ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αβδήρων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άβδηρα

Ο οικισμός Καλφαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Αβδήρων

Ο οικισμός Πεζούλα προσαρτάται στην κοινότητα Αβδήρων

Ο οικισμός Γκιόνα προσαρτάται στην κοινότητα Αβδήρων

Ο οικισμός Βελόνη προσαρτάται στην κοινότητα Αβδήρων

Ο οικισμός Μάνδρα Τσικούρ προσαρτάται στην κοινότητα Αβδήρων

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καλφαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρωδάτον

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κουσάμπαλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβδήρων

ΦΕΚ 161Α - 16/08/1928

Ο οικισμός Μάνδρα Τσικούρ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάνδρας

16/10/1940

Ο οικισμός Κουσάμπαλη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Αβδήρων (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Αγίων Θεοδώρων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 152Α - 29/09/1960

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι από την κοινότητα Καλαμοκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέου Σιδηροχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αιγείρου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αίγειρος από την κοινότητα Αιγείρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρωγή αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελέτη αποσπάται από την κοινότητα Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρπη αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλίστη αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Μέσης αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγροτικόν Ορφανοτροφείον αποσπάται από την κοινότητα Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσούνη αποσπάται από την κοινότητα Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καλλίστη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Καλλίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από την κοινότητα Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Αγροτικόν Ορφανοτροφείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Αίγειρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Αρωγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Καλλίστη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Πόρπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Μεσούνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Μελέτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Παραλία Μέσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Νέα Καλλίστη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αισύμης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στην κοινότητα


Κ. Αμαξάδων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 203Α - 26/07/1951

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμαξάδες από την κοινότητα Ιάσμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πελεκητή αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κατσίκα αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μοναχοί αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Αμαξάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμαξάδων

05/04/1981

Ο οικισμός Πελεκητή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αμαξάδες της κοινότητας

18/03/2001

Ο οικισμός Κατσίκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μοναχοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Αμαξάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Άνω Αμαξάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμαράντων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αμάραντα

Ο οικισμός Βάκος προσαρτάται στην κοινότητα Αμαράντων

Ο οικισμός Πάμφορον προσαρτάται στην κοινότητα Αμαράντων

Ο οικισμός Θρυλόριον προσαρτάται στην κοινότητα Αμαράντων

Ο οικισμός Ίσαλον προσαρτάται στην κοινότητα Αμαράντων

Ο οικισμός Φύλακας προσαρτάται στην κοινότητα Αμαράντων

ΦΕΚ 215Α - 28/06/1926

Ο οικισμός Θρυλόριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θρυλορίου

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Καλλιθέα προσαρτάται στην κοινότητα Αμαράντων

ΦΕΚ 180Α - 05/09/1928

Ο οικισμός Φύλακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Θρυλορίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ίσαλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Βάκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Πάμφορον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Αμάραντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμβροσίας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλλάδιον

Ο οικισμός Αμβροσία προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Γαλήνη προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Καλλίστη προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Μεσούνη προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Διαλαμπή προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Σάλπη προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Μελέτη προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Μωσαϊκόν προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Κιρ-Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Πατρικά προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926

Ο οικισμός Σάλπη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σάλπης

ΦΕΚ 28Α - 21/02/1927

Ο οικισμός Μελέτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σώστου

16/05/1928

Ο οικισμός Πατρικά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 384Α - 03/11/1934

Ο οικισμός Νέον Καβακλίον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Καβακλίου

Ο οικισμός Κιρ-Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Καβακλίον

ΦΕΚ 81Β - 18/05/1946

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Παλλάδιον στον οικισμό Αμβροσία

ΦΕΚ 252Α - 29/09/1948

Ο οικισμός Μωσαϊκόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Διαλαμπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μικρόν Παλλάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμβροσίας

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Μεσούνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγείρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλίστη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Ο οικισμός Παλλάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Μικρόν Παλλάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Αμβροσία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμφίων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμφία από την κοινότητα Αρίσβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 367Α - 07/10/1929

Ο οικισμός Αμφία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αράτου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άρατος από την κοινότητα Αρίσβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αρχοντικά αποσπάται από την κοινότητα Αρίσβης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βραγιά αποσπάται από την κοινότητα Αρίσβης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 408Α - 29/12/1933

Ο οικισμός Αρχοντικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ανθοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αράτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Άρατος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Βραγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρίσβης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρίσβη

Ο οικισμός Κιρλή-Κιρή προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

Ο οικισμός Βραγιά προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

Ο οικισμός Λοφάριον προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

Ο οικισμός Πάσσος προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

Ο οικισμός Αρχοντικά προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

Ο οικισμός Αμφία προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

Ο οικισμός Άρατος προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κομοτηνής του νομού Ροδόπης και υπάγεται στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Ο οικισμός Άρατος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αράτου

Ο οικισμός Αρχοντικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αράτου

Ο οικισμός Βραγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αράτου

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Ο οικισμός Αμφία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμφίων

16/05/1928

Ο οικισμός Κιρλή-Κιρή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 367Α - 07/10/1929

Ο οικισμός Αμφία αποσπάται από την κοινότητα Αμφίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 408Α - 29/12/1933

Ο οικισμός Αρχοντικά αποσπάται από την κοινότητα Αράτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 36Α - 28/01/1951

Ο οικισμός Λοφάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λοφαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμφία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Ο οικισμός Αρχοντικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Πάσσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρριανών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρριανά

Ο οικισμός Μύστακας προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

Ο οικισμός Ήπιον προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

Ο οικισμός Στροφή προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

Ο οικισμός Γλυκά προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

Ο οικισμός Πλαγιά προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

Ο οικισμός Μοναστήρι προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

Ο οικισμός Νικηταί προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

Ο οικισμός Μικρόν Πιστόν προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

Ο οικισμός Νέδα προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

Ο οικισμός Ποντίκια προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

Ο οικισμός Κίνυρα προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

Ο οικισμός Αγιοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

Ο οικισμός Έβρενον προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

Ο οικισμός Ιάσιον προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

Ο οικισμός Κίζαρι προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κομοτηνής του νομού Ροδόπης και υπάγεται στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης

16/05/1928

Ο οικισμός Γλυκά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ποντίκια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρριανών

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Σάντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρριανών

ΦΕΚ 307Α - 07/09/1932

Ο οικισμός Νέα Σάντα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Σάντας

ΦΕΚ 135Α - 06/06/1933

Ο οικισμός Λύκειον αποσπάται από την κοινότητα Σαπών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Ο οικισμός Ήπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Σάντας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αγιοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Αγιοχώριον

Το όνομα του οικισμού Έβρενον της κοινότητας διορθώνεται σε Εβρινός

Το όνομα του οικισμού Κίζαρι της κοινότητας διορθώνεται σε Κιζάριον

Ο οικισμός Μοναστήρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκηνίται της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λεπτοκαρυά (Φουντουτζάκ) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρριανών

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αισύμης

07/04/1951

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά (Φουντουτζάκ) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρριανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αρριανών

Ο οικισμός Αγιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Κίνυρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Λύκειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Μικρόν Πιστόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Μύστακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Νέδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Στροφή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Νικηταί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Εβρινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Ο οικισμός Ιάσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Ο οικισμός Κιζάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αρριανών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αρριανά από την κοινότητα Αρριανών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαρμένη αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δειλινά αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ήπιον αποσπάται από την κοινότητα Νέας Σάντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κίνυρα αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύκειον αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Πιστόν αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύστακας αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέδα αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλωμα αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροφή αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικηταί αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρός Κέχρος αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμηλόν αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαράδρα αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέχρος αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλόη αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καμπή αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καμπή αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούρλα αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμιγάδα αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οργάνη αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόβαλον αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτίσκη αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρανιά αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κάρδαμος αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κύμη αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρδαμος αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιάδα αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραγάδα αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δροσινή αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεύρα αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εσοχή αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγρα αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπρόν αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχοντικά αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραγιά αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομηρικόν αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρδεία αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δροσινή αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλλύρα αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρατος αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρύμη αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατερμά αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάσσος αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Καλλυντήριον αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοκός αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αρριανά στον οικισμό Φιλλύρα

09/05/2011

Ο οικισμός Κάτω Καμπή του δήμου καταργείται.


Κ. Ασωμάτου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ασώματος

Ο οικισμός Μικρά Άδα προσαρτάται στην κοινότητα Ασωμάτου

Ο οικισμός Ρίζωμα προσαρτάται στην κοινότητα Ασωμάτου

Ο οικισμός Γενετή προσαρτάται στην κοινότητα Ασωμάτου

Ο οικισμός Κερεσλή προσαρτάται στην κοινότητα Ασωμάτου

Ο οικισμός Δύμη προσαρτάται στην κοινότητα Ασωμάτου

Ο οικισμός Φωληά προσαρτάται στην κοινότητα Ασωμάτου

Ο οικισμός Σύμβολα προσαρτάται στην κοινότητα Ασωμάτου

Ο οικισμός Αγίασμα προσαρτάται στην κοινότητα Ασωμάτου

Ο οικισμός Θάμνα προσαρτάται στην κοινότητα Ασωμάτου

ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926

Ο οικισμός Κερεσλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σώστου

ΦΕΚ 266Α - 17/12/1928

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ασώματος στον οικισμό Αγίασμα

ΦΕΚ 253Α - 31/08/1933

Ο οικισμός Σύμβολα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συμβόλων

Ο οικισμός Μικρά Άδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Συμβόλων

Ο οικισμός Φωληά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Συμβόλων

ΦΕΚ 294Α - 06/09/1934

Ο οικισμός Φωληά αποσπάται από την κοινότητα Συμβόλων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ασώματος της κοινότητας διορθώνεται σε Ασώματοι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ασωμάτων

Κ. Ασωμάτων (Ροδόπης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ασωμάτου

07/04/1951

Ο οικισμός Γενετή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δύμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σώστου

Ο οικισμός Αγίασμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σώστου

Ο οικισμός Ασώματοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σώστου

Ο οικισμός Θάμνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σώστου

Ο οικισμός Ρίζωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σώστου

Ο οικισμός Φωληά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σώστου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γενισαίας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γενισαία

Ο οικισμός Καρότα προσαρτάται στην κοινότητα Γενισαίας

Ο οικισμός Πόρτο Λάγο προσαρτάται στην κοινότητα Γενισαίας

Ο οικισμός Βαφέϊκα προσαρτάται στην κοινότητα Γενισαίας

Ο οικισμός Τσεπέλ Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Γενισαίας

Ο οικισμός Οιάκιον προσαρτάται στην κοινότητα Γενισαίας

Ο οικισμός Πλαστήρια προσαρτάται στην κοινότητα Γενισαίας

Ο οικισμός Κουτσόν προσαρτάται στην κοινότητα Γενισαίας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Φερετζιλέρ και προσάρτησή του στην κοινότητα Γενισαίας

Αναγνώριση του οικισμού Ιβραήμ Βέη Τσιφλίκ και προσάρτησή του στην κοινότητα Γενισαίας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Τσεπέλ Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποταμιά

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Ο οικισμός Πλαστήρια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλαστηρίων

Ο οικισμός Πόρτο Λάγο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλαστηρίων

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλαστηρίων

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Ο οικισμός Κουτσόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτσού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γενισαία της κοινότητας διορθώνεται σε Γενισέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γενισέας

Ο οικισμός Οιάκιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ιβραήμ Βέη Τσιφλίκ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φερετζιλέρ της κοινότητας καταργείται.

Κ. Γενισέας (Ροδόπης)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γενισαίας

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Γενισέας (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Γέρακα (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γέρακας

Ο οικισμός Πίλημα προσαρτάται στην κοινότητα Γέρακα

Ο οικισμός Μέγα Εύμοιρον προσαρτάται στην κοινότητα Γέρακα

Ο οικισμός Ορεστινή προσαρτάται στην κοινότητα Γέρακα

Ο οικισμός Ισαία προσαρτάται στην κοινότητα Γέρακα

Ο οικισμός Μακάριον προσαρτάται στην κοινότητα Γέρακα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ντουρμουσλού και προσάρτησή του στην κοινότητα Γέρακα

Αναγνώριση του οικισμού Κοτσουλού και προσάρτησή του στην κοινότητα Γέρακα

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Ο οικισμός Κοτσουλού της κοινότητας μετονομάζεται σε Κριός

Ο οικισμός Ντουρμουσλού της κοινότητας μετονομάζεται σε Στασιανά

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Γέρακα (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Γκιζέλας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκιζέλα

Ο οικισμός Γεντικλέρ προσαρτάται στην κοινότητα Γκιζέλας

Ο οικισμός Κοσσός προσαρτάται στην κοινότητα Γκιζέλας

Ο οικισμός Πρασινάδα προσαρτάται στην κοινότητα Γκιζέλας

Ο οικισμός Βανιάνον προσαρτάται στην κοινότητα Γκιζέλας

Ο οικισμός Κυψέλη προσαρτάται στην κοινότητα Γκιζέλας

Ο οικισμός Μέλισσα προσαρτάται στην κοινότητα Γκιζέλας

Ο οικισμός Αλατζά-Κλισέ προσαρτάται στην κοινότητα Γκιζέλας

ΦΕΚ 440Α - 27/12/1926

Ο οικισμός Βανιάνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευμοίρου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Αλατζά-Κλισέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμισηνά

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Γεντικλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

ΦΕΚ 396Α - 07/09/1935

Ο οικισμός Βανιάνον αποσπάται από την κοινότητα Ευμοίρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Αμισηνά της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Αμισός

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Γκιζέλας (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Γλυκονερίου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γλυκονέριον

Ο οικισμός Μητρικόν προσαρτάται στην κοινότητα Γλυκονερίου

Ο οικισμός Νέα Απολλωνία προσαρτάται στην κοινότητα Γλυκονερίου

Ο οικισμός Γλυφάδα προσαρτάται στην κοινότητα Γλυκονερίου

Ο οικισμός Παγούρια προσαρτάται στην κοινότητα Γλυκονερίου

Ο οικισμός Αρωγή προσαρτάται στην κοινότητα Γλυκονερίου

Ο οικισμός Μέση προσαρτάται στην κοινότητα Γλυκονερίου

Ο οικισμός Φανάριον προσαρτάται στην κοινότητα Γλυκονερίου

Ο οικισμός Πόρπη προσαρτάται στην κοινότητα Γλυκονερίου

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Γλυκονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σάλπης

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γλυκονέριον στον οικισμό Παγούρια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παγουρίων

Κ. Παγουρίων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γλυκονερίου

ΦΕΚ 16Β - 05/03/1928

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Παγούρια στον οικισμό Μέση

16/10/1940

Ο οικισμός Νέα Απολλωνία της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Μητρικόν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 113Α - 18/06/1965

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαναρίου

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μέσης

Κ. Μέσης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παγουρίων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Αρωγής και προσάρτησή του στην κοινότητα Μέσης

05/04/1981

Ο οικισμός Παραλία Αρωγής της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αρωγή της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Μέσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μέσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρωγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Ο οικισμός Πόρπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Ο οικισμός Παγούρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέου Σιδηροχωρίου

Ο οικισμός Παραλία Μέσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γρατινής (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γρατινή

Ο οικισμός Γιάμπολη προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Αρδεία προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Καλλυντήριον προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Άνω Δροσινή προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Δρύμη προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Κάτω Δροσινή προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Λαμπρόν προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Ομηρικόν προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Πατερμά προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Σιδηράδες προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Στυλάριον προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Γιάμπολη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Καλλυντήριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γρατινής

17/03/1991

Ο οικισμός Καλλυντήριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γρατινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Σιδηράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Στυλάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Άνω Δροσινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Αρδεία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Δρύμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Νέον Καλλυντήριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Κάτω Δροσινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Λαμπρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Ομηρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Πατερμά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαφνώνος (Ροδόπης)

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαφνών από την κοινότητα Σταυρουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Δαφνώνος (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Δοκού (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ξύδια

Ο οικισμός Αγορά προσαρτάται στην κοινότητα Δοκού

Ο οικισμός Σκιάδα προσαρτάται στην κοινότητα Δοκού

Ο οικισμός Σκάλωμα προσαρτάται στην κοινότητα Δοκού

Ο οικισμός Νεύρα προσαρτάται στην κοινότητα Δοκού

Ο οικισμός Δροσιά προσαρτάται στην κοινότητα Δοκού

Ο οικισμός Δοκός προσαρτάται στην κοινότητα Δοκού

Ο οικισμός Δειλινά προσαρτάται στην κοινότητα Δοκού

Ο οικισμός Δαρμένη προσαρτάται στην κοινότητα Δοκού

Ο οικισμός Μικροξύδιον προσαρτάται στην κοινότητα Δοκού

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κομοτηνής του νομού Ροδόπης και υπάγεται στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης

ΦΕΚ 256Α - 02/09/1933

Ο οικισμός Ραγάδα αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Εσοχή αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μικροξύδιον της κοινότητας διορθώνεται σε Μικρά Ξύδια

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Ο οικισμός Ξύδια της κοινότητας μετονομάζεται σε Φιλλύρα

Ο οικισμός Μικρά Ξύδια της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φιλλύρας

Κ. Φιλλύρας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δοκού

14/03/1971

Ο οικισμός Αγορά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δοκός της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φιλλύρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φιλλύρας

Ο οικισμός Δαρμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Δειλινά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Σκάλωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Άγρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Δοκός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Εσοχή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Νεύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Ραγάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Σκιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ευλάλου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Εύλαλον

Ο οικισμός Μάγγανα προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Όλβιον προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Ηλιόπετρα προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Ζηλωτής προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Άβατον προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Εράσμιον προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Δέκαρχον προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Κεντητή προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Κρεμαστή προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Ορφανόν προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Κύρνος προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άβατον (Προσφυγικός Συνοικισμός) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευλάλου

Αναγνώριση του οικισμού Ζηλωτής (Προσφυγικός Συνοικισμός) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευλάλου

Αναγνώριση του οικισμού Όλβιον (Προσφυγικός Συνοικισμός) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευλάλου

ΦΕΚ 256Α - 02/09/1933

Ο οικισμός Μάγγανα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαγγάνων

16/10/1940

Ο οικισμός Άβατον (Προσφυγικός Συνοικισμός) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ζηλωτής (Προσφυγικός Συνοικισμός) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Όλβιον (Προσφυγικός Συνοικισμός) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μικροχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευλάλου

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Ευλάλου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Εχίνου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Εχίνος

Ο οικισμός Μελίβοια προσαρτάται στην κοινότητα Εχίνου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Τάγμα Προκαλύψεως και προσάρτησή του στην κοινότητα Εχίνου

16/10/1940

Ο οικισμός Τάγμα Προκαλύψεως της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Εχίνου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Θερμών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Θέρμαι

Ο οικισμός Κόττανη προσαρτάται στην κοινότητα Θερμών

Ο οικισμός Κίδαρις προσαρτάται στην κοινότητα Θερμών

Ο οικισμός Μέδουσα προσαρτάται στην κοινότητα Θερμών

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ισμαήλ Μαχαλέ και προσάρτησή του στην κοινότητα Θερμών

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Θερμών (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Θρυλορίου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 215Α - 28/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θρυλόριον από την κοινότητα Αμαράντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 180Α - 05/09/1928

Ο οικισμός Φύλακας αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 73Α - 24/03/1952

Ο οικισμός Πρώκτειο αποσπάται από την κοινότητα Κοσμίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Ο οικισμός Πρώκτειο της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδίτης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φύλακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Θρυλόριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Ροδίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ιάσμου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ίασμος

Ο οικισμός Πολύαρνον προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Τάλης προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Διχάλα προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Άσκυλον προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Εύθυμον προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Πολύανθος προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Κάβος προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Κρυστάλλη προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Σήμα προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Τρίκορφον προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Πελεκητή προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Αστραία προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Αμαξάδες προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Ιππικόν προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Κοπτερόν προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Μελίταινα προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Σύλλιον προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Ταγγαίον προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Μοναχοί προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Κατσίκα προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

ΦΕΚ 274Α - 23/09/1933

Ο οικισμός Πολύανθος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολυάνθου

Ο οικισμός Σύλλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυάνθου

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυάνθου

Ο οικισμός Διχάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυάνθου

Ο οικισμός Κρυστάλλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυάνθου

Ο οικισμός Σήμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυάνθου

Ο οικισμός Άσκυλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυάνθου

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυάνθου

ΦΕΚ 252Α - 29/09/1948

Ο οικισμός Μωσαϊκόν αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Διαλαμπή αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 203Α - 26/07/1951

Ο οικισμός Αμαξάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμαξάδων

Ο οικισμός Πελεκητή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμαξάδων

Ο οικισμός Κατσίκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμαξάδων

Ο οικισμός Μοναχοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμαξάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ίασμος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ιάσμου

Ο οικισμός Διαλαμπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Ιππικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Εύθυμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Τάλης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Κοπτερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Μελίταινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Ταγγαίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Αστραία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Μωσαϊκόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Πολύαρνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ιάσμου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ίασμος από την κοινότητα Ιάσμου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παλλάδιον αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Παλλάδιον αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμβροσία αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διαλαμπή αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιππικόν αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύθυμον αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τάλης αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοπτερόν αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίταινα αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταγγαίον αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστραία αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μωσαϊκόν αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύαρνον αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυκονέριον αποσπάται από την κοινότητα Σάλπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάλπη αποσπάται από την κοινότητα Σάλπης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Τάλης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Εύθυμον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αστραία του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ρίζωμα αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγίασμα αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σώστης αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανεπιστημιούπολη αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωληά αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ληνός αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Πιστόν αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θάμνα αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυστάλλη αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίσχος αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύανθος αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασώματοι αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύμη αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναχοί αποσπάται από την κοινότητα Αμαξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμαξάδες αποσπάται από την κοινότητα Αμαξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αμαξάδες αποσπάται από την κοινότητα Αμαξάδων και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Πολύαρνον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ταγγαίον του δήμου καταργείται.


Κ. Ιμέρου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ίμερος από την κοινότητα Ξυλαγανής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ίμερος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλαμοκάστρου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλαμόκαστρον

Ο οικισμός Μικρόν Δουκάτον προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμοκάστρου

Ο οικισμός Μέγα Δουκάτον προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμοκάστρου

Ο οικισμός Σερλαγάτς-Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμοκάστρου

Ο οικισμός Μαυρομμάτιον προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμοκάστρου

Ο οικισμός Οτμανλή Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμοκάστρου

Ο οικισμός Σχοινιά προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμοκάστρου

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Ο οικισμός Μέγα Δουκάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοσμίου

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμοκάστρου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Οτμανλή Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αδριανή

Ο οικισμός Σερλαγάτς-Τσιφλίκ της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αδριανή της κοινότητας

ΦΕΚ 97Β - 14/07/1947

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καλαμόκαστρον στον οικισμό Σχοινιά

ΦΕΚ 152Α - 29/09/1960

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

ΦΕΚ 29Α - 18/02/1969

Ο οικισμός Σχοινιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Σιδηροχώριον

ΦΕΚ 157Α - 04/09/1972

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου

Κ. Νέου Σιδηροχωρίου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 157Α - 04/09/1972

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλαμοκάστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Σιδηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νέου Σιδηροχωρίου

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέου Σιδηροχωρίου

Ο οικισμός Καλαμόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέου Σιδηροχωρίου

Ο οικισμός Μαυρομμάτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέου Σιδηροχωρίου

Ο οικισμός Μικρόν Δουκάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέου Σιδηροχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυδιάς (Ροδόπης)

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρυδιά από την κοινότητα Πανδρόσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρυδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κέχρου (Έβρου)

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σουφλίου του νομού Έβρου και υπάγεται στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης

Κ. Κέχρου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης από την επαρχία Σουφλίου του νομού Έβρου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χαράδρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέχρου

Αναγνώριση του οικισμού Χαμηλόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέχρου

Αναγνώριση του οικισμού Τσούκκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέχρου

Αναγνώριση του οικισμού Μοναστήριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέχρου

Αναγνώριση του οικισμού Μικρός Κέχρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέχρου

Αναγνώριση του οικισμού Κερασιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέχρου

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέχρου

Αναγνώριση του οικισμού Βούρλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέχρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Μικρός Κέχρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Χαμηλόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Χαράδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Κέχρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Χλόη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Κάτω Καμπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Άνω Καμπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Βούρλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κιμμερίων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κιμμέρια

Ο οικισμός Έρανος προσαρτάται στην κοινότητα Κιμμερίων

Ο οικισμός Κοζλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Κιμμερίων

Ο οικισμός Άσκηρα προσαρτάται στην κοινότητα Κιμμερίων

ΦΕΚ 50Α - 03/04/1928

Ο οικισμός Λίβας αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κοζλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγάδια

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άσκηρα της κοινότητας διορθώνεται σε Άσκυρα

Αναγνώριση του οικισμού Σουλουτζά Ντερέ και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Ιχτιάρ Μαχαλά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Πόρτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Κιμμερίων (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Κίρκης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 356Α - 14/11/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κίρκη από την κοινότητα Συκαράγης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας


Κ. Κοζλούτσης (Δράμας)

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης

Κ. Κοζλούτσης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Χορουσλού της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανίτης

Ο οικισμός Χαμηδιέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λειβαδίτης

Ο οικισμός Κάλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλύβα

Ο οικισμός Καλοβατζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δεξαμενή

Ο οικισμός Μεσελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλό Νερό

Ο οικισμός Δεμίρ-Τάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιδηρόπετρα

16/05/1928

Ο οικισμός Δεξαμενή της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κατασκήνωσις Σαρακατσαναίων και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοζλούτσης

Αναγνώριση του οικισμού Βασανίτας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοζλούτσης

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Κοζλούτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυόφυτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρυοφύτου

Κ. Καρυοφύτου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοζλούτσης

16/10/1940

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καρυόφυτον στον οικισμό Άνω Καρυόφυτον

Ο οικισμός Βασανίτας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κατασκήνωσις Σαρακατσαναίων της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καρυόφυτον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καρυόφυτον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυοφύτου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καρυόφυτον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυοφύτου

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Καρυοφύτου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Κομνηνών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 350Α - 14/10/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κομνηνά από την κοινότητα Σταυρουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Κομνηνών (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Δ. Κομοτηνής (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κομοτηνή

Ο οικισμός Κρανοβούνιον προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Υφανταί προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Παραδημή προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Ρηγόπουλον προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Δάσια προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

16/05/1928

Ο οικισμός Ρηγόπουλον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δάσια του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μεσοχώρι και προσάρτησή του στο δήμο Κομοτηνής

16/10/1940

Ο οικισμός Κρανοβούνιον του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μικρόν Κρανοβούνιον και προσάρτησή του στο δήμο Κομοτηνής

Αναγνώριση του οικισμού Μέγα Κρανοβούνιον και προσάρτησή του στο δήμο Κομοτηνής

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ήφαιστος και προσάρτησή του στο δήμο Κομοτηνής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρατινή αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα Κοσμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηκίδιον αποσπάται από την κοινότητα Κοσμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόσμιον αποσπάται από την κοινότητα Κοσμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηράδες αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στυλάριον αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακηνή αποσπάται από την κοινότητα Κάλχαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από την κοινότητα Κάλχαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τυχηρόν αποσπάται από την κοινότητα Κάλχαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Άδα αποσπάται από την κοινότητα Κάλχαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλχας αποσπάται από την κοινότητα Κάλχαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιάμπολη αποσπάται από την κοινότητα Κάλχαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυδιά αποσπάται από την κοινότητα Καρυδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύμβολα αποσπάται από την κοινότητα Πανδρόσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νυμφαία αποσπάται από την κοινότητα Πανδρόσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνδροσον αποσπάται από την κοινότητα Πανδρόσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φύλακας αποσπάται από την κοινότητα Θρυλορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θρυλόριον αποσπάται από την κοινότητα Θρυλορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδίτης αποσπάται από την κοινότητα Θρυλορίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Σχολή Αστυνομίας προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κομοτηνής

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγροτικόν Ορφανοτροφείον αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αίγειρος αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρωγή αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλίστη αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρπη αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσούνη αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελέτη αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Μέσης αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καλλίστη αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από το δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμόκαστρον αποσπάται από το δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Δουκάτον αποσπάται από το δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτιον αποσπάται από το δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγούρια αποσπάται από το δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Δουκάτον αποσπάται από το δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Σιδηροχώριον αποσπάται από το δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Θρυλορίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Κοσμίου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κόσμιον

Ο οικισμός Χατήσιον προσαρτάται στην κοινότητα Κοσμίου

Ο οικισμός Κηκίδιον προσαρτάται στην κοινότητα Κοσμίου

Ο οικισμός Πρώκτειο προσαρτάται στην κοινότητα Κοσμίου

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Ο οικισμός Μέγα Δουκάτον αποσπάται από την κοινότητα Καλαμοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 73Α - 24/03/1952

Ο οικισμός Πρώκτειο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Θρυλορίου

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Ο οικισμός Χατήσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιτέα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Κηκίδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Κόσμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Μέγα Δουκάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέου Σιδηροχωρίου


Κ. Κοτύλης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοτύλη

Ο οικισμός Πάχνη προσαρτάται στην κοινότητα Κοτύλης

Ο οικισμός Αιμόνιον προσαρτάται στην κοινότητα Κοτύλης

Ο οικισμός Δημάριον προσαρτάται στην κοινότητα Κοτύλης

ΦΕΚ 90Β - 17/11/1928

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κοτύλη στον οικισμό Πάχνη

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Κοτύλης (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Κουτσού (Ροδόπης)

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουτσόν από την κοινότητα Γενισαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Κουτσού (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Κρωβύλης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 167Α - 09/07/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρωβύλη από την κοινότητα Μαρωνείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 238Α - 10/08/1933

Ο οικισμός Αετοκορυφή αποσπάται από την κοινότητα Σαπών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 46Α - 16/02/1935

Ο οικισμός Αετοκορυφή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Κρωβύλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρωβύλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιά Κρωβύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Ο οικισμός Κρωβύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λοφαρίου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 36Α - 28/01/1951

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λοφάριον από την κοινότητα Αρίσβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 2Α - 05/01/1953

Ο οικισμός Αετόλοφος αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λοφάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Ο οικισμός Αετόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαγγάνων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 256Α - 02/09/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάγγανα από την κοινότητα Ευλάλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Μαγγάνων (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Μαγικού (Ροδόπης)

ΦΕΚ 352Α - 01/10/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαγικόν από την κοινότητα Χιονίστρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Μαγικού (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Μάκρης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 164Α - 06/08/1927

Ο οικισμός Δίκκελα αποσπάται από την κοινότητα Συκαράγης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσημβρία αποσπάται από την κοινότητα Συκαράγης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1929

Ο οικισμός Δίκκελα αποσπάται από την κοινότητα Συκαράγης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσημβρία αποσπάται από την κοινότητα Συκαράγης και προσαρτάται στην κοινότητα


Κ. Μάνδρας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 161Α - 16/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάνδρα Τσικούρ από την κοινότητα Αβδήρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Μάνδρα Τσικούρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μάνδρα

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Μάνδρας (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Μαρωνείας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαρώνεια

Ο οικισμός Οχυρόν προσαρτάται στην κοινότητα Μαρωνείας

Ο οικισμός Ασκηταί προσαρτάται στην κοινότητα Μαρωνείας

Ο οικισμός Πετρωτά προσαρτάται στην κοινότητα Μαρωνείας

Ο οικισμός Προσκυνηταί προσαρτάται στην κοινότητα Μαρωνείας

Ο οικισμός Κρωβύλη προσαρτάται στην κοινότητα Μαρωνείας

ΦΕΚ 167Α - 09/07/1925

Ο οικισμός Κρωβύλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρωβύλης

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρωβύλης

ΦΕΚ 204Α - 18/06/1926

Ο οικισμός Προσκυνηταί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προσκυνητών

Ο οικισμός Οχυρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Προσκυνητών

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Χαράλαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρωνείας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ασκηταί και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρωνείας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πλατανίτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρωνείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαρώνεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Πλατανίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Άνω Ασκηταί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Ασκηταί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μαρωνείας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ξυλαγανή από την κοινότητα Ξυλαγανής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ίσαλον αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάκος αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάμφορον αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάραντα αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίμερος αποσπάται από την κοινότητα Ιμέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρώνεια αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανίτης αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ασκηταί αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκηταί αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός Βέννας αποσπάται από την κοινότητα Μιράνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίρανα αποσπάται από την κοινότητα Μιράνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέννα αποσπάται από την κοινότητα Μιράνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαλμώνη αποσπάται από την κοινότητα Μιράνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλαγανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εργάνη αποσπάται από την κοινότητα Ξυλαγανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα Πελαγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλκυών αποσπάται από την κοινότητα Προσκυνητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκες αποσπάται από την κοινότητα Προσκυνητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οχυρόν αποσπάται από την κοινότητα Προσκυνητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσκυνηταί αποσπάται από την κοινότητα Προσκυνητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Προσκυνητών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Σταθμός Βέννας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Οχυρόν του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Αμπελάκια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ιμέρου

Ο νέος οικισμός Αλμυρός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Προσκυνητών

Ο νέος οικισμός Κρυονέρι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Προσκυνητών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ίμερος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Ασκηταί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Μίρανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Βάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Προσκυνηταί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Άνω Ασκηταί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Ίσαλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Ξυλαγανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Βέννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Εργάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Πλατανίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Νέα Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Σαλμώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Πάμφορον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Μαρώνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Λεύκες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αμάραντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Πελαγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αλκυών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Μαρωνείας-Σαπών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σάπαι από το δήμο Σαπών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ίμερος αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκηταί αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίρανα αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάκος αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσκυνηταί αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ασκηταί αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίσαλον αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλαγανή αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέννα αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εργάνη αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανίτης αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πέτρα αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαλμώνη αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάμφορον αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρώνεια αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκες αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάραντα αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελαγία αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλκυών αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασσιτερά αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Κρωβύλη αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέλκιον αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρύμη αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διώνη αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμηλόν αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρσάκειον αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σάντα αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφία αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιζάριον αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εβρινός αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιάσιον αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοφάριον αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιφλίκιον αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετοκορυφή αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρωβύλη αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετόλοφος αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρωτάτον αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Αλμυρός του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΔΕΗ Κομοτηνής και προσάρτησή του στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

ΦΕΚ 108Α - 09/05/2013

Ο οικισμός Εβρινός του δήμου μετονομάζεται σε Έβρενος

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Ξυλαγανής μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Αμαράντων μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Μοιράνων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μοίρανα

Ο οικισμός Βέννα προσαρτάται στην κοινότητα Μοιράνων

Ο οικισμός Στρύμνη προσαρτάται στην κοινότητα Μοιράνων

Ο οικισμός Πελαγία προσαρτάται στην κοινότητα Μοιράνων

Ο οικισμός Διώνη προσαρτάται στην κοινότητα Μοιράνων

Ο οικισμός Σαλμώνη προσαρτάται στην κοινότητα Μοιράνων

ΦΕΚ 167Α - 09/07/1925

Ο οικισμός Στρύμνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρύμνης

Ο οικισμός Διώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στρύμνης

ΦΕΚ 135Α - 06/06/1933

Ο οικισμός Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πελαγίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μοίρανα της κοινότητας διορθώνεται σε Μίρανα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μιράνων

Κ. Μιράνων (Ροδόπης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μοιράνων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός Βέννας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιράνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταθμός Βέννας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Μίρανα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Βέννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Σαλμώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μόρσας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μόρσα

Ο οικισμός Ραδαβούς προσαρτάται στην κοινότητα Μόρσας

Ο οικισμός Εύμοιρον προσαρτάται στην κοινότητα Μόρσας

Ο οικισμός Μορσίνη προσαρτάται στην κοινότητα Μόρσας

ΦΕΚ 204Α - 18/06/1926

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μόρσα στον οικισμό Εύμοιρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ευμοίρου

Κ. Ευμοίρου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 204Α - 18/06/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μόρσας

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Καϊλάρ Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ευμοίρου

Ο οικισμός Μπεντερλή Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ευμοίρου

ΦΕΚ 440Α - 27/12/1926

Ο οικισμός Βανιάνον αποσπάται από την κοινότητα Γκιζέλας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μορσίνη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Μορσίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευμοίρου

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Μορσίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευμοίρου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Μπεντερλή Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεύκη

Ο οικισμός Καϊλάρ Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ερείκη

Ο οικισμός Ραδαβούς της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαμπρινόν

ΦΕΚ 357Α - 09/10/1931

Ο οικισμός Ερείκη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετροχώριον

ΦΕΚ 396Α - 07/09/1935

Ο οικισμός Βανιάνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκιζέλας

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Ευμοίρου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Μύκης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μύκη

Ο οικισμός Άλμα προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Πανέριον προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Αιώρα προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Γλαύκη προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Γοργόνα προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Κένταυρος προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Κίρρα προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Λίβας προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Κότινον προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Σμίνθη προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Μάνταινα προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Σιρόκον προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

ΦΕΚ 50Α - 03/04/1928

Ο οικισμός Λίβας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κιμμερίων

16/10/1940

Ο οικισμός Πανέριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Μύκης (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Νέας Καλλίστης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 59Α - 13/04/1962

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Καλλίστη από την κοινότητα Σάλπης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Καλλίστη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Σάντας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 307Α - 07/09/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Σάντα από την κοινότητα Αρριανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Ο οικισμός Ήπιον αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ήπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Νέα Σάντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέου Καβακλίου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 384Α - 03/11/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέον Καβακλίον από την κοινότητα Αμβροσίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Ο οικισμός Νέον Καβακλίον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αίγειρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αιγείρου

Κ. Αιγείρου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νέου Καβακλίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγροτικόν Ορφανοτροφείον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγείρου

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Μεσούνη αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αίγειρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αιγείρου

Ο οικισμός Αγροτικόν Ορφανοτροφείον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Ο οικισμός Μεσούνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νέου Σιδηροχωρίου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέον Σιδηροχώριον από την κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μέγα Δουκάτον αποσπάται από την κοινότητα Κοσμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγούρια αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από την κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτιον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Δουκάτον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Καλαμόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Μικρόν Δουκάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Μαυρομμάτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Παγούρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Μέγα Δουκάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Νέον Σιδηροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 144Α - 15/07/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από την κοινότητα Σταυρουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χουσεϊν-Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 4Β - 16/01/1928

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Νεοχώριον στον οικισμό Χουσεϊν-Κιόϊ

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ιωνικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Χουσεϊν-Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιωνικόν

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Νεοχωρίου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Δ. Ξάνθης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ξάνθη

Ο οικισμός Χρύσα προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Σαμακώβ και προσάρτησή του στο δήμο Ξάνθης

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Δ. Ξάνθης (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Ξυλαγανής (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ξυλαγανή

Ο οικισμός Σεβαστή προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλαγανής

Ο οικισμός Ίμερος προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλαγανής

Ο οικισμός Εργάνη προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλαγανής

ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927

Ο οικισμός Ίμερος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιμέρου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Εργάνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξυλαγανής

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Νέα Εργάνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Πέτρα

14/03/1971

Ο οικισμός Σεβαστή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξυλαγανή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μαρωνείας

Ο οικισμός Νέα Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Εργάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Οργάνης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Οργάνη

Ο οικισμός Σμιγάδα προσαρτάται στην κοινότητα Οργάνης

Ο οικισμός Κάτω Βυρσίνη προσαρτάται στην κοινότητα Οργάνης

Ο οικισμός Μυρτίσκη προσαρτάται στην κοινότητα Οργάνης

Ο οικισμός Κύμη προσαρτάται στην κοινότητα Οργάνης

Ο οικισμός Κόβαλον προσαρτάται στην κοινότητα Οργάνης

Ο οικισμός Βυρσίνη προσαρτάται στην κοινότητα Οργάνης

Ο οικισμός Δρανιά προσαρτάται στην κοινότητα Οργάνης

Ο οικισμός Εσοχή προσαρτάται στην κοινότητα Οργάνης

Ο οικισμός Κάρδαμος προσαρτάται στην κοινότητα Οργάνης

Ο οικισμός Ραγάδα προσαρτάται στην κοινότητα Οργάνης

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κομοτηνής του νομού Ροδόπης και υπάγεται στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης

ΦΕΚ 191Α - 11/06/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης και υπάγεται στην επαρχία Κομοτηνής του νομού Ροδόπης

ΦΕΚ 256Α - 02/09/1933

Ο οικισμός Ραγάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δοκού

Ο οικισμός Εσοχή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δοκού

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κάρδαμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Οργάνης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Οργάνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σμιγάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Οργάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Βυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Κάτω Βυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Κόβαλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Μυρτίσκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Δρανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Άνω Κάρδαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Κύμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Κάρδαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πανδρόσου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πάνδροσον

Ο οικισμός Ισμαρίς προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Ο οικισμός Κάλχας προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Ο οικισμός Μεγάλη Άδα προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Ο οικισμός Μύτικας προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Ο οικισμός Σαρακηνή προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Ο οικισμός Τυχηρόν προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Ο οικισμός Νυμφαία προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Ο οικισμός Καρυδιά προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

16/05/1928

Ο οικισμός Ισμαρίς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Καρυδιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυδιάς

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Γιάμπολη αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νυμφαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Πάνδροσον στον οικισμό Κάλχας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάλχαντος

Κ. Κάλχαντος (Ροδόπης)

ΦΕΚ 65Α - 13/02/1934

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πανδρόσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαρακηνή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Τυχηρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Μεγάλη Άδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Κάλχας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Γιάμπολη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πανδρόσου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 65Α - 13/02/1934

Ο οικισμός Νυμφαία αποσπάται από την κοινότητα Πανδρόσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 225Α - 08/09/1948

Ο οικισμός Σύμβολα αποσπάται από την κοινότητα Συμβόλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μικρά Άδα αποσπάται από την κοινότητα Συμβόλων και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Μικρά Άδα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σύμβολα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Νυμφαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Πάνδροσον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πασχαλιάς (Καβάλας)

ΦΕΚ 164Α - 16/08/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νέστου του νομού Καβάλας και υπάγεται στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης

Κ. Πασχαλιάς (Ροδόπης)

ΦΕΚ 164Α - 16/08/1928

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης από την επαρχία Νέστου του νομού Καβάλας

16/10/1940

Ο οικισμός Σκηνίται Κτηνοτρόφοι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Πασχαλιάς (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Πελαγίας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 135Α - 06/06/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πελαγία από την κοινότητα Μοιράνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλαστηρίων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλαστήρια από την κοινότητα Γενισαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πόρτο Λάγο αποσπάται από την κοινότητα Γενισαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Γενισαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Πλαστήρια της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Κεσσάνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Κεσσάνης

Κ. Νέας Κεσσάνης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλαστηρίων

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Νέας Κεσσάνης (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Πολυάνθου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 274Α - 23/09/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πολύανθος από την κοινότητα Ιάσμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σύλλιον αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Διχάλα αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρυστάλλη αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σήμα αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άσκυλον αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Άσκυλον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σύλλιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σώστου

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σώστου

Ο οικισμός Διχάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σώστου

Ο οικισμός Πολύανθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σώστου

Ο οικισμός Κρυστάλλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σώστου

Ο οικισμός Σήμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σώστου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πολυσίτου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πολύσιτον

Ο οικισμός Σπανότοπος προσαρτάται στην κοινότητα Πολυσίτου

Ο οικισμός Σούνιον προσαρτάται στην κοινότητα Πολυσίτου

Ο οικισμός Κερεβούς προσαρτάται στην κοινότητα Πολυσίτου

Ο οικισμός Ελμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Πολυσίτου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σούνιον (Προσφυγικός Συνοικισμός) και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολυσίτου

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Πολυσίτου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολυσίτου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Ελμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιδηνή

Ο οικισμός Κερεβούς της κοινότητας μετονομάζεται σε Σέλινον

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σιδηνή της κοινότητας διορθώνεται σε Συδινή

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Πολυσίτου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σούνιον (Προσφυγικός Συνοικισμός) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Πολυσίτου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Προσκυνητών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 204Α - 18/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Προσκυνηταί από την κοινότητα Μαρωνείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Οχυρόν αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνείας και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αλκυών και προσάρτησή του στην κοινότητα Προσκυνητών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Προσκυνητών

Αναγνώριση του οικισμού Λεύκες και προσάρτησή του στην κοινότητα Προσκυνητών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλκυών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Λεύκες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Οχυρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Προσκυνηταί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σάλπης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σάλπη από την κοινότητα Αμβροσίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Γλυκονέριον αποσπάται από την κοινότητα Γλυκονερίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 82Α - 13/03/1935

Ο οικισμός Νέα Καλλίστη προσαρτάται στην κοινότητα Σάλπης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νέα Καλλίστη της κοινότητας διορθώνεται σε Καλλίστη

ΦΕΚ 9Α - 22/01/1962

Ο οικισμός Καλλίστη της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Καλλίστη

ΦΕΚ 59Α - 13/04/1962

Ο οικισμός Νέα Καλλίστη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Καλλίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γλυκονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Σάλπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαπών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σάπαι

Ο οικισμός Κους-Τεπέ Α προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

Ο οικισμός Πρωτάτον προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

Ο οικισμός Βέλκιον προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

Ο οικισμός Χαμηλόν προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

Ο οικισμός Αρσάκειον προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

Ο οικισμός Κασσιτερά προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

Ο οικισμός Λύκειον προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

Ο οικισμός Κους-Τεπέ Β προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κομοτηνής του νομού Ροδόπης και υπάγεται στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Ατ-Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

Ο οικισμός Πρωτάτον Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

16/05/1928

Ο οικισμός Ατ-Κιόϊ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πρωτάτον Τσιφλίκ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Κους-Τεπέ Α της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετοκορυφή

Ο οικισμός Κους-Τεπέ Β της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετόλοφος

ΦΕΚ 135Α - 06/06/1933

Ο οικισμός Λύκειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

ΦΕΚ 238Α - 10/08/1933

Ο οικισμός Αετοκορυφή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρωβύλης

ΦΕΚ 46Α - 16/02/1935

Ο οικισμός Αετοκορυφή αποσπάται από την κοινότητα Κρωβύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σαπών

Δ. Σαπών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σαπών

07/04/1951

Ο οικισμός Κασσιτερά του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τσιφλίκιον και προσάρτησή του στο δήμο Σαπών

ΦΕΚ 2Α - 05/01/1953

Ο οικισμός Αετόλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λοφαρίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κασσιτερά και προσάρτησή του στο δήμο Σαπών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμφία αποσπάται από την κοινότητα Αρίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από την κοινότητα Αρίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εβρινός αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιάσιον αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σάντα αποσπάται από την κοινότητα Νέας Σάντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιζάριον αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Κρωβύλη αποσπάται από την κοινότητα Κρωβύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρωβύλη αποσπάται από την κοινότητα Κρωβύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από την κοινότητα Κρωβύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοφάριον αποσπάται από την κοινότητα Λοφαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Λοφαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρύμη αποσπάται από την κοινότητα Στρύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διώνη αποσπάται από την κοινότητα Στρύμης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σάπαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Κασσιτερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Παλαιά Κρωβύλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Βέλκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Στρύμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Διώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Χαμηλόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αρσάκειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Νέα Σάντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αμφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Κιζάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Εβρινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Ιάσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Λοφάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Τσιφλίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αετοκορυφή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Κρωβύλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αετόλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Πρωτάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σαρνίτς (Δράμας)

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης

Κ. Σαρνίτς (Ροδόπης)

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 205Α - 26/08/1924

Ο οικισμός Κουρουλάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σταυρουπόλεως

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Τσακιρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαλάνη

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Αντάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιβερά

Ο οικισμός Σαλτικλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιμέρα

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Σαρνίτς της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρωμνικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρωμνικού

Κ. Κρωμνικού (Ροδόπης)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαρνίτς

16/10/1940

Ο οικισμός Λιβερά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Λιβερά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρωμνικού

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λιβερά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρωμνικού

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Κρωμνικού (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Σατρών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σάτραι

Ο οικισμός Καλότυχον προσαρτάται στην κοινότητα Σατρών

Ο οικισμός Πολύσκιον προσαρτάται στην κοινότητα Σατρών

Ο οικισμός Τσαλαπετεινός προσαρτάται στην κοινότητα Σατρών

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Σατρών (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Σελέρου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σέλερον

Ο οικισμός Λευκόπετρα προσαρτάται στην κοινότητα Σελέρου

Ο οικισμός Γρήγορον προσαρτάται στην κοινότητα Σελέρου

Ο οικισμός Σήμαντρα προσαρτάται στην κοινότητα Σελέρου

Ο οικισμός Άκαρπον προσαρτάται στην κοινότητα Σελέρου

Ο οικισμός Βελοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Σελέρου

Ο οικισμός Φίλια προσαρτάται στην κοινότητα Σελέρου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Εξοχικαί Κατασκηνώσεις και προσάρτησή του στην κοινότητα Σελέρου

16/10/1940

Ο οικισμός Εξοχικαί Κατασκηνώσεις της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μπόκλουτζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σελέρου

Κ. Σελέρου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

Κ. Σελέρου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης


Κ. Σταυρουπόλεως (Δράμας)

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης

Κ. Σταυρουπόλεως (Ροδόπης)

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 205Α - 26/08/1924

Ο οικισμός Κουρουλάρ αποσπάται από την κοινότητα Σαρνίτς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Χοτζαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυροχώρι

Ο οικισμός Μαχμουτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνών

Ο οικισμός Κούρταλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκοδρόμιον

Ο οικισμός Μαργαρίζ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαργαρίτι

ΦΕΚ 144Α - 15/07/1927

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

Ο οικισμός Χουσεϊν-Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Δαφνών αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαφνώνος

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κουρουλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κομνηνά

16/05/1928

Ο οικισμός Σταθμός Γενή-Κιόϊ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 350Α - 14/10/1930

Ο οικισμός Κομνηνά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομνηνών

16/10/1940

Ο οικισμός Γαύροβον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρουπόλεως

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Σταυρουπόλεως (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Στρύμνης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 167Α - 09/07/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στρύμνη από την κοινότητα Μοιράνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Διώνη αποσπάται από την κοινότητα Μοιράνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Ο οικισμός Στρύμνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Στρύμη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στρύμης

Κ. Στρύμης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στρύμνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στρύμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Ο οικισμός Διώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συκαράγης (Έβρου)

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αλεξανδρουπόλεως του νομού Έβρου και υπάγεται στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης

Κ. Συκαράγης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης από την επαρχία Αλεξανδρουπόλεως του νομού Έβρου

ΦΕΚ 356Α - 14/11/1925

Ο οικισμός Κίρκη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κίρκης

ΦΕΚ 164Α - 06/08/1927

Ο οικισμός Δίκκελα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάκρης

Ο οικισμός Μεσημβρία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάκρης

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1929

Ο οικισμός Δίκκελα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάκρης

Ο οικισμός Μεσημβρία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάκρης

ΦΕΚ 91Α - 10/04/1933

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης και υπάγεται στην επαρχία Αλεξανδρουπόλεως του νομού Έβρου

Κ. Συκαράγης (Έβρου)

ΦΕΚ 91Α - 10/04/1933

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Αλεξανδρουπόλεως του νομού Έβρου από την επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης


Κ. Συμβόλων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 253Α - 31/08/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σύμβολα από την κοινότητα Ασωμάτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μικρά Άδα αποσπάται από την κοινότητα Ασωμάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φωληά αποσπάται από την κοινότητα Ασωμάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 294Α - 06/09/1934

Ο οικισμός Φωληά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασωμάτου

ΦΕΚ 225Α - 08/09/1948

Ο οικισμός Σύμβολα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Ο οικισμός Μικρά Άδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σώστου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σώστης

Ο οικισμός Πόα προσαρτάται στην κοινότητα Σώστου

Ο οικισμός Ληνός προσαρτάται στην κοινότητα Σώστου

Ο οικισμός Μέγα Πιστόν προσαρτάται στην κοινότητα Σώστου

Ο οικισμός Μίσχος προσαρτάται στην κοινότητα Σώστου

ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926

Ο οικισμός Κερεσλή αποσπάται από την κοινότητα Ασωμάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 21/02/1927

Ο οικισμός Μελέτη αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Κερεσλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κερασιά

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κερασιά της κοινότητας διορθώνεται σε Κερασέα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χαμηλόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Σώστου

Αναγνώριση του οικισμού Πετρωτόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Σώστου

Αναγνώριση του οικισμού Ορφανόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Σώστου

Αναγνώριση του οικισμού Μουσινοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σώστου

14/03/1971

Ο οικισμός Μουσινοχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μίσχος της κοινότητας

Ο οικισμός Ορφανόν της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μίσχος της κοινότητας

Ο οικισμός Πετρωτόν της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μίσχος της κοινότητας

Ο οικισμός Χαμηλόν της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μίσχος της κοινότητας

05/04/1981

Ο οικισμός Πόα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σώστης της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σώστης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σώστου

Ο οικισμός Μελέτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σώστου

Ο οικισμός Ληνός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σώστου

Ο οικισμός Μέγα Πιστόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σώστου

Ο οικισμός Μίσχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σώστου


Δ. Σώστου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σώστης από την κοινότητα Σώστου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από την κοινότητα Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ληνός αποσπάται από την κοινότητα Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Πιστόν αποσπάται από την κοινότητα Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίσχος αποσπάται από την κοινότητα Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύμη αποσπάται από την κοινότητα Ασωμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγίασμα αποσπάται από την κοινότητα Ασωμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασώματοι αποσπάται από την κοινότητα Ασωμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θάμνα αποσπάται από την κοινότητα Ασωμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζωμα αποσπάται από την κοινότητα Ασωμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωληά αποσπάται από την κοινότητα Ασωμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από την κοινότητα Πολυάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από την κοινότητα Πολυάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχάλα αποσπάται από την κοινότητα Πολυάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύανθος αποσπάται από την κοινότητα Πολυάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυστάλλη αποσπάται από την κοινότητα Πολυάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σήμα αποσπάται από την κοινότητα Πολυάνθου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Διχάλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάβος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σήμα του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Πανεπιστημιούπολη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ασωμάτων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ρίζωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Αγίασμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Σώστης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Πανεπιστημιούπολη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Φωληά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Ληνός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Μέγα Πιστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Θάμνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Κρυστάλλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Μίσχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Πολύανθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Ασώματοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Δύμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τοξοτών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τοξόται

Ο οικισμός Θαλασσιά προσαρτάται στην κοινότητα Τοξοτών

Ο οικισμός Τύμπανον προσαρτάται στην κοινότητα Τοξοτών

Ο οικισμός Αγέλη προσαρτάται στην κοινότητα Τοξοτών

Ο οικισμός Κοσμητή προσαρτάται στην κοινότητα Τοξοτών

Ο οικισμός Ποίμνη προσαρτάται στην κοινότητα Τοξοτών

Ο οικισμός Σεμέλη προσαρτάται στην κοινότητα Τοξοτών

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Τοξοτών

16/10/1940

Ο οικισμός Τύμπανον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τούζλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τοξοτών

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Τοξοτών

Αναγνώριση του οικισμού Μικρόν Τύμπανον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τοξοτών

Αναγνώριση του οικισμού Μέγα Τύμπανον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τοξοτών

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Τοξοτών (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Φαναρίου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 113Α - 18/06/1965

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φανάριον από την κοινότητα Παγουρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Φιλλύρας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Φιλλύρα από την κοινότητα Φιλλύρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγρα αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δροσινή αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρατος αποσπάται από την κοινότητα Αράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρδεία αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχοντικά αποσπάται από την κοινότητα Αρίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραγιά αποσπάται από την κοινότητα Αράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοκός αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρύμη αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εσοχή αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Καλλυντήριον αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δροσινή αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπρόν αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεύρα αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομηρικόν αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάσσος αποσπάται από την κοινότητα Αρίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατερμά αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραγάδα αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιάδα αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σκιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Ραγάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Κάτω Δροσινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Νεύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Εσοχή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Άγρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Λαμπρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Αρχοντικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Βραγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Ομηρικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Αρδεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Άνω Δροσινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Φιλλύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Άρατος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Δρύμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Πατερμά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Πάσσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Νέον Καλλυντήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Δοκός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Χιονίστρας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χιονίστρα

Ο οικισμός Ζυγός προσαρτάται στην κοινότητα Χιονίστρας

Ο οικισμός Κατράμιον προσαρτάται στην κοινότητα Χιονίστρας

Ο οικισμός Χαίτη προσαρτάται στην κοινότητα Χιονίστρας

Ο οικισμός Μαγικόν προσαρτάται στην κοινότητα Χιονίστρας

Ο οικισμός Αλκυώνη προσαρτάται στην κοινότητα Χιονίστρας

Ο οικισμός Φελώνη προσαρτάται στην κοινότητα Χιονίστρας

Ο οικισμός Πετεινός προσαρτάται στην κοινότητα Χιονίστρας

Ο οικισμός Τέκτων προσαρτάται στην κοινότητα Χιονίστρας

16/05/1928

Ο οικισμός Ζυγός της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιός Ζυγός και προσάρτησή του στην κοινότητα Χιονίστρας

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Ζυγός και προσάρτησή του στην κοινότητα Χιονίστρας

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Κατράμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Χιονίστρας

ΦΕΚ 352Α - 01/10/1932

Ο οικισμός Μαγικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαγικού

16/10/1940

Ο οικισμός Κατράμιον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόν Κατράμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Χιονίστρας

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Χιονίστρας (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης


Κ. Ωραίου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ωραίον

Ο οικισμός Κύκνος προσαρτάται στην κοινότητα Ωραίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σταμάτιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ωραίου

Αναγνώριση του οικισμού Ρεύμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ωραίου

Αναγνώριση του οικισμού Θεοτόκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ωραίου

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Ωραίου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης