ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίας Παρασκευής (Σερρών)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Αγίας Παρασκευής (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Συμμοριοπλήκτων και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής

14/03/1971

Ο οικισμός Συνοικισμός Συμμοριοπλήκτων της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Παρασκευή της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγιονερίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Αγιονερίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Λειβάδιον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μπαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγιονερίου

ΦΕΚ 30Β - 06/03/1947

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αγιονέριον στον οικισμό Νέον Αγιονέριον

ΦΕΚ 142Α - 12/07/1947

Ο οικισμός Ξηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξηροχωρίου

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Αγιονέριον της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιόν Αγιονέριον

Ο οικισμός Μπαλάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 220Α - 24/10/1966

Ο οικισμός Παλαιόν Αγιονέριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιού Αγιονερίου

ΦΕΚ 166Α - 29/06/1981

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Αγιονερίου

Κ. Νέου Αγιονερίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 166Α - 29/06/1981

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγιονερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Αγιονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Αντωνίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Αγίου Αντωνίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 115Α - 23/06/1965

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Αντώνιος στον οικισμό Άγιος Μάρκος

ΦΕΚ 91Α - 06/06/1967

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Μάρκου

Κ. Αγίου Μάρκου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 91Α - 06/06/1967

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίου Αντωνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Πέτρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Αγίου Πέτρου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 193Α - 31/08/1949

Ο οικισμός Μεσιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωπού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ακρίτα (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ακρίτα (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Γιαννελλαίων και προσάρτησή του στην κοινότητα Ακρίτα

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Ο οικισμός Καλύβια Γιαννελλαίων της κοινότητας μετονομάζεται σε Ειρηνικόν

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ειρηνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Κορώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Ακρίτας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δοϊράνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμαράντων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Αμαράντων (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δοϊράνης

Ο οικισμός Αμάραντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δοϊράνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμυγδαλιών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Αμυγδαλιών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αμυγδαλιές της κοινότητας διορθώνεται σε Αμυγδαλέαι

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αμυγδαλιές στον οικισμό Κοιλάδιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αμυγδαλεών

Κ. Αμυγδαλεών (Κιλκίς)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αμυγδαλιών

07/04/1951

Ο οικισμός Αμυγδαλέαι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοιλαδίου

Κ. Κοιλαδίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αμυγδαλεών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοιλάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Καλό Λειβάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Χειμαδιό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αναβρυτού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Αναβρυτού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλαγιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Αναβρυτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανατολής (Σερρών)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Ανατολής (Κιλκίς)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

Κ. Ανατολής (Σερρών)

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς


Κ. Ανθοφύτου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 39Α - 08/02/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανθόφυτον από την κοινότητα Αξιοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αντιγονείας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Αντιγονείας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονολίθι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Γάβρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Αντιγόνεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Μηλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αξιουπόλεως (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Αξιουπόλεως (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 56Α - 01/03/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αξιουπόλεως

Δ. Αξιουπόλεως (Κιλκίς)

ΦΕΚ 56Α - 01/03/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αξιουπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γοργόπη αποσπάται από την κοινότητα Γοργόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δογάνη αποσπάται από την κοινότητα Ειδομένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμηλό αποσπάται από την κοινότητα Ειδομένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ειδομένη αποσπάται από την κοινότητα Ειδομένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκρα αποσπάται από την κοινότητα Σκρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούπα αποσπάται από την κοινότητα Σκρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανός αποσπάται από την κοινότητα Φανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάγια αποσπάται από την κοινότητα Πλαγιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρύζια αποσπάται από την κοινότητα Ρυζίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτοτόπιον αποσπάται από την κοινότητα Ρυζίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμποχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ρυζίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Χαμηλό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Αξιούπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Καμποχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Ειδομένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Ρύζια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Σκρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Κούπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Φανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Βαλτοτόπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Γοργόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Πλάγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Δογάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αξιοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Αξιοχωρίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 39Α - 08/02/1935

Ο οικισμός Ανθόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανθοφύτου

16/10/1940

Ο οικισμός Συνοικισμός Εργατών Εταιρείας Φαουντέσιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 137Α - 07/06/1956

Ο οικισμός Άσπρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άσπρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Συρράκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Αξιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άσπρου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 137Α - 07/06/1956

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άσπρος από την κοινότητα Αξιοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άσπρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βάθης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Βάθης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Κυπαρίσσια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αμπελούδια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάθη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βάλτων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Βάλτων (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Βάλτοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καμπάνης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καμπάνη

Κ. Καμπάνη (Κιλκίς)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βάλτων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κουτσοκωσταίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμπάνη

ΦΕΚ 145Α - 13/09/1962

Ο οικισμός Κουτσοκωσταίικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μύλος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμπάνης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γαλλικού

Ο οικισμός Μύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαπτιστού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 169Α - 17/10/1958

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαπτιστής από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κυριακαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαπτιστού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυριακαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Βαπτιστής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαφειοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Βαφειοχωρίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βαφειοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Βαφιοχώριον

Το όνομα του οικισμού Σουτογιαννέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Σουλτογιανναίικα

Το όνομα του οικισμού Χορήγι της κοινότητας διορθώνεται σε Χωρύγιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βαφιοχωρίου

Κ. Βαφιοχωρίου (Κιλκίς)

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαφιοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Σιταριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαφιοχωρίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βαφειοχωρίου

ΦΕΚ 63Α - 05/05/1958

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιμνοτόπου

Ο οικισμός Χρυσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιμνοτόπου

ΦΕΚ 99Α - 20/06/1961

Ο οικισμός Χωρύγιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωρυγίου

ΦΕΚ 132Α - 06/07/1971

Ο οικισμός Σουλτογιανναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλης Στέρνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοτύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Βαλτούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Ξερόλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Χερσοτόπι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Βαφιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαλλικού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Γαλλικού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλλικός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γαλλικού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καμπάνης από την κοινότητα Καμπάνη και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γαλλικός αποσπάται από την κοινότητα Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλος αποσπάται από την κοινότητα Καμπάνη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνδρες αποσπάται από την κοινότητα Μανδρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Νέας Σάντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σάντα αποσπάται από την κοινότητα Νέας Σάντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από την κοινότητα Πεδινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρινθος αποσπάται από την κοινότητα Πεδινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργωτός αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαοδικηνόν αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πέρινθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Νέα Σάντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Πυργωτός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Γαλλικός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μάνδρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Λαοδικηνόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Καμπάνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Χρυσόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γερακαρειού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Γερακαρειού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γερακαρειό της κοινότητας διορθώνεται σε Γερακάριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γερακαρίου

Ο οικισμός Κοίλωμα της κοινότητας καταργείται.

Κ. Γερακαρίου (Κιλκίς)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γερακαρειού

07/04/1951

Ο οικισμός Πεύκη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλατιανόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γοργώπης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Γοργώπης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γοργώπη της κοινότητας διορθώνεται σε Γοργόπη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γοργόπης

Κ. Γοργόπης (Κιλκίς)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γοργώπης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γοργόπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Ο οικισμός Στάθης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουμένισσας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γουμένισσας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 33Α - 28/03/1986

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γουμένισσα από την κοινότητα Γουμενίσσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πεντάλοφον αποσπάται από την κοινότητα Πενταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλό αποσπάται από την κοινότητα Πενταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στάθης αποσπάται από την κοινότητα Γοργόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρίβα αποσπάται από την κοινότητα Γρίβας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρπη αποσπάται από την κοινότητα Κάρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανερή αποσπάται από την κοινότητα Καστανερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακώνας αποσπάται από την κοινότητα Φιλυρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλυρία αποσπάται από την κοινότητα Φιλυρίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πεντάλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Γερακώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Ομαλό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Στάθης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Γουμένισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Καστανερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Φιλυρία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Γρίβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Κάρπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γουμενίσσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Γουμενίσσης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 33Α - 28/03/1986

Ο οικισμός Γουμένισσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γουμένισσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γρίβας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Γρίβας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γρίβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουμένισσας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δοϊράνης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δοϊράνη από την κοινότητα Δροσάτου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ακρίτας αποσπάται από την κοινότητα Ακρίτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάραντα αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσάτο αποσπάται από την κοινότητα Δροσάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφές αποσπάται από την κοινότητα Δροσάτου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κορυφές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Δοϊράνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Αμάραντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Δροσάτο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Ακρίτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δροσάτου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Δροσάτου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Δοϊράνης της κοινότητας διορθώνεται σε Δοϊράνη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δοϊράνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Δοϊράνης

Ο οικισμός Δροσάτο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δοϊράνης

Ο οικισμός Κορυφές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δοϊράνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ειδομένης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ειδομένης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δογάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Ο οικισμός Χαμηλό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Ο οικισμός Ειδομένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελληνικού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ελληνικού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 43Α - 17/03/1947

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αμπελόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επταλόφου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Επταλόφου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κερασιές της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βουνοχώρι της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Κυδωνοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Αμπελοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αντιγόνη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ποντολίβαδο της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επτάλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ευζώνων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ευζώνων (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πλατάνι της κοινότητας διορθώνεται σε Πλατανιά

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Ο οικισμός Ερεσελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποντοηράκλεια

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάστρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευζώνων

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Ο οικισμός Ποντοηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποντοηρακλείας

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποντοηρακλείας

ΦΕΚ 219Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Μικρόν Δάσος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Δάσους

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Τσολιάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευζώνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Εύζωνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Τσολιάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ευκαρπίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ευκαρπίας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ευρωπού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ευρωπού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευρωπός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ευρωπού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ευρωπού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ευρωπός από την κοινότητα Ευρωπού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πέτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσιά αποσπάται από την κοινότητα Μεσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύπετρον αποσπάται από την κοινότητα Πολυπέτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από την κοινότητα Τούμπας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Ευρωπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Μεσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Πολύπετρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Θεοδοσίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Θεοδοσίων (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θεοδόσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ισώματος (Σερρών)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βισαλτίας του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Ισώματος (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Βισαλτίας του νομού Σερρών

07/04/1951

Ο οικισμός Δεντρωτό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ίσωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Ριζανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάρπης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Κάρπης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάρπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουμένισσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρτερών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Καρτερών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παιδικαί Κατασκηνώσεις και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρτερών

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Καρτερών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς


Κ. Καστανερής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Καστανερής (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουμένισσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστανιών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Καστανιών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καστανιές της κοινότητας διορθώνεται σε Καστανέαι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστανεών

Κ. Καστανεών (Κιλκίς)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστανιών

ΦΕΚ 217Α - 29/09/1956

Ο οικισμός Σταυροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταυροχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηλιόλουστο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χέρσου

Ο οικισμός Καστανέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς


Κ. Καστανούσσης (Σερρών)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Καστανούσσης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

Κ. Καστανούσσης (Σερρών)

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς


Κ. Κάτω Θεοδωρακίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Κάτω Θεοδωρακίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Θεοδωράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Κάτω Θεοδωράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κιλκίς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Κιλκίς (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 336Α - 25/07/1935

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κιλκίς

Δ. Κιλκίς (Κιλκίς)

ΦΕΚ 336Α - 25/07/1935

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κιλκίς

ΦΕΚ 17Α - 13/02/1990

Ο οικισμός Μεταλλικόν αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 112Α - 30/08/1990

Ο οικισμός Μεταλλικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανέαι αποσπάται από την κοινότητα Καστανεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριακαίικα αποσπάται από την κοινότητα Βαπτιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαπτιστής αποσπάται από την κοινότητα Βαπτιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Λειψυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Λειψυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειψύδριον αποσπάται από την κοινότητα Λειψυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Λειψυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταλλικόν αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελάνθιον αποσπάται από την κοινότητα Μελανθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Γυναικόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Μεσιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσιανόν αποσπάται από την κοινότητα Μεσιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μεσιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεβεντοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μεσιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σταυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρύγιον αποσπάται από την κοινότητα Χωρυγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρηστώνη αποσπάται από την κοινότητα Κρηστώνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παρόχθιον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρα αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Θεοδωράκι αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάθη αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντρικό αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακάριον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επτάλοφον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράδες αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσουργειό αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Λειβάδι αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χειμαδιό αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλάδιον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλοχώριον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντοκερασέα αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλατιανόν αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιγόνεια αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδόσια αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιοχώριον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροπλαγιά αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διβούνιον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέρπυλλος αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζανά αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Θεοδωράκι αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτόν αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διπόταμος αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φύσκα αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπουργίτης αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονολίθι αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξοχώριον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίσωμα αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνούδα αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιόφωτον αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλτογιανναίικα αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλίνδοια αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχαλίτσι αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορομηλιές αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Στέρνα αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χέρσον αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιόλουστο αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθόφυτον αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Αγιονέριον αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκάρτζα αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπακαίϊκα αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Αγιονέριον αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πικρολίμνη αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοκερατέα αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονέρι αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βακούφιον αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Γυναικόκαστρον αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός Μουριών αποσπάται από το δήμο Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουριαί αποσπάται από το δήμο Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Μυριόφυτον αποσπάται από το δήμο Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυριόφυτον αποσπάται από το δήμο Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλάρης αποσπάται από το δήμο Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιρρόη αποσπάται από το δήμο Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεξάνδρα αποσπάται από το δήμο Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρινθος αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σάντα αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλος αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργωτός αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλλικός αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνδρες αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαοδικηνόν αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπάνης αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόπετρα αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφές αποσπάται από το δήμο Δοϊράνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοϊράνη αποσπάται από το δήμο Δοϊράνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Δοϊράνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάραντα αποσπάται από το δήμο Δοϊράνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσάτο αποσπάται από το δήμο Δοϊράνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρίτας αποσπάται από το δήμο Δοϊράνης και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιό Λιθωτό και προσάρτησή του στο δήμο Κιλκίς

ΦΕΚ 2604Β - 25/09/2012

Ο οικισμός Νέα Σάντα ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Νέας Σάντας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Κλειστού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Κλειστού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 43Α - 17/03/1947

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελληνικού

Ο οικισμός Αμπελόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελληνικού

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελληνικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκκινιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Κοκκινιάς (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελισσουργειό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορωνούδας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Κορωνούδας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορωνούδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρηστώνος (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Κρηστώνος (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κρηστών της κοινότητας διορθώνεται σε Κρηστώνη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κρηστώνης

Κ. Κρηστώνης (Κιλκίς)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κρηστώνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρηστώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κρουσσών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Τέρπυλλος από την κοινότητα Τερπύλλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάρκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάρκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αναβρυτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτόν αποσπάται από την κοινότητα Αναβρυτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονολίθι αποσπάται από την κοινότητα Αντιγονείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρα αποσπάται από την κοινότητα Αντιγονείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιγόνεια αποσπάται από την κοινότητα Αντιγονείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αντιγονείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάθη αποσπάται από την κοινότητα Βάθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλατιανόν αποσπάται από την κοινότητα Γερακαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα Γερακαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επτάλοφον αποσπάται από την κοινότητα Επταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από την κοινότητα Ευκαρπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδόσια αποσπάται από την κοινότητα Θεοδοσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίσωμα αποσπάται από την κοινότητα Ισώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζανά αποσπάται από την κοινότητα Ισώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Θεοδωράκι αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Θεοδωράκι αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράδες αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντρικό αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροπλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλάδιον αποσπάται από την κοινότητα Κοιλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Λειβάδι αποσπάται από την κοινότητα Κοιλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χειμαδιό αποσπάται από την κοινότητα Κοιλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσουργειό αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνούδα αποσπάται από την κοινότητα Κορωνούδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντοκερασέα αποσπάται από την κοινότητα Ποντοκερασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόχθιον αποσπάται από την κοινότητα Ποντοκερασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Τερπύλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Τερπύλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμον αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπουργίτης αποσπάται από την κοινότητα Φύσκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φύσκα αποσπάται από την κοινότητα Φύσκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις αποσπάται από την κοινότητα Φύσκας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παρόχθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Γάβρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κάτω Θεοδωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Βάθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κεντρικό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Γερακάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Επτάλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Πετράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μελισσουργειό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Καλό Λειβάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Χειμαδιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κοιλάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μηλοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Ποντοκερασέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Παλατιανόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Αντιγόνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Θεοδόσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Πλαγιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μαυροπλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Διβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Τέρπυλλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Ριζανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Τριπόταμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Άνω Θεοδωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Αναβρυτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Διπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Φύσκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Σπουργίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μονολίθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μεταξοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Ίσωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κορωνούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λειψυδρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Λειψυδρίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Ποταμιά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λειψυδρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λειψυδρίου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1972

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσοπέτρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Λειψύδριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λευκοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Λευκοχωρίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Λευκοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς


Κ. Λιβαδίων (Πέλλης)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αλμωπίας του νομού Πέλλης και υπάγεται στην επαρχία Παιονίας του νομού Κιλκίς

Κ. Λιβαδίων (Κιλκίς)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Παιονίας του νομού Κιλκίς από την επαρχία Αλμωπίας του νομού Πέλλης

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Μεγάλα Λιβάδια της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιβάδια

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιμνοτόπου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 63Α - 05/05/1958

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιμνότοπος από την κοινότητα Πολυκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από την κοινότητα Βαφιοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χρυσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Βαφιοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 99Α - 20/06/1961

Ο οικισμός Νέα Καβάλα αποσπάται από την κοινότητα Πολυκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Νέα Καβάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Χρυσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μανδρών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μανδρών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάνδρες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυρονερίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μαυρονερίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μέσοι Απόστολοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαυρονερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυρονέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Ο οικισμός Μέσοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Ο οικισμός Άνω Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυροπλαγιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μαυροπλαγιάς (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Ακροχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πανόραμα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεντρικού

Κ. Κεντρικού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαυροπλαγιάς

ΦΕΚ 168Α - 01/07/1955

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μαυροπλαγιά στον οικισμό Κεντρικό

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Κεντρικό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Μαυροπλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλης Βρύσεως (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μεγάλης Βρύσεως (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 169Α - 17/10/1958

Ο οικισμός Βαπτιστής αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαπτιστού

ΦΕΚ 17Α - 13/02/1990

Ο οικισμός Μεταλλικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

ΦΕΚ 112Α - 30/08/1990

Ο οικισμός Μεταλλικόν αποσπάται από το δήμο Κιλκίς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μεταλλικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλης Στέρνας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μεγάλης Στέρνας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 132Α - 06/07/1971

Ο οικισμός Σουλτογιανναίικα αποσπάται από την κοινότητα Βαφιοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μιχαλίτσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλης Στέρνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μιχαλίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χέρσου

Ο οικισμός Σουλτογιανναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χέρσου

Ο οικισμός Μεγάλη Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χέρσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελανθίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Μελανθίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάτω Χωριό της κοινότητας διορθώνεται σε Κατωχώριον

Αναγνώριση του οικισμού Σλατίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελανθίου

Ο οικισμός Βάθεια της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Μποζλού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σλατίνα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παγοχώριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κατωχώριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δασοτόπιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελάνθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσιανού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μεσιανού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Κοκάρτζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου

ΦΕΚ 267Α - 21/10/1954

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μεσιανόν στον οικισμό Δαφνοχώρι

ΦΕΚ 70Α - 21/02/1956

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Δαφνοχώρι στον οικισμό Μεσιανόν

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόν Γυναικόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μεσιανόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Δαφνοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Λεβεντοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσιάς (Κιλκίς)

ΦΕΚ 193Α - 31/08/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσιά από την κοινότητα Αγίου Πέτρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωπού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσολόφου (Σερρών)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Μεσολόφου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

Κ. Μεσολόφου (Σερρών)

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς


Κ. Μικροκάμπου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μικροκάμπου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πικρολίμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικρού Δάσους (Κιλκίς)

ΦΕΚ 219Α - 11/12/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρόν Δάσος από την κοινότητα Ευζώνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρόν Δάσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουριών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μουριών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μουριές της κοινότητας διορθώνεται σε Μουριαί

Ο οικισμός Αγορά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ακρολίμνιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σύνορον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Προμαχών της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κληματαριά της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Ρεματιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιθωτό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκαμινιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Ο οικισμός Ψυχρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Ο οικισμός Πλατανιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Ο οικισμός Καβαλάρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Ο οικισμός Μουριαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Ο οικισμός Ακακίες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μουριών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σταθμός Μουριών από την κοινότητα Σταθμού Μουριών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Συκαμινιά αποσπάται από την κοινότητα Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψυχρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιές αποσπάται από την κοινότητα Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλάρης αποσπάται από την κοινότητα Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουριαί αποσπάται από την κοινότητα Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακακίες αποσπάται από την κοινότητα Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεξάνδρα αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σούρμενα αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σούρμενα αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδώνας αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Μυριόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Μυριοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυριόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Μυριοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιρρόη αποσπάται από την κοινότητα Μυριοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Συκαμινιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ψυχρόβρυση του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλατανιές του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ακακίες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ροδώνας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Σούρμενα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μικρόβρυση του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Σούρμενα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σταθμός Μουριών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μουριαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Νέον Μυριόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μυριόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Καβαλάρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Καλλιρρόη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Αλεξάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νέας Σάντας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Νέας Σάντας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Ο οικισμός Νέα Σάντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέου Γυναικοκάστρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Νέου Γυναικοκάστρου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Κοκάρτζα αποσπάται από την κοινότητα Μεσιανού και προσαρτάται στην κοινότητα

Αναγνώριση του οικισμού Βακούφιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βακούφιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Ο οικισμός Νέον Γυναικόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Ο οικισμός Κάτω Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Ο οικισμός Κοκάρτζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξηροχωρίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 142Α - 12/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξηροχώριον από την κοινότητα Αγιονερίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Ξηροχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 142Α - 12/07/1947

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς


Δ. Παιονίας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πολύκαστρον από το δήμο Πολυκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμηλό αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αξιούπολις αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμποχώριον αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ειδομένη αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρύζια αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκρα αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούπα αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανός αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτοτόπιον αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γοργόπη αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάγια αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δογάνη αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάλοφον αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακώνας αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλό αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάθης αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουμένισσα αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανερή αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλυρία αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρίβα αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρπη αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο Ευρωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευρωπός αποσπάται από το δήμο Ευρωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσιά αποσπάται από το δήμο Ευρωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από το δήμο Ευρωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύπετρον αποσπάται από το δήμο Ευρωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξερόλακκος αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντοηράκλεια αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκόδασος αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνότοπος αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλιναίϊκα αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορώνα αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λατομείο αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύζωνοι αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χερσοτόπι αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ειρηνικόν αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτύλη αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσολιάδες αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καβάλα αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Συρράκον αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρος αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αξιοχώρι αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτούδι αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαφιοχώριον αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόκαμπος αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Δάσος αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Ευρωπού μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Παλαιού Αγιονερίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 220Α - 24/10/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιόν Αγιονέριον από την κοινότητα Αγιονερίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόν Αγιονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πεδινού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Πεδινού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Ο οικισμός Πέρινθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πενταλόφου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Πενταλόφου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Δασερό της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Άνυδρος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 33Α - 28/03/1986

Ο οικισμός Πεντάλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουμένισσας

Ο οικισμός Ομαλό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουμένισσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περιστερίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Περιστερίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Καράτζαλη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σαδιλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χαϊδαρλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χελιδονιά της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Κυράδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κατάπτερα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Ο οικισμός Αϊτζιλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πευκοχώριον

ΦΕΚ 81Α - 08/03/1956

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Περιστέρι στον οικισμό Χρυσόπετρα

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσοπέτρας

Κ. Χρυσοπέτρας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Περιστερίου

19/03/1961

Ο οικισμός Πευκοχώριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1972

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από την κοινότητα Λειψυδρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Ο οικισμός Πυργωτός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Ο οικισμός Λαοδικηνόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πευκοδάσους (Κιλκίς)

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πευκόδασος από την κοινότητα Πολυκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πευκόδασος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πικρολίμνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Πικρολίμνης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 267Α - 21/10/1954

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Πικρολίμνη στον οικισμό Ξυλοκερατέα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξυλοκερατέας

Κ. Ξυλοκερατέας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πικρολίμνης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μπακαίϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξυλοκερατέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πικρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Ο οικισμός Μπακαίϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Ο οικισμός Ξυλοκερατέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πικρολίμνης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μικρόκαμπος από την κοινότητα Μικροκάμπου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανθόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Ανθοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονέρι αποσπάται από την κοινότητα Μαυρονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Μαυρονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Μαυρονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Αγιονέριον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Αγιονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βακούφιον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Γυναικόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκάρτζα αποσπάται από την κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πικρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπακαίϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοκερατέα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Αγιονέριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιού Αγιονερίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ανθόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Παλαιόν Αγιονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κάτω Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μέσοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κοκάρτζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μπακαίϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Νέον Αγιονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Πικρολίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μικρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Ξυλοκερατέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μαυρονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Βακούφιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Άνω Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Νέον Γυναικόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πλαγιών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Πλαγιών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πλαγιές της κοινότητας διορθώνεται σε Πλαγιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πλαγιάς

Κ. Πλαγιάς (Κιλκίς)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πλαγιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χέρσου

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χέρσου

Ο οικισμός Κορομηλιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χέρσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλαγιών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Πλαγιών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάγια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατανακίων (Σερρών)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Πλατανακίων (Κιλκίς)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

Κ. Πλατανακίων (Σερρών)

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς


Κ. Πολυκάστρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Πολυκάστρου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Καβάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολυκάστρου

ΦΕΚ 63Α - 05/05/1958

Ο οικισμός Λιμνότοπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιμνοτόπου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κουλιναίϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολυκάστρου

ΦΕΚ 99Α - 20/06/1961

Ο οικισμός Νέα Καβάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιμνοτόπου

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Ο οικισμός Πευκόδασος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πευκοδάσους

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Πολύκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πολυκάστρου

Ο οικισμός Λατομείο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πολυκάστρου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πολύκαστρον από την κοινότητα Πολυκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λατομείο αποσπάται από την κοινότητα Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καβάλα αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ειρηνικόν αποσπάται από την κοινότητα Ακρίτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορώνα αποσπάται από την κοινότητα Ακρίτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Συρράκον αποσπάται από την κοινότητα Αξιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αξιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αξιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρος αποσπάται από την κοινότητα Άσπρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτύλη αποσπάται από την κοινότητα Βαφιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτούδι αποσπάται από την κοινότητα Βαφιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξερόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Βαφιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χερσοτόπι αποσπάται από την κοινότητα Βαφιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαφιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Βαφιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα Ευζώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα Ευζώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύζωνοι αποσπάται από την κοινότητα Ευζώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσολιάδες αποσπάται από την κοινότητα Ευζώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Δάσος αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Δάσους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκόδασος αποσπάται από την κοινότητα Πευκοδάσους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα Ποντοηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντοηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα Ποντοηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πολύκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παιονίας

Ο οικισμός Ξερόλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Ποντοηράκλεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Πευκόδασος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Λιμνότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Κουλιναίϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Κορώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Λατομείο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Εύζωνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Χερσοτόπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Ειρηνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Κοτύλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Τσολιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Νέα Καβάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Νέον Συρράκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Άσπρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Αξιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Βαλτούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Βαφιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Χρυσόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Μικρόν Δάσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πολυπέτρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Πολυπέτρου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολύπετρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωπού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ποντοηρακλείας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ποντοηράκλεια από την κοινότητα Ευζώνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα Ευζώνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Ποντοηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ποντοκερασιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ποντοκερασιάς (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ποντοκερασιά της κοινότητας διορθώνεται σε Ποντοκερασέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ποντοκερασέας

Ο οικισμός Τετράσπιτον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λαγκαδοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ριζοβούνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μελισσώνας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λευκόχωμα της κοινότητας καταργείται.

Κ. Ποντοκερασέας (Κιλκίς)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ποντοκερασιάς

07/04/1951

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μυρτιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποντοκερασέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Παρόχθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ροδώνος (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ροδώνος (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Μυριόφυτον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδώνος

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1970

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ροδώνας στον οικισμό Μυριόφυτον

ΦΕΚ 50Α - 13/03/1971

Ο οικισμός Ροδώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σταθμού Μουριών

ΦΕΚ 53Α - 16/03/1971

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μυριοφύτου

Κ. Μυριοφύτου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 53Α - 16/03/1971

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ροδώνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Μυριόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Ο οικισμός Μυριόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Ο οικισμός Καλλιρρόη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρυζίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ρυζίων (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 227Α - 20/08/1974

Ο οικισμός Καμποχώριον αποσπάται από την κοινότητα Τούμπας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρύζια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Ο οικισμός Βαλτοτόπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Ο οικισμός Καμποχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Κρητικά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλεξάνδρα της κοινότητας

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Μουριών της κοινότητας διορθώνεται σε Σταθμός Μουριών

ΦΕΚ 217Α - 29/09/1956

Ο οικισμός Συνοικισμός Συμμοριοπλήκτων αποσπάται από την κοινότητα Σουρμένων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Σούρμενα αποσπάται από την κοινότητα Σουρμένων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σταθμού Μουριών

Ο οικισμός Συνοικισμός Συμμοριοπλήκτων της κοινότητας καταργείται.

Κ. Σταθμού Μουριών (Κιλκίς)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών

ΦΕΚ 50Α - 13/03/1971

Ο οικισμός Ροδώνας αποσπάται από την κοινότητα Ροδώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταθμός Μουριών αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μουριών

Ο οικισμός Αλεξάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Ο οικισμός Μικρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Ο οικισμός Κάτω Σούρμενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Ο οικισμός Άνω Σούρμενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Ο οικισμός Ροδώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκρά (Πέλλης)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αλμωπίας του νομού Πέλλης και υπάγεται στην επαρχία Παιονίας του νομού Κιλκίς

Κ. Σκρά (Κιλκίς)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Παιονίας του νομού Κιλκίς από την επαρχία Αλμωπίας του νομού Πέλλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Ο οικισμός Κούπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σουρμένων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Σουρμένων (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Συμμοριοπλήκτων και προσάρτησή του στην κοινότητα Σουρμένων

ΦΕΚ 217Α - 29/09/1956

Ο οικισμός Συνοικισμός Συμμοριοπλήκτων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών

Ο οικισμός Κάτω Σούρμενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταυροχωρίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 217Α - 29/09/1956

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σταυροχώριον από την κοινότητα Καστανεών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τερπύλλου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Τερπύλλου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τέρπυλλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κρουσσών

Ο οικισμός Διπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Μεταξοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τούμπας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Τούμπας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καμπόχωρο της κοινότητας διορθώνεται σε Καμποχώριον

ΦΕΚ 227Α - 20/08/1974

Ο οικισμός Καμποχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρυζίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωπού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τριποτάμου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Τριποτάμου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Μαυροβούνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ανηφοριά της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Άγιος Παύλος της κοινότητας μετονομάζεται σε Διβούνιον

ΦΕΚ 207Β - 28/09/1953

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Τριπόταμον στον οικισμό Διβούνιον

19/03/1961

Ο οικισμός Καπνοχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τριπόταμον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τριπόταμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Διβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φανού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Φανού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μαύρο Δένδρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Φανού

07/04/1951

Ο οικισμός Μαύρο Δένδρον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φιλλυριάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Φιλλυριάς (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φιλλυριά της κοινότητας διορθώνεται σε Φιλυρία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φιλυρίας

Κ. Φιλυρίας (Κιλκίς)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φιλλυριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γερακώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουμένισσας

Ο οικισμός Φιλυρία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουμένισσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φύσκας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Φύσκας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κατασκηνώσεις και προσάρτησή του στην κοινότητα Φύσκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπουργίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Φύσκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χέρσου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Χέρσου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Αγρόκτημα Καλινδρίας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός σταθμός Καλινδοίας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκηνίται της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Συνοριακός Λόχος Μεγάλης Στέρνας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Συνοριακός Τομεύς ΧΧ της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Μιχαλίτσι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χέρσον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Χέρσου

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χέρσου

Ο οικισμός Καλίνδοια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χέρσου

Ο οικισμός Ηλιόφωτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χέρσου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Χέρσου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χέρσον από την κοινότητα Χέρσου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ηλιόλουστο αποσπάται από την κοινότητα Καστανεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχαλίτσι αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Στέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλτογιανναίικα αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Στέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Στέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλίνδοια αποσπάται από την κοινότητα Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιόφωτον αποσπάται από την κοινότητα Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Πλαγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Πλαγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορομηλιές αποσπάται από την κοινότητα Πλαγιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Ηλιόφωτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Σουλτογιανναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Καλίνδοια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μιχαλίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κορομηλιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μεγάλη Στέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Χέρσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Ηλιόλουστο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Χωρυγίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 99Α - 20/06/1961

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χωρύγιον από την κοινότητα Βαφιοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χωρύγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Η κοινότητα καταργείται