ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίας Παρασκευής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Αγίας Παρασκευής (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας μετονομάζεται σε Λουτρά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλλήνης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Αντωνίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 275Α - 09/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Αντώνιος από την κοινότητα Κρήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονοπήγαδον αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Αγίου Αντωνίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Χαλκιδικής

Κ. Αγίου Αντωνίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 22Α - 21/01/1949

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από την κοινότητα Νέων Σιλάτων και προσαρτάται στην κοινότητα


Κ. Αγίου Μάμαντος (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 396Α - 06/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Μάμας από την κοινότητα Πορταριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Βατοπεδίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Μάμαντος

16/10/1940

Ο οικισμός Μετόχιον Βατοπεδίου της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γεωργικός Σταθμός Χαλκιδικής και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Μάμαντος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βάρκες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Μάμαντος

Αναγνώριση του οικισμού Πόρτες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Μάμαντος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάρκες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουδανιών

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουδανιών

Ο οικισμός Πόρτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουδανιών

Ο οικισμός Γεωργικός Σταθμός Χαλκιδικής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουδανιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Νικολάου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Αγίου Νικολάου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Ξενοφώντος της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Παναγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Βουρβουρού και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καρύδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λατούρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Αϊμπελίτσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Φανάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Ελιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Γαλήνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Κορτήρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Λαγονήσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Λιβρόχιο και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Περιστέρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Σαλονικιού και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Φτερωτή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Κούνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Διάπορος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

17/03/1991

Ο οικισμός Κορτήρι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Νικόλαος της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Ελαιώνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Ζωγράφου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρύδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Ζωγράφου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Ελαιώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Σαλονικιού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Αϊμπελίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Βουρβουρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Φανάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Ελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Διάπορος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Λιβρόχιο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Όρμος Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Κούνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Λατούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Φτερωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Λαγονήσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Παύλου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Παύλος από την κοινότητα Νέας Καλλικράτειας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 154Α - 30/05/1951

Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα Νέας Καλλικράτειας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 114Α - 07/07/1994

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλικράτειας

Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλικράτειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αδάμ (Χαλκιδικής)

16/05/1928

Ο οικισμός Αγγελοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μαραθούσης και προσαρτάται στην κοινότητα


Κ. Αθύτου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Αθύτου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 163Α - 04/07/1925

Ο οικισμός Νέα Φώκαια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Φώκαιας

Ο οικισμός Μετόχι Αγίου Παύλου της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Φώκαια

ΦΕΚ 361Α - 18/11/1925

Ο οικισμός Μετόχιον Ρωσσικόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Φλογιτά

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Λαύρας της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άθυτος της κοινότητας διορθώνεται σε Άφυτος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αφύτου

Κ. Αφύτου (Χαλκιδικής)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αθύτου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Μάλτεπε αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλλιθέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άφυτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμμουλιανής (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 46Α - 26/02/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμμουλιανή (νησίς) από την κοινότητα Ιερισσού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Τρυπητή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμμουλιανής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμμουλιανή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταγίρων - Ακάνθου

Ο οικισμός Τρυπητή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταγίρων - Ακάνθου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ανθεμούντα (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαλάτιστα από την κοινότητα Γαλατίστης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δεξαμενή αποσπάται από την κοινότητα Βάβδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταλλεία Βάβδου αποσπάται από την κοινότητα Βάβδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάβδος αποσπάται από την κοινότητα Βάβδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλαρινός αποσπάται από την κοινότητα Γαλαρινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιουρτσόγλου αποσπάται από την κοινότητα Γαλατίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Γαλατίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αναστασία αποσπάται από την κοινότητα Γαλατίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Αναστασίας αποσπάται από την κοινότητα Γαλατίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουμπιά αποσπάται από την κοινότητα Δουμπιών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Δεξαμενή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μεταλλεία Βάβδου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γαλαρινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Αναστασίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Γαλάτιστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Βάβδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Αγία Αναστασία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Κιουρτσόγλου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Δουμπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Πρινοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Άνω Σταυρού (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 132Α - 15/05/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Σταυρός από την κοινότητα Σταυρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Άνω Σταυρού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής


Κ. Αρεθούσης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρέθουσα από την κοινότητα Σταυρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σταυρού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αριστοτέλη (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αρναία ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ιερισσός από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Αρναίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καυκανάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Αρναίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσή Ακτή αποσπάται από το δήμο Αρναίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στανός αποσπάται από το δήμο Αρναίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Αρναίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Βαρβάρας αποσπάται από το δήμο Αρναίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Αρναίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεβελίκι αποσπάται από το δήμο Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργαδίκια αποσπάται από το δήμο Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γομάτιον αποσπάται από το δήμο Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Παναγία αποσπάται από το δήμο Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσσα αποσπάται από το δήμο Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρατονίκη αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμάνι αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβράδια αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροπόταμον αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ρόδα αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ουρανούπολις αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμουλιανή (νησίς) αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμάνι (επί της νήσου Αμμουλιανής) αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ολυμπιάς αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρυπητή αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρένια (νησίς) αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθερόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμίτσα αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάγιρα αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρατώνι αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Αγίου Παύλου αποσπάται από το δήμο Σταγείρων - Ακάνθου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Νηρέας και προσάρτησή του στο δήμο Αριστοτέλη

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσή Ακτή και προσάρτησή του στο δήμο Αριστοτέλη


Κ. Βάβδου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Βάβδου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μπαργιαμήτσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάβδου

Αναγνώριση του οικισμού Μεταλλεία Βάβδου και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάβδου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος ή Ψαλλίδας και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάβδου

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος ή Ψαλλίδας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεταλλεία Βάβδου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Μπαργιαμήτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δεξαμενή

ΦΕΚ 191Α - 31/08/1950

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Νέας Τενέδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νερόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Νέας Τενέδου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 203Α - 26/07/1951

Ο οικισμός Νερόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μεταλλεία Βάβδου και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάβδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δεξαμενή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμούντα

Ο οικισμός Μεταλλεία Βάβδου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμούντα

Ο οικισμός Βάβδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμούντα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βάλτας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Βάλτας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Αγάπηκον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Παπαστάθη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Εσφιγμένου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Κελί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Κρεμμύδι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Ξενοφώντος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Διονυσίου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Πετριότικον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Δοχειαρίου της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Μετόχιον Καρακάλου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Σταυρονικήτα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Βάλτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κασσάνδρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κασσάνδρας

Κ. Κασσάνδρας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βάλτας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Φυλακαί Ξενοφώντος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσάνδρας

Αναγνώριση του οικισμού Σίβηρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσάνδρας

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κασσάνδρας

Δ. Κασσάνδρας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κασσάνδρας

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Κασσάνδρα του δήμου μετονομάζεται σε Κασσάνδρεια

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Κασσανδρείας

Δ. Κασσανδρείας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κασσάνδρας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σανή και προσάρτησή του στο δήμο Κασσανδρείας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ελάνη και προσάρτησή του στο δήμο Κασσανδρείας

Αναγνώριση του οικισμού Αζάπικο και προσάρτησή του στο δήμο Κασσανδρείας

Αναγνώριση του οικισμού Κελί και προσάρτησή του στο δήμο Κασσανδρείας

Δ. Κασσάνδρας (Χαλκιδικής)

Ο οικισμός Άφυτος αποσπάται από την κοινότητα Αφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωλήνα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλούτσικος αποσπάται από την κοινότητα Κασσανδρηνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασσανδρηνόν αποσπάται από την κοινότητα Κασσανδρηνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόλαι Καλύβαι αποσπάται από την κοινότητα Κασσανδρηνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Κρυοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκή Περιστέρα αποσπάται από την κοινότητα Κρυοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύοδος αποσπάται από την κοινότητα Κρυοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασσάνδρα Παλλάς αποσπάται από την κοινότητα Κρυοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλακαί Κασσάνδρας αποσπάται από την κοινότητα Νέας Φώκαιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλακαί Καρακάλλου αποσπάται από την κοινότητα Νέας Φώκαιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Σανή αποσπάται από την κοινότητα Νέας Φώκαιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Φώκαια αποσπάται από την κοινότητα Νέας Φώκαιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Φούρκας αποσπάται από την κοινότητα Φούρκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούρκα αποσπάται από την κοινότητα Φούρκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποσείδι αποσπάται από την κοινότητα Καλάνδρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουλαμάτσια αποσπάται από την κοινότητα Καλάνδρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφονέρι αποσπάται από την κοινότητα Καλάνδρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάνδρα αποσπάται από την κοινότητα Καλάνδρας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Γλυφονέρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ελληνικά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κελί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αζάπικο του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλιούρι αποσπάται από το δήμο Παλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκοχώριον αποσπάται από το δήμο Παλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανιώτη αποσπάται από το δήμο Παλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο Παλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύχρονον αποσπάται από το δήμο Παλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκες αποσπάται από το δήμο Παλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράμα αποσπάται από το δήμο Παλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Παλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σκιώνη αποσπάται από το δήμο Παλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο Παλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Παλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυνά αποσπάται από το δήμο Παλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Πευκοχωρίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Βαρβάρας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Βαρβάρας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης

16/05/1928

Ο οικισμός Ολυμπιάδα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Βαρβάρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρβάρας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσή Ακτή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρβάρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβια Βαρβάρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρναίας

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρναίας

Ο οικισμός Χρυσή Ακτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρναίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλικών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 364Α - 20/11/1925

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Γαλατίστης και προσαρτάται στην κοινότητα


Κ. Βατοπεδίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μετόχιον Βατοπεδίου από την κοινότητα Ορμυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μετόχιον Βόζικα αποσπάται από την κοινότητα Νικήτα και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μετόχιον Βόζικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεταμόρφωσις

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Μετόχιον Βατοπεδίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ορμυλίας

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νικήτα

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 91Α - 28/03/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βατοπέδιον από την κοινότητα Ορμυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα Νικήτα και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεταμορφώσεως

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Βατοπέδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ορμυλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρασνών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 259Α - 14/10/1924

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταυρού


Κ. Βραστών-Πλανών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Βραστών-Πλανών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

16/05/1928

Ο οικισμός Αγία Φωτίδα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μαρλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

Αναγνώριση του οικισμού Γερακαριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

Αναγνώριση του οικισμού Βάλτος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βραστά της κοινότητας διορθώνεται σε Βράσταμα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βραστάμων

Ο οικισμός Μαρλιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βάλτος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γερακαριά της κοινότητας καταργείται.

Κ. Βραστάμων (Χαλκιδικής)

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστάμων

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βραστών-Πλανών

07/04/1951

Ο οικισμός Μηλιάδα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 164Α - 14/06/1952

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πυργαδικίων

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Σκιώνης

Ο οικισμός Πετσάδα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σμίξη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κελί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Βράσταμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Πλανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρωμοσύρτη (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρωμοσύρτης από την κοινότητα Νέας Τενέδου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Βρωμοσύρτης της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Παντελεήμων

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος

Κ. Αγίου Παντελεήμονος (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρωμοσύρτη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουδανιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαλαρινού (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 261Α - 05/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαλαρινός από την κοινότητα Ανθεμούντος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλαρινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμούντα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαλατίστης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Γαλατίστης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 288Α - 17/11/1924

Ο οικισμός Μονή Αγίας Αναστασίας αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 364Α - 20/11/1925

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αβανλήδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρινοχώρι

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Αναστασία και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατίστης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γαλάτιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθεμούς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανθεμούντος

Κ. Ανθεμούντος (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαλατίστης

ΦΕΚ 261Α - 05/08/1929

Ο οικισμός Γαλαρινός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλαρινού

ΦΕΚ 85Β - 18/05/1936

Ο οικισμός Ανθεμούς της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαλάτιστα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαλατίστης

Κ. Γαλατίστης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 85Β - 18/05/1936

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ανθεμούντος

16/10/1940

Ο οικισμός Αγία Αναστασία της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κιουρτσόγλου και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατίστης

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Αναστασία και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλάτιστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ανθεμούντα

Ο οικισμός Κιουρτσόγλου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμούντα

Ο οικισμός Πρινοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμούντα

Ο οικισμός Αγία Αναστασία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμούντα

Ο οικισμός Μονή Αγίας Αναστασίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμούντα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γεροπλατάνου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γεροπλάτανος από την κοινότητα Παλαιοχώρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Χαλκιδικής του νομού Χαλκιδικής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γεροπλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζερβοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γοματίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Γοματίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Λαύρας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Δεβελίκιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Ιβήρων της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Δεβελίκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Γοματίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος Χιλιαδούς και προσάρτησή του στην κοινότητα Γοματίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δεβελίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παναγίας

Ο οικισμός Πύργος Χιλιαδούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παναγίας

Ο οικισμός Γομάτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παναγίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διονυσίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 261Α - 05/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διονυσίου από την κοινότητα Νέας Αντιγόνειας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μετόχιον Ζωγράφου αποσπάται από την κοινότητα Νέας Αντιγόνειας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μετόχιον Ζωγράφου της κοινότητας διορθώνεται σε Ζωγράφου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Ζωγράφου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζωγράφου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Διονυσίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Διονυσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διονυσίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουδανιών

Ο οικισμός Παραλία Διονυσίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουδανιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δουμπιών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Δουμπιών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 199Α - 27/09/1928

Ο οικισμός Σανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δουμπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμούντα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εγρή Μπουτζάκ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Εγρή Μπουτζάκ (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ακ-Τοπράκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπρόχωμα

Ο οικισμός Αλτσιλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοπόταμο

Ο οικισμός Τεκρή - Βερμεσλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξερόρεμα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Χατζηλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξηροκρήνη

Ο οικισμός Χασήλ-Τσαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρεμαστόν

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Εγρή - Μπουζάκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Απολλωνία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Απολλωνίας

Κ. Νέας Απολλωνίας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Εγρή Μπουτζάκ

16/05/1928

Ο οικισμός Κρεμαστόν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 225Α - 11/10/1938

Ο οικισμός Λουτρά Βόλβης ορίζεται θερινή έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Ο οικισμός Ξηροκρήνη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Νέας Απολλωνίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής


Κ. Ελαιοχωρίων (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 40Α - 09/03/1954

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελαιοχώρια από την κοινότητα Νέων Σιλάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελαιοχώρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τρίγλιας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ζερβοχωρίων (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοχώρα από την κοινότητα Παλαιοχώρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γεροπλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Γεροπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μαραθούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθούσσα αποσπάται από την κοινότητα Μαραθούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από την κοινότητα Ριζών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήμνη αποσπάται από την κοινότητα Κρήμνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πλατανοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Κρήμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Μαραθούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Γεροπλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ζωγράφου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζωγράφου από την κοινότητα Διονυσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζωγράφου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουδανιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ιερισσού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Ιερισσού (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 311Α - 27/12/1927

Ο οικισμός Νέα Ρόδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέων Ρόδων

Ο οικισμός Μετόχι Ξηροποτάμου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέων Ρόδων

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Πυργούδιας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Πύργου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Κουμίτσας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Λαύρας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Κουτλουμουσίου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Κουτσακίου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Ζωγράφου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Πρόβλακα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Πυργουδίων και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιερισσού

Αναγνώριση του οικισμού Προσφόριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιερισσού

ΦΕΚ 46Α - 26/02/1931

Ο οικισμός Αμμουλιανή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμμουλιανής

16/10/1940

Ο οικισμός Πυργουδίων της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Ουρανούπολις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ουρανοπόλεως

Ο οικισμός Προσφόριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ουρανούπολις

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Ξηροπόταμον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιερισσού

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ιερισσού

Δ. Ιερισσού (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ιερισσού

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Γαβράδια και προσάρτησή του στο δήμο Ιερισσού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ιερισσός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σταγίρων - Ακάνθου

Ο οικισμός Ξηροπόταμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σταγίρων - Ακάνθου

Ο οικισμός Λιμάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σταγίρων - Ακάνθου

Ο οικισμός Γαβράδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σταγίρων - Ακάνθου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καλάνδρας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Καλάνδρας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Καραμάν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φάρος Καλάνδρας της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αμαξοζυγός και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλάνδρας

Αναγνώριση του οικισμού Άπλωμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλάνδρας

Αναγνώριση του οικισμού Μπουλαμάτσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλάνδρας

Αναγνώριση του οικισμού Ποσείδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλάνδρας

05/04/1981

Ο οικισμός Αμαξοζυγός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μπουλαμάτσια της κοινότητας

Ο οικισμός Άπλωμα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ποσείδι της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Γλυφονέρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλάνδρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποσείδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Μπουλαμάτσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Γλυφονέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Καλάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλλιθέας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάλτεπε από την κοινότητα Αφύτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Ο οικισμός Μάλτεπε της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Σωλήνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιθέας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιθέας

Αναγνώριση του οικισμού Ελληνικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιθέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Σωλήνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καλλικράτειας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 114Α - 07/07/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Καλλικράτεια από την κοινότητα Νέας Καλλικράτειας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Παύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Παύλου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάκκωμα αποσπάται από την κοινότητα Λακκώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Γωνιά αποσπάται από την κοινότητα Νέας Γωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκιον αποσπάται από την κοινότητα Νέας Γωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεργιά αποσπάται από την κοινότητα Νέων Σιλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδόκηπος αποσπάται από την κοινότητα Νέων Σιλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωζόπολις αποσπάται από την κοινότητα Νέων Σιλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σίλατα αποσπάται από την κοινότητα Νέων Σιλάτων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Βεργιά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νεοχωράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Σωζόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Νέα Καλλικράτεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Ροδόκηπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Νέα Γωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Λάκκωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Νέα Σίλατα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καρβιάς (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρβιά από την κοινότητα Κρήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάρβουνο ή Μετόχι Αγίας Αναστασίας αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νταουτλή αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ντονμπουρλού αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιγγανάδες αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσοπανλή αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ντερέ Μαχαλά αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σερβικόν Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τσιγγανάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Γωνιά

Ο οικισμός Ντερέ Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρεύμα

16/05/1928

Ο οικισμός Τσοπανλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ντονμπουρλού της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιοχώρια

Ο οικισμός Νταουτλή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ελαιοχώρια της κοινότητας

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Ροδόκηπος αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 251Α - 01/12/1928

Ο οικισμός Νέα Γωνιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Γωνιάς

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Καρβιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Σίλατα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέων Σιλάτων

Κ. Νέων Σιλάτων (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρβιάς

16/10/1940

Ο οικισμός Κάρβουνο ή Μετόχι Αγίας Αναστασίας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 40Α - 16/02/1948

Ο οικισμός Σερβικόν Μετόχιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Σωζόπολις

ΦΕΚ 22Α - 21/01/1949

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

ΦΕΚ 40Α - 09/03/1954

Ο οικισμός Ελαιοχώρια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελαιοχωρίων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βεργιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Σιλάτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βεργιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλικράτειας

Ο οικισμός Ροδόκηπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλικράτειας

Ο οικισμός Σωζόπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλικράτειας

Ο οικισμός Νέα Σίλατα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλικράτειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καργή-Λιμάνι (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 259Α - 14/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καργή-Λιμάνι από την κοινότητα Πορταριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νέα Ποτείδαια προσαρτάται στην κοινότητα Καργή-Λιμάνι

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Νέα Ποτείδαια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Ποτειδαίας

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Καργή-Λιμάνι της κοινότητας διορθώνεται σε Νέα Μουδανιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νέων Μουδανιών

Κ. Νέων Μουδανιών (Χαλκιδικής)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καργή-Λιμάνι

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νέων Μουδανιών

Δ. Νέων Μουδανιών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νέων Μουδανιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Μουδανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μουδανιών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καρκάρας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρκάρα από την κοινότητα Πορταριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ακ Μπουνάρ αποσπάται από την κοινότητα Μπαρακλή και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ακ Μπουνάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρός Βάβδος

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μεταλλεία Καρκάρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρκάρας

16/10/1940

Ο οικισμός Μεταλλεία Καρκάρας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Καρκάρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σήμαντρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρκάρας

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρκάρας

14/03/1971

Ο οικισμός Μικρός Βάβδος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σήμαντρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουδανιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κασσανδρινού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Κασσανδρινού (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 138Α - 04/06/1925

Ο οικισμός Παζαράκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παζαρακίων

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Μετόχιον Πολυχρόνου της κοινότητας διορθώνεται σε Πολύχρονον

Ο οικισμός Μετόχιον Φιλοθέου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Ζωγράφου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Ξηροποτάμου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Κουτλουμουσίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Πολύχρονον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολυχρόνου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κασσανδρινόν της κοινότητας διορθώνεται σε Κασσανδρηνόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κασσανδρηνού

Κ. Κασσανδρηνού (Χαλκιδικής)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κασσανδρινού

19/03/1961

Ο οικισμός Μετόχιον Αγίας Αναστασίας της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μόλαι Καλύβαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσανδρηνού

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καλούτσικος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσανδρηνού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλούτσικος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Κασσανδρηνόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Μόλαι Καλύβαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Ραβνών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Κάτω Ραβνών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ισά Όμπαση της κοινότητας μετονομάζεται σε Γερακιά

Ο οικισμός Κάτω Ραβνά της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαραθούσα

Ο οικισμός Ντερέ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατανοχώρι

Ο οικισμός Σοφουλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγγελοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαραθούσης

Κ. Μαραθούσης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Ραβνών

16/05/1928

Ο οικισμός Αγγελοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αδάμ

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαραθούσα της κοινότητας διορθώνεται σε Μαραθούσσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαραθούσης

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαραθούσης

Ο οικισμός Γερακιά της κοινότητας καταργείται.

Κ. Μαραθούσσης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατανοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζερβοχωρίων

Ο οικισμός Μαραθούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζερβοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καψοχώρας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Καψοχώρας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Άνδερ της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κεραμίδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καψοχώρας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κεραμίδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καψοχώρας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Τσαπράνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεραμίδι

ΦΕΚ 161Α - 16/08/1928

Ο οικισμός Κεραμίδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεραμιδίου

24/07/1930

Ο οικισμός Κάτω Κεραμίδι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Κεραμίδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Χανιώτη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χανιώτη

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Καψοχώρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πευκοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πευκοχωρίου

Κ. Πευκοχωρίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καψοχώρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πευκοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεραμιδίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 161Α - 16/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεραμίδι από την κοινότητα Καψοχώρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Κεραμίδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Σκιώνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Σκιώνης

Κ. Νέας Σκιώνης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κεραμιδίου

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Βραστάμων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Σκιώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλλήνης

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρήμνης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρήμνη από την κοινότητα Παλαιοχώρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Χαλκιδικής του νομού Χαλκιδικής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρήμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζερβοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρήνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Χαλκιδικής του νομού Χαλκιδικής

Κ. Κρήνης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Χαλκιδικής του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 288Α - 17/11/1924

Ο οικισμός Μονή Αγίας Αναστασίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλατίστης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Καρβιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρβιάς

Ο οικισμός Νέα Καλλικράτεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Καλλικράτειας

Ο οικισμός Κάρβουνο ή Μετόχι Αγίας Αναστασίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβιάς

Ο οικισμός Νταουτλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβιάς

Ο οικισμός Ντονμπουρλού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβιάς

Ο οικισμός Τσιγγανάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβιάς

Ο οικισμός Τσοπανλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβιάς

Ο οικισμός Ντερέ Μαχαλά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβιάς

Ο οικισμός Μετόχι Αγίου Παύλου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Καλλικράτειας

Ο οικισμός Τσιπισλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Καλλικράτειας

Ο οικισμός Νεοχώριον ή Ούτς Εβλέρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Καλλικράτειας

Ο οικισμός Σεντζελή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Καλλικράτειας

Ο οικισμός Καρά Γιουσουφλάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Καλλικράτειας

Ο οικισμός Ακμαντζαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Καλλικράτειας

Ο οικισμός Σερβικόν Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβιάς

Ο οικισμός Μετόχι Τσαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Καλλικράτεια

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κιουτσουκλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρόν Πλαγιάρι

Ο οικισμός Δοβαντζή της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αντώνιος

Ο οικισμός Τελκελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετράλωνα

16/05/1928

Ο οικισμός Βαρτζιλάρ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουλά Ουσλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σελιάδες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σενελή ή Σέλελη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδόκηπος

Ο οικισμός Τσελή ή Τσεγίδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Μονοπήγαδον

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Ροδόκηπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβιάς

ΦΕΚ 275Α - 09/09/1946

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Μονοπήγαδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

ΦΕΚ 207Α - 30/09/1947

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετραλώνων

07/04/1951

Ο οικισμός Μικρόν Πλαγιάρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τρίγλιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λακκώματος (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάκκωμα από την κοινότητα Νέας Καλλικράτειας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ξηροκώμη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Καλλικράτειας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από την κοινότητα Νέας Γωνιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Ξηροκώμη της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Κρυόνερον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάκκωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλικράτειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιαριγκόβης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Λιαριγκόβης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Λιαριγκόβη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρναία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρναίας

Κ. Αρναίας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιαριγκόβης

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αρναίας

Δ. Αρναίας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αρναίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβια Βαρβάρας αποσπάται από την κοινότητα Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσή Ακτή αποσπάται από την κοινότητα Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στανός αποσπάται από την κοινότητα Στανού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Καυκανάς (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βαρβάρας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Καυκανάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Χρυσή Ακτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Στανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Καλύβια Βαρβάρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λουτζικίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Λουτζικίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Λουντζίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελισσουργός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελισσουργού

Κ. Μελισσουργού (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λουτζικίου

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Μελισσουργού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής


Κ. Λυκόβης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Λυκόβης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Λυκόβη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιερόκαστρον

Ο οικισμός Προβίτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κελλί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ιεροκάστρου

Κ. Ιεροκάστρου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λυκόβης

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ιερόκαστρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ταξιάρχης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ταξιάρχου

Κ. Ταξιάρχου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ιεροκάστρου

16/10/1940

Ο οικισμός Κελλί της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαριανών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαριανά από την κοινότητα Πορταριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μυριόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Πορταριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Μαριανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Όλυνθος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ολύνθου

Κ. Ολύνθου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαριανών

16/10/1940

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νέας Ολύνθου

Ο οικισμός Μυριόφυτον της κοινότητας καταργείται.

Κ. Νέας Ολύνθου (Χαλκιδικής)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ολύνθου

20/12/1961

Το όνομα του οικισμού Νέα Όλυνθος της κοινότητας διορθώνεται σε Όλυνθος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ολύνθου

Κ. Ολύνθου (Χαλκιδικής)

20/12/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νέας Ολύνθου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Όλυνθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεταγγιτσίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Μεταγγιτσίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Περγαδίκι της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μεταγγίτσι της κοινότητας διορθώνεται σε Μεταγκίτσιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μεταγκιτσίου

Κ. Μεταγκιτσίου (Χαλκιδικής)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μεταγγιτσίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεταγκιτσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεταγκίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεταμορφώσεως (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεταμόρφωσις από την κοινότητα Βατοπεδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεταμορφώσεως

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κονιάρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεταμορφώσεως

Αναγνώριση του οικισμού Κριθαροχώραφο και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεταμορφώσεως

Αναγνώριση του οικισμού Μπάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεταμορφώσεως

Αναγνώριση του οικισμού Ροδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεταμορφώσεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορμυλίας

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορμυλίας

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορμυλίας

Ο οικισμός Μπάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορμυλίας

Ο οικισμός Κριθαροχώραφο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορμυλίας

Ο οικισμός Κονιάρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορμυλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μοδίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μόδι από την κοινότητα Νέας Μαδύτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Μοδίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής


Δ. Μουδανιών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Μουδανιά από το δήμο Νέων Μουδανιών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βάρκες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάμαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάμαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρτες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάμαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργικός Σταθμός Χαλκιδικής αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάμαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διονυσίου αποσπάται από την κοινότητα Διονυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Διονυσίου αποσπάται από την κοινότητα Διονυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωγράφου αποσπάται από την κοινότητα Ζωγράφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ποτείδαια αποσπάται από την κοινότητα Νέας Ποτειδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορταριά αποσπάται από την κοινότητα Πορταριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σήμαντρα αποσπάται από την κοινότητα Καρκάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλογητά αποσπάται από την κοινότητα Φλογητών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Βάρκες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γεωργικός Σταθμός Χαλκιδικής του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Παπά Αλώνι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Μάμαντος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νέα Μουδανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Μουριές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Φλογητά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Παραλία Διονυσίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Ζωγράφου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Πόρτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Νέα Ποτείδαια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Παπά Αλώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Σήμαντρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Πορταριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Διονυσίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μπαρακλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Μπαρακλή (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Ακ Μπουνάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρκάρας

Ο οικισμός Σεμεκλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Οσμανλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Παζαρλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Μπαρακλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Αντιγόνειας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Αντιγόνεια από την κοινότητα Πορταριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Διονυσίου (Μετόχιον Διονυσίου) αποσπάται από την κοινότητα Πορταριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μετόχιον Κωνσταμονίτου αποσπάται από την κοινότητα Πορταριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μετόχιον Ζωγράφου αποσπάται από την κοινότητα Πορταριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Κωνσταμονίτου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αμερικανικόν Νοσοκομείον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Αντιγόνειας

ΦΕΚ 261Α - 05/08/1929

Ο οικισμός Διονυσίου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διονυσίου

Ο οικισμός Μετόχιον Ζωγράφου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διονυσίου

ΦΕΚ 167Α - 22/05/1934

Ο οικισμός Νέα Αντιγόνεια της κοινότητας μετονομάζεται σε Φλογητά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φλογητών

Κ. Φλογητών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 167Α - 22/05/1934

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νέας Αντιγόνειας

16/10/1940

Ο οικισμός Αμερικανικόν Νοσοκομείον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φλογητά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουδανιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Γωνιάς (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 251Α - 01/12/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Γωνιά από την κοινότητα Καρβιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από την κοινότητα Νέας Καλλικράτειας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νέας Καλλικράτειας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λακκώματος

07/04/1951

Ο οικισμός Νεοχώριον της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχωράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Γωνιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Γωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλικράτειας

Ο οικισμός Νεοχωράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλικράτειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Καλλικράτειας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Καλλικράτεια από την κοινότητα Κρήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μετόχι Αγίου Παύλου αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιπισλή αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεοχώριον ή Ούτς Εβλέρ αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σεντζελή αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρά Γιουσουφλάρ αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ακμαντζαλή αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Σεντζελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξηροκώμη

Ο οικισμός Τσιπισλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλαδερόν

Ο οικισμός Καρά Γιουσουφλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυόνερον

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ακμαντζαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λάκκωμα

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Νεοχώριον ή Ούτς Εβλέρ της κοινότητας διορθώνεται σε Νεοχώριον

Αναγνώριση του οικισμού Ηράκλεια και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Καλλικράτειας

ΦΕΚ 251Α - 01/12/1928

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Γωνιάς

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Γωνιάς

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Ο οικισμός Λάκκωμα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λακκώματος

Ο οικισμός Ξηροκώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λακκώματος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μετόχι Αγίου Παύλου της κοινότητας διορθώνεται σε Άγιος Παύλος

Το όνομα του οικισμού Ηράκλεια της κοινότητας διορθώνεται σε Νέα Ηράκλεια

Ο οικισμός Κλαδερόν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Παύλου

ΦΕΚ 154Α - 30/05/1951

Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Παύλου

ΦΕΚ 114Α - 07/07/1994

Ο οικισμός Νέα Καλλικράτεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καλλικράτειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Μαδύτου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Μάδυτος από την κοινότητα Παζαρούδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μόδι αποσπάται από την κοινότητα Παζαρούδας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929

Ο οικισμός Μόδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοδίου

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Νέας Μαδύτου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής


Κ. Νέας Ποτειδαίας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Ποτείδαια από την κοινότητα Καργή-Λιμάνι και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Πατριωτικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Ποτειδαίας

16/10/1940

Ο οικισμός Μετόχιον Πατριωτικόν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Ποτείδαια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουδανιών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νέας Προποντίδας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Μουδανιά από το δήμο Μουδανιών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νεοχωράκιον αποσπάται από το δήμο Καλλικράτειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωζόπολις αποσπάται από το δήμο Καλλικράτειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια αποσπάται από το δήμο Καλλικράτειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καλλικράτεια αποσπάται από το δήμο Καλλικράτειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδόκηπος αποσπάται από το δήμο Καλλικράτειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Γωνιά αποσπάται από το δήμο Καλλικράτειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκωμα αποσπάται από το δήμο Καλλικράτειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο Καλλικράτειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σίλατα αποσπάται από το δήμο Καλλικράτειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουριές αποσπάται από το δήμο Μουδανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλογητά αποσπάται από το δήμο Μουδανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Διονυσίου αποσπάται από το δήμο Μουδανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωγράφου αποσπάται από το δήμο Μουδανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρτες αποσπάται από το δήμο Μουδανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ποτείδαια αποσπάται από το δήμο Μουδανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπά Αλώνι αποσπάται από το δήμο Μουδανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σήμαντρα αποσπάται από το δήμο Μουδανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορταριά αποσπάται από το δήμο Μουδανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διονυσίου αποσπάται από το δήμο Μουδανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Μουδανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από το δήμο Μουδανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τρίγλια αποσπάται από το δήμο Τρίγλιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από το δήμο Τρίγλιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο Τρίγλιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώρια αποσπάται από το δήμο Τρίγλιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πλάγια αποσπάται από το δήμο Τρίγλιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Τρίγλιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Νέας Τριγλίας αποσπάται από το δήμο Τρίγλιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τένεδος αποσπάται από το δήμο Τρίγλιας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Πορταριάς και προσάρτησή του στο δήμο Νέας Προποντίδας


Κ. Νέας Τενέδου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Τένεδος από την κοινότητα Πορταριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Εμερτζελή αποσπάται από την κοινότητα Πορταριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πόζαλον αποσπάται από την κοινότητα Πορταριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρωμοσύρτης αποσπάται από την κοινότητα Πορταριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σεμεκλή αποσπάται από την κοινότητα Μπαρακλή και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Οσμανλή αποσπάται από την κοινότητα Μπαρακλή και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παζαρλή αποσπάται από την κοινότητα Μπαρακλή και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαρακλή αποσπάται από την κοινότητα Μπαρακλή και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα Μπαρακλή και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Εμερτζελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρινάρια

Ο οικισμός Πόζαλον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικράλωνα

Ο οικισμός Μπαρακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Κερασιά

Ο οικισμός Παζαρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δίκορφον

Ο οικισμός Σεμεκλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδιά

Ο οικισμός Οσμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Νερόμυλος

16/05/1928

Ο οικισμός Πρινάρια της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Παναγιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Βρωμοσύρτης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρωμοσύρτη

ΦΕΚ 191Α - 31/08/1950

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάβδου

Ο οικισμός Νερόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάβδου

ΦΕΚ 24Α - 19/01/1951

Ο οικισμός Μικράλωνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τρίγλιας

Ο οικισμός Νέα Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τρίγλιας

ΦΕΚ 203Α - 26/07/1951

Ο οικισμός Νερόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Βάβδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Βάβδου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Δίκορφον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Τένεδος της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Νερόμυλος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ροδιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Τένεδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τρίγλιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Τρίγλιας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Τρίγλια από την κοινότητα Πορταριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 24Α - 19/01/1951

Ο οικισμός Μικράλωνα αποσπάται από την κοινότητα Νέας Τενέδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέα Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα Νέας Τενέδου και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Νέα Κερασιά της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Μικράλωνα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Νέας Τριγλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Τρίγλιας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Τρίγλια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τρίγλιας

Ο οικισμός Παραλία Νέας Τριγλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τρίγλιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Φώκαιας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 163Α - 04/07/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Φώκαια από την κοινότητα Αθύτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Φυλακαί Κασσάνδρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Φώκαιας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Φυλακαί Καρακάλλου και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Φώκαιας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος Σανή και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Φώκαιας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φυλακαί Κασσάνδρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Φυλακαί Καρακάλλου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Πύργος Σανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Νέα Φώκαια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέου Μαρμαρά (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέος Μαρμαράς από την κοινότητα Παρθενώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μετόχι Αγίας Κυριακής Εσφιγμένου προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Μαρμαρά

Ο οικισμός Μετόχι Αγαπητόν προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Μαρμαρά

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Αγίου Γεωργίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Μαρμαρά

16/10/1940

Ο οικισμός Μετόχι Αγίας Κυριακής Εσφιγμένου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Αγαπητόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Αγίου Γεωργίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από την κοινότητα Παρθενώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Παρθενώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παρθενών αποσπάται από την κοινότητα Παρθενώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Κυριακή και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Μαρμαρά

Αναγνώριση του οικισμού Γαλήνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Μαρμαρά

Αναγνώριση του οικισμού Λιμάνι Καρρά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Μαρμαρά

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κεραμαριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Μαρμαρά

Αναγνώριση του οικισμού Στυλαδάριο και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Μαρμαρά

Αναγνώριση του οικισμού Ήμερη Ελιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Μαρμαρά

Αναγνώριση του οικισμού Αζάπικο και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Μαρμαρά

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος Γρηγορίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Μαρμαρά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αζάπικο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Λιμάνι Καρρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Ήμερη Ελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Νέος Μαρμαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Κάμπος Γρηγορίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Κεραμαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Στυλαδάριο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Παρθενών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Νεοχωρίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρναίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέων Πλαγίων (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 111Α - 31/03/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Πλάγια από την κοινότητα Πορταριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Πλαγίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τρίγλιας

Ο οικισμός Νέα Πλάγια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τρίγλιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέων Ρόδων (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 311Α - 27/12/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Ρόδα από την κοινότητα Ιερισσού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μετόχι Ξηροποτάμου αποσπάται από την κοινότητα Ιερισσού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Μετόχι Ξηροποτάμου της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι Αγίου Παύλου και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Ρόδων

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Ρόδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταγίρων - Ακάνθου

Ο οικισμός Μετόχι Αγίου Παύλου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταγίρων - Ακάνθου

Ο οικισμός Νέα Ρόδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταγίρων - Ακάνθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νικήτα (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Νικήτα (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Μετόχιον Βόζικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βατοπεδίου

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα Βατοπεδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 91Α - 28/03/1930

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βατοπεδίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ελιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτα

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Βαρβάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτα

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτα

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτα

05/04/1981

Ο οικισμός Πύργος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Βαρβάρα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Καλογρηά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτα

ΦΕΚ 119Α - 07/06/1988

Ο οικισμός Νικήτας της κοινότητας μετονομάζεται σε Νικήτη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νικήτης

Κ. Νικήτης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 119Α - 07/06/1988

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νικήτα

17/03/1991

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νικήτη της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νικήτη της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Μακριά Λαγκάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Σπαθιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Χλιαδού και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Πίτσακας και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Κασταμονίτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Ασκαμνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Καστέλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Καστρί και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Κάτσαρης και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Κοσμά Πηγάδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Κουβγίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Λαγόμαντρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Λιθηρή και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παύλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Μαθέση Καλύβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σιθωνίας

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Ασκαμνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Σπαθιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Κασταμονίτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Καλογρηά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Νικήτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Λιθηρή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Πίτσακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Ελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Κουβγίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Χλιαδού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Λαγόμαντρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Καστέλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Κάτσαρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Μαθέση Καλύβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Μακριά Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Κοσμά Πηγάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ολυμπιάδος (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 173Α - 25/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ολυμπιάς από την κοινότητα Σταγείρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ολυμπιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταγίρων - Ακάνθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ορμυλίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Ορμυλίας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Μετόχιον Βατοπεδίου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βατοπεδίου

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Μετόχιον Βατοπεδίου αποσπάται από την κοινότητα Βατοπεδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Μετόχιον Βατοπεδίου της κοινότητας διορθώνεται σε Βατοπέδιον

ΦΕΚ 91Α - 28/03/1930

Ο οικισμός Βατοπέδιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βατοπεδίου

16/10/1940

Ο οικισμός Ζωγράφου (Μετόχιον Ζωγράφου) της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ψακούδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορμυλίας

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Βατοπέδιον αποσπάται από την κοινότητα Βατοπεδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νησί και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορμυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορμυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Σερμύλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορμυλίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ορμύλια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ορμυλίας

Ο οικισμός Νησί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορμυλίας

Ο οικισμός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορμυλίας

Ο οικισμός Νέα Σερμύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορμυλίας

Ο οικισμός Βατοπέδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορμυλίας

Ο οικισμός Ψακούδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορμυλίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ορμυλίας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ορμύλια από την κοινότητα Ορμυλίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Μεταμορφώσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα Μεταμορφώσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Μεταμορφώσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάρα αποσπάται από την κοινότητα Μεταμορφώσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριθαροχώραφο αποσπάται από την κοινότητα Μεταμορφώσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονιάρη αποσπάται από την κοινότητα Μεταμορφώσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησί αποσπάται από την κοινότητα Ορμυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου αποσπάται από την κοινότητα Ορμυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σερμύλη αποσπάται από την κοινότητα Ορμυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατοπέδιον αποσπάται από την κοινότητα Ορμυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψακούδια αποσπάται από την κοινότητα Ορμυλίας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Ροδιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κονιάρη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κριθαροχώραφο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπάρα του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Όσιος Αρσένιος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ορμυλίας

Ο νέος οικισμός Παραλία Βατοπεδίου προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ορμυλίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Βατοπέδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Ορμύλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Ψακούδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Παραλία Βατοπεδίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Νέα Σερμύλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Νησί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Όσιος Αρσένιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ουρανοπόλεως (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ουρανούπολις από την κοινότητα Ιερισσού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ουρανούπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταγίρων - Ακάνθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παζαρακίων (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 138Α - 04/06/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παζαράκια από την κοινότητα Κασσανδρινού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Παζαράκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυοπηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυοπηγής

Κ. Κρυοπηγής (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παζαρακίων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λευκή Περιστέρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυοπηγής

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κασσάνδρα Παλλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυοπηγής

Αναγνώριση του οικισμού Εύοδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυοπηγής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Λευκή Περιστέρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Εύοδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Κασσάνδρα Παλλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παζαρούδας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Παζαρούδας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Νέα Μάδυτος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Μαδύτου

Ο οικισμός Μόδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Μαδύτου

Ο οικισμός Στρόλογγος της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Μάδυτος

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Παζαρούδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Απολλωνία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Απολλωνίας

Κ. Απολλωνίας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παζαρούδας

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Απολλωνίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής


Κ. Παλαιοκάστρου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιόκαστρον από την κοινότητα Αγίου Προδρόμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Διασταύρωση Παλαιοκάστρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 146Α - 20/08/1987

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Παλαιόκαστρον στον οικισμό Διασταύρωση Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Διασταύρωση Παλαιοκάστρου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοχώρας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Παλαιοχώρας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τσοπλίκη της κοινότητας μετονομάζεται σε Γεροπλάτανος

Ο οικισμός Σεποτνίκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Ριζά

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Γεροπλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γεροπλατάνου

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ριζών

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Ο οικισμός Κρήμνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρήμνης

16/10/1940

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Χαλκιδικής του νομού Χαλκιδικής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ζερβοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Παλαιοχωρίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρναίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλιουρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Παλιουρίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Αγίου Γρηγορίου της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χρούσου και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλιουρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλιουρίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Γλαρόκαβος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλιουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Ξυνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλιουρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλιούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλλήνης

Ο οικισμός Γλαρόκαβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλλήνης

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλλήνης

Ο οικισμός Χρούσου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλλήνης

Ο οικισμός Ξυνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Παλλήνης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χανιώτη από την κοινότητα Χανιώτη και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σκιώνη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Σκιώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Νέας Σκιώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιούρι αποσπάται από την κοινότητα Παλιουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλαρόκαβος αποσπάται από την κοινότητα Παλιουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Παλιουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρούσου αποσπάται από την κοινότητα Παλιουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυνά αποσπάται από την κοινότητα Παλιουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύχρονον αποσπάται από την κοινότητα Πολυχρόνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδάκι αποσπάται από την κοινότητα Πολυχρόνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από την κοινότητα Πολυχρόνου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χρούσου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γλαρόκαβος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πηγαδάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλογερικό του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Φράμα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νέας Σκιώνης

Ο νέος οικισμός Λεύκες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πευκοχωρίου

Ο νέος οικισμός Πανόραμα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πευκοχωρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλιούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Πευκοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Χανιώτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Πολύχρονον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Λεύκες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Φράμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Νέα Σκιώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Ξυνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Παναγίας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλη Παναγία από την κοινότητα Μεγάλης Παναγίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δεβελίκι αποσπάται από την κοινότητα Γοματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Χιλιαδούς αποσπάται από την κοινότητα Γοματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γομάτιον αποσπάται από την κοινότητα Γοματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργαδίκια αποσπάται από την κοινότητα Πυργαδικίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσσα αποσπάται από την κοινότητα Πυργαδικίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Πυργαδικίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δεβελίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Πυργαδίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Γομάτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Μεγάλη Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Πύργος Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Άσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο δήμος καταργείται


Κ. Παρθενώνος (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Παρθενώνος (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 7Α - 12/01/1925

Ο οικισμός Μπαλαμπάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέος Μαρμαράς

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Νέος Μαρμαράς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Μαρμαρά

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Κωνσταμονίτου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Γρηγορίου της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μονούχα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρθενώνος

Αναγνώριση του οικισμού Τριπόταμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρθενώνος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μονούχα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παράδεισος

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Μαρμαρά

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Μαρμαρά

Ο οικισμός Παρθενών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Μαρμαρά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετραλώνων (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 207Α - 30/09/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πετράλωνα από την κοινότητα Κρήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τρίγλιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πολυγύρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Πολυγύρου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Πολυγύρου

Δ. Πολυγύρου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Πολυγύρου

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Αναστασιάτικον του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τσιγκρίκα και προσάρτησή του στο δήμο Πολυγύρου

Αναγνώριση του οικισμού Πατελιδάς και προσάρτησή του στο δήμο Πολυγύρου

Αναγνώριση του οικισμού Μύλος Διονυσίου και προσάρτησή του στο δήμο Πολυγύρου

16/10/1940

Ο οικισμός Τσιγκρίκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλος Διονυσίου του δήμου καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Γερακινής και προσάρτησή του στο δήμο Πολυγύρου

Αναγνώριση του οικισμού Μεταλλεία Πατελιδά και προσάρτησή του στο δήμο Πολυγύρου

Αναγνώριση του οικισμού Μεταλλεία Γερακίνης και προσάρτησή του στο δήμο Πολυγύρου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αναστασίτικον και προσάρτησή του στο δήμο Πολυγύρου

05/04/1981

Ο οικισμός Μεταλλεία Γερακίνης του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γερακινή του δήμου

Ο οικισμός Παραλία Γερακινής του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γερακινή του δήμου

Ο οικισμός Μεταλλεία Πατελιδά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πατελιδάς του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Τρίκορφο και προσάρτησή του στο δήμο Πολυγύρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Προδρόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελί αποσπάται από την κοινότητα Βραστάμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βράσταμα αποσπάται από την κοινότητα Βραστάμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλανά αποσπάται από την κοινότητα Βραστάμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όλυνθος αποσπάται από την κοινότητα Ολύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διασταύρωση Παλαιοκάστρου αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σανά αποσπάται από την κοινότητα Σανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από την κοινότητα Ταξιάρχου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Γερακινή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αναστασίτικον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τρίκορφο του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γαλαρινός αποσπάται από το δήμο Ανθεμούντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Αναστασίας αποσπάται από το δήμο Ανθεμούντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάτιστα αποσπάται από το δήμο Ανθεμούντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάβδος αποσπάται από το δήμο Ανθεμούντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αναστασία αποσπάται από το δήμο Ανθεμούντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιουρτσόγλου αποσπάται από το δήμο Ανθεμούντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουμπιά αποσπάται από το δήμο Ανθεμούντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινοχώρι αποσπάται από το δήμο Ανθεμούντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Ορμυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από το δήμο Ορμυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατοπέδιον αποσπάται από το δήμο Ορμυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορμύλια αποσπάται από το δήμο Ορμυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψακούδια αποσπάται από το δήμο Ορμυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Βατοπεδίου αποσπάται από το δήμο Ορμυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο Ορμυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σερμύλη αποσπάται από το δήμο Ορμυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησί αποσπάται από το δήμο Ορμυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όσιος Αρσένιος αποσπάται από το δήμο Ορμυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανοχώρι αποσπάται από το δήμο Ζερβοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο Ζερβοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήμνη αποσπάται από το δήμο Ζερβοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από το δήμο Ζερβοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθούσσα αποσπάται από το δήμο Ζερβοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεροπλάτανος αποσπάται από το δήμο Ζερβοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Πολυχρόνου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πολύχρονον από την κοινότητα Κασσανδρινού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καλογερικό και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολυχρόνου

Αναγνώριση του οικισμού Πηγαδάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολυχρόνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολύχρονον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλλήνης

Ο οικισμός Πηγαδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλλήνης

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πορταριάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Πορταριάς (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 259Α - 14/10/1924

Ο οικισμός Καργή-Λιμάνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καργή-Λιμάνι

ΦΕΚ 20Β - 25/02/1926

Ο οικισμός Μετόχιον Καραμάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Πλάγια

ΦΕΚ 111Α - 31/03/1926

Ο οικισμός Νέα Πλάγια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέων Πλαγίων

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Μαριανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαριανών

Ο οικισμός Καρκάρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρκάρας

Ο οικισμός Νέα Τένεδος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Νέα Τρίγλια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Τρίγλιας

Ο οικισμός Νέα Αντιγόνεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Αντιγόνειας

Ο οικισμός Μυριόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαριανών

Ο οικισμός Εμερτζελή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Πόζαλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Βρωμοσύρτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Διονυσίου (Μετόχιον Διονυσίου) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Αντιγόνειας

Ο οικισμός Μετόχιον Κωνσταμονίτου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Αντιγόνειας

Ο οικισμός Μετόχιον Ζωγράφου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Αντιγόνειας

Ο οικισμός Καρά Τεπέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Τένεδος

Ο οικισμός Σουφλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Τρίγλια

Ο οικισμός Μετόχιον Ρωσσικόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Αντιγόνεια

ΦΕΚ 396Α - 06/11/1926

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Μάμαντος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πορταριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουδανιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πυργαδικίων (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 261Α - 05/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πυργαδίκια από την κοινότητα Μεγάλης Παναγιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 164Α - 14/06/1952

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Βραστάμων και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άσσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυργαδικίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πυργαδίκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παναγίας

Ο οικισμός Άσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παναγίας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παναγίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραβνών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Ραβνών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ραβνά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετροκέρασα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετροκεράσων

Κ. Πετροκεράσων (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ραβνών

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Πετροκεράσων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Χαλκιδικής


Κ. Ρεβενικίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Ρεβενικίων (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ρεβενίκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγάλη Παναγιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεγάλης Παναγιάς

Κ. Μεγάλης Παναγιάς (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρεβενικίων

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Περγαδίκι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Πυργαδίκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλης Παναγιάς

ΦΕΚ 261Α - 05/08/1929

Ο οικισμός Πυργαδίκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πυργαδικίων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μεγάλη Παναγιά της κοινότητας διορθώνεται σε Μεγάλη Παναγία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μεγάλης Παναγίας

Ο οικισμός Πλανά της κοινότητας καταργείται.

Κ. Μεγάλης Παναγίας (Χαλκιδικής)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μεγάλης Παναγιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγάλη Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Παναγίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρετσινικίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Ρετσινικίων (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Καγιατζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιόκαστρον

Ο οικισμός Ρετσινίκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Πέτρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Πέτρου

Κ. Αγίου Πέτρου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρετσινικίων

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Πρόδρομος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Προδρόμου

Κ. Αγίου Προδρόμου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίου Πέτρου

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ριζών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ριζά από την κοινότητα Παλαιοχώρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Χαλκιδικής του νομού Χαλκιδικής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζερβοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σανών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 199Α - 27/09/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σανά από την κοινότητα Δουμπιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σάρτης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 44Α - 07/02/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μετόχιον Ξηροποτάμου (Σάρτη) από την κοινότητα Συκιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μετόχιον Ξηροποτάμου (Σάρτη) της κοινότητας διορθώνεται σε Σάρτη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σάρτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τορώνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σιθωνίας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος από την κοινότητα Νικήτης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καρύδι αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωγράφου αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιώνας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαλονικιού αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αϊμπελίτσι αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρβουρού αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανάρι αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελιά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάπορος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβρόχιο αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούνια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λατούρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτερωτή αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγονήσι αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταγκίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Μεταγκιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Μεταγκιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζάπικο αποσπάται από την κοινότητα Νέου Μαρμαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμάνι Καρρά αποσπάται από την κοινότητα Νέου Μαρμαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από την κοινότητα Νέου Μαρμαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ήμερη Ελιά αποσπάται από την κοινότητα Νέου Μαρμαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Μαρμαράς αποσπάται από την κοινότητα Νέου Μαρμαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος Γρηγορίου αποσπάται από την κοινότητα Νέου Μαρμαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμαριά αποσπάται από την κοινότητα Νέου Μαρμαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Νέου Μαρμαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Νέου Μαρμαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στυλαδάριο αποσπάται από την κοινότητα Νέου Μαρμαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρθενών αποσπάται από την κοινότητα Νέου Μαρμαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Νέου Μαρμαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκαμνιά αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθιές αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασταμονίτη αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογρηά αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικήτη αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθηρή αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίτσακας αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελιά αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβγίου αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλιαδού αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγόμαντρα αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλι αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτσαρης αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθέση Καλύβα αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακριά Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσμά Πηγάδι αποσπάται από την κοινότητα Νικήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούνια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φανάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λατούρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιβρόχιο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καρύδι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιμάνι Καρρά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τριπόταμος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παράδεισος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάμπος Γρηγορίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κεραμαριά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ασκαμνιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Παύλος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλογρηά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πίτσακας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λαγόμαντρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτσαρης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιθηρή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κασταμονίτη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοσμά Πηγάδι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαθέση Καλύβα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καστρί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χλιαδού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μακριά Λαγκάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σπαθιές του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καστέλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουβγίου του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Σχοινιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Νικολάου

Ο νέος οικισμός Κέλυφος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νέου Μαρμαρά

Ο νέος οικισμός Σπαλαθρονήσια (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νέου Μαρμαρά

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σάρτη αποσπάται από το δήμο Τορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο Τορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεστενίκα αποσπάται από το δήμο Τορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από το δήμο Τορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτί αποσπάται από το δήμο Τορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Συκιάς αποσπάται από το δήμο Τορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τορώνη αποσπάται από το δήμο Τορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφός αποσπάται από το δήμο Τορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδάκι αποσπάται από το δήμο Τορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο Τορώνης και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Λιμάνι Καρρά και προσάρτησή του στο δήμο Σιθωνίας


Κ. Σταγείρων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Σταγείρων (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 173Α - 25/08/1928

Ο οικισμός Ολυμπιάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ολυμπιάδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Στάγειρα της κοινότητας διορθώνεται σε Στάγιρα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σταγίρων

Κ. Σταγίρων (Χαλκιδικής)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σταγείρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στάγιρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταγίρων - Ακάνθου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σταγίρων - Ακάνθου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ιερισσός από το δήμο Ιερισσού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ξηροπόταμον αποσπάται από το δήμο Ιερισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμάνι αποσπάται από το δήμο Ιερισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβράδια αποσπάται από το δήμο Ιερισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμουλιανή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Αμμουλιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρυπητή αποσπάται από την κοινότητα Αμμουλιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα Νέων Ρόδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Αγίου Παύλου αποσπάται από την κοινότητα Νέων Ρόδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ρόδα αποσπάται από την κοινότητα Νέων Ρόδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ολυμπιάς αποσπάται από την κοινότητα Ολυμπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ουρανούπολις αποσπάται από την κοινότητα Ουρανοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάγιρα αποσπάται από την κοινότητα Σταγίρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρατονίκη αποσπάται από την κοινότητα Στρατονίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από την κοινότητα Στρατονίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρατώνι αποσπάται από την κοινότητα Στρατωνίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Δρένια (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμμουλιανής

Ο νέος οικισμός Λιμάνι (επί της νήσου Αμμουλιανής) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμμουλιανής

Ο νέος οικισμός Κουμίτσα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ιερισσού

Ο νέος οικισμός Ελευθερόνησος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Στρατονίκης

ΦΕΚ 35Α - 29/02/2008

To Τοπικό Διαμέρισμα Σταγίρων του δήμου μετονομάζεται σε Σταγείρων

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Σταγείρων - Ακάνθου

Δ. Σταγείρων - Ακάνθου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 35Α - 29/02/2008

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Σταγίρων - Ακάνθου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ιερισσός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αριστοτέλη

Ο οικισμός Στρατονίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Λιμάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Γαβράδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Ξηροπόταμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Νέα Ρόδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Ουρανούπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Αμμουλιανή (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Λιμάνι (επί της νήσου Αμμουλιανής) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Ολυμπιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Τρυπητή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Δρένια (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Ελευθερόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Κουμίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Στάγιρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Στρατώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο οικισμός Μετόχι Αγίου Παύλου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστοτέλη

Ο δήμος καταργείται


Κ. Στανού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Στανού (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρναίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταυρού (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 259Α - 14/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σταυρός από την κοινότητα Βρασνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρεθούσης

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από την κοινότητα Αρεθούσης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Σταυρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρού

ΦΕΚ 132Α - 15/05/1931

Ο οικισμός Άνω Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Σταυρού

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Σταυρού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής


Κ. Στρατονίκης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Στρατονίκης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Στρατώνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρατωνίου

Ο οικισμός Μαντέμ Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στρατωνίου

16/05/1928

Ο οικισμός Καλύβαι Ισβόρου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 180Α - 05/09/1928

Ο οικισμός Μαντέμ Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα Στρατωνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 188Α - 30/08/1949

Ο οικισμός Μαντέμ Λάκκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιδηρόλακκος

17/03/1991

Ο οικισμός Σιδηρόλακκος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Νικόλαος της κοινότητας Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Κρυονέρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Στρατονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στρατονίκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταγίρων - Ακάνθου

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταγίρων - Ακάνθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στρατωνίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στρατώνι από την κοινότητα Στρατονίκης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαντέμ Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα Στρατονίκης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 180Α - 05/09/1928

Ο οικισμός Μαντέμ Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στρατονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στρατώνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταγίρων - Ακάνθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συκιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Συκιάς (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Διονυσίου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Κουτλουμουσίου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Αγίας Κυριακής (Εσφιγμένου) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Κομπάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αρμενιστής της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Αγάπητον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλατανίτσι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Δοχειαρίου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Αγίου Παύλου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Τρεστενίκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Ζωγράφου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Λαύρας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Πετριότικον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Κριαρίτσι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Συκιάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τορώνη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πηγαδάκι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμίτσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκιάς

ΦΕΚ 44Α - 07/02/1929

Ο οικισμός Μετόχιον Ξηροποτάμου (Σάρτη) αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σάρτης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συκιά της κοινότητας διορθώνεται σε Συκέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Συκέας

Κ. Συκέας (Χαλκιδικής)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Συκιάς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κουφός και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκέας

Αναγνώριση του οικισμού Δεστενίκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκέας

Αναγνώριση του οικισμού Τορώνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκέας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Συκιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκέας

Αναγνώριση του οικισμού Πηγαδάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τορώνης

Ο οικισμός Τορώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τορώνης

Ο οικισμός Πηγαδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τορώνης

Ο οικισμός Κουφός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τορώνης

Ο οικισμός Παραλία Συκιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τορώνης

Ο οικισμός Δεστενίκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τορώνης

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τορώνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τορώνης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Συκέα από την κοινότητα Συκέας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σάρτη αποσπάται από την κοινότητα Σάρτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τορώνη αποσπάται από την κοινότητα Συκέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδάκι αποσπάται από την κοινότητα Συκέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφός αποσπάται από την κοινότητα Συκέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Συκιάς αποσπάται από την κοινότητα Συκέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεστενίκα αποσπάται από την κοινότητα Συκέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από την κοινότητα Συκέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σάρτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Δεστενίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Βαλτί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Παραλία Συκιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Τορώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Κουφός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Πηγαδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Τρίγλιας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Τρίγλια από την κοινότητα Νέας Τρίγλιας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ελαιοχώρια αποσπάται από την κοινότητα Ελαιοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τένεδος αποσπάται από την κοινότητα Νέας Τενέδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Νέας Τριγλίας αποσπάται από την κοινότητα Νέας Τρίγλιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Νέων Πλαγίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πλάγια αποσπάται από την κοινότητα Νέων Πλαγίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από την κοινότητα Πετραλώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νέα Τρίγλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Ελαιοχώρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Νέα Πλάγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Παραλία Νέας Τριγλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο οικισμός Νέα Τένεδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Προποντίδας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Φούρκας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Φούρκας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Χιλανδαρίου της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Φούρκας και προσάρτησή του στην κοινότητα Φούρκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκάλα Φούρκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Ο οικισμός Φούρκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσάνδρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χανιώτη (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χανιώτη από την κοινότητα Καψοχώρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χανιώτη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Παλλήνης

Η κοινότητα καταργείται