ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Άβαντος (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άβας

Ο οικισμός Αμφιτρίτη προσαρτάται στην κοινότητα Άβαντος

Ο οικισμός Δωρικόν προσαρτάται στην κοινότητα Άβαντος

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Αμφιτρίτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

ΦΕΚ 364Α - 16/10/1931

Ο οικισμός Δωρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νίψης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άβας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αισύμης (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αισύμη

Ο οικισμός Μαυρόπετρα προσαρτάται στην κοινότητα Αισύμης

Ο οικισμός Πάταρα προσαρτάται στην κοινότητα Αισύμης

Ο οικισμός Χοτζιά Κιόι προσαρτάται στην κοινότητα Αισύμης

Ο οικισμός Φουντουτζιάκ προσαρτάται στην κοινότητα Αισύμης

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Φουντουτζιάκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεπτοκαρυά

Ο οικισμός Χοτζιά Κιόι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασκαλειόν

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Μαυρόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κίρκης

ΦΕΚ 369Α - 22/10/1931

Ο οικισμός Μαυρόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Κίρκης και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Μαυρόπετρα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Πάταρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αισύμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αλεξανδρουπόλεως (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αλεξανδρούπολις

Ο οικισμός Νέα Χιλή προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Απαλός προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Νέος Μαΐστρος προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Αγνάντια προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Αρίστηνον αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Αλή Μπέη του δήμου μετονομάζεται σε Εξώπολις

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Αμφιτρίτη αποσπάται από την κοινότητα Άβαντος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Αλίκη αποσπάται από την κοινότητα Ιάνας και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νέος Μαΐστρος του δήμου διορθώνεται σε Μαΐστρος

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθέα και προσάρτησή του στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

ΦΕΚ 103Α - 18/03/1946

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανθείας

ΦΕΚ 187Α - 28/08/1950

Ο οικισμός Αρίστηνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανθείας

07/04/1951

Ο οικισμός Εξώπολις του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλεξανδρούπολις του δήμου

Ο οικισμός Καλλιθέα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλεξανδρούπολις του δήμου

Ο οικισμός Αλίκη του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλεξανδρούπολις του δήμου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πηγή Μάνας και προσάρτησή του στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

14/03/1971

Ο οικισμός Πηγή Μάνας του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλεξανδρούπολις του δήμου

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Λιγνιτωρυχεία Παλαγίας αποσπάται από την κοινότητα Παλαγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαγία αποσπάται από την κοινότητα Παλαγίας και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Ο οικισμός Μαΐστρος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλεξανδρούπολις του δήμου

Ο οικισμός Νέα Χιλή του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλεξανδρούπολις του δήμου

Ο οικισμός Λιγνιτωρυχεία Παλαγίας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άβας αποσπάται από την κοινότητα Άβαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αισύμη αποσπάται από την κοινότητα Αισύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Αισύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κίρκη αποσπάται από την κοινότητα Κίρκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσημβρία αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίκκελα αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκρη αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Δικελλών αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έννατο αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίμηση Θεοτόκου αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκορράχη αποσπάται από την κοινότητα Συκορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από την κοινότητα Συκορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέστη αποσπάται από την κοινότητα Συκορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμαρος αποσπάται από την κοινότητα Συκορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αύρα αποσπάται από την κοινότητα Συκορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από την κοινότητα Συκορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατάρνη αποσπάται από την κοινότητα Συκορράχης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Παλαγία του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Απαλός του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φέραι ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από το δήμο Τραϊανούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκα αποσπάται από το δήμο Τραϊανούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωρικόν αποσπάται από το δήμο Τραϊανούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίψα αποσπάται από το δήμο Τραϊανούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Τραϊανουπόλεως αποσπάται από το δήμο Τραϊανούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίστηνον αποσπάται από το δήμο Τραϊανούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετοχώρι αποσπάται από το δήμο Τραϊανούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από το δήμο Τραϊανούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρδάνιον αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελία αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεμιστή αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δορίσκος αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίλα αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριφύλλιον αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβησός αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέπλος αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυλαία αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Σταθμός του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Πέπλου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Αλεποχωρίου (Έβρου)

ΦΕΚ 441Α - 23/12/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλεποχώρι από την κοινότητα Μεταξάδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 137Α - 07/06/1956

Ο οικισμός Πολιά αποσπάται από την κοινότητα Μεταξάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμορίου (Έβρου)

ΦΕΚ 115Α - 10/06/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμόριον από την κοινότητα Λαβάρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κισσάριον αποσπάται από την κοινότητα Λαβάρων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέοι Ψαθάδες αποσπάται από την κοινότητα Λαβάρων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 251Α - 01/12/1928

Ο οικισμός Κισσάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαβάρων

ΦΕΚ 52Α - 14/02/1951

Ο οικισμός Νέοι Ψαθάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμόριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφέα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμπελακίων (Έβρου)

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμπελάκια από την κοινότητα Νεοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανθείας (Έβρου)

ΦΕΚ 103Α - 18/03/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνθεια από το δήμο Αλεξανδρουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 187Α - 28/08/1950

Ο οικισμός Αρίστηνον αποσπάται από το δήμο Αλεξανδρουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρίστηνον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τραϊανούπολης

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραϊανούπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρδανίου (Έβρου)

ΦΕΚ 275Α - 09/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρδάνιον από την κοινότητα Τριφυλλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 2Α - 05/01/1953

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα Πέπλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 192Α - 08/07/1974

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φερών

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Αρδάνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άρζου (Έβρου)

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άρζος από την κοινότητα Ριζίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καναδάς αποσπάται από την κοινότητα Μαρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καναδάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Ο οικισμός Άρζος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασβεστάδων (Έβρου)

ΦΕΚ 303Α - 31/08/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασβεστάδες από την κοινότητα Κυανής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασβεστάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασημένιου (Έβρου)

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασημένιον από την κοινότητα Πυθίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασημένιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασπρονερίου (Έβρου)

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασπρονέριον από την κοινότητα Βρυσικών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ιατράδες αποσπάται από την κοινότητα Βρυσικών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασπρονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Ο οικισμός Ιατράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχυροχωρίου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αχυροχώριον

Ο οικισμός Καβύλη προσαρτάται στην κοινότητα Αχυροχωρίου

Ο οικισμός Στέρνα προσαρτάται στην κοινότητα Αχυροχωρίου

ΦΕΚ 247Α - 21/07/1930

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στέρνας

ΦΕΚ 24Α - 31/01/1931

Ο οικισμός Καβύλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καβύλης

ΦΕΚ 25Α - 28/01/1932

Ο οικισμός Αχυροχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Βύσσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Βύσσης

Κ. Νέας Βύσσης (Έβρου)

ΦΕΚ 25Α - 28/01/1932

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αχυροχωρίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βύσσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Βύσσης

14/03/1971

Ο οικισμός Άνω Βύσσα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Βύσσα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Βύσσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βύσσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βάλτου (Έβρου)

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάλτος από την κοινότητα Ριζίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρυσικών (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ασπρονέριον

Ο οικισμός Σαύρα προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσικών

Ο οικισμός Βρυσικά προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσικών

Ο οικισμός Ιατράδες προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσικών

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ασπρονέριον στον οικισμό Βρυσικά

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Ο οικισμός Ασπρονέριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπρονερίου

Ο οικισμός Ιατράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασπρονερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρυσικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Ο οικισμός Σαύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βύσσας (Έβρου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Βύσσα από την κοινότητα Νέας Βύσσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καβύλη αποσπάται από την κοινότητα Καβύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέαι αποσπάται από την κοινότητα Καστανεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζια αποσπάται από την κοινότητα Ριζίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα Στέρνας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καστανέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Ρίζια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Νέα Βύσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Καβύλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δαδιάς (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δαδιά

Ο οικισμός Καλαϊτζή - Οβά προσαρτάται στην κοινότητα Δαδιάς

Ο οικισμός Κοτρωνιά προσαρτάται στην κοινότητα Δαδιάς

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καλαϊτζή - Οβά της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρείς Μύλοι

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πεσσάνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαδιάς

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Δαδιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαδιάς

16/10/1940

Ο οικισμός Πεσσάνη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τρείς Μύλοι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Δαδιάς της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Δαδιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαδιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοτρωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Μονή Δαδιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Δαδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διδυμοτείχου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Διδυμότειχον

Ο οικισμός Ισαάκιον προσαρτάται στην κοινότητα Διδυμοτείχου

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Διδυμοτείχου

Δ. Διδυμοτείχου (Έβρου)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Διδυμοτείχου

ΦΕΚ 52Α - 14/02/1951

Ο οικισμός Νέοι Ψαθάδες αποσπάται από την κοινότητα Αμορίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 217Α - 29/09/1956

Ο οικισμός Ισαάκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ισαακίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ζωοδόχος Πηγή και προσάρτησή του στο δήμο Διδυμοτείχου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σοφικόν αποσπάται από την κοινότητα Θουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασβεστάδες αποσπάται από την κοινότητα Ασβεστάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασημένιον αποσπάται από την κοινότητα Ασημένιου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θυρέα αποσπάται από την κοινότητα Ελληνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ελληνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από την κοινότητα Ελληνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισαάκιον αποσπάται από την κοινότητα Ισαακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρωτή αποσπάται από την κοινότητα Καρωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφόβουνον αποσπάται από την κοινότητα Κουφοβούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυανή αποσπάται από την κοινότητα Κυανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνη αποσπάται από την κοινότητα Μάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από την κοινότητα Μάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευγενικόν αποσπάται από την κοινότητα Μάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράδες αποσπάται από την κοινότητα Πετράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποιμενικόν αποσπάται από την κοινότητα Ποιμενικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πραγγί αποσπάται από την κοινότητα Πραγγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύθιον αποσπάται από την κοινότητα Πυθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Πυθίου αποσπάται από την κοινότητα Πυθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρήγιον αποσπάται από την κοινότητα Πυθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σιτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βρυσικά αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δόξα αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδέλλα αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάδες αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιατράδες αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιούριον αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονάδες αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφοχώριον αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαύρα αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιά αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάδη αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρονέριον αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Ελληνοχωρίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Δικαίων (Έβρου)

ΦΕΚ 441Α - 23/12/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δίκαια από την κοινότητα Ορμενίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πάλη αποσπάται από την κοινότητα Ορμενίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δίλοφος αποσπάται από την κοινότητα Σπηλαίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 91Α - 30/04/1954

Ο οικισμός Κριός αποσπάται από την κοινότητα Σπηλαίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δίκαια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τριγώνου

Ο οικισμός Πάλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Ο οικισμός Κριός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Ο οικισμός Δίλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δόξης (Έβρου)

ΦΕΚ 205Α - 12/11/1965

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δόξα από την κοινότητα Ελαφοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δόξα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δωρικού (Έβρου)

ΦΕΚ 150Α - 09/05/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δωρικόν από την κοινότητα Νίψης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αετοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νίψης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δωρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραϊανούπολης

Ο οικισμός Αετοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραϊανούπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δωρίσκου (Έβρου)

ΦΕΚ 115Α - 10/06/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δωρίσκος από την κοινότητα Φερρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 298Α - 06/10/1933

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Φερρών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δωρίσκος της κοινότητας διορθώνεται σε Δορίσκος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δορίσκου

Κ. Δορίσκου (Έβρου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δωρίσκου

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Δορίσκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελαίας (Έβρου)

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελαία από την κοινότητα Σπηλαίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελληνοχωρίου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ελληνοχώριον

Ο οικισμός Θυρέα προσαρτάται στην κοινότητα Ελληνοχωρίου

Ο οικισμός Λαγός προσαρτάται στην κοινότητα Ελληνοχωρίου

Ο οικισμός Καρωτή προσαρτάται στην κοινότητα Ελληνοχωρίου

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Ο οικισμός Καρωτή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρωτής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θυρέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Ελληνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζώνης (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζώνη

Ο οικισμός Βύας προσαρτάται στην κοινότητα Ζώνης

Ο οικισμός Βέργη προσαρτάται στην κοινότητα Ζώνης

Ο οικισμός Μεγάλη Δοξιπάρα προσαρτάται στην κοινότητα Ζώνης

Ο οικισμός Χελιδών προσαρτάται στην κοινότητα Ζώνης

Ο οικισμός Μικρά Δοξιπάρα προσαρτάται στην κοινότητα Ζώνης

ΦΕΚ 3Α - 04/01/1934

Ο οικισμός Φερύγγιον αποσπάται από την κοινότητα Κυπρίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιγγέλι αποσπάται από την κοινότητα Κυπρίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Βέργη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Τσιγγέλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαλήνη

Ο οικισμός Φερύγγιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεφέλη

19/03/1961

Ο οικισμός Βύας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 73Α - 29/04/1965

Ο οικισμός Μεγάλη Δοξιπάρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλης Δοξιπάρας

ΦΕΚ 228Α - 26/10/1970

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κυπρίνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χελιδών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπρίνου

Ο οικισμός Μικρά Δοξιπάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπρίνου

Ο οικισμός Ζώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπρίνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Θουρίου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Θούριον

Ο οικισμός Νέον Λιλή προσαρτάται στην κοινότητα Θουρίου

Ο οικισμός Νέον Κωστή προσαρτάται στην κοινότητα Θουρίου

Ο οικισμός Σοφικόν προσαρτάται στην κοινότητα Θουρίου

19/03/1961

Ο οικισμός Νέον Κωστή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σοφικόν της κοινότητας

Ο οικισμός Νέον Λιλή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σοφικόν της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θούριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Σοφικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ιάνας (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ιάνα

Ο οικισμός Αμφιθέα προσαρτάται στην κοινότητα Ιάνας

Ο οικισμός Ποταμός προσαρτάται στην κοινότητα Ιάνας

Ο οικισμός Αλίκη προσαρτάται στην κοινότητα Ιάνας

Ο οικισμός Δάμνια προσαρτάται στην κοινότητα Ιάνας

16/05/1928

Ο οικισμός Αμφιθέα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Αλίκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

23/10/1939

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ιάνα στον οικισμό Δάμνια

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Δάμνια της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάμια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δαμίων

Κ. Δαμίων (Έβρου)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ιάνας

07/04/1951

Ο οικισμός Ιάνα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Δάμια της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαγία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλαγίας

Κ. Παλαγίας (Έβρου)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δαμίων

19/03/1961

Ο οικισμός Ποταμός της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λιγνιτωρυχεία Παλαγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαγίας

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Λιγνιτωρυχεία Παλαγίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Παλαγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ισαακίου (Έβρου)

ΦΕΚ 217Α - 29/09/1956

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ισαάκιον από το δήμο Διδυμοτείχου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ισαάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καβύλης (Έβρου)

ΦΕΚ 24Α - 31/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καβύλη από την κοινότητα Αχυροχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καβύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βύσσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρωτής (Έβρου)

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρωτή από την κοινότητα Ελληνοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστανεών (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καστανέαι

Ο οικισμός Δίλοφος προσαρτάται στην κοινότητα Καστανεών

Ο οικισμός Κριός προσαρτάται στην κοινότητα Καστανεών

Ο οικισμός Μαράσια προσαρτάται στην κοινότητα Καστανεών

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Δίλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σπηλαίου

Ο οικισμός Κριός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σπηλαίου

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Μαράσια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαρασίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βύσσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κέχρου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κέχρος

Ο οικισμός Κάτω Καμπή προσαρτάται στην κοινότητα Κέχρου

Ο οικισμός Άλυκον προσαρτάται στην κοινότητα Κέχρου

Ο οικισμός Σπανόν προσαρτάται στην κοινότητα Κέχρου

Ο οικισμός Χαλδήνη προσαρτάται στην κοινότητα Κέχρου

Ο οικισμός Άνω Καμπή προσαρτάται στην κοινότητα Κέχρου

Ο οικισμός Χλόη προσαρτάται στην κοινότητα Κέχρου

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σουφλίου του νομού Έβρου και υπάγεται στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης

Κ. Κέχρου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης από την επαρχία Σουφλίου του νομού Έβρου

Κ. Κέχρου (Έβρου)

ΦΕΚ 167Α - 09/07/1925

Ο οικισμός Άλυκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Σπανόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Χαλδήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου


Κ. Κήπων (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κήποι

Ο οικισμός Πόρος προσαρτάται στην κοινότητα Κήπων

Ο οικισμός Γεμιστή προσαρτάται στην κοινότητα Κήπων

Ο οικισμός Τσεσμετζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Κήπων

ΦΕΚ 184Α - 05/09/1927

Ο οικισμός Πέπλος αποσπάται από την κοινότητα Τυχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρόδενδρον αποσπάται από την κοινότητα Τριφυλλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κήποι στον οικισμό Πέπλος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πέπλου

Κ. Πέπλου (Έβρου)

ΦΕΚ 184Α - 05/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κήπων

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Τσεσμετζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρυσούλα

16/05/1928

Ο οικισμός Ξηρόδενδρον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 2Α - 05/01/1953

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρδανίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέπλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο οικισμός Γεμιστή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κίρκης (Έβρου)

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Μαυρόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Αισύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 369Α - 22/10/1931

Ο οικισμός Μαυρόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αισύμης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μεταλλεία Κίρκης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κίρκης

05/04/1981

Ο οικισμός Μεταλλεία Κίρκης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κίρκη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κίρκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κομάρων (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κόμαρα

Ο οικισμός Φυλάκιον προσαρτάται στην κοινότητα Κομάρων

Ο οικισμός Σπήλαιον προσαρτάται στην κοινότητα Κομάρων

Ο οικισμός Εληά προσαρτάται στην κοινότητα Κομάρων

Ο οικισμός Πλάτη προσαρτάται στην κοινότητα Κομάρων

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπηλαίου

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σπηλαίου

ΦΕΚ 89Α - 08/04/1931

Ο οικισμός Εληά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σπηλαίου

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ριζίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόμαρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορνοφωλεάς (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κορνοφωλεά

Ο οικισμός Λυκόφη προσαρτάται στην κοινότητα Κορνοφωλεάς

Ο οικισμός Λύρα προσαρτάται στην κοινότητα Κορνοφωλεάς

ΦΕΚ 184Α - 05/09/1927

Ο οικισμός Λύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγινών

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κορνοφωλεάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορνοφωλεάς

ΦΕΚ 103Α - 18/03/1946

Ο οικισμός Λυκόφη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκόφης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορνοφωλεά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Μονή Κορνοφωλεάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουφοβούνου (Έβρου)

ΦΕΚ 103Α - 18/03/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουφόβουνον από την κοινότητα Κυανής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουφόβουνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κυανής (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κυανή

Ο οικισμός Ασβεστάδες προσαρτάται στην κοινότητα Κυανής

Ο οικισμός Κουφόβουνον προσαρτάται στην κοινότητα Κυανής

Ο οικισμός Μαυροκκλήσιον προσαρτάται στην κοινότητα Κυανής

ΦΕΚ 303Α - 31/08/1931

Ο οικισμός Ασβεστάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασβεστάδων

ΦΕΚ 326Α - 19/09/1931

Ο οικισμός Μαυροκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυροκκλησίου

ΦΕΚ 103Α - 18/03/1946

Ο οικισμός Κουφόβουνον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουφοβούνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κυπρίνου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κυπρίνος

Ο οικισμός Φερύγγιον προσαρτάται στην κοινότητα Κυπρίνου

Ο οικισμός Αμμόβουνον προσαρτάται στην κοινότητα Κυπρίνου

Ο οικισμός Τσιγγέλι προσαρτάται στην κοινότητα Κυπρίνου

Ο οικισμός Θεραπειό προσαρτάται στην κοινότητα Κυπρίνου

Ο οικισμός Μηλιά προσαρτάται στην κοινότητα Κυπρίνου

ΦΕΚ 3Α - 04/01/1934

Ο οικισμός Φερύγγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζώνης

Ο οικισμός Τσιγγέλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζώνης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μηλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Μηλέα

ΦΕΚ 228Α - 26/10/1970

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Ζώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 14Α - 24/01/1983

Ο οικισμός Αμμόβουνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φυλακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυπρίνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κυπρίνου

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπρίνου

Ο οικισμός Θεραπειό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κυπρίνου (Έβρου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κυπρίνος από την κοινότητα Κυπρίνου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χελιδών αποσπάται από την κοινότητα Ζώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Δοξιπάρα αποσπάται από την κοινότητα Ζώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζώνη αποσπάται από την κοινότητα Ζώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμόβουνον αποσπάται από την κοινότητα Φυλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Φυλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από την κοινότητα Φυλακίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Μικρά Δοξιπάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Χελιδών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Ζώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Αμμόβουνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Κυπρίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κυριακής (Έβρου)

ΦΕΚ 368Α - 29/11/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυριακή από την κοινότητα Μικρού Δερείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφέα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαβάρων (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λάβαρα

Ο οικισμός Κισσάριον προσαρτάται στην κοινότητα Λαβάρων

Ο οικισμός Αμόριον προσαρτάται στην κοινότητα Λαβάρων

Ο οικισμός Αγριάνη προσαρτάται στην κοινότητα Λαβάρων

Ο οικισμός Πρωτοκκλήσιον προσαρτάται στην κοινότητα Λαβάρων

Ο οικισμός Μάνδρα προσαρτάται στην κοινότητα Λαβάρων

Ο οικισμός Νέοι Ψαθάδες προσαρτάται στην κοινότητα Λαβάρων

ΦΕΚ 115Α - 10/06/1927

Ο οικισμός Αμόριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμορίου

Ο οικισμός Κισσάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμορίου

Ο οικισμός Νέοι Ψαθάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμορίου

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάνδρας

Ο οικισμός Πρωτοκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάνδρας

Ο οικισμός Αγριάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάνδρας

ΦΕΚ 251Α - 01/12/1928

Ο οικισμός Κισσάριον αποσπάται από την κοινότητα Αμορίου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Κισσάριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λάβαρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάβαρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ορφέα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαγινών (Έβρου)

ΦΕΚ 215Α - 28/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγινά από την κοινότητα Πυρολίθου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 184Α - 05/09/1927

Ο οικισμός Λύρα αποσπάται από την κοινότητα Κορνοφωλεάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 272Α - 29/11/1950

Ο οικισμός Λύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φυλακτού

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Λαγινά της κοινότητας διορθώνεται σε Λαγυνά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λαγυνών

Κ. Λαγυνών (Έβρου)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λαγινών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγυνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάδης (Έβρου)

ΦΕΚ 73Α - 29/04/1965

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάδη από την κοινότητα Ελαφοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάδη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λευκίμμης (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λευκίμμη

Ο οικισμός Προβατών προσαρτάται στην κοινότητα Λευκίμμης

Ο οικισμός Μουσελήμ - Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Λευκίμμης

Ο οικισμός Κιτρινόπετρα προσαρτάται στην κοινότητα Λευκίμμης

Ο οικισμός Βυρίνη προσαρτάται στην κοινότητα Λευκίμμης

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μουσελήμ - Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμυγδαλιά

07/04/1951

Ο οικισμός Βυρίνη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κιτρινόπετρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αμυγδαλιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 200Α - 20/10/1961

Ο οικισμός Προβατών αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προβατώνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκίμμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυχερού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουτρού (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λουτρός

Ο οικισμός Πεύκα προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρού

Ο οικισμός Άνθεια προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρού

Ο οικισμός Αρίστηνον προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρού

Ο οικισμός Μοναστηράκι προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρού

Ο οικισμός Δωρίσκος προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρού

ΦΕΚ 288Α - 17/11/1924

Ο οικισμός Δωρίσκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φερρών

ΦΕΚ 347Α - 07/11/1925

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φερρών

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Αρίστηνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Θερμά Λουτρά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτρού

07/04/1951

Ο οικισμός Θερμά Λουτρά της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά Τραϊανουπόλεως και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτρού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτρά Τραϊανουπόλεως αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραϊανούπολης

Ο οικισμός Πεύκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραϊανούπολης

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραϊανούπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυκόφης (Έβρου)

ΦΕΚ 103Α - 18/03/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυκόφη από την κοινότητα Κορνοφωλεάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Λυκόφη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκόφως

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λυκόφωτος

Κ. Λυκόφωτος (Έβρου)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λυκόφης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δροσιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυκόφωτος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Λυκόφως αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λύρας (Έβρου)

ΦΕΚ 144Α - 20/09/1958

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λύρα από την κοινότητα Φυλακτού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυχερού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάκρης (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μάκρη

Ο οικισμός Δίκκελα προσαρτάται στην κοινότητα Μάκρης

Ο οικισμός Μεσημβρία προσαρτάται στην κοινότητα Μάκρης

Ο οικισμός Πλάκα προσαρτάται στην κοινότητα Μάκρης

ΦΕΚ 167Α - 09/07/1925

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Συκαράγης

Ο οικισμός Δίκκελα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Συκαράγης

Ο οικισμός Μεσημβρία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Συκαράγης

ΦΕΚ 184Α - 05/09/1927

Ο οικισμός Δίκκελα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Συκαράγης

Ο οικισμός Μεσημβρία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Συκαράγης

ΦΕΚ 3Α - 04/01/1934

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Συκαράγης και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πανόραμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάκρης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κοίμηση Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάκρης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Έννατο και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάκρης

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Δικελλών και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάκρης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσημβρία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Δίκκελα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Μάκρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Παραλία Δικελλών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Έννατο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Κοίμηση Θεοτόκου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάνδρας (Έβρου)

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάνδρα από την κοινότητα Λαβάρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πρωτοκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα Λαβάρων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγριάνη αποσπάται από την κοινότητα Λαβάρων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Ο οικισμός Πρωτοκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πρωτοκκλησίου

ΦΕΚ 369Α - 29/11/1933

Ο οικισμός Αγριάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πρωτοκκλησίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφέα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάνης (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μάνη

Ο οικισμός Σκουρτοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Μάνης

Ο οικισμός Ποιμενικόν προσαρτάται στην κοινότητα Μάνης

Ο οικισμός Δελήτιον προσαρτάται στην κοινότητα Μάνης

ΦΕΚ 108Α - 30/04/1925

Ο οικισμός Σιταριά προσαρτάται στην κοινότητα Μάνης

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Ο οικισμός Ποιμενικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποιμενικού

Ο οικισμός Σκουρτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουρτοχωρίου

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Δελήτιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευγενικόν

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Ευγενικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαρασίων (Έβρου)

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαράσια από την κοινότητα Καστανεών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καναδάς αποσπάται από την κοινότητα Ριζίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Ο οικισμός Καναδάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άρζου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαράσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυροκκλησίου (Έβρου)

ΦΕΚ 326Α - 19/09/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυροκκλήσιον από την κοινότητα Κυανής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κόρυμβος αποσπάται από την κοινότητα Μεταξάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόρυμβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφέα

Ο οικισμός Μαυροκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφέα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλης Δοξιπάρας (Έβρου)

ΦΕΚ 73Α - 29/04/1965

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλη Δοξιπάρα από την κοινότητα Ζώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγάλη Δοξιπάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεταξάδων (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεταξάδες

Ο οικισμός Αλεποχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Μεταξάδων

Ο οικισμός Αβδέλλα προσαρτάται στην κοινότητα Μεταξάδων

Ο οικισμός Κόρυμβος προσαρτάται στην κοινότητα Μεταξάδων

Ο οικισμός Παληούρι προσαρτάται στην κοινότητα Μεταξάδων

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κατασκήνωσις Σαρακατσαναίων και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεταξάδων

ΦΕΚ 441Α - 23/12/1929

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλεποχωρίου

Ο οικισμός Παληούρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παληουρίου

ΦΕΚ 326Α - 19/09/1931

Ο οικισμός Κόρυμβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροκκλησίου

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Ο οικισμός Πολιά αποσπάται από την κοινότητα Ελαφοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Κατασκήνωσις Σαρακατσαναίων της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 137Α - 07/06/1956

Ο οικισμός Πολιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αλεποχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεταξάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μεταξάδων

Ο οικισμός Αβδέλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μεταξάδων (Έβρου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μεταξάδες από την κοινότητα Μεταξάδων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πολιά αποσπάται από την κοινότητα Αλεποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αλεποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρονέριον αποσπάται από την κοινότητα Ασπρονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιατράδες αποσπάται από την κοινότητα Ασπρονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσικά αποσπάται από την κοινότητα Βρυσικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαύρα αποσπάται από την κοινότητα Βρυσικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δόξα αποσπάται από την κοινότητα Δόξης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Ελαφοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονάδες αποσπάται από την κοινότητα Ελαφοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ελαφοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάδη αποσπάται από την κοινότητα Λάδης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδέλλα αποσπάται από την κοινότητα Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιούριον αποσπάται από την κοινότητα Παλιουρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βρυσικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Δόξα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Αβδέλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Μεταξάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Ιατράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Παλιούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Χιονάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Ελαφοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Σαύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Πολιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Λάδη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Ασπρονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μικράς Καβησσού (Έβρου)

ΦΕΚ 119Α - 19/04/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρά Καβησσός από την κοινότητα Φερρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Μικρά Καβησσός της κοινότητας μετονομάζεται σε Καβησός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καβησού

Κ. Καβησού (Έβρου)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μικράς Καβησσού

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Καβησός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικρού Δερείου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μικρόν Δέρειον

Ο οικισμός Πολύβλαστον προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Αράπ-Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Πετρόλοφος προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Θειάφι προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Φερραί προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Τριάδα προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Μεσημέριον προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Μικράκιον προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Σαμαράς προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Μασκαραλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Τσιλιμπελέρ προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Ουράνια προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Μελόπετρα προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Τρία Σπήτια προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Ασία προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Ιμανλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Σαρπηδωνία προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Κισσέλη προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Γονικόν προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Ρούσσα προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Κυριακή προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Ο οικισμός Μέγα Δέρειον προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Δερείου

ΦΕΚ 167Α - 09/07/1925

Ο οικισμός Άλυκον αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπανόν αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαλδήνη αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κισσέλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κισσός

Ο οικισμός Τσιλιμπελέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχοντικόν

Ο οικισμός Αρμουτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Απιδοχώριον

16/05/1928

Ο οικισμός Μασκαραλάρ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σαμαράς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φερραί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Θειάφι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αράπ-Μαχαλέ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τριάδα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αρχοντικόν της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τσακίρ Μαχαλέ και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικρού Δερείου

ΦΕΚ 91Α - 10/04/1933

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σουφλίου του νομού Έβρου και υπάγεται στην επαρχία Διδυμοτείχου του νομού Έβρου

ΦΕΚ 368Α - 29/11/1933

Ο οικισμός Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυριακής

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Ιμανλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγραφιώτικα

16/10/1940

Ο οικισμός Ασία της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μελόπετρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσακίρ Μαχαλέ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κισσός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Απιδοχώριον της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Μεσημέριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ουράνια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πολύβλαστον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σαρπηδωνία της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σπανόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τρία Σπήτια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγραφιώτικα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Άλυκον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γονικόν της κοινότητας

Ο οικισμός Μικράκιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γονικόν της κοινότητας

Ο οικισμός Χαλδήνη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γονικόν της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Περιστεράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικρού Δερείου

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικρού Δερείου

05/04/1981

Ο οικισμός Περιστεράκιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μικρόν Δέρειον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Γέρικον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικρού Δερείου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφέα

Ο οικισμός Μικρόν Δέρειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφέα

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφέα

Ο οικισμός Πετρόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφέα

Ο οικισμός Μέγα Δέρειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφέα

Ο οικισμός Γέρικον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφέα

Ο οικισμός Γονικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφέα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέου Χειμωνίου (Έβρου)

ΦΕΚ 19Α - 05/02/1962

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέον Χειμώνιον από το δήμο Ορεστιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Χειμώνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Έβρου)

ΦΕΚ 47Α - 30/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από την κοινότητα Ορεστιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα Ορεστιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παταγή αποσπάται από την κοινότητα Ορεστιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμπελακίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παταγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νίψης (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νίψα

Ο οικισμός Δρυμός προσαρτάται στην κοινότητα Νίψης

Ο οικισμός Αετοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Νίψης

16/05/1928

Ο οικισμός Δρυμός της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 364Α - 16/10/1931

Ο οικισμός Δωρικόν αποσπάται από την κοινότητα Άβαντος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 150Α - 09/05/1946

Ο οικισμός Δωρικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δωρικού

Ο οικισμός Αετοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δωρικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νίψα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραϊανούπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξηροποτάμου (Λέσβου)

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λέσβου και υπάγεται στο νομό Έβρου

Κ. Ξηροποτάμου (Έβρου)

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Έβρου από το νομό Λέσβου

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Ο οικισμός Λάκκωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαμοθράκης

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαμοθράκης

Ο οικισμός Κουρμπέτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαμοθράκης

Ο οικισμός Μακρηλιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαμοθράκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ορεστιάδος (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ορεστιάς

Ο οικισμός Χειμώνιον προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Οινόη προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Κλησσώ προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Λεπτή προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Νεοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Αμπελάκια προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Παταγή προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Σαγήνη προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Σάκκος προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

ΦΕΚ 47Α - 30/03/1928

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Παταγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πύργος της κοινότητας διορθώνεται σε Νέος Πύργος

Το όνομα του οικισμού Σαγήνη της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιά Σαγήνη

Ο οικισμός Χειμώνιον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόν Χειμώνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορεστιάδος

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Χειμώνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορεστιάδος

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιός Πύργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορεστιάδος

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ορεστιάδος

Δ. Ορεστιάδος (Έβρου)

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ορεστιάδος

07/04/1951

Ο οικισμός Κλησσώ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιός Πύργος του δήμου καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Οινόη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 19Α - 05/02/1962

Ο οικισμός Νέον Χειμώνιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Χειμωνίου

14/03/1971

Ο οικισμός Παλαιόν Χειμώνιον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θούριον αποσπάται από την κοινότητα Θουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Βάλτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Δοξιπάρα αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Δοξιπάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Χειμώνιον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Χειμωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παταγή αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανδράς αποσπάται από την κοινότητα Χανδρά και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καστανέαι αποσπάται από το δήμο Βύσσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζια αποσπάται από το δήμο Βύσσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο Βύσσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Βύσσα αποσπάται από το δήμο Βύσσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβύλη αποσπάται από το δήμο Βύσσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Δοξιπάρα αποσπάται από το δήμο Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χελιδών αποσπάται από το δήμο Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζώνη αποσπάται από το δήμο Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμόβουνον αποσπάται από το δήμο Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από το δήμο Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από το δήμο Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπρίνος αποσπάται από το δήμο Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεραπειό αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίκαια αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάλη αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καναδάς αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφος αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριός αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμαρα αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορμένιον αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαράσια αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρζος αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάλοφος αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Ορμενίου (Έβρου)

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ορμένιον από την κοινότητα Πενταλόφου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από την κοινότητα Πενταλόφου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δίκαια αποσπάται από την κοινότητα Πενταλόφου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πάλη αποσπάται από την κοινότητα Πενταλόφου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 441Α - 23/12/1929

Ο οικισμός Δίκαια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δικαίων

Ο οικισμός Πάλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δικαίων

ΦΕΚ 275Α - 09/09/1946

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φτελιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ορμένιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ορφέα (Έβρου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λάβαρα από την κοινότητα Λαβάρων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμόριον αποσπάται από την κοινότητα Αμορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Κυριακής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα Μάνδρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρυμβος αποσπάται από την κοινότητα Μαυροκκλησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα Μαυροκκλησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούσσα αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Δερείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Δέρειον αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Δερείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Δερείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Δερείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Δέρειον αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Δερείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέρικον αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Δερείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γονικόν αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Δερείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριάνη αποσπάται από την κοινότητα Πρωτοκκλησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρωτοκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα Πρωτοκκλησίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λάβαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Μικρόν Δέρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Κόρυμβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Γονικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Μαυροκκλήσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Μέγα Δέρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Αμόριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Ρούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Πρωτοκκλήσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Αγριάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Γέρικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Πετρόλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Παληουρίου (Έβρου)

ΦΕΚ 441Α - 23/12/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παληούρι από την κοινότητα Μεταξάδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παληούρι της κοινότητας διορθώνεται σε Παλιούριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παλιουρίου

Κ. Παλιουρίου (Έβρου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παληουρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλιούριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πενταλόφου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πεντάλοφος

Ο οικισμός Δύμη προσαρτάται στην κοινότητα Πενταλόφου

Ο οικισμός Υαλιά προσαρτάται στην κοινότητα Πενταλόφου

Ο οικισμός Δρέπανον προσαρτάται στην κοινότητα Πενταλόφου

Ο οικισμός Μπάρα προσαρτάται στην κοινότητα Πενταλόφου

Ο οικισμός Παλαίστρα προσαρτάται στην κοινότητα Πενταλόφου

Ο οικισμός Δίκαια προσαρτάται στην κοινότητα Πενταλόφου

Ο οικισμός Πάλη προσαρτάται στην κοινότητα Πενταλόφου

Ο οικισμός Ορμένιον προσαρτάται στην κοινότητα Πενταλόφου

Ο οικισμός Πετρωτά προσαρτάται στην κοινότητα Πενταλόφου

Ο οικισμός Φτελιά προσαρτάται στην κοινότητα Πενταλόφου

16/05/1928

Ο οικισμός Δύμη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Ορμένιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ορμενίου

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ορμενίου

Ο οικισμός Δίκαια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ορμενίου

Ο οικισμός Πάλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ορμενίου

ΦΕΚ 441Α - 23/12/1929

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετρωτών

16/10/1940

Ο οικισμός Μπάρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Υαλιά της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Δρέπανον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παλαίστρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεντάλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετράδων (Έβρου)

ΦΕΚ 430Α - 31/12/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πετράδες από την κοινότητα Πυθίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετρωτών (Έβρου)

ΦΕΚ 441Α - 23/12/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πετρωτά από την κοινότητα Πενταλόφου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλάτης (Έβρου)

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλάτη από την κοινότητα Σπηλαίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ποιμενικού (Έβρου)

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ποιμενικόν από την κοινότητα Μάνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποιμενικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πραγγίου (Έβρου)

ΦΕΚ 103Α - 18/03/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πραγγί από την κοινότητα Πυθίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πυθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Μικροχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πραγγί της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πραγγί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Προβατώνος (Έβρου)

ΦΕΚ 200Α - 20/10/1961

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Προβατών από την κοινότητα Λευκίμμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Θυμαριά αποσπάται από την κοινότητα Τυχερού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 273Α - 01/12/1980

Ο οικισμός Ταύρη αποσπάται από την κοινότητα Τυχερού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θυμαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυχερού

Ο οικισμός Προβατών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυχερού

Ο οικισμός Ταύρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυχερού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πρωτοκκλησίου (Έβρου)

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πρωτοκκλήσιον από την κοινότητα Μάνδρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 369Α - 29/11/1933

Ο οικισμός Αγριάνη αποσπάται από την κοινότητα Μάνδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγριάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφέα

Ο οικισμός Πρωτοκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφέα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πυθίου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πύθιον

Ο οικισμός Σαράκιον προσαρτάται στην κοινότητα Πυθίου

Ο οικισμός Πραγγί προσαρτάται στην κοινότητα Πυθίου

Ο οικισμός Πετράδες προσαρτάται στην κοινότητα Πυθίου

Ο οικισμός Ασημένιον προσαρτάται στην κοινότητα Πυθίου

Ο οικισμός Μικροχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Πυθίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Πυθίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυθίου

ΦΕΚ 430Α - 31/12/1931

Ο οικισμός Πετράδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετράδων

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Ο οικισμός Ασημένιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασημένιου

ΦΕΚ 103Α - 18/03/1946

Ο οικισμός Πραγγί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πραγγίου

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πραγγίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Σαράκιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρήγιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πύθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Πυθίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Ρήγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πυλαίας (Έβρου)

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πυλαία από την κοινότητα Φερρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μελία αποσπάται από την κοινότητα Φερρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 342Α - 30/09/1931

Ο οικισμός Κοίλα αποσπάται από την κοινότητα Φερρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πυλαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο οικισμός Κοίλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο οικισμός Μελία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πυρολίθου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πυρόλιθος

Ο οικισμός Λαγινά προσαρτάται στην κοινότητα Πυρολίθου

Ο οικισμός Τάρσιον προσαρτάται στην κοινότητα Πυρολίθου

ΦΕΚ 215Α - 28/06/1926

Ο οικισμός Λαγινά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγινών

ΦΕΚ 284Α - 29/09/1933

Ο οικισμός Πυρόλιθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τυχίου

Ο οικισμός Τάρσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τυχίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ριζίων (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρίζια

Ο οικισμός Κέραμος προσαρτάται στην κοινότητα Ριζίων

Ο οικισμός Χάνδαξ προσαρτάται στην κοινότητα Ριζίων

Ο οικισμός Χανδράς προσαρτάται στην κοινότητα Ριζίων

Ο οικισμός Άρζος προσαρτάται στην κοινότητα Ριζίων

Ο οικισμός Βάλτος προσαρτάται στην κοινότητα Ριζίων

Ο οικισμός Καναδάς προσαρτάται στην κοινότητα Ριζίων

16/05/1928

Ο οικισμός Χάνδαξ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Καναδάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρασίων

ΦΕΚ 89Α - 08/04/1931

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Κομάρων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 430Α - 31/12/1931

Ο οικισμός Χανδράς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χανδρά

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάλτου

Ο οικισμός Άρζος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άρζου

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φυλακίου

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φυλακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρίζια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βύσσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαμοθράκης (Λέσβου)

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λέσβου και υπάγεται στο νομό Έβρου

Κ. Σαμοθράκης (Έβρου)

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Έβρου από το νομό Λέσβου

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Ο οικισμός Λάκκωμα αποσπάται από την κοινότητα Ξηροποτάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Ξηροποτάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουρμπέτι αποσπάται από την κοινότητα Ξηροποτάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μακρηλιές αποσπάται από την κοινότητα Ξηροποτάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κουρμπέτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Προφήτης Ηλίας

16/05/1928

Ο οικισμός Κοντάδα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καμαριώτισσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ισώματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

Αναγνώριση του οικισμού Κοιτάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

Αναγνώριση του οικισμού Αχλαμπάρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

Αναγνώριση του οικισμού Ρεμπουτζάδικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

07/04/1951

Ο οικισμός Αχλαμπάρια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοιτάδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μακρηλιές της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μεριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

19/03/1961

Ο οικισμός Άνω Μεριά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μνημόρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καρυώται και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

Αναγνώριση του οικισμού Θέρμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καρυώται και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

Αναγνώριση του οικισμού Δάφναι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

Αναγνώριση του οικισμού Κοιλάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Σαμοθράκης και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

Αναγνώριση του οικισμού Καστέλλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμοθράκης

14/03/1971

Ο οικισμός Δάφναι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λάκκωμα της κοινότητας

Ο οικισμός Κοιλάδα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λάκκωμα της κοινότητας

Ο οικισμός Ισώματα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μνημόρια της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Σαμοθράκης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλώνια της κοινότητας

ΦΕΚ 41Α - 09/04/1986

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σαμοθράκης

Δ. Σαμοθράκης (Έβρου)

ΦΕΚ 41Α - 09/04/1986

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σαμοθράκης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κατσαμπάς και προσάρτησή του στο δήμο Σαμοθράκης

Αναγνώριση του οικισμού Μακρυλιές και προσάρτησή του στο δήμο Σαμοθράκης

18/03/2001

Ο οικισμός Μνημόρια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρεμπουτζάδικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καστέλλιον του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μεριά και προσάρτησή του στο δήμο Σαμοθράκης

Αναγνώριση του οικισμού Μπαξέδες και προσάρτησή του στο δήμο Σαμοθράκης

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμιά και προσάρτησή του στο δήμο Σαμοθράκης

09/05/2011

Ο οικισμός Μπαξέδες του δήμου καταργείται.


Κ. Σκουρτοχωρίου (Έβρου)

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκουρτοχώριον από την κοινότητα Μάνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Σκουρτοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιτοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σιτοχωρίου

Κ. Σιτοχωρίου (Έβρου)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκουρτοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σουφλίου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σουφλίον

Ο οικισμός Ντιστιμπάκ προσαρτάται στην κοινότητα Σουφλίου

Ο οικισμός Γιαννούλη προσαρτάται στην κοινότητα Σουφλίου

Ο οικισμός Σιδηρώ προσαρτάται στην κοινότητα Σουφλίου

Ο οικισμός Τσιφλικάκι προσαρτάται στην κοινότητα Σουφλίου

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σουφλίου

Δ. Σουφλίου (Έβρου)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σουφλίου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ντιστιμπάκ του δήμου μετονομάζεται σε Γαβριά

Ο οικισμός Τσιφλικάκι του δήμου μετονομάζεται σε Κτήμα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Δασικαί Τοποθεσίαι (Δοδράζα, Κερασιά , Τρικάκι και προσάρτησή του στο δήμο Σουφλίου

16/10/1940

Ο οικισμός Δασικαί Τοποθεσίαι (Δοδράζα, Κερασιά , Τρικάκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοτρωνιά αποσπάται από την κοινότητα Δαδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Δαδιάς αποσπάται από την κοινότητα Δαδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαδιά αποσπάται από την κοινότητα Δαδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορνοφωλεά αποσπάται από την κοινότητα Κορνοφωλεάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κορνοφωλεάς αποσπάται από την κοινότητα Κορνοφωλεάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Λυκόφωτος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκόφως αποσπάται από την κοινότητα Λυκόφωτος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγυνά αποσπάται από την κοινότητα Λαγυνών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Δροσιά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Προβατών αποσπάται από το δήμο Τυχερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύρα αποσπάται από το δήμο Τυχερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκίμμη αποσπάται από το δήμο Τυχερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταύρη αποσπάται από το δήμο Τυχερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλακτόν αποσπάται από το δήμο Τυχερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τυχερόν αποσπάται από το δήμο Τυχερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θυμαριά αποσπάται από το δήμο Τυχερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάβαρα αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Δέρειον αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρυμβος αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γονικόν αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροκκλήσιον αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Δέρειον αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμόριον αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούσσα αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρωτοκκλήσιον αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριάνη αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέρικον αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριακή αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρόλοφος αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Μικρού Δερείου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Σπηλαίου (Έβρου)

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπήλαιον από την κοινότητα Κομάρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από την κοινότητα Κομάρων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δίλοφος αποσπάται από την κοινότητα Καστανεών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κριός αποσπάται από την κοινότητα Καστανεών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 441Α - 23/12/1929

Ο οικισμός Δίλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δικαίων

ΦΕΚ 89Α - 08/04/1931

Ο οικισμός Εληά αποσπάται από την κοινότητα Κομάρων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Εληά της κοινότητας διορθώνεται σε Ελαία

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλάτης

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελαίας

ΦΕΚ 91Α - 30/04/1954

Ο οικισμός Κριός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δικαίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στέρνας (Έβρου)

ΦΕΚ 247Α - 21/07/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στέρνα από την κοινότητα Αχυροχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βύσσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συκαράγης (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Συκαράγη

Ο οικισμός Πέραμα προσαρτάται στην κοινότητα Συκαράγης

Ο οικισμός Μέστη προσαρτάται στην κοινότητα Συκαράγης

Ο οικισμός Μουσάκιον προσαρτάται στην κοινότητα Συκαράγης

Ο οικισμός Αύρα προσαρτάται στην κοινότητα Συκαράγης

Ο οικισμός Κίρκη προσαρτάται στην κοινότητα Συκαράγης

Ο οικισμός Ατάρνη προσαρτάται στην κοινότητα Συκαράγης

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αλεξανδρουπόλεως του νομού Έβρου και υπάγεται στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης

Κ. Συκαράγης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης από την επαρχία Αλεξανδρουπόλεως του νομού Έβρου

Κ. Συκαράγης (Έβρου)

ΦΕΚ 167Α - 09/07/1925

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δίκκελα αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσημβρία αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 184Α - 05/09/1927

Ο οικισμός Δίκκελα αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσημβρία αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στην κοινότητα

Κ. Συκαράγης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 91Α - 10/04/1933

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης και υπάγεται στην επαρχία Αλεξανδρουπόλεως του νομού Έβρου

Κ. Συκαράγης (Έβρου)

ΦΕΚ 91Α - 10/04/1933

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Αλεξανδρουπόλεως του νομού Έβρου από την επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης

ΦΕΚ 3Α - 04/01/1934

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάκρης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκαράγης

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Συκαράγη της κοινότητας μετονομάζεται σε Συκορράχη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Συκορράχης

Κ. Συκορράχης (Έβρου)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Συκαράγης

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Μουσάκιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κόμαρος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκορράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Μέστη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Κόμαρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Αύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Ατάρνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τραϊανούπολης (Έβρου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αρίστηνον από την κοινότητα Ανθείας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από την κοινότητα Ανθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωρικόν αποσπάται από την κοινότητα Δωρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Δωρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Τραϊανουπόλεως αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκα αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίψα αποσπάται από την κοινότητα Νίψης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Πεύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Δωρικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Νίψα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Λουτρά Τραϊανουπόλεως αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Αρίστηνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Αετοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τραύας (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λάδη

Ο οικισμός Νέα Τραύα προσαρτάται στην κοινότητα Τραύας

Ο οικισμός Χιονάδες προσαρτάται στην κοινότητα Τραύας

Ο οικισμός Παλαιά Τραύα προσαρτάται στην κοινότητα Τραύας

Ο οικισμός Τραύα προσαρτάται στην κοινότητα Τραύας

Ο οικισμός Πολιά προσαρτάται στην κοινότητα Τραύας

ΦΕΚ 215Α - 28/06/1926

Ο οικισμός Τραύα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαφοχώριον

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λάδη στον οικισμό Ελαφοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελαφοχωρίου

Κ. Ελαφοχωρίου (Έβρου)

ΦΕΚ 215Α - 28/06/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τραύας

16/05/1928

Ο οικισμός Παλαιά Τραύα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νέα Τραύα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλη Τραύα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαφοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Μικρά Τραύα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαφοχωρίου

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Ο οικισμός Πολιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεταξάδων

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Μεγάλη Τραύα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δόξα

Ο οικισμός Μικρά Τραύα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρύση

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δάφνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαφοχωρίου

ΦΕΚ 73Α - 29/04/1965

Ο οικισμός Λάδη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάδης

ΦΕΚ 205Α - 12/11/1965

Ο οικισμός Δόξα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δόξης

14/03/1971

Ο οικισμός Δάφνη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ελαφοχώριον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Ο οικισμός Χιονάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Ο οικισμός Ελαφοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τριγώνου (Έβρου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δίκαια από την κοινότητα Δικαίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Θεραπειό αποσπάται από την κοινότητα Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καναδάς αποσπάται από την κοινότητα Άρζου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρζος αποσπάται από την κοινότητα Άρζου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάλη αποσπάται από την κοινότητα Δικαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριός αποσπάται από την κοινότητα Δικαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφος αποσπάται από την κοινότητα Δικαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμαρα αποσπάται από την κοινότητα Κομάρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαράσια αποσπάται από την κοινότητα Μαρασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορμένιον αποσπάται από την κοινότητα Ορμενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάλοφος αποσπάται από την κοινότητα Πενταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από την κοινότητα Πετρωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από την κοινότητα Πλάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα Πτελέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα Σπηλαίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Θεραπειό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Δίκαια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Πάλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Καναδάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Δίλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Κριός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Κόμαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Ορμένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Μαράσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Άρζος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Πεντάλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τριφυλλίου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τριφύλλιον

Ο οικισμός Αρδάνιον προσαρτάται στην κοινότητα Τριφυλλίου

Ο οικισμός Μάνθια προσαρτάται στην κοινότητα Τριφυλλίου

Ο οικισμός Ξηρόδενδρον προσαρτάται στην κοινότητα Τριφυλλίου

ΦΕΚ 184Α - 05/09/1927

Ο οικισμός Ξηρόδενδρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κήπων

ΦΕΚ 275Α - 09/09/1946

Ο οικισμός Αρδάνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρδανίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μάνθια της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιτέα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο οικισμός Τριφύλλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τυχερού (Έβρου)

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Τυχερόν από την κοινότητα Τυχερού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Φυλακτόν αποσπάται από την κοινότητα Φυλακτού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκίμμη αποσπάται από την κοινότητα Λευκίμμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύρα αποσπάται από την κοινότητα Λύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θυμαριά αποσπάται από την κοινότητα Προβατώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προβατών αποσπάται από την κοινότητα Προβατώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταύρη αποσπάται από την κοινότητα Προβατώνος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Προβατών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Λύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Λευκίμμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Ταύρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Φυλακτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Τυχερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο οικισμός Θυμαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουφλίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τυχίου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τύχιον

Ο οικισμός Ταύρη προσαρτάται στην κοινότητα Τυχίου

Ο οικισμός Φυλακτόν προσαρτάται στην κοινότητα Τυχίου

Ο οικισμός Θυμαριά προσαρτάται στην κοινότητα Τυχίου

Ο οικισμός Πέπλος προσαρτάται στην κοινότητα Τυχίου

ΦΕΚ 184Α - 05/09/1927

Ο οικισμός Πέπλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κήπων

ΦΕΚ 284Α - 29/09/1933

Ο οικισμός Πυρόλιθος αποσπάται από την κοινότητα Πυρολίθου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τάρσιον αποσπάται από την κοινότητα Πυρολίθου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Πυρόλιθος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τάρσιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 103Α - 18/03/1946

Ο οικισμός Φυλακτόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φυλακτού

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Τύχιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Τυχερόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τυχερού

Κ. Τυχερού (Έβρου)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τυχίου

ΦΕΚ 200Α - 20/10/1961

Ο οικισμός Θυμαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Προβατώνος

ΦΕΚ 273Α - 01/12/1980

Ο οικισμός Ταύρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Προβατώνος

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Τυχερόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τυχερού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φερρών (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φέρραι

Ο οικισμός Μεγάλη Καβησσός προσαρτάται στην κοινότητα Φερρών

Ο οικισμός Μπογιαλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Φερρών

Ο οικισμός Μικρά Καβησσός προσαρτάται στην κοινότητα Φερρών

Ο οικισμός Πυλαία προσαρτάται στην κοινότητα Φερρών

Ο οικισμός Κοίλα προσαρτάται στην κοινότητα Φερρών

Ο οικισμός Μελία προσαρτάται στην κοινότητα Φερρών

ΦΕΚ 288Α - 17/11/1924

Ο οικισμός Δωρίσκος αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 347Α - 07/11/1925

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 10/06/1927

Ο οικισμός Δωρίσκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δωρίσκου

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Πυλαία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πυλαίας

Ο οικισμός Μελία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πυλαίας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μπογιαλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαφειόν

16/05/1928

Ο οικισμός Μεγάλη Καβησσός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βαφειόν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 119Α - 19/04/1930

Ο οικισμός Μικρά Καβησσός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικράς Καβησσού

ΦΕΚ 342Α - 30/09/1931

Ο οικισμός Κοίλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πυλαίας

ΦΕΚ 298Α - 06/10/1933

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δωρίσκου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φέρραι της κοινότητας διορθώνεται σε Φέραι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φερών

Κ. Φερών (Έβρου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φερρών

ΦΕΚ 192Α - 08/07/1974

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα Αρδανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Φέραι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φερών

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Φερών (Έβρου)

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Φέραι από την κοινότητα Φερών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβησός αποσπάται από την κοινότητα Καβησού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δορίσκος αποσπάται από την κοινότητα Δορίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Δορίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρδάνιον αποσπάται από την κοινότητα Αρδανίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέπλος αποσπάται από την κοινότητα Πέπλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από την κοινότητα Πέπλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Πέπλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεμιστή αποσπάται από την κοινότητα Πέπλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυλαία αποσπάται από την κοινότητα Πυλαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίλα αποσπάται από την κοινότητα Πυλαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελία αποσπάται από την κοινότητα Πυλαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα Τριφυλλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριφύλλιον αποσπάται από την κοινότητα Τριφυλλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αρδάνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Μελία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Γεμιστή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Δορίσκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Κοίλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Τριφύλλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Καβησός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Πέπλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Πυλαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο δήμος καταργείται


Κ. Φτελιάς (Έβρου)

ΦΕΚ 275Α - 09/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φτελιά από την κοινότητα Ορμενίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Φτελιά της κοινότητας διορθώνεται σε Πτελέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πτελέας

Κ. Πτελέας (Έβρου)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φτελιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φυλακίου (Έβρου)

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φυλάκιον από την κοινότητα Ριζίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από την κοινότητα Ριζίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 14Α - 24/01/1983

Ο οικισμός Αμμόβουνον αποσπάται από την κοινότητα Κυπρίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμμόβουνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπρίνου

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπρίνου

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπρίνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φυλακτού (Έβρου)

ΦΕΚ 103Α - 18/03/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φυλακτόν από την κοινότητα Τυχίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 272Α - 29/11/1950

Ο οικισμός Λύρα αποσπάται από την κοινότητα Λαγινών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 144Α - 20/09/1958

Ο οικισμός Λύρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λύρας

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Φυλακτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυχερού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χανδρά (Έβρου)

ΦΕΚ 430Α - 31/12/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χανδράς από την κοινότητα Ριζίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χανδράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Η κοινότητα καταργείται