ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίας Κυριακής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγία Κυριακή

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Αγίας Κυριακής (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Αγίας Παρασκευής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγία Παρασκευή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Αχιλλείου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 219Α - 13/10/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Αχίλλειος από την κοινότητα Ψαράδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πύλη αποσπάται από την κοινότητα Ψαράδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δασερή αποσπάται από την κοινότητα Ψαράδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Αγίου Αχιλλείου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Αγίου Αχιλλείου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

19/03/1961

Ο οικισμός Δασερή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Αχίλλειος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Ο οικισμός Πύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγραπιδεών (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγραπιδιές από την κοινότητα Αετού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγραπιδιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αετομηλίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 327Α - 16/08/1939

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κονίτσης του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Φλωρίνης

Κ. Αετομηλίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 327Α - 16/08/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Κονίτσης του νομού Ιωαννίνων

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Αετομηλίτσης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Αετού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αετός

Ο οικισμός Γκόρισκον προσαρτάται στην κοινότητα Αετού

ΦΕΚ 80Α - 27/05/1922

Ο οικισμός Σπάντσα αποσπάται από την κοινότητα Εξίσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Σπάντσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φανός

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Γκόρισκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγραπιδιές

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Ο οικισμός Αγραπιδιές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγραπιδεών

ΦΕΚ 104Α - 29/04/1933

Ο οικισμός Φανός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φανού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αετού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αετού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αετός από την κοινότητα Αετού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγραπιδιές αποσπάται από την κοινότητα Αγραπιδεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτόνερα αποσπάται από την κοινότητα Βαλτονέρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από την κοινότητα Πεδινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλήθρον αποσπάται από την κοινότητα Σκλήθρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόγεια αποσπάται από την κοινότητα Ασπρογείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περικοπή αποσπάται από την κοινότητα Ασπρογείων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Περικοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Ο οικισμός Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Ο οικισμός Σκλήθρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Ο οικισμός Βαλτόνερα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Ο οικισμός Αγραπιδιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Ο οικισμός Λιμνοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Ο οικισμός Ασπρόγεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αναργύρων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανάργυροι από την κοινότητα Σκλήθρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αντιγόνου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 493Α - 17/11/1939

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Εορδαίας του νομού Κοζάνης και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Αντιγόνου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 493Α - 17/11/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Εορδαίας του νομού Κοζάνης

ΦΕΚ 253Α - 12/10/1949

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αντιγονείας

Κ. Αντιγονείας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 253Α - 12/10/1949

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αντιγόνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αντίγονος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλώτα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Γκορίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκορίτσα

Ο οικισμός Τούμινετς προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Γκορίτσης

18/12/1920

Ο οικισμός Γκορίτσα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Μαρίνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Γκορίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Γκορίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Γκορίτσης

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Γκλομποτσάνη αποσπάται από την κοινότητα Γκλομποτσάνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Γκορίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Γκορίτσης

16/05/1928

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Γκλομποτσάνη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τούμινετς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Γκορίτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Γκορίτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρίνης της κοινότητας καταργείται.


Κ. Άνω Κάλενικ (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Κάλενικ

Ο οικισμός Κάτω Κάλενικ προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Κάλενικ

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Άνω Κάλενικ της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Καληνίκη

Ο οικισμός Κάτω Κάλενικ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Καληνίκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Καληνίκης

Κ. Άνω Καληνίκης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Κάλενικ

ΦΕΚ 48Α - 31/03/1928

Ο οικισμός Κάτω Καληνίκη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Καληνίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άνω Καληνίκη της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Καλλινίκη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άνω Καλλινίκης

Κ. Άνω Καλλινίκης (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άνω Καληνίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Καλλινίκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Κλεστίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Κλέστινα

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Άνω Κλέστινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Κλειναί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Κλεινών

Κ. Άνω Κλεινών (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Κλεστίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Κλειναί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Κόττορι (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Κόττορι

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Άνω Κόττορι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Υδρούσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Υδρούσης

Κ. Άνω Υδρούσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Κόττορι

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άνω Υδρούσα της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Υδρούσσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άνω Υδρούσσης

Κ. Άνω Υδρούσσης (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άνω Υδρούσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Υδρούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Νεβολιάνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Νεβόλιανη

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Άνω Νεβόλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκοπιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκοπιάς

Κ. Σκοπιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Νεβολιάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αποσκέπου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Απόσκεπος

ΦΕΚ 106Α - 18/05/1919

Ο οικισμός Απόσκεπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστορίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρμενοχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρμενοχώριον

Ο οικισμός Λάζενη προσαρτάται στην κοινότητα Αρμενοχωρίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Φλωρίνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρμενοχωρίου

ΦΕΚ 66Α - 04/05/1922

Ο οικισμός Λάζενη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάζενης

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Φλωρίνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσονησίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρμενοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρμένσκου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρμένσκον

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αρμένσκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άλωνας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άλωνα

Κ. Άλωνα (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρμένσκου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άλωνας της κοινότητας διορθώνεται σε Άλωνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αλώνων

Κ. Αλώνων (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άλωνα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άλωνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασπροκκλησιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ασπροκκλησιά

Ο οικισμός Σκράπαρη προσαρτάται στην κοινότητα Ασπροκκλησιάς

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σκράπαρη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπρονέρι

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Ασπροκκλησιάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Αυγής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 104Α - 29/04/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αυγή από την κοινότητα Πενταβρύσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Αυγής (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Βαλτονέρων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλτόνερα από την κοινότητα Πεδινού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλτόνερα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαμπελίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βαμπέλι

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Βαμπέλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μοσχοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μοσχοχωρίου

Κ. Μοσχοχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαμπελίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μοσχοχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Μοσχοχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρυσταλλοπηγής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρτολώμ (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βαρτολώμ

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Βαρτολώμ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαρθολωμαίος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαρθολωμαίου

Κ. Βαρθολωμαίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαρτολώμ

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Βαρθολωμαίος της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Βαρθολομαίος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Βαρθολομαίου

Κ. Αγίου Βαρθολομαίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαρθολωμαίου

ΦΕΚ 194Α - 21/09/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Βεύης αποσπάται από την κοινότητα Βεύης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Βεύης της κοινότητας διορθώνεται σε Σταθμός Βεύης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βαρθολομαίος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Ο οικισμός Σταθμός Βεύης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαψωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βαψώρι

Ο οικισμός Καλύβια Βίτσου προσαρτάται στην κοινότητα Βαψωρίου

18/12/1920

Ο οικισμός Καλύβια Βίτσου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Βαψωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Βερνικίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βερνίκι

16/05/1928

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Βερνίκι της κοινότητας καταργείται.


Κ. Βιδόβας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βιδόβα

16/05/1928

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Βιδόβα της κοινότητας καταργείται.


Κ. Βογατσικού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βογατσικόν

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Βογατσικού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Βοσταράνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βοσταράνη

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Βοσταράνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελίτη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελίτης

Κ. Μελίτης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βοσταράνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελίτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουρβουτσικού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βουρβουτσικόν

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Βουρβουτσικόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Επταχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Επταχωρίου

Κ. Επταχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βουρβουτσικού

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Επταχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Βύρμπενης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βύρμπενη

Ο οικισμός Πετοράκι προσαρτάται στην κοινότητα Βύρμπενης

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Βύρμπενη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιτιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ιτιάς

Κ. Ιτιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βύρμπενης

ΦΕΚ 48Α - 31/03/1928

Ο οικισμός Πετοράκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετορακίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ιτιά της κοινότητας διορθώνεται σε Ιτέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ιτέας

Κ. Ιτέας (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ιτιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βύσανης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βύσανη

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Βύσανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Βυσσινιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βυσσινιάς

Κ. Βυσσινιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βύσανης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βυσσινιά της κοινότητας διορθώνεται σε Βυσσινέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βυσσινέας

Κ. Βυσσινέας (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βυσσινιάς

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Βυσσινέας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Βυτσίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βύτσιστα

Ο οικισμός Ζαμπύρδενη προσαρτάται στην κοινότητα Βυτσίστης

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Ζαμπύρδενη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελάνθιον

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βύτσιστα στον οικισμό Μελάνθιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελανθίου

Κ. Μελανθίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βυτσίστης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μελανθίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Γαβρεσίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γαβρέσι

ΦΕΚ 39Α - 15/02/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Γαβρέσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Γάβρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γάβρου

Κ. Γάβρου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαβρεσίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Γάβρου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Γέρμαν (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γέρμαν

Ο οικισμός Καλύβια Γέρμαν προσαρτάται στην κοινότητα Γέρμαν

Ο οικισμός Αχίλλειον προσαρτάται στην κοινότητα Γέρμαν

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νιβίστης

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Γέρμαν της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γερμανός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Γερμανού

Κ. Αγίου Γερμανού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γέρμαν

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καλύβια Γέρμαν της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλύβια Αγίου Γερμανού

16/05/1928

Ο οικισμός Καλύβια Αγίου Γερμανού της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σιάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Γερμανού

16/10/1940

Ο οικισμός Σιάκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Αγίου Γερμανού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Αγίου Γερμανού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γερμανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιαννοβαίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γιαννοβαίνη

Ο οικισμός Λειβάδι προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννοβαίνης

Ο οικισμός Ζαγάρι προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννοβαίνης

ΦΕΚ 106Α - 18/05/1919

Ο οικισμός Όμοτσκον αποσπάται από την κοινότητα Καλεβίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Λειβάδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ζαγάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Ζαχαρίας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Όμοτσκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιβαδοτόπι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γιαννοχωρίου

Κ. Γιαννοχωρίου (Φλωρίνης)

Ο οικισμός Γιαννοβαίνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Γιαννοχώρι

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιαννοβαίνης

ΦΕΚ 366Α - 04/10/1929

Ο οικισμός Μονόπυλον αποσπάται από την κοινότητα Μονοπύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Ο οικισμός Μονόπυλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονοπύλου

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Ζαχαρίας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πεύκος της κοινότητας Πεύκου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Γιαννοχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Γκαλίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκάλιστα

Ο οικισμός Ραδιγκόσδη προσαρτάται στην κοινότητα Γκαλίστης

Ο οικισμός Δρανίτσι προσαρτάται στην κοινότητα Γκαλίστης

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Δρανίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκρέντσης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Γκάλιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ωμορφοκκλησιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ωμορφοκκλησιάς

Κ. Ωμορφοκκλησιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκαλίστης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ραδιγκόσδη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Άννα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ωμορφοκκλησιά της κοινότητας διορθώνεται σε Ομορφοκκλησιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ομορφοκκλησιάς

Κ. Ομορφοκκλησιάς (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ωμορφοκκλησιάς

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Ομορφοκκλησιάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Γκέρλιανης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκέρλιανη

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γκέρλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Χιονάτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χιονάτου

Κ. Χιονάτου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκέρλιανης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Χιονάτου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Γκλομποτσάνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκλομποτσάνη

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Γκλομποτσάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Γκορίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκορνιτσόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκορνίτσοβον

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Γκορνίτσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κέλλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κέλλης

Κ. Κέλλης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκορνιτσόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κέλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκρασδενίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκράσδενι

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Τσέρνα αποσπάται από την κοινότητα Ραχώβης, Ορόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρακίτσκα αποσπάται από την κοινότητα Ρακίτσκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σούετς αποσπάται από την κοινότητα Ρακίτσκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τέρνα (Τύρνοβον Βιγλίτσης) αποσπάται από την κοινότητα Ρακίτσκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζαγραδέτσι αποσπάται από την κοινότητα Ρακίτσκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ομέχοβον προσαρτάται στην κοινότητα Γκρασδενίου

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Γκράσδενι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βροντερό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βροντερού

Κ. Βροντερού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκρασδενίου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τέρνα (Τύρνοβον Βιγλίτσης) της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγκαθωτόν

16/05/1928

Ο οικισμός Ζαγραδέτσι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρακίτσκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σούετς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσέρνα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ομέχοβον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Βροντερού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Βροντερού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Ο οικισμός Πυξός αποσπάται από την κοινότητα Πυξού και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Αγκαθωτόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πυξός της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βροντερό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκρέντσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκρέντση

Ο οικισμός Τσούκα προσαρτάται στην κοινότητα Γκρέντσης

ΦΕΚ 106Α - 18/05/1919

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεστραμίου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Δρανίτσι αποσπάται από την κοινότητα Γκαλίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γκρέντση της κοινότητας μετονομάζεται σε Φτελιά

Ο οικισμός Δρανίτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρανοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φτελιάς

Κ. Φτελιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκρέντσης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Φτελιάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Γκυρέντσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκυρέντση

ΦΕΚ 69Β - 05/11/1919

Ο οικισμός Γκυρέντση της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορησός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορησού

Κ. Κορησού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 69Β - 05/11/1919

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκυρέντσης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κορησού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Γραμμόστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γράμμοστα από την κοινότητα Σλημνίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Γράμμοστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άργους Ορεστικού

Η κοινότητα καταργείται

Κ. Γράμμου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γράμμος από την κοινότητα Άργους Ορεστικού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γράμμος της κοινότητας διορθώνεται σε Γράμος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γράμου

Κ. Γράμου (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γράμμου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Γράμου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Δέμπενης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δέμπενη

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Δέμπενη της κοινότητας μετονομάζεται σε Δενδροχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δενδροχωρίου

Κ. Δενδροχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δέμπενης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Δενδροχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Δισπηλίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 400Α - 16/09/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δισπήλιον από το δήμο Καστοριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Δισπηλίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Δοβρολίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δροβόλιστα

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Δροβόλιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλοχωρίου

Κ. Καλοχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δοβρολίστης

ΦΕΚ 66Α - 19/04/1927

Ο οικισμός Τσαρτσίστα προσαρτάται στην κοινότητα Καλοχωρίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Καλοχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Δρανοβαίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δρανοβαίνη

ΦΕΚ 39Α - 15/02/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Δρανοβαίνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρανιώνας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρανιώνος

Κ. Κρανιώνος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δρανοβαίνης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κρανιώνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρανιώνος

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κρανιώνος (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Έζερετς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Έζερετς

Ο οικισμός Λοβράδες προσαρτάται στην κοινότητα Έζερετς

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Έζερετς της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετροπουλάκι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετροπουλακίου

Κ. Πετροπουλακίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Έζερετς

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Λοβράδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκιερόν

16/10/1940

Ο οικισμός Σκιερόν της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μελάνθιον της κοινότητας Μελανθίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πετροπουλακίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Ελατιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 295Α - 07/09/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελατιά από την κοινότητα Δροσοπηγής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 395Α - 15/11/1934

Ο οικισμός Ελατιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δροσοπηγής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελλέβης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Έλλεβη

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Έλλεβη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λακκιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λακκιάς

Κ. Λακκιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ελλέβης

ΦΕΚ 226Α - 10/10/1988

Ο οικισμός Λακκιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεβαία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λεβαίας

Κ. Λεβαίας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 226Α - 10/10/1988

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λακκιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεβαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλώτα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εξίσου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Εξίσου

Ο οικισμός Σπάντσα προσαρτάται στην κοινότητα Εξίσου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Γκιούλεντς αποσπάται από την κοινότητα Λιουμπετίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 80Α - 27/05/1922

Ο οικισμός Σπάντσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αετού

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Εξίσου της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξινό Νερό

Ο οικισμός Γκιούλεντς της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδώνας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξινού Νερού

Κ. Ξινού Νερού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Εξίσου

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Ο οικισμός Ροδώνας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροδώνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξινό Νερό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζαγοριτσάνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζαγοριτσάνη

Ο οικισμός Μποέμιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Ζαγοριτσάνης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Μποέμιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βέργα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ζαγοριτσάνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Βασιλειάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βασιλειάδος

Κ. Βασιλειάδος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαγοριτσάνης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Βασιλειάδος (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Ζαμπύρδανης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζαμπύρδανη

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Ζαμπύρδανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λόφοι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λόφων

Κ. Λόφων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαμπύρδανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λόφοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζελεγκόσδης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζελεγκόσδη

Ο οικισμός Μπρέστενη προσαρτάται στην κοινότητα Ζελεγκόσδης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ζελεγκόσδη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεντάβρυσον

Ο οικισμός Μπρέστενη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρύα Νερά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πενταβρύσου

Κ. Πενταβρύσου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζελεγκόσδης

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Ο οικισμός Κρύα Νερά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αυγή

ΦΕΚ 104Α - 29/04/1933

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αυγής

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πενταβρύσου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Ζελενιτσίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζελενίτσιον (Ζέλενιτς)

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι προσαρτάται στην κοινότητα Ζελενιτσίου

Ο οικισμός Ρούδνικ προσαρτάται στην κοινότητα Ζελενιτσίου

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιμνοχώρι

ΦΕΚ 215Α - 28/06/1926

Ο οικισμός Ρούδνικ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρούδνικ

ΦΕΚ 39Α - 12/03/1927

Ο οικισμός Ρούδνικ αποσπάται από την κοινότητα Ρούδνικ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ζελενίτσιον (Ζέλενιτς) της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκλήθρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκλήθρου

Κ. Σκλήθρου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζελενιτσίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ρούδνικ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανάργυροι

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Ο οικισμός Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αναργύρων

ΦΕΚ 295Α - 07/09/1934

Ο οικισμός Λιμνοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιμνοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκλήθρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζελήνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζελήνη

Ο οικισμός Μανιάκοι προσαρτάται στην κοινότητα Ζελήνης

Ο οικισμός Ίζγλιμπι προσαρτάται στην κοινότητα Ζελήνης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Ίζγλιμπι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποριά

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Ζελήνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Χιλιόδενδρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χιλιοδένδρου

Κ. Χιλιοδένδρου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζελήνης

ΦΕΚ 65Α - 13/02/1934

Ο οικισμός Ποριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποριάς

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Χιλιοδένδρου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Ζελόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζέλοβον

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ζέλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανταρτικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανταρτικού

Κ. Ανταρτικού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζελόβου

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Ανταρτικού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Ανταρτικού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 206Α - 21/11/1967

Ο οικισμός Τρίγωνον αποσπάται από την κοινότητα Τριγώνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρίγωνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Ο οικισμός Ανταρτικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζερβενίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζέρβενι

ΦΕΚ 39Α - 15/02/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ζέρβενι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αντώνιος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Αντωνίου

Κ. Αγίου Αντωνίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζερβενίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Αγίου Αντωνίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Ζούζιλτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζούζιλτσα

Ο οικισμός Δόλιανη προσαρτάται στην κοινότητα Ζούζιλτσης

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Δόλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζευγοστάσιον

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ζούζιλτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σπήλαια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σπηλαίων

Κ. Σπηλαίων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζούζιλτσης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Σπηλαίων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Ζούζουλης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 247Α - 14/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζούζουλη από την κοινότητα Ψέλτσκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Ζούζουλης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Ζουπανίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζουπάνιστα

Ο οικισμός Ορμάν προσαρτάται στην κοινότητα Ζουπανίστης

Ο οικισμός Τίκβενη προσαρτάται στην κοινότητα Ζουπανίστης

ΦΕΚ 14Α - 15/01/1926

Ο οικισμός Τίκβενη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσετιρακίου

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Ζουπάνιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Λεύκη

Ο οικισμός Ορμάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Λεύκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Λεύκης

Κ. Άνω Λεύκης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζουπανίστης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Άνω Λεύκης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Καλεβίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλέβιστα

Ο οικισμός Όμοτσκον προσαρτάται στην κοινότητα Καλεβίστης

ΦΕΚ 106Α - 18/05/1919

Ο οικισμός Όμοτσκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννοβαίνης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Καλέβιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλή Βρύση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλής Βρύσης

Κ. Καλής Βρύσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλεβίστης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Καλής Βρύσης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Καμπανίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καμπάνιστα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Καμπάνιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρώτη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πρώτης

Κ. Πρώτης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καμπανίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρώτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καπεστίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καπέστιτσα

16/05/1928

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Καπέστιτσα της κοινότητας καταργείται.


Κ. Καστορίας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καστορία

Ο οικισμός Παλαιόν Τσιφλίκιον προσαρτάται στην κοινότητα Καστορίας

ΦΕΚ 106Α - 18/05/1919

Ο οικισμός Φωτίνιστα αποσπάται από την κοινότητα Τσερεσνίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λίτσιστα αποσπάται από την κοινότητα Τσερεσνίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δοκωνάκοι (Δουπιάκοι) αποσπάται από την κοινότητα Σδράλτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρεπενή αποσπάται από την κοινότητα Μαυρόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαύροβον αποσπάται από την κοινότητα Μαυρόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Απόσκεπος αποσπάται από την κοινότητα Αποσκέπου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σέτομα αποσπάται από την κοινότητα Σετόμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 211Α - 24/09/1919

Ο οικισμός Μαύροβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυρόβου

ΦΕΚ 20Α - 15/02/1922

Ο οικισμός Φωτίνιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυρόβου

Ο οικισμός Κρεπενή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυρόβου

Ο οικισμός Λίτσιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυρόβου

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Δοκωνάκοι (Δουπιάκοι) της κοινότητας μετονομάζεται σε Δισπήλιον

Ο οικισμός Σέτομα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεφαλάρι

16/05/1928

Ο οικισμός Παλαιόν Τσιφλίκιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 139Α - 09/04/1929

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καστοριάς

Δ. Καστοριάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 139Α - 09/04/1929

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καστορίας

ΦΕΚ 400Α - 16/09/1936

Ο οικισμός Δισπήλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δισπηλίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Δ. Καστοριάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Κάτω Καληνίκης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 48Α - 31/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Καληνίκη από την κοινότητα Άνω Καληνίκης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάτω Καληνίκη της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Καλλινίκη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κάτω Καλλινίκης

Κ. Κάτω Καλλινίκης (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάτω Καληνίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Καλλινίκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κάτω Κλεινών (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Κλειναί από την κοινότητα Κάτω Κλεινών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρίτας αποσπάται από την κοινότητα Ακρίτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλλινίκη αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καλλινίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κλειναί αποσπάται από την κοινότητα Άνω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εθνικόν αποσπάται από την κοινότητα Εθνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλλινίκη αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Καλλινίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλαδορράχη αποσπάται από την κοινότητα Κλαδορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίμησις της Θεοτόκου αποσπάται από την κοινότητα Κλαδορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρατερόν αποσπάται από την κοινότητα Κρατερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Μεσοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Καύκασος αποσπάται από την κοινότητα Νέου Καυκάσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από την κοινότητα Νίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από την κοινότητα Παρορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυπλάτανο αποσπάται από την κοινότητα Πολυπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Εθνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Κρατερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Πολυπλάτανο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Κάτω Κλειναί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Κλαδορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Κάτω Καλλινίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Κοίμησις της Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Άνω Κλειναί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Άνω Καλλινίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Νέος Καύκασος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Ακρίτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κάτω Κλεστίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Κλέστινα

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Κάτω Κλέστινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Κλειναί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Κλεινών

Κ. Κάτω Κλεινών (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Κλεστίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Κλειναί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Κόττορι (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Κόττορι

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κάτω Κόττορι της κοινότητας μετονομάζεται σε Υδρούσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Υδρούσης

Κ. Υδρούσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Κόττορι

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Υδρούσα της κοινότητας διορθώνεται σε Υδρούσσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Υδρούσσης

Κ. Υδρούσσης (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Υδρούσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Υδρούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλαδοράπης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κλαδοράπη

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Κλαδοράπη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλαδοράχη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κλαδοράχης

Κ. Κλαδοράχης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κλαδοράπης

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Κλαδοράχη της κοινότητας διορθώνεται σε Κλαδορράχη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κλαδορράχης

Κ. Κλαδορράχης (Φλωρίνης)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κλαδοράχης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κοίμησις της Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλαδορράχης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλαδορράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Ο οικισμός Κοίμησις της Θεοτόκου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλαμπουσίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κλαμπουσίστα

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Κλαμπουσίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυπλάτανο

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυπλατάνου

Κ. Πολυπλατάνου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κλαμπουσίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολυπλάτανο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλεισούρας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κλεισούρα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παναγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλεισούρας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κλεισούρας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Κλεισούρας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 188Α - 28/08/1950

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Κλεισούρας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 188Α - 28/08/1950

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης


Κ. Κομανιτσόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κομανίτσοβον

Ο οικισμός Τσιρίλοβον προσαρτάται στην κοινότητα Κομανιτσόβου

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Κομανίτσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιθιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λιθιάς

Κ. Λιθιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κομανιτσόβου

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Ο οικισμός Τσιρίλοβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσιριλόβου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Λιθιάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Κονδορόπης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κονδορόπη από την κοινότητα Τειχειού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κονδορόπης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Κορτσίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κόρτσιστα

Ο οικισμός Νοβοσέλο προσαρτάται στην κοινότητα Κορτσίστης

Ο οικισμός Τέρτσικας προσαρτάται στην κοινότητα Κορτσίστης

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Τέρτσικας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτσκου

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Κόρτσιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυάνεμον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυανέμου

Κ. Πολυανέμου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κορτσίστης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Νοβοσέλο της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορφούλα

ΦΕΚ 92Α - 10/03/1939

Ο οικισμός Κορφούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κομνηνάδων

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πολυανέμου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Κοτελτσίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοτέλτσι

Ο οικισμός Δράνοβον προσαρτάται στην κοινότητα Κοτελτσίου

Ο οικισμός Τούχουλη προσαρτάται στην κοινότητα Κοτελτσίου

ΦΕΚ 106Α - 18/05/1919

Ο οικισμός Τούχουλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεστραμίου

Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεστραμίου

ΦΕΚ 74Α - 31/03/1920

Ο οικισμός Μυροσλάβιστα αποσπάται από την κοινότητα Σλατίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από την κοινότητα Νεστραμίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Κοτέλτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοτύλη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοτύλης

Κ. Κοτύλης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοτελτσίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Δράνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Γλυκονέρι

Ο οικισμός Μυροσλάβιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυροβλήτης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πριόνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοτύλης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κοτύλης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Κουτσκοβαίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουτσκοβαίνη

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Κουτσκοβαίνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέρασμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περάσματος

Κ. Περάσματος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουτσκοβαίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέρασμα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κραπεστίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κραπέστινα

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Κραπέστινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ατραπός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ατραπού

Κ. Ατραπού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κραπεστίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ατραπός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρουσουράτης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κρουσουράτη

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Κρουσουράτη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχλάδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αχλάδας

Κ. Αχλάδας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρουσουράτης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Γιουρούκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχλάδας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Αχλάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχλάδας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Αχλάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Ο οικισμός Γιουρούκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κωνομπλάτης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κωνομπλάτη

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κωνομπλάτη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακροχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακροχωρίου

Κ. Μακροχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κωνομπλάτης

ΦΕΚ 351Α - 21/09/1929

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μακροχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Κωσταραζίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κωσταράζι

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κωσταραζίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Κωστενετσίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κωστενέτσι

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Κωστενέτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιεροπηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ιεροπηγής

Κ. Ιεροπηγής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κωστενετσίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Ιεροπηγής (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Λάγγας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λάγγα

Ο οικισμός Σκούμτσικον προσαρτάται στην κοινότητα Λάγγας

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Σκούμτσικον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουμτσίκου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λάγγα της κοινότητας διορθώνεται σε Λάγκα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λάγκας

Κ. Λάγκας (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λάγγας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Λάγκας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Λάγενης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λάγενη

Ο οικισμός Καλύβια Λάγενης προσαρτάται στην κοινότητα Λάγενης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Λάγενη της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριανταφυλλιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριανταφυλλιάς

Κ. Τριανταφυλλιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λάγενης

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καλύβια Λάγενης της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλύβια Τριανταφυλλιάς

16/05/1928

Ο οικισμός Καλύβια Τριανταφυλλιάς της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τριανταφυλλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Τριανταφυλλέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τριανταφυλλέας

Κ. Τριανταφυλλέας (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τριανταφυλλιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τριανταφυλλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάγκας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λάγκα

Ο οικισμός Δρένοβον προσαρτάται στην κοινότητα Λάγκας

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Δρένοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρανιές

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Λάγκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρολίμνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μικρολίμνης

Κ. Μικρολίμνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λάγκας

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Μικρολίμνης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Μικρολίμνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

19/03/1961

Ο οικισμός Κρανιές της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάζενης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 66Α - 04/05/1922

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάζενη από την κοινότητα Αρμενοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Λάζενη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσονήσι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσονησίου

Κ. Μεσονησίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λάζενης

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Φλωρίνης αποσπάται από την κοινότητα Αρμενοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Φλωρίνης της κοινότητας διορθώνεται σε Σταθμός

05/04/1981

Ο οικισμός Σταθμός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μεσονήσι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσονήσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαμπανίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λαμπάνιτσα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Λαμπάνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Δημήτριος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Δημητρίου

Κ. Αγίου Δημητρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λαμπανίτσης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Αγίου Δημητρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Λεσκοβίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 74Α - 31/03/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεσκοβίτσα από την κοινότητα Πεσοσνίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Λεσκοβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεπτοκαρυές

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λεπτοκαρυών

Κ. Λεπτοκαρυών (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λεσκοβίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεπτοκαρυές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεχόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λέχοβον

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Λεχόβου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Λεχόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 21Α - 18/01/1951

Ο οικισμός Χειμάδι αποσπάται από την κοινότητα Ασπρογείων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Λέχοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηρωϊκόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηρωϊκού

Κ. Ηρωϊκού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λεχόβου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Ηρωϊκόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Λέχοβον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λεχόβου

Κ. Λεχόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ηρωϊκού

05/04/1981

Ο οικισμός Χειμάδι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λέχοβον της κοινότητας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λέχοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιμνοχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 295Α - 07/09/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιμνοχώρι από την κοινότητα Σκλήθρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιμνοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιουμπετίνου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιουμπέτινον

Ο οικισμός Νοβοσέλι προσαρτάται στην κοινότητα Λιουμπετίνου

Ο οικισμός Κάτω Νεβολιάνη προσαρτάται στην κοινότητα Λιουμπετίνου

Ο οικισμός Γκιούλεντς προσαρτάται στην κοινότητα Λιουμπετίνου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Γκιούλεντς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εξίσου

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Νοβοσέλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Κώμη

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Λιουμπέτινον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεδινόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πεδινού

Κ. Πεδινού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιουμπετίνου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κάτω Νεβολιάνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαλτόνερα

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Ο οικισμός Βαλτόνερα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλτονέρων

16/10/1940

Ο οικισμός Νέα Κώμη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λοσνίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λόσνιτσα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Λόσνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γέρμας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γέρμα

Κ. Γέρμα (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λοσνίτσης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Γέρμα (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Μανιάκη (Κοζάνης)

ΦΕΚ 493Α - 17/11/1939

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Εορδαίας του νομού Κοζάνης και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Μανιάκη (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 493Α - 17/11/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Εορδαίας του νομού Κοζάνης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μανιάκη της κοινότητας διορθώνεται σε Μανιάκιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μανιακίου

Κ. Μανιακίου (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μανιάκη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μανιάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλώτα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυρόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαύροβον

Ο οικισμός Κρεπενή προσαρτάται στην κοινότητα Μαυρόβου

ΦΕΚ 106Α - 18/05/1919

Ο οικισμός Κρεπενή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστορίας

Ο οικισμός Μαύροβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστορίας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 211Α - 24/09/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαύροβον από την κοινότητα Καστορίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 20Α - 15/02/1922

Ο οικισμός Φωτίνιστα αποσπάται από την κοινότητα Καστορίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρεπενή αποσπάται από την κοινότητα Καστορίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λίτσιστα αποσπάται από την κοινότητα Καστορίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Φωτίνιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φωτεινή

Ο οικισμός Λίτσιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυκάρπη

ΦΕΚ 15Α - 25/01/1927

Ο οικισμός Πολυκάρπη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολυκάρπης

ΦΕΚ 66Α - 19/04/1927

Ο οικισμός Φωτεινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυκάρπης

16/05/1928

Ο οικισμός Κρεπενή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μαύροβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυροχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαυροχωρίου

Κ. Μαυροχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαυρόβου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μαυροχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Μαχαλά (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαχαλάς

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Μαχαλάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Τροπαιούχος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τροπαιούχου

Κ. Τροπαιούχου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαχαλά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τροπαιούχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μελίτης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος από την κοινότητα Νεοχωρακίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Αχλάδα αποσπάται από την κοινότητα Αχλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιουρούκι αποσπάται από την κοινότητα Αχλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από την κοινότητα Αχλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεύη αποσπάται από την κοινότητα Βεύης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφοι αποσπάται από την κοινότητα Λόφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίτη αποσπάται από την κοινότητα Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαίστρα αποσπάται από την κοινότητα Παλαίστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαγιάννης αποσπάται από την κοινότητα Παππαγιάννη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από την κοινότητα Σιταριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπός αποσπάται από την κοινότητα Σκοπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλαίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Παππαγιάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Βεύη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Άνω Αχλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Λόφοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Γιουρούκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Σκοπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Μελίτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μεσοκάμπου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 164Α - 06/08/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσόκαμπος από την κοινότητα Χασανόβου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα Χασανόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωρίου

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 104Α - 29/04/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσόκαμπος από την κοινότητα Μεσοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μηλίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μηλίτσα από την κοινότητα Αμπελοκήπων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μηλίτσης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Μοκραίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μόκραινη

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Μόκραινη της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαρικό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαρικού

Κ. Βαρικού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μοκραίνης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Βαρικού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Βαρικού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βαρικό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπανίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπάνιτσα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Μπανίτσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπανίτσης

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Μπάνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βεύη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βεύης

Κ. Βεύης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπανίτσης

ΦΕΚ 16Α - 10/02/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Μπανίτσης της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιδηροδρομικός Σταθμός Βεύης

ΦΕΚ 194Α - 21/09/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Βεύης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Βαρθολομαίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βεύη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπελκαμένης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπελκαμένη

Ο οικισμός Έλλοβον προσαρτάται στην κοινότητα Μπελκαμένης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπελκαμένη της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσοπηγή

Ο οικισμός Έλλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελατιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσοπηγής

Κ. Δροσοπηγής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπελκαμένης

ΦΕΚ 295Α - 07/09/1934

Ο οικισμός Ελατιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελατιάς

ΦΕΚ 395Α - 15/11/1934

Ο οικισμός Ελατιά αποσπάται από την κοινότητα Ελατιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Ελατιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπεσφίνας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπεσφίνα

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μπεσφίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σφήκα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σφήκας

Κ. Σφήκας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπεσφίνας

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Σφήκας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Σφήκας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Ο οικισμός Σφήκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρυών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπιτούσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπιτούσα

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μπιτούσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παρώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παρωρίου

Κ. Παρωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπιτούσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παρώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Παρόρειον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παρορείου

Κ. Παρορείου (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παρωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπλάτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπλάτση

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπλάτση της κοινότητας μετονομάζεται σε Οξυές

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οξυών

Κ. Οξυών (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπλάτσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Οξυές της κοινότητας διορθώνεται σε Οξυά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Οξυάς

Κ. Οξυάς (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Οξυών

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Οξυάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Μπορεσνίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπορέσνιτσα

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μπορέσνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαίστρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλαίστρας

Κ. Παλαίστρας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπορεσνίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαίστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπουφίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπούφι

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπούφι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακρίτας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ακρίτα

Κ. Ακρίτα (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουφίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακρίτας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπρενίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπρένιτσα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπρένιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βατοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βατοχωρίου

Κ. Βατοχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπρενίτσης

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Βατοχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Βατοχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βατοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρυσταλλοπηγής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεβέσκης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νέβεσκα

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Νέβεσκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νυμφαίον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νυμφαίου

Κ. Νυμφαίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεβέσκης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νυμφαίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεγοβάνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεγοβάνη

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Νεγοβάνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Φλάμπουρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φλαμπούρου

Κ. Φλαμπούρου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεγοβάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεγοτσάνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεγοτσάνη

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Νεγοτσάνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Νίκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νίκης

Κ. Νίκης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεγοτσάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέογρατ (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νέογρατ

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Νέογρατ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βέγορα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βεγόρων

Κ. Βεγόρων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νέογρατ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βέγορα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλώτα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοκάζης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεοκάζη

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Νεοκάζη της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεοχωράκι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νεοχωρακίου

Κ. Νεοχωρακίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεοκάζης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μελίτης

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέου Καυκάσου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 114Α - 06/05/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νέος Καύκασος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέος Καύκασος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νερέτης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νερέτη

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Νερέτη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυπόταμον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυποτάμου

Κ. Πολυποτάμου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νερέτης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολυπόταμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεστραμίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεστράμιον

Ο οικισμός Στέντσκον προσαρτάται στην κοινότητα Νεστραμίου

ΦΕΚ 106Α - 18/05/1919

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από την κοινότητα Γκρέντσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τούχουλη αποσπάται από την κοινότητα Κοτελτσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από την κοινότητα Κοτελτσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λίτσιστερ ή Πιπεριά προσαρτάται στην κοινότητα Νεστραμίου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοτελτσίου

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Νεστράμιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νέστωρ

Ο οικισμός Λίτσιστερ ή Πιπεριά της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστερά

Ο οικισμός Στέντσκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Στενά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Νέστορος

Κ. Αγίου Νέστορος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεστραμίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Άγιος Νέστωρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεστόριον

Ο οικισμός Τούχουλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεύκος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νεστορίου

Κ. Νεστορίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίου Νέστορος

ΦΕΚ 311Α - 05/07/1935

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεύκου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ταξιαρχών Τσούκας και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεστορίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Νεστορίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Νιβίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νίβιστα (Νίβιτσα)

Ο οικισμός Βίβανι (Βίνενι) προσαρτάται στην κοινότητα Νιβίστης

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Δρομπίκιστα αποσπάται από την κοινότητα Ραχώβης, Ορόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από την κοινότητα Γέρμαν και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Βίβανι (Βίνενι) της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύλη

Ο οικισμός Αχίλλειον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αχίλλειος

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δρομπίκιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασερή

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Νίβιστα (Νίβιτσα) της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψαράδες

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ψαράδων

Κ. Ψαράδων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νιβίστης

ΦΕΚ 219Α - 13/10/1927

Ο οικισμός Άγιος Αχίλλειος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Αχιλλείου

Ο οικισμός Πύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αχιλλείου

Ο οικισμός Δασερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αχιλλείου

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Ψαράδων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Ψαράδων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ψαράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Όροβνικ (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Όροβνικ

Ο οικισμός Μπούκοβον προσαρτάται στην κοινότητα Όροβνικ

ΦΕΚ 63Β - 09/10/1920

Ο οικισμός Όροβνικ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρυών

Κ. Καρυών (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 63Β - 09/10/1920

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Όροβνικ

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μπούκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Οξυά

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Καρυών (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Καρυών (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Ο οικισμός Σφήκα αποσπάται από την κοινότητα Σφήκας και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Σφήκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Οξυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Όσιανης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Όσιανη

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Όσιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Οινόη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οινόης

Κ. Οινόης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Όσιανης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Οινόης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Οσνίτσανης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Οσνίτσανη

Ο οικισμός Μαγγέλα προσαρτάται στην κοινότητα Οσνίτσανης

Ο οικισμός Μαρτσίστα προσαρτάται στην κοινότητα Οσνίτσανης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Μαγγέλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Περιβόλι

Ο οικισμός Μαρτσίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Περιβόλι

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Οσνίτσανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανόφυτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστανοφύτου

Κ. Καστανοφύτου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Οσνίτσανης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Καστανοφύτου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Όστιμα (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Όστιμα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Όστιμα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίγωνον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριγώνου

Κ. Τριγώνου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Όστιμα

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Τριγώνου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Τριγώνου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 206Α - 21/11/1967

Ο οικισμός Τρίγωνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανταρτικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Οψιρίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Οψίρινα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Οψίρινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Εθνικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εθνικού

Κ. Εθνικού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Οψιρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εθνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παπαζάνη (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παπαζάνης ή Ποπόζιανη

Ο οικισμός Σακούλεβον προσαρτάται στην κοινότητα Παπαζάνη

ΦΕΚ 74Α - 31/03/1920

Ο οικισμός Σακούλεβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σακουλέβου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Παπαζάνης ή Ποπόζιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Παπαγιάννης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παπαγιάννη

Κ. Παπαγιάννη (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παπαζάνη

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παπαγιάννης της κοινότητας διορθώνεται σε Παππαγιάννης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παππαγιάννη

Κ. Παππαγιάννη (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παπαγιάννη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παππαγιάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παπράτσκου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Παπράτσκον

Ο οικισμός Κάτω Παπράτσκον προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτσκου

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Τέρτσικας αποσπάται από την κοινότητα Κορτσίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Άνω Παπράτσκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Φτεριάς

Ο οικισμός Κάτω Παπράτσκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Φτεριάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φτεριάς

Κ. Φτεριάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παπράτσκου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Τέρτσικας της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακόντιον

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άνω Φτεριάς της κοινότητας διορθώνεται σε Πτεριά

Το όνομα του οικισμού Κάτω Φτεριάς της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Πτεριά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πτεριάς

Κ. Πτεριάς (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φτεριάς

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πτεριάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Πάτελι (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πάτελι

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Πάτελι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Παντελεήμων

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος

Κ. Αγίου Παντελεήμονος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πάτελι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πελαργού (Κοζάνης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Εορδαίας του νομού Κοζάνης και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Πελαργού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Εορδαίας του νομού Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πελαργός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλώτα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πελκάτης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 42Α - 20/02/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πελκάτη από την κοινότητα Σλημνίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Πελκάτη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μονόπυλον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μονοπύλου

Κ. Μονοπύλου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πελκάτης

ΦΕΚ 366Α - 04/10/1929

Ο οικισμός Μονόπυλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μονόπυλον από την κοινότητα Γιαννοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μονοπύλου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Δ. Περάσματος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πέρασμα από την κοινότητα Περάσματος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Βαρθολομαίος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βαρθολομαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός Βεύης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βαρθολομαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αμμοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Υδρούσσα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Υδρούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατραπός αποσπάται από την κοινότητα Ατραπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Δροσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολχική αποσπάται από την κοινότητα Κολχικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτοκαρυές αποσπάται από την κοινότητα Λεπτοκαρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυπόταμον αποσπάται από την κοινότητα Πολυποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριανταφυλλέα αποσπάται από την κοινότητα Τριανταφυλλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τροπαιούχος αποσπάται από την κοινότητα Τροπαιούχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδρούσσα αποσπάται από την κοινότητα Υδρούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπούρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Υδρούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Σταθμός Βεύης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Ατραπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Λεπτοκαρυές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Άγιος Βαρθολομαίος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Πολυπόταμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Κολχική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Τροπαιούχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Αμμοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Τριανταφυλλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Πέρασμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Άνω Υδρούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πεσοσνίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πεσόσνιτσα

Ο οικισμός Λεσκοβίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Πεσοσνίτσης

ΦΕΚ 74Α - 31/03/1920

Ο οικισμός Λεσκοβίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεσκοβίτσης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Πεσόσνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμμοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμμοχωρίου

Κ. Αμμοχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πεσοσνίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμμοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετέρσκου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πέτερσκον

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Πέτερσκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέτρες

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετρών

Κ. Πετρών (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πετέρσκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέτρες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετορακίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 48Α - 31/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πετοράκι από την κοινότητα Ιτιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Πετοράκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριπόταμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριποτάμων

Κ. Τριποτάμων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πετορακίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τριπόταμα της κοινότητας διορθώνεται σε Τριπόταμος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τριποτάμου

Κ. Τριποτάμου (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τριποτάμων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πεύκου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 311Α - 05/07/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πεύκος από την κοινότητα Νεστορίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πεύκου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Πευκοφύτου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 22Α - 30/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πευκόφυτον από την κοινότητα Χρυσής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πευκοφύτου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Πισιάκων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πισιάκοι από την κοινότητα Χρουπίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βιτάνι αποσπάται από την κοινότητα Χρουπίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρκόβιανα αποσπάται από την κοινότητα Χρουπίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Πισιάκοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμμουδάρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμμουδάρας

Κ. Αμμουδάρας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πισιάκων

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μαρκόβιανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαρκοχώρι

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βιτάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βοτάνι

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Αμμουδάρας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Πισοδερίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πισοδέριον

Ο οικισμός Καλύβια Πισοδερίου προσαρτάται στην κοινότητα Πισοδερίου

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Πισοδερίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Πισοδερίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

07/04/1951

Ο οικισμός Καλύβια Πισοδερίου της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βίγλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πισοδερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πισοδέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατέος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλατύ από την κοινότητα Λευκώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Πλατέος (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Πλατέος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλησεβίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλησεβίτσα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Πλησεβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κολχική

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κολχικής

Κ. Κολχικής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλησεβίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κολχική αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ποδοβίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ποδοβίστα

Ο οικισμός Τσερνολίστα προσαρτάται στην κοινότητα Ποδοβίστης

ΦΕΚ 247Α - 14/11/1919

Ο οικισμός Τσερνολίστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσερνολίστης

ΦΕΚ 39Α - 15/02/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ποδοβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χάλαρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαλάρων

Κ. Χαλάρων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ποδοβίστης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Χαλάρων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Πολυκάρπης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 15Α - 25/01/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πολυκάρπη από την κοινότητα Μαυρόβου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 66Α - 19/04/1927

Ο οικισμός Φωτεινή αποσπάται από την κοινότητα Μαυρόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 171Α - 29/05/1934

Ο οικισμός Φωτεινή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φωτεινής

ΦΕΚ 48Α - 11/02/1937

Ο οικισμός Φωτεινή αποσπάται από την κοινότητα Φωτεινής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πολυκάρπης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Ποριάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 65Α - 13/02/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ποριά από την κοινότητα Χιλιοδένδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ποριά της κοινότητας διορθώνεται σε Πορειά

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Ποριάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Πουστετσίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πούστετς

Ο οικισμός Ζυρνόσκα προσαρτάται στην κοινότητα Πουστετσίου

Ο οικισμός Λέσκα Πρεσπών προσαρτάται στην κοινότητα Πουστετσίου

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Το όνομα του οικισμού Ζυρνόσκα της κοινότητας διορθώνεται σε Ζαρόσκα

Ο οικισμός Σούλεν αποσπάται από την κοινότητα Σουλενίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Πούστετς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λέσκα Πρεσπών της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σούλεν της κοινότητας καταργείται.


Κ. Πρεκοπάνας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πρεκοπάνα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Πρεκοπάνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Περικοπή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περικοπής

Κ. Περικοπής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πρεκοπάνας

ΦΕΚ 166Α - 26/09/1972

Ο οικισμός Περικοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασπρογείων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πρεσπών (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λαιμός από την κοινότητα Λαιμού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Αχίλλειος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αχιλλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύλη αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αχιλλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γερμανός αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γερμανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίγωνον αποσπάται από την κοινότητα Ανταρτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανταρτικόν αποσπάται από την κοινότητα Ανταρτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροντερό αποσπάται από την κοινότητα Βροντερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οξυά αποσπάται από την κοινότητα Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλεών αποσπάται από την κοινότητα Λαιμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκώνας αποσπάται από την κοινότητα Λευκώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα Μικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πισοδέριον αποσπάται από την κοινότητα Πισοδερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα Πισοδερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από την κοινότητα Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από την κοινότητα Πρασίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαράδες αποσπάται από την κοινότητα Ψαράδων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρυσταλλοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Κρυσταλλοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώτας αποσπάται από την κοινότητα Κρυσταλλοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κρυσταλλοπηγής και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Πώπλης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πώπλη

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Στέρκοβον αποσπάται από την κοινότητα Ρούδαρυ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Πώπλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκώνας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λευκώνος

Κ. Λευκώνος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πώπλης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Στέρκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατύ

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατέος

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Λευκώνος (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Λευκώνος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρακίτσκης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρακίτσκα

Ο οικισμός Σούετς προσαρτάται στην κοινότητα Ρακίτσκης

Ο οικισμός Τέρνα (Τύρνοβον Βιγλίτσης) προσαρτάται στην κοινότητα Ρακίτσκης

Ο οικισμός Ζαγραδέτσι προσαρτάται στην κοινότητα Ρακίτσκης

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Ρακίτσκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκρασδενίου

Ο οικισμός Σούετς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκρασδενίου

Ο οικισμός Τέρνα (Τύρνοβον Βιγλίτσης) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκρασδενίου

Ο οικισμός Ζαγραδέτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκρασδενίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρακόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ράκοβον

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Ράκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρατερόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρατερού

Κ. Κρατερού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρακόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρατερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ράμπης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ράμπη

ΦΕΚ 26Α - 23/02/1922

Ο οικισμός Μέδοβον αποσπάται από την κοινότητα Ρούδαρυ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Ράμπη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαιμός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λαιμού

Κ. Λαιμού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ράμπης

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μέδοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλιώνας

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Λαιμού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Λαιμού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 253Α - 12/10/1949

Ο οικισμός Μηλιώνας της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλεών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαιμός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πρεσπών

Ο οικισμός Μηλεών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραχώβης, Ορόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ράχωβα

Ο οικισμός Τσέρνα προσαρτάται στην κοινότητα Ραχώβης, Ορόβου

Ο οικισμός Δρομπίκιστα προσαρτάται στην κοινότητα Ραχώβης, Ορόβου

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Δρομπίκιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νιβίστης

Ο οικισμός Τσέρνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκρασδενίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ράχωβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πυξός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πυξού

Κ. Πυξού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ραχώβης, Ορόβου

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Πυξού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Πυξού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Ο οικισμός Πυξός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βροντερού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρέβανης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρέβανη

Ο οικισμός Ζέλεγκραδ προσαρτάται στην κοινότητα Ρέβανης

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Ρέβανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Διποταμιά

Ο οικισμός Ζέλεγκραδ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσόβραχον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διποταμιάς

Κ. Διποταμιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρέβανης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Διποταμιάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Ροδώνος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ροδώνας από την κοινότητα Ξινού Νερού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρόσνας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρόσνα

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Ρόσνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιταργιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σιταργιάς

Κ. Σιταργιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρόσνας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σιταργιά της κοινότητας διορθώνεται σε Σιταριά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σιταριάς

Κ. Σιταριάς (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σιταργιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρούδαρυ (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρούδαρυ

Ο οικισμός Μέδοβον προσαρτάται στην κοινότητα Ρούδαρυ

Ο οικισμός Στέρκοβον προσαρτάται στην κοινότητα Ρούδαρυ

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Στέρκοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πώπλης

ΦΕΚ 26Α - 23/02/1922

Ο οικισμός Μέδοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ράμπης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ρούδαρυ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρούδαρυ

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Καλλιθέας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Καλλιθέας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρούδνικ (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 215Α - 28/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρούδνικ από την κοινότητα Ζελενιτσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 39Α - 12/03/1927

Ο οικισμός Ρούδνικ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζελενιτσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρούλιας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρούλια

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ρούλια της κοινότητας μετονομάζεται σε Κατωχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κατωχωρίου

Κ. Κατωχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρούλιας

ΦΕΚ 421Α - 02/12/1932

Ο οικισμός Κατωχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κώτας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κώτα

Κ. Κώτα (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 421Α - 02/12/1932

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κατωχωρίου

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Κώτα (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Κώτα (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κώτας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρυσταλλοπηγής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σακουλέβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 74Α - 31/03/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σακούλεβον από την κοινότητα Παπαζάνη και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σακούλεβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαρίνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαρίνης

Κ. Μαρίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σακουλέβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σδράλτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σδράλτση

Ο οικισμός Δοκωνάκοι (Δουπιάκοι) προσαρτάται στην κοινότητα Σδράλτσης

Ο οικισμός Σλήμιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Σδράλτσης

ΦΕΚ 106Α - 18/05/1919

Ο οικισμός Δοκωνάκοι (Δουπιάκοι) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστορίας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Σλήμιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλίτσα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Σδράλτση της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελόκηποι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελοκήπων

Κ. Αμπελοκήπων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σδράλτσης

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Ο οικισμός Μηλίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλίτσης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Αμπελοκήπων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Σετίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σέτινα

Ο οικισμός Καλύβια Παπαδιάς προσαρτάται στην κοινότητα Σετίνης

Ο οικισμός Καλύβια Φαρμάκη προσαρτάται στην κοινότητα Σετίνης

Ο οικισμός Παπαδιά προσαρτάται στην κοινότητα Σετίνης

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Σέτινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκοπός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκοπού

Κ. Σκοπού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σετίνης

07/04/1951

Ο οικισμός Καλύβια Παπαδιάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλύβια Φαρμάκη της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Ο οικισμός Παπαδιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σκοπός της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκοπός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σετόμης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σέτομα

ΦΕΚ 106Α - 18/05/1919

Ο οικισμός Σέτομα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστορίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σιακίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σιάκι

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Σιάκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κομνηνάδες

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κομνηνάδων

Κ. Κομνηνάδων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σιακίου

ΦΕΚ 92Α - 10/03/1939

Ο οικισμός Κορφούλα αποσπάται από την κοινότητα Πολυανέμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κομνηνάδων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Σιτσέβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σίτσεβον ή Σιστέβον

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σίτσεβον ή Σιστέβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιδηροχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σιδηροχωρίου

Κ. Σιδηροχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σιτσέβου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Σιδηροχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Σκουμτσίκου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκούμτσικον από την κοινότητα Λάγγας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Σκούμτσικον της κοινότητας μετονομάζεται σε Βράχος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βράχου

Κ. Βράχου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκουμτσίκου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Βράχου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Σλατίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σλάτινα

Ο οικισμός Βύσαντσκον προσαρτάται στην κοινότητα Σλατίνης

Ο οικισμός Μυροσλάβιστα προσαρτάται στην κοινότητα Σλατίνης

ΦΕΚ 74Α - 31/03/1920

Ο οικισμός Μυροσλάβιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοτελτσίου

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Σλάτινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσής

Κ. Χρυσής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σλατίνης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βύσαντσκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πευκόφυτον

ΦΕΚ 22Α - 30/01/1931

Ο οικισμός Πευκόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πευκοφύτου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Χρυσής (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Σλημνίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σλήμνιτσα

Ο οικισμός Πελκάτη προσαρτάται στην κοινότητα Σλημνίτσης

Ο οικισμός Γράμμοστα προσαρτάται στην κοινότητα Σλημνίτσης

ΦΕΚ 42Α - 20/02/1920

Ο οικισμός Πελκάτη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πελκάτης

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Γράμμοστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραμμόστης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Σλημνίτσης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Σλιβένης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σλίβενη

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σλίβενη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορομηλιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορομηλιάς

Κ. Κορομηλιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σλιβένης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κορομηλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Κορομηλέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κορομηλέας

Κ. Κορομηλέας (Φλωρίνης)

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Νικολάου Σλιβένης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορομηλέας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κορομηλιάς

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κορομηλέας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Σμαρδεσίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σμαρδέσι

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Σμαρδέσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυσταλλοπηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυσταλοπηγής

Κ. Κρυσταλοπηγής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σμαρδεσίου

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Κρυσταλοπηγής (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Κρυσταλοπηγής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Κρυσταλλοπηγής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μοσχοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βατοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Βατοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κώτας αποσπάται από την κοινότητα Κώτα και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρυσταλλοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Ο οικισμός Κώτας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Ο οικισμός Βατοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σόροβιτς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σόροβιτς

Ο οικισμός Σώτερ προσαρτάται στην κοινότητα Σόροβιτς

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Σόροβιτς και προσάρτησή του στην κοινότητα Σόροβιτς

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Σώτερ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σωτήρ

16/05/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Σόροβιτς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμυνταίου

Ο οικισμός Σόροβιτς της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμύνταιον

Κ. Αμυνταίου (Φλωρίνης)

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σόροβιτς

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αμυνταίου

Δ. Αμυνταίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αμυνταίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ανάληψη και προσάρτησή του στο δήμο Αμυνταίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέλλα αποσπάται από την κοινότητα Κέλλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξινό Νερό αποσπάται από την κοινότητα Ξινού Νερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρες αποσπάται από την κοινότητα Πετρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδώνας αποσπάται από την κοινότητα Ροδώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανός αποσπάται από την κοινότητα Φανού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Περικοπή αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλήθρον αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτόνερα αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραπιδιές αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνοχώρι αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόγεια αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντίγονος αποσπάται από το δήμο Φιλώτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιάκιον αποσπάται από το δήμο Φιλώτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεβαία αποσπάται από το δήμο Φιλώτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράγγιον αποσπάται από το δήμο Φιλώτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέγορα αποσπάται από το δήμο Φιλώτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλώτας αποσπάται από το δήμο Φιλώτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελαργός αποσπάται από το δήμο Φιλώτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρικό αποσπάται από την κοινότητα Βαρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέχοβον αποσπάται από την κοινότητα Λεχόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νυμφαίον αποσπάται από την κοινότητα Νυμφαίου και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Σουλενίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σούλεν

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Σούλεν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πουστετσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταρίτσανης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σταρίτσανη

Ο οικισμός Γκόσινον προσαρτάται στην κοινότητα Σταρίτσανης

Ο οικισμός Ψόχωρι προσαρτάται στην κοινότητα Σταρίτσανης

Ο οικισμός Λούδοβον προσαρτάται στην κοινότητα Σταρίτσανης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Ψόχωρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Υψηλόν

Ο οικισμός Λούδοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρύα Νερά

Ο οικισμός Γκόσινον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαχανόκηποι

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Σταρίτσανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λακκώματα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λακκωμάτων

Κ. Λακκωμάτων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σταρίτσανης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Λακκωμάτων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Στατίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Στάτιστα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Στάτιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελά

Κ. Μελά (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στατίστης

ΦΕΚ 351Α - 21/09/1929

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Φλωρίνης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μελάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελά

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μελά (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Στρεμπένου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Στρέμπενον

Ο οικισμός Βρόψιν Χίντσκον προσαρτάται στην κοινότητα Στρεμπένου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Βράψιν και προσάρτησή του στην κοινότητα Στρεμπένου

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Στρέμπενον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπρόγεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασπρογείων

Κ. Ασπρογείων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στρεμπένου

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Βράψιν της κοινότητας μετονομάζεται σε Χειμάδι

16/10/1940

Ο οικισμός Βρόψιν Χίντσκον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 21Α - 18/01/1951

Ο οικισμός Χειμάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λεχόβου

ΦΕΚ 166Α - 26/09/1972

Ο οικισμός Περικοπή αποσπάται από την κοινότητα Περικοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασπρόγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Ο οικισμός Περικοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τειχολίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τειχόλιστα

Ο οικισμός Κονδορόπη προσαρτάται στην κοινότητα Τειχολίστης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Τειχόλιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τειχειό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τειχειού

Κ. Τειχειού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τειχολίστης

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Ο οικισμός Κονδορόπη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κονδορόπης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τειχειό της κοινότητας διορθώνεται σε Τοίχιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τοιχίου

Κ. Τοιχίου (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τειχειού

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Τοιχίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Τέρστενικ (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τέρστενικ

Ο οικισμός Κορίλλα προσαρτάται στην κοινότητα Τέρστενικ

18/12/1920

Ο οικισμός Κορίλλα της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Τέρστενικ της κοινότητας καταργείται.


Κ. Τούριας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τούρια

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τούρια της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορυφή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορυφής

Κ. Κορυφής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τούριας

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Κορυφής (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Κορυφής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσάκωνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσάκωνη

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τσάκωνη της κοινότητας διορθώνεται σε Τσάκονη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τσάκονης

Κ. Τσάκονης (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τσάκωνης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Τσάκονης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Τσερεσνίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσερέσνιτσα

Ο οικισμός Λίτσιστα προσαρτάται στην κοινότητα Τσερεσνίτσης

Ο οικισμός Φωτίνιστα προσαρτάται στην κοινότητα Τσερεσνίτσης

ΦΕΚ 106Α - 18/05/1919

Ο οικισμός Φωτίνιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστορίας

Ο οικισμός Λίτσιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστορίας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Τσερέσνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυκέρασο

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυκεράσου

Κ. Πολυκεράσου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσερεσνίτσης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πολυκεράσου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Τσερνόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσέρνοβον

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Τσέρνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλειδί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κλειδίου

Κ. Κλειδίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσερνόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσερνολίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 247Α - 14/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσερνολίστα από την κοινότητα Ποδοβίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 39Α - 15/02/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Τσερνολίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυρόκαμπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαυροκάμπου

Κ. Μαυροκάμπου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσερνολίστης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μαυροκάμπου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Τσετιρακίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 25Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσετεράκι ή Τσετιράκι

ΦΕΚ 14Α - 15/01/1926

Ο οικισμός Τίκβενη αποσπάται από την κοινότητα Ζουπανίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Τσετεράκι ή Τσετιράκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοποταμιά

Ο οικισμός Τίκβενη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κολοκυνθού

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσοποταμιάς

Κ. Μεσοποταμιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσετιρακίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μεσοποταμιάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Τσιριλόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσιρίλοβον από την κοινότητα Λιθιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Τσιριλόβου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Τυρνόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τύρνοβον Καστορίας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τύρνοβον Καστορίας της κοινότητας μετονομάζεται σε Πράσινον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πρασίνου

Κ. Πρασίνου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τυρνόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τύρσιας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τύρσια

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καλογερίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τύρσιας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τύρσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίβουνο

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριβούνου

Κ. Τριβούνου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τύρσιας

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Τριβούνου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Τριβούνου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρίβουνο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Καλογερίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φανού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 104Α - 29/04/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φανός από την κοινότητα Αετού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φαραγγίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Εορδαίας του νομού Κοζάνης και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Φαραγγίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Εορδαίας του νομού Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαράγγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλώτα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φιλώτα (Κοζάνης)

ΦΕΚ 493Α - 17/11/1939

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Εορδαίας του νομού Κοζάνης και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Φιλώτα (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 493Α - 17/11/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Εορδαίας του νομού Κοζάνης

ΦΕΚ 96Α - 05/04/1951

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Εορδαίας του νομού Κοζάνης

Κ. Φιλώτα (Κοζάνης)

ΦΕΚ 96Α - 05/04/1951

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Εορδαίας του νομού Κοζάνης από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Εορδαίας του νομού Κοζάνης και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Φιλώτα (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Εορδαίας του νομού Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φιλώτας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φιλώτα

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Φιλώτα (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Φιλώτας από την κοινότητα Φιλώτα και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αντίγονος αποσπάται από την κοινότητα Αντιγονείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέγορα αποσπάται από την κοινότητα Βεγόρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεβαία αποσπάται από την κοινότητα Λεβαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιάκιον αποσπάται από την κοινότητα Μανιακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελαργός αποσπάται από την κοινότητα Πελαργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράγγιον αποσπάται από την κοινότητα Φαραγγίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αντίγονος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Ο οικισμός Μανιάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Ο οικισμός Λεβαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Ο οικισμός Φαράγγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Ο οικισμός Βέγορα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Ο οικισμός Φιλώτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Ο οικισμός Πελαργός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Φλωρίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 98Α - 05/05/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φλώρινα

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μοτεσνίτσα και προσάρτησή του στο δήμο Φλωρίνης

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Μοτεσνίτσα του δήμου μετονομάζεται σε Σίμος Ιωαννίδης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άλωνα αποσπάται από την κοινότητα Αλώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αρμενοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα Κορυφής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσονήσι αποσπάται από την κοινότητα Μεσονησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρώτη αποσπάται από την κοινότητα Πρώτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από την κοινότητα Σκοπιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίβουνο αποσπάται από την κοινότητα Τριβούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογερίτσα αποσπάται από την κοινότητα Τριβούνου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Εθνικόν αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρατερόν αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυπλάτανο αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κλειναί αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλαδορράχη αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλλινίκη αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίμησις της Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κλειναί αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλλινίκη αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Καύκασος αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρίτας αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαίστρα αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαγιάννης αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεύη αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αχλάδα αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφοι αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιουρούκι αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπός αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίτη αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδρούσσα αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός Βεύης αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατραπός αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτοκαρυές αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βαρθολομαίος αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυπόταμον αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολχική αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τροπαιούχος αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμοχώρι αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριανταφυλλέα αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρασμα αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Υδρούσσα αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 142Α - 28/09/2017

Η κοινότητα Τριβούνου καταργείται

Η κοινότητα Κορυφής καταργείται

Ο οικισμός Σίμος Ιωαννίδης αποσπάται από τη δημοτική κοινότητα Φλωρίνης και ορίζεται έδρα της νέας τοπικής κοινότητας Σίμου Ιωαννίδη

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από τη δημοτική κοινότητα Κορυφής και προσαρτάται στην τοπική κοινότητα Σίμου Ιωαννίδη

Ο οικισμός Τρίβουνο αποσπάται από τη δημοτική κοινότητα Τριβούνου και προσαρτάται στην τοπική κοινότητα Σίμου Ιωαννίδη

Ο οικισμός Καλογερίτσα αποσπάται από τη δημοτική κοινότητα Τριβούνου και προσαρτάται στην τοπική κοινότητα Σίμου Ιωαννίδη


Κ. Φωτεινής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 171Α - 29/05/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φωτεινή από την κοινότητα Πολυκάρπης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 48Α - 11/02/1937

Ο οικισμός Φωτεινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυκάρπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χασανόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χασάνοβον

Ο οικισμός Ραχμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Χασανόβου

Ο οικισμός Ορτά - Ομπά προσαρτάται στην κοινότητα Χασανόβου

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Ορτά - Ομπά της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσόκαμπος

Ο οικισμός Ραχμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελεούσα

ΦΕΚ 164Α - 06/08/1927

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσοκάμπου

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοκάμπου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Χασάνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσοχωρίου

Κ. Μεσοχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χασανόβου

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Μεσοκάμπου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα Μεσοκάμπου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 104Α - 29/04/1933

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσοκάμπου

16/10/1940

Ο οικισμός Ελεούσα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χολίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χόλιστα

Ο οικισμός Μπομπόκη προσαρτάται στην κοινότητα Χολίστης

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Χόλιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελισσότοπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελισσοτόπου

Κ. Μελισσοτόπου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χολίστης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπομπόκη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακροχώρι

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Μακροχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυροπόταμος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίων Αναργύρων και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελισσοτόπου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μελισσοτόπου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Χρουπίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χρούπιστα

Ο οικισμός Μαρκόβιανα προσαρτάται στην κοινότητα Χρουπίστης

Ο οικισμός Σέμασι προσαρτάται στην κοινότητα Χρουπίστης

Ο οικισμός Πισιάκοι προσαρτάται στην κοινότητα Χρουπίστης

Ο οικισμός Βιτάνι προσαρτάται στην κοινότητα Χρουπίστης

Ο οικισμός Λάγουρη προσαρτάται στην κοινότητα Χρουπίστης

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Πισιάκοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πισιάκων

Ο οικισμός Βιτάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πισιάκων

Ο οικισμός Μαρκόβιανα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πισιάκων

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Χρούπιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άργος Ορεστικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άργους Ορεστικού

Κ. Άργους Ορεστικού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χρουπίστης

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Γράμμοστα αποσπάται από την κοινότητα Γραμμόστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Γράμμοστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γράμμος

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Γράμμος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γράμμου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σέμασι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρεμαστόν

16/10/1940

Ο οικισμός Λάγουρη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Άργους Ορεστικού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης


Κ. Ψέλτσκου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ψέλτσκον

Ο οικισμός Ζούζουλη προσαρτάται στην κοινότητα Ψέλτσκου

ΦΕΚ 247Α - 14/11/1919

Ο οικισμός Ζούζουλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζούζουλης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Ψέλτσκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυψέλη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυψέλης

Κ. Κυψέλης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ψέλτσκου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κυψέλης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης