ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγιάς (Χανίων)

ΦΕΚ 312Α - 10/10/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγιά από την κοινότητα Αλικιανού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κυρτωμάδος αποσπάται από την κοινότητα Αλικιανού και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Επισκοπή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θερίσου

Ο οικισμός Κυρτωμάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θερίσου

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Μαρίνης (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγία Μαρίνα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κυδωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Ρουμέλης (Χανίων)

ΦΕΚ 29Α - 24/01/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Ρουμέλη από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σαμαριά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Σαμαριά της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Αγία Ρουμέλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Ρουμέλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Ρουμέλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Παλαιά Αγία Ρουμέλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ιωάννου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ρεθύμνης και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Αγίου Ιωάννου (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Ρεθύμνης

ΦΕΚ 29Α - 24/01/1926

Ο οικισμός Αγία Ρουμέλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Ρουμέλης

Ο οικισμός Σαμαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ρουμέλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Αράδαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αδάμαντος (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Αδάμαντος (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Αδάμαντος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων


Δ. Ακρωτηρίου (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πιθάριον από την κοινότητα Αρωνίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αργουλιδές αποσπάται από την κοινότητα Αρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθιανά αποσπάται από την κοινότητα Αρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμόμυλοι αποσπάται από την κοινότητα Αρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παζινός αποσπάται από την κοινότητα Αρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρώνι αποσπάται από την κοινότητα Αρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζορνάδης αποσπάται από την κοινότητα Αρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωραφάκια αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορακιές αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνουπιδιανά αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καντέρης αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπάνι αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα Μουζουρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαρές αποσπάται από την κοινότητα Μουζουρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Μουζουρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόρρουμα αποσπάται από την κοινότητα Μουζουρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζουράς αποσπάται από την κοινότητα Μουζουρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαράθι αποσπάται από την κοινότητα Στερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνες αποσπάται από την κοινότητα Στερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αεροδρόμιον αποσπάται από την κοινότητα Στερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαράθι αποσπάται από την κοινότητα Στερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρδάκιον αποσπάται από την κοινότητα Χωρδακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρόπολις αποσπάται από την κοινότητα Χωρδακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κυρίας των Αγγέλων Αγίου Ιωάννου Ερημίτου Γουβερνέτου αποσπάται από την κοινότητα Χωρδακίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Το όνομα του οικισμού Παξινός του δήμου διορθώνεται σε Παζινός

Ο οικισμός Αργουλιδές του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αρώνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κορακιές του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καντέρης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιβάδι του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Αγία Ζώνη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μουζουρά

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μαράθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Κουνουπιδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Κάτω Μαράθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Ζορνάδης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Κουμαρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Καλόρρουμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Στέρνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Ανεμόμυλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Ακρόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μουζουράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Αεροδρόμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Χωραφάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Χωρδάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Αγία Ζώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Καθιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Παζινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Πιθάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Καμπάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μονή Κυρίας των Αγγέλων Αγίου Ιωάννου Ερημίτου Γουβερνέτου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αλικάμπου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αλίκαμπος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλίκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρυονερίδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλικιανού (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αλικιανός

Ο οικισμός Πανιχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Αλικιανού

Ο οικισμός Μουρί προσαρτάται στην κοινότητα Αλικιανού

Ο οικισμός Κουφός προσαρτάται στην κοινότητα Αλικιανού

Ο οικισμός Δρακιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αλικιανού

Ο οικισμός Γαβρανού προσαρτάται στην κοινότητα Αλικιανού

Ο οικισμός Μετόχι Ησυχάκι προσαρτάται στην κοινότητα Αλικιανού

Ο οικισμός Κυρτωμάδος προσαρτάται στην κοινότητα Αλικιανού

Ο οικισμός Επισκοπή προσαρτάται στην κοινότητα Αλικιανού

Ο οικισμός Κανακιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αλικιανού

Ο οικισμός Αγυιά προσαρτάται στην κοινότητα Αλικιανού

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχι Ησυχάκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γαβρανού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κανακιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μουρί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πανιχώρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 421Α - 03/10/1939

Ο οικισμός Δρακιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατανιά

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αγυιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αγιά

Ο οικισμός Επισκοπή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 312Α - 10/10/1946

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγιάς

Ο οικισμός Κυρτωμάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγιάς

ΦΕΚ 112Α - 02/05/1948

Ο οικισμός Κουφός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουφού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλικιανός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μουσούρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμυγδαλοκεφαλίου (Χανίων)

ΦΕΚ 396Α - 06/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμυγδαλοκεφάλι από την κοινότητα Κάμπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμυγδαλοκεφαλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Ο οικισμός Αμυγδαλοκεφάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ανατολικού Σελίνου (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καμπανός από την κοινότητα Καμπανού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα Επανωχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσισκιανά αποσπάται από την κοινότητα Επανωχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελινιώτικος Γύρος αποσπάται από την κοινότητα Επανωχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επανωχώριον αποσπάται από την κοινότητα Επανωχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινές αποσπάται από την κοινότητα Επανωχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαράλια αποσπάται από την κοινότητα Καμπανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδοβάνι αποσπάται από την κοινότητα Ροδοβανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλές αποσπάται από την κοινότητα Ροδοβανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζα αποσπάται από την κοινότητα Ροδοβανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα Ροδοβανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδα αποσπάται από την κοινότητα Ροδοβανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργαστήριον αποσπάται από την κοινότητα Σκάφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Σκάφη αποσπάται από την κοινότητα Σκάφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάφη αποσπάται από την κοινότητα Σκάφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από την κοινότητα Σούγιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούγια αποσπάται από την κοινότητα Σούγιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδάς αποσπάται από την κοινότητα Σούγιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουστογέρακον αποσπάται από την κοινότητα Σούγιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από την κοινότητα Τεμενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στράτοι αποσπάται από την κοινότητα Τεμενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τεμένια αποσπάται από την κοινότητα Τεμενίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σούγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Στράτοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Μαράλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Πρινές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Κουστογέρακον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Μάζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Καμπανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Σελινιώτικος Γύρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Αργαστήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Σκάφη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Λιβάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Λιβαδάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Αγριλές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Τεμένια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Επανωχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Τσισκιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Ροδοβάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Πέρα Σκάφη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Άνω Βουργάρω (Χανίων)

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Βουργάρω από την κοινότητα Κουκουναράς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Βουργάρω αποσπάται από την κοινότητα Κουκουναράς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Κουκουναράς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάκρωνας αποσπάται από την κοινότητα Περβολακίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λατζιανά αποσπάται από την κοινότητα Περβολακίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χουδαλιανά αποσπάται από την κοινότητα Περβολακίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μουρί αποσπάται από την κοινότητα Μαλαθύρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 5Α - 12/01/1927

Ο οικισμός Δερμιζιανά προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βουργάρω

16/05/1928

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βουλγάρω

Κ. Βουλγάρω (Χανίων)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άνω Βουργάρω

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βουλγάρω και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουλγάρω

Ο οικισμός Άνω Βουργάρω της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Βουργάρω της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λατζιανά της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Καμάρα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λατζιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουλγάρω

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λατζιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Μουρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Δερμιζιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Μάκρωνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Βουλγάρω αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Χουδαλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Μεριάς Φολέγανδρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Άνω Μεριάς Φολέγανδρου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Άνω Μεριάς Φολέγανδρου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων


Κ. Ανωπόλεως (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ρεθύμνης και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Ανωπόλεως (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Ρεθύμνης

16/10/1940

Ο οικισμός Λιμήν Λουτρού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτρό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Λιβανιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Ανώπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανώσκελης (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ανώσκελη

Ο οικισμός Κακόπετρος προσαρτάται στην κοινότητα Ανώσκελης

Ο οικισμός Χασιανά προσαρτάται στην κοινότητα Ανώσκελης

Ο οικισμός Φωτακάδον προσαρτάται στην κοινότητα Ανώσκελης

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Κακόπετρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

Ο οικισμός Φωτακάδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουκολιών

ΦΕΚ 66Α - 19/04/1927

Ο οικισμός Πεταλιανά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Χασιανά της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Πεταλιανά της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πεταλιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανώσκελης

ΦΕΚ 174Α - 13/11/1984

Ο οικισμός Πεταλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρών Κισσάμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανώσκελη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Απανοχωρίου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Απανωχώρι

Ο οικισμός Πρινές προσαρτάται στην κοινότητα Απανοχωρίου

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη προσαρτάται στην κοινότητα Απανοχωρίου

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Τσισκιανά αποσπάται από την κοινότητα Σκάφης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Απανωχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Επανωχώριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Επανωχωρίου

Κ. Επανωχωρίου (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Απανοχωρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Σελινιώτικος Γύρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Επανωχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Ο οικισμός Τσισκιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Ο οικισμός Σελινιώτικος Γύρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Ο οικισμός Επανωχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Ο οικισμός Πρινές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αποκορώνου (Χανίων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βάμος ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βρύσες Αποκορώνου από το δήμο Κρυονερίδας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πεμόνια αποσπάται από το δήμο Φρε και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρές αποσπάται από το δήμο Φρε και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παϊδοχώρι αποσπάται από το δήμο Φρε και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από το δήμο Φρε και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο Φρε και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζιτζιφές αποσπάται από το δήμο Φρε και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβαλοχώρι αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουλιανά αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάινα αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμίτσι Αλέξανδρος αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούρη αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκοτιναρά αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλία αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιλώνι αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρον αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρίδα αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροστέρνιον αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιτσάρδα αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλάς αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινον Χωρίον αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράπανος αποσπάται από το δήμο Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργιούπολις αποσπάται από το δήμο Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρί αποσπάται από το δήμο Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρνάς αποσπάται από το δήμο Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμίτσι Αμυγδάλι αποσπάται από το δήμο Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστελλος αποσπάται από το δήμο Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάτημα αποσπάται από το δήμο Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωση αποσπάται από το δήμο Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθές αποσπάται από το δήμο Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρουλιανός αποσπάται από το δήμο Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξώπολις αποσπάται από το δήμο Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράμια αποσπάται από το δήμο Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλακή αποσπάται από το δήμο Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Κουρνά αποσπάται από το δήμο Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβαλος αποσπάται από το δήμο Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φονές αποσπάται από το δήμο Κρυονερίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζα αποσπάται από το δήμο Κρυονερίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατουδιάρης αποσπάται από το δήμο Κρυονερίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εμπρόσνερος αποσπάται από το δήμο Κρυονερίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάμπαθα αποσπάται από το δήμο Κρυονερίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίπος αποσπάται από το δήμο Κρυονερίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο Κρυονερίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχατζηκιά αποσπάται από το δήμο Κρυονερίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλίκαμπος αποσπάται από το δήμο Κρυονερίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρεβίτης αποσπάται από το δήμο Κρυονερίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαφές αποσπάται από το δήμο Κρυονερίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλιππος αποσπάται από το δήμο Κρυονερίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράγγιον αποσπάται από το δήμο Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόβαρμα αποσπάται από το δήμο Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβαι αποσπάται από το δήμο Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριακοσέλλια αποσπάται από το δήμο Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Χωρίον αποσπάται από το δήμο Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιλιομουδού αποσπάται από το δήμο Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από το δήμο Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιβαράς αποσπάται από το δήμο Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραμνή αποσπάται από το δήμο Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμωνάς αποσπάται από το δήμο Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμένοι αποσπάται από το δήμο Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύλος αποσπάται από το δήμο Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχαιροί αποσπάται από το δήμο Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασή Γωνιά αποσπάται από την κοινότητα Ασή Γωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Καλυβών μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Γεωργιουπόλεως μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Απολλωνίας Σίφνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Απολλωνίας Σίφνου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Απολλωνίας Σίφνου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων


Κ. Αρμένων (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρμένοι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρμένοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρμένων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αρμένων (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλύβαι από την κοινότητα Καλυβών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρμένοι αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιβαράς αποσπάται από την κοινότητα Καλυβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχαιροί αποσπάται από την κοινότητα Μαχαιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραμνή αποσπάται από την κοινότητα Ραμνής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιλιομουδού αποσπάται από την κοινότητα Ραμνής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριακοσέλλια αποσπάται από την κοινότητα Ραμνής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράγγιον αποσπάται από την κοινότητα Στύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμωνάς αποσπάται από την κοινότητα Στύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύλος αποσπάται από την κοινότητα Στύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόβαρμα αποσπάται από την κοινότητα Στύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από την κοινότητα Καρών Αποκορώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φαράγγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Πρόβαρμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Καλύβαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Κυριακοσέλλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Νέον Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Χιλιομουδού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Τσιβαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Ραμνή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Σαμωνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Αρμένοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Στύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Μαχαιροί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αρτεμώνος Σίφνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Αρτεμώνος Σίφνου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Αρτεμώνος Σίφνου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων


Κ. Αρωνίου (Χανίων)

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρώνι από την κοινότητα Στερνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αργουλιδές αποσπάται από την κοινότητα Στερνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πιθάριον αποσπάται από την κοινότητα Στερνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γκαλαγκάδες αποσπάται από την κοινότητα Στερνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καθιανά αποσπάται από την κοινότητα Στερνών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Γκαλαγκάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Παξινός

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ανεμόμυλοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρωνίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ζορνάδης και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρωνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πιθάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Αργουλιδές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Καθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Ανεμόμυλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Παζινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Αρώνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Ζορνάδης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασή Γωνιάς (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ασή Γωνιά

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αποκορώνου του νομού Χανίων και υπάγεται στην επαρχία Ρεθύμνου του νομού Ρεθύμνης

Κ. Ασή Γωνιάς (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ρεθύμνου του νομού Ρεθύμνης από την επαρχία Αποκορώνου του νομού Χανίων

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ρεθύμνου του νομού Ρεθύμνης και υπάγεται στην επαρχία Αποκορώνου του νομού Χανίων

Κ. Ασή Γωνιάς (Χανίων)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Αποκορώνου του νομού Χανίων από την επαρχία Ρεθύμνου του νομού Ρεθύμνης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ασή Γωνιά της κοινότητας διορθώνεται σε Ασιγωνία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ασιγωνίας

Κ. Ασιγωνίας (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ασή Γωνιάς

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Ο οικισμός Ασιγωνία της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασή Γωνιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασή Γωνιάς

Κ. Ασή Γωνιάς (Χανίων)

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ασιγωνίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ασή Γωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασκύφου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ρεθύμνης και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Ασκύφου (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Ρεθύμνης

16/10/1940

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άσκυφος στον οικισμό Αμμουδάριον

Αναγνώριση του οικισμού Πετρές και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασκύφου

Αναγνώριση του οικισμού Γωνίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασκύφου

Αναγνώριση του οικισμού Καρές και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασκύφου

Αναγνώριση του οικισμού Αμμουδάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασκύφου

Ο οικισμός Άσκυφος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Γωνίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Αμμουδάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασφένδου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ρεθύμνης και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Ασφένδου (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Ρεθύμνης

ΦΕΚ 81Α - 06/03/1926

Ο οικισμός Ίμβρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ίμβρου

Ο οικισμός Βρασκάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ίμβρου

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Καλοκάσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γεώργιος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νεκτάριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασφένδου

17/03/1991

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Νεκτάριος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Άσφενδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Νομικιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Άγιος Νεκτάριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αφράτων (Χανίων)

ΦΕΚ 407Α - 17/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αφράτα από την κοινότητα Κολυμβαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αφράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαμβακοπούλου (Χανίων)

ΦΕΚ 164Α - 26/08/1965

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαμβακόπουλον από την κοινότητα Περιβολίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Δαράτσου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Καλλιθέα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βαμβακόπουλον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαμβακόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Θερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βάμου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βάμος

Ο οικισμός Καρύδι προσαρτάται στην κοινότητα Βάμου

Ο οικισμός Κάϊνα προσαρτάται στην κοινότητα Βάμου

Ο οικισμός Λιτσάρδα προσαρτάται στην κοινότητα Βάμου

Ο οικισμός Ξηροστέρνιον προσαρτάται στην κοινότητα Βάμου

Ο οικισμός Ψειρίδων Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Βάμου

Ο οικισμός Γετίμι Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Βάμου

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Γετίμι Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών Αποκορώνου

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Ο οικισμός Κάϊνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάϊνας

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Ξηροστέρνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξηροστερνίου

Ο οικισμός Λιτσάρδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροστερνίου

16/05/1928

Ο οικισμός Ψειρίδων Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Καρύδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 147Α - 03/07/1950

Ο οικισμός Δουλιανά αποσπάται από την κοινότητα Γαβαλοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάμος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βάμου

Ο οικισμός Δουλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βάμου (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βάμος από την κοινότητα Βάμου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δουλιανά αποσπάται από την κοινότητα Βάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Γαβαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρον αποσπάται από την κοινότητα Γαβαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάινα αποσπάται από την κοινότητα Κάϊνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Κάϊνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμίτσι Αλέξανδρος αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλάς αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράπανος αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιλώνι αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινον Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Κοκκίνου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιτσάρδα αποσπάται από την κοινότητα Ξηροστερνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροστέρνιον αποσπάται από την κοινότητα Ξηροστερνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Πλάκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρίδα αποσπάται από την κοινότητα Πλάκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα Πλάκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκοτιναρά αποσπάται από την κοινότητα Σελλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλία αποσπάται από την κοινότητα Σελλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούρη αποσπάται από την κοινότητα Σελλίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γαβαλοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Δουλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Κάινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Καλαμίτσι Αλέξανδρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Σούρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Λυκοτιναρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Σελλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Παλαιλώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Άσπρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Αλμυρίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Ξηροστέρνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Λιτσάρδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Κεφαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Κόκκινον Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Δράπανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βαρύπετρου (Χανίων)

ΦΕΚ 404Α - 19/09/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρύπετρον από το δήμο Χανίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λυγιδές προσαρτάται στην κοινότητα Βαρύπετρου

Ο οικισμός Μαρμαράς προσαρτάται στην κοινότητα Βαρύπετρου

Ο οικισμός Μυλωνιανά προσαρτάται στην κοινότητα Βαρύπετρου

ΦΕΚ 103Α - 15/07/1960

Ο οικισμός Ποτιστήρια αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίων και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Όασις και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρύπετρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαρμαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θερίσου

Ο οικισμός Βαρύπετρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θερίσου

Ο οικισμός Μυλωνιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θερίσου

Ο οικισμός Όασις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θερίσου

Ο οικισμός Ποτιστήρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θερίσου

Ο οικισμός Λυγιδές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλοπούλου (Χανίων)

ΦΕΚ 112Α - 04/05/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασιλόπουλο από την κοινότητα Επισκοπής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρθιανά αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Βασιλόπουλο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βατολάκκου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βατόλακκος

Ο οικισμός Ντερές προσαρτάται στην κοινότητα Βατολάκκου

Ο οικισμός Σκονίζον προσαρτάται στην κοινότητα Βατολάκκου

ΦΕΚ 408Α - 18/12/1925

Ο οικισμός Ντερές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ντερέ

Ο οικισμός Σκονίζον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ντερέ

ΦΕΚ 203Α - 20/09/1947

Ο οικισμός Σκονίζον αποσπάται από την κοινότητα Ντερέ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βατόλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Ο οικισμός Σκονίζον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαφέ (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βαφές

Ο οικισμός Μπουζήδων Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Βαφέ

Ο οικισμός Πετρούληδων Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Βαφέ

Ο οικισμός Αρεβίτη Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Βαφέ

Ο οικισμός Αρχατζίκιοϊ Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Βαφέ

Ο οικισμός Βρύσες Αποκορώνου προσαρτάται στην κοινότητα Βαφέ

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Βρύσες Αποκορώνου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρυσών Αποκορώνου

Ο οικισμός Πετρούληδων Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών Αποκορώνου

Ο οικισμός Μπουζήδων Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών Αποκορώνου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αρεβίτη Μετόχι της κοινότητας διορθώνεται σε Αρεβίτης

Το όνομα του οικισμού Αρχατζίκιοϊ Μετόχι της κοινότητας διορθώνεται σε Αχατζικιά

05/04/1981

Το όνομα του οικισμού Αχατζικιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αχατζηκιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχατζηκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρυονερίδας

Ο οικισμός Αρεβίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρυονερίδας

Ο οικισμός Βαφές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρυονερίδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βλάτους (Χανίων)

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλάτος από την κοινότητα Έλους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρογδιά αποσπάται από την κοινότητα Έλους και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλάτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Ο οικισμός Ρογδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βλαχερωνιτίσσης (Χανίων)

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλαχερωνίτισσα από την κοινότητα Μάλεμε και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλαχερωνίτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βοθιανών (Χανίων)

ΦΕΚ 404Α - 16/12/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βοθιανά από την κοινότητα Σκλαβοπούλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μουστάκος αποσπάται από την κοινότητα Σκλαβοπούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσισκιανά αποσπάται από την κοινότητα Σκλαβοπούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φαράγγι αποσπάται από την κοινότητα Σκλαβοπούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αρχοντικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Βοθιανών

ΦΕΚ 208Α - 20/09/1968

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βοθιανά στον οικισμό Τσισκιανά

14/03/1971

Ο οικισμός Βοθιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μουστάκος της κοινότητας

Ο οικισμός Φαράγγι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μουστάκος της κοινότητας

ΦΕΚ 77Α - 22/03/1974

Ο οικισμός Τσισκιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Καματερά

ΦΕΚ 239Α - 03/11/1989

Ο οικισμός Καματερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Μουστάκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Φαράγγι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουβών (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Βούβες

Ο οικισμός Χαρβάτα προσαρτάται στην κοινότητα Βουβών

Ο οικισμός Κελλί προσαρτάται στην κοινότητα Βουβών

Ο οικισμός Γιανουδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Βουβών

Ο οικισμός Παθιακιανά προσαρτάται στην κοινότητα Βουβών

Ο οικισμός Σφεντιλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Βουβών

Ο οικισμός Καρδαμιανά προσαρτάται στην κοινότητα Βουβών

Ο οικισμός Επάνω Βούβες προσαρτάται στην κοινότητα Βουβών

Ο οικισμός Λουκομιχελιανά προσαρτάται στην κοινότητα Βουβών

Ο οικισμός Ποντικιανά προσαρτάται στην κοινότητα Βουβών

Ο οικισμός Μούλετε προσαρτάται στην κοινότητα Βουβών

Ο οικισμός Χαϊντεριανά προσαρτάται στην κοινότητα Βουβών

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Ο οικισμός Μούλετε αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μούλετε

Ο οικισμός Σφεντιλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μούλετε

Ο οικισμός Παθιακιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μούλετε

Ο οικισμός Χαϊντεριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μούλετε

16/05/1928

Ο οικισμός Καρδαμιανά της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Γιανουδιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κελλί της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Χαρβάτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστέριον

14/03/1971

Ο οικισμός Περιστέριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ποντικιανά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουκομιχελιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Ποντικιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Κάτω Βούβες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Επάνω Βούβες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουκολιών (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βουκολιαί

Ο οικισμός Κουλουκουθιανά προσαρτάται στην κοινότητα Βουκολιών

Ο οικισμός Μέσαι Βουκολιαί προσαρτάται στην κοινότητα Βουκολιών

Ο οικισμός Κάτω Κεφάλα προσαρτάται στην κοινότητα Βουκολιών

Ο οικισμός Γαβαλομούρι προσαρτάται στην κοινότητα Βουκολιών

Ο οικισμός Μετόχι Χατζή Τραγανού προσαρτάται στην κοινότητα Βουκολιών

Ο οικισμός Νέμπρος προσαρτάται στην κοινότητα Βουκολιών

Ο οικισμός Γλώσσα προσαρτάται στην κοινότητα Βουκολιών

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλώσσης

Ο οικισμός Μετόχι Χατζή Τραγανού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γλώσσης

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Φωτακάδον αποσπάται από την κοινότητα Ανώσκελης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 33Α - 09/02/1948

Ο οικισμός Άνω Κεφάλα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Νέμπρος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βουκολιαί της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουκολιαί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βουκολιών

Ο οικισμός Άνω Κεφάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Κουλουκουθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Φωτακάδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Κάτω Κεφάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Μέσαι Βουκολιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Γαβαλομούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βουκολιών (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βουκολιαί από την κοινότητα Βουκολιών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανώσκελη αποσπάται από την κοινότητα Ανώσκελης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κεφάλα αποσπάται από την κοινότητα Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλουκουθιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτακάδον αποσπάται από την κοινότητα Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κεφάλα αποσπάται από την κοινότητα Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσαι Βουκολιαί αποσπάται από την κοινότητα Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβαλομούρι αποσπάται από την κοινότητα Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόπετρος αποσπάται από την κοινότητα Κακοπέτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσυφιανά αποσπάται από την κοινότητα Κακοπέτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαύλια αποσπάται από την κοινότητα Κακοπέτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεριανά αποσπάται από την κοινότητα Νεριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχρές αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχαλιανά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουγουκλιανά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουφαρδιανά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ληδιανά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεαρά Εσιανά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαβουλέδον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατζιανά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Ρούματα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολεμάρχι αποσπάται από την κοινότητα Πολεμαρχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέμπλα αποσπάται από την κοινότητα Ταυρωνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταυρωνίτης αποσπάται από την κοινότητα Ταυρωνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεραντζιά αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Νέου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καφούρος αποσπάται από την κοινότητα Νέου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Νέου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουλαμεριανά αποσπάται από την κοινότητα Νέου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκοι αποσπάται από την κοινότητα Νέου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρές αποσπάται από την κοινότητα Νέου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Λάκκοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βαβουλέδον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάτω Κεφάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Γαβαλομούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Νεαρά Εσιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πετρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μέσαι Βουκολιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Νεριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κουλουκουθιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ληδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κατζιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κακόπετρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Παλαιά Ρούματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πολεμάρχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κεχρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ανώσκελη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Φωτακάδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Λουφαρδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καφούρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Βουκολιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μιχαλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Νεραντζιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μουλαμεριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μπουγουκλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Δέμπλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Άνω Κεφάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κοτσυφιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ταυρωνίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μεσαύλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βουτά (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βουτάς

Ο οικισμός Σαρακίνα προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

Ο οικισμός Φαλεριανά προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

Ο οικισμός Κεφάλι προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

Ο οικισμός Φραμένο προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

Ο οικισμός Βεριβιανά προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

Ο οικισμός Σταυρός προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

Ο οικισμός Δελιανά προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

Ο οικισμός Χονδρός προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

Ο οικισμός Μεσόρρουμα προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

Ο οικισμός Καρπατσουλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

Ο οικισμός Βαρδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

Ο οικισμός Λειβάδι προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

Ο οικισμός Κοντοκυνήγι προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

Ο οικισμός Κατσιβελλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

Ο οικισμός Γρηγοριανά προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Σαρακίνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρακίνας

Ο οικισμός Βεριβιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαρακίνας

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαρακίνας

Ο οικισμός Δελιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαρακίνας

Ο οικισμός Καρπατσουλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαρακίνας

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαρακίνας

Ο οικισμός Μεσόρρουμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαρακίνας

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαρακίνας

Ο οικισμός Χονδρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαρακίνας

ΦΕΚ 378Α - 28/10/1926

Ο οικισμός Χασί αποσπάται από την κοινότητα Σκλαβοπούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Φραμένο της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κίτυρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουτά

Αναγνώριση του οικισμού Χατζηβέης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουτά

Αναγνώριση του οικισμού Γιαλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουτά

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Κατσιβελλιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Παύλος

Ο οικισμός Χατζηβέης της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάτανος

19/03/1961

Ο οικισμός Βαρδιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βουτάς της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Φαλεριανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λειβάδι της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κουντούρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουτά

ΦΕΚ 239Α - 03/11/1989

Ο οικισμός Κουντούρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πελεκάνου

Ο οικισμός Χατζηβέης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Κοντοκυνήγι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Χασί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Κίτυρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρυσών Αποκορώνου (Χανίων)

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρύσες Αποκορώνου από την κοινότητα Βαφέ και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πετρούληδων Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Βαφέ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπουζήδων Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Βαφέ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γετίμι Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Βάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φίλιππος αποσπάται από την κοινότητα Μάζης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουνάλιδων προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών Αποκορώνου

16/05/1928

Ο οικισμός Κουνάλιδων της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πετρούληδων Μετόχι της κοινότητας διορθώνεται σε Πετρουλήδες

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρυσών Αποκορώνου

Ο οικισμός Γετίμι Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπουζήδων Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Πετρουλήδες της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βρύσες Αποκορώνου της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρύσες Αποκορώνου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κρυονερίδας

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρυονερίδας

Ο οικισμός Φίλιππος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρυονερίδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρυσών Κυδωνίας (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βρύσες Κυδωνίας

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών Κυδωνίας

Ο οικισμός Λουτράκι προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών Κυδωνίας

Ο οικισμός Μόδι προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών Κυδωνίας

Ο οικισμός Παδελάρι προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών Κυδωνίας

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Μόδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γερανίου

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γερανίου

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γερανίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παδελάρι της κοινότητας διορθώνεται σε Πατελλάριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρύσες Κυδωνίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πατελλάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαβαλοχωρίου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γαβαλοχώρι

Ο οικισμός Άγιος Παύλος προσαρτάται στην κοινότητα Γαβαλοχωρίου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στην κοινότητα Γαβαλοχωρίου

Ο οικισμός Κοπράνα προσαρτάται στην κοινότητα Γαβαλοχωρίου

Ο οικισμός Δουλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Γαβαλοχωρίου

ΦΕΚ 147Α - 03/07/1950

Ο οικισμός Δουλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάμου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Κοπράνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άσπρον

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γαβαλοχώρι της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Παύλος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γαβαλοχώρι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαβαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Ο οικισμός Άσπρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαλατά (Χανίων)

ΦΕΚ 404Α - 19/09/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαλατάς από το δήμο Χανίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δαράτσος αποσπάται από το δήμο Χανίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μακρύ Τοίχος αποσπάται από το δήμο Χανίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σφακιαναλή προσαρτάται στην κοινότητα Γαλατά

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Φυλακές Αγιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατά

Αναγνώριση του οικισμού Παρηγορία και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατά

ΦΕΚ 174Β - 08/10/1943

Ο οικισμός Δαράτσος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαράτσου

Ο οικισμός Μακρύ Τοίχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαράτσου

Ο οικισμός Σφακιαναλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαράτσου

Ο οικισμός Κάτω Δαράτσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαράτσου

Ο οικισμός Καβούσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαράτσου

Ο οικισμός Βαμβακόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαράτσου

Ο οικισμός Ριφιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαράτσου

Ο οικισμός Παρηγορία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαράτσου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Συκολιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατά

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Γαλατάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατά

14/03/1971

Ο οικισμός Κάτω Γαλατάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γαλατάς της κοινότητας

Ο οικισμός Συκολιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γαλατάς της κοινότητας

Ο οικισμός Φυλακές Αγιάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γαλατάς της κοινότητας

ΦΕΚ 135Α - 25/07/1985

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νέας Κυδωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαύδου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ρεθύμνης και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Γαύδου (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Ρεθύμνης

16/05/1928

Ο οικισμός Ξενάκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γαυδοπούλα (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχια και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαύδου

ΦΕΚ 94Α - 21/04/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σφακίων του νομού Χανίων και υπάγεται στην επαρχία Σελίνου του νομού Χανίων

ΦΕΚ 316Α - 31/12/1954

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γαύδος στον οικισμό Καστρί

17/03/1991

Ο οικισμός Μετόχια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καραβέ της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Καραβέ και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαύδου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Γαυδοπούλα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαύδου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Γαύδου

Δ. Γαύδου (Χανίων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Γαύδου

09/05/2011

Ο οικισμός Γαύδος του δήμου καταργείται.


Κ. Γερανίου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γεράνιον

Ο οικισμός Παληό Γεράνι προσαρτάται στην κοινότητα Γερανίου

Ο οικισμός Παραλία προσαρτάται στην κοινότητα Γερανίου

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Μόδι αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών Κυδωνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών Κυδωνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών Κυδωνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 381Α - 29/10/1926

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντομαρίου

ΦΕΚ 405Α - 15/11/1926

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντομαρίου

ΦΕΚ 188Α - 08/09/1927

Ο οικισμός Μόδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοδίου

16/10/1940

Ο οικισμός Παληό Γεράνι της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόν Γεράνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γερανίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γεράνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πλατανιά

Ο οικισμός Παλαιόν Γεράνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γερωλάκκου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γερωλάκκος

Ο οικισμός Χωραφιανά προσαρτάται στην κοινότητα Γερωλάκκου

Ο οικισμός Αλετρουβάρι προσαρτάται στην κοινότητα Γερωλάκκου

Ο οικισμός Σκορδυλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Γερωλάκκου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στην κοινότητα Γερωλάκκου

Ο οικισμός Αχλάδα προσαρτάται στην κοινότητα Γερωλάκκου

Ο οικισμός Λούλος προσαρτάται στην κοινότητα Γερωλάκκου

Ο οικισμός Παναγιά προσαρτάται στην κοινότητα Γερωλάκκου

16/10/1940

Ο οικισμός Σκορδυλιανά της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Χωραφιανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παππαδιανών

Κ. Παππαδιανών (Χανίων)

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γερωλάκκου

ΦΕΚ 70Α - 21/02/1956

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γερωλάκκος στον οικισμό Αλετρουβάρι

ΦΕΚ 77Α - 16/06/1960

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αλετρουβάρι στον οικισμό Λούλος

ΦΕΚ 160Α - 11/08/1965

Ο οικισμός Γερωλάκκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γερωλάκκου

14/03/1971

Ο οικισμός Αλετρουβάρι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λούλος της κοινότητας

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Γερωλάκκος αποσπάται από την κοινότητα Γερωλάκκου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Γερολάκκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κεραμιών

Ο οικισμός Λούλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμιών

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμιών

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμιών

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γερωλάκκου (Χανίων)

ΦΕΚ 160Α - 11/08/1965

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γερωλάκκος από την κοινότητα Παππαδιανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Γερωλάκκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παππαδιανών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γεωργιουπόλεως (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γεωργιούπολις

Ο οικισμός Κάβαλος προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Μαθές προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Μουρέ προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Ασπροσυκιά προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Δημητρουλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Βαλαρίνα προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Αργυρομούρι προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Ασπρουλιανός προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Κατούνα προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Εξώπολις αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Ο οικισμός Καλαμίτσι Αμυγδάλι αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Ασπροσυκιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βαλαρίνα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ξυλαδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

ΦΕΚ 33Α - 09/02/1948

Ο οικισμός Καλαμίτσι Αμυγδάλι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου

Ο οικισμός Εξώπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου

Ο οικισμός Αργυρομούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου

Ο οικισμός Κατούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου

14/03/1971

Ο οικισμός Δημητρουλιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μουρί της κοινότητας

Ο οικισμός Ξυλαδιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάβαλος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μουρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Μαθές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Κάβαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Γεωργιούπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Ασπρουλιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γεωργιουπόλεως (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παραλία Κουρνά από την κοινότητα Κουρνά και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μουρί αποσπάται από την κοινότητα Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθές αποσπάται από την κοινότητα Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβαλος αποσπάται από την κοινότητα Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργιούπολις αποσπάται από την κοινότητα Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρουλιανός αποσπάται από την κοινότητα Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμίτσι Αμυγδάλι αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξώπολις αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωση αποσπάται από την κοινότητα Καστέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάτημα αποσπάται από την κοινότητα Καστέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστελλος αποσπάται από την κοινότητα Καστέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρνάς αποσπάται από την κοινότητα Κουρνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλακή αποσπάται από την κοινότητα Φυλακής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράμια αποσπάται από την κοινότητα Φυλακής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γεωργιούπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Μουρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Κουρνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Καλαμίτσι Αμυγδάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Κάστελλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Πάτημα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Μεταμόρφωση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Μαθές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Ασπρουλιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Εξώπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Δράμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Φυλακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Παραλία Κουρνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Κάβαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γλώσσης (Χανίων)

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γλώσσα από την κοινότητα Βουκολιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μετόχι Χατζή Τραγανού αποσπάται από την κοινότητα Βουκολιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουμαρές αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκορδιλιανά αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαφιώτες αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαλαδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Γλώσσης

16/05/1928

Ο οικισμός Μαλαδιανά της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Τραγανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Γλώσσης

Ο οικισμός Μετόχι Χατζή Τραγανού της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Τραγανός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σκαφιώτες της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Κουμαρές της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γλώσσα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκορδιλιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γλώσσα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκαφιώτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαράτσου (Χανίων)

ΦΕΚ 174Β - 08/10/1943

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαράτσος από την κοινότητα Γαλατά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μακρύ Τοίχος αποσπάται από την κοινότητα Γαλατά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σφακιαναλή αποσπάται από την κοινότητα Γαλατά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Δαράτσος αποσπάται από την κοινότητα Γαλατά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καβούσιον αποσπάται από την κοινότητα Γαλατά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαμβακόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Γαλατά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ριφιανά αποσπάται από την κοινότητα Γαλατά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παρηγορία αποσπάται από την κοινότητα Γαλατά και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Καβούσιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βαμβακόπουλον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Σφακιαναλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

19/03/1961

Ο οικισμός Ριφιανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 164Α - 26/08/1965

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαμβακοπούλου

14/03/1971

Ο οικισμός Παρηγορία της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μακρύ Τοίχος της κοινότητας

ΦΕΚ 135Α - 25/07/1985

Ο οικισμός Δαράτσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κυδωνίας

Ο οικισμός Μακρύ Τοίχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κυδωνίας

Ο οικισμός Κάτω Δαράτσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κυδωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δελιανών (Χανίων)

ΦΕΚ 381Α - 29/10/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δελιανά από την κοινότητα Πανεθύμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Πανεθύμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Πανεθύμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Πανεθύμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γρα Κερά αποσπάται από την κοινότητα Πανεθύμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λουραδιανά αποσπάται από την κοινότητα Πανεθύμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα Πανεθύμου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Πρόδρομος της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Λουραδιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δελιανά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Δελιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Γρα Κερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρακώνας Κισσάμου (Χανίων)

ΦΕΚ 396Α - 06/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δρακώνα από την κοινότητα Σπηλιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 357Α - 18/10/1934

Ο οικισμός Γερακιανά αποσπάται από την κοινότητα Νοχιών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δρακώνα της κοινότητας διορθώνεται σε Δρακόνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δρακόνας Κισσάμου

Κ. Δρακόνας Κισσάμου (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δρακώνας Κισσάμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρακόνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Γερακιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρακώνας Κυδωνίας (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δρακώνα

Ο οικισμός Θυμιά προσαρτάται στην κοινότητα Δρακώνας Κυδωνίας

Ο οικισμός Σπηλιάρια προσαρτάται στην κοινότητα Δρακώνας Κυδωνίας

Ο οικισμός Πλατυβόλα προσαρτάται στην κοινότητα Δρακώνας Κυδωνίας

Ο οικισμός Τσιχλοπήγαδο προσαρτάται στην κοινότητα Δρακώνας Κυδωνίας

Ο οικισμός Σκουραχλάδα προσαρτάται στην κοινότητα Δρακώνας Κυδωνίας

Ο οικισμός Αλωνάκι προσαρτάται στην κοινότητα Δρακώνας Κυδωνίας

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Ο οικισμός Πλατυβόλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατυβόλας

Ο οικισμός Αλωνάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατυβόλας

Ο οικισμός Θυμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατυβόλας

Ο οικισμός Σπηλιάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατυβόλας

Ο οικισμός Σκουραχλάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατυβόλας

Ο οικισμός Τσιχλοπήγαδο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατυβόλας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δρακώνα της κοινότητας διορθώνεται σε Δρακόνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δρακόνας Κυδωνίας

Κ. Δρακόνας Κυδωνίας (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δρακώνας Κυδωνίας

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Δρακόνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δραπανιά (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δραπανιάς

Ο οικισμός Ραπουλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Δραπανιά

Ο οικισμός Δημητριανά προσαρτάται στην κοινότητα Δραπανιά

Ο οικισμός Λιμιάρι προσαρτάται στην κοινότητα Δραπανιά

Ο οικισμός Μετόχι Σεράντζη προσαρτάται στην κοινότητα Δραπανιά

Ο οικισμός Καλλεργιανά προσαρτάται στην κοινότητα Δραπανιά

Ο οικισμός Κοτζαμανιανά προσαρτάται στην κοινότητα Δραπανιά

Ο οικισμός Ραζιανά προσαρτάται στην κοινότητα Δραπανιά

Ο οικισμός Νωπήγια προσαρτάται στην κοινότητα Δραπανιά

Ο οικισμός Μετόχι Κόκκινο προσαρτάται στην κοινότητα Δραπανιά

Ο οικισμός Επάνω Δραπανιάς προσαρτάται στην κοινότητα Δραπανιά

ΦΕΚ 15Α - 15/01/1926

Ο οικισμός Καλλεργιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Χαιρεθιανά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 381Α - 29/10/1926

Ο οικισμός Χαιρεθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντομαρίου

16/05/1928

Ο οικισμός Δημητριανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμιάρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Σεράντζη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κολένη Καμάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δραπανιά

Αναγνώριση του οικισμού Καταλαθιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δραπανιά

16/10/1940

Ο οικισμός Κοτζαμανιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ραζιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ραπουλιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καταλαθιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χαιρεθιανά αποσπάται από την κοινότητα Κοντομαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Ο οικισμός Χαιρεθιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαιρεθιανών

ΦΕΚ 131Α - 25/06/1954

Ο οικισμός Κολένη Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλελιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δραπανιάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μυθήμνης

Ο οικισμός Μετόχι Κόκκινο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Επάνω Δραπανιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Νωπήγια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ελευθερίου Βενιζέλου (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μουρνιές από το δήμο Μουρνιών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νεροκούρος αποσπάται από την κοινότητα Νεροκούρου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κρύο Νερό προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μουρνιών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νεροκούρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μουρνιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Κρύο Νερό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Έλους (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Έλος

Ο οικισμός Κουφή Καρά προσαρτάται στην κοινότητα Έλους

Ο οικισμός Περιβόλια προσαρτάται στην κοινότητα Έλους

Ο οικισμός Ρογδιά προσαρτάται στην κοινότητα Έλους

Ο οικισμός Λίμνη προσαρτάται στην κοινότητα Έλους

Ο οικισμός Λούχι προσαρτάται στην κοινότητα Έλους

Ο οικισμός Βλάτος προσαρτάται στην κοινότητα Έλους

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλίου

16/05/1928

Ο οικισμός Κουφή Καρά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Βλάτος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλάτους

Ο οικισμός Ρογδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βλάτους

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Έλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ινναχωρίου

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Ο οικισμός Λούχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εμπροσνέρου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Εμπρόσνερος

Ο οικισμός Κράπη προσαρτάται στην κοινότητα Εμπροσνέρου

Ο οικισμός Βατουδιάρης προσαρτάται στην κοινότητα Εμπροσνέρου

16/10/1940

Ο οικισμός Κράπη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βατουδιάρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρυονερίδας

Ο οικισμός Εμπρόσνερος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρυονερίδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επάνω Παλαιοκάστρου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Επάνω Παλαιόκαστρο

Ο οικισμός Γρηγοριανά προσαρτάται στην κοινότητα Επάνω Παλαιοκάστρου

Ο οικισμός Κάτω Παλαιόκαστρον προσαρτάται στην κοινότητα Επάνω Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 15Α - 15/01/1926

Ο οικισμός Κάτω Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Γαλουβάς αποσπάται από την κοινότητα Λουσακιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιμπινιανά αποσπάται από την κοινότητα Λουσακιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Επάνω Παλαιόκαστρο της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυρρηνία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυρρηνίας

Κ. Πολυρρηνίας (Χανίων)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Επάνω Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 144Α - 17/07/1944

Ο οικισμός Γαλουβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λουσακιών

Ο οικισμός Λιμπινιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λουσακιών

ΦΕΚ 112Α - 16/07/1963

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 67Α - 23/03/1976

Ο οικισμός Κάτω Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Καλλεργιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Πολυρρηνία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κάτω Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επισκοπής (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Επισκοπή

Ο οικισμός Κουμαρές προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

Ο οικισμός Σκαφιώτες προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

Ο οικισμός Καρθιανά προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

Ο οικισμός Βασιλόπουλο προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

Ο οικισμός Μοθιανά προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

Ο οικισμός Σκορδιλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

Ο οικισμός Νταμιλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Κουμαρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γλώσσης

Ο οικισμός Σκορδιλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γλώσσης

Ο οικισμός Σκαφιώτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γλώσσης

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Ο οικισμός Άστρικος αποσπάται από την κοινότητα Καρών Κισσάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα Καρών Κισσάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Νταμιλιανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 112Α - 04/05/1953

Ο οικισμός Βασιλόπουλο αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλοπούλου

Ο οικισμός Καρθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλοπούλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άστρικος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Μοθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζουνακίου (Χανίων)

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζουνάκι από την κοινότητα Συριλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λίμνη Κερατίδι αποσπάται από την κοινότητα Νέου Χωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χρυσιανά αποσπάται από την κοινότητα Συριλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καμισιανά αποσπάται από την κοινότητα Συριλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Χρυσιανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λεμονιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζουνακίου

07/04/1951

Ο οικισμός Λεμονιανά της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Καμισιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ζουνάκι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λίμνη Κερατίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ζουνάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζυμπραγού (Χανίων)

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζυμπραγός από την κοινότητα Πανεθύμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ξεναλιανά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κακόπετρος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χατζημεμεθιανά αποσπάται από την κοινότητα Πανεθύμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χασιανά αποσπάται από την κοινότητα Πανεθύμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Περδικιανά αποσπάται από την κοινότητα Πανεθύμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Ο οικισμός Κακόπετρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακοπέτρου

16/10/1940

Ο οικισμός Ξεναλιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χασιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Περδικιανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Δρομόνερον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζυμπραγού

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Χατζημεμεθιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλέα

19/03/1961

Ο οικισμός Μηλέα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δρομόνερον της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζυμπραγού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρομόνερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Ζυμπραγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Θερίσου (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βαμβακόπουλον από την κοινότητα Βαμβακοπούλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Αγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρτωμάδος αποσπάται από την κοινότητα Αγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από την κοινότητα Αγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμαράς αποσπάται από την κοινότητα Βαρύπετρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρύπετρον αποσπάται από την κοινότητα Βαρύπετρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυλωνιανά αποσπάται από την κοινότητα Βαρύπετρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όασις αποσπάται από την κοινότητα Βαρύπετρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτιστήρια αποσπάται από την κοινότητα Βαρύπετρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιδές αποσπάται από την κοινότητα Βαρύπετρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θέρισον αποσπάται από την κοινότητα Θερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μαρμαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Κυρτωμάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Ποτιστήρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Βαμβακόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Βαρύπετρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Θέρισον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Λυγιδές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μυλωνιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Όασις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Θερίσσου (Χανίων)

ΦΕΚ 262Α - 22/09/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θέρισσον από την κοινότητα Μεσκλών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Θέρισσον της κοινότητας διορθώνεται σε Θέρισον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Θερίσου

Κ. Θερίσου (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Θερίσσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θέρισον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ίμβρου (Χανίων)

ΦΕΚ 81Α - 06/03/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ίμβρος από την κοινότητα Ασφένδου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βρασκάς αποσπάται από την κοινότητα Ασφένδου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ίμβρος της κοινότητας διορθώνεται σε Ίμπρος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ίμπρου

Κ. Ίμπρου (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ίμβρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρασκάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Ίμπρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ινναχωρίου (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Έλος από την κοινότητα Έλους και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλοκεφαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλοκεφάλι αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλοκεφαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλοκεφαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάθη αποσπάται από την κοινότητα Βάθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλοκαμιανά αποσπάται από την κοινότητα Βάθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζιτζιφιά αποσπάται από την κοινότητα Βάθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάτος αποσπάται από την κοινότητα Βλάτους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρογδιά αποσπάται από την κοινότητα Βλάτους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από την κοινότητα Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούχι αποσπάται από την κοινότητα Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσιά αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερπαθιανά αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αερινός αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδωριανά αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φελεσιανά αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Χρυσοσκαλιτίσσης αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλιγοί αποσπάται από την κοινότητα Στροβλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροβλές αποσπάται από την κοινότητα Στροβλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 60Α - 21/03/2006

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Ιναχωρίου

Δ. Ιναχωρίου (Χανίων)

ΦΕΚ 60Α - 21/03/2006

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Ινναχωρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αλιγοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Τζιτζιφιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Μελισσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Έλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Αμυγδαλοκεφάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Λούχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Ρογδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Στροβλές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Φελεσιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Βάθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Μπερπαθιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Θεοδωριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Πλοκαμιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Αερινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Βλάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Μονή Χρυσοσκαλιτίσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κάϊνας (Χανίων)

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάϊνα από την κοινότητα Βάμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπαμπαλή Χάνι αποσπάται από την κοινότητα Πεμονίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μετόχι Γιαννίτσαρη αποσπάται από την κοινότητα Πεμονίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 378Α - 28/10/1926

Ο οικισμός Συντζάνιδην Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Κάϊνας

16/05/1928

Ο οικισμός Συντζάνιδην Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μπαμπαλή Χάνι της κοινότητας διορθώνεται σε Μπαμπαλής

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Μετόχι Γιαννίτσαρη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάτανος

Ο οικισμός Μπαμπαλής της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιοι Πάντες

19/03/1961

Ο οικισμός Πλάτανος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάινα της κοινότητας

ΦΕΚ 220Α - 28/12/1962

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παϊδοχωρίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάϊνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κακοδικίου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κακοδίκι

Ο οικισμός Γαλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κακοδικίου

Ο οικισμός Κουλουρίδα προσαρτάται στην κοινότητα Κακοδικίου

Ο οικισμός Μαχιά προσαρτάται στην κοινότητα Κακοδικίου

Ο οικισμός Μαμουθιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κακοδικίου

Ο οικισμός Κάδρος προσαρτάται στην κοινότητα Κακοδικίου

Ο οικισμός Παλληκαριανά προσαρτάται στην κοινότητα Κακοδικίου

Ο οικισμός Ξενιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κακοδικίου

16/05/1928

Ο οικισμός Γαλιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαμουθιανά της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κακοδικίου

Αναγνώριση του οικισμού Μενιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κακοδικίου

Αναγνώριση του οικισμού Κανισκάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κακοδικίου

Αναγνώριση του οικισμού Σφακός και προσάρτησή του στην κοινότητα Κακοδικίου

Αναγνώριση του οικισμού Παππαδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κακοδικίου

Αναγνώριση του οικισμού Λιτσαρδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κακοδικίου

Αναγνώριση του οικισμού Αρμίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κακοδικίου

07/04/1951

Ο οικισμός Ξενιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιτσαρδιανά της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μαρουδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κακοδικίου

Αναγνώριση του οικισμού Τζιναλιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κακοδικίου

14/03/1971

Ο οικισμός Μαχιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παλληκαριανά της κοινότητας

Ο οικισμός Κουλουρίδα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τζιναλιανά της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Ο οικισμός Κανισκάδες της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μενιανά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλληκαριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Ο οικισμός Κάδρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Ο οικισμός Κακοδίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Ο οικισμός Αρμίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Ο οικισμός Μαρουδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Ο οικισμός Σφακός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Ο οικισμός Μενιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κακοπέτρου (Χανίων)

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κακόπετρος από την κοινότητα Ζυμπραγού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσαύλια αποσπάται από την κοινότητα Σασάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κοτσυφιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κακοπέτρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κακόπετρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Κοτσυφιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Μεσαύλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλαθενών (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλάθεναι

Ο οικισμός Συρικάρι προσαρτάται στην κοινότητα Καλαθενών

ΦΕΚ 419Α - 29/11/1926

Ο οικισμός Συρικάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συρικαρίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαθενών

07/04/1951

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλάθεναι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλαμίου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλάμι

Ο οικισμός Μεγάλα Χωράφια προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμίου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμίου

16/10/1940

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καφές και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

Αναγνώριση του οικισμού Ζαχαριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

ΦΕΚ 124Α - 16/05/1989

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καλάμι στον οικισμό Μεγάλα Χωράφια

17/03/1991

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μεγάλα Χωράφια στον οικισμό Άπτερα

Ο οικισμός Μεγάλα Χωράφια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άπτερα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζαχαριάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άπτερα της κοινότητας

Ο οικισμός Καφές της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άπτερα της κοινότητας

Ο οικισμός Μετόχιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άπτερα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Άπτερα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άπτερα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σούδας

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σούδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλαμίτσι Αλέξανδρος

Ο οικισμός Εξώπολις προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου

Ο οικισμός Καλαμίτσι Αμυγδάλι προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Εξώπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Ο οικισμός Καλαμίτσι Αμυγδάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαμίτσι Αλέξανδρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου (Χανίων)

ΦΕΚ 33Α - 09/02/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλαμίτσι Αμυγδάλι από την κοινότητα Γεωργιουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Εξώπολις αποσπάται από την κοινότητα Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αργυρομούρι αποσπάται από την κοινότητα Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κατούνα αποσπάται από την κοινότητα Γεωργιουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Κατούνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Δημήτριος

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Εξώπολις της κοινότητας

Ο οικισμός Αργυρομούρι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Εξώπολις της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαμίτσι Αμυγδάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Εξώπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλουδιανών (Χανίων)

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλουδιανά από την κοινότητα Καστελλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουρφαλώνας αποσπάται από την κοινότητα Καστελλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γερωνυμιανά αποσπάται από την κοινότητα Καστελλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουρθιανά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Γερωνυμιανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλουδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Κουρθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Κορφαλώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλυβών (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλύβες

Ο οικισμός Τσιβαράς προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβαι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αρμένων

Ο οικισμός Τσιβαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρμένων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμάρας-Κουμουλίου (Χανίων)

ΦΕΚ 365Α - 20/11/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμάρα Κουμούλι από την κοινότητα Ροδοπού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βένι αποσπάται από την κοινότητα Νοχιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μελισσουργιό αποσπάται από την κοινότητα Νοχιών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλυδώνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμάρας-Κουμουλίου

Αναγνώριση του οικισμού Κουμούλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμάρας-Κουμουλίου

ΦΕΚ 261Α - 26/09/1955

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καμάρα Κουμούλι στον οικισμό Καλυδώνια

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Καμάρα Κουμούλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καληδονία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καληδονίας

Κ. Καληδονίας (Χανίων)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καμάρας-Κουμουλίου

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Καληδονία της κοινότητας μετονομάζεται σε Καμάρα

17/03/1991

Το όνομα του οικισμού Καλυδώνια της κοινότητας διορθώνεται σε Καλυδονία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλυδονίας

Κ. Καλυδονίας (Χανίων)

17/03/1991

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καληδονίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Καλυδονία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Μελισσουργιό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Βένι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Κουμούλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμισιανών (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καμισιανά

Ο οικισμός Πολεμάρχι προσαρτάται στην κοινότητα Καμισιανών

Ο οικισμός Κάνεβα προσαρτάται στην κοινότητα Καμισιανών

Ο οικισμός Δέμπλα προσαρτάται στην κοινότητα Καμισιανών

Ο οικισμός Ραπανιανά προσαρτάται στην κοινότητα Καμισιανών

Ο οικισμός Πλάκα προσαρτάται στην κοινότητα Καμισιανών

ΦΕΚ 193Α - 12/06/1926

Ο οικισμός Πολεμάρχι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολεμαρχίου

Ο οικισμός Δέμπλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολεμαρχίου

Ο οικισμός Κάνεβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολεμαρχίου

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολεμαρχίου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Καμισιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελαιώνος

Κ. Ελαιώνος (Χανίων)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καμισιανών

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Ο οικισμός Ελαιών της κοινότητας μετονομάζεται σε Καμισιανά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καμισιανών

Κ. Καμισιανών (Χανίων)

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ελαιώνος

14/03/1971

Ο οικισμός Ραπανιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καμισιανά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμισιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμπανού (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καμπανός

Ο οικισμός Μαράλια προσαρτάται στην κοινότητα Καμπανού

Ο οικισμός Φρε προσαρτάται στην κοινότητα Καμπανού

16/05/1928

Ο οικισμός Φρε της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμπανός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ανατολικού Σελίνου

Ο οικισμός Μαράλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάμπου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάμπος

Ο οικισμός Λιμήν Σταυρός προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπου

Ο οικισμός Αμυγδαλοκεφάλι προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπου

Ο οικισμός Μελισσιά προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπου

Ο οικισμός Κεραμωτή προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπου

ΦΕΚ 396Α - 06/11/1926

Ο οικισμός Αμυγδαλοκεφάλι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμυγδαλοκεφαλίου

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλοκεφαλίου

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Σταυρός της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μπερπαθιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου

Αναγνώριση του οικισμού Χαιρεθιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Χαιρεθιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλαγιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελισσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Ο οικισμός Μπερπαθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάμπων (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάμποι

Ο οικισμός Κατωχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπων

Ο οικισμός Τσακίστρα προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπων

Ο οικισμός Μαδαρός προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπων

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντοπούλων

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Γέρω Πρίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπων

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Κάμποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμιών

Ο οικισμός Μαδαρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμιών

Ο οικισμός Τσακίστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμιών

Ο οικισμός Γέρω Πρίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κανδάνου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάνδανος

Ο οικισμός Σπίνα προσαρτάται στην κοινότητα Κανδάνου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάνδανος της κοινότητας διορθώνεται σε Κάντανος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καντάνου

Κ. Καντάνου (Χανίων)

Αναγνώριση του οικισμού Τραχινιάκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καντάνου

Αναγνώριση του οικισμού Κουφαλωτός και προσάρτησή του στην κοινότητα Καντάνου

Αναγνώριση του οικισμού Καβαλλαριανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καντάνου

Αναγνώριση του οικισμού Αγακιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καντάνου

Αναγνώριση του οικισμού Τσαγκαρελιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καντάνου

Αναγνώριση του οικισμού Βαμβακάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Καντάνου

Αναγνώριση του οικισμού Τσιβρεμιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καντάνου

Αναγνώριση του οικισμού Πασακιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καντάνου

Αναγνώριση του οικισμού Λαμπριανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καντάνου

Αναγνώριση του οικισμού Χατζουδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καντάνου

Αναγνώριση του οικισμού Σιδεριανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καντάνου

Αναγνώριση του οικισμού Μπενουδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καντάνου

Αναγνώριση του οικισμού Σκουδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καντάνου

Αναγνώριση του οικισμού Τριγώνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Καντάνου

Αναγνώριση του οικισμού Ανισαράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καντάνου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κανδάνου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Αγακιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Λόφος

Ο οικισμός Κουφαλωτός της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Απόστολος

Ο οικισμός Πασακιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρακόβρυση

Ο οικισμός Τσαγκαρελιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσοπηγή

Ο οικισμός Τσιβρεμιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Γέφυρα

19/03/1961

Ο οικισμός Τριγώνας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάντανος της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Γέφυρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τραχινιάκος της κοινότητας

Ο οικισμός Σκουδιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τραχινιάκος της κοινότητας

Ο οικισμός Δρακόβρυση της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάντανος της κοινότητας

Ο οικισμός Λαμπριανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάντανος της κοινότητας

Ο οικισμός Σιδεριανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάντανος της κοινότητας

Ο οικισμός Μπενουδιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χρυσοπηγή της κοινότητας

Ο οικισμός Χατζουδιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λόφος της κοινότητας

ΦΕΚ 84Α - 10/04/1973

Ο οικισμός Φλώρια αποσπάται από την κοινότητα Πλεμενιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 97Α - 17/04/1989

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καντάνου

Δ. Καντάνου (Χανίων)

ΦΕΚ 97Α - 17/04/1989

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καντάνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλληκαριανά αποσπάται από την κοινότητα Κακοδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από την κοινότητα Κακοδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάδρος αποσπάται από την κοινότητα Κακοδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακοδίκι αποσπάται από την κοινότητα Κακοδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμίον αποσπάται από την κοινότητα Κακοδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρουδιανά αποσπάται από την κοινότητα Κακοδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακός αποσπάται από την κοινότητα Κακοδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Κακοδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μενιανά αποσπάται από την κοινότητα Κακοδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοτζιανά αποσπάται από την κοινότητα Πλεμενιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλλια αποσπάται από την κοινότητα Πλεμενιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυς αποσπάται από την κοινότητα Πλεμενιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από την κοινότητα Πλεμενιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαριανά αποσπάται από την κοινότητα Πλεμενιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσποτικό αποσπάται από την κοινότητα Πλεμενιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοπετοί αποσπάται από την κοινότητα Πλεμενιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλεμενιανά αποσπάται από την κοινότητα Πλεμενιανών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Πάνω Φλώρια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κανδάνου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Σφακός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Δρυς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Κακοδίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Αρμίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Σέλλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Πλεμενιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Πάνω Φλώρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Ψαριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Μενιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Άγιος Απόστολος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Ανισαράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Μοτζιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Κάντανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Τραχινιάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Μαρουδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Παλληκαριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Καβαλλαριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Σπίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Φλώρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Κοπετοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Δεσποτικό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Βαμβακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Κάδρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Καντάνου-Σελίνου (Χανίων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοχώρα από το δήμο Πελεκάνου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακός αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυς αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακοδίκι αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμίον αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλλια αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλεμενιανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνω Φλώρια αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαριανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μενιανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Απόστολος αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανισαράκιον αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοτζιανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάντανος αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχινιάκος αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρουδιανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλληκαριανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλαριανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπίνα αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλώρια αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοπετοί αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσποτικό αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακάδες αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάδρος αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούγια αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στράτοι αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαράλια αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινές αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουστογέρακον αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζα αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπανός αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελινιώτικος Γύρος αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργαστήριον αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάφη αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδα αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδάς αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλές αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τεμένια αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επανωχώριον αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσισκιανά αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδοβάνι αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Σκάφη αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδιάκες αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καματερά αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προδρόμι αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασί αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντοκυνήγι αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζογυρές αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουστάκος αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκος Σκλαβοπούλας αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζογυρές αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλιθιάς αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασφενδιλές αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράγγι αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνυδροι αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιατιανά αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλός αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπανιάκος αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κίτυρος αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκαδάς αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμιός αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβοπούλα αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χονδρός αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Καρρών Κυδωνίας (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρρές

Ο οικισμός Ορθούνι προσαρτάται στην κοινότητα Καρρών Κυδωνίας

Ο οικισμός Σκαφιδάκια προσαρτάται στην κοινότητα Καρρών Κυδωνίας

Ο οικισμός Καράνος προσαρτάται στην κοινότητα Καρρών Κυδωνίας

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Ο οικισμός Ορθούνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ορθουνίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καρρές της κοινότητας διορθώνεται σε Καρές

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καρών Κυδωνίας

Κ. Καρών Κυδωνίας (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καρρών Κυδωνίας

14/03/1971

Ο οικισμός Σκαφιδάκια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καράνος της κοινότητας

ΦΕΚ 183Α - 23/11/1984

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καράνου

Κ. Καράνου (Χανίων)

ΦΕΚ 183Α - 23/11/1984

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρών Κυδωνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Ο οικισμός Καράνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρών Αποκορώνου (Χανίων)

ΦΕΚ 145Α - 04/07/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρές από την κοινότητα Ραμνής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρμένων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρών Κισσάμου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρές

Ο οικισμός Κάτω Καρές προσαρτάται στην κοινότητα Καρών Κισσάμου

Ο οικισμός Άστρικος προσαρτάται στην κοινότητα Καρών Κισσάμου

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος προσαρτάται στην κοινότητα Καρών Κισσάμου

Ο οικισμός Βασιλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Καρών Κισσάμου

Ο οικισμός Κρύα Βρύση προσαρτάται στην κοινότητα Καρών Κισσάμου

Ο οικισμός Κλουβιανά προσαρτάται στην κοινότητα Καρών Κισσάμου

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Ο οικισμός Άστρικος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

16/10/1940

Ο οικισμός Κλουβιανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρών Κισσάμου

Αναγνώριση του οικισμού Φουριανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρών Κισσάμου

19/03/1961

Ο οικισμός Κάτω Καρές της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καρές της κοινότητας

Ο οικισμός Φουριανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καρές της κοινότητας

ΦΕΚ 174Α - 13/11/1984

Ο οικισμός Πεταλιανά αποσπάται από την κοινότητα Ανώσκελης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Βασιλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Πεταλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστελλίου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καστέλλι

Ο οικισμός Κουρφαλώνας προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Κουνουπίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Καμάρα προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Καλουδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Γερωνυμιανά προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Καλουδιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλουδιανών

Ο οικισμός Κουρφαλώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλουδιανών

Ο οικισμός Γερωνυμιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλουδιανών

ΦΕΚ 104Α - 28/05/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καστελλίου

Δ. Καστελλίου (Χανίων)

ΦΕΚ 104Α - 28/05/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καστελλίου

07/04/1951

Ο οικισμός Καμάρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 147Α - 31/07/1969

Ο οικισμός Καστέλλι του δήμου μετονομάζεται σε Κίσσαμος

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Κισσάμου

Δ. Κισσάμου (Χανίων)

ΦΕΚ 147Α - 31/07/1969

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Καστελλίου

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κίσσαμος του δήμου

Ο οικισμός Πύργος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κίσσαμος του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γραμβούσα αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρεφυλλιανά αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζωγυράς αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράχηλος αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβιανή αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβιανά αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιπεριανά αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνάδος αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάθεναι αποσπάται από την κοινότητα Καλαθενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρδιανά αποσπάται από την κοινότητα Καλλεργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα Καλλεργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρεδιανά αποσπάται από την κοινότητα Καλλεργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλεργιανά αποσπάται από την κοινότητα Καλλεργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Καλλεργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Καλλεργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσικαλαριά αποσπάται από την κοινότητα Κουκουναράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρχαλιανά αποσπάται από την κοινότητα Κουκουναράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορευτιανά αποσπάται από την κοινότητα Κουκουναράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκουναρά αποσπάται από την κοινότητα Κουκουναράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεράδα αποσπάται από την κοινότητα Λουσακιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουσακιαί αποσπάται από την κοινότητα Λουσακιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαχαριανά αποσπάται από την κοινότητα Λουσακιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλουβάς αποσπάται από την κοινότητα Λουσακιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτερόλακκα αποσπάται από την κοινότητα Λουσακιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμενίσκος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβούσιον αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαλασαρνά αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σφηνάριον αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφηνάριον αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από την κοινότητα Πολυρρηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυρρηνία αποσπάται από την κοινότητα Πολυρρηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Πολυρρηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σηρικάριον αποσπάται από την κοινότητα Σηρικαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωστογιάννηδες αποσπάται από την κοινότητα Σηρικαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σινενιανά αποσπάται από την κοινότητα Σηρικαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιολιανά αποσπάται από την κοινότητα Σηρικαρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αϊκυργιάννης αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λατζιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψανιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουρουνιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαλελιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοπόλια αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμίδα αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριαλώνια αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάσαλος αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολένη αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόκκα αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περβολάκια αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακοπηγάδι αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Κόκκινο αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυριδιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενοχώρι αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαγιαννάκηδες αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαιρεθιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκρωνας αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανεριανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντουδιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάθυρος αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Δραπανιάς αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλουδιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλγάρω αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουδαλιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφαλώνας αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρθιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερμιζιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραπανιάς αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοματάδος αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νωπήγια αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρί αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλιγοί αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζιτζιφιά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσιά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλος αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλοκεφάλι αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούχι αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρογδιά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροβλές αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φελεσιανά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάθη αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερπαθιανά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδωριανά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλοκαμιανά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αερινός αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάτος αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Χρυσοσκαλιτίσσης αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Πύργος του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγρια Γραμβούσα νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κισσάμου

Αναγνώριση του οικισμού Ήμερη Γραμβούσα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κισσάμου


Κ. Καστέλλου (Χανίων)

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάστελλος από την κοινότητα Κουρνά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δράμια αποσπάται από την κοινότητα Κουρνά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πάτημα αποσπάται από την κοινότητα Κουρνά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φυλακή αποσπάται από την κοινότητα Κουρνά και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 145Α - 04/07/1949

Ο οικισμός Φυλακή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φυλακής

Ο οικισμός Δράμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φυλακής

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μεταμόρφωση και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστέλλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεταμόρφωση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Πάτημα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Κάστελλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Κεφαλά (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Κεφαλάς

Ο οικισμός Παλαιλώνι προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Κεφαλά

Ο οικισμός Σούρη προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Κεφαλά

Ο οικισμός Δράπανος προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Κεφαλά

Ο οικισμός Λυκοτιναρά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Κεφαλά

Ο οικισμός Σελλιά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Κεφαλά

Ο οικισμός Επάνω Κεφαλάς προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Κεφαλά

ΦΕΚ 404Α - 16/12/1925

Ο οικισμός Σελλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελλίων

Ο οικισμός Λυκοτιναρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σελλίων

Ο οικισμός Σούρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σελλίων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κεφαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Κεφαλά

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Κεφαλάς στον οικισμό Κεφαλάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κεφαλά

Κ. Κεφαλά (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάτω Κεφαλά

Ο οικισμός Κάτω Κεφαλάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κεφαλάς της κοινότητας

Ο οικισμός Επάνω Κεφαλάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κεφαλάς της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κεφαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλά

Αναγνώριση του οικισμού Επάνω Κεφαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλά

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κεφαλάς στον οικισμό Κάτω Κεφαλάς

Ο οικισμός Κεφαλάς της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κεφαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλά

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Κεφαλάς στον οικισμό Κεφαλάς

Ο οικισμός Επάνω Κεφαλάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κεφαλάς της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Κεφαλάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κεφαλάς της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεφαλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Ο οικισμός Δράπανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Ο οικισμός Παλαιλώνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Παλαιοκάστρου (Χανίων)

ΦΕΚ 15Α - 15/01/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Παλαιόκαστρον από την κοινότητα Επάνω Παλαιοκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαρδιανά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαριδιανά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλλεργιανά αποσπάται από την κοινότητα Δραπανιά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σβουριανά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Παλαιοκάστρου

Ο οικισμός Πρεβεδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Παλαιοκάστρου

Ο οικισμός Παπαδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Παλαιοκάστρου

16/05/1928

Ο οικισμός Σβουριανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βεσιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από την κοινότητα Επάνω Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Πρεβεδιανά της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Βεσιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βαρδιανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Παπαδιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

ΦΕΚ 112Α - 16/07/1963

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυρρηνίας

ΦΕΚ 150Α - 11/07/1968

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Παλαιόκαστρον στον οικισμό Καλλεργιανά

ΦΕΚ 53Α - 16/03/1971

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλεργιανών

Κ. Καλλεργιανών (Χανίων)

ΦΕΚ 53Α - 16/03/1971

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 67Α - 23/03/1976

Ο οικισμός Κάτω Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυρρηνίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αντώνιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλεργιανών

Αναγνώριση του οικισμού Βαρδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλεργιανών

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλεργιανών

Κ. Κάτω Παλαιοκάστρου (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Η κοινότητα καταργείται

Κ. Καλλεργιανών (Χανίων)

Ο οικισμός Βαρδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Μαρεδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Καλλεργιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου


Δ. Κεραμιών (Χανίων)

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γερολάκκος από την κοινότητα Παππαδιανών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λούλος αποσπάται από την κοινότητα Παππαδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Παππαδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από την κοινότητα Παππαδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα Παππαδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάξα αποσπάται από την κοινότητα Μαλάξης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατυβόλα αποσπάται από την κοινότητα Πλατυβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θυμιά αποσπάται από την κοινότητα Πλατυβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιάρια αποσπάται από την κοινότητα Πλατυβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμποι αποσπάται από την κοινότητα Κάμπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαδαρός αποσπάται από την κοινότητα Κάμπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακίστρα αποσπάται από την κοινότητα Κάμπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέρω Πρίνος αποσπάται από την κοινότητα Κάμπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντόπουλα αποσπάται από την κοινότητα Κοντοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κοντοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακόνα αποσπάται από την κοινότητα Δρακόνας Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Γέρω Πρίνος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κοντόπουλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μαδαρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Τσακίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Γερολάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Κάμποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Σπηλιάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Λούλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Θυμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Πλατυβόλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μαλάξα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Δρακόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κεφαλίου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κεφάλι

Ο οικισμός Τζιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλίου

Ο οικισμός Σημανδηριανά προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλίου

Ο οικισμός Θεοδωριανά προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλίου

Ο οικισμός Σχοινοπλοκιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλίου

Ο οικισμός Αερινός προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλίου

Ο οικισμός Παππαδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλίου

Ο οικισμός Τζιτζιφιά προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλίου

Ο οικισμός Πλοκαμιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλίου

Ο οικισμός Μονή Χρυσοσκαλιτίσσης προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλίου

Ο οικισμός Κούνενι προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλίου

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα Έλους και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 29Α - 24/01/1926

Ο οικισμός Κούνενι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουνενίου

Ο οικισμός Πλοκαμιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουνενίου

Ο οικισμός Τζιτζιφιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουνενίου

ΦΕΚ 311Α - 27/12/1927

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουνενίου

16/05/1928

Ο οικισμός Τζιανά της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Σημανδηριανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σχοινοπλοκιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Θεοδωριανά της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Σημαντηριανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Φελεσιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλίου

Αναγνώριση του οικισμού Θεοδωριανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλίου

14/03/1971

Ο οικισμός Σημαντηριανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παππαδιανά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αερινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Ο οικισμός Θεοδωριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Ο οικισμός Φελεσιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Ο οικισμός Μονή Χρυσοσκαλιτίσσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κιμώλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Κιμώλου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Κιμώλου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων


Κ. Κόκκινου Χωριού (Χανίων)

ΦΕΚ 381Α - 29/10/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόκκινο Χωριό από την κοινότητα Πλάκας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κόκκινο Χωριό της κοινότητας διορθώνεται σε Κόκκινον Χωρίον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κοκκίνου Χωρίου

Κ. Κοκκίνου Χωρίου (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κόκκινου Χωριού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόκκινον Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κολυμβαρίου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κολυμβάριον

Ο οικισμός Αφράτα προσαρτάται στην κοινότητα Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Γριμπιλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Μονή Γωνιάς προσαρτάται στην κοινότητα Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Μινωθιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Κλαδουριανά προσαρτάται στην κοινότητα Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Σκουτελώνας προσαρτάται στην κοινότητα Κολυμβαρίου

ΦΕΚ 407Α - 17/11/1926

Ο οικισμός Αφράτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αφράτων

14/03/1971

Ο οικισμός Γριμπιλιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κολυμβάριον της κοινότητας

Ο οικισμός Κλαδουριανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κολυμβάριον της κοινότητας

17/03/1991

Ο οικισμός Μινωθιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κολυμβάριον της κοινότητας

Ο οικισμός Σκουτελώνας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κολυμβάριον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κολυμβάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Μονή Γωνιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κολυμβαρίου (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κολυμβάριον από την κοινότητα Κολυμβαρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δρακόνα αποσπάται από την κοινότητα Δρακόνας Κισσάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακιανά αποσπάται από την κοινότητα Δρακόνας Κισσάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφράτα αποσπάται από την κοινότητα Αφράτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρθιανά αποσπάται από την κοινότητα Βασιλοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλόπουλο αποσπάται από την κοινότητα Βασιλοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκομιχελιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντικιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βούβες αποσπάται από την κοινότητα Βουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Βούβες αποσπάται από την κοινότητα Βουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαφιώτες αποσπάται από την κοινότητα Γλώσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από την κοινότητα Γλώσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα Δελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελιανά αποσπάται από την κοινότητα Δελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Δελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρα Κερά αποσπάται από την κοινότητα Δελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Δελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άστρικος αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοθιανά αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρομόνερον αποσπάται από την κοινότητα Ζυμπραγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυμπραγός αποσπάται από την κοινότητα Ζυμπραγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Ζυμπραγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμισιανά αποσπάται από την κοινότητα Καμισιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από την κοινότητα Καρών Κισσάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλιανά αποσπάται από την κοινότητα Καρών Κισσάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεταλιανά αποσπάται από την κοινότητα Καρών Κισσάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Καρών Κισσάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γωνιάς αποσπάται από την κοινότητα Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Καλυδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυδονία αποσπάται από την κοινότητα Καλυδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσουργιό αποσπάται από την κοινότητα Καλυδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βένι αποσπάται από την κοινότητα Καλυδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμούλιον αποσπάται από την κοινότητα Καλυδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακάλωνα αποσπάται από την κοινότητα Νοχιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νοχιά αποσπάται από την κοινότητα Νοχιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανέθημος αποσπάται από την κοινότητα Πανεθήμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Πανεθήμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραβδούχα αποσπάται από την κοινότητα Ραβδούχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Ραβδούχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστράτηγος αποσπάται από την κοινότητα Ροδωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρα Νερά αποσπάται από την κοινότητα Ροδωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδωπός αποσπάται από την κοινότητα Ροδωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαρμαροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθοκεφάλα αποσπάται από την κοινότητα Σπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαγί αποσπάται από την κοινότητα Σπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα Σπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γερακιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Δρακόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κάτω Βούβες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κολυμβάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Σκαφιώτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ποντικιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Λουκομιχελιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καρθιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Άστρικος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Επάνω Βούβες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κουμούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καλυδονία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μονή Γωνιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μελισσουργιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Βένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Νοχιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καμισιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Δρομόνερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πλακάλωνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πανέθημος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Βασιλόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ζυμπραγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Αφράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Βαγί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μαραθοκεφάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Αστράτηγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Άσπρα Νερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ραβδούχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ροδωπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Δαρμαροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μοθιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πεταλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Δελιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Γρα Κερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Βασιλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κοντομαρίου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοντομάρι

Ο οικισμός Ξαμουδοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Κοντομαρίου

Ο οικισμός Κυπάρισσος προσαρτάται στην κοινότητα Κοντομαρίου

Ο οικισμός Λίμνη Κερατίδι προσαρτάται στην κοινότητα Κοντομαρίου

Ο οικισμός Ντελή Μανωλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κοντομαρίου

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Πύργος Ψηλόνερος αποσπάται από την κοινότητα Μάλεμε και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Λίμνη Κερατίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Χωρίου

ΦΕΚ 381Α - 29/10/1926

Ο οικισμός Χαιρεθιανά αποσπάται από την κοινότητα Δραπανιά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Γερανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 405Α - 15/11/1926

Ο οικισμός Μπριτζολή αποσπάται από την κοινότητα Μάλεμε και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσεπεθιανά αποσπάται από την κοινότητα Μάλεμε και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιόν Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Μάλεμε και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δασκαλιανά αποσπάται από την κοινότητα Μάλεμε και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Γερανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Παραλία της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπριτζολή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιόν Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσεπεθιανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Ξαμουδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξαμουδοχωρίου

Ο οικισμός Πύργος Ψηλόνερος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάλεμε

Ο οικισμός Δασκαλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάλεμε

16/10/1940

Ο οικισμός Χαιρεθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δραπανιά

Ο οικισμός Ντελή Μανωλιανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντομαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Δελημανολιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντομαρίου

ΦΕΚ 126Α - 09/06/1949

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυπαρίσσου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Δελημανολιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοιλάδα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κοιλάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κοντομάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοντοπούλων (Χανίων)

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοντόπουλα από την κοινότητα Μαλάξης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαραβελιανά αποσπάται από την κοινότητα Μαλάξης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κάμπων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Μαραβελιανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Κοντόπουλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμιών

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουκουναράς (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουκουναρά

Ο οικισμός Κάτω Βουργάρω προσαρτάται στην κοινότητα Κουκουναράς

Ο οικισμός Παντελιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κουκουναράς

Ο οικισμός Χαλέπα προσαρτάται στην κοινότητα Κουκουναράς

Ο οικισμός Καμάρα προσαρτάται στην κοινότητα Κουκουναράς

Ο οικισμός Χορευτιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κουκουναράς

Ο οικισμός Άνω Βουργάρω προσαρτάται στην κοινότητα Κουκουναράς

Ο οικισμός Χαρχαλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κουκουναράς

Ο οικισμός Τσικαλαριά προσαρτάται στην κοινότητα Κουκουναράς

Ο οικισμός Σκουλουδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κουκουναράς

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Άνω Βουργάρω αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Βουργάρω

Ο οικισμός Κάτω Βουργάρω αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βουργάρω

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βουργάρω

16/10/1940

Ο οικισμός Παντελιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χαλέπα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Ο οικισμός Σκουλουδιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χαρχαλιανά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσικαλαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Χαρχαλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Χορευτιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κουκουναρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουνενίου (Χανίων)

ΦΕΚ 29Α - 24/01/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούνενι από την κοινότητα Κεφαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλοκαμιανά αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τζιτζιφιά αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 311Α - 27/12/1927

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ελαφονήσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουνενίου

ΦΕΚ 151Α - 09/07/1949

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιβολίων

07/04/1951

Ο οικισμός Ελαφονήσιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Κούνενι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βάθη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βάθης

Κ. Βάθης (Χανίων)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουνενίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάθη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Ο οικισμός Πλοκαμιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Ο οικισμός Τζιτζιφιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουνουπιδιανών (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουνουπιδιανά

Ο οικισμός Καμπάνι προσαρτάται στην κοινότητα Κουνουπιδιανών

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας προσαρτάται στην κοινότητα Κουνουπιδιανών

Ο οικισμός Κορακιές προσαρτάται στην κοινότητα Κουνουπιδιανών

Ο οικισμός Χωραφάκια προσαρτάται στην κοινότητα Κουνουπιδιανών

Ο οικισμός Πλακούρες προσαρτάται στην κοινότητα Κουνουπιδιανών

Ο οικισμός Λούτρες προσαρτάται στην κοινότητα Κουνουπιδιανών

16/10/1940

Ο οικισμός Λούτρες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλακούρες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 203Α - 20/09/1947

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σταυρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουνουπιδιανών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ονούφριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουνουπιδιανών

Αναγνώριση του οικισμού Καλαθάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουνουπιδιανών

Αναγνώριση του οικισμού Καντέρης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουνουπιδιανών

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουνουπιδιανών

17/03/1991

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κουνουπιδιανά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χωραφάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Κορακιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Κουνουπιδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Καντέρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Καμπάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουρνά (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουρνάς

Ο οικισμός Δράμια προσαρτάται στην κοινότητα Κουρνά

Ο οικισμός Πάτημα προσαρτάται στην κοινότητα Κουρνά

Ο οικισμός Κάστελλος προσαρτάται στην κοινότητα Κουρνά

Ο οικισμός Φυλακή προσαρτάται στην κοινότητα Κουρνά

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Κάστελλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστέλλου

Ο οικισμός Δράμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστέλλου

Ο οικισμός Πάτημα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστέλλου

Ο οικισμός Φυλακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστέλλου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καβρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουρνά

ΦΕΚ 153Α - 25/07/1997

Ο οικισμός Καβρός της κοινότητας μετονομάζεται σε Παραλία Κουρνά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Κουρνά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Κουρνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουφού (Χανίων)

ΦΕΚ 112Α - 02/05/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουφός από την κοινότητα Αλικιανού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουφός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κρυονερίδας (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βρύσες Αποκορώνου από την κοινότητα Βρυσών Αποκορώνου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αχατζηκιά αποσπάται από την κοινότητα Βαφέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρεβίτης αποσπάται από την κοινότητα Βαφέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαφές αποσπάται από την κοινότητα Βαφέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατουδιάρης αποσπάται από την κοινότητα Εμπροσνέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εμπρόσνερος αποσπάται από την κοινότητα Εμπροσνέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φονές αποσπάται από την κοινότητα Μάζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζα αποσπάται από την κοινότητα Μάζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάμπαθα αποσπάται από την κοινότητα Μάζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίπος αποσπάται από την κοινότητα Νίπους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών Αποκορώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλιππος αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών Αποκορώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλίκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αλικάμπου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βρύσες Αποκορώνου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αποκορώνου

Ο οικισμός Φονές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Μάζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Βατουδιάρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Εμπρόσνερος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Χάμπαθα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Νίπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Αχατζηκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Αλίκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Αρεβίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Βαφές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Φίλιππος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κυπαρίσσου (Χανίων)

ΦΕΚ 126Α - 09/06/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυπάρισσος από την κοινότητα Κοντομαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μαρουλιαχιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυπαρίσσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μαρουλιαχιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάκκων (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λάκκοι

Ο οικισμός Σκορδαλός προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σκορδαλός της κοινότητας διορθώνεται σε Ασκορδαλός

Αναγνώριση του οικισμού Ομαλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Λάκκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάκκοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Ο οικισμός Ομαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Ο οικισμός Ασκορδαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαρδά (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λαρδάς

Ο οικισμός Μπαλαμπιανά προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

Ο οικισμός Ντοκιανά προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

Ο οικισμός Καμάρτσο προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

Ο οικισμός Κουτρουφιανά προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

Ο οικισμός Ζερβιανά προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

Ο οικισμός Σταμαθιανά προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

Ο οικισμός Παπαδημητριανά προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

Ο οικισμός Δαμιλοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

Ο οικισμός Βιγλιά προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

Ο οικισμός Καλυβιανή προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

Ο οικισμός Καρεφυλλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

Ο οικισμός Νέο Χωριό προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

Ο οικισμός Πιπεριανά προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

Ο οικισμός Τράχηλος προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

Ο οικισμός Φουρνάδος προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

Ο οικισμός Αζωγυράς προσαρτάται στην κοινότητα Λαρδά

16/05/1928

Ο οικισμός Ντοκιανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαρδά

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Λαρδάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Γραμβούσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γραμβούσης

Κ. Γραμβούσης (Χανίων)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λαρδά

16/10/1940

Ο οικισμός Βιγλιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παπαδημητριανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σταμαθιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δαμιλοχώρι της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Καμάρτσο της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1955

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γραμβούσα στον οικισμό Άγιος Γεώργιος

14/03/1971

Ο οικισμός Κουτρουφιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πιπεριανά της κοινότητας

Ο οικισμός Μπαλαμπιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καρεφυλλιανά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γραμβούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Καρεφυλλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Αζωγυράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Τράχηλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Καλυβιανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Ζερβιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Πιπεριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Φουρνάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουσακιών (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λουσακιές

Ο οικισμός Γαλουβάς προσαρτάται στην κοινότητα Λουσακιών

Ο οικισμός Καναβάς προσαρτάται στην κοινότητα Λουσακιών

Ο οικισμός Μεράδες προσαρτάται στην κοινότητα Λουσακιών

Ο οικισμός Πατεργιανά προσαρτάται στην κοινότητα Λουσακιών

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Γαλουβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Επάνω Παλαιοκάστρου

Ο οικισμός Λιμπινιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Επάνω Παλαιοκάστρου

16/10/1940

Ο οικισμός Καναβάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεράδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πατεργιανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 144Α - 17/07/1944

Ο οικισμός Γαλουβάς αποσπάται από την κοινότητα Πολυρρηνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιμπινιανά αποσπάται από την κοινότητα Πολυρρηνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κανιαβάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουσακιών

Αναγνώριση του οικισμού Μεράδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουσακιών

Αναγνώριση του οικισμού Ζαχαριανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουσακιών

Αναγνώριση του οικισμού Βλασιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουσακιών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Φτερόλακκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουσακιών

14/03/1971

Ο οικισμός Βλασιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λουσακιαί της κοινότητας

Ο οικισμός Κανιαβάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ζαχαριανά της κοινότητας

Ο οικισμός Λιμπινιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φτερόλακκα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεράδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Λουσακιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Ζαχαριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Γαλουβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Φτερόλακκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάζης (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μάζα

Ο οικισμός Φονές προσαρτάται στην κοινότητα Μάζης

Ο οικισμός Χάμπαθα προσαρτάται στην κοινότητα Μάζης

Ο οικισμός Φίλιππος προσαρτάται στην κοινότητα Μάζης

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Φίλιππος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών Αποκορώνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φονές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρυονερίδας

Ο οικισμός Μάζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρυονερίδας

Ο οικισμός Χάμπαθα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρυονερίδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλαθύρου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαλάθυρος

Ο οικισμός Μεσαύλια προσαρτάται στην κοινότητα Μαλαθύρου

Ο οικισμός Σάσαλος προσαρτάται στην κοινότητα Μαλαθύρου

Ο οικισμός Αρμενοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Μαλαθύρου

Ο οικισμός Μουρί προσαρτάται στην κοινότητα Μαλαθύρου

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Αρμενοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περβολακίων

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Μουρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βουργάρω

ΦΕΚ 188Α - 08/09/1927

Ο οικισμός Σάσαλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σασάλου

Ο οικισμός Μεσαύλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σασάλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαλάθυρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλάξης (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαλάξα

Ο οικισμός Κοντόπουλα προσαρτάται στην κοινότητα Μαλάξης

Ο οικισμός Μαραβελιανά προσαρτάται στην κοινότητα Μαλάξης

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Κοντόπουλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοντοπούλων

Ο οικισμός Μαραβελιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντοπούλων

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Μαλάξα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάλεμε (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μάλεμε

Ο οικισμός Τσεπεθιανά προσαρτάται στην κοινότητα Μάλεμε

Ο οικισμός Δασκαλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Μάλεμε

Ο οικισμός Μπριτζολή προσαρτάται στην κοινότητα Μάλεμε

Ο οικισμός Βλαχερωνίτισσα προσαρτάται στην κοινότητα Μάλεμε

Ο οικισμός Παλαιόν Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Μάλεμε

Ο οικισμός Πύργος Ψηλόνερος προσαρτάται στην κοινότητα Μάλεμε

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Πύργος Ψηλόνερος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντομαρίου

ΦΕΚ 405Α - 15/11/1926

Ο οικισμός Μπριτζολή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντομαρίου

Ο οικισμός Τσεπεθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντομαρίου

Ο οικισμός Παλαιόν Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντομαρίου

Ο οικισμός Δασκαλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντομαρίου

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Βλαχερωνίτισσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχερωνιτίσσης

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Πύργος Ψηλόνερος αποσπάται από την κοινότητα Κοντομαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δασκαλιανά αποσπάται από την κοινότητα Κοντομαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Δασκαλιανά της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Πύργος Ψηλόνερος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μάλεμε της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάλεμε αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μανολιοπούλου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μανολιόπουλον

Ο οικισμός Αποθήκες προσαρτάται στην κοινότητα Μανολιοπούλου

Ο οικισμός Μπαμπιόλος προσαρτάται στην κοινότητα Μανολιοπούλου

Ο οικισμός Ψαθόγιαννος προσαρτάται στην κοινότητα Μανολιοπούλου

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Ψαθόγιαννος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψαθογιάννου

Ο οικισμός Μπαμπιόλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαθογιάννου

16/10/1940

Ο οικισμός Αποθήκες της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Αποθήκαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μανολιοπούλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αποθήκαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μανολιόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαχαιρών (Χανίων)

ΦΕΚ 112Α - 02/05/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαχαιροί από την κοινότητα Στύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαχαιροί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρμένων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελιδονίου (Χανίων)

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μελιδόνι από την κοινότητα Ραμνής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φρε

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσκλών (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεσκλά

Ο οικισμός Θέρισσον προσαρτάται στην κοινότητα Μεσκλών

Ο οικισμός Ζούρβα προσαρτάται στην κοινότητα Μεσκλών

ΦΕΚ 262Α - 22/09/1925

Ο οικισμός Θέρισσον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θερίσσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσκλά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Ο οικισμός Ζούρβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μήλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Μήλου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Μήλου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων


Κ. Μοδίου (Χανίων)

ΦΕΚ 188Α - 08/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μόδι από την κοινότητα Γερανίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μόδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μονής (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μονή

Ο οικισμός Κουστογέρακον προσαρτάται στην κοινότητα Μονής

Ο οικισμός Λιβαδάς προσαρτάται στην κοινότητα Μονής

Ο οικισμός Σούγια προσαρτάται στην κοινότητα Μονής

ΦΕΚ 47Β - 11/07/1928

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μονή στον οικισμό Σούγια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σούγιας

Κ. Σούγιας (Χανίων)

ΦΕΚ 47Β - 11/07/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μονής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Ο οικισμός Σούγια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Ο οικισμός Λιβαδάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Ο οικισμός Κουστογέρακον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουζουρά (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μουζουράς

Ο οικισμός Καλόρρουμα προσαρτάται στην κοινότητα Μουζουρά

Ο οικισμός Κουμαρές προσαρτάται στην κοινότητα Μουζουρά

Ο οικισμός Ριζόσκλωπον προσαρτάται στην κοινότητα Μουζουρά

Ο οικισμός Χωρδάκι προσαρτάται στην κοινότητα Μουζουρά

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στην κοινότητα Μουζουρά

Ο οικισμός Μονή Γουβερνέτου προσαρτάται στην κοινότητα Μουζουρά

16/05/1928

Ο οικισμός Κουμαρές της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Χωρδάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωρδακίου

Ο οικισμός Ριζόσκλωπον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χωρδακίου

Ο οικισμός Μονή Γουβερνέτου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χωρδακίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Περιβολίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουζουρά

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κουμαρές και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουζουρά

14/03/1971

Ο οικισμός Περιβολίτσα της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Γαλήνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουζουρά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Κουμαρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Καλόρρουμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Μουζουράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μούλετε (Χανίων)

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μούλετε από την κοινότητα Βουβών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σφεντιλιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουβών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παθιακιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουβών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαϊντεριανά αποσπάται από την κοινότητα Βουβών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Χαϊντεριανά της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Χαϊδέρης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μούλετε

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Μούλετε της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσαυγή

Ο οικισμός Παθιακιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Ο οικισμός Χαϊδέρης της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεραντζιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσαυγής

Κ. Χρυσαυγής (Χανίων)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μούλετε

14/03/1971

Ο οικισμός Σφεντιλιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλλιθέα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Νεραντζιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουρνιών (Χανίων)

ΦΕΚ 404Α - 19/09/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουρνιές από το δήμο Χανίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κόκκινο Μετόχιον προσαρτάται στην κοινότητα Μουρνιών

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μακραλιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουρνιών

Αναγνώριση του οικισμού Λίμνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουρνιών

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Κάτω Πασακάκη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουρνιών

07/04/1951

Ο οικισμός Λίμνη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μακραλιανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βαντές και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουρνιών

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Βαντές της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυονέριον

19/03/1961

Ο οικισμός Κόκκινο Μετόχιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μουρνιές της κοινότητας

Ο οικισμός Κρυονέριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μουρνιές της κοινότητας

Ο οικισμός Μετόχιον Κάτω Πασακάκη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μουρνιές της κοινότητας

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μουρνιών

Δ. Μουρνιών (Χανίων)

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μουρνιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μουρνιές αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Μουσούρων (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αλικιανός από την κοινότητα Αλικιανού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από την κοινότητα Καράνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καράνος αποσπάται από την κοινότητα Καράνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Βατολάκκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκονίζον αποσπάται από την κοινότητα Βατολάκκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφός αποσπάται από την κοινότητα Κουφού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκοι αποσπάται από την κοινότητα Λάκκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλός αποσπάται από την κοινότητα Λάκκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκορδαλός αποσπάται από την κοινότητα Λάκκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσκλά αποσπάται από την κοινότητα Μεσκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζούρβα αποσπάται από την κοινότητα Μεσκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγγός αποσπάται από την κοινότητα Ορθουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορθούνι αποσπάται από την κοινότητα Ορθουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασές αποσπάται από την κοινότητα Πρασέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ρούματα αποσπάται από την κοινότητα Πρασέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωστή αποσπάται από την κοινότητα Πρασέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέμπρωνας αποσπάται από την κοινότητα Σέμπρωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινές αποσπάται από την κοινότητα Σκινέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλιαρόν αποσπάται από την κοινότητα Σκινέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνέ αποσπάται από την κοινότητα Φουρνέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαμπιόλος αποσπάται από την κοινότητα Ψαθογιάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθόγιαννος αποσπάται από την κοινότητα Ψαθογιάννου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φουρνέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Χωστή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Σέμπρωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ασκορδαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Βατόλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Αλικιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Λαγγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Νέα Ρούματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Χλιαρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Λάκκοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ομαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Σκινές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πρασές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Σκονίζον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μπαμπιόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καράνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κουφός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μεσκλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ζούρβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ορθούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ψαθόγιαννος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο δήμος καταργείται


Δ. Μυθήμνης (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δραπανιάς από την κοινότητα Δραπανιά και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λατζιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουλγάρω και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρί αποσπάται από την κοινότητα Βουλγάρω και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερμιζιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουλγάρω και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκρωνας αποσπάται από την κοινότητα Βουλγάρω και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλγάρω αποσπάται από την κοινότητα Βουλγάρω και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουδαλιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουλγάρω και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Κόκκινο αποσπάται από την κοινότητα Δραπανιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Δραπανιάς αποσπάται από την κοινότητα Δραπανιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νωπήγια αποσπάται από την κοινότητα Δραπανιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλουδιανά αποσπάται από την κοινότητα Καλουδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρθιανά αποσπάται από την κοινότητα Καλουδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφαλώνας αποσπάται από την κοινότητα Καλουδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάθυρος αποσπάται από την κοινότητα Μαλαθύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περβολάκια αποσπάται από την κοινότητα Περβολακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Περβολακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαγιαννάκηδες αποσπάται από την κοινότητα Περβολακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμίδα αποσπάται από την κοινότητα Ποταμίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερά αποσπάται από την κοινότητα Ρόκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόκκα αποσπάται από την κοινότητα Ρόκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάσαλος αποσπάται από την κοινότητα Σασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανεριανά αποσπάται από την κοινότητα Σασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντουδιανά αποσπάται από την κοινότητα Σασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριαλώνια αποσπάται από την κοινότητα Σφακοπηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακοπηγάδι αποσπάται από την κοινότητα Σφακοπηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σφακοπηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοπόλια αποσπάται από την κοινότητα Τοπολίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουρουνιανά αποσπάται από την κοινότητα Τοπολίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοματάδος αποσπάται από την κοινότητα Τοπολίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψανιανά αποσπάται από την κοινότητα Τοπολίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αϊκυργιάννης αποσπάται από την κοινότητα Τοπολίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυριδιανά αποσπάται από την κοινότητα Φαλελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολένη αποσπάται από την κοινότητα Φαλελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσιανά αποσπάται από την κοινότητα Φαλελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαλελιανά αποσπάται από την κοινότητα Φαλελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαιρεθιανά αποσπάται από την κοινότητα Χαιρεθιανών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αϊκυργιάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Λατζιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Καψανιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Τσουρουνιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κοτσιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Φαλελιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Τοπόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Ποταμίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Τριαλώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Σάσαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κολένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Ρόκκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Περβολάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Σφακοπηγάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Μετόχι Κόκκινο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Λυριδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Αρμενοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Παππαγιαννάκηδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Χαιρεθιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Μάκρωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Μανεριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κοντουδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Μαλάθυρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Επάνω Δραπανιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Καλουδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Βουλγάρω αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Χουδαλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κορφαλώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κουρθιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Δερμιζιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Δραπανιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κουτσοματάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Νωπήγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Μουρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Νέας Κυδωνίας (Χανίων)

ΦΕΚ 135Α - 25/07/1985

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαλατάς από την κοινότητα Γαλατά και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σταλός αποσπάται από την κοινότητα Σταλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σταλός αποσπάται από την κοινότητα Σταλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαράτσος αποσπάται από την κοινότητα Δαράτσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρύ Τοίχος αποσπάται από την κοινότητα Δαράτσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δαράτσος αποσπάται από την κοινότητα Δαράτσου και προσαρτάται στο δήμο

17/03/1991

Ο οικισμός Μακρύ Τοίχος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δαράτσος του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Δαράτσος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δαράτσος του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Σταλός του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σταλός του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιοι Θεόδωροι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Μαρίνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Σταλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Δαράτσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νέου Χωρίου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νέον Χωρίον

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Λίμνη Κερατίδι αποσπάται από την κοινότητα Κοντομαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Ο οικισμός Λίμνη Κερατίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζουνακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρμένων

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νέο Χωριό

Ο οικισμός Καφούρος προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Χωρίου

Ο οικισμός Νεριανά προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Χωρίου

Ο οικισμός Μουριζιανά προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Χωρίου

Ο οικισμός Μουλαμεριανά προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Χωρίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λάκκοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Χωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Πετρές και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Χωρίου

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Ο οικισμός Νεριανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεριανών

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Μουριζιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Καφούρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Μουλαμεριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Λάκκοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Πετρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεριανών (Χανίων)

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεριανά από την κοινότητα Νέου Χωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεροκούρου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεροκούρος

Ο οικισμός Κατσιφαριανά προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

Ο οικισμός Μετόχι Τσεπέλη προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

Ο οικισμός Μετόχι Παπαγιαννάκη προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

Ο οικισμός Μετόχι Κουκουλάκη ή Αμοιρά προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

Ο οικισμός Μετόχι Καρρή ή Γιασεμή προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

Ο οικισμός Μετόχι Ησυχάκη προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

Ο οικισμός Μετόχι Κουφού προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

Ο οικισμός Μονή Χρυσοπηγής προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

Ο οικισμός Καλικάς προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

Ο οικισμός Μετόχι Πιστολάκη προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Νεροκούρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Κατσιφαριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μετόχι Ησυχάκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μετόχι Καρρή ή Γιασεμή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μετόχι Κουκουλάκη ή Αμοιρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μετόχι Κουφού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μετόχι Παπαγιαννάκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μετόχι Πιστολάκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μετόχι Τσεπέλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μονή Χρυσοπηγής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεροκούρος από το δήμο Χανίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατσιφαριανά αποσπάται από το δήμο Χανίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Ο οικισμός Νεροκούρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Κατσιφαριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 404Α - 19/09/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεροκούρος από το δήμο Χανίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατσιφαριανά αποσπάται από το δήμο Χανίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλικάς αποσπάται από το δήμο Χανίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τζουμπανάς προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

Ο οικισμός Αγροκήπιον προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

Ο οικισμός Μπάρμπο προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

16/10/1940

Ο οικισμός Τζουμπανάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγροκήπιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 5Β - 11/01/1944

Ο οικισμός Μπάρμπο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

14/03/1971

Ο οικισμός Καλικάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νεροκούρος της κοινότητας

Ο οικισμός Κατσιφαριανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νεροκούρος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεροκούρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νίππους (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νίππος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νίππος της κοινότητας διορθώνεται σε Νίπος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νίπους

Κ. Νίπους (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νίππους

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νίπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρυονερίδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νοχιών (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νοχιά

Ο οικισμός Μελισσουργιό προσαρτάται στην κοινότητα Νοχιών

Ο οικισμός Πλακάλωνα προσαρτάται στην κοινότητα Νοχιών

Ο οικισμός Γερακιανά προσαρτάται στην κοινότητα Νοχιών

Ο οικισμός Βένι προσαρτάται στην κοινότητα Νοχιών

ΦΕΚ 365Α - 20/11/1925

Ο οικισμός Βένι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καμάρας-Κουμουλίου

Ο οικισμός Μελισσουργιό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καμάρας-Κουμουλίου

ΦΕΚ 357Α - 18/10/1934

Ο οικισμός Γερακιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δρακώνας Κισσάμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλακάλωνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Νοχιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ντερέ (Χανίων)

ΦΕΚ 408Α - 18/12/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ντερές από την κοινότητα Βατολάκκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκονίζον αποσπάται από την κοινότητα Βατολάκκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από την κοινότητα Πρασσέ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 203Α - 20/09/1947

Ο οικισμός Σκονίζον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βατολάκκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ντερές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξαμουδοχωρίου (Χανίων)

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξαμουδοχώρι από την κοινότητα Κοντομαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξαμουδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξηροστερνίου (Χανίων)

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξηροστέρνιον από την κοινότητα Βάμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λιτσάρδα αποσπάται από την κοινότητα Βάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 186Α - 03/11/1958

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ξηροστέρνιον στον οικισμό Λιτσάρδα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιτσάρδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Ο οικισμός Ξηροστέρνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ορθουνίου (Χανίων)

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ορθούνι από την κοινότητα Καρρών Κυδωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λαγγός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορθουνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Ο οικισμός Ορθούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παϊδοχωρίου (Χανίων)

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παϊδοχώρι από την κοινότητα Πεμονίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Πεμονίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 220Α - 28/12/1962

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα Κάϊνας και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Νεροχώρι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παϊδοχώρι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φρε

Ο οικισμός Παϊδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φρε

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοχώρας (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιοχώρα

Ο οικισμός Γιαννακιανά προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχώρας

Ο οικισμός Ατσαλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχώρας

Ο οικισμός Αζογυρές προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχώρας

Ο οικισμός Άνυδροι προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχώρας

Ο οικισμός Ασφενδιλές προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχώρας

Ο οικισμός Βλιθιάς προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχώρας

Ο οικισμός Αχλαδιακιές προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχώρας

Ο οικισμός Βασιλάκιον προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχώρας

Ο οικισμός Προδρόμι προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχώρας

Ο οικισμός Στράτοι προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχώρας

Ο οικισμός Σπανιάκος προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχώρας

Ο οικισμός Κάλαμος προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχώρας

Ο οικισμός Πλατανές προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχώρας

16/10/1940

Ο οικισμός Ατσαλιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γιαννακιανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τσαλιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοχώρας

07/04/1951

Ο οικισμός Βασιλάκιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αχλαδιακιές της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Τσαλιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

ΦΕΚ 100Α - 30/04/1980

Ο οικισμός Στράτοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τεμενίων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αχλαδιάκες και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοχώρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πελεκάνου

Ο οικισμός Βλιθιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Προδρόμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Αχλαδιάκες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Αζογυρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Άνυδροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Ασφενδιλές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Σπανιάκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιών Ρουμάτων (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιά Ρούματα

Ο οικισμός Κεχρές προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

Ο οικισμός Πλατανές προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

Ο οικισμός Ξεναλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

Ο οικισμός Πεταλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

Ο οικισμός Αρχοντικά προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

Ο οικισμός Δαρατσιανά προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

Ο οικισμός Ληδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

Ο οικισμός Πατελιανά προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

Ο οικισμός Άνω Κεφάλα προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Κακόπετρος αποσπάται από την κοινότητα Ανώσκελης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Ξεναλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυμπραγού

Ο οικισμός Κακόπετρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυμπραγού

ΦΕΚ 66Α - 19/04/1927

Ο οικισμός Πεταλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανώσκελης

16/10/1940

Ο οικισμός Αρχοντικά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δαρατσιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ληδιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πατελιανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βαβουλέδον και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

Αναγνώριση του οικισμού Κατζιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

Αναγνώριση του οικισμού Νεαρά Εσιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

Αναγνώριση του οικισμού Πανανιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

ΦΕΚ 33Α - 09/02/1948

Ο οικισμός Άνω Κεφάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουκολιών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μπουγουκλιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

Αναγνώριση του οικισμού Μιχαλιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

Αναγνώριση του οικισμού Λουφαρδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

Αναγνώριση του οικισμού Ληδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

Αναγνώριση του οικισμού Πατελιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

14/03/1971

Ο οικισμός Πανανιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νεαρά Εσιανά της κοινότητας

Ο οικισμός Πατελιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παλαιά Ρούματα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεχρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Μιχαλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Μπουγουκλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Λουφαρδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Ληδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Νεαρά Εσιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Βαβουλέδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Κατζιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Παλαιά Ρούματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πανεθύμου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πανέθυμος

Ο οικισμός Γρα Κερά προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Καλάμι προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Μικελιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Πρόδρομος προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Καμάρα προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Μεσονήσι προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Δελιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Λουραδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Κοτσιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Φαλελιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Ζυμπραγός προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Κωσταδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Λυριδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Ζυμπραγός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζυμπραγού

Ο οικισμός Χατζημεμεθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυμπραγού

Ο οικισμός Χασιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυμπραγού

Ο οικισμός Περδικιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυμπραγού

ΦΕΚ 381Α - 29/10/1926

Ο οικισμός Δελιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δελιανών

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δελιανών

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δελιανών

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δελιανών

Ο οικισμός Γρα Κερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δελιανών

Ο οικισμός Λουραδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δελιανών

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δελιανών

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Ο οικισμός Φαλελιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαλελιανών

Ο οικισμός Κοτσιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλελιανών

Ο οικισμός Μεσονήσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλελιανών

Ο οικισμός Λυριδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλελιανών

Ο οικισμός Κωσταδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλελιανών

Ο οικισμός Μικελιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλελιανών

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Καρών Κισσάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πανέθυμος της κοινότητας διορθώνεται σε Πανέθημος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πανεθήμου

Κ. Πανεθήμου (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πανεθύμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πανέθημος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πατσιανού (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ρεθύμνης και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Πατσιανού (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Ρεθύμνης

ΦΕΚ 408Α - 18/12/1925

Ο οικισμός Σκαλωτή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαλωτής

Ο οικισμός Καψοδάσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκαλωτής

Ο οικισμός Αργουλές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκαλωτής

Ο οικισμός Μανικάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκαλωτής

16/05/1928

Ο οικισμός Φραγκοκάστελλον της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παράδεισος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατσιανού

ΦΕΚ 187Α - 27/11/1984

Ο οικισμός Καψοδάσος αποσπάται από την κοινότητα Σκαλωτής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καψοδάσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Καλλικράτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Πατσιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Φραγκοκάστελλο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πελεκάνου (Χανίων)

ΦΕΚ 239Α - 03/11/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κουντούρα από την κοινότητα Βουτά και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Χατζηβέης αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντοκυνήγι αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασί αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κίτυρος αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζογυρές αποσπάται από την κοινότητα Σκλαβοπούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβοπούλα αποσπάται από την κοινότητα Σκλαβοπούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Σκλαβοπούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμιός αποσπάται από την κοινότητα Σκλαβοπούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκαδάς αποσπάται από την κοινότητα Σκλαβοπούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιατιανά αποσπάται από την κοινότητα Σκλαβοπούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Σκλαβοπούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκος Σκλαβοπούλας αποσπάται από την κοινότητα Σκλαβοπούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καματερά αποσπάται από την κοινότητα Βοθιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουστάκος αποσπάται από την κοινότητα Βοθιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράγγι αποσπάται από την κοινότητα Βοθιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από την κοινότητα Βοθιανών και προσαρτάται στο δήμο

17/03/1991

Ο οικισμός Αγία Κυριακή του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κουντούρα του δήμου

Ο οικισμός Γιαλός του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κουντούρα του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκαδάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Μουστάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Αζογυρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Κοντοκυνήγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Σκλαβοπούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Χασί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Φαράγγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Μανιατιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Κίτυρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Καλαμιός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Λάκκος Σκλαβοπούλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Κουντούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Καματερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοχώρα από την κοινότητα Παλαιοχώρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βλιθιάς αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προδρόμι αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδιάκες αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζογυρές αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνυδροι αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασφενδιλές αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπανιάκος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Σαρακήνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χονδρός αποσπάται από την κοινότητα Σαρακήνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από την κοινότητα Σαρακήνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από την κοινότητα Σαρακήνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκαδάς αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουστάκος αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζογυρές αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντοκυνήγι αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβοπούλα αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασί αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράγγι αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιατιανά αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κίτυρος αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμιός αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκος Σκλαβοπούλας αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουντούρα αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καματερά αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Κουντούρα του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Γιαλός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βουτά

Ο νέος οικισμός Αγία Κυριακή προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σκλαβοπούλας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Αχλαδιάκες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Καματερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Προδρόμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Χασί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Κοντοκυνήγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Αζογυρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Μουστάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Λάκκος Σκλαβοπούλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Αζογυρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Βλιθιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Ασφενδιλές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Φαράγγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Άνυδροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Μανιατιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Γιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Σπανιάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Κίτυρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Λαγκαδάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Καλαμιός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Σκλαβοπούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Χονδρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πεμονίων (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πεμόνια

Ο οικισμός Παϊδοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Πεμονίων

Ο οικισμός Μπαμπαλή Χάνι προσαρτάται στην κοινότητα Πεμονίων

Ο οικισμός Νεροχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Πεμονίων

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Ο οικισμός Μπαμπαλή Χάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάϊνας

Ο οικισμός Μετόχι Γιαννίτσαρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάϊνας

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Παϊδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παϊδοχωρίου

Ο οικισμός Νεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παϊδοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεμόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φρε

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πέραν Τριοβασάλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Πέραν Τριοβασάλου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Πέραν Τριοβασάλου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων


Κ. Περβολακίων (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Περβολάκια

Ο οικισμός Λατζιανά προσαρτάται στην κοινότητα Περβολακίων

Ο οικισμός Τρία Αλώνια προσαρτάται στην κοινότητα Περβολακίων

Ο οικισμός Μάκρωνας προσαρτάται στην κοινότητα Περβολακίων

Ο οικισμός Χουδαλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Περβολακίων

Ο οικισμός Σφακοπηγάδι προσαρτάται στην κοινότητα Περβολακίων

Ο οικισμός Ρόκκα προσαρτάται στην κοινότητα Περβολακίων

Ο οικισμός Κερά προσαρτάται στην κοινότητα Περβολακίων

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Αρμενοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μαλαθύρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Μάκρωνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βουργάρω

Ο οικισμός Λατζιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βουργάρω

Ο οικισμός Χουδαλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βουργάρω

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Ρόκκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρόκκας

Ο οικισμός Κερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρόκκας

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Ο οικισμός Σφακοπηγάδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σφακοπηγαδίου

Ο οικισμός Τρία Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σφακοπηγαδίου

Ο οικισμός Αρμενοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σφακοπηγαδίου

ΦΕΚ 11Α - 17/01/1953

Ο οικισμός Τσιγκούνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρόκκας

ΦΕΚ 133Α - 27/05/1955

Ο οικισμός Τσιγκούνης αποσπάται από την κοινότητα Ρόκκας και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Τσιγκούνης της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παππαγιαννάκηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Περβολακίων

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Περβολακίων

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός Πύργος της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαραυγή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περβολάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Παππαγιαννάκηδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περιβολίων (Χανίων)

ΦΕΚ 404Α - 19/09/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περιβόλια από το δήμο Χανίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατσιστροχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Περιβολίων

Ο οικισμός Βαμβακόπουλον προσαρτάται στην κοινότητα Περιβολίων

Ο οικισμός Ποτιστήρια προσαρτάται στην κοινότητα Περιβολίων

Ο οικισμός Πελεκαπίνα προσαρτάται στην κοινότητα Περιβολίων

Ο οικισμός Πολλά Χαλίκια προσαρτάται στην κοινότητα Περιβολίων

16/10/1940

Ο οικισμός Πολλά Χαλίκια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γαρίπα και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιβολίων

Αναγνώριση του οικισμού Καρυδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιβολίων

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιβολίων

Αναγνώριση του οικισμού Χαρακιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιβολίων

07/04/1951

Ο οικισμός Κατσιστροχώριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γαρίπα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καρυδιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πύργος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χαρακιάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 103Α - 15/07/1960

Ο οικισμός Ποτιστήρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρύπετρου

ΦΕΚ 164Α - 26/08/1965

Ο οικισμός Βαμβακόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαμβακοπούλου

14/03/1971

Ο οικισμός Πελεκαπίνα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Περιβόλια της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θερίσου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 151Α - 09/07/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περιβόλια από την κοινότητα Κουνενίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλάκας (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλάκα

Ο οικισμός Αλμυρίδα προσαρτάται στην κοινότητα Πλάκας

Ο οικισμός Καμπιά προσαρτάται στην κοινότητα Πλάκας

Ο οικισμός Κόκκινο Χωριό προσαρτάται στην κοινότητα Πλάκας

ΦΕΚ 378Α - 28/10/1926

Ο οικισμός Νησίς Κάργας προσαρτάται στην κοινότητα Πλάκας

ΦΕΚ 381Α - 29/10/1926

Ο οικισμός Κόκκινο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόκκινου Χωριού

16/05/1928

Ο οικισμός Νησίς Κάργας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Ο οικισμός Αλμυρίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατανιά (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλατανιάς

ΦΕΚ 421Α - 03/10/1939

Ο οικισμός Δρακιανά αποσπάται από την κοινότητα Αλικιανού και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Δρακιανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πλατανιά (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γεράνιον από την κοινότητα Γερανίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βλαχερωνίτισσα αποσπάται από την κοινότητα Βλαχερωνιτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Γεράνιον αποσπάται από την κοινότητα Γερανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα Γερανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη Κερατίδι αποσπάται από την κοινότητα Ζουνακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζουνάκι αποσπάται από την κοινότητα Ζουνακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Κοντομαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλάδα αποσπάται από την κοινότητα Κοντομαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Κοντομαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντομάρι αποσπάται από την κοινότητα Κοντομαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρουλιαχιανά αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλεμε αποσπάται από την κοινότητα Μάλεμε και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποθήκαι αποσπάται από την κοινότητα Μανολιοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανολιόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Μανολιοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόδι αποσπάται από την κοινότητα Μοδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από την κοινότητα Ντερέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ντερές αποσπάται από την κοινότητα Ντερέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξαμουδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ξαμουδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον Σιριλίου αποσπάται από την κοινότητα Σιριλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Σιριλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιρίλιον αποσπάται από την κοινότητα Σιριλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσες Κυδωνίας αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατελλάριον αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γερακιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακόνα αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βούβες αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολυμβάριον αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαφιώτες αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντικιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκομιχελιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρθιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άστρικος αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Βούβες αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμούλιον αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυδονία αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γωνιάς αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσουργιό αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βένι αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νοχιά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμισιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρομόνερον αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακάλωνα αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανέθημος αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλόπουλο αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυμπραγός αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφράτα αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαγί αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθοκεφάλα αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστράτηγος αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρα Νερά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραβδούχα αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδωπός αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαρμαροχώρι αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοθιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεταλιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρα Κερά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνέ αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωστή αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέμπρωνας αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκορδαλός αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατόλακκος αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλικιανός αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγγός αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ρούματα αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλιαρόν αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκοι αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλός αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινές αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασές αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκονίζον αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαμπιόλος αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καράνος αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφός αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσκλά αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζούρβα αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορθούνι αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθόγιαννος αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κεφάλα αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβαλομούρι αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεαρά Εσιανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρές αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσαι Βουκολιαί αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεριανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλουκουθιανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ληδιανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατζιανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόπετρος αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Ρούματα αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολεμάρχι αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχρές αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανώσκελη αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτακάδον αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουφαρδιανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καφούρος αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουκολιαί αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχαλιανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεραντζιά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουλαμεριανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουγουκλιανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέμπλα αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κεφάλα αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσυφιανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταυρωνίτης αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαύλια αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Γερανίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Πλατανιά μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Πλατάνου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλάτανος

Ο οικισμός Βρύσες προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Πόρρω Μεσόγεια προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Καπετανιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Καστανιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Λουπασιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Ραντιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Ακτή προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Σφινάρι προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Σκουλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Τερεζιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Καβούσι προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

16/05/1928

Ο οικισμός Καστανιανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κασιανιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατάνου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καβούσι της κοινότητας διορθώνεται σε Καβούσιον

Το όνομα του οικισμού Σφινάρι της κοινότητας διορθώνεται σε Σφηνάριον

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ακτή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καπετανιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λουπασιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ραντιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκουλιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τερεζιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κασιανιανά της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βρύσες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πόρρω Μεσόγεια της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Σφηνάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατάνου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Φαλασαρνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατάνου

Αναγνώριση του οικισμού Λιμενίσκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατάνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιμενίσκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Καβούσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Φαλασαρνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Άνω Σφηνάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Σφηνάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατυβόλας (Χανίων)

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλατυβόλα από την κοινότητα Δρακώνας Κυδωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλωνάκι αποσπάται από την κοινότητα Δρακώνας Κυδωνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θυμιά αποσπάται από την κοινότητα Δρακώνας Κυδωνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπηλιάρια αποσπάται από την κοινότητα Δρακώνας Κυδωνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκουραχλάδα αποσπάται από την κοινότητα Δρακώνας Κυδωνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιχλοπήγαδο αποσπάται από την κοινότητα Δρακώνας Κυδωνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Αλωνάκι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλατυβόλα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκουραχλάδα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπηλιάρια της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιχλοπήγαδο της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπηλιάρια της κοινότητας

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Πλατυβόλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμιών

Ο οικισμός Θυμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμιών

Ο οικισμός Σπηλιάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλεμενιανών (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλεμενιανά

Ο οικισμός Κοντουδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πλεμενιανών

Ο οικισμός Δρυς προσαρτάται στην κοινότητα Πλεμενιανών

Ο οικισμός Κοπετοί προσαρτάται στην κοινότητα Πλεμενιανών

Ο οικισμός Φλώρια προσαρτάται στην κοινότητα Πλεμενιανών

Ο οικισμός Μυλωνές προσαρτάται στην κοινότητα Πλεμενιανών

Ο οικισμός Γρηγοριανά προσαρτάται στην κοινότητα Πλεμενιανών

Ο οικισμός Σέλια προσαρτάται στην κοινότητα Πλεμενιανών

Ο οικισμός Καμηλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πλεμενιανών

Ο οικισμός Στροβλές προσαρτάται στην κοινότητα Πλεμενιανών

Ο οικισμός Τζανιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πλεμενιανών

Ο οικισμός Μοτζιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πλεμενιανών

Ο οικισμός Αλιγοί προσαρτάται στην κοινότητα Πλεμενιανών

Ο οικισμός Ψαριανά προσαρτάται στην κοινότητα Πλεμενιανών

ΦΕΚ 11Α - 19/01/1927

Ο οικισμός Τζανιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τοπολίων

ΦΕΚ 173Α - 25/08/1928

Ο οικισμός Στροβλές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στροβλών

Ο οικισμός Αλιγοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στροβλών

Ο οικισμός Μυλωνές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στροβλών

16/10/1940

Ο οικισμός Καμηλιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ψαριανά της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Σέλια της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Μοτζιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κοπετοί της κοινότητας

ΦΕΚ 84Α - 10/04/1973

Ο οικισμός Φλώρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καντάνου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Δεσποτικό και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλεμενιανών

Αναγνώριση του οικισμού Ψαριανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλεμενιανών

Αναγνώριση του οικισμού Σέλλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλεμενιανών

ΦΕΚ 183Α - 23/11/1984

Ο οικισμός Κοντουδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σασάλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοτζιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Ο οικισμός Σέλλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Ο οικισμός Δρυς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Ο οικισμός Ψαριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Ο οικισμός Δεσποτικό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Ο οικισμός Κοπετοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Ο οικισμός Πλεμενιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καντάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πολεμαρχίου (Χανίων)

ΦΕΚ 193Α - 12/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πολεμάρχι από την κοινότητα Καμισιανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δέμπλα αποσπάται από την κοινότητα Καμισιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάνεβα αποσπάται από την κοινότητα Καμισιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Καμισιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Ταυρωνίτης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ταυρωνίτου

Ο οικισμός Δέμπλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ταυρωνίτου

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ταυρωνίτου

Ο οικισμός Κάνεβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ταυρωνίτης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολεμάρχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ποταμίδας (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ποταμίδα

Ο οικισμός Κουρθιανά προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμίδας

Ο οικισμός Βαρδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμίδας

Ο οικισμός Μαριδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμίδας

Ο οικισμός Χαιρεθιανά προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμίδας

ΦΕΚ 15Α - 15/01/1926

Ο οικισμός Βαρδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Παλαιοκάστρου

Ο οικισμός Μαριδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Χαιρεθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δραπανιά

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Κουρθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλουδιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποταμίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πρασσέ (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πρασσές

Ο οικισμός Συκίδια προσαρτάται στην κοινότητα Πρασσέ

Ο οικισμός Παππαδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πρασσέ

Ο οικισμός Σέμπρωνας προσαρτάται στην κοινότητα Πρασσέ

Ο οικισμός Χωστή προσαρτάται στην κοινότητα Πρασσέ

Ο οικισμός Νέα Ρούματα προσαρτάται στην κοινότητα Πρασσέ

ΦΕΚ 408Α - 18/12/1925

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ντερέ

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Ο οικισμός Σέμπρωνας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σέμπρωνα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πρασσές της κοινότητας διορθώνεται σε Πρασές

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πρασέ

Ο οικισμός Συκίδια της κοινότητας καταργείται.

Κ. Πρασέ (Χανίων)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πρασσέ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρασές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Ο οικισμός Νέα Ρούματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Ο οικισμός Χωστή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραβδούχας (Χανίων)

ΦΕΚ 188Α - 08/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ραβδούχα από την κοινότητα Ροδοπού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραβδούχας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ραβδούχα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραμνής (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ραμνή

Ο οικισμός Κυριακοσέλλια προσαρτάται στην κοινότητα Ραμνής

Ο οικισμός Αμπέλια προσαρτάται στην κοινότητα Ραμνής

Ο οικισμός Χιλιομουδού προσαρτάται στην κοινότητα Ραμνής

Ο οικισμός Μελιδόνι προσαρτάται στην κοινότητα Ραμνής

Ο οικισμός Καρές προσαρτάται στην κοινότητα Ραμνής

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελιδονίου

16/10/1940

Ο οικισμός Αμπέλια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 145Α - 04/07/1949

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρών Αποκορώνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ραμνή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρμένων

Ο οικισμός Χιλιομουδού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρμένων

Ο οικισμός Κυριακοσέλλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρμένων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ροδοβανίου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ροδοβάνι

Ο οικισμός Αηδονοί προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοβανίου

Ο οικισμός Αγριλές προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοβανίου

Ο οικισμός Ζυμβρού προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοβανίου

Ο οικισμός Παππαδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοβανίου

Ο οικισμός Λειβάδα προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοβανίου

Ο οικισμός Μερτές προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοβανίου

Ο οικισμός Μάζα προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοβανίου

Ο οικισμός Τεμένια προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοβανίου

Ο οικισμός Καμάρια προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοβανίου

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Ο οικισμός Τεμένια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τεμενίων

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τεμενίων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λειβάδα της κοινότητας διορθώνεται σε Λιβάδα

Ο οικισμός Ζυμβρού της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Αηδονοί της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Μερτές της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μάζα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδοβάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Ο οικισμός Αγριλές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Ο οικισμός Μάζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Ο οικισμός Λιβάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ροδοπού (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ροδοπός

Ο οικισμός Ραβδούχα προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοπού

Ο οικισμός Καμάρα Κουμούλι προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοπού

Ο οικισμός Άσπρα Νερά προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοπού

Ο οικισμός Αστράτηγος προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοπού

ΦΕΚ 365Α - 20/11/1925

Ο οικισμός Καμάρα Κουμούλι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμάρας-Κουμουλίου

ΦΕΚ 188Α - 08/09/1927

Ο οικισμός Ραβδούχα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραβδούχας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ροδοπός της κοινότητας διορθώνεται σε Ροδωπός

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ροδωπού

Κ. Ροδωπού (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ροδοπού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αστράτηγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Άσπρα Νερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Ροδωπός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρόκκας (Χανίων)

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρόκκα από την κοινότητα Περβολακίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κερά αποσπάται από την κοινότητα Περβολακίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 11Α - 17/01/1953

Ο οικισμός Τσιγκούνης αποσπάται από την κοινότητα Περβολακίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 133Α - 27/05/1955

Ο οικισμός Τσιγκούνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περβολακίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Ρόκκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαρακίνας (Χανίων)

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαρακίνα από την κοινότητα Βουτά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βεριβιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δελιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρπατσουλιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσόρρουμα αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χονδρός αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σαρακίνα της κοινότητας διορθώνεται σε Σαρακήνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σαρακήνας

Κ. Σαρακήνας (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σαρακίνας

Ο οικισμός Μεσόρρουμα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Βεριβιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιβόλια

Ο οικισμός Καρπατσουλιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάτανος

14/03/1971

Ο οικισμός Δελιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Περιβόλια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλάτανος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κεφάλι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Χονδρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σασάλου (Χανίων)

ΦΕΚ 188Α - 08/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σάσαλος από την κοινότητα Μαλαθύρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσαύλια αποσπάται από την κοινότητα Μαλαθύρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Ο οικισμός Μεσαύλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κακοπέτρου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μανεριανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σασάλου

ΦΕΚ 183Α - 23/11/1984

Ο οικισμός Κοντουδιανά αποσπάται από την κοινότητα Πλεμενιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σάσαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Μανεριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Κοντουδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σελλίων (Χανίων)

ΦΕΚ 404Α - 16/12/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σελλιά από την κοινότητα Κάτω Κεφαλά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λυκοτιναρά αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Κεφαλά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σούρη αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Κεφαλά και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λυκοτιναρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Ο οικισμός Σελλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Ο οικισμός Σούρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σέμπρωνα (Χανίων)

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σέμπρωνας από την κοινότητα Πρασσέ και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σέμπρωνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σικίνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Σικίνου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Σικίνου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων


Κ. Σκαλωτής (Χανίων)

ΦΕΚ 408Α - 18/12/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκαλωτή από την κοινότητα Πατσιανού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καψοδάσος αποσπάται από την κοινότητα Πατσιανού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αργουλές αποσπάται από την κοινότητα Πατσιανού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μανικάς αποσπάται από την κοινότητα Πατσιανού και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Μανικάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σκαλωτή της κοινότητας

ΦΕΚ 187Α - 27/11/1984

Ο οικισμός Καψοδάσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πατσιανού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργουλές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Σκαλωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκάφης (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σκάφη

Ο οικισμός Αργαστήριον προσαρτάται στην κοινότητα Σκάφης

Ο οικισμός Τσαγκαριάκος προσαρτάται στην κοινότητα Σκάφης

Ο οικισμός Τσισκιανά προσαρτάται στην κοινότητα Σκάφης

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Τσισκιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Απανοχωρίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λουκιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκάφης

07/04/1951

Ο οικισμός Λουκιανά της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Σκάφη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκάφης

14/03/1971

Ο οικισμός Τσαγκαριάκος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργαστήριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Ο οικισμός Πέρα Σκάφη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Ο οικισμός Σκάφη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκινέ (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σκινές

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Χλιαρόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκινέ

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μεσοκεφάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκινέ

14/03/1971

Ο οικισμός Μεσοκεφάλα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σκινές της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκινές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Ο οικισμός Χλιαρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκλαβοπούλας (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σκλαβοπούλα

Ο οικισμός Βοθιανά προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοπούλας

Ο οικισμός Χασί προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοπούλας

Ο οικισμός Αζωγυρές προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοπούλας

Ο οικισμός Μουστάκος προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοπούλας

Ο οικισμός Τσισκιανά προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοπούλας

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοπούλας

Ο οικισμός Καλαμιός προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοπούλας

Ο οικισμός Κύτηρος προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοπούλας

Ο οικισμός Φαράγγι προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοπούλας

Ο οικισμός Χουμουσιανά προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοπούλας

Ο οικισμός Σφακιά προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοπούλας

Ο οικισμός Βαθύρρευμα προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοπούλας

ΦΕΚ 404Α - 16/12/1925

Ο οικισμός Βοθιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βοθιανών

Ο οικισμός Μουστάκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βοθιανών

Ο οικισμός Τσισκιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βοθιανών

Ο οικισμός Φαράγγι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βοθιανών

ΦΕΚ 378Α - 28/10/1926

Ο οικισμός Χασί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αζωγυρές της κοινότητας διορθώνεται σε Αζογυρές

Ο οικισμός Κύτηρος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μανιατιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκλαβοπούλας

Αναγνώριση του οικισμού Παππαδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκλαβοπούλας

ΦΕΚ 73Α - 24/03/1952

Ο οικισμός Χουμουσιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγκαδάς

14/03/1971

Ο οικισμός Βαθύρρευμα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιοι Θεόδωροι της κοινότητας

Ο οικισμός Παππαδιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μανιατιανά της κοινότητας

Ο οικισμός Σφακιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μανιατιανά της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Κυριακή και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκλαβοπούλας

Αναγνώριση του οικισμού Λάκκος Σκλαβοπούλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκλαβοπούλας

ΦΕΚ 239Α - 03/11/1989

Ο οικισμός Αζογυρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Σκλαβοπούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Καλαμιός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Λαγκαδάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Μανιατιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Ο οικισμός Λάκκος Σκλαβοπούλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελεκάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σούδας (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Σούδα

Ο οικισμός Μετόχι Μπεντεβή προσαρτάται στην κοινότητα Σούδας

Ο οικισμός Μετόχι Μελισσοκήπου προσαρτάται στην κοινότητα Σούδας

Ο οικισμός Τσικαλαριά προσαρτάται στην κοινότητα Σούδας

Ο οικισμός Μετόχι Μακαρέλας προσαρτάται στην κοινότητα Σούδας

Ο οικισμός Μετόχι Βλητέ προσαρτάται στην κοινότητα Σούδας

Ο οικισμός Μετόχι Χουσεϊν Νεϊμβεγάκη προσαρτάται στην κοινότητα Σούδας

Ο οικισμός Σούδα (νησίς) προσαρτάται στην κοινότητα Σούδας

Ο οικισμός Κάτω Σούδα προσαρτάται στην κοινότητα Σούδας

Ο οικισμός Μετόχι Μεχμέτ Νεϊμβεγάκη προσαρτάται στην κοινότητα Σούδας

ΦΕΚ 188Α - 08/09/1927

Ο οικισμός Τσικαλαριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσικαλαριών

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Άνω Σούδα της κοινότητας διορθώνεται σε Σούδα

Ο οικισμός Μετόχι Βλητέ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Μελισσοκήπου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Μακαρέλας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Μεχμέτ Νεϊμβεγάκη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Χουσεϊν Νεϊμβεγάκη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Μπεντεβή της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Αγροκηπίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σούδας

19/03/1961

Ο οικισμός Κάτω Σούδα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σούδα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Αγροκηπίου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σούδα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πλατάνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σούδας

ΦΕΚ 75Α - 18/05/1990

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σούδας

Δ. Σούδας (Χανίων)

ΦΕΚ 75Α - 18/05/1990

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σούδας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άπτερα αποσπάται από την κοινότητα Καλαμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα Καλαμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσικαλαριά αποσπάται από την κοινότητα Τσικαλαριών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 40Α - 05/03/2008

To Τοπικό Διαμέρισμα Καλαμίου του δήμου μετονομάζεται σε Απτέρων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τσικαλαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Σούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Σούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Άπτερα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σπηλιάς (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σπηλιά

Ο οικισμός Μαραθοκεφάλα προσαρτάται στην κοινότητα Σπηλιάς

Ο οικισμός Δαρμαροχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Σπηλιάς

Ο οικισμός Δρακώνα προσαρτάται στην κοινότητα Σπηλιάς

ΦΕΚ 396Α - 06/11/1926

Ο οικισμός Δρακώνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρακώνας Κισσάμου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Βαγί και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπηλιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαρμαροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Μαραθοκεφάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Βαγί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταλού (Χανίων)

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σταλός από το δήμο Χανίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Ο οικισμός Σταλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 404Α - 19/09/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σταλός από το δήμο Χανίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Σταλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταλού

ΦΕΚ 135Α - 25/07/1985

Ο οικισμός Σταλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κυδωνίας

Ο οικισμός Κάτω Σταλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κυδωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στερνών (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Στέρνες

Ο οικισμός Πιθάριον προσαρτάται στην κοινότητα Στερνών

Ο οικισμός Γκαλαγκάδες προσαρτάται στην κοινότητα Στερνών

Ο οικισμός Καθιανά προσαρτάται στην κοινότητα Στερνών

Ο οικισμός Αργουλιδές προσαρτάται στην κοινότητα Στερνών

Ο οικισμός Αρώνι προσαρτάται στην κοινότητα Στερνών

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Ο οικισμός Αρώνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρωνίου

Ο οικισμός Αργουλιδές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρωνίου

Ο οικισμός Πιθάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρωνίου

Ο οικισμός Γκαλαγκάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρωνίου

Ο οικισμός Καθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρωνίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αεροδρόμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Στερνών

Αναγνώριση του οικισμού Μαράθι και προσάρτησή του στην κοινότητα Στερνών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μαράθι και προσάρτησή του στην κοινότητα Στερνών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαράθι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Στέρνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Αεροδρόμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Κάτω Μαράθι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στροβλών (Χανίων)

ΦΕΚ 173Α - 25/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στροβλές από την κοινότητα Πλεμενιανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλιγοί αποσπάται από την κοινότητα Πλεμενιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μυλωνές αποσπάται από την κοινότητα Πλεμενιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Μυλωνές της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλιγοί της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλιγοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Ο οικισμός Στροβλές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινναχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στύλου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Στύλος

Ο οικισμός Σαμωνάς προσαρτάται στην κοινότητα Στύλου

Ο οικισμός Πρόβαρμα προσαρτάται στην κοινότητα Στύλου

Ο οικισμός Μαχαιροί προσαρτάται στην κοινότητα Στύλου

ΦΕΚ 112Α - 02/05/1948

Ο οικισμός Μαχαιροί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαχαιρών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Φαράγγιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Στύλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαράγγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρμένων

Ο οικισμός Σαμωνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρμένων

Ο οικισμός Στύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρμένων

Ο οικισμός Πρόβαρμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρμένων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συρικαρίου (Χανίων)

ΦΕΚ 419Α - 29/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Συρικάρι από την κοινότητα Καλαθενών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συρικάρι της κοινότητας διορθώνεται σε Σηρικάριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σηρικαρίου

Κ. Σηρικαρίου (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Συρικαρίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Σινενιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σηρικαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κιολιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σηρικαρίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κωστογιάννηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Σηρικαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σηρικάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κωστογιάννηδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Σινενιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κιολιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συριλίου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Συρίλι

Ο οικισμός Πασαλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Συριλίου

Ο οικισμός Χρυσιανά προσαρτάται στην κοινότητα Συριλίου

Ο οικισμός Καμισιανά προσαρτάται στην κοινότητα Συριλίου

Ο οικισμός Ζουνάκι προσαρτάται στην κοινότητα Συριλίου

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Ο οικισμός Ζουνάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζουνακίου

Ο οικισμός Χρυσιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζουνακίου

Ο οικισμός Καμισιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζουνακίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συρίλι της κοινότητας διορθώνεται σε Σιρίλιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σιριλίου

Κ. Σιριλίου (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Συριλίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Σιριλίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σιριλίου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Πασαλιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελληνικόν

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μετόχιον Σιριλίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Σιρίλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σφακίων (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χώρα Σφακίων από την κοινότητα Χώρας Σφακίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Ρουμέλη αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Ρουμέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Αγία Ρουμέλη αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Ρουμέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράδαινα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρό αποσπάται από την κοινότητα Ανωπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβανιανά αποσπάται από την κοινότητα Ανωπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανώπολις αποσπάται από την κοινότητα Ανωπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρές αποσπάται από την κοινότητα Ασκύφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γωνίον αποσπάται από την κοινότητα Ασκύφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμουδάριον αποσπάται από την κοινότητα Ασκύφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από την κοινότητα Ασκύφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουβάς αποσπάται από την κοινότητα Ασφένδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσφενδος αποσπάται από την κοινότητα Ασφένδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νομικιανά αποσπάται από την κοινότητα Ασφένδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νεκτάριος αποσπάται από την κοινότητα Ασφένδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρασκάς αποσπάται από την κοινότητα Ίμπρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίμπρος αποσπάται από την κοινότητα Ίμπρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψοδάσος αποσπάται από την κοινότητα Πατσιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλικράτης αποσπάται από την κοινότητα Πατσιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατσιανός αποσπάται από την κοινότητα Πατσιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκοκάστελλο αποσπάται από την κοινότητα Πατσιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργουλές αποσπάται από την κοινότητα Σκαλωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλωτή αποσπάται από την κοινότητα Σκαλωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βριτομάρτις αποσπάται από την κοινότητα Χώρας Σφακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομιτάδες αποσπάται από την κοινότητα Χώρας Σφακίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Παράδεισος του δήμου μετονομάζεται σε Φραγκοκάστελλο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στο δήμο Σφακίων

Αναγνώριση του οικισμού Κούτελος και προσάρτησή του στο δήμο Σφακίων

Αναγνώριση του οικισμού Λάκκοι και προσάρτησή του στο δήμο Σφακίων

Αναγνώριση του οικισμού Λύκος και προσάρτησή του στο δήμο Σφακίων

Αναγνώριση του οικισμού Φοίνικας και προσάρτησή του στο δήμο Σφακίων


Κ. Σφακοπηγαδίου (Χανίων)

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σφακοπηγάδι από την κοινότητα Περβολακίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τρία Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα Περβολακίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αρμενοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Περβολακίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τρία Αλώνια της κοινότητας διορθώνεται σε Τριαλώνια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τριαλώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Σφακοπηγάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Αρμενοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ταυρωνίτου (Χανίων)

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ταυρωνίτης από την κοινότητα Πολεμαρχίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δέμπλα αποσπάται από την κοινότητα Πολεμαρχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Πολεμαρχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Πλάκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δέμπλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Ο οικισμός Ταυρωνίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τεμενίων (Χανίων)

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τεμένια από την κοινότητα Ροδοβανίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από την κοινότητα Ροδοβανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 100Α - 30/04/1980

Ο οικισμός Στράτοι αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχώρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Ο οικισμός Στράτοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Ο οικισμός Τεμένια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Σελίνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τζιτζιφέ (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τζιτζιφές

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τζιτζιφές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φρε

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τοπολίων (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τοπόλια

Ο οικισμός Κατσοματάδος προσαρτάται στην κοινότητα Τοπολίων

Ο οικισμός Τσουρουνιανά προσαρτάται στην κοινότητα Τοπολίων

Ο οικισμός Καψανιανά προσαρτάται στην κοινότητα Τοπολίων

Ο οικισμός Νησί προσαρτάται στην κοινότητα Τοπολίων

Ο οικισμός Άγιος Κυρ-Γιάννης προσαρτάται στην κοινότητα Τοπολίων

ΦΕΚ 11Α - 19/01/1927

Ο οικισμός Τζανιανά αποσπάται από την κοινότητα Πλεμενιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άγιος Κυρ-Γιάννης της κοινότητας διορθώνεται σε Αϊκυργιάννης

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Κατσοματάδος της κοινότητας διορθώνεται σε Κουτσοματάδος

Ο οικισμός Νησί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τζανιανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τοπόλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Τσουρουνιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Κουτσοματάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Καψανιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Αϊκυργιάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τριοβασάλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Τριοβασάλου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Τριοβασάλου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων


Κ. Τρυπητής (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Τρυπητής (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Τρυπητής (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων


Κ. Τσικαλαριών (Χανίων)

ΦΕΚ 188Α - 08/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσικαλαριά από την κοινότητα Σούδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχια και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσικαλαριών

14/03/1971

Ο οικισμός Μετόχια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τσικαλαριά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσικαλαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σούδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φαλελιανών (Χανίων)

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φαλελιανά από την κοινότητα Πανεθύμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κοτσιανά αποσπάται από την κοινότητα Πανεθύμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσονήσι αποσπάται από την κοινότητα Πανεθύμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λυριδιανά αποσπάται από την κοινότητα Πανεθύμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κωσταδιανά αποσπάται από την κοινότητα Πανεθύμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μικελιανά αποσπάται από την κοινότητα Πανεθύμου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Μικελιανά της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Μεσονήσι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 131Α - 25/06/1954

Ο οικισμός Κολένη Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Δραπανιά και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Κολένη Καμάρα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Κωσταδιανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κολένη και προσάρτησή του στην κοινότητα Φαλελιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λυριδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Κολένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Κοτσιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Ο οικισμός Φαλελιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φολεγάνδρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Φολεγάνδρου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Φολεγάνδρου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων


Κ. Φουρνέ (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φουρνέ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φουρνέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φρέ (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φρές

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φρές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φρε

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Φρε (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Φρές από την κοινότητα Φρέ και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από την κοινότητα Μελιδονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα Παϊδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παϊδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Παϊδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεμόνια αποσπάται από την κοινότητα Πεμονίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζιτζιφές αποσπάται από την κοινότητα Τζιτζιφέ και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πεμόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Φρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Παϊδοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο οικισμός Τζιτζιφές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποκορώνου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Φυλακής (Χανίων)

ΦΕΚ 145Α - 04/07/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φυλακή από την κοινότητα Καστέλλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δράμια αποσπάται από την κοινότητα Καστέλλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 207Α - 04/08/1955

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Φυλακή στον οικισμό Δράμια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φυλακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Δράμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαιρεθιανών (Χανίων)

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαιρεθιανά από την κοινότητα Δραπανιά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαιρεθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυθήμνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Χανίων (Χανίων)

ΦΕΚ 184Α - 06/08/1924

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χανιά

Ο οικισμός Μουρνιές προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Χαλέπα προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Περιβόλια προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Τοπαλτί προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μακρύ Τοίχος προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Δαράτσος προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Γαλατάς προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Βαρύπετρον προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Σταλός προσαρτάται στο δήμο Χανίων

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Νεροκούρος αποσπάται από την κοινότητα Νεροκούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσιφαριανά αποσπάται από την κοινότητα Νεροκούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Ησυχάκη αποσπάται από την κοινότητα Νεροκούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Καρρή ή Γιασεμή αποσπάται από την κοινότητα Νεροκούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Κουκουλάκη ή Αμοιρά αποσπάται από την κοινότητα Νεροκούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Κουφού αποσπάται από την κοινότητα Νεροκούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Παπαγιαννάκη αποσπάται από την κοινότητα Νεροκούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Πιστολάκη αποσπάται από την κοινότητα Νεροκούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Τσεπέλη αποσπάται από την κοινότητα Νεροκούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Χρυσοπηγής αποσπάται από την κοινότητα Νεροκούρου και προσαρτάται στο δήμο

16/05/1928

Ο οικισμός Χαλέπα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τοπαλτί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Ησυχάκη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Καρρή ή Γιασεμή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Κουκουλάκη ή Αμοιρά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Κουφού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Παπαγιαννάκη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Πιστολάκη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Τσεπέλη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Χρυσοπηγής του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Φθισιατρείον και προσάρτησή του στο δήμο Χανίων

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Σταλός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταλού

Ο οικισμός Νεροκούρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεροκούρου

Ο οικισμός Κατσιφαριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

ΦΕΚ 94Α - 31/03/1930

Ο οικισμός Νεροκούρος αποσπάται από την κοινότητα Νεροκούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσιφαριανά αποσπάται από την κοινότητα Νεροκούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταλός αποσπάται από την κοινότητα Σταλού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 404Α - 19/09/1936

Ο οικισμός Σταλός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταλού

Ο οικισμός Βαρύπετρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρύπετρου

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλατά

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιβολίων

Ο οικισμός Μουρνιές αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουρνιών

Ο οικισμός Νεροκούρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεροκούρου

Ο οικισμός Κατσιφαριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

Ο οικισμός Καλικάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεροκούρου

Ο οικισμός Δαράτσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλατά

Ο οικισμός Μακρύ Τοίχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλατά

16/10/1940

Ο οικισμός Φθισιατρείον του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ματθαίος και προσάρτησή του στο δήμο Χανίων

ΦΕΚ 5Β - 11/01/1944

Ο οικισμός Μπάρμπο αποσπάται από την κοινότητα Νεροκούρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 203Α - 20/09/1947

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

07/04/1951

Ο οικισμός Μπάρμπο του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καλικάς και προσάρτησή του στο δήμο Χανίων

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Ματθαίος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χανιά του δήμου

Ο οικισμός Καλικάς του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χανιά του δήμου

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χανιά του δήμου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βάρδια και προσάρτησή του στο δήμο Χανίων

17/03/1991

Ο οικισμός Βάρδια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δρακόνα αποσπάται από το δήμο Κεραμιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεροκούρος αποσπάται από το δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρνιές αποσπάται από το δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύο Νερό αποσπάται από το δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από το δήμο Θερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμαράς αποσπάται από το δήμο Θερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρτωμάδος αποσπάται από το δήμο Θερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτιστήρια αποσπάται από το δήμο Θερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακόπουλον αποσπάται από το δήμο Θερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρύπετρον αποσπάται από το δήμο Θερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θέρισον αποσπάται από το δήμο Θερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιδές αποσπάται από το δήμο Θερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυλωνιανά αποσπάται από το δήμο Θερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Θερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο Θερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όασις αποσπάται από το δήμο Θερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Νέας Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο Νέας Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταλός αποσπάται από το δήμο Νέας Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Νέας Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαράτσος αποσπάται από το δήμο Νέας Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσικαλαριά αποσπάται από το δήμο Σούδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούδα αποσπάται από το δήμο Σούδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Σούδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άπτερα αποσπάται από το δήμο Σούδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από το δήμο Σούδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από το δήμο Σούδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαράθι αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνουπιδιανά αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαράθι αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζορνάδης αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαρές αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόρρουμα αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνες αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμόμυλοι αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρόπολις αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζουράς αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αεροδρόμιον αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωραφάκια αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρδάκιον αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ζώνη αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθιανά αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παζινός αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιθάριον αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπάνι αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κυρίας των Αγγέλων Αγίου Ιωάννου Ερημίτου Γουβερνέτου αποσπάται από το δήμο Ακρωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντόπουλα αποσπάται από το δήμο Κεραμιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαδαρός αποσπάται από το δήμο Κεραμιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από το δήμο Κεραμιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακίστρα αποσπάται από το δήμο Κεραμιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερολάκκος αποσπάται από το δήμο Κεραμιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμποι αποσπάται από το δήμο Κεραμιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιάρια αποσπάται από το δήμο Κεραμιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούλος αποσπάται από το δήμο Κεραμιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από το δήμο Κεραμιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από το δήμο Κεραμιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θυμιά αποσπάται από το δήμο Κεραμιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατυβόλα αποσπάται από το δήμο Κεραμιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάξα αποσπάται από το δήμο Κεραμιών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Βαμβακοπούλου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Αγίας Μαρίνης μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Χώρας Σφακίων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ρεθύμνης και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Χώρας Σφακίων (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Ρεθύμνης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλοί Λάκκοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώρας Σφακίων

14/03/1971

Ο οικισμός Μουρί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλοί Λάκκοι της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Βριτομάρτις και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώρας Σφακίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χώρα Σφακίων αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σφακίων

Ο οικισμός Βριτομάρτις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Κομιτάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χωρδακίου (Χανίων)

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χωρδάκι από την κοινότητα Μουζουρά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ριζόσκλωπον αποσπάται από την κοινότητα Μουζουρά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Γουβερνέτου αποσπάται από την κοινότητα Μουζουρά και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χωρδάκι της κοινότητας διορθώνεται σε Χωρδάκιον

Το όνομα του οικισμού Μονή Γουβερνέτου της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Κυρίας των Αγγέλων Αγίου Ιωάννου Ερημίτου Γουβερνέτου

14/03/1971

Ο οικισμός Ριζόσκλωπον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χωρδάκιον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Ακρόπολις και προσάρτησή του στην κοινότητα Χωρδακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χωρδάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Ακρόπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Μονή Κυρίας των Αγγέλων Αγίου Ιωάννου Ερημίτου Γουβερνέτου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ψαθογιάννου (Χανίων)

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ψαθόγιαννος από την κοινότητα Μανολιοπούλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπαμπιόλος αποσπάται από την κοινότητα Μανολιοπούλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπαμπιόλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Ο οικισμός Ψαθόγιαννος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Η κοινότητα καταργείται