ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίου Δημητρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Αγίου Δημητρίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αιγινίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Δ. Αιγινίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 37Α - 29/01/1951

Ο οικισμός Μεγάλη Γέφυρα αποσπάται από το δήμο Κολινδρού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καταχάς αποσπάται από την κοινότητα Καταχά και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αιγίνιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Πύδνας-Κολινδρού

Ο οικισμός Καταχάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο οικισμός Μεγάλη Γέφυρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αλωνίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Αλωνίων (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ανατολικού Ολύμπου (Πιερίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λεπτοκαρυά από την κοινότητα Λεπτοκαρυάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νέος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Παντελεήμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Παντελεήμονος αποσπάται από την κοινότητα Παντελεήμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Παντελεήμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαταμών αποσπάται από την κοινότητα Πλαταμώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόροι αποσπάται από την κοινότητα Πόρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Πόρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέοι Πόροι αποσπάται από την κοινότητα Πόρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Σκοτίνης αποσπάται από την κοινότητα Σκοτίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοτίνα αποσπάται από την κοινότητα Σκοτίνης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άνω Σκοτίνα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σκοτίνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παραλία Παντελεήμονος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Πόροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Παραλία Σκοτίνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Νέοι Πόροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Νέος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Άνω Σκοτίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Σκοτίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Πλαταμών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Άνω Αγίου Ιωάννου (Πιερίας)

ΦΕΚ 79Α - 15/04/1968

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Άγιος Ιωάννης από το δήμο Κατερίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Άνω Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέος Άνω Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Άνω Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρωνά (Πιερίας)

ΦΕΚ 13Α - 04/02/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρωνάς από το δήμο Κατερίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρωνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελαφίνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρίας (Πιερίας)

ΦΕΚ 70Α - 28/03/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρία από την κοινότητα Ρητίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πιερίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βροντούς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Βροντούς (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Λόκοβη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέτρα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Φωτεινά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βροντούς

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Φωτεινά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φωτεινών

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φωτεινών

Ο οικισμός Σανατόριον Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φωτεινών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βροντού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρωμερής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Βρωμερής (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Βρωμερή της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Ο οικισμός Βρωμόσκαλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παραλία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Πιερίας)

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρωμερής

ΦΕΚ 70Α - 28/03/1966

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Παραλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γανοχώρας (Πιερίας)

ΦΕΚ 211Α - 03/11/1961

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γανόχωρα από το δήμο Κατερίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γανόχωρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Δίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 48Α - 14/03/1959

Ο οικισμός Μαλαθριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλαθριάς

ΦΕΚ 9Α - 22/01/1962

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρίτσης

Κ. Καρίτσης (Πιερίας)

ΦΕΚ 9Α - 22/01/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δίου-Ολύμπου (Πιερίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λιτόχωρον από το δήμο Λιτοχώρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παραλία Παντελεήμονος αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόροι αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Σκοτίνης αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέοι Πόροι αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σκοτίνα αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοτίνα αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαταμών αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίον αποσπάται από το δήμο Δίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροντού αποσπάται από το δήμο Δίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονταριώτισσα αποσπάται από το δήμο Δίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Έφεσος αποσπάται από το δήμο Δίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από το δήμο Δίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από το δήμο Δίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από το δήμο Δίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμήν Λιτοχώρου αποσπάται από το δήμο Λιτοχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Διονυσίου αποσπάται από το δήμο Λιτοχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Βαρικού αποσπάται από το δήμο Λιτοχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο Λιτοχώρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Βροντούς μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Ελατοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Ελατοχωρίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελατοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πιερίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ελαφίνας (Πιερίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παλαιόν Κεραμίδιον από την κοινότητα Παλαιού Κεραμιδίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρωνάς αποσπάται από την κοινότητα Αρωνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλαφος αποσπάται από την κοινότητα Ελάφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τόξον αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταλώνια αποσπάται από την κοινότητα Καταλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγόρραχη αποσπάται από την κοινότητα Λαγορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιάδιον αποσπάται από την κοινότητα Λαγορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Μοσχοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίλοφος αποσπάται από την κοινότητα Τριλόφου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αρωνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Τόξον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Τρίλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Έλαφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Καταλώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Παλαιόν Κεραμίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Μοσχοπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Λαγόρραχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Μελιάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ελάφου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Πιερίας

Κ. Ελάφου (Πιερίας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πιερίας του νομού Πιερίας από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Έλαφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελαφίνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλυβίων Κονταριωτίσσης (Πιερίας)

ΦΕΚ 2Α - 05/01/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια Κονταριωτίσσης από την κοινότητα Κονταριωτίσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Καλύβια Κονταριωτίσσης της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Σπυρίδων

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος

Κ. Αγίου Σπυρίδωνος (Πιερίας)

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλυβίων Κονταριωτίσσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλυβίων Χαράδρας (Πιερίας)

ΦΕΚ 142Α - 29/05/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια Χαράδρας από το δήμο Κατερίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 119Α - 07/06/1966

Ο οικισμός Καλύβια Χαράδρας της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξοχή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εξοχής

Κ. Εξοχής (Πιερίας)

ΦΕΚ 119Α - 07/06/1966

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλυβίων Χαράδρας

ΦΕΚ 111Α - 28/08/1990

Ο οικισμός Τόξον αποσπάται από την κοινότητα Μοσχοποτάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελαφίνας

Ο οικισμός Τόξον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελαφίνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστανέας Πιερίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Καστανέας Πιερίας (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 10Α - 18/01/1958

Ο οικισμός Μικρή Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοστάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολινδρού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καταλωνίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Καταλωνίων (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

07/04/1951

Ο οικισμός Μεργιάννη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ίσβορος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καταλώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελαφίνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καταχά (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Καταχά (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καταχάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγινίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κατερίνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Δ. Κατερίνης (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 81Α - 21/03/1951

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης (προσφύγων εκ Βουλγαρίας) του δήμου μετονομάζεται σε Νέος Πύργος

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Όφφις του δήμου μετονομάζεται σε Νέα Τραπεζούς

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Κεραμίδι του δήμου διορθώνεται σε Παλαιόν Κεραμίδιον

ΦΕΚ 236Α - 24/08/1951

Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Τραπεζούντος

ΦΕΚ 299Α - 14/11/1951

Ο οικισμός Παλαιόν Κεραμίδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιού Κεραμιδίου

ΦΕΚ 142Α - 29/05/1952

Ο οικισμός Καλύβια Χαράδρας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων Χαράδρας

ΦΕΚ 2Α - 05/01/1953

Ο οικισμός Νεοκαισάρεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοκαισαρείας

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Ο οικισμός Κολοκούριον του δήμου μετονομάζεται σε Σβορώνος

ΦΕΚ 24Α - 05/02/1959

Ο οικισμός Σβορώνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σβορώνου

19/03/1961

Το όνομα του οικισμού Άγιος Ιωάννης του δήμου διορθώνεται σε Κάτω Άγιος Ιωάννης

Ο οικισμός Νέος Πύργος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Άγιος Ιωάννης του δήμου

ΦΕΚ 211Α - 03/11/1961

Ο οικισμός Γανόχωρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γανοχώρας

ΦΕΚ 13Α - 04/02/1963

Ο οικισμός Αρωνάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρωνά

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Αγίου Ιωάννου

ΦΕΚ 79Α - 15/04/1968

Ο οικισμός Άνω Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ολυμπιακή Ακτή και προσάρτησή του στο δήμο Κατερίνης

ΦΕΚ 97Α - 16/07/1986

Ο οικισμός Ανδρομάχη αποσπάται από την κοινότητα Σβορώνου και προσαρτάται στο δήμο

17/03/1991

Ο οικισμός Χράνη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νέα Χράνη αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέος Άνω Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γανόχωρα αποσπάται από την κοινότητα Γανοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοκαισάρεια αποσπάται από την κοινότητα Νεοκαισαρείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Σβορώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σβορώνος αποσπάται από την κοινότητα Σβορώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα Σβορώνου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αρωνάς αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τόξον αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίλοφος αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλαφος αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταλώνια αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Κεραμίδιον αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχοπόταμος αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγόρραχη αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιάδιον αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεβαστή αποσπάται από το δήμο Κορινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Κορινού αποσπάται από το δήμο Κορινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Κορινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από το δήμο Κορινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούκκος αποσπάται από το δήμο Κορινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορινός αποσπάται από το δήμο Κορινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίστασις αποσπάται από το δήμο Παραλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Παραλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Παραλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μηλιά αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαία Μηλιά αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοτεινά αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτεινά αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μηλιά αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχοχώριον αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρητίνη αποσπάται από το δήμο Πιερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρία αποσπάται από το δήμο Πιερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατοχώρι αποσπάται από το δήμο Πιερίων και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Κούκος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Λόφου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννου (Πιερίας)

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Άγιος Ιωάννης από το δήμο Κατερίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Χράνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννου

17/03/1991

Ο οικισμός Νέα Χράνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κολινδρού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Δ. Κολινδρού (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 37Α - 29/01/1951

Ο οικισμός Μεγάλη Γέφυρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγινίου

ΦΕΚ 299Α - 14/11/1951

Ο οικισμός Παλαιοστάνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοστάνης

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Ο οικισμός Βουλιστά του δήμου μετονομάζεται σε Λιβάδιον

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καψαλός και προσάρτησή του στο δήμο Κολινδρού

ΦΕΚ 70Α - 28/03/1966

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιβαδίου

17/03/1991

Ο οικισμός Καψαλός του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρυάκια αποσπάται από την κοινότητα Ρυακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας Πιερίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο οικισμός Κολινδρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο οικισμός Ρυάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κονταριωτίσσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Κονταριωτίσσης (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 2Α - 05/01/1953

Ο οικισμός Καλύβια Κονταριωτίσσης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων Κονταριωτίσσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κονταριώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορινού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Κορινού (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Κορινού και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορινού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορινός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κορινού

Ο οικισμός Παραλία Κορινού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κορινού (Πιερίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κορινός από την κοινότητα Κορινού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Κορινού αποσπάται από την κοινότητα Κορινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούκκος αποσπάται από την κοινότητα Κούκκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από την κοινότητα Νέας Τραπεζούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεβαστή αποσπάται από την κοινότητα Σεβαστής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σεβαστή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Παραλία Κορινού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Κούκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Κορινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κούκκου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Κούκκου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κούκκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαγορράχης (Πιερίας)

ΦΕΚ 13Α - 04/02/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγόρραχη από την κοινότητα Μοσχοποτάμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Μελιάδιον αποσπάται από την κοινότητα Μελιαδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγόρραχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελαφίνας

Ο οικισμός Μελιάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελαφίνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεπτοκαρυάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Λεπτοκαρυάς (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ανατολικού Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιβαδίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 70Α - 28/03/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιβάδιον από το δήμο Κολινδρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολινδρού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιτοχώρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Λιτοχώρου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λιτοχώρου

Δ. Λιτοχώρου (Πιερίας)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λιτοχώρου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πλάκα και προσάρτησή του στο δήμο Λιτοχώρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λιτόχωρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Λιμήν Λιτοχώρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Διονυσίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Καλύβια Βαρικού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λόφου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Λόφου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακρυγιάλου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Μακρυγιάλου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αρχαία Πύδνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυγιάλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μακρύγιαλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μεθώνης

Ο οικισμός Αρχαία Πύδνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλαθριάς (Πιερίας)

ΦΕΚ 48Α - 14/03/1959

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαλαθριά από την κοινότητα Δίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πλατανάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλαθριάς

ΦΕΚ 9Α - 22/01/1962

Ο οικισμός Μαλαθριά της κοινότητας μετονομάζεται σε Δίον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δίου

Κ. Δίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 9Α - 22/01/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαλαθριάς

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Δίου

Δ. Δίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Δίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροντού αποσπάται από την κοινότητα Βροντούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καρίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονταριώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Κονταριωτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Έφεσος αποσπάται από την κοινότητα Νέας Εφέσου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Βροντού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Κονταριώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Νέα Έφεσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μεθώνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Μεθώνης (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Νέον Ελευθεροχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεθώνη

Ο οικισμός Σκάλα Νέου Ελευθεροχωρίου της κοινότητας μετονομάζεται σε Όρμος Μεθώνης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγιάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεθώνης

17/03/1991

Ο οικισμός Όρμος Μεθώνης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μεθώνη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεθώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Αγιάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μεθώνης (Πιερίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μακρύγιαλος από την κοινότητα Μακρυγιάλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρχαία Πύδνα αποσπάται από την κοινότητα Μακρυγιάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεθώνη αποσπάται από την κοινότητα Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιάννης αποσπάται από την κοινότητα Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Αγαθούπολις αποσπάται από την κοινότητα Νέας Αγαθουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Ελευθεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιού Ελευθεροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μεθώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο οικισμός Αγιάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο οικισμός Νέα Αγαθούπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο οικισμός Παλαιόν Ελευθεροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο οικισμός Αρχαία Πύδνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο οικισμός Μακρύγιαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μελιαδίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 26Α - 09/02/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μελιάδιον από την κοινότητα Μοσχοποτάμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Μελιάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγορράχης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μηλέας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Μηλέας (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

07/04/1951

Ο οικισμός Φτέρη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Μηλέα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μηλέα στον οικισμό Κάτω Μηλέα

ΦΕΚ 120Α - 12/07/1967

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλέας

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μηλέας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 21/11/1967

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Μηλέας

Κ. Κάτω Μηλέας (Πιερίας)

ΦΕΚ 206Α - 21/11/1967

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μηλέας

05/04/1981

Ο οικισμός Σκοτεινά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φωτεινά της κοινότητας Φωτεινών

ΦΕΚ 183Α - 23/11/1984

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Μηλέας

ΦΕΚ 183Α - 23/11/1984

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Μηλέας

Κ. Μηλιάς (Πιερίας)

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Φτέρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μηλιάς

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μηλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μηλιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πέτρας

Ο οικισμός Κάτω Μηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Άνω Μηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μηλέας (Πιερίας)

ΦΕΚ 120Α - 12/07/1967

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μηλέα από την κοινότητα Μηλέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μηλέας

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μηλέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μοσχοποτάμου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Μοσχοποτάμου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κούρσοβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μοσχοποτάμου

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Κούρσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τόξον

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δέκατον Χιλιόμετρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μοσχοποτάμου

Αναγνώριση του οικισμού Λαγόρραχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μοσχοποτάμου

ΦΕΚ 145Α - 13/09/1962

Ο οικισμός Δέκατον Χιλιόμετρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μοσχοχώριον

ΦΕΚ 13Α - 04/02/1963

Ο οικισμός Λαγόρραχη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγορράχης

ΦΕΚ 26Α - 09/02/1966

Ο οικισμός Μελιάδιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελιαδίου

ΦΕΚ 70Α - 28/03/1966

Ο οικισμός Μοσχοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοσχοχωρίου

ΦΕΚ 220Α - 24/10/1966

Ο οικισμός Τόξον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τόξου

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Τόξον αποσπάται από την κοινότητα Τόξου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 111Α - 28/08/1990

Ο οικισμός Τόξον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εξοχής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοσχοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελαφίνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μοσχοχωρίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 70Α - 28/03/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μοσχοχώριον από την κοινότητα Μοσχοποτάμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοσχοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Αγαθουπόλεως (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Νέας Αγαθουπόλεως (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Αγαθούπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Τραπεζούντος (Πιερίας)

ΦΕΚ 236Α - 24/08/1951

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Τραπεζούς από το δήμο Κατερίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοκαισαρείας (Πιερίας)

ΦΕΚ 2Α - 05/01/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοκαισάρεια από το δήμο Κατερίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοκαισάρεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοστάνης (Πιερίας)

ΦΕΚ 299Α - 14/11/1951

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοστάνη από το δήμο Κολινδρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 10Α - 18/01/1958

Ο οικισμός Μικρή Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας Πιερίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοστάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας

Ο οικισμός Μικρή Μηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιού Ελευθεροχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Παλαιού Ελευθεροχωρίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόν Ελευθεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιού Κεραμιδίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 299Α - 14/11/1951

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιόν Κεραμίδιον από το δήμο Κατερίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόν Κεραμίδιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ελαφίνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παληονέλληνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Παληονέλληνης (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Παληονέλληνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίλοφος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριλόφου

Κ. Τριλόφου (Πιερίας)

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παληονέλληνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρίλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελαφίνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παραλίας (Πιερίας)

ΦΕΚ 70Α - 28/03/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραλία από την κοινότητα Καλλιθέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραλίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Παραλίας (Πιερίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλλιθέα από την κοινότητα Καλλιθέας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίστασις αποσπάται από την κοινότητα Περιστάσεως και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Περίστασις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Περιστάσεως (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Περιστάσεως (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περίστασις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραλίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πέτρας (Πιερίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μηλέα από την κοινότητα Μηλιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Λόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από την κοινότητα Λόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μηλιά αποσπάται από την κοινότητα Μηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα Μηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από την κοινότητα Μηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μηλιά αποσπάται από την κοινότητα Μηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μοσχοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Φωτεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου αποσπάται από την κοινότητα Φωτεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτεινά αποσπάται από την κοινότητα Φωτεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοτεινά αποσπάται από την κοινότητα Φωτεινών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 217Α - 18/09/2002

Ο οικισμός Καρυαί του δήμου μετονομάζεται σε Καρυές

Ο οικισμός Κάτω Μηλέα του δήμου μετονομάζεται σε Κάτω Μηλιά

Ο οικισμός Μηλέα του δήμου μετονομάζεται σε Μεσαία Μηλιά

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άνω Μηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Μεσαία Μηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Σκοτεινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Φωτεινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Κάτω Μηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Μοσχοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο δήμος καταργείται


Δ. Πιερίων (Πιερίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ρητίνη από την κοινότητα Ρητίνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βρία αποσπάται από την κοινότητα Βρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ελατοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ρητίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Βρία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Ελατοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πλαταμώνος (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Πλαταμώνος (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός της κοινότητας διορθώνεται σε Σταθμός

Ο οικισμός Προσφυγικός Συνοικισμός Παντελεήμονος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 222Α - 12/10/1959

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταθμού

ΦΕΚ 213Α - 03/11/1961

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παντελεήμονος

Κ. Παντελεήμονος (Πιερίας)

ΦΕΚ 213Α - 03/11/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλαταμώνος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Παντελεήμων και προσάρτησή του στην κοινότητα Παντελεήμονος

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Παντελεήμονος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παντελεήμονος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ολύμπου

Ο οικισμός Παραλία Παντελεήμονος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ολύμπου

Ο οικισμός Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πόρων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Πόρων (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πόρων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νέοι Πόροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πόρων

ΦΕΚ 211Α - 28/09/1988

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Πόροι στον οικισμό Νέοι Πόροι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πόροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ολύμπου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ολύμπου

Ο οικισμός Νέοι Πόροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πύδνας (Πιερίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κίτρος από την κοινότητα Πύδνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα Αλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοστάνη αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοστάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρή Μηλιά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοστάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από την κοινότητα Πύδνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφενδάμιο αποσπάται από την κοινότητα Σφενδαμίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Η ονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Παλαιοστάνης του δήμου διορθώνεται σε Παλαιόστανης

Το όνομα του οικισμού Παλαιοστάνη του δήμου διορθώνεται σε Παλαιόστανη

Το όνομα του οικισμού Μικρή Μηλέα του δήμου διορθώνεται σε Μικρή Μηλιά

Το όνομα του οικισμού Σφενδάμιον του δήμου διορθώνεται σε Σφενδάμιο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο οικισμός Κίτρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο οικισμός Παλαιόστανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο οικισμός Σφενδάμιο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο οικισμός Μικρή Μηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο δήμος καταργείται


Δ. Πύδνας-Κολινδρού (Πιερίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αιγίνιον από το δήμο Αιγινίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καταχάς αποσπάται από το δήμο Αιγινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Γέφυρα αποσπάται από το δήμο Αιγινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Κολινδρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από το δήμο Κολινδρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολινδρός αποσπάται από το δήμο Κολινδρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Κολινδρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρυάκια αποσπάται από το δήμο Κολινδρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεθώνη αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιάννης αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Αγαθούπολις αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Ελευθεροχώριον αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Πύδνα αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρύγιαλος αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από το δήμο Πύδνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κίτρος αποσπάται από το δήμο Πύδνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόστανη αποσπάται από το δήμο Πύδνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφενδάμιο αποσπάται από το δήμο Πύδνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο Πύδνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρή Μηλιά αποσπάται από το δήμο Πύδνας και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Πύδνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Πύδνης (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

19/03/1961

Ο οικισμός Αλυκή της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αλυκή και προσάρτησή του στην κοινότητα Πύδνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κίτρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πύδνας

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρητίνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Ρητίνης (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 327Α - 26/11/1949

Ο οικισμός Ρητίνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ριτίνια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ριτινίων

Κ. Ριτινίων (Πιερίας)

ΦΕΚ 327Α - 26/11/1949

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρητίνης

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Ριτίνια της κοινότητας διορθώνεται σε Ρητίνη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ρητίνης

Κ. Ρητίνης (Πιερίας)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ριτινίων

ΦΕΚ 70Α - 28/03/1966

Ο οικισμός Βρία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρητίνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πιερίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρυακίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Ρυακίων (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρυάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολινδρού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σβορώνου (Πιερίας)

ΦΕΚ 24Α - 05/02/1959

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σβορώνος από το δήμο Κατερίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Προσήλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σβορώνου

Αναγνώριση του οικισμού Ανδρομάχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σβορώνου

Αναγνώριση του οικισμού Νέοι Ρωσοπρόσφυγες και προσάρτησή του στην κοινότητα Σβορώνου

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Νέοι Ρωσοπρόσφυγες της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Βαρβάρα

ΦΕΚ 97Α - 16/07/1986

Ο οικισμός Ανδρομάχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Σβορώνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σεβαστής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Σεβαστής (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σεβαστή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκοτίνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Σκοτίνης (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Ο οικισμός Σκοτίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Σκοτίνα

Ο οικισμός Σκοτινιώτικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκοτίνα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Σκοτίνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκοτίνης

ΦΕΚ 164Α - 24/08/1971

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Σκοτίνα στον οικισμό Σκοτίνα

Ο οικισμός Άνω Σκοτίνα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Σκοτίνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ολύμπου

Ο οικισμός Σκοτίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταθμού (Πιερίας)

ΦΕΚ 222Α - 12/10/1959

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σταθμός από την κοινότητα Πλαταμώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 213Α - 03/11/1961

Ο οικισμός Σταθμός της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλαταμών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλαταμώνος

Κ. Πλαταμώνος (Πιερίας)

ΦΕΚ 213Α - 03/11/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σταθμού

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πηγή Αρτέμιδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλαταμώνος

17/03/1991

Ο οικισμός Πηγή Αρτέμιδος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλαταμών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στουπίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Στουπίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1953

Ο οικισμός Στουπί της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Έφεσσος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Εφέσσου

Κ. Νέας Εφέσσου (Πιερίας)

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στουπίου

19/03/1961

Το όνομα του οικισμού Νέα Έφεσσος της κοινότητας διορθώνεται σε Νέα Έφεσος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νέας Εφέσου

Κ. Νέας Εφέσου (Πιερίας)

19/03/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νέας Εφέσσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Έφεσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σφενδαμίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Σφενδαμίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σφενδάμιο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύδνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τόξου (Πιερίας)

ΦΕΚ 220Α - 24/10/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τόξον από την κοινότητα Μοσχοποτάμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Τόξον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μοσχοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φωτεινών (Πιερίας)

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φωτεινά από την κοινότητα Βροντούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Βροντούς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σανατόριον Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου αποσπάται από την κοινότητα Βροντούς και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Ο οικισμός Σανατόριον Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Φωτεινά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Σκοτεινά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Η κοινότητα καταργείται