ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αβδαμάλ (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αβδαμάλ

Ο οικισμός Ξυλότρον προσαρτάται στην κοινότητα Αβδαμάλ

Ο οικισμός Απιδιές προσαρτάται στην κοινότητα Αβδαμάλ

ΦΕΚ 42Α - 26/02/1924

Ο οικισμός Ξυλότρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξυλότρου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αβδαμάλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σησαμία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σησαμίας

Κ. Σησαμίας (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αβδαμάλ

16/05/1928

Ο οικισμός Απιδιές της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Σησαμίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Σησαμίας (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Σησαμίας (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σησαμία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγγίστης (Σερρών)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγγίστα από την κοινότητα Βιτάστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγγίστης αποσπάται από την κοινότητα Βιτάστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 131Α - 16/04/1934

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγγίστης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγγίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγγίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρώτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Ελένης (Σερρών)

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Ελένη από την κοινότητα Πεπονιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Ελένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκουτάρεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Παρασκευής (Σερρών)

ΦΕΚ 43Α - 17/03/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Παρασκευή από την κοινότητα Καστανούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Αγίας Παρασκευής (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών


Κ. Αδελφικού (Σερρών)

ΦΕΚ 450Α - 28/12/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αδελφικόν από την κοινότητα Κουμαριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αδελφικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκουτάρεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αηδονοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αηδονοχώριον

Ο οικισμός Τουλάδες προσαρτάται στην κοινότητα Αηδονοχωρίου

Ο οικισμός Ινελή προσαρτάται στην κοινότητα Αηδονοχωρίου

18/12/1920

Ο οικισμός Ινελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τουλάδες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Αηδονοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Αηδονοχωρίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Αηδονοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αηδονοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραγίλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλιστράτης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αλιστράτη

Ο οικισμός Γκουλάκι προσαρτάται στην κοινότητα Αλιστράτης

Ο οικισμός Γράτσιανη προσαρτάται στην κοινότητα Αλιστράτης

Ο οικισμός Μπάνιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Αλιστράτης

Ο οικισμός Βακούφ ή Δαμπακλή Κιοϊ προσαρτάται στην κοινότητα Αλιστράτης

ΦΕΚ 184Α - 30/09/1921

Ο οικισμός Τρεστενίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μανδηλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 15Α - 21/01/1925

Ο οικισμός Γράτσιανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γράτσιανης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Γκουλάκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιχώρα

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Τρεστενίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυοπηγή

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Βακούφ ή Δαμπακλή Κιοϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψαθάδικα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μπάνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Συμβολή

16/05/1928

Ο οικισμός Ψαθάδικα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Κυριακή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλιστράτης

ΦΕΚ 131Α - 16/04/1934

Ο οικισμός Περιχώρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιχώρας

16/10/1940

Ο οικισμός Αγία Κυριακή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Ο οικισμός Συμβολή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συμβολής

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ακρόπολις και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλιστράτης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλιστράτης

17/03/1991

Ο οικισμός Ακρόπολις της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλιστράτη της κοινότητας

Ο οικισμός Κρυοπηγή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλιστράτη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλιστράτη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αλιστράτης

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιστράτης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αλιστράτης (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αλιστράτη από την κοινότητα Αλιστράτης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αγιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής αποσπάται από την κοινότητα Αλιστράτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός Λευκοθέας αποσπάται από την κοινότητα Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοθέα αποσπάται από την κοινότητα Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδήλι αποσπάται από την κοινότητα Μανδηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από την κοινότητα Σκοπιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγγίστης αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού Αγγίστης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Λευκοθέα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σταθμός Λευκοθέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Ο οικισμός Αγιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγγίστης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Ο οικισμός Αλιστράτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Ο οικισμός Μανδήλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αμφιπόλεως (Σερρών)

ΦΕΚ 140Α - 27/05/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμφίπολις από την κοινότητα Παλαιοκώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμφιπόλεως

ΦΕΚ 161Α - 12/08/1965

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Αμφίπολις

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμφίπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Νέα Αμφίπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αμφίπολης (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοκώμη από την κοινότητα Παλαιοκώμης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμφίπολις αποσπάται από την κοινότητα Αμφιπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Αμφίπολις αποσπάται από την κοινότητα Αμφιπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσολακκιά αποσπάται από την κοινότητα Μεσολακκιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μεσολακκιά αποσπάται από την κοινότητα Μεσολακκιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογκάρι αποσπάται από την κοινότητα Νέων Κερδυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμάνι αποσπάται από την κοινότητα Νέων Κερδυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Νέων Κερδυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμάρινα Σπίτια αποσπάται από την κοινότητα Νέων Κερδυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κερδύλια αποσπάται από την κοινότητα Νέων Κερδυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακτή Νέων Κερδυλίων αποσπάται από την κοινότητα Νέων Κερδυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Φυλή αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκώμης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Μαρμάρινα Σπίτια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλαιοκώμη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ροδολίβος

Ο οικισμός Συμβολή αποσπάται από το δήμο Κορμίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μπάφρα αποσπάται από το δήμο Κορμίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Συμβολή αποσπάται από το δήμο Κορμίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Εικοσιφοινίσσης αποσπάται από το δήμο Κορμίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιοκώμη αποσπάται από το δήμο Κορμίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορμίστα αποσπάται από το δήμο Κορμίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρηνίς αποσπάται από το δήμο Πρώτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρώτη αποσπάται από το δήμο Πρώτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγίστα αποσπάται από το δήμο Πρώτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δόμιρος αποσπάται από το δήμο Ροδολίβους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Σούλι αποσπάται από το δήμο Ροδολίβους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδολίβος αποσπάται από το δήμο Ροδολίβους και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Αναστασίας (Σερρών)

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αναστασία από την κοινότητα Ζήλειας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αναστασία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανατολούς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 235Α - 04/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Σιδηροκάστρου του νομού Σερρών

Κ. Ανατολούς (Σερρών)

ΦΕΚ 235Α - 04/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σιδηροκάστρου του νομού Σερρών από την επαρχία Κιλκίς του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 49Α - 09/02/1926

Ο οικισμός Θεοδώροβον αποσπάται από την κοινότητα Σοκολόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σοκόλοβον αποσπάται από την κοινότητα Σοκολόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ραδέλα αποσπάται από την κοινότητα Σοκολόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δερελή αποσπάται από την κοινότητα Σοκολόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαουσλή αποσπάται από την κοινότητα Σοκολόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαγχιαλή αποσπάται από την κοινότητα Σοκολόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαϊρλή αποσπάται από την κοινότητα Σοκολόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ανατολού της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανατολή

Ο οικισμός Σοκόλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Παραπόταμος

Ο οικισμός Αλασλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψυχρονέρι

Ο οικισμός Γιαγχιαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψηλοράχη

Ο οικισμός Δερελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρόρευμα

Ο οικισμός Ραδέλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Οδηγήτρια

Ο οικισμός Μαμουτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγαδούλια

Ο οικισμός Μπουγιουκλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ραχωνάκι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανατολής

Κ. Ανατολής (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ανατολούς

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ερεσελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυς

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Σαρασλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελοκόπι

ΦΕΚ 311Α - 27/12/1927

Ο οικισμός Οδηγήτρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοπόλεως

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοπόλεως

16/05/1928

Ο οικισμός Οδοτμλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Εζεντζελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τζιν Καγιαλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσαουσλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπαϊρλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αμπελοκόπι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μικρόρευμα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καράτζαλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανατολής

Αναγνώριση του οικισμού Ουτσελή ή Ουσεμελή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανατολής

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Ραχωνάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοπόλεως

ΦΕΚ 250Α - 23/07/1930

Ο οικισμός Ψηλοράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοπόλεως

16/10/1940

Ο οικισμός Καράτζαλη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ουτσελή ή Ουσεμελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ψυχρονέρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πηγαδούλια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δρυς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Ανατολής (Κιλκίς)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

Κ. Ανατολής (Σερρών)

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Θεοδώροβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Θεοδώρειον

ΦΕΚ 70Α - 21/02/1956

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Ροδοπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 142Α - 03/06/1981

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ανατολή στον οικισμό Θεοδώρειον

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ροδόπολης

Ο οικισμός Θεοδώρειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ροδόπολης

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ροδόπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Βροντούς (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Βροντού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άνω Βροντού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Καμήλας (Σερρών)

ΦΕΚ 408Α - 29/12/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Καμήλα από την κοινότητα Μητρουσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Καμήλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μητρουσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Κρουσόβου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Κρούσοβον

Ο οικισμός Κάτω Κρούσοβον προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Κρουσόβου

Ο οικισμός Τσάγεζι προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Κρουσόβου

ΦΕΚ 42Α - 26/02/1924

Ο οικισμός Κάτω Κρούσοβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Κρουσόβου

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Άνω Κρούσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Κερδύλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Κερδυλλίου

Κ. Άνω Κερδυλλίου (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Κρουσόβου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τσάγεζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηρακλείτσα

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Άνω Κερδυλλίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Άνω Κερδυλλίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Άνω Κερδυλλίου (Σερρών)

ΦΕΚ 272Α - 29/11/1950

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Άνω Κερδύλιον της κοινότητας καταργείται.


Κ. Άνω Νούσκας (Σερρών)

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Νούσκα από την κοινότητα Δοβίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σοκόλ αποσπάται από την κοινότητα Δοβίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Άνω Νούσκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Δαφνούδι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Δαφνουδίου

Κ. Άνω Δαφνουδίου (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Νούσκας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Σοκόλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Συκιά

ΦΕΚ 167Α - 22/05/1934

Ο οικισμός Άνω Δαφνούδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μέταλλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μετάλλων

Κ. Μετάλλων (Σερρών)

ΦΕΚ 167Α - 22/05/1934

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Δαφνουδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο οικισμός Μέταλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Ποροΐων (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Πορόια

Ο οικισμός Θεοδωρίτσι προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Ποροΐων

Ο οικισμός Λιπόσι προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Ποροΐων

Ο οικισμός Τζαφερλή προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Ποροΐων

Ο οικισμός Μαντρατζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Ποροΐων

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Μαντρατζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μανδράκι

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Λιπόσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Φιλήρα

16/05/1928

Ο οικισμός Τζαφερλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Ο οικισμός Μανδράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λειβαδιάς

07/04/1951

Ο οικισμός Θεοδωρίτσι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Ποροΐων

ΦΕΚ 175Α - 01/11/1962

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Πορόια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχινού (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αχινός

Ο οικισμός Μετόχιον Μονής Ιβήρων προσαρτάται στην κοινότητα Αχινού

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Μετόχιον Μονής Ιβήρων αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιβήρων

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Αχινού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Αχινού (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Αχινού (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχινού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αχινού (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σιτοχώριον από την κοινότητα Σιτοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αχινός αποσπάται από την κοινότητα Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεσκία αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ζερβοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκότοπος αποσπάται από την κοινότητα Λευκοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρίκι αποσπάται από την κοινότητα Πατρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από την κοινότητα Χουμνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουμνικόν αποσπάται από την κοινότητα Χουμνικού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ορεσκία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Αχινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Χουμνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Πατρίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Λευκότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βαλτερού (Σερρών)

ΦΕΚ 132Α - 01/07/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλτερό από την κοινότητα Αμμουδιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλτερό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαλτοτοπίου (Σερρών)

ΦΕΚ 312Α - 10/10/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλτοτόπι από την κοινότητα Πεπονιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλτοτόπι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στρυμώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαμβακιάς (Σερρών)

ΦΕΚ 41Α - 16/02/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαμβακιά από την κοινότητα Προβατά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαμβακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μητρουσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαμβακούσσης (Σερρών)

ΦΕΚ 91Α - 10/04/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαμβακούσσα από την κοινότητα Κάτω Καμήλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαμβακούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκουτάρεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βεζνίκου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βεζνίκον

Ο οικισμός Ζελή προσαρτάται στην κοινότητα Βεζνίκου

Ο οικισμός Καρλή - Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Βεζνίκου

Ο οικισμός Δράνοβον προσαρτάται στην κοινότητα Βεζνίκου

ΦΕΚ 341Α - 23/11/1923

Ο οικισμός Καρλή - Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρλή-Κιόϊ

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Βεζνίκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μόνοικος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μονοίκου

Κ. Μονοίκου (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βεζνίκου

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός Μόνοικος της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιον Πνεύμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Πνεύματος

Κ. Αγίου Πνεύματος (Σερρών)

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μονοίκου

16/10/1940

Ο οικισμός Δράνοβον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ζελή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιον Πνεύμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βετρίνης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βέτρινα

Ο οικισμός Ουμπαγιά προσαρτάται στην κοινότητα Βετρίνης

Ο οικισμός Κισιολίτι προσαρτάται στην κοινότητα Βετρίνης

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Βέτρινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Πετρίτσιον

Ο οικισμός Ουμπαγιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγριόλευκα

Ο οικισμός Κισιολίτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετοβούνιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Πετριτσίου

Κ. Νέου Πετριτσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βετρίνης

ΦΕΚ 222Α - 20/08/1955

Ο οικισμός Μεσαία αποσπάται από την κοινότητα Μεσαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 116Α - 18/06/1959

Ο οικισμός Αετοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βυρωνείας

19/03/1961

Ο οικισμός Αγριόλευκα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Πετρίτσιον της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσαία της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Πετρίτσιον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Ψηλή Ράχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Πετριτσίου

14/03/1971

Ο οικισμός Ψηλή Ράχη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Πετρίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πετριτσίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βισαλτίας (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δημητρίτσιον από την κοινότητα Δημητριτσίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελοι αποσπάται από την κοινότητα Αμπέλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέργη αποσπάται από την κοινότητα Βέργης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγαριά αποσπάται από την κοινότητα Λυγαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικόκλεια αποσπάται από την κοινότητα Νικοκλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σησαμία αποσπάται από την κοινότητα Σησαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσάδα αποσπάται από την κοινότητα Τριανταφυλλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από την κοινότητα Τριανταφυλλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Τριανταφυλλιάς και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Μεσάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Εξοχή του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δημητρίτσιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νιγρίτα

Ο οικισμός Ορεσκία αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχινός αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουμνικόν αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρίκι αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκότοπος αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από το δήμο Νιγρίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιγρίτα αποσπάται από το δήμο Νιγρίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθή αποσπάται από το δήμο Νιγρίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θερμά αποσπάται από το δήμο Νιγρίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερπνή αποσπάται από το δήμο Νιγρίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδονοχώριον αποσπάται από το δήμο Τραγίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανοχώριον αποσπάται από το δήμο Τραγίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Τραγίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίβηρα αποσπάται από το δήμο Τραγίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράγιλος αποσπάται από το δήμο Τραγίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από το δήμο Τραγίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροθάλασσα αποσπάται από το δήμο Τραγίλου και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Βιτάστης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βιτάστα

Ο οικισμός Αγγίστα προσαρτάται στην κοινότητα Βιτάστης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγγίστης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βιτάστης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Αγγίστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγγίστης

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγγίστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγγίστης

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Βιτάστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρηνίς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρηνίδος

Κ. Κρηνίδος (Σερρών)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βιτάστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρηνίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρώτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βυρωνείας (Σερρών)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βυρώνεια από την κοινότητα Ράμνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Βυρώνειας αποσπάται από την κοινότητα Ράμνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Ο οικισμός Ομαλόν αποσπάται από την κοινότητα Ακριτοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Βυρώνειας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 116Α - 18/06/1959

Ο οικισμός Αετοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Πετριτσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Αετοβούνιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βυρώνεια της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βυρώνεια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βυρωνείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ομαλόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πετριτσίου

Ο οικισμός Άνω Βυρώνεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πετριτσίου

Ο οικισμός Βυρώνεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πετριτσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γενή Μαχαλά (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γενή Μαχαλά

Ο οικισμός Αρναούτ-Μαχαλά προσαρτάται στην κοινότητα Γενή Μαχαλά

Ο οικισμός Σαλ Μαχαλάς προσαρτάται στην κοινότητα Γενή Μαχαλά

Ο οικισμός Κερμεζή προσαρτάται στην κοινότητα Γενή Μαχαλά

Ο οικισμός Μπεϊλίκ Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Γενή Μαχαλά

Ο οικισμός Κακαράσκα προσαρτάται στην κοινότητα Γενή Μαχαλά

18/12/1920

Ο οικισμός Κερμεζή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Σαλ Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοπεκή

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Μπεϊλίκ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαλτοτόπι

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κακαράσκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Ελένη

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αρναούτ-Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιτεοχώριον

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γενή Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεπονιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πεπονιάς

Κ. Πεπονιάς (Σερρών)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γενή Μαχαλά

Κ. Γενή Μαχαλά (Σερρών)

16/05/1928

Ο οικισμός Ιτεοχώριον της κοινότητας καταργείται.

Κ. Πεπονιάς (Σερρών)

ΦΕΚ 312Α - 10/10/1946

Ο οικισμός Βαλτοτόπι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλτοτοπίου

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Ο οικισμός Αγία Ελένη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Ελένης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεπονιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκουτάρεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γενή-Κιόϊ (Σερρών)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γενή - Κιόϊ από την κοινότητα Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καραντζά - Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα Χομόνδου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Καραντζά - Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μονοκκλησιά

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Γενή - Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Προβατάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προβατά

Κ. Προβατά (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γενή-Κιόϊ

ΦΕΚ 250Α - 30/11/1928

Ο οικισμός Βαμβακιά αποσπάται από την κοινότητα Καρπερής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 41Α - 16/02/1948

Ο οικισμός Βαμβακιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαμβακιάς

ΦΕΚ 215Α - 09/12/1963

Ο οικισμός Μονοκκλησιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονοκκλησιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προβατάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μητρουσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γεφυρουδίου (Σερρών)

ΦΕΚ 373Α - 31/12/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γεφυρούδι από την κοινότητα Αμμουδιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γεφυρούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκορνίτσης (Σερρών)

ΦΕΚ 80Α - 28/03/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκόρνιτσα από την κοινότητα Καλλιθέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

Κ. Γκορνίτσης (Δράμας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών


Κ. Γονίμου (Σερρών)

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γόνιμον από την κοινότητα Μεγαλοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γόνιμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πετριτσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γράτσιανης (Σερρών)

ΦΕΚ 15Α - 21/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γράτσιανη από την κοινότητα Αλιστράτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Γράτσιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγιοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγιοχωρίου

Κ. Αγιοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γράτσιανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιστράτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δασοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 37Α - 16/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δασοχώριον από την κοινότητα Ηρακλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ψωμοτόπιον αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ψωμοτόπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Δασοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δημητριτσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δημητρίτσιον

Ο οικισμός Τσερκέζ-Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Δημητριτσίου

Ο οικισμός Μέργιαννη προσαρτάται στην κοινότητα Δημητριτσίου

18/12/1920

Ο οικισμός Τσερκέζ-Κιόϊ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 85Α - 08/03/1926

Ο οικισμός Καραντζά Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα Μακιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαχμουτλή αποσπάται από την κοινότητα Μακιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαϊσλή αποσπάται από την κοινότητα Μακιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 233Α - 14/07/1926

Ο οικισμός Καραντζά Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μακιών

Ο οικισμός Μαχμουτλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μακιών

Ο οικισμός Μπαϊσλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μακιών

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μέργιαννη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυγαριά

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Δημητριτσίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Δημητριτσίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Δημητριτσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 312Α - 10/10/1946

Ο οικισμός Λυγαριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυγαριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δημητρίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βισαλτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δοβίστης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δοβίστα

Ο οικισμός Σοκόλ προσαρτάται στην κοινότητα Δοβίστης

Ο οικισμός Άνω Νούσκα προσαρτάται στην κοινότητα Δοβίστης

Ο οικισμός Μούχλιανη προσαρτάται στην κοινότητα Δοβίστης

Ο οικισμός Σύρος-Μαχαλά προσαρτάται στην κοινότητα Δοβίστης

18/12/1920

Ο οικισμός Μούχλιανη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σύρος-Μαχαλά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Άνω Νούσκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Νούσκας

Ο οικισμός Σοκόλ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Νούσκας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δοβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παππάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παππά

Κ. Παππά (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δοβίστης

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Ο οικισμός Παππάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Εμμανουήλ Παππάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εμμανουήλ Παππά

Κ. Εμμανουήλ Παππά (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παππά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εμμανουήλ Παππάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δομήρου (Σερρών)

ΦΕΚ 186Α - 06/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δόμηρος από την κοινότητα Μυρρίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δόμηρος της κοινότητας διορθώνεται σε Δόμιρος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δομίρου

Κ. Δομίρου (Σερρών)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δομήρου

ΦΕΚ 167Α - 24/07/1996

Ο οικισμός Δόμιρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ροδολίβους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δραγοσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δραγόσι

Ο οικισμός Τουρπές προσαρτάται στην κοινότητα Δραγοσίου

Ο οικισμός Τουρίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Δραγοσίου

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Τουρπές της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακρυώτισσα

Ο οικισμός Τουρίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριάς

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δραγόσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζευγολατιό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ζευγολατιού

Κ. Ζευγολατιού (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραγοσίου

ΦΕΚ 186Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τριάδος

ΦΕΚ 102Α - 07/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βισαλτίας του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Σερρών του νομού Σερρών

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σερρών του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Βισαλτίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Ζευγολατιού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Βισαλτίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Σερρών του νομού Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Ζευγολατιού (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ζευγολατιού (Σερρών)

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βισαλτίας του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Σερρών του νομού Σερρών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζευγολατιό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στρυμονικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δραγοτίν (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δραγοτίν

Ο οικισμός Ρούπελ προσαρτάται στην κοινότητα Δραγοτίν

Ο οικισμός Εσκιτζή προσαρτάται στην κοινότητα Δραγοτίν

Ο οικισμός Ραϊκόφτσα προσαρτάται στην κοινότητα Δραγοτίν

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Ρούπελ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλειδίον

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ραϊκόφτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καπνότοπος

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Δραγοτίν της κοινότητας μετονομάζεται σε Προμαχών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προμαχώνος

Κ. Προμαχώνος (Σερρών)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραγοτίν

16/05/1928

Ο οικισμός Εσκιτζή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 250Α - 23/07/1930

Ο οικισμός Κλειδίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

ΦΕΚ 292Α - 27/09/1946

Ο οικισμός Κλειδίον αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Καπνότοπος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Προμαχών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρατσόβου (Σερρών)

ΦΕΚ 221Α - 12/09/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δράτσοβον από την κοινότητα Μανδηλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Δράτσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκοθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λευκοθέας

Κ. Λευκοθέας (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δρατσόβου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός Λευκοθέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκοθέας

ΦΕΚ 18Α - 19/01/1973

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λευκοθέα στον οικισμό Σταθμός Λευκοθέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταθμός Λευκοθέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιστράτης

Ο οικισμός Λευκοθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιστράτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εγρί-Δερέ (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Εγρί-Δερέ

Ο οικισμός Πούρσοβο προσαρτάται στην κοινότητα Εγρί-Δερέ

Ο οικισμός Γκόρνιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Εγρί-Δερέ

Ο οικισμός Ομπά προσαρτάται στην κοινότητα Εγρί-Δερέ

18/12/1920

Ο οικισμός Ομπά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 46Β - 03/05/1921

Ο οικισμός Εγρί-Δερέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα Ζίχνης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Σερρών)

ΦΕΚ 46Β - 03/05/1921

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Εγρί-Δερέ

ΦΕΚ 80Α - 28/03/1923

Ο οικισμός Γκόρνιτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκορνίτσης

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

Κ. Καλλιθέας (Δράμας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών


Κ. Εζιόβης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Έζιοβα

Ο οικισμός Ντερέ-Μαχαλά προσαρτάται στην κοινότητα Εζιόβης

Ο οικισμός Τσακαλάδες προσαρτάται στην κοινότητα Εζιόβης

Ο οικισμός Κιζιλή προσαρτάται στην κοινότητα Εζιόβης

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Κιζιλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ορεσκία

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ντερέ-Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Καυκασιανά

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Έζιοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεροπλατάνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νεροπλατάνας

Κ. Νεροπλατάνας (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Εζιόβης

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Νεροπλατάνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δάφνης

Κ. Δάφνης (Σερρών)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεροπλατάνας

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Ο οικισμός Καβάκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκότοπος

16/10/1940

Ο οικισμός Τσακαλάδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καυκασιανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Δάφνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Δάφνης (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Δάφνης (Σερρών)

ΦΕΚ 105Α - 30/06/1964

Ο οικισμός Λευκότοπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λευκοτόπου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ορεσκία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχινού

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχινού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Έλσιανης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Έλσιανη

Ο οικισμός Τσιουτσιλίκοβον προσαρτάται στην κοινότητα Έλσιανης

Ο οικισμός Νεόλιανη προσαρτάται στην κοινότητα Έλσιανης

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Έλσιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρπερή

Ο οικισμός Νεόλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαμβακιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρπερής

Κ. Καρπερής (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Έλσιανης

ΦΕΚ 26Α - 18/02/1927

Ο οικισμός Κιραμλή ή Αζιζιέ προσαρτάται στην κοινότητα Καρπερής

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Τσιουτσιλίκοβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσιουτελικόβου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Κιραμλή ή Αζιζιέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυνοχώρι

ΦΕΚ 250Α - 30/11/1928

Ο οικισμός Βαμβακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Προβατά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρπερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Εμμανουήλ Παππά (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χρυσό από την κοινότητα Χρυσού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιον Πνεύμα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πνεύματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούδιον αποσπάται από την κοινότητα Δαφνουδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εμμανουήλ Παππάς αποσπάται από την κοινότητα Εμμανουήλ Παππά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Μετάλλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέταλλα αποσπάται από την κοινότητα Μετάλλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Σούλι αποσπάται από την κοινότητα Νέου Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάπολις αποσπάται από την κοινότητα Πενταπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από την κοινότητα Τούμπας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από το δήμο Στρυμώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψυχικό αποσπάται από το δήμο Στρυμώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόβρυση αποσπάται από το δήμο Στρυμώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Στρυμώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Σκοπός αποσπάται από το δήμο Στρυμώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλίμνιον αποσπάται από το δήμο Στρυμώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτοτόπι αποσπάται από το δήμο Στρυμώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεθελινός αποσπάται από το δήμο Στρυμώνα και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Χρυσού μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Νέου Σκοπού μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Επταμύλων (Σερρών)

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Επτάμυλοι από την κοινότητα Νέου Σουλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Σερρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 364Α - 27/12/1946

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

ΦΕΚ 76Α - 11/04/1968

Ο οικισμός Επτάμυλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Επτάμυλοι από το δήμο Σερρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επτάμυλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ερνή-Κιόϊ (Σερρών)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ερνή - Κιόϊ από την κοινότητα Ηρακλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ορμανλή αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 432Α - 16/12/1926

Ο οικισμός Ορμανλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ηρακλείας

ΦΕΚ 432Α - 16/12/1926

Ο οικισμός Χρυσοχώραφα αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ερνή - Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποντισμένον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ποντισμένου

Κ. Ποντισμένου (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ερνή-Κιόϊ

ΦΕΚ 202Α - 01/10/1928

Ο οικισμός Χρυσοχώραφα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοχωράφων

ΦΕΚ 24Α - 19/01/1934

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σερρών του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σιμών και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποντισμένου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποντισμένον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Σιμών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζδράβικ (Σερρών)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζδράβικ από την κοινότητα Κοτσακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δοξόμπος αποσπάται από την κοινότητα Κοτσακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ζδράβικ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δραβήσκος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δραβήσκου

Κ. Δραβήσκου (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζδράβικ

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Δοξόμπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Μύρκινος

ΦΕΚ 84Α - 03/04/1933

Ο οικισμός Μαυρόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Μυρρίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 373Α - 31/12/1946

Ο οικισμός Μύρκινος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυρκίνου

ΦΕΚ 130Α - 04/05/1951

Ο οικισμός Μαυρόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυρολόφου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δραβήσκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζερβοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 03/01/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζερβοχώρι από την κοινότητα Χουμνικού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ζερβοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Ζερβοχωρίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ζερβοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχινού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζηλιαχώβης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζηλιάχωβα

Ο οικισμός Κλεπούσνα προσαρτάται στην κοινότητα Ζηλιαχώβης

Ο οικισμός Αναστασία προσαρτάται στην κοινότητα Ζηλιαχώβης

Ο οικισμός Σφελινός προσαρτάται στην κοινότητα Ζηλιαχώβης

Ο οικισμός Ράχωβα προσαρτάται στην κοινότητα Ζηλιαχώβης

Ο οικισμός Τσέκοβα προσαρτάται στην κοινότητα Ζηλιαχώβης

Ο οικισμός Τσεπελτζές προσαρτάται στην κοινότητα Ζηλιαχώβης

ΦΕΚ 156Α - 14/07/1920

Ο οικισμός Σφελινός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σφελινού

Ο οικισμός Ζίχνα αποσπάται από την κοινότητα Πόρνας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1921

Ο οικισμός Χωροβίστα αποσπάται από την κοινότητα Πόρνας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Νούσκα αποσπάται από την κοινότητα Πόρνας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 184Α - 30/09/1921

Ο οικισμός Ράχωβα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραχώβης

Ο οικισμός Κλεπούσνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλεπούσνης

Ο οικισμός Τσεπελτζές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχώβης

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Ο οικισμός Κάτω Νούσκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Νούσκας

ΦΕΚ 82Α - 28/03/1923

Ο οικισμός Χωροβίστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωροβίστης

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Ζηλιάχωβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζήλεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ζήλειας

Κ. Ζήλειας (Σερρών)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζηλιαχώβης

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Αναστασία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αναστασίας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ζήλεια της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Ζίχνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Ζίχνης

Κ. Νέας Ζίχνης (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζήλειας

16/10/1940

Ο οικισμός Ζίχνα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσέκοβα της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Ζίχνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Ζίχνης

14/03/1971

Ο οικισμός Παλαιά Ζίχνη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 111Α - 28/08/1990

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νέας Ζίχνης

Δ. Νέας Ζίχνης (Σερρών)

ΦΕΚ 111Α - 28/08/1990

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νέας Ζίχνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριανή αποσπάται από την κοινότητα Αγριανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναστασία αποσπάται από την κοινότητα Αναστασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάζωρος αποσπάται από την κοινότητα Γαζώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από την κοινότητα Δήμητρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραβήσκος αποσπάται από την κοινότητα Δραβήσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θολός αποσπάται από την κοινότητα Θολού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Μαυρολόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσορράχη αποσπάται από την κοινότητα Μεσορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύρκινος αποσπάται από την κοινότητα Μυρκίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρρίνη αποσπάται από την κοινότητα Μυρρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Νέας Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφελινός αποσπάται από την κοινότητα Σφελινού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σταθμός Λευκοθέας αποσπάται από το δήμο Αλιστράτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής αποσπάται από το δήμο Αλιστράτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιοχώρι αποσπάται από το δήμο Αλιστράτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από το δήμο Αλιστράτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγγίστης αποσπάται από το δήμο Αλιστράτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλιστράτη αποσπάται από το δήμο Αλιστράτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδήλι αποσπάται από το δήμο Αλιστράτης και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Θερμών (Σερρών)

ΦΕΚ 251Α - 04/08/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θερμά από την κοινότητα Νιγρίτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Θερμών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Θερμών (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Θερμών (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θερμά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νιγρίτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Θολού (Σερρών)

ΦΕΚ 171Α - 11/07/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θολός από την κοινότητα Πόρνας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θολός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ιβήρων (Σερρών)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μετόχιον Μονής Ιβήρων από την κοινότητα Αχινού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παληότρους αποσπάται από την κοινότητα Καστανοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 43Α - 17/03/1927

Ο οικισμός Παληότρους αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανοχωρίου

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Μετόχιον Μονής Ιβήρων της κοινότητας διορθώνεται σε Ίβηρα

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ιβήρων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Ιβήρων (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ιβήρων (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ίβηρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραγίλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καβακλή (Σερρών)

ΦΕΚ 209Α - 12/09/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καβακλή από την κοινότητα Χομόνδου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καβακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκώνας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λευκώνος

Κ. Λευκώνος (Σερρών)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καβακλή

ΦΕΚ 256Α - 05/12/1928

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Ξηροτόπου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μετόχιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκώνος

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μετόχιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκώνος

07/04/1951

Ο οικισμός Άνω Μετόχιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 56Α - 06/03/1970

Ο οικισμός Κάτω Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκώνας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λευκώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλού Κάστρου (Σερρών)

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλό Κάστρο από την κοινότητα Ορλιάκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κορφοβούνι αποσπάται από την κοινότητα Ορλιάκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μακιών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλό Κάστρο της κοινότητας διορθώνεται σε Καλόκαστρον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλοκάστρου

Κ. Καλοκάστρου (Σερρών)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλού Κάστρου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Καλοκάστρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Καλοκάστρου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Καλοκάστρου (Σερρών)

07/04/1951

Ο οικισμός Κορφοβούνι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στρυμονικού

Ο οικισμός Καλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στρυμονικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλών Δένδρων (Σερρών)

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλά Δένδρα από την κοινότητα Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλά Δένδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμαρότι (Σερρών)

ΦΕΚ 42Α - 26/02/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμαρότι από την κοινότητα Σαβιάκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Καμαρότι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καμαρωτό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καμαρωτού

Κ. Καμαρωτού (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καμαρότι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμαρωτό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιδηροκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καπνοφύτου (Σερρών)

ΦΕΚ 369Α - 14/10/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καπνόφυτον από την κοινότητα Αχλαδοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καπνόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρλή-Κιόϊ (Σερρών)

ΦΕΚ 341Α - 23/11/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρλή - Κιόϊ από την κοινότητα Βεζνίκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καρλή - Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χιονοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χιονοχωρίου

Κ. Χιονοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρλή-Κιόϊ

ΦΕΚ 212Α - 04/07/1932

Ο οικισμός Οινούσα αποσπάται από την κοινότητα Νέου Σουλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 127Α - 06/06/1970

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Χιονοχώριον στον οικισμό Οινούσα

ΦΕΚ 39Α - 12/03/1992

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οινούσσας

Κ. Οινούσσας (Σερρών)

ΦΕΚ 39Α - 12/03/1992

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χιονοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χιονοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Οινούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρλικόβης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρλίκοβα

Ο οικισμός Γραμέντζα προσαρτάται στην κοινότητα Καρλικόβης

Ο οικισμός Καλαπότι προσαρτάται στην κοινότητα Καρλικόβης

Ο οικισμός Ρεσίλοβον προσαρτάται στην κοινότητα Καρλικόβης

ΦΕΚ 184Α - 30/09/1921

Ο οικισμός Ρεσίλοβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρεσιλόβου

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

Κ. Καρλικόβης (Δράμας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών


Κ. Κάτω Καμήλας (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Καμήλα

Ο οικισμός Άγκω Μαχαλά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καμήλας

Ο οικισμός Γκούντελη προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καμήλας

Ο οικισμός Κουμάργιαννη προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καμήλας

Ο οικισμός Κισκεπεσί προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καμήλας

Ο οικισμός Αντά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καμήλας

Ο οικισμός Τζαμί Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καμήλας

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Κισκεπεσί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιοπεκή

Ο οικισμός Κουμάργιαννη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουμάργιαννης

Ο οικισμός Αντά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοπεκή

Ο οικισμός Άγκω Μαχαλά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουμάργιαννης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Γκούντελη της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαμβακούσσα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Τζαμί Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κουβούκλιον

ΦΕΚ 91Α - 10/04/1933

Ο οικισμός Βαμβακούσσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαμβακούσσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουβούκλιον της κοινότητας διορθώνεται σε Κουβούκλια

ΦΕΚ 98Α - 17/04/1950

Ο οικισμός Κουβούκλια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουβουκλίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Καμήλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκουτάρεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Κρουσόβου (Σερρών)

ΦΕΚ 42Α - 26/02/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Κρούσοβον από την κοινότητα Άνω Κρουσόβου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Κάτω Κρούσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κερδύλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κερδυλλίου

Κ. Κερδυλλίου (Σερρών)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Κρουσόβου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Κερδυλλίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Κερδυλλίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Κερδυλλίου (Σερρών)

ΦΕΚ 272Α - 29/11/1950

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Κερδύλιον της κοινότητας καταργείται.


Κ. Κάτω Νούσκας (Σερρών)

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Νούσκα από την κοινότητα Ζηλιαχώβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κάτω Νούσκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνούδιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δαφνουδίου

Κ. Δαφνουδίου (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Νούσκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαφνούδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Πορρόϊων (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Πορρόϊα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Πορρόϊων και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Πορρόϊων

ΦΕΚ 262Α - 02/08/1926

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Πορρόϊων αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροδοπόλεως

ΦΕΚ 409Α - 07/12/1931

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ροδοπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάτω Πορρόϊα της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Πορόια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κάτω Ποροΐων

Κ. Κάτω Ποροΐων (Σερρών)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάτω Πορρόϊων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Ο οικισμός Κάτω Πορόια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Φρασταίνης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Φράσταινα

Ο οικισμός Λιαϊλιάς προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Φρασταίνης

Ο οικισμός Άνω Φράσταινα προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Φρασταίνης

18/12/1920

Ο οικισμός Λιαϊλιάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κάτω Φράσταινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ορεινή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ορεινής

Κ. Ορεινής (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Φρασταίνης

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Άνω Φράσταινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Ορεινή

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λαλιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορεινής

16/10/1940

Ο οικισμός Λαλιάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 182Α - 22/08/1947

Ο οικισμός Ξηρότοπος αποσπάται από την κοινότητα Ξηροτόπου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καπετανούδι αποσπάται από την κοινότητα Ξηροτόπου και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Καπετανούδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 211Α - 03/11/1961

Ο οικισμός Ξηρότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

18/03/2001

Ο οικισμός Άνω Ορεινή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ορεινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κερκίνης (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ροδόπολις από το δήμο Ροδόπολης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Οδηγήτρια αποσπάται από το δήμο Ροδόπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο Ροδόπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδώρειον αποσπάται από το δήμο Ροδόπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από το δήμο Ροδόπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανούσσα αποσπάται από την κοινότητα Καστανούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Καστανούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ποροΐων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πορόια αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ποροΐων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερκίνη αποσπάται από την κοινότητα Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από την κοινότητα Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Μακρινίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μακρινίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από την κοινότητα Πλατανακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πορόια αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ποροΐων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδιά αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Παναγία του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Κορυφούδι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κερκίνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Ροδόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Οδηγήτρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Άνω Πορόια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Λιβαδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Μακρινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Θεοδώρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Κορυφούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Κερκίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Καστανούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Κάτω Πορόια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κιοπεκή (Σερρών)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κισκεπεσί από την κοινότητα Κάτω Καμήλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αντά αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Καμήλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σαλ Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα Γενή Μαχαλά και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Σαλ Μαχαλάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Κωνσταντινάτο

Ο οικισμός Κισκεπεσί της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκούταρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκουτάρεως

Κ. Σκουτάρεως (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κιοπεκή

16/05/1928

Ο οικισμός Αντά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 91Α - 10/04/1933

Ο οικισμός Κωνσταντινάτο αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κωνσταντινάτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκούταρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σκουτάρεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κιούπ - Κιόϊ (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κιούπ - Κιόϊ

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κιούπ - Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρώτη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πρώτης

Κ. Πρώτης (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κιούπ - Κιόϊ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρώτη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πρώτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλειδίου (Σερρών)

ΦΕΚ 425Α - 09/12/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλειδίον από την κοινότητα Σιδηροκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 292Α - 27/09/1946

Ο οικισμός Κλειδίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Προμαχώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλεπούσνης (Σερρών)

ΦΕΚ 184Α - 30/09/1921

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλεπούσνα από την κοινότητα Ζηλιαχώβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κλεπούσνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγριανή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγριανής

Κ. Αγριανής (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κλεπούσνης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Τσελέπη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγριανής

07/04/1951

Ο οικισμός Καλύβια Τσελέπη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγριανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοπατσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοπάτσι

Ο οικισμός Τζουμά Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Κοπατσίου

Ο οικισμός Κοπάτς-Ντερέ προσαρτάται στην κοινότητα Κοπατσίου

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κοπάτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βέργη

Ο οικισμός Τζουμά Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παρχάρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βέργης

Κ. Βέργης (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοπατσίου

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Ο οικισμός Παρχάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τριανταφυλλιών

16/10/1940

Ο οικισμός Κοπάτς-Ντερέ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Βέργης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Βέργης (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Βέργης (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βέργη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοπρίβης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κόπριβα

Ο οικισμός Ομάρ Μεντελέρ προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Μπεσταούκ προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Κουρφαλή προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Σιαμπανλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Τσαβδαρλή προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Δεμίρ-Χανλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Ιμπιλέρ προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Φερεσλή προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Κιοσελή προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Ισμαϊλή προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Ορτά - Μαχαλά προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Κιουλιχλή προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Καγιαλή προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

18/12/1920

Ο οικισμός Δεμίρ-Χανλάρ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κιοσελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φερεσλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ιμπιλέρ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσαβδαρλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σιαμπανλάρ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουρφαλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπεσταούκ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ομάρ Μεντελέρ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κιουλιχλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορυφούδι

Ο οικισμός Ορτά - Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Δίλοφον

Ο οικισμός Ισμαϊλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασοτόπι

Ο οικισμός Καγιαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιθότοπος

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κόπριβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χείμαρρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χειμάρρου

Κ. Χειμάρρου (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοπρίβης

ΦΕΚ 102Α - 07/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βισαλτίας του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Σερρών του νομού Σερρών

ΦΕΚ 107Α - 04/05/1933

Ο οικισμός Κορυφούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κερκίνης

16/10/1940

Ο οικισμός Δασοτόπι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σερρών του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Βισαλτίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Χειμάρρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Βισαλτίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Σερρών του νομού Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Χειμάρρου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Χειμάρρου (Σερρών)

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βισαλτίας του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Σερρών του νομού Σερρών

19/03/1961

Ο οικισμός Δίλοφον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λιθότοπος της κοινότητας

ΦΕΚ 112Α - 16/07/1963

Ο οικισμός Λιθότοπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιθοτόπου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χείμαρρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στρυμονικού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κορμίστας (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Μπάφρα από την κοινότητα Νέας Μπάφρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ηλιοκώμη αποσπάται από την κοινότητα Ηλιοκώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορμίστα αποσπάται από την κοινότητα Κορμίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Εικοσιφοινίσσης αποσπάται από την κοινότητα Κορμίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Συμβολή αποσπάται από την κοινότητα Συμβολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συμβολή αποσπάται από την κοινότητα Συμβολής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Συμβολή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Νέα Μπάφρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Άνω Συμβολή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Μονή Εικοσιφοινίσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Ηλιοκώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Κορμίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κορμίστης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κορμίστα

Ο οικισμός Τσερέπλιανη προσαρτάται στην κοινότητα Κορμίστης

Ο οικισμός Μονή Εικοσιφοινίσσης προσαρτάται στην κοινότητα Κορμίστης

ΦΕΚ 4Α - 11/01/1927

Ο οικισμός Νέα Μπάφρα προσαρτάται στην κοινότητα Κορμίστης

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Τσερέπλιανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσερέπλιανης

ΦΕΚ 170Α - 23/05/1932

Ο οικισμός Νέα Μπάφρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Μπάφρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορμίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορμίστας

Ο οικισμός Μονή Εικοσιφοινίσσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορμίστας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοτσακίου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοτσάκι

Ο οικισμός Δοξόμπος προσαρτάται στην κοινότητα Κοτσακίου

Ο οικισμός Ζδράβικ προσαρτάται στην κοινότητα Κοτσακίου

Ο οικισμός Βουλτσίστα προσαρτάται στην κοινότητα Κοτσακίου

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Βουλτσίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δόμηρος

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Ζδράβικ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζδράβικ

Ο οικισμός Δοξόμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζδράβικ

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κοτσάκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρρίνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μυρρίνης

Κ. Μυρρίνης (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοτσακίου

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Καρά-Τοπράκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυρόλοφος

ΦΕΚ 186Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Δόμηρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δομήρου

ΦΕΚ 84Α - 03/04/1933

Ο οικισμός Μαυρόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δραβήσκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυρρίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουβουκλίων (Σερρών)

ΦΕΚ 98Α - 17/04/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουβούκλια από την κοινότητα Κάτω Καμήλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουβούκλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκουτάρεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουμάργιαννης (Σερρών)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουμάργιαννη από την κοινότητα Κάτω Καμήλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγκω Μαχαλά αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Καμήλας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κουμάργιαννη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κουμαριά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κουμαριάς

Κ. Κουμαριάς (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουμάργιαννης

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Άγκω Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αδελφικόν

ΦΕΚ 450Α - 28/12/1934

Ο οικισμός Αδελφικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αδελφικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουμαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκουτάρεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουμλή (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουμλή

Ο οικισμός Μπαρακλή προσαρτάται στην κοινότητα Κουμλή

Ο οικισμός Κιουπρή προσαρτάται στην κοινότητα Κουμλή

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κουμλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμμουδιά

Ο οικισμός Κιουπρή της κοινότητας μετονομάζεται σε Γεφυρούδι

Ο οικισμός Μπαρακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαλτερό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμμουδιάς

Κ. Αμμουδιάς (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουμλή

ΦΕΚ 132Α - 01/07/1927

Ο οικισμός Βαλτερό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλτερού

ΦΕΚ 373Α - 31/12/1946

Ο οικισμός Γεφυρούδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γεφυρουδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμμουδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουτσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κούτσιος

Ο οικισμός Καστρί προσαρτάται στην κοινότητα Κουτσίου

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κούτσιος της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευκαρπία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ευκαρπίας

Κ. Ευκαρπίας (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουτσίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ευκαρπίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Ευκαρπίας (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ευκαρπίας (Σερρών)

07/04/1951

Ο οικισμός Καστρί της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραγίλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρουσόβου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κρούσοβον

Ο οικισμός Ελετζή προσαρτάται στην κοινότητα Κρουσόβου

Ο οικισμός Τσερβίστα προσαρτάται στην κοινότητα Κρουσόβου

Ο οικισμός Κίρτσοβον προσαρτάται στην κοινότητα Κρουσόβου

Ο οικισμός Καρατάς προσαρτάται στην κοινότητα Κρουσόβου

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κρούσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχλαδοχώρι

Ο οικισμός Κίρτσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυδοχώρι

Ο οικισμός Καρατάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Μέταλλον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αχλαδοχωρίου

Κ. Αχλαδοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρουσόβου

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Ο οικισμός Τσερβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καπνόφυτον

ΦΕΚ 369Α - 14/10/1932

Ο οικισμός Καπνόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καπνοφύτου

16/10/1940

Ο οικισμός Ελετζή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καπνόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Καπνοφύτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καρυδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Καπνόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Αχλαδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κωνσταντινάτου (Σερρών)

ΦΕΚ 91Α - 10/04/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κωνσταντινάτο από την κοινότητα Σκουτάρεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κωνσταντινάτο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκουτάρεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαγκαδίου (Σερρών)

ΦΕΚ 220Α - 23/10/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγκάδι από την κοινότητα Χουμνικού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Λαγκαδίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Λαγκαδίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Λαγκαδίου (Σερρών)

ΦΕΚ 222Α - 20/08/1955

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χουμνικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λασκοβικίων ή Λακοβικίων (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λασκοβίκια ή Λακοβίκια

Ο οικισμός Δεδέμπαλη προσαρτάται στην κοινότητα Λασκοβικίων ή Λακοβικίων

18/12/1920

Ο οικισμός Δεδέμπαλη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Λασκοβίκια ή Λακοβίκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσολακκιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσολακκιάς

Κ. Μεσολακκιάς (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λασκοβικίων ή Λακοβικίων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Μεσολακκιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσολακκιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσολακκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Νέα Μεσολακκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λειβαδιάς (Σερρών)

ΦΕΚ 144Α - 15/07/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λειβαδιά από την κοινότητα Κερκίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Ο οικισμός Μανδράκι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ποροΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλαμιές αποσπάται από την κοινότητα Κερκίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λειβαδιά της κοινότητας διορθώνεται σε Λιβαδιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιβαδιάς

Κ. Λιβαδιάς (Σερρών)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λειβαδιάς

Ο οικισμός Καλαμιές της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 148Α - 21/09/1963

Ο οικισμός Μανδράκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανδρακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιβαδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λειβαδοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 186Α - 06/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λειβαδοχώρι από την κοινότητα Βαμβακιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαρικόν αποσπάται από την κοινότητα Βαμβακιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λειβαδοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Λιβαδοχώριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιβαδοχωρίου

Κ. Λιβαδοχωρίου (Σερρών)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λειβαδοχωρίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Λιβαδοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Λιβαδοχωρίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Λιβαδοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιβαδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στρυμονικού

Ο οικισμός Βαρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στρυμονικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λευκοτόπου (Σερρών)

ΦΕΚ 105Α - 30/06/1964

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λευκότοπος από την κοινότητα Δάφνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχινού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λευκώνα (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λευκώνας από την κοινότητα Λευκώνος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλά Δένδρα αποσπάται από την κοινότητα Καλών Δένδρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χριστός αποσπάται από την κοινότητα Χριστού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λευκώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Καλά Δένδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Κάτω Χριστός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λιθοτόπου (Σερρών)

ΦΕΚ 112Α - 16/07/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιθότοπος από την κοινότητα Χειμάρρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιθότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λοζίστης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λοζίστα

Ο οικισμός Τσαβδαρλή προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Τσαλίκ Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Μενεξελή προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Κιράν Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Ουρουμλή προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Ντεντελή προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Καρασούλι προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Οραπλή προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Κιουλεμελή προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Καϊράν Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

18/12/1920

Ο οικισμός Οραπλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσαβδαρλή της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μπές Ταουκλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Λοζίστης

Αναγνώριση του οικισμού Ντενικτσελή και προσάρτησή του στην κοινότητα Λοζίστης

Αναγνώριση του οικισμού Μεράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Λοζίστης

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Λοζίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσόλοφος

Ο οικισμός Καϊράν Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνούσα

Ο οικισμός Τσαλίκ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικροκώμη

Ο οικισμός Ουρουμλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κληματερό

Ο οικισμός Κιράν Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Άκρα

Ο οικισμός Καρασούλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυροσούλι

Ο οικισμός Μενεξελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχλαδερό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσολόφου

Κ. Μεσολόφου (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λοζίστης

16/05/1928

Ο οικισμός Κιουλεμελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ντεντελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ντενικτσελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεράς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπές Ταουκλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαυροσούλι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αχλαδερό της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Άκρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δαφνούσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κληματερό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Ο οικισμός Κορυφούδι αποσπάται από την κοινότητα Κερκίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Μεσολόφου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

Κ. Μεσολόφου (Σερρών)

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

07/04/1951

Ο οικισμός Μικροκώμη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κορυφούδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Ο οικισμός Μεσόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κερκίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυγαριάς (Σερρών)

ΦΕΚ 312Α - 10/10/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυγαριά από την κοινότητα Δημητριτσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λυγαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακιών (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μακιαίς

Ο οικισμός Μαχμουτλή προσαρτάται στην κοινότητα Μακιών

Ο οικισμός Σακάφτσια προσαρτάται στην κοινότητα Μακιών

Ο οικισμός Μπαϊσλή προσαρτάται στην κοινότητα Μακιών

Ο οικισμός Μπάς-Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Μακιών

Ο οικισμός Κουρατζανλή προσαρτάται στην κοινότητα Μακιών

Ο οικισμός Καραντζά Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Μακιών

ΦΕΚ 85Α - 08/03/1926

Ο οικισμός Μακιαίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ορλιάκου

Ο οικισμός Σακάφτσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ορλιάκου

Ο οικισμός Μπάς-Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ορλιάκου

Ο οικισμός Καραντζά Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δημητριτσίου

Ο οικισμός Μαχμουτλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δημητριτσίου

Ο οικισμός Μπαϊσλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δημητριτσίου

Ο οικισμός Κουρατζανλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ορλιάκου

ΦΕΚ 233Α - 14/07/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μακιαίς από την κοινότητα Ορλιάκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σακάφτσια αποσπάται από την κοινότητα Ορλιάκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπάς-Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα Ορλιάκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καραντζά Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα Δημητριτσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαχμουτλή αποσπάται από την κοινότητα Δημητριτσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαϊσλή αποσπάται από την κοινότητα Δημητριτσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουρατζανλή αποσπάται από την κοινότητα Ορλιάκου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Σακάφτσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Λειβαδοχώρι

Ο οικισμός Μπάς-Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεφαλοχώρι

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλού Κάστρου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μακιαίς της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαμβακιά

Ο οικισμός Μπαϊσλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσάδα

Ο οικισμός Μαχμουτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριανταφυλλιές

Ο οικισμός Καραντζά Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαρικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαμβακιάς

Κ. Βαμβακιάς (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μακιών

ΦΕΚ 186Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Λειβαδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λειβαδοχωρίου

Ο οικισμός Βαρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λειβαδοχωρίου

16/05/1928

Ο οικισμός Κουρατζανλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Ο οικισμός Τριανταφυλλιές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τριανταφυλλιών

Ο οικισμός Μεσάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τριανταφυλλιών

ΦΕΚ 294Α - 06/09/1934

Ο οικισμός Βαμβακιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Άμπελοι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπέλων

Κ. Αμπέλων (Σερρών)

ΦΕΚ 294Α - 06/09/1934

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαμβακιάς

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Αμπέλων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Αμπέλων (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Αμπέλων (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άμπελοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μανδηλίου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μανδήλι

Ο οικισμός Σκρίτζοβα προσαρτάται στην κοινότητα Μανδηλίου

Ο οικισμός Τρεστενίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Μανδηλίου

Ο οικισμός Δράτσοβον προσαρτάται στην κοινότητα Μανδηλίου

ΦΕΚ 184Α - 30/09/1921

Ο οικισμός Τρεστενίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αλιστράτης

ΦΕΚ 221Α - 12/09/1924

Ο οικισμός Δράτσοβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρατσόβου

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Σκρίτζοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκοπιά

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκοπιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μανδήλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιστράτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μανδρακίου (Σερρών)

ΦΕΚ 148Α - 21/09/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μανδράκι από την κοινότητα Λιβαδιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μανδράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πετριτσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ματνίτσης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ματνίτσα

Ο οικισμός Σιούγκοβα προσαρτάται στην κοινότητα Ματνίτσης

ΦΕΚ 73Β - 12/12/1922

Ο οικισμός Ματνίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακρυνίτσα

Ο οικισμός Σιούγκοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατανάκια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακρυνίτσης

Κ. Μακρυνίτσης (Σερρών)

ΦΕΚ 73Β - 12/12/1922

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ματνίτσης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατανακίων

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Μακρυνίτσα της κοινότητας διορθώνεται σε Μακρινίτσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μακρινίτσης

Κ. Μακρινίτσης (Σερρών)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μακρυνίτσης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρινίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Ο οικισμός Μακρινίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυρολόφου (Σερρών)

ΦΕΚ 130Α - 04/05/1951

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυρόλοφος από την κοινότητα Δραβήσκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυρόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελεγκιτσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μελεγκίτσι

Ο οικισμός Χριστός προσαρτάται στην κοινότητα Μελεγκιτσίου

Ο οικισμός Βίσιανη προσαρτάται στην κοινότητα Μελεγκιτσίου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Τσεσμελή προσαρτάται στην κοινότητα Μελεγκιτσίου

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Μελεγκίτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελενικίτσι

Ο οικισμός Τσεσμελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεράιδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελενικιτσίου

Κ. Μελενικιτσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μελεγκιτσίου

16/10/1940

Ο οικισμός Βίσιανη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χριστός της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Χριστός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελενικιτσίου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Χριστός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελενικιτσίου

07/04/1951

Ο οικισμός Νεράιδα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 7Α - 07/01/1956

Ο οικισμός Κάτω Χριστός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χριστού

Ο οικισμός Άνω Χριστός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χριστού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελενικίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μερτάτης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μερτάτη

Ο οικισμός Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Μερτάτης

Ο οικισμός Μαραμόρ προσαρτάται στην κοινότητα Μερτάτης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Μαραμόρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καπετανούδι

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μερτάτη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξηρότοπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξηροτόπου

Κ. Ξηροτόπου (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μερτάτης

ΦΕΚ 256Α - 05/12/1928

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λευκώνος

ΦΕΚ 182Α - 22/08/1947

Ο οικισμός Ξηρότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ορεινής

Ο οικισμός Καπετανούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ορεινής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσοκώμης (Σερρών)

ΦΕΚ 173Α - 10/08/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσοκώμη από την κοινότητα Πενταπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στρυμώνα

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μητρουσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Προβατάς από την κοινότητα Προβατά και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αναγέννησις αποσπάται από την κοινότητα Αναγεννήσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καμήλα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καμήλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακιά αποσπάται από την κοινότητα Βαμβακιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μητρούσιον αποσπάται από την κοινότητα Μητρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μητρούσιον αποσπάται από την κοινότητα Μητρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοκκλησιά αποσπάται από την κοινότητα Μονοκκλησιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άνω Καμήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Βαμβακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Μητρούσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Κάτω Μητρούσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Αναγέννησις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Μονοκκλησιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Προβατάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μονόβρυσης (Σερρών)

ΦΕΚ 330Α - 01/11/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μονόβρυση από την κοινότητα Νεοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στρυμώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μονοκκλησιάς (Σερρών)

ΦΕΚ 215Α - 09/12/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μονοκκλησιά από την κοινότητα Προβατά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονοκκλησιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μητρουσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουνουχίου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μουνούχι

Ο οικισμός Τσερκέζ Μαχαλά (ή Τσερκέζ-Κιόϊ) προσαρτάται στην κοινότητα Μουνουχίου

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στην κοινότητα Μουνουχίου

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Τσερκέζ Μαχαλά (ή Τσερκέζ-Κιόϊ) της κοινότητας μετονομάζεται σε Τράγιλος

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Μουνούχι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυροθάλασσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαυροθαλάσσης

Κ. Μαυροθαλάσσης (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουνουχίου

16/10/1940

Ο οικισμός Πύργος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Μαυροθαλάσσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Μαυροθαλάσσης (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Μαυροθαλάσσης (Σερρών)

ΦΕΚ 273Α - 30/09/1953

Ο οικισμός Τράγιλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τραγίλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυροθάλασσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τραγίλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπασανλή (Σερρών)

ΦΕΚ 304Α - 14/10/1925

Ο οικισμός Γιαγχιαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σοκολόβου

Ο οικισμός Μπαϊρλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σοκολόβου


Κ. Μπουγιούκ Μαχαλέ (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπογιούκ Μαχαλέ

Ο οικισμός Πορλίδα προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγιούκ Μαχαλέ

Ο οικισμός Μαντάρι προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγιούκ Μαχαλέ

Ο οικισμός Μπουρσούκι προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγιούκ Μαχαλέ

Ο οικισμός Μρίσνα προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγιούκ Μαχαλέ

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπογιούκ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγαλοχώριον

Ο οικισμός Μαντάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μανιτάρι

Ο οικισμός Μρίσνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γόνιμον

Ο οικισμός Πορλίδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κογχύλια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Κ. Μεγαλοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουγιούκ Μαχαλέ

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Μπουρσούκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουρσουκίου

Ο οικισμός Μανιτάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουρσουκίου

Ο οικισμός Κογχύλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουρσουκίου

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Ο οικισμός Γόνιμον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γονίμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πετριτσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπουρσουκίου (Σερρών)

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπουρσούκι από την κοινότητα Μεγαλοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μανιτάρι αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κογχύλια αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Ο οικισμός Μπουρσούκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιμνοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λιμνοχωρίου

Κ. Λιμνοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουρσουκίου

16/10/1940

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λιμνοχώρι στον οικισμό Κογχύλια

Ο οικισμός Μανιτάρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμνοχώρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Κογχύλια της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιμνοχώριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιμνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπουτκόβου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπούτκοβον

Ο οικισμός Ντελή Χασάν προσαρτάται στην κοινότητα Μπουτκόβου

Ο οικισμός Τσαίρ Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Μπουτκόβου

Ο οικισμός Τζουμά Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Μπουτκόβου

Ο οικισμός Σταυρός προσαρτάται στην κοινότητα Μπουτκόβου

Ο οικισμός Κεσιντζή Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Μπουτκόβου

ΦΕΚ 29Β - 14/04/1923

Ο οικισμός Μπούτκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κερκίνη

Ο οικισμός Σταυρός της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυροδρόμι

Ο οικισμός Ντελή Χασάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Μοναστηράκι

Ο οικισμός Κεσιντζή Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιδηροχώριον

Ο οικισμός Τσαίρ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλαμιές

Ο οικισμός Τζουμά Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λειβαδιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κερκίνης

Κ. Κερκίνης (Σερρών)

ΦΕΚ 29Β - 14/04/1923

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουτκόβου

ΦΕΚ 144Α - 15/07/1927

Ο οικισμός Λειβαδιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λειβαδιάς

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Ο οικισμός Καλαμιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λειβαδιάς

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοπόλεως

ΦΕΚ 107Α - 04/05/1933

Ο οικισμός Κορυφούδι αποσπάται από την κοινότητα Χειμάρρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Ο οικισμός Κορυφούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσολόφου

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Ο οικισμός Μεσόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Μεσολόφου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Μεσόλοφος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κερκίνη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερκίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μυρκίνου (Σερρών)

ΦΕΚ 373Α - 31/12/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μύρκινος από την κοινότητα Δραβήσκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μύρκινος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Μπάφρας (Σερρών)

ΦΕΚ 170Α - 23/05/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Μπάφρα από την κοινότητα Κορμίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Μπάφρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κορμίστας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Πέτρας (Σερρών)

ΦΕΚ 170Α - 23/05/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Πέτρα από την κοινότητα Γαζώρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γλυκοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Γαζώρου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Γλυκοπηγή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Πέτρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Τυρολόης (Σερρών)

ΦΕΚ 49Α - 17/03/1959

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Τυρολόη από την κοινότητα Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Τυρολόη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέου Σκοπού (Σερρών)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέος Σκοπός από την κοινότητα Τοπόλιανης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέος Σκοπός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Στρυμώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώρι από την κοινότητα Σουμπάσκιοϊ και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σαλή Αγά αποσπάται από την κοινότητα Τοπόλιανης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Σαλή Αγά της κοινότητας μετονομάζεται σε Μονόβρυση

ΦΕΚ 66Α - 19/04/1927

Ο οικισμός Ζάμπα προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ζάμπα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρίνος

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Κρίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

ΦΕΚ 330Α - 01/11/1946

Ο οικισμός Μονόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονόβρυσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στρυμώνα

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 175Α - 01/11/1962

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από την κοινότητα Άνω Ποροΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέων Κερδυλίων (Σερρών)

ΦΕΚ 272Α - 29/11/1950

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νέα Κερδύλια

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ακτή Νέων Κερδυλίων και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Κερδυλίων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λογκάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Κερδυλίων

Αναγνώριση του οικισμού Συκιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Κερδυλίων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λιμάνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Κερδυλίων

Αναγνώριση του οικισμού Μαρμάρινα Σπίτια και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Κερδυλίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λογκάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Λιμάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Μαρμάρινα Σπίτια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Νέα Κερδύλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Ακτή Νέων Κερδυλίων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νιγρίτης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νιγρίτα

Ο οικισμός Μπαϊρακτάρ (Σημαιοφόρος) προσαρτάται στην κοινότητα Νιγρίτης

Ο οικισμός Γεωργουλά προσαρτάται στην κοινότητα Νιγρίτης

Ο οικισμός Φυτόκιον προσαρτάται στην κοινότητα Νιγρίτης

Ο οικισμός Λίτζα προσαρτάται στην κοινότητα Νιγρίτης

Ο οικισμός Καρά - Ορμάν προσαρτάται στην κοινότητα Νιγρίτης

ΦΕΚ 41Β - 26/05/1923

Ο οικισμός Μπαϊρακτάρ (Σημαιοφόρος) της κοινότητας μετονομάζεται σε Φλάμπουρον

Ο οικισμός Λίτζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Θερμά

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Καρά - Ορμάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυρόλογγος

ΦΕΚ 251Α - 04/08/1932

Ο οικισμός Θερμά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θερμών

ΦΕΚ 284Α - 29/09/1933

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φλαμπούρου

16/10/1940

Ο οικισμός Μαυρόλογγος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Νιγρίτης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Νιγρίτης (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 98Α - 19/04/1943

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νιγρίτης

Δ. Νιγρίτης (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 98Α - 19/04/1943

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νιγρίτης

Δ. Νιγρίτης (Σερρών)

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Ο οικισμός Φυτόκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φυτοκίου

07/04/1951

Ο οικισμός Γεωργουλά του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθέα και προσάρτησή του στο δήμο Νιγρίτης

14/03/1971

Ο οικισμός Καλλιθέα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νιγρίτα του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθή αποσπάται από την κοινότητα Ανθής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θερμά αποσπάται από την κοινότητα Θερμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερπνή αποσπάται από την κοινότητα Τερπνής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπούρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Νιγρίτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Ανθή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Θερμά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Τερπνή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νικοσλάβης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νικοσλάβη

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Νικοσλάβη της κοινότητας μετονομάζεται σε Νικόκλεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νικοκλείας

Κ. Νικοκλείας (Σερρών)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νικοσλάβης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Νικοκλείας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Νικοκλείας (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Νικοκλείας (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικόκλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ντουτλή (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ντουτλή

Ο οικισμός Μπάνιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Ντουτλή

Ο οικισμός Ραχωβίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Ντουτλή

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου προσαρτάται στην κοινότητα Ντουτλή

Ο οικισμός Λάκκος προσαρτάται στην κοινότητα Ντουτλή

ΦΕΚ 71Β - 30/11/1922

Ο οικισμός Ντουτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιών

Ο οικισμός Μπάνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελαιώνος

Κ. Ελαιώνος (Σερρών)

ΦΕΚ 71Β - 30/11/1922

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ντουτλή

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ραχωβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαρμαράς

07/04/1951

Ο οικισμός Λάκκος της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσοπηγή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαιώνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Μαρμαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξυλότρου (Σερρών)

ΦΕΚ 42Α - 26/02/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξυλότρον από την κοινότητα Αβδαμάλ και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ξυλότρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Ξυλότρου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ξυλότρου (Σερρών)

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Ξυλότρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Κ. Αγίας Παρασκευής (Σερρών)

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ξυλότρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ομούρ - Βέη (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ομούρ Βέη

Ο οικισμός Ραχμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Ομούρ - Βέη

Ο οικισμός Παληότρους προσαρτάται στην κοινότητα Ομούρ - Βέη

ΦΕΚ 12Β - 25/02/1922

Ο οικισμός Ομούρ Βέη της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστανοχωρίου

Κ. Καστανοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 12Β - 25/02/1922

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ομούρ - Βέη

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Παληότρους αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιβήρων

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ραχμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμυγδαλοχώρι

ΦΕΚ 43Α - 17/03/1927

Ο οικισμός Παληότρους αποσπάται από την κοινότητα Ιβήρων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 256Α - 05/12/1928

Ο οικισμός Παληότρους αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παληότρου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Καστανοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Καστανοχωρίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Καστανοχωρίου (Σερρών)

07/04/1951

Ο οικισμός Αμυγδαλοχώρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραγίλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ορλιάκου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Όρλιακον

Ο οικισμός Τσακαρλή ή Τσακιρλή προσαρτάται στην κοινότητα Ορλιάκου

Ο οικισμός Σιβρή προσαρτάται στην κοινότητα Ορλιάκου

Ο οικισμός Σαλτικλή προσαρτάται στην κοινότητα Ορλιάκου

Ο οικισμός Γενή Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Ορλιάκου

ΦΕΚ 85Α - 08/03/1926

Ο οικισμός Μακιαίς αποσπάται από την κοινότητα Μακιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σακάφτσια αποσπάται από την κοινότητα Μακιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπάς-Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα Μακιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουρατζανλή αποσπάται από την κοινότητα Μακιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 233Α - 14/07/1926

Ο οικισμός Μακιαίς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακιών

Ο οικισμός Σακάφτσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μακιών

Ο οικισμός Μπάς-Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μακιών

Ο οικισμός Κουρατζανλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μακιών

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Σαλτικλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλό Κάστρο

Ο οικισμός Σιβρή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κορφοβούνι της κοινότητας

Ο οικισμός Γενή Μαχαλέ της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κορφοβούνι της κοινότητας

Ο οικισμός Κορφοβούνι προσαρτάται στην κοινότητα Ορλιάκου

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Καλό Κάστρο αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλού Κάστρου

Ο οικισμός Κορφοβούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλού Κάστρου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Όρλιακον της κοινότητας μετονομάζεται σε Στρυμονικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στρυμονικού

Κ. Στρυμονικού (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ορλιάκου

16/05/1928

Ο οικισμός Τσακαρλή ή Τσακιρλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 102Α - 07/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βισαλτίας του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Σερρών του νομού Σερρών

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σερρών του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Βισαλτίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Στρυμονικού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Βισαλτίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Σερρών του νομού Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Στρυμονικού (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Στρυμονικού (Σερρών)

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βισαλτίας του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Σερρών του νομού Σερρών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στρυμονικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Στρυμονικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ορτά Μαχαλά (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ορτά - Μαχαλά

Ο οικισμός Δερέ Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Ορτά Μαχαλά

Ο οικισμός Χάνδερε προσαρτάται στην κοινότητα Ορτά Μαχαλά

Ο οικισμός Τοπολίντσα προσαρτάται στην κοινότητα Ορτά Μαχαλά

Ο οικισμός Ασαγιά Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Ορτά Μαχαλά

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ορτά - Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσαία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσαίας

Κ. Μεσαίας (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ορτά Μαχαλά

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δερέ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποταμοχώριον

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ασαγιά Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κατώμερον

16/05/1928

Ο οικισμός Τοπολίντσα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Χάνδερε της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ξυνόρρευμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαίας

07/04/1951

Ο οικισμός Ξυνόρρευμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κατώμερον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ποταμοχώριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 222Α - 20/08/1955

Ο οικισμός Μεσαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Πετριτσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοκάστρου (Σερρών)

ΦΕΚ 91Α - 30/04/1954

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιόκαστρον από την κοινότητα Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παληότρου (Σερρών)

ΦΕΚ 256Α - 05/12/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παληότρους από την κοινότητα Καστανοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Παληότρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Παληότρου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Παληότρου (Σερρών)

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Παληότρους της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Δημήτριος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Δημητρίου

Κ. Αγίου Δημητρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παληότρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραγίλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πάλμες (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πάλμες

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή προσαρτάται στην κοινότητα Πάλμες

Ο οικισμός Γκλαμπόφτσα προσαρτάται στην κοινότητα Πάλμες

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Πάλμες της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανούσσα

Ο οικισμός Γκλαμπόφτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλό Χωριό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστανούσσης

Κ. Καστανούσσης (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πάλμες

ΦΕΚ 43Α - 17/03/1927

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Παρασκευής

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Καστανούσσης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

Κ. Καστανούσσης (Σερρών)

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παραλιμνίου (Σερρών)

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραλίμνιον από την κοινότητα Σαρμουσακλή και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από την κοινότητα Σαρμουσακλή και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 423Α - 29/11/1929

Ο οικισμός Παραλίμνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 250Α - 23/07/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραλίμνιον από την κοινότητα Πενταπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλίμνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στρυμώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πατρικίου (Σερρών)

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πατρίκι από την κοινότητα Σιτοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Πατρικίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Πατρικίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Πατρικίου (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πατρίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχινού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πεθελινού (Σερρών)

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πεθελινός από την κοινότητα Γαζώρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεθελινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στρυμώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περιχώρας (Σερρών)

ΦΕΚ 131Α - 16/04/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περιχώρα από την κοινότητα Αλιστράτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 61Α - 09/03/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φυλλίδος του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

Κ. Περιχώρας (Δράμας)

ΦΕΚ 61Α - 09/03/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας από την επαρχία Φυλλίδος του νομού Σερρών


Δ. Πετριτσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέον Πετρίτσιον από την κοινότητα Νέου Πετριτσίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ακριτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ακριτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θρακικό αποσπάται από την κοινότητα Ακριτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλόν αποσπάται από την κοινότητα Βυρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βυρώνεια αποσπάται από την κοινότητα Βυρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυρώνεια αποσπάται από την κοινότητα Βυρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γόνιμον αποσπάται από την κοινότητα Γονίμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδράκι αποσπάται από την κοινότητα Μανδρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γόνιμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Θρακικό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Βυρώνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Νέον Πετρίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Ακριτοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Μανδράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Άνω Βυρώνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Ομαλόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πλατανακίων (Σερρών)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλατανάκια από την κοινότητα Μακρυνίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Πλατανακίων (Κιλκίς)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

Κ. Πλατανακίων (Σερρών)

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πόρνας (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πόρνα

Ο οικισμός Κάτω Νούσκα προσαρτάται στην κοινότητα Πόρνας

Ο οικισμός Τούμπα προσαρτάται στην κοινότητα Πόρνας

Ο οικισμός Πλιάκος προσαρτάται στην κοινότητα Πόρνας

Ο οικισμός Θολός προσαρτάται στην κοινότητα Πόρνας

Ο οικισμός Χωροβίστα προσαρτάται στην κοινότητα Πόρνας

Ο οικισμός Πεθελινός προσαρτάται στην κοινότητα Πόρνας

Ο οικισμός Τσανός προσαρτάται στην κοινότητα Πόρνας

Ο οικισμός Ζίχνα προσαρτάται στην κοινότητα Πόρνας

ΦΕΚ 156Α - 14/07/1920

Ο οικισμός Ζίχνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζηλιαχώβης

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1921

Ο οικισμός Χωροβίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζηλιαχώβης

Ο οικισμός Κάτω Νούσκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζηλιαχώβης

ΦΕΚ 97Α - 02/05/1924

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τούμπας

ΦΕΚ 171Α - 11/07/1925

Ο οικισμός Θολός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θολού

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Πόρνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γάζωρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαζώρου

Κ. Γαζώρου (Σερρών)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πόρνας

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Τσανός της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Πέτρα

Ο οικισμός Μεζράς της κοινότητας μετονομάζεται σε Γλυκοπηγή

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Πεθελινός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεθελινού

ΦΕΚ 170Α - 23/05/1932

Ο οικισμός Νέα Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Πέτρας

Ο οικισμός Γλυκοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Πέτρας

16/10/1940

Ο οικισμός Πλιάκος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γάζωρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Προβίστης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Προβίστα

Ο οικισμός Αμφίπολις προσαρτάται στην κοινότητα Προβίστης

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Προβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιοκώμη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλαιοκώμης

Κ. Παλαιοκώμης (Σερρών)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Προβίστης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Φυλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκώμης

ΦΕΚ 140Α - 27/05/1952

Ο οικισμός Αμφίπολις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμφιπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοκώμη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αμφίπολης

Ο οικισμός Νέα Φυλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πρόσνικ (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πρόσνικ

Ο οικισμός Γενή - Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Πρόσνικ

Ο οικισμός Τοπάλοβον προσαρτάται στην κοινότητα Πρόσνικ

Ο οικισμός Καλένδρα προσαρτάται στην κοινότητα Πρόσνικ

Ο οικισμός Κούλα προσαρτάται στην κοινότητα Πρόσνικ

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Πρόσνικ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκοτούσσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκοτούσσης

Κ. Σκοτούσσης (Σερρών)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πρόσνικ

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Γενή - Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γενή-Κιόϊ

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κούλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιόκαστρον

Ο οικισμός Τοπάλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Τυρολόη

Ο οικισμός Καλένδρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλά Δένδρα

ΦΕΚ 52Α - 31/03/1927

Ο οικισμός Χομόνδος αποσπάται από την κοινότητα Χομόνδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Καμήλα αποσπάται από την κοινότητα Χομόνδου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Χομόνδος της κοινότητας μετονομάζεται σε Μητρούσι

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μητρούσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκοτούσσης

ΦΕΚ 250Α - 23/07/1930

Ο οικισμός Μητρούσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μητρουσίου

Ο οικισμός Κάτω Μητρούσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μητρουσίου

Ο οικισμός Άνω Καμήλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μητρουσίου

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Ο οικισμός Καλά Δένδρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλών Δένδρων

ΦΕΚ 91Α - 30/04/1954

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 49Α - 17/03/1959

Ο οικισμός Νέα Τυρολόη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Τυρολόης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκοτούσσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σκοτούσσης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πρώτης (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πρώτη από την κοινότητα Πρώτης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγγίστα αποσπάται από την κοινότητα Αγγίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρηνίς αποσπάται από την κοινότητα Κρηνίδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρηνίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Πρώτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Αγγίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ράβνας (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ράβνα

Ο οικισμός Τσαλήκ-Μαχαλά προσαρτάται στην κοινότητα Ράβνας

Ο οικισμός Κότσανα προσαρτάται στην κοινότητα Ράβνας

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ράβνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ίσωμα

Ο οικισμός Κότσανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ριζανά

Ο οικισμός Τσαλήκ-Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Δεντρωτό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ισώματος

Κ. Ισώματος (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ράβνας

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βισαλτίας του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Ισώματος (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Βισαλτίας του νομού Σερρών


Κ. Ράμνης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ράμνα

Ο οικισμός Χατζημπεηλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ράμνης

Ο οικισμός Μεσιλή προσαρτάται στην κοινότητα Ράμνης

Ο οικισμός Δερβέντι προσαρτάται στην κοινότητα Ράμνης

Ο οικισμός Μπαχτιάρ προσαρτάται στην κοινότητα Ράμνης

Ο οικισμός Τσουρτσελή προσαρτάται στην κοινότητα Ράμνης

ΦΕΚ 76Β - 30/08/1924

Ο οικισμός Χατζημπεηλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βυρώνεια

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Βυρώνεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βυρωνείας

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Βυρώνειας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βυρωνείας

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ράμνα στον οικισμό Δερβέντι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δερβεντίου

Κ. Δερβεντίου (Σερρών)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ράμνης

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Δερβέντι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακριτοχώριον

Ο οικισμός Μεσιλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετρηνό

Ο οικισμός Μπαχτιάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δενδρόφυτο

Ο οικισμός Τσουρτσελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Θρακικό

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ακριτοχωρίου

Κ. Ακριτοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δερβεντίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ράμνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ομαλόν

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Ο οικισμός Ομαλόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βυρωνείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακριτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πετριτσίου

Ο οικισμός Θρακικό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πετριτσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραχώβης (Σερρών)

ΦΕΚ 184Α - 30/09/1921

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ράχωβα από την κοινότητα Ζηλιαχώβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσεπελτζές αποσπάται από την κοινότητα Ζηλιαχώβης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Τσεπελτζές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσεπελτζέ

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ράχωβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσορράχη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσορράχης

Κ. Μεσορράχης (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ραχώβης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσορράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρεσιλόβου (Σερρών)

ΦΕΚ 184Α - 30/09/1921

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρεσίλοβον από την κοινότητα Καρλικόβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

Κ. Ρεσιλόβου (Δράμας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών


Κ. Ροδολείβους (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ροδολείβος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ροδολείβος της κοινότητας διορθώνεται σε Ροδολίβος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ροδολίβους

Κ. Ροδολίβους (Σερρών)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ροδολείβους

ΦΕΚ 167Α - 24/07/1996

Ο οικισμός Ροδολίβος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ροδολίβους

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ροδολίβους (Σερρών)

ΦΕΚ 167Α - 24/07/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ροδολίβος από την κοινότητα Ροδολίβους και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δόμιρος αποσπάται από την κοινότητα Δομίρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρόν Σούλι αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δόμιρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Μικρόν Σούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Ροδολίβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ροδοπόλεως (Σερρών)

ΦΕΚ 262Α - 02/08/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Πορρόϊων από την κοινότητα Κάτω Πορρόϊων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 311Α - 27/12/1927

Ο οικισμός Οδηγήτρια αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Ραχωνάκι αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κερκίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 250Α - 23/07/1930

Ο οικισμός Ψηλοράχη αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 409Α - 07/12/1931

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Πορρόϊων

16/10/1940

Ο οικισμός Ψηλοράχη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ραχωνάκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 70Α - 21/02/1956

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολής

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Ροδόπολις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ροδόπολης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ροδόπολης (Σερρών)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ροδόπολις από την κοινότητα Ροδοπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδώρειον αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδόπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κερκίνης

Ο οικισμός Οδηγήτρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Ο οικισμός Θεοδώρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σαβιάκου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σάβιακον

Ο οικισμός Καμαρότι προσαρτάται στην κοινότητα Σαβιάκου

ΦΕΚ 42Α - 26/02/1924

Ο οικισμός Καμαρότι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμαρότι

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σάβιακον της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαμβακόφυτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαμβακοφύτου

Κ. Βαμβακοφύτου (Σερρών)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαβιάκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαμβακόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιδηροκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαρμουσακλή (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σαρμουσακλή

Ο οικισμός Βερνάρ προσαρτάται στην κοινότητα Σαρμουσακλή

Ο οικισμός Κάκαρα προσαρτάται στην κοινότητα Σαρμουσακλή

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κάκαρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοκώμη

Ο οικισμός Βερνάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παραλίμνιον

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Παραλίμνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλιμνίου

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παραλιμνίου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Σαρμουσακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεντάπολις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πενταπόλεως

Κ. Πενταπόλεως (Σερρών)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαρμουσακλή

ΦΕΚ 423Α - 29/11/1929

Ο οικισμός Παραλίμνιον αποσπάται από την κοινότητα Παραλιμνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από την κοινότητα Παραλιμνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 250Α - 23/07/1930

Ο οικισμός Παραλίμνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλιμνίου

ΦΕΚ 173Α - 10/08/1949

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσοκώμης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεντάπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σεμάλτου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σέμαλτον

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Σέμαλτον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρόν Σούλι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μικρού Σουλίου

Κ. Μικρού Σουλίου (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σεμάλτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρόν Σούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ροδολίβους

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σερρών (Σερρών)

ΦΕΚ 248Α - 03/12/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σέρραι

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Ο οικισμός Αλιμπέκιοϊ προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Σέρες Άλτη προσαρτάται στο δήμο Σερρών

ΦΕΚ 26Α - 18/02/1927

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Σερρών

16/05/1928

Ο οικισμός Αλιμπέκιοϊ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σέρες Άλτη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Επταμύλων

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Κρίνος αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 364Α - 27/12/1946

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Επταμύλων και προσαρτάται στο δήμο

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ηλιούπολις και προσάρτησή του στο δήμο Σερρών

ΦΕΚ 211Α - 03/11/1961

Ο οικισμός Ξηρότοπος αποσπάται από την κοινότητα Ορεινής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 76Α - 11/04/1968

Ο οικισμός Επτάμυλοι αποσπάται από την κοινότητα Επταμύλων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 56Α - 06/03/1970

Ο οικισμός Κάτω Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Λευκώνος και προσαρτάται στο δήμο

14/03/1971

Ο οικισμός Ηλιούπολις του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Ιωάννης του δήμου

Ο οικισμός Επτάμυλοι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Ιωάννης του δήμου

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Ο οικισμός Επτάμυλοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επταμύλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμαράς αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επτάμυλοι αποσπάται από την κοινότητα Επταμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Οινούσσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινούσα αποσπάται από την κοινότητα Οινούσσας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άνω Βροντού αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βροντούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεινή αποσπάται από την κοινότητα Ορεινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καμήλα αποσπάται από το δήμο Μητρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακιά αποσπάται από το δήμο Μητρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μητρούσιον αποσπάται από το δήμο Μητρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μητρούσιον αποσπάται από το δήμο Μητρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναγέννησις αποσπάται από το δήμο Μητρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοκκλησιά αποσπάται από το δήμο Μητρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προβατάς αποσπάται από το δήμο Μητρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκώνας αποσπάται από το δήμο Λευκώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλά Δένδρα αποσπάται από το δήμο Λευκώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χριστός αποσπάται από το δήμο Λευκώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούταρι αποσπάται από το δήμο Σκουτάρεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβούκλια αποσπάται από το δήμο Σκουτάρεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακούσσα αποσπάται από το δήμο Σκουτάρεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ελένη αποσπάται από το δήμο Σκουτάρεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδελφικόν αποσπάται από το δήμο Σκουτάρεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαριά αποσπάται από το δήμο Σκουτάρεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καμήλα αποσπάται από το δήμο Σκουτάρεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωνσταντινάτο αποσπάται από το δήμο Σκουτάρεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεπονιά αποσπάται από το δήμο Σκουτάρεως και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στο δήμο Σερρών

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Μητρουσίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγγίστης (Σερρών)

ΦΕΚ 131Α - 16/04/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγγίστης από την κοινότητα Αγγίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σταθμού Αγγίστης

Κ. Σταθμού Αγγίστης (Σερρών)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγγίστης

ΦΕΚ 161Α - 12/08/1965

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγγίστης της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιδηροδρομικός Σταθμός Λευκοθέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγγίστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιστράτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σιδηροκάστρου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σιδηρόκαστρον

Ο οικισμός Τσιφλίκ Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Γκιουντζελή προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Γερμάνι προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Πούλιοβον προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Μουσατζιαλή προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Ελέσνιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Ινανλή προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Μαχμουτλή προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Λάτροβον προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Ισρενλή (Ορενλή) προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Ράδοβον προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Μουτουφλή προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Άρη Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Τσιφλιτζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

18/12/1920

Ο οικισμός Άρη Μαχαλέ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μουτουφλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ισρενλή (Ορενλή) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Σιδηροκάστρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Τσιφλίκ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγόνι

Ο οικισμός Λάτροβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Χορτερό

Ο οικισμός Τσιφλιτζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Στρυμονοχώρι

Ο οικισμός Πούλιοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Θερμοπηγή

Ο οικισμός Ράδοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαρωπό

Ο οικισμός Μουσατζιαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετοφωλιά

Ο οικισμός Μαχμουτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύβρυσο

Ο οικισμός Γκιουντζελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρεύματα

Ο οικισμός Γερμάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Σχιστόλιθος

Ο οικισμός Ελέσνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φαιά Πέτρα

Ο οικισμός Ινανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Αμπέλια

Ο οικισμός Κάτω Ινανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Αμπέλια

16/05/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Σιδηροκάστρου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Ο οικισμός Χορτερό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χορτερού

ΦΕΚ 250Α - 23/07/1930

Ο οικισμός Κλειδίον αποσπάται από την κοινότητα Προμαχώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 425Α - 09/12/1932

Ο οικισμός Κλειδίον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλειδίου

16/10/1940

Ο οικισμός Αετοφωλιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σιδηροκάστρου

Δ. Σιδηροκάστρου (Σερρών)

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σιδηροκάστρου

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Ο οικισμός Στρυμονοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρυμονοχωρίου

ΦΕΚ 87Α - 30/03/1951

Ο οικισμός Χαροπόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαροπού

07/04/1951

Ο οικισμός Άνω Αμπέλια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λαγόνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πολύβρυσο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρεύματα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φαιά Πέτρα του δήμου καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Φαιά Πέτρα και προσάρτησή του στο δήμο Σιδηροκάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός και προσάρτησή του στο δήμο Σιδηροκάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά και προσάρτησή του στο δήμο Σιδηροκάστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαμβακόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Βαμβακοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρωτό αποσπάται από την κοινότητα Καμαρωτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρυμονοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Στρυμονοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαροπόν αποσπάται από την κοινότητα Χαροπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορτερό αποσπάται από την κοινότητα Χορτερού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σιντικής

Ο οικισμός Φαιά Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Κάτω Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Χαροπόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Χορτερό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Βαμβακόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Σχιστόλιθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Στρυμονοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Καμαρωτό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Θερμοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο δήμος καταργείται


Δ. Σιντικής (Σερρών)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σιδηρόκαστρον από το δήμο Σιδηροκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδόπολις αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οδηγήτρια αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πορόια αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδιά αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινίτσα αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδώρειον αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφούδι αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερκίνη αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανούσσα αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πορόια αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γόνιμον αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θρακικό αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυρώνεια αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Πετρίτσιον αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακριτοχώριον αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδράκι αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βυρώνεια αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλόν αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαιά Πέτρα αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαροπόν αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορτερό αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακόφυτον αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχιστόλιθος αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρυμονοχώρι αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρωτό αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θερμοπηγή αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγκιστρο αποσπάται από την κοινότητα Αγκίστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπνόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προμαχών αποσπάται από την κοινότητα Προμαχώνος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Κερκίνης μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Νέου Πετριτσίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Σκοπιάς (Σερρών)

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκοπιά από την κοινότητα Μανδηλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιστράτης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σκοτούσσης (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σκοτούσσα από την κοινότητα Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμμουδιά αποσπάται από την κοινότητα Αμμουδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεφυρούδι αποσπάται από την κοινότητα Γεφυρουδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελενικίτσι αποσπάται από την κοινότητα Μελενικιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τυρολόη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Τυρολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σκοτούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Μελενικίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Νέα Τυρολόη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Αμμουδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Γεφυρούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Σκουτάρεως (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σκούταρι από την κοινότητα Σκουτάρεως και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Ελένη αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Ελένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδελφικόν αποσπάται από την κοινότητα Αδελφικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακούσσα αποσπάται από την κοινότητα Βαμβακούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καμήλα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Καμήλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβούκλια αποσπάται από την κοινότητα Κουβουκλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαριά αποσπάται από την κοινότητα Κουμαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωνσταντινάτο αποσπάται από την κοινότητα Κωνσταντινάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεπονιά αποσπάται από την κοινότητα Πεπονιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σκούταρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Κουβούκλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Βαμβακούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Αγία Ελένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Αδελφικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Κουμαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Κάτω Καμήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Κωνσταντινάτο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Πεπονιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σοκολόβου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 235Α - 04/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Σιδηροκάστρου του νομού Σερρών

Κ. Σοκολόβου (Σερρών)

ΦΕΚ 235Α - 04/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σιδηροκάστρου του νομού Σερρών από την επαρχία Κιλκίς του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 304Α - 14/10/1925

Ο οικισμός Γιαγχιαλή αποσπάται από την κοινότητα Μπασανλή και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαϊρλή αποσπάται από την κοινότητα Μπασανλή και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 49Α - 09/02/1926

Ο οικισμός Θεοδώροβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Σοκόλοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Ραδέλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Δερελή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Τσαουσλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Γιαγχιαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Μπαϊρλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σουμπάσκιοϊ (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σουμπάσκοϊ

Ο οικισμός Νουρή-Εφένδη προσαρτάται στην κοινότητα Σουμπάσκιοϊ

Ο οικισμός Τσοραπλή προσαρτάται στην κοινότητα Σουμπάσκιοϊ

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Σουμπάσκιοϊ

Ο οικισμός Δερβέσιανη προσαρτάται στην κοινότητα Σουμπάσκιοϊ

Ο οικισμός Αραπτσίκ προσαρτάται στην κοινότητα Σουμπάσκιοϊ

Ο οικισμός Γεδή Δερμέν προσαρτάται στην κοινότητα Σουμπάσκιοϊ

18/12/1920

Ο οικισμός Αραπτσίκ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσοραπλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νουρή-Εφένδη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Σουμπάσκοϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Σούλι

Ο οικισμός Γεδή Δερμέν της κοινότητας μετονομάζεται σε Επτάμυλοι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Σουλίου

Κ. Νέου Σουλίου (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σουμπάσκιοϊ

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Επτάμυλοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επταμύλων

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός Δερβέσιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Οινούσα

ΦΕΚ 212Α - 04/07/1932

Ο οικισμός Οινούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χιονοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Σούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπατόβου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σπάτοβον

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Σπάτοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοίμησις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοιμήσεως

Κ. Κοιμήσεως (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σπατόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοίμησις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Στρυμονικού (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Στρυμονικόν από την κοινότητα Στρυμονικού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ζευγολατιό αποσπάται από την κοινότητα Ζευγολατιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Καλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Καλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρικόν αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χείμαρρος αποσπάται από την κοινότητα Χειμάρρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χείμαρρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Λιβαδοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Καλόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Βαρικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Στρυμονικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Ζευγολατιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Στρυμονοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στρυμονοχώρι από το δήμο Σιδηροκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στρυμονοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιδηροκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Στρυμώνα (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέος Σκοπός από την κοινότητα Νέου Σκοπού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαλτοτόπι αποσπάται από την κοινότητα Βαλτοτοπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από την κοινότητα Μεσοκώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Μονόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλίμνιον αποσπάται από την κοινότητα Παραλιμνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεθελινός αποσπάται από την κοινότητα Πεθελινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψυχικό αποσπάται από την κοινότητα Ψυχικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο οικισμός Ψυχικό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο οικισμός Μονόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο οικισμός Νέος Σκοπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο οικισμός Παραλίμνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο οικισμός Βαλτοτόπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο οικισμός Πεθελινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο δήμος καταργείται


Κ. Συμβολής (Σερρών)

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Συμβολή από την κοινότητα Αλιστράτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Συμβολή και προσάρτησή του στην κοινότητα Συμβολής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Συμβολή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορμίστας

Ο οικισμός Συμβολή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορμίστας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σφελινού (Σερρών)

ΦΕΚ 156Α - 14/07/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σφελινός από την κοινότητα Ζηλιαχώβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σφελινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τζίντζου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τζίντζος

Ο οικισμός Πατρίκι προσαρτάται στην κοινότητα Τζίντζου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Τζίντζος της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιτοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σιτοχωρίου

Κ. Σιτοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τζίντζου

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Πατρίκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πατρικίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Σιτοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Σιτοχωρίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Σιτοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αχινού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τζουμαγιάς (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τζουμαγιά

Ο οικισμός Γενή Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

Ο οικισμός Μπάλτζα προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

Ο οικισμός Ερνή - Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

Ο οικισμός Χαζνατάρ προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

Ο οικισμός Τσαβδάρ προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

Ο οικισμός Δολάπ προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

Ο οικισμός Ορμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

Ο οικισμός Αλή - Πασά προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

18/12/1920

Ο οικισμός Γενή Μαχαλέ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπάλτζα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μικρή Μπρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τζουμαγιάς

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Τζουμαγιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηράκλεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηρακλείας

Κ. Ηρακλείας (Σερρών)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τζουμαγιάς

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Ερνή - Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερνή-Κιόϊ

Ο οικισμός Ορμανλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ερνή-Κιόϊ

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Τσαβδάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψωμοτόπιον

Ο οικισμός Χαζνατάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσοχώραφα

ΦΕΚ 432Α - 16/12/1926

Ο οικισμός Χρυσοχώραφα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ερνή-Κιόϊ

ΦΕΚ 432Α - 16/12/1926

Ο οικισμός Ορμανλή αποσπάται από την κοινότητα Ερνή-Κιόϊ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ορμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασοχώριον

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αλή - Πασά της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεροχώρι

Ο οικισμός Δολάπ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σαρακατσανέϊκον

ΦΕΚ 37Α - 16/03/1928

Ο οικισμός Δασοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δασοχωρίου

Ο οικισμός Ψωμοτόπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δασοχωρίου

16/05/1928

Ο οικισμός Μικρή Μπρίνα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 202Α - 01/10/1928

Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσοχωράφων

ΦΕΚ 249Α - 31/07/1932

Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοχωράφων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ηρακλείας

Δ. Ηρακλείας (Σερρών)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ηρακλείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλτερό αποσπάται από την κοινότητα Βαλτερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψωμοτόπιον αποσπάται από την κοινότητα Δασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Δασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρπερή αποσπάται από την κοινότητα Καρπερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίμησις αποσπάται από την κοινότητα Κοιμήσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθότοπος αποσπάται από την κοινότητα Λιθοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντισμένον αποσπάται από την κοινότητα Ποντισμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιμών αποσπάται από την κοινότητα Ποντισμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοχώραφα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοχωράφων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σκοτούσσα αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελενικίτσι αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τυρολόη αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμουδιά αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεφυρούδι αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χείμαρρος αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδοχώριον αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόκαστρον αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρικόν αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριάς αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρυμονικόν αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγολατιό αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Τοπόλιανης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τοπόλιανη

Ο οικισμός Κισισλίκ (Τουμπίτσα) προσαρτάται στην κοινότητα Τοπόλιανης

Ο οικισμός Σαλή Αγά προσαρτάται στην κοινότητα Τοπόλιανης

Ο οικισμός Βερζιανή προσαρτάται στην κοινότητα Τοπόλιανης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Νέος Σκοπός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Σκοπού

Ο οικισμός Σαλή Αγά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Κισισλίκ (Τουμπίτσα) της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέος Σκοπός

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Τοπόλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσό

Ο οικισμός Βερζιανή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψυχικό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσού

Κ. Χρυσού (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τοπόλιανης

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Ψυχικό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψυχικού

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Φουρνούδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσού

16/10/1940

Ο οικισμός Φουρνούδια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Εμμανουήλ Παππά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τούμπας (Σερρών)

ΦΕΚ 97Α - 02/05/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τούμπα από την κοινότητα Πόρνας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τραγίλου (Σερρών)

ΦΕΚ 273Α - 30/09/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τράγιλος από την κοινότητα Μαυροθαλάσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τράγιλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραγίλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τραγίλου (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαυροθάλασσα από την κοινότητα Μαυροθαλάσσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδονοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αηδονοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από την κοινότητα Ευκαρπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίβηρα αποσπάται από την κοινότητα Ιβήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Καστανοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράγιλος αποσπάται από την κοινότητα Τραγίλου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αηδονοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Καστανοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Ίβηρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Τράγιλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Μαυροθάλασσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τριάδος (Σερρών)

ΦΕΚ 186Α - 06/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τριάς από την κοινότητα Ζευγολατιού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 102Α - 07/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βισαλτίας του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Σερρών του νομού Σερρών

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σερρών του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Βισαλτίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Τριάδος (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Βισαλτίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Σερρών του νομού Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Τριάδος (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Τριάδος (Σερρών)

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βισαλτίας του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Σερρών του νομού Σερρών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στρυμονικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τριανταφυλλιών (Σερρών)

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τριανταφυλλιές από την κοινότητα Βαμβακιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσάδα αποσπάται από την κοινότητα Βαμβακιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παρχάρι αποσπάται από την κοινότητα Βέργης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τριανταφυλλιές της κοινότητας διορθώνεται σε Τριανταφυλλέαι

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριανταφυλλιών

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τριανταφυλλεών

Κ. Τριανταφυλλεών (Σερρών)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τριανταφυλλιών

Ο οικισμός Παρχάρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Τριανταφυλλεών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Τριανταφυλλεών (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Τριανταφυλλεών (Σερρών)

07/04/1951

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Εξοχή και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριανταφυλλεών

ΦΕΚ 84Α - 06/05/1988

Ο οικισμός Τριανταφυλλέαι της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριανταφυλλιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριανταφυλλιάς

Κ. Τριανταφυλλιάς (Σερρών)

ΦΕΚ 84Α - 06/05/1988

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τριανταφυλλεών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσεπελτζέ (Σερρών)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσεπελτζές από την κοινότητα Ραχώβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Τσεπελτζές της κοινότητας μετονομάζεται σε Δήμητρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δήμητρας

Κ. Δήμητρας (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσεπελτζέ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσερέπλιανης (Σερρών)

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσερέπλιανη από την κοινότητα Κορμίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 294Α - 06/09/1934

Ο οικισμός Τσερέπλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηλιοκώμη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηλιοκώμης

Κ. Ηλιοκώμης (Σερρών)

ΦΕΚ 294Α - 06/09/1934

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσερέπλιανης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γαλαρία και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηλιοκώμης

05/04/1981

Ο οικισμός Γαλαρία της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ηλιοκώμη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηλιοκώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορμίστας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσερπίστης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσερπίστα

ΦΕΚ 73Β - 12/10/1923

Ο οικισμός Τσερπίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τερπνή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τερπνής

Κ. Τερπνής (Σερρών)

ΦΕΚ 73Β - 12/10/1923

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσερπίστης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Τερπνής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Τερπνής (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Τερπνής (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τερπνή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νιγρίτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσιγγέλη (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσιγγέλη

Ο οικισμός Βράνκοβον προσαρτάται στην κοινότητα Τσιγγέλη

Ο οικισμός Τρίνκα προσαρτάται στην κοινότητα Τσιγγέλη

Ο οικισμός Χόντζιοβον προσαρτάται στην κοινότητα Τσιγγέλη

Ο οικισμός Λέχοβον προσαρτάται στην κοινότητα Τσιγγέλη

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Τσιγγέλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγκιστρο

Ο οικισμός Λέχοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρασοχώρι

Ο οικισμός Χόντζιοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Καρυδιάς

Ο οικισμός Βράνκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Καρυδιάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγκίστρου

Κ. Αγκίστρου (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσιγγέλη

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τρίνκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαμάσκηνον

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγκιστρο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσιουτελικόβου (Σερρών)

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσιουτσιλίκοβον από την κοινότητα Καρπερής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Τσιουτσιλίκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αναγέννησις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αναγεννήσεως

Κ. Αναγεννήσεως (Σερρών)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσιουτελικόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αναγέννησις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μητρουσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φλαμπούρου (Σερρών)

ΦΕΚ 284Α - 29/09/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φλάμπουρον από την κοινότητα Νιγρίτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Φλαμπούρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Φλαμπούρου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Φλαμπούρου (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νιγρίτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φυτοκίου (Σερρών)

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φυτόκιον από το δήμο Νιγρίτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Φυτόκιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανθής

Κ. Ανθής (Σερρών)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Φυτοκίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νιγρίτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαροπού (Σερρών)

ΦΕΚ 87Α - 30/03/1951

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαροπόν από το δήμο Σιδηροκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαροπόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιδηροκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χομόνδου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χομόνδος

Ο οικισμός Καβακλή προσαρτάται στην κοινότητα Χομόνδου

Ο οικισμός Καραντζά - Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Χομόνδου

Ο οικισμός Άνω Καμήλα προσαρτάται στην κοινότητα Χομόνδου

ΦΕΚ 209Α - 12/09/1920

Ο οικισμός Καβακλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καβακλή

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Καραντζά - Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γενή-Κιόϊ

ΦΕΚ 52Α - 31/03/1927

Ο οικισμός Χομόνδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκοτούσσης

Ο οικισμός Άνω Καμήλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκοτούσσης

Η κοινότητα καταργείται

Κ. Μητρουσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 250Α - 23/07/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μητρούσι από την κοινότητα Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Μητρούσιον αποσπάται από την κοινότητα Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Καμήλα αποσπάται από την κοινότητα Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 408Α - 29/12/1933

Ο οικισμός Άνω Καμήλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Καμήλας

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Μητρούσι της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Μητρούσιον

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Άνω Μητρούσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μητρούσιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Μητρούσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μητρουσίου

Ο οικισμός Μητρούσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μητρουσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χορτερού (Σερρών)

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χορτερό από την κοινότητα Σιδηροκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χορτερό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιδηροκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χούμκου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χούμκος

Ο οικισμός Γενή Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Χούμκου

Ο οικισμός Σαϊτά προσαρτάται στην κοινότητα Χούμκου

Ο οικισμός Ζερβοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Χούμκου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Χούμκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Χουμνικόν

Ο οικισμός Γενή Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χωραφάκια

Ο οικισμός Σαϊτά της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγκάδι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χουμνικού

Κ. Χουμνικού (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χούμκου

ΦΕΚ 220Α - 23/10/1928

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγκαδίου

ΦΕΚ 2Α - 03/01/1935

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζερβοχωρίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Χουμνικού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Χουμνικού (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Χουμνικού (Σερρών)

ΦΕΚ 222Α - 20/08/1955

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από την κοινότητα Λαγκαδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχινού

Ο οικισμός Χουμνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχινού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χριστού (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 07/01/1956

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Χριστός από την κοινότητα Μελενικιτσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Χριστός αποσπάται από την κοινότητα Μελενικιτσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Άνω Χριστός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Χριστός της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Χριστός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χρυσοχωράφων (Σερρών)

ΦΕΚ 202Α - 01/10/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χρυσοχώραφα από την κοινότητα Ποντισμένου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 249Α - 31/07/1932

Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ηρακλείας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοχωράφων

07/04/1951

Ο οικισμός Νεοχώριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσοχώραφα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χωροβίστης (Σερρών)

ΦΕΚ 82Α - 28/03/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χωροβίστα από την κοινότητα Ζηλιαχώβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Χωροβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Χριστόφορος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου

Κ. Αγίου Χριστοφόρου (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χωροβίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ζίχνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ψυχικού (Σερρών)

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ψυχικό από την κοινότητα Χρυσού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ψυχικό και προσάρτησή του στην κοινότητα Ψυχικού

19/03/1961

Ο οικισμός Κάτω Ψυχικό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ψυχικό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στρυμώνα

Η κοινότητα καταργείται