ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αβάτου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 97Α - 26/06/1958

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άβατον από την κοινότητα Ευλάλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άβατον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αβδήρων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Αβδήρων (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Ο οικισμός Μυρωδάτον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυρωδάτου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβδήρων

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Αβδήρων και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβδήρων

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παραλία Αβδήρων της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παιδικαί Κατασκηνώσεις και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβδήρων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λεύκιππος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβδήρων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πρωταγόρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβδήρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άβδηρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αβδήρων

Ο οικισμός Πρωταγόρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Πεζούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Παιδικαί Κατασκηνώσεις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Βελόνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Λεύκιππος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Γκιόνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αβδήρων (Ξάνθης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άβδηρα από την κοινότητα Αβδήρων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πρωταγόρας αποσπάται από την κοινότητα Αβδήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεζούλα αποσπάται από την κοινότητα Αβδήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παιδικαί Κατασκηνώσεις αποσπάται από την κοινότητα Αβδήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελόνη αποσπάται από την κοινότητα Αβδήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκιππος αποσπάται από την κοινότητα Αβδήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκιόνα αποσπάται από την κοινότητα Αβδήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα Μάνδρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρωδάτον αποσπάται από την κοινότητα Μυρωδάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερωδιός αποσπάται από την κοινότητα Μυρωδάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάγος αποσπάται από την κοινότητα Νέας Κεσσάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κεσσάνη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Κεσσάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Νέας Κεσσάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Ποταμιάς αποσπάται από την κοινότητα Νέας Κεσσάνης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Πρωταγόρας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βελόνη του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Σκάλα Αβδήρων προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αβδήρων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άβδηρα στον οικισμό Γενισέα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άβδηρα ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αυξεντίου αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετεινός αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιός Ζυγός αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διομήδεια αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συδινή αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσόν αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φελώνη αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγικόν αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέκτων αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαφέϊκα αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλινον αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούνιον αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλκυώνη αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύσιτος αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γενισέα αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Ζυγός αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Κατράμιον αποσπάται από το δήμο Βιστωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο Σελέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σήμαντρα αποσπάται από το δήμο Σελέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρύμη αποσπάται από το δήμο Σελέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρήγορον αποσπάται από το δήμο Σελέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλερον αποσπάται από το δήμο Σελέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκαρπον αποσπάται από το δήμο Σελέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκόπετρα αποσπάται από το δήμο Σελέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελοχώριον αποσπάται από το δήμο Σελέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πολύσιτον αποσπάται από το δήμο Σελέρου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Τέκτων του δήμου καταργείται.


Δ. Βιστωνίδος (Ξάνθης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γενισέα από την κοινότητα Γενισαίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαφέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Γενισαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα Διομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φελώνη αποσπάται από την κοινότητα Διομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα Διομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέκτων αποσπάται από την κοινότητα Διομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυξεντίου αποσπάται από την κοινότητα Διομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διομήδεια αποσπάται από την κοινότητα Διομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Κατράμιον αποσπάται από την κοινότητα Διομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετεινός αποσπάται από την κοινότητα Διομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσόν αποσπάται από την κοινότητα Κουτσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλκυώνη αποσπάται από την κοινότητα Μαγικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγικόν αποσπάται από την κοινότητα Μαγικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συδινή αποσπάται από την κοινότητα Πολυσίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύσιτος αποσπάται από την κοινότητα Πολυσίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλινον αποσπάται από την κοινότητα Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούνιον αποσπάται από την κοινότητα Σουνίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αυξεντίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Πετεινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Παλαιός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Διομήδεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Συδινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Κουτσόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Φελώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Μαγικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Τέκτων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Βαφέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Σέλινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Σούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Αλκυώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Πολύσιτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Γενισέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Νέος Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Παλαιόν Κατράμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γενισέας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Γενισέας (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

19/03/1961

Ο οικισμός Καρότα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γενισέα της κοινότητας Γενισαίας

Κ. Γενισαίας (Ξάνθης)

Αναγνώριση του οικισμού Αθιγγανοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γενισαίας

05/04/1981

Ο οικισμός Αθιγγανοχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γενισέα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γενισέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βιστωνίδος

Ο οικισμός Βαφέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γέρακα (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Γέρακα (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

19/03/1961

Ο οικισμός Μακάριον της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Ο οικισμός Κριός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ορεστινή της κοινότητας

Ο οικισμός Στασιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ορεστινή της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γέρακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Πίλημα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Ισαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Μέγα Εύμοιρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Ορεστινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκιζέλας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Γκιζέλας (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γκιζέλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξοχή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εξοχής

Κ. Εξοχής (Ξάνθης)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκιζέλας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Γκιζέλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Εξοχής

17/03/1991

Ο οικισμός Πρασινάδα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βανιάνον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Αμισός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Γκιζέλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Κοσσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Βανιάνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαφνώνος (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Δαφνώνος (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαφνών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ερασμίου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 54Α - 16/02/1951

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εράσμιον από την κοινότητα Ευλάλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζηλωτής αποσπάται από την κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Εράσμιον στον οικισμό Νέον Εράσμιον

Ο οικισμός Εράσμιον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόν Εράσμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερασμίου

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Εράσμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερασμίου

19/03/1961

Ο οικισμός Ζηλωτής της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Εράσμιον της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Δασοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερασμίου

Αναγνώριση του οικισμού Ραδιοσταθμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερασμίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Εράσμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Δασοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Ραδιοσταθμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Παλαιόν Εράσμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ευλάλου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Ευλάλου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 54Α - 16/02/1951

Ο οικισμός Εράσμιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερασμίου

Ο οικισμός Ζηλωτής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ερασμίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόν Όλβιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευλάλου

ΦΕΚ 97Α - 26/06/1958

Ο οικισμός Άβατον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αβάτου

ΦΕΚ 49Α - 17/03/1959

Ο οικισμός Όλβιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ολβίου

17/03/1991

Ο οικισμός Ηλιόπετρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ηλιοκέντημα της κοινότητας

Ο οικισμός Κεντητή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ηλιοκέντημα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Ηλιοκέντημα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευλάλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εύλαλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τοπείρου

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Ηλιοκέντημα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Κύρνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Ορφανόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Δέκαρχον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Παλαιόν Όλβιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ευμοίρου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Ευμοίρου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

19/03/1961

Ο οικισμός Μόρσα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιά Μορσίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Πετροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Εύμοιρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Λαμπρινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Νέα Μορσίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εχίνου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Εχίνου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελίβοια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Εχίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Θερμών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Θερμών (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 345Α - 10/12/1949

Ο οικισμός Ισμαήλ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Διάσπαρτον

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μέσαι Θέρμαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Θερμών

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Θέρμαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Θερμών

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ιαματικαί Πηγαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Θερμών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μέδουσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Ιαματικαί Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Άνω Θέρμαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Μέσαι Θέρμαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κόττανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κίδαρις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Διάσπαρτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Θέρμαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυοφύτου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Καρυοφύτου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 203Α - 20/09/1947

Ο οικισμός Σιδηρόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 91Α - 30/04/1954

Ο οικισμός Καλύβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

14/03/1971

Ο οικισμός Καλό Νερό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λειβαδίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Καστανίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Κάτω Καρυόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Άνω Καρυόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κιμμερίων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Κιμμερίων (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 68Α - 18/03/1949

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πηγαδίων

ΦΕΚ 345Α - 10/12/1949

Ο οικισμός Ιχτιάρ Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθηρόν

Ο οικισμός Σουλουτζά Ντερέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Υδροχώριον

ΦΕΚ 126Α - 18/08/1960

Ο οικισμός Λίβας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μεγαλοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Πριόνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Πλαγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Πελεκητόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Κετίκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Ζαφείριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Γιαλιστερόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Αλικοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

14/03/1971

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Ο οικισμός Βασιλικά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λιβάδιον της κοινότητας

17/03/1991

Ο οικισμός Ζαφείριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κετίκιον της κοινότητας

Ο οικισμός Πλαγιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πριόνιον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Δεξαμενή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθηρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Υδροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Έρανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Άσκυρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Αλικοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Πριόνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Κιμμέρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Πελεκητόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Παλαιά Δεξαμενή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Κετίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Γιαλιστερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Πόρτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κομνηνών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Κομνηνών (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Υδραγωγείο και προσάρτησή του στην κοινότητα Κομνηνών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Υδραγωγείο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Κομνηνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοτύλης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Κοτύλης (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αιμόνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Δημάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Πάχνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κοτύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουτσού (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Κουτσού (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουτσόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρωμνικού (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Κρωμνικού (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

14/03/1971

Ο οικισμός Άνω Λιβερά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Λιβερά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 182Α - 24/09/1971

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κρωμνικόν στον οικισμό Γαλάνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαλάνης

Ο οικισμός Κρωμνικόν της κοινότητας καταργείται.

Κ. Γαλάνης (Ξάνθης)

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρωμνικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαγγάνων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Μαγγάνων (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάγγανα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαγικού (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Μαγικού (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 276Α - 10/12/1947

Ο οικισμός Αλκυώνη αποσπάται από την κοινότητα Χιονίστρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλκυώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Ο οικισμός Μαγικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάνδρας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Μάνδρας (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μύκης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Μύκης (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 126Α - 18/08/1960

Ο οικισμός Λίβας αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Λίβας της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Αχλαδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Στήριγμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Προσήλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Όασις και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Καπνόανθος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Ζουμπούλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Διάφορον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κίρρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Πραχόβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Κριός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Πανέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Κριός της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρανιά

14/03/1971

Ο οικισμός Πραχόβα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αχλαδιά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Σμίνθη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Σούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κορυφή και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Κουτσομύτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Ράχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Τρίγωνο και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

17/03/1991

Ο οικισμός Άνω Σμίνθη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σμίνθη της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Αχλαδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σμίνθη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μύκης

Ο οικισμός Πανέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Γοργόνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κότινον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Άνω Κίρρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Σιρόκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Αιώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Άλμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Μάνταινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κίρρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Χρυσόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κένταυρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Γλαύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Διάφορον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κουτσομύτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Καπνόανθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Στήριγμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Αχλαδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Όασις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Σούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Τρίγωνο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κρανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Μύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Ζουμπούλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μύκης (Ξάνθης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σμίνθη από την κοινότητα Μύκης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μελίβοια αποσπάται από την κοινότητα Εχίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εχίνος αποσπάται από την κοινότητα Εχίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανέριον αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γοργόνα αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κότινον αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κίρρα αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιρόκον αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιώρα αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άλμα αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνταινα αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κίρρα αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόν αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κένταυρος αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλαύκη αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάφορον αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσομύτης αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπνόανθος αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στήριγμα αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδιά αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όασις αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλα αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίγωνο αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανιά αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύκη αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζουμπούλιον αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταμάτιον αποσπάται από την κοινότητα Ωραίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ωραίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ωραίον αποσπάται από την κοινότητα Ωραίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κύκνος αποσπάται από την κοινότητα Ωραίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από την κοινότητα Ωραίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από την κοινότητα Ωραίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μέδουσα αποσπάται από την κοινότητα Θερμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιαματικαί Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα Θερμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Θέρμαι αποσπάται από την κοινότητα Θερμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσαι Θέρμαι αποσπάται από την κοινότητα Θερμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόττανη αποσπάται από την κοινότητα Θερμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κίδαρις αποσπάται από την κοινότητα Θερμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάσπαρτον αποσπάται από την κοινότητα Θερμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θέρμαι αποσπάται από την κοινότητα Θερμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιμόνιον αποσπάται από την κοινότητα Κοτύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημάριον αποσπάται από την κοινότητα Κοτύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάχνη αποσπάται από την κοινότητα Κοτύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτύλη αποσπάται από την κοινότητα Κοτύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακραίος αποσπάται από την κοινότητα Σατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαλαπετεινός αποσπάται από την κοινότητα Σατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούνδουρος αποσπάται από την κοινότητα Σατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεματιά αποσπάται από την κοινότητα Σατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιδότοπος αποσπάται από την κοινότητα Σατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκότοπος αποσπάται από την κοινότητα Σατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάτραι αποσπάται από την κοινότητα Σατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέμενος αποσπάται από την κοινότητα Σατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλότυχον αποσπάται από την κοινότητα Σατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύσκιον αποσπάται από την κοινότητα Σατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουργούτιον αποσπάται από την κοινότητα Σατρών και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Κούνδουρος του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ζουμπούλιον και προσάρτησή του στο δήμο Μύκης


Κ. Μυρωδάτου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μυρωδάτον από την κοινότητα Αβδήρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ερωδιός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυρωδάτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυρωδάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Ερωδιός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Κεσσάνης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Νέας Κεσσάνης (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 351Α - 19/12/1949

Ο οικισμός Πόρτο Λάγο της κοινότητας μετονομάζεται σε Βιστονία

ΦΕΚ 196Α - 02/09/1950

Ο οικισμός Βιστονία της κοινότητας μετονομάζεται σε Λάγος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά Ποταμιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Κεσσάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Νέα Κεσσάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Λουτρά Ποταμιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Νεοχωρίου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 203Α - 20/09/1947

Ο οικισμός Σιδηρόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Καρυοφύτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 91Α - 30/04/1954

Ο οικισμός Καλύβα αποσπάται από την κοινότητα Καρυοφύτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ιωνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Κάτω Ιωνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Σιδηρόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Καλύβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ξάνθης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Δ. Ξάνθης (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Σαμακώβ του δήμου καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Δροσερόν και προσάρτησή του στο δήμο Ξάνθης

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ταξιαρχών και προσάρτησή του στο δήμο Ξάνθης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιά Μορσίνη αποσπάται από την κοινότητα Ευμοίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ευμοίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύμοιρον αποσπάται από την κοινότητα Ευμοίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Ευμοίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπρινόν αποσπάται από την κοινότητα Ευμοίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μορσίνη αποσπάται από την κοινότητα Ευμοίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθηρόν αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρανος αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσκυρα αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλικοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριόνιον αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιμμέρια αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκητόν αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Δεξαμενή αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κετίκιον αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλιστερόν αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρτα αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Παλαιά Δεξαμενή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δροσερόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χρύσα του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Καλλιθέα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ευμοίρου

Ο νέος οικισμός Πανεπιστημιούπολη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κιμμερίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μέγα Εύμοιρον αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλέπιον αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρυόφυτον αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεστινή αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανίτης αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρούπολις αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καρυόφυτον αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασικό Χωριό αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίλημα αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισαία αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέρακας αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνών αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομνηνά αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβα αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργαρίτι αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πασχαλιά αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτούσσα αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ιωνικόν αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκοδρόμιον αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμιά αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηρόπετρα αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειβαδίτης αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιωνικόν αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Σιδηρόπετρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μυρτούσσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Υδροχώριον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλικοχώριον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γιαλιστερόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλλιθέα του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Καλαμούς και προσάρτησή του στο δήμο Ξάνθης


Κ. Ολβίου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 49Α - 17/03/1959

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Όλβιον από την κοινότητα Ευλάλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Όλβιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πασχαλιάς (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Πασχαλιάς (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

05/04/1981

Ο οικισμός Καστανωτόν της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πασχαλιά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαλέπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Δρυμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Μυρτούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Πασχαλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταυρουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πηγαδίων (Ξάνθης)

ΦΕΚ 68Α - 18/03/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πηγάδια από την κοινότητα Κιμμερίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πολυσίτου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Πολυσίτου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Ο οικισμός Σούνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουνίου

Ο οικισμός Σπανότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σουνίου

ΦΕΚ 259Α - 24/11/1966

Ο οικισμός Σέλινον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελίνου

ΦΕΚ 84Α - 16/05/1996

Ο οικισμός Πολύσιτον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύσιτος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συδινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Ο οικισμός Πολύσιτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σατρών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Σατρών (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τσούκκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σατρών

Αναγνώριση του οικισμού Τέμενος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σατρών

Αναγνώριση του οικισμού Ρεματιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σατρών

Αναγνώριση του οικισμού Λυκότοπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σατρών

Αναγνώριση του οικισμού Κούνδουρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σατρών

Αναγνώριση του οικισμού Κορφοβούνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σατρών

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σατρών

Αναγνώριση του οικισμού Κορυφή και προσάρτησή του στην κοινότητα Σατρών

Αναγνώριση του οικισμού Θεοτοκάτον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σατρών

Αναγνώριση του οικισμού Δουργούτιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σατρών

Αναγνώριση του οικισμού Γιδότοπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σατρών

Αναγνώριση του οικισμού Γιαννοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σατρών

Αναγνώριση του οικισμού Ακραίος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σατρών

05/04/1981

Ο οικισμός Γιαννοχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ακραίος της κοινότητας

Ο οικισμός Θεοτοκάτον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δουργούτιον της κοινότητας

Ο οικισμός Κορυφή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πολύσκιον της κοινότητας

Ο οικισμός Κορφοβούνιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πολύσκιον της κοινότητας

Ο οικισμός Τσούκκα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τσαλαπετεινός της κοινότητας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ακραίος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Τσαλαπετεινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κούνδουρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Ποταμοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Ρεματιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Γιδότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Λυκότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Σάτραι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Τέμενος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Καλότυχον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Πολύσκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Δουργούτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σελέρου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

Κ. Σελέρου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Σελέρου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Ο οικισμός Μπόκλουτζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρύμη

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Πολύσιτον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σελέρου

ΦΕΚ 1314Β - 14/09/2006

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σελέρου

Δ. Σελέρου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 1314Β - 14/09/2006

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σελέρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Σήμαντρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Ρύμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Γρήγορον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Σέλερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Άκαρπον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Λευκόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Βελοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Άνω Πολύσιτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων


Κ. Σελίνου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 259Α - 24/11/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σέλινον από την κοινότητα Πολυσίτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σέλινον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σουνίου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σούνιον από την κοινότητα Πολυσίτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σπανότοπος αποσπάται από την κοινότητα Πολυσίτου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Σπανότοπος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σούνιον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταυρουπόλεως (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Σταυρουπόλεως (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σταυρουπόλεως

Δ. Σταυρουπόλεως (Ξάνθης)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σταυρουπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γέρακας αποσπάται από την κοινότητα Γέρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίλημα αποσπάται από την κοινότητα Γέρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισαία αποσπάται από την κοινότητα Γέρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Εύμοιρον αποσπάται από την κοινότητα Γέρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεστινή αποσπάται από την κοινότητα Γέρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνών αποσπάται από την κοινότητα Δαφνώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειβαδίτης αποσπάται από την κοινότητα Καρυοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανίτης αποσπάται από την κοινότητα Καρυοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρυόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Καρυοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καρυόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Καρυοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδραγωγείο αποσπάται από την κοινότητα Κομνηνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομνηνά αποσπάται από την κοινότητα Κομνηνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιωνικόν αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ιωνικόν αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηρόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλέπιον αποσπάται από την κοινότητα Πασχαλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμιά αποσπάται από την κοινότητα Πασχαλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτούσσα αποσπάται από την κοινότητα Πασχαλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πασχαλιά αποσπάται από την κοινότητα Πασχαλιάς και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Υδραγωγείο του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Δασικό Χωριό προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρυοφύτου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μέγα Εύμοιρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Χαλέπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Κάτω Καρυόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Ορεστινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Καστανίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Σταυρούπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Άνω Καρυόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Δασικό Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Πίλημα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Ισαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Γέρακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Δαφνών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Κομνηνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Καλύβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Μαργαρίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Πασχαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Μυρτούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Κάτω Ιωνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Λυκοδρόμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Δρυμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Σιδηρόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Λειβαδίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Ιωνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τοξοτών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Τοξοτών (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 345Α - 10/12/1949

Ο οικισμός Τούζλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετρωτόν

14/03/1971

Ο οικισμός Πετρωτόν της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Ο οικισμός Αγέλη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σεμέλη της κοινότητας

Ο οικισμός Σταθμός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τοξόται της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τοξόται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Κοσμητή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Μέγα Τύμπανον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Σεμέλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Θαλασσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Μικρόν Τύμπανον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Ποίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τοπείρου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Εύλαλον από την κοινότητα Ευλάλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άβατον αποσπάται από την κοινότητα Αβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάνη αποσπάται από την κοινότητα Γαλάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Αμισός αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκιζέλα αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσσός αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βανιάνον αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Εράσμιον αποσπάται από την κοινότητα Ερασμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ερασμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραδιοσταθμός αποσπάται από την κοινότητα Ερασμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Εράσμιον αποσπάται από την κοινότητα Ερασμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από την κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιοκέντημα αποσπάται από την κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κύρνος αποσπάται από την κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορφανόν αποσπάται από την κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέκαρχον αποσπάται από την κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Όλβιον αποσπάται από την κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάγγανα αποσπάται από την κοινότητα Μαγγάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όλβιον αποσπάται από την κοινότητα Ολβίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοξόται αποσπάται από την κοινότητα Τοξοτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσμητή αποσπάται από την κοινότητα Τοξοτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Τύμπανον αποσπάται από την κοινότητα Τοξοτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεμέλη αποσπάται από την κοινότητα Τοξοτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαλασσιά αποσπάται από την κοινότητα Τοξοτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Τύμπανον αποσπάται από την κοινότητα Τοξοτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποίμνη αποσπάται από την κοινότητα Τοξοτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Τοξοτών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Τοξοτών μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Χιονίστρας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Χιονίστρας (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 276Α - 10/12/1947

Ο οικισμός Αλκυώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγικού

ΦΕΚ 345Α - 10/12/1949

Ο οικισμός Χιονίστρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Διομήδεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διομηδείας

Κ. Διομηδείας (Ξάνθης)

ΦΕΚ 345Α - 10/12/1949

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χιονίστρας

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Νέον Κατράμιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αυξεντίου

14/03/1971

Ο οικισμός Χαίτη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Ο οικισμός Φελώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Ο οικισμός Νέος Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Ο οικισμός Τέκτων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Ο οικισμός Αυξεντίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Ο οικισμός Διομήδεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Ο οικισμός Παλαιόν Κατράμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Ο οικισμός Πετεινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ωραίου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Ωραίου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ωραίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταμάτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Βασιλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Ωραίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κύκνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Η κοινότητα καταργείται