεγάλο Χωριό

Ο οικισμός Αγαθονήσιον της κοινότητας καταργείται.

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Γλάρος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγαθονησίου

Αναγνώριση του οικισμού Κουνέλι (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγαθονησίου

Αναγνώριση του οικισμού Νερά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγαθονησίου

Αναγνώριση του οικισμού Ψαθονήσιο (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγαθονησίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αγαθονησίου

Δ. Αγαθονησίου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αγαθονησίου


Κ. Αγίου Ισιδώρου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Ισίδωρος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αταβύρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αντιμαχείας (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αντιμάχεια

Ο οικισμός Μαστιχάριον προσαρτάται στην κοινότητα Αντιμαχείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αντιμάχεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ηρακλειδών

Ο οικισμός Μαστιχάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειδών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Απερίου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Απέριον

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κατώδιο και προσάρτησή του στην κοινότητα Απερίου

Αναγνώριση του οικισμού Κυρά Παναγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Απερίου

Αναγνώριση του οικισμού Μυρτώνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Απερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Απέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Μυρτώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Κατώδιο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Απολακκιάς (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Απολακκιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Απολακκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Ρόδου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Απόλλωνα (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Απόλλωνα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Απόλλωνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμείρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρκάσας (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρκάσα

Ο οικισμός Φοινίκιον προσαρτάται στην κοινότητα Αρκάσας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρκάσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Φοινίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρνίθας (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρνίθα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρνίθα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Ρόδου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρχαγγέλου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρχάγγελος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μοναστήριον η Τσαμπίκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρχαγγέλου

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αρχαγγέλου

Δ. Αρχαγγέλου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αρχαγγέλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαλών αποσπάται από την κοινότητα Μαλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαράκι αποσπάται από την κοινότητα Μαλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάσαρη αποσπάται από την κοινότητα Μασάρων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Στεγνά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρχαγγέλου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μάσαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Χαράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Μοναστήριον η Τσαμπίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Στεγνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Μαλών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αρχιπόλεως (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρχίπολις

Ο οικισμός Ελεούσα προσαρτάται στην κοινότητα Αρχιπόλεως

ΦΕΚ 81Α - 10/05/1957

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διμυλιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχίπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αφάντου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασκληπιείου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ασκληπιειό

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κιοτάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασκληπιείου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασκληπιειό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Ρόδου

Ο οικισμός Κιοτάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Ρόδου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αστυπαλαίας (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αστυπάλαια

Ο οικισμός Λιβάδια προσαρτάται στο δήμο Αστυπαλαίας

Ο οικισμός Σύρνα (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Αστυπαλαίας

Ο οικισμός Οφιδούσα (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Αστυπαλαίας

Ο οικισμός Κουνούποι προσαρτάται στο δήμο Αστυπαλαίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Βαθύ και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Μαλτεζάνα και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Μαλτεζάνα του δήμου μετονομάζεται σε Ανάληψις

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Αυγό (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Γλυνό (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Ζαφοράς (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Κουτσομύτι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Μεσονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Πλακίδα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Ποντικούσα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Στεφάνια (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Φωκιονήσια (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Χονδρό (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Χονδρονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Κυριακή (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Αδελφοί (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Κατσαγρέλλι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Τηγάνι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αστυπαλαίας


Κ. Ασφενδιού (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ασφενδιού

Ο οικισμός Ζηπάριον προσαρτάται στην κοινότητα Ασφενδιού

Ο οικισμός Χαϊχούτες προσαρτάται στην κοινότητα Ασφενδιού

ΦΕΚ 196Α - 02/09/1950

Ο οικισμός Χαϊχούτες της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Δημήτριος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Αλυκή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασφενδιού

19/03/1961

Ο οικισμός Αλυκή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τιγκάκιον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Τιγκάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασφενδιού

Αναγνώριση του οικισμού Λαγούδι - Ζια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασφενδιού

ΦΕΚ 34Α - 11/02/1980

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ασφενδιού στον οικισμό Ζηπάριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζηπάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Δικαίου

Ο οικισμός Λαγούδι - Ζια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δικαίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δικαίου

Ο οικισμός Ασφενδιού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δικαίου

Ο οικισμός Τιγκάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δικαίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αταβύρου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Έμπωνας από την κοινότητα Έμπωνα και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ισιδώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδρικόν αποσπάται από την κοινότητα Έμπωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρητηνία (Κάστελλος) αποσπάται από την κοινότητα Κρητηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμειρος Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα Κρητηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόλιθος αποσπάται από την κοινότητα Μονολίθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακκίον αποσπάται από την κοινότητα Σιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιάνα αποσπάται από την κοινότητα Σιάνων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Λακκίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Κάμειρος Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Μονόλιθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Έμπωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Μανδρικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Κρητηνία (Κάστελλος) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αφάντου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αφάντου

Ο οικισμός Κολύμπια (Σαν Μπενεντέτο) προσαρτάται στην κοινότητα Αφάντου

19/03/1961

Το όνομα του οικισμού Κολύμπια (Σαν Μπενεντέτο) της κοινότητας διορθώνεται σε Κολύμπια

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αφάντου

Δ. Αφάντου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αφάντου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχίπολις αποσπάται από την κοινότητα Αρχιπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αρχίπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Κολύμπια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Αφάντου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βατίου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βάτι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Ρόδου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βωλάδας (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βωλάδα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λάστος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βωλάδας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάστος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Βωλάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γενναδίου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γεννάδιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γεννάδιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νότιας Ρόδου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαματρίας (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δαματριά

Ο οικισμός Καλαμώνας (Πεβεράνιο) προσαρτάται στην κοινότητα Δαματρίας

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Καλαμώνας (Πεβεράνιο) της κοινότητας διορθώνεται σε Επάνω Καλαμών

ΦΕΚ 207Α - 06/08/1952

Ο οικισμός Κάτω Καλαμών αποσπάται από την κοινότητα Παραδεισίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Ο οικισμός Επάνω Καλαμών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Θεολόγου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαματριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλούδων

Ο οικισμός Κάτω Καλαμών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλούδων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δικαίου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ζηπάριον από την κοινότητα Ασφενδιού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λαγούδι - Ζια αποσπάται από την κοινότητα Ασφενδιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Ασφενδιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασφενδιού αποσπάται από την κοινότητα Ασφενδιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τιγκάκιον αποσπάται από την κοινότητα Ασφενδιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από την κοινότητα Πυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυλίον αποσπάται από την κοινότητα Πυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λινοπότης αποσπάται από την κοινότητα Πυλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ασφενδιού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κω

Ο οικισμός Λαγούδι - Ζια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κω

Ο οικισμός Λινοπότης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κω

Ο οικισμός Πυλίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κω

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κω

Ο οικισμός Τιγκάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κω

Ο οικισμός Ζηπάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κω

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κω

Ο δήμος καταργείται


Κ. Διμυλιάς (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Διμυλιά

ΦΕΚ 81Α - 10/05/1957

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα Αρχιπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διμυλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμείρου

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμείρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εμπορειού (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Εμπορειός

Ο οικισμός Πάλοι προσαρτάται στην κοινότητα Εμπορειού

Ο οικισμός Γυαλί (νησίς) προσαρτάται στην κοινότητα Εμπορειού

07/04/1951

Ο οικισμός Γυαλί (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παναγίας Κυράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπορειού

17/03/1991

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Κυράς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πάλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νισύρου

Ο οικισμός Εμπορειός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νισύρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Έμπωνα (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Έμπωνας

Ο οικισμός Μανδρικόν προσαρτάται στην κοινότητα Έμπωνα

Ο οικισμός Νάνοι προσαρτάται στην κοινότητα Έμπωνα

ΦΕΚ 207Α - 06/08/1952

Ο οικισμός Μανδρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρητηνίας

31/12/1966

Ο οικισμός Μανδρικόν αποσπάται από την κοινότητα Κρητηνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 96Α - 13/06/1967

Ο οικισμός Μανδρικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανδρικού

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Μανδρικόν αποσπάται από την κοινότητα Μανδρικού και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Ο οικισμός Νάνοι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Έμπωνας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αταβύρου

Ο οικισμός Μανδρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αταβύρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ηρακλειδών (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αντιμάχεια από την κοινότητα Αντιμαχείας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μαστιχάριον αποσπάται από την κοινότητα Αντιμαχείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδάμαινα αποσπάται από την κοινότητα Καρδαμαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάριον αποσπάται από την κοινότητα Κεφάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ονια αποσπάται από την κοινότητα Κεφάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Κεφάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέφαλος αποσπάται από την κοινότητα Κεφάλου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ονια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κω

Ο οικισμός Μαστιχάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κω

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κω

Ο οικισμός Καμάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κω

Ο οικισμός Κέφαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κω

Ο οικισμός Καρδάμαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κω

Ο οικισμός Αντιμάχεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κω

Ο δήμος καταργείται


Κ. Θολού (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Θολός

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Θολός της κοινότητας διορθώνεται σε Θεολόγος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Θεολόγου

Κ. Θεολόγου (Δωδεκανήσου)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Θολού

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Ο οικισμός Επάνω Καλαμών αποσπάται από την κοινότητα Δαματρίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επάνω Καλαμών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλούδων

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλούδων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ιστρίου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ίστριος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ίστριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Ρόδου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλαβάρδα (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλαβάρδα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαβάρδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμείρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλάθου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάλαθος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κόκκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλάθου

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Ο οικισμός Κόκκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Θεοτόκος

05/04/1981

Ο οικισμός Θεοτόκος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάλαθος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάλαθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λινδίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καλλιθέας (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Φαληράκιον από την κοινότητα Καλυθιών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλυθιαί αποσπάται από την κοινότητα Καλυθιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαΐρι αποσπάται από την κοινότητα Κοσκινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμούδες αποσπάται από την κοινότητα Κοσκινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσκινού αποσπάται από την κοινότητα Κοσκινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσιά αποσπάται από την κοινότητα Κοσκινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψίνθος αποσπάται από την κοινότητα Ψίνθου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τσαΐρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Ψίνθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Καλυθιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Κοσκινού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Φαληράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Αμμούδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Βρυσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καλυθιών (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλυθιαί

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Φαληράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλυθιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαληράκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καλλιθέας

Ο οικισμός Καλυθιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιθέας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καλύμνου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάλυμνος

Ο οικισμός Αργινώντα προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Χωριό προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Άργος προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Βαθύς προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Βοθύνοι προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Μυρτέαι προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Μπροστά προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Σκαλιά προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Τέλενδος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Ψέριμος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Εμπορειός προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

ΦΕΚ 196Α - 02/09/1950

Ο οικισμός Μπροστά του δήμου μετονομάζεται σε Πάνορμος

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων του δήμου καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μασούριον και προσάρτησή του στο δήμο Καλύμνου

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Καλυμνίων

Δ. Καλυμνίων (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Καλύμνου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καμάριον και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

05/04/1981

Ο οικισμός Μασούριον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μυρτέαι του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Βλυχάδια και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Ίμια - Λιμνιά δύο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

Αναγνώριση του οικισμού Ίμια - Λιμνιά ένα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

Αναγνώριση του οικισμού Καλαβρός (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

Αναγνώριση του οικισμού Καλόλιμνος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

Αναγνώριση του οικισμού Μαυροπινάκι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

Αναγνώριση του οικισμού Νερά (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτη (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

Αναγνώριση του οικισμού Σαφονήδι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

Αναγνώριση του οικισμού Χτένι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

09/05/2011

Ο οικισμός Χωριό του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαυροπινάκι (νησίς) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χτένι (νησίς) του δήμου καταργείται.


Δ. Καμείρου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σορωνή από την κοινότητα Σορωνής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Απόλλωνα αποσπάται από την κοινότητα Απόλλωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διμυλιά αποσπάται από την κοινότητα Διμυλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα Διμυλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαβάρδα αποσπάται από την κοινότητα Καλαβάρδα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα Πλατανίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα Πλατανίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπί αποσπάται από την κοινότητα Σαλάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Σαλάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάλακος αποσπάται από την κοινότητα Σαλάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάναι αποσπάται από την κοινότητα Φανών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Φάναι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Καπί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Σορωνή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Απόλλωνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Διμυλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Καλαβάρδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Σάλακος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καρδαμαίνης (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρδάμαινα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρδάμαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειδών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κάσου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φρύ

Ο οικισμός Παναγιά προσαρτάται στο δήμο Κάσου

Ο οικισμός Αρμάθια (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Κάσου

Ο οικισμός Αρβανιτοχώριον προσαρτάται στο δήμο Κάσου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα προσαρτάται στο δήμο Κάσου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Πόλιον και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Μακρονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Καροφύλλα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

Αναγνώριση του οικισμού Κούρικα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

Αναγνώριση του οικισμού Λίτρα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτη (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

Αναγνώριση του οικισμού Ποντικονήσια (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

Αναγνώριση του οικισμού Ποριονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

Αναγνώριση του οικισμού Στρογγύλη (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

ΦΕΚ 630Β - 20/03/2013

Ο οικισμός Αστακίδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρπάθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διβούνια (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρπάθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμηλή (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρπάθου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 208Α - 11/12/2018

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου

Δ. Ηρωικής Νήσου Κάσου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 208Α - 11/12/2018

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κάσου


Δ. Καστελόριζου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καστελλόριζον

Ο οικισμός Ρω (Άγιος Γεώργιος) (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Καστελόριζου

Ο οικισμός Στρογγυλή (Υψηλή) (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Καστελόριζου

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Καστελλόριζον του δήμου μετονομάζεται σε Μεγίστη

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Μεγίστης

Δ. Μεγίστης (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Καστελόριζου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγίστης

Αναγνώριση του οικισμού Αγριέλαια (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγίστης

Αναγνώριση του οικισμού Μαυρό Ποινί (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγίστης

Αναγνώριση του οικισμού Πολύφαδος δύο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγίστης

Αναγνώριση του οικισμού Πολύφαδος ένα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγίστης

Αναγνώριση του οικισμού Ψωμί (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγίστης

Αναγνώριση του οικισμού Ψωραδιά (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγίστης

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Μαύρο Ποϊνί Μεγάλο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγίστης


Κ. Κατταβίας (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κατταβία

Ο οικισμός Άγιος Παύλος (Σαν Μάρκο) προσαρτάται στην κοινότητα Κατταβίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πρασονήσιον (νησίς Φάρος) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατταβίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρασονήσιον (νησίς Φάρος) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Ρόδου

Ο οικισμός Κατταβία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Ρόδου

Ο οικισμός Άγιος Παύλος (Σαν Μάρκο) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Ρόδου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεφάλου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κέφαλος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Καμάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφάλου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφάλου

Αναγνώριση του οικισμού Ονια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφάλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειδών

Ο οικισμός Ονια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειδών

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειδών

Ο οικισμός Κέφαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειδών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοσκινού (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοσκινού

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα (Τσαΐρι) προσαρτάται στην κοινότητα Κοσκινού

14/03/1971

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα (Τσαΐρι) της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αμμούδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοσκινού

Αναγνώριση του οικισμού Βρυσιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοσκινού

Αναγνώριση του οικισμού Τσαΐρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοσκινού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσαΐρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιθέας

Ο οικισμός Αμμούδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιθέας

Ο οικισμός Κοσκινού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιθέας

Ο οικισμός Βρυσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιθέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρεμαστής (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κρεμαστή

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αερολιμήν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρεμαστής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πεταλούδων

Ο οικισμός Αερολιμήν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλούδων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρητηνίας (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κρητηνία (Κάστελλος)

ΦΕΚ 207Α - 06/08/1952

Ο οικισμός Μανδρικόν αποσπάται από την κοινότητα Έμπωνα και προσαρτάται στην κοινότητα

31/12/1966

Ο οικισμός Μανδρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Έμπωνα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάμειρος Σκάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρητηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρητηνία (Κάστελλος) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αταβύρου

Ο οικισμός Κάμειρος Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αταβύρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κω (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κως

Ο οικισμός Κερμετές προσαρτάται στο δήμο Κω

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Κερμετές του δήμου μετονομάζεται σε Πλατάνιον

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Φωκάς και προσάρτησή του στο δήμο Κω

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παραδείσι του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Παραδείσι και προσάρτησή του στο δήμο Κω

05/04/1981

Ο οικισμός Παραδείσι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κως του δήμου

Ο οικισμός Πλατάνιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κως του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ονια αποσπάται από το δήμο Ηρακλειδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστιχάριον αποσπάται από το δήμο Ηρακλειδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ηρακλειδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάριον αποσπάται από το δήμο Ηρακλειδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέφαλος αποσπάται από το δήμο Ηρακλειδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδάμαινα αποσπάται από το δήμο Ηρακλειδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιμάχεια αποσπάται από το δήμο Ηρακλειδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασφενδιού αποσπάται από το δήμο Δικαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγούδι - Ζια αποσπάται από το δήμο Δικαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λινοπότης αποσπάται από το δήμο Δικαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυλίον αποσπάται από το δήμο Δικαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από το δήμο Δικαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τιγκάκιον αποσπάται από το δήμο Δικαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζηπάριον αποσπάται από το δήμο Δικαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Δικαίου και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Λαέρμων (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λάερμα (Αλάερμα)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάερμα (Αλάερμα) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λινδίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάρδου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λάρδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάρδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λινδίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαχανιάς (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λαχανιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαχανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Ρόδου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λειψών (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λειψοί

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Φράγκος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Λειψών


Δ. Λέρου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αγία Μαρίνα

Ο οικισμός Φαρμακονήσι (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Λέρου

Ο οικισμός Άλινδα προσαρτάται στο δήμο Λέρου

Ο οικισμός Κίναρος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Λέρου

Ο οικισμός Παρθένι προσαρτάται στο δήμο Λέρου

Ο οικισμός Λακκί προσαρτάται στο δήμο Λέρου

Ο οικισμός Λέβιθα (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Λέρου

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Λέρου

Ο οικισμός Γούρνα προσαρτάται στο δήμο Λέρου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Λέπιδα και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ειρήνη και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

Αναγνώριση του οικισμού Τεμένια και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

Αναγνώριση του οικισμού Συκέα και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

Αναγνώριση του οικισμού Δρυμών και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

19/03/1961

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λακκίον του δήμου

Ο οικισμός Γούρνα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Συκέα του δήμου

Ο οικισμός Λέπιδα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ξηρόκαμπος του δήμου

05/04/1981

Ο οικισμός Συκέα του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρα και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

Αναγνώριση του οικισμού Κόκκαλη και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

Αναγνώριση του οικισμού Γούρνα και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Βελόνα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

Αναγνώριση του οικισμού Γλάρος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

Αναγνώριση του οικισμού Μαύρα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλο Λιβάδι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

Αναγνώριση του οικισμού Πηγανούσσα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

Αναγνώριση του οικισμού Πλάκα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

Αναγνώριση του οικισμού Πλάκες και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

Αναγνώριση του οικισμού Στρογγυλή (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

Αναγνώριση του οικισμού Τρυπητή (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου

Αναγνώριση του οικισμού Αρχάγγελος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Λέρου


Κ. Λιβαδίων (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιβάδια

Ο οικισμός Μικρόν Χωριό προσαρτάται στην κοινότητα Λιβαδίων

14/03/1971

Ο οικισμός Μικρόν Χωριό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τήλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λινδίων (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λίνδος από την κοινότητα Λίνδου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάλαθος αποσπάται από την κοινότητα Καλάθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάερμα (Αλάερμα) αποσπάται από την κοινότητα Λαέρμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάρδος αποσπάται από την κοινότητα Λάρδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκοι αποσπάται από την κοινότητα Λίνδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυλών αποσπάται από την κοινότητα Πυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λάρδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Κάλαθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Λάερμα (Αλάερμα) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Λίνδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Πεύκοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Πυλών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λίνδου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λίνδος

Ο οικισμός Πεύκοι προσαρτάται στην κοινότητα Λίνδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λίνδος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λινδίων

Ο οικισμός Πεύκοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λινδίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλώνας (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαλώνα

Ο οικισμός Χαράκι προσαρτάται στην κοινότητα Μαλώνας

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Μαλώνα της κοινότητας διορθώνεται σε Μαλών

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαλώνος

Κ. Μαλώνος (Δωδεκανήσου)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαλώνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαλών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαγγέλου

Ο οικισμός Χαράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαγγέλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μανδρακίου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μανδράκιον

Ο οικισμός Λουτρά προσαρτάται στο δήμο Μανδρακίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κανδελιούσα (νησίς Φάρος) και προσάρτησή του στο δήμο Μανδρακίου

Αναγνώριση του οικισμού Γυαλί (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μανδρακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μανδράκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νισύρου

Ο οικισμός Γυαλί (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νισύρου

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νισύρου

Ο οικισμός Κανδελιούσα (νησίς Φάρος) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νισύρου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μανδρικού (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 96Α - 13/06/1967

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μανδρικόν από την κοινότητα Έμπωνα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Μανδρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Έμπωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαριτσών (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαριτσά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαριτσά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλούδων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μασάρων (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μάσαρη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάσαρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαγγέλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μεγάλου Χωριού (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μεγάλο Χωριό

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος προσαρτάται στο δήμο Μεγάλου Χωριού

Ο οικισμός Μονή Παντελεήμονος προσαρτάται στο δήμο Μεγάλου Χωριού

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Παντελεήμονος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 153Α - 25/07/1997

Ο οικισμός Μεγάλο Χωριό του δήμου μετονομάζεται σε Τήλος

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Τήλου

Δ. Τήλου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 153Α - 25/07/1997

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Μεγάλου Χωριού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αντίτηλος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λιβαδίων Τήλου

Ο νέος οικισμός Γάιδαρος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τήλου

09/05/2011

Ο οικισμός Αγριέλαια (νησίς) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πολύφαδος δύο (νησίς) του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Έριστος και προσάρτησή του στο δήμο Τήλου


Κ. Μενετών (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μενεταί

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Αφιάρτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μενετών

Αναγνώριση του οικισμού Κήπος Αφιάρτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μενετών

Αναγνώριση του οικισμού Λακκί και προσάρτησή του στην κοινότητα Μενετών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Αφιάρτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Μενεταί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Λακκί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Κήπος Αφιάρτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσαναγρού (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεσαναγρός

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσαναγρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Ρόδου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσοχωρίου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεσοχώριον

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λευκός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοχωρίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λευκός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Κάτω Λευκός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Λευκός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μονολίθου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μονόλιθος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονόλιθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αταβύρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νικιών (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νικιά

Ο οικισμός Παχειά (νησίς) προσαρτάται στην κοινότητα Νικιών

Ο οικισμός Κανδελιούσα (νησίς) προσαρτάται στην κοινότητα Νικιών

07/04/1951

Ο οικισμός Κανδελιούσα (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παχειά (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αυλάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αυλάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νισύρου

Ο οικισμός Νικιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νισύρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νισύρου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μανδράκιον από το δήμο Μανδρακίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αυλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Νικιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικιά αποσπάται από την κοινότητα Νικιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γυαλί (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μανδρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο Μανδρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανδελιούσα (νησίς Φάρος) αποσπάται από το δήμο Μανδρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάλοι αποσπάται από την κοινότητα Εμπορειού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εμπορειός αποσπάται από την κοινότητα Εμπορειού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιος Αντώνιος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Εμπορειού Νισύρου

Ο νέος οικισμός Παχειά (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νικιών Νισύρου

Ο νέος οικισμός Περγούσσα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νικιών Νισύρου

Ο νέος οικισμός Στρογγύλη (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Εμπορειού Νισύρου


Δ. Νότιας Ρόδου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γεννάδιον από την κοινότητα Γενναδίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Απολακκιά αποσπάται από την κοινότητα Απολακκιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρνίθα αποσπάται από την κοινότητα Αρνίθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκληπιειό αποσπάται από την κοινότητα Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιοτάρι αποσπάται από την κοινότητα Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάτι αποσπάται από την κοινότητα Βατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίστριος αποσπάται από την κοινότητα Ιστρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασονήσιον (νησίς Φάρος) αποσπάται από την κοινότητα Κατταβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατταβία αποσπάται από την κοινότητα Κατταβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος (Σαν Μάρκο) αποσπάται από την κοινότητα Κατταβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαχανιά αποσπάται από την κοινότητα Λαχανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαναγρός αποσπάται από την κοινότητα Μεσαναγρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφίλια αποσπάται από την κοινότητα Προφίλιας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Μαχαιριά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κατταβίας

Ο νέος οικισμός Πλημμύρι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κατταβίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πρασονήσιον (νησίς Φάρος) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Ίστριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Κατταβία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Μαχαιριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Κιοτάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Άγιος Παύλος (Σαν Μάρκο) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Πλημμύρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Γεννάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Προφίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Βάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Ασκληπιειό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Αρνίθα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Μεσαναγρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Λαχανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Απολακκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Όθους (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Όθος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Στες και προσάρτησή του στην κοινότητα Όθους

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Όθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Στες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ολύμπου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Όλυμπος

Ο οικισμός Διαφάνιον προσαρτάται στην κοινότητα Ολύμπου

Ο οικισμός Τρίστομον προσαρτάται στην κοινότητα Ολύμπου

Ο οικισμός Σαριά (νησίς) προσαρτάται στην κοινότητα Ολύμπου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Αυλώνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ολύμπου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Αστακίδα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ολύμπου

Αναγνώριση του οικισμού Ατσακιδόπουλο (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ολύμπου

Αναγνώριση του οικισμού Διβούνια (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ολύμπου

Αναγνώριση του οικισμού Χαμηλή (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ολύμπου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ατσακιδόπουλο (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Διβούνια (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Αστακίδα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Τρίστομον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Όλυμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Σαριά (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Χαμηλή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Διαφάνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Αυλώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παραδεισίου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παραδείσιον (Βιλλανόβα)

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καλαμών και προσάρτησή του στην κοινότητα Παραδεισίου

ΦΕΚ 207Α - 06/08/1952

Ο οικισμός Κάτω Καλαμών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαματρίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βάρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Παραδεισίου

ΦΕΚ 145Α - 13/09/1962

Ο οικισμός Βάρη της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαγιές

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραδείσιον (Βιλλανόβα) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλούδων

Ο οικισμός Βαγιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλούδων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παστίδας (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παστίδα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παστίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλούδων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πάτμου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πάτμος (Χώρα)

Ο οικισμός Σκάλα προσαρτάται στο δήμο Πάτμου

Ο οικισμός Μάραθος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Πάτμου

Ο οικισμός Κάμπος προσαρτάται στο δήμο Πάτμου

Ο οικισμός Αρκοί (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Πάτμου

Ο οικισμός Νερά (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Πάτμου

Ο οικισμός Χιλιομόδι (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Πάτμου

Ο οικισμός Αγαθονήσιον προσαρτάται στο δήμο Πάτμου

07/04/1951

Ο οικισμός Νερά (νησίς) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 40Α - 09/03/1954

Ο οικισμός Αγαθονήσιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγαθονησίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γρύγος και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

15/05/1962

Το όνομα του οικισμού Γρύγος του δήμου διορθώνεται σε Γρίγος

14/03/1971

Ο οικισμός Χιλιομόδι (νησίς) του δήμου καταργείται.

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Αγρελούσσα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Άνυδρο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Καλόβολος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Κόμαρος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Μακρονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Νερά (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Στρογγυλό (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Τραγονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Χιλιομόδι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Αγκαθονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

09/05/2011

Ο οικισμός Αγκαθονήσι (νησίς) του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αβάπτιστος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Θέκλα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Πετροκάραβο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Σκλάβες (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Σμυνερονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Σπαθαθονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Τσούκα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Τσουκάκι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου

Αναγνώριση του οικισμού Ψαθονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πάτμου


Δ. Πεταλούδων (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κρεμαστή από την κοινότητα Κρεμαστής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Επάνω Καλαμών αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αερολιμήν αποσπάται από την κοινότητα Κρεμαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαριτσά αποσπάται από την κοινότητα Μαριτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσιον (Βιλλανόβα) αποσπάται από την κοινότητα Παραδεισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαγιές αποσπάται από την κοινότητα Παραδεισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παστίδα αποσπάται από την κοινότητα Παστίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαματριά αποσπάται από την κοινότητα Δαματρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλαμών αποσπάται από την κοινότητα Δαματρίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δαματριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Παστίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Επάνω Καλαμών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Βαγιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Παραδείσιον (Βιλλανόβα) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Αερολιμήν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Κάτω Καλαμών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Μαριτσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Πηγαδίων (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πηγάδια

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1953

Ο οικισμός Πηγάδια του δήμου μετονομάζεται σε Κάρπαθος

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Καρπάθου

Δ. Καρπάθου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1953

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Πηγαδίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα Απερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απέριον αποσπάται από την κοινότητα Απερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτώνας αποσπάται από την κοινότητα Απερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατώδιο αποσπάται από την κοινότητα Απερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκάσα αποσπάται από την κοινότητα Αρκάσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοινίκιον αποσπάται από την κοινότητα Αρκάσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάστος αποσπάται από την κοινότητα Βωλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βωλάδα αποσπάται από την κοινότητα Βωλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Αφιάρτη αποσπάται από την κοινότητα Μενετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μενεταί αποσπάται από την κοινότητα Μενετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακκί αποσπάται από την κοινότητα Μενετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κήπος Αφιάρτη αποσπάται από την κοινότητα Μενετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λευκός αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκός αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όθος αποσπάται από την κοινότητα Όθους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στες αποσπάται από την κοινότητα Όθους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυλαί αποσπάται από την κοινότητα Πυλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπόα αποσπάται από την κοινότητα Σπόων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Σπόων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ατσακιδόπουλο (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διβούνια (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστακίδα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίστομον αποσπάται από την κοινότητα Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όλυμπος αποσπάται από την κοινότητα Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαριά (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμηλή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διαφάνιον αποσπάται από την κοινότητα Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλώνα αποσπάται από την κοινότητα Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άφωτη (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καρπάθου

Αναγνώριση του οικισμού Γαϊδουρονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καρπάθου

Αναγνώριση του οικισμού Δεσποτικό (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καρπάθου

Αναγνώριση του οικισμού Διακόφτης (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καρπάθου

Αναγνώριση του οικισμού Κάλλενες και προσάρτησή του στο δήμο Καρπάθου

Αναγνώριση του οικισμού Μοίρα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καρπάθου

Αναγνώριση του οικισμού Νησί (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καρπάθου

Αναγνώριση του οικισμού Νισιερός (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καρπάθου

Αναγνώριση του οικισμού Πλατύολο και προσάρτησή του στο δήμο Καρπάθου

Αναγνώριση του οικισμού Πρασονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καρπάθου

Αναγνώριση του οικισμού Σώκαστρο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καρπάθου

Αναγνώριση του οικισμού Χαρκιάς (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καρπάθου

ΦΕΚ 630Β - 20/03/2013

Ο οικισμός Αστακίδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάσου

Ο οικισμός Διβούνια (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάσου

Ο οικισμός Χαμηλή (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάσου


Κ. Πλατανιών (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλατάνια

07/04/1951

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πλατανίων

Κ. Πλατανίων (Δωδεκανήσου)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πλατανιών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ελεούσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμείρου

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμείρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Προφύλιας (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Προφύλια

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Προφύλια της κοινότητας διορθώνεται σε Προφίλια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Προφίλιας

Κ. Προφίλιας (Δωδεκανήσου)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Προφύλιας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προφίλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Ρόδου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πυλίου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πυλίον

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Λινοπότης και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυλίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μαρμάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δικαίου

Ο οικισμός Πυλίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δικαίου

Ο οικισμός Λινοπότης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δικαίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πυλών (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πυλαί

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πυλαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πυλώνας (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πυλώνα

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Πυλώνα της κοινότητας διορθώνεται σε Πυλών

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πυλώνος

Κ. Πυλώνος (Δωδεκανήσου)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πυλώνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πυλών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λινδίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ρόδου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ρόδος

Ο οικισμός Σγουρού (Ασγούρου) προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Κρητικά προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Μακρύ (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ρόδου

Αναγνώριση του οικισμού Χήνα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ρόδου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πρασονήσιον (νησίς Φάρος) αποσπάται από το δήμο Νότιας Ρόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίστριος αποσπάται από το δήμο Νότιας Ρόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατταβία αποσπάται από το δήμο Νότιας Ρόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχαιριά αποσπάται από το δήμο Νότιας Ρόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιοτάρι αποσπάται από το δήμο Νότιας Ρόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος (Σαν Μάρκο) αποσπάται από το δήμο Νότιας Ρόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλημμύρι αποσπάται από το δήμο Νότιας Ρόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεννάδιον αποσπάται από το δήμο Νότιας Ρόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφίλια αποσπάται από το δήμο Νότιας Ρόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάτι αποσπάται από το δήμο Νότιας Ρόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκληπιειό αποσπάται από το δήμο Νότιας Ρόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρνίθα αποσπάται από το δήμο Νότιας Ρόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαναγρός αποσπάται από το δήμο Νότιας Ρόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαχανιά αποσπάται από το δήμο Νότιας Ρόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απολακκιά αποσπάται από το δήμο Νότιας Ρόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαματριά αποσπάται από το δήμο Πεταλούδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παστίδα αποσπάται από το δήμο Πεταλούδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Καλαμών αποσπάται από το δήμο Πεταλούδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαγιές αποσπάται από το δήμο Πεταλούδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσιον (Βιλλανόβα) αποσπάται από το δήμο Πεταλούδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από το δήμο Πεταλούδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αερολιμήν αποσπάται από το δήμο Πεταλούδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλαμών αποσπάται από το δήμο Πεταλούδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαριτσά αποσπάται από το δήμο Πεταλούδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από το δήμο Πεταλούδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάρδος αποσπάται από το δήμο Λινδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαθος αποσπάται από το δήμο Λινδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάερμα (Αλάερμα) αποσπάται από το δήμο Λινδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίνδος αποσπάται από το δήμο Λινδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκοι αποσπάται από το δήμο Λινδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυλών αποσπάται από το δήμο Λινδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από το δήμο Καμείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάναι αποσπάται από το δήμο Καμείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπί αποσπάται από το δήμο Καμείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Καμείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σορωνή αποσπάται από το δήμο Καμείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόλλωνα αποσπάται από το δήμο Καμείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διμυλιά αποσπάται από το δήμο Καμείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαβάρδα αποσπάται από το δήμο Καμείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάλακος αποσπάται από το δήμο Καμείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από το δήμο Καμείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο Καμείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαΐρι αποσπάται από το δήμο Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψίνθος αποσπάται από το δήμο Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυθιαί αποσπάται από το δήμο Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσκινού αποσπάται από το δήμο Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαληράκιον αποσπάται από το δήμο Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμούδες αποσπάται από το δήμο Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσιά αποσπάται από το δήμο Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχίπολις αποσπάται από το δήμο Αφάντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολύμπια αποσπάται από το δήμο Αφάντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφάντου αποσπάται από το δήμο Αφάντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιαλυσός αποσπάται από το δήμο Ιαλυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιάνα αποσπάται από το δήμο Αταβύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακκίον αποσπάται από το δήμο Αταβύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμειρος Σκάλα αποσπάται από το δήμο Αταβύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από το δήμο Αταβύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόλιθος αποσπάται από το δήμο Αταβύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έμπωνας αποσπάται από το δήμο Αταβύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδρικόν αποσπάται από το δήμο Αταβύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρητηνία (Κάστελλος) αποσπάται από το δήμο Αταβύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάσαρη αποσπάται από το δήμο Αρχαγγέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαράκι αποσπάται από το δήμο Αρχαγγέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον η Τσαμπίκα αποσπάται από το δήμο Αρχαγγέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεγνά αποσπάται από το δήμο Αρχαγγέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλών αποσπάται από το δήμο Αρχαγγέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από το δήμο Αρχαγγέλου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 630Β - 20/03/2013

Ο οικισμός Μακρύ (νησίς) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Μασάρων μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Φανών μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Καλάθου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Ασκληπιείου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Θεολόγου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Ψίνθου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Σαλάκου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σάλακος

Ο οικισμός Καπί προσαρτάται στην κοινότητα Σαλάκου

Ο οικισμός Καμαράκι προσαρτάται στην κοινότητα Σαλάκου

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας προσαρτάται στην κοινότητα Σαλάκου

19/03/1961

Ο οικισμός Καμαράκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καπί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμείρου

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμείρου

Ο οικισμός Σάλακος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμείρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σιάνων (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σιάνα

Ο οικισμός Λακκίον προσαρτάται στην κοινότητα Σιάνων

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Γλυφάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σιάνων

19/03/1961

Ο οικισμός Γλυφάδα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λακκίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αταβύρου

Ο οικισμός Σιάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αταβύρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σορωνής (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σορωνή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σορωνή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καμείρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπόων (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σπόα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπόων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπόα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σύμης (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σύμη

Ο οικισμός Πανορμίτης προσαρτάται στο δήμο Σύμης

Ο οικισμός Σέσκλι (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Σύμης

Ο οικισμός Εμπορειός προσαρτάται στο δήμο Σύμης

Ο οικισμός Νίμος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Σύμης

Ο οικισμός Πέδιον προσαρτάται στο δήμο Σύμης

Ο οικισμός Μαραθούντα προσαρτάται στο δήμο Σύμης

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Γιαλεσίνο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Σύμης

Αναγνώριση του οικισμού Διαβάτες (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Σύμης

Αναγνώριση του οικισμού Κουλούνδρος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Σύμης

Αναγνώριση του οικισμού Μαρμαράς (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Σύμης

Αναγνώριση του οικισμού Ξίσος και προσάρτησή του στο δήμο Σύμης

Αναγνώριση του οικισμού Ρουκουνιώτης και προσάρτησή του στο δήμο Σύμης

Αναγνώριση του οικισμού Συκίδι και προσάρτησή του στο δήμο Σύμης

Αναγνώριση του οικισμού Χονδρός (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Σύμης


Κ. Τριάντα (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τριάντα

Ο οικισμός Κανδήλι (Κανδηλί) προσαρτάται στην κοινότητα Τριάντα

Ο οικισμός Ιξιά (Μίξη) προσαρτάται στην κοινότητα Τριάντα

19/03/1961

Ο οικισμός Ιξιά (Μίξη) της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τριάντα της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Κανδήλι (Κανδηλί) της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τριάντα της κοινότητας

ΦΕΚ 52Α - 10/03/1976

Ο οικισμός Τριάντα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιαλυσός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ιαλυσού

Κ. Ιαλυσού (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 52Α - 10/03/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τριάντα

ΦΕΚ 75Α - 18/05/1990

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ιαλυσού

Δ. Ιαλυσού (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 75Α - 18/05/1990

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ιαλυσού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ιαλυσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Φανών (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φάναι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φάναι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμείρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Χάλκης (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χάλκη

Ο οικισμός Χωριό προσαρτάται στο δήμο Χάλκης

Ο οικισμός Αλιμνιά (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Χάλκης

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Θεόδωρος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Κρεβάτια (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Μαελονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Τραγούσα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Πρασούα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Κολόφονας(νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Νήπουρι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Πάνω Πρασούα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Στρογγύλη (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Σφύρα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Τσούκα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Μακρή (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης


Κ. Ψίνθου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ψίνθος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ψίνθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιθέας

Η κοινότητα καταργείται