ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίας Κυριακής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Αγίας Κυριακής (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 325Α - 30/11/1955

Ο οικισμός Ιεροπηγή αποσπάται από την κοινότητα Ιεροπηγής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πολυάνεμον αποσπάται από την κοινότητα Ιεροπηγής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Ιεροπηγής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 8Α - 15/01/1966

Ο οικισμός Ιεροπηγή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιεροπηγής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολυάνεμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακριτών

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάκμονα

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγίας Τριάδος (Καστοριάς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μανιάκοι από την κοινότητα Μανιάκων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από την κοινότητα Αυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορομηλέα αποσπάται από την κοινότητα Κορομηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Πενταβρύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από την κοινότητα Πενταβρύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσάκονη αποσπάται από την κοινότητα Τσάκονης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιλιόδενδρον αποσπάται από την κοινότητα Χιλιοδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορειά αποσπάται από την κοινότητα Χιλιοδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομορφοκκλησιά αποσπάται από την κοινότητα Ομορφοκκλησιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ομορφοκκλησιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Τσάκονη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Νέα Λεύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Χιλιόδενδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Μανιάκοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Πεντάβρυσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Κορομηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Πορειά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγίου Αντωνίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Αγίου Αντωνίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορεστίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Αχιλλείου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Αγίου Αχιλλείου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Αγίου Αχιλλείου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Αγίου Γερμανού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Αγίου Γερμανού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Αγίου Γερμανού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Αγίου Δημητρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Αγίου Δημητρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιεροπηγής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ηλία (Κοζάνης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βοΐου του νομού Κοζάνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Αγίου Ηλία (Καστοριάς)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Βοΐου του νομού Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγίων Αναργύρων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κορησός από την κοινότητα Κορησού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βέργα αποσπάται από την κοινότητα Βασιλειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Βασιλειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλειάς αποσπάται από την κοινότητα Βασιλειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Κορησού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθιά αποσπάται από την κοινότητα Λιθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων αποσπάται από την κοινότητα Μελισσοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Μελισσοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσότοπος αποσπάται από την κοινότητα Μελισσοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βέργα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Βασιλειάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Κορησός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Λιθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Σταυροπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Μελισσότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αετομηλίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Αετομηλίτσης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 262Α - 09/11/1950

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Κονίτσης του νομού Ιωαννίνων

Κ. Αετομηλίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 262Α - 09/11/1950

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κονίτσης του νομού Ιωαννίνων από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Δ. Ακριτών (Καστοριάς)

ΦΕΚ 30Α - 13/03/1990

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Διποταμιά από την κοινότητα Διποταμιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μεσόβραχον αποσπάται από την κοινότητα Διποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομνηνάδες αποσπάται από την κοινότητα Κομνηνάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονάτον αποσπάται από την κοινότητα Χιονάτου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολυάνεμον αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Κυριακής και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Καλή Βρύση προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Διποταμιάς

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Διποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Ο οικισμός Καλή Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Ο οικισμός Χιονάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Ο οικισμός Μεσόβραχον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Ο οικισμός Κομνηνάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Ο οικισμός Πολυάνεμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αλιάκμονα (Καστοριάς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μεσοποταμιά από την κοινότητα Μεσοποταμιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Κυριακής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Καλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκυνθού αποσπάται από την κοινότητα Μεσοποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από την κοινότητα Οινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτεριά αποσπάται από την κοινότητα Πτεριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πτεριά αποσπάται από την κοινότητα Πτεριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακόντιον αποσπάται από την κοινότητα Πτεριάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 36Α - 06/02/2006

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Μεσοποταμίας

Δ. Μεσοποταμίας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 36Α - 06/02/2006

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Αλιάκμονα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ακόντιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Πτεριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Κάτω Πτεριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Κολοκυνθού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Καλοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Μεσοποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αμμουδάρας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Αμμουδάρας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Μαρκοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελοχώρι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Βοτάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Αμμουδάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμπελοκήπων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Αμπελοκήπων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ίωνος Δραγούμη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανταρτικού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Ανταρτικού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Ανταρτικού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Άνω Λεύκης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Άνω Λεύκης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

19/03/1961

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Λεύκη στον οικισμό Κάτω Λεύκη

Ο οικισμός Άνω Λεύκη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 99Α - 20/06/1961

Ο οικισμός Κάτω Λεύκη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεύκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λεύκης

Κ. Λεύκης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 99Α - 20/06/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Λεύκης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Λεύκη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεύκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Τριάδος

Ο οικισμός Νέα Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Τριάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άργους Ορεστικού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Άργους Ορεστικού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Άργους Ορεστικού

Δ. Άργους Ορεστικού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Άργους Ορεστικού

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αεροδρόμιον και προσάρτησή του στο δήμο Άργους Ορεστικού

Αναγνώριση του οικισμού Κασλάς και προσάρτησή του στο δήμο Άργους Ορεστικού

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Κασλάς του δήμου μετονομάζεται σε Στάδιον

14/03/1971

Ο οικισμός Αεροδρόμιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άργος Ορεστικόν του δήμου

Ο οικισμός Στάδιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άργος Ορεστικόν του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άργος Ορεστικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ορεστίδος

Ο οικισμός Κρεμαστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αρρένων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Επταχώριον από την κοινότητα Επταχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζούζουλη αποσπάται από την κοινότητα Ζούζουλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χρυσή αποσπάται από την κοινότητα Χρυσής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πευκόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ζούζουλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Ο οικισμός Χρυσή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Ο οικισμός Επταχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Ο οικισμός Πευκόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασπροκκλησιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Ασπροκκλησιάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασπροκκλησιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Ασπρονέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αυγής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Αυγής (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Τριάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρικού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Βαρικού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Βαρικού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Βασιλειάδος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Βασιλειάδος (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλειάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βέργα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίων Αναργύρων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίων Αναργύρων

Ο οικισμός Βασιλειάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίων Αναργύρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βατοχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Βατοχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Βατοχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Βαψωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Βαψωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 203Α - 26/07/1951

Ο οικισμός Βαψώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βυσσινέας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βιτσίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Τοίχιον από την κοινότητα Τοιχίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μεταμόρφωση αποσπάται από την κοινότητα Μεταμορφώσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτεινή αποσπάται από την κοινότητα Μεταμορφώσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυσσινέα αποσπάται από την κοινότητα Βυσσινέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οξυά αποσπάται από την κοινότητα Οξυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυκέρασο αποσπάται από την κοινότητα Πολυκεράσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τοίχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Πολυκέρασο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Οξυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Μεταμόρφωση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Βυσσινέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Φωτεινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βογατσικού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Βογατσικού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ριζό και προσάρτησή του στην κοινότητα Βογατσικού

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βογατσικού

14/03/1971

Ο οικισμός Ριζό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βογατσικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ίωνος Δραγούμη

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ίωνος Δραγούμη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βράχου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Βράχου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βροντερού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Βροντερού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Βροντερού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Βυσσινέας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Βυσσινέας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 203Α - 26/07/1951

Ο οικισμός Βαψώρι αποσπάται από την κοινότητα Βαψωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Βαψώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποιμενικόν

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Βυσσινέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιτσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γάβρου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Γάβρου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Οικισμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Γάβρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κορεστίων

Ο οικισμός Νέος Οικισμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορεστίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γέρμα (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Γέρμα (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γέρμας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ίωνος Δραγούμη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιαννοχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Γιαννοχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

07/04/1951

Ο οικισμός Λιβαδοτόπι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πεύκος της κοινότητας Πεύκου

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Γιαννοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πεύκου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γράμου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Γράμου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γράμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δενδροχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Δενδροχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δενδροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστρακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διαλεκτού (Κοζάνης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βοΐου του νομού Κοζάνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Διαλεκτού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Βοΐου του νομού Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βέλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Διαλεκτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διποταμιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Διποταμιάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Καλή Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Καλής Βρύσης και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Καλή Βρύση της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 30Α - 13/03/1990

Ο οικισμός Διποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ακριτών

Ο οικισμός Μεσόβραχον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακριτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δισπηλίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Δισπηλίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δισπήλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακέδνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επταχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Επταχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 20Α - 10/02/1975

Ο οικισμός Ζούζουλη αποσπάται από την κοινότητα Ζούζουλης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 125Α - 17/09/1990

Ο οικισμός Ζούζουλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζούζουλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επταχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρρένων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζούζουλης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Ζούζουλης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 20Α - 10/02/1975

Ο οικισμός Ζούζουλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Επταχωρίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 125Α - 17/09/1990

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζούζουλη από την κοινότητα Επταχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζούζουλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρρένων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ιεροπηγής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Ιεροπηγής (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Πολυάνεμον αποσπάται από την κοινότητα Πολυανέμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 325Α - 30/11/1955

Ο οικισμός Ιεροπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Κυριακής

Ο οικισμός Πολυάνεμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Κυριακής

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Κυριακής

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 8Α - 15/01/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ιεροπηγή από την κοινότητα Αγίας Κυριακής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ιεροπηγή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστρακίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ίωνος Δραγούμη (Καστοριάς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βογατσικόν από την κοινότητα Βογατσικού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από την κοινότητα Αμπελοκήπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Βογατσικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέρμας αποσπάται από την κοινότητα Γέρμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωσταράζι αποσπάται από την κοινότητα Κωσταραζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Κωσταράζιον αποσπάται από την κοινότητα Κωσταραζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μηλίτσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βογατσικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Νέον Κωσταράζιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Γέρμας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Κωσταράζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Μηλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καλής Βρύσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Καλής Βρύσης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Καλή Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλλιθέας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Καλλιθέας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Καλλιθέας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Καλοχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Καλοχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

07/04/1951

Ο οικισμός Τσαρτσίστα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάκμονα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυών (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Καρυών (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Καρυών (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Καστανοφύτου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Καστανοφύτου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

07/04/1951

Ο οικισμός Κάτω Περιβόλι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Άνω Περιβόλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καστοριάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Δ. Καστοριάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άμμος και προσάρτησή του στο δήμο Καστοριάς

Αναγνώριση του οικισμού Φούρκα και προσάρτησή του στο δήμο Καστοριάς

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Τσιφλίκιον και προσάρτησή του στο δήμο Καστοριάς

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Νέον Τσιφλίκιον του δήμου μετονομάζεται σε Χλόη

14/03/1971

Ο οικισμός Άμμος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστορία του δήμου

Ο οικισμός Φούρκα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστορία του δήμου

ΦΕΚ 227Α - 20/08/1974

Ο οικισμός Μανιάκοι αποσπάται από την κοινότητα Χιλιοδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 91Α - 10/07/1986

Ο οικισμός Μανιάκοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανιάκων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ομορφοκκλησιά αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσάκονη αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Λεύκη αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιλιόδενδρον αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιάκοι αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάβρυσον αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορομηλέα αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορειά αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακόντιον αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτεριά αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πτεριά αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκυνθού αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώρι αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοποταμιά αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάλαρα αποσπάται από το δήμο Κορεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Κορεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Οικισμός αποσπάται από το δήμο Κορεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από το δήμο Κορεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακροχώρι αποσπάται από το δήμο Κορεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μελάς αποσπάται από το δήμο Κορεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελάς αποσπάται από το δήμο Κορεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο Κορεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέργα αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλειάς αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορησός αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθιά αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροπόταμος αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσότοπος αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροχώριον αποσπάται από το δήμο Μακέδνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεπενή αποσπάται από το δήμο Μακέδνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυκάρπη αποσπάται από το δήμο Μακέδνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δισπήλιον αποσπάται από το δήμο Μακέδνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοίχιον αποσπάται από το δήμο Βιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από το δήμο Βιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυκέρασο αποσπάται από το δήμο Βιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οξυά αποσπάται από το δήμο Βιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωση αποσπάται από το δήμο Βιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυσσινέα αποσπάται από το δήμο Βιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτεινή αποσπάται από το δήμο Βιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας αποσπάται από το δήμο Κλεισούρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο Κλεισούρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Καστρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιεροπηγή αποσπάται από την κοινότητα Καστρακίου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Παλλινοστούντες και προσάρτησή του στο δήμο Καστοριάς

ΦΕΚ 204Α - 06/12/2018

Ο οικισμός Πορειά αποσπάται από την τοπική κοινότητα Χιλιοδένδρου και ορίζεται έδρα της νέας τοπικής κοινότητας Πορειάς


Κ. Καστρακίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ιεροπηγή από την κοινότητα Ιεροπηγής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δενδροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Δενδροχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δενδροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Ιεροπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλεισούρας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κλεισούρας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Κλεισούρας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 188Α - 28/08/1950

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Κλεισούρας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 188Α - 28/08/1950

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κλεισούρας

Δ. Κλεισούρας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κλεισούρας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονή Παναγίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κομνηνάδων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κομνηνάδων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

19/03/1961

Ο οικισμός Κορφούλα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 30Α - 13/03/1990

Ο οικισμός Κομνηνάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακριτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κονδορόπης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κονδορόπης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Κονδορόπη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεταμόρφωση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεταμορφώσεως

Κ. Μεταμορφώσεως (Καστοριάς)

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κονδορόπης

ΦΕΚ 19Α - 28/01/1955

Ο οικισμός Φωτεινή αποσπάται από την κοινότητα Πολυκάρπης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Μεταμόρφωση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιτσίου

Ο οικισμός Φωτεινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιτσίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κορεστίων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γάβρος από την κοινότητα Γάβρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Γάβρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανιώνας αποσπάται από την κοινότητα Κρανιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Μαυροκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάλαρα αποσπάται από την κοινότητα Χαλάρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μελάς αποσπάται από την κοινότητα Μελά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελάς αποσπάται από την κοινότητα Μελά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μακροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χάλαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Μαυρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Νέος Οικισμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Μακροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Άνω Μελάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Μελάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κορησού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κορησού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορησός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγίων Αναργύρων

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίων Αναργύρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορομηλέας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κορομηλέας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Σλιβένης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορομηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Τριάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορυφής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Κορυφής (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Κορυφής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Κοτύλης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κοτύλης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Κοτύλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοτύλης

Ο οικισμός Πριόνιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μυροβλήτης της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κοτύλη στον οικισμό Νέα Κοτύλη

Ο οικισμός Κοτύλη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Κοτύλη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Κοτύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρανιώνος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κρανιώνος (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

17/03/1991

Ο οικισμός Άνω Κρανιώνας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρανιώνας της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρανιώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορεστίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρυσταλοπηγής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Κρυσταλοπηγής (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Κρυσταλοπηγής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Κυψέλης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κυψέλης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κωσταραζίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κωσταραζίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Κωσταράζιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κωσταραζίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κωσταράζι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ίωνος Δραγούμη

Ο οικισμός Νέον Κωσταράζιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ίωνος Δραγούμη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κώτα (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Κώτα (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Κώτα (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Λάγκας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Λάγκας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάγκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαιμού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Λαιμού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Λαιμού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Λακκωμάτων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Λακκωμάτων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 162Α - 25/06/1976

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταβρύσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λακκώματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Κρύα Νερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Λαχανόκηποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λευκώνος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Λευκώνος (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Λευκώνος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Λεχόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Λεχόβου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Λεχόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Λιθιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Λιθιάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίων Αναργύρων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μακέδνων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαυροχώριον από την κοινότητα Μαυροχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δισπήλιον αποσπάται από την κοινότητα Δισπηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεπενή αποσπάται από την κοινότητα Μαυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυκάρπη αποσπάται από την κοινότητα Πολυκάρπης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μαυροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Κρεπενή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Πολυκάρπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Δισπήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μακροχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μακροχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μακροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορεστίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μανιάκων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 91Α - 10/07/1986

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μανιάκοι από το δήμο Καστοριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μανιάκοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγίας Τριάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυροκάμπου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μαυροκάμπου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορεστίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυροχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μαυροχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 101Α - 08/05/1968

Ο οικισμός Μαυροχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κέλετρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κελέτρου

Κ. Κελέτρου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 101Α - 08/05/1968

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαυροχωρίου

ΦΕΚ 3Α - 13/01/1969

Ο οικισμός Κέλετρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυροχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαυροχωρίου

Κ. Μαυροχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 3Α - 13/01/1969

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κελέτρου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κρεπενή και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαυροχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μακέδνων

Ο οικισμός Κρεπενή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακέδνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελά (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μελά (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Μελάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορεστίων

Ο οικισμός Μελάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορεστίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελανθίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μελανθίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Βύτσιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νίκη

ΦΕΚ 325Α - 30/11/1955

Ο οικισμός Πετροπουλάκι αποσπάται από την κοινότητα Πετροπουλακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελάνθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Πετροπουλάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελισσοτόπου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μελισσοτόπου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίων Αναργύρων

Ο οικισμός Σταυροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίων Αναργύρων

Ο οικισμός Μελισσότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίων Αναργύρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσοποταμιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μεσοποταμιάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αλιάκμονα

Ο οικισμός Κολοκυνθού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάκμονα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μηλίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μηλίτσης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μηλίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ίωνος Δραγούμη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικρολίμνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Μικρολίμνης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Μικρολίμνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Μονοπύλου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μονοπύλου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Μονόπυλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πεύκου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μοσχοχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μοσχοχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Μοσχοχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Νεστορίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Νεστορίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών Τσούκας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τσούκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχάγγελος

19/03/1961

Ο οικισμός Αρχάγγελος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Περιστερά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Νεστόριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεστορίου

ΦΕΚ 215Α - 09/12/1963

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα Ομορφοκκλησιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Κάτω Νεστόριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νεστόριον της κοινότητας

ΦΕΚ 166Α - 07/08/1975

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα Πεύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Πεύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαννοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Πεύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νεστορίου

Δ. Νεστορίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νεστορίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Κοτύλη αποσπάται από την κοινότητα Κοτύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα Πτελέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πτελέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα Πτελέας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Μονόπυλο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νεστορίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Διποταμιά αποσπάται από το δήμο Ακριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλή Βρύση αποσπάται από το δήμο Ακριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονάτον αποσπάται από το δήμο Ακριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόβραχον αποσπάται από το δήμο Ακριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομνηνάδες αποσπάται από το δήμο Ακριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυάνεμον αποσπάται από το δήμο Ακριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζούζουλη αποσπάται από την κοινότητα Αρρένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσή αποσπάται από την κοινότητα Αρρένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επταχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αρρένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Αρρένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γράμος αποσπάται από την κοινότητα Γράμου και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Νοστίμου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βοΐου του νομού Κοζάνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Νοστίμου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Βοΐου του νομού Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νόστιμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Οινόης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Οινόης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάκμονα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ομορφοκκλησιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Ομορφοκκλησιάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 215Α - 09/12/1963

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεστορίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ομορφοκκλησιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Τριάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Οξυάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Οξυάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Οξυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιτσίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ορεστίδος (Καστοριάς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άργος Ορεστικόν από το δήμο Άργους Ορεστικού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κρεμαστόν αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αμμουδάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοτάνι αποσπάται από την κοινότητα Αμμουδάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμουδάρα αποσπάται από την κοινότητα Αμμουδάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροκκλησιά αποσπάται από την κοινότητα Ασπροκκλησιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρονέρι αποσπάται από την κοινότητα Ασπροκκλησιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από την κοινότητα Βράχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Καστανοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Περιβόλι αποσπάται από την κοινότητα Καστανοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάγκα αποσπάται από την κοινότητα Λάγκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακκώματα αποσπάται από την κοινότητα Λακκωμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Νερά αποσπάται από την κοινότητα Λακκωμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαχανόκηποι αποσπάται από την κοινότητα Λακκωμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελάνθιον αποσπάται από την κοινότητα Μελανθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από την κοινότητα Μελανθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροπουλάκι αποσπάται από την κοινότητα Μελανθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαια αποσπάται από την κοινότητα Σπηλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγοστάσιον αποσπάται από την κοινότητα Σπηλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέλος αποσπάται από την κοινότητα Διαλεκτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διαλεκτόν αποσπάται από την κοινότητα Διαλεκτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νόστιμον αποσπάται από την κοινότητα Νοστίμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασώνα αποσπάται από την κοινότητα Σπήλιου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθηρόν αποσπάται από την κοινότητα Σπήλιου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλιος αποσπάται από την κοινότητα Σπήλιου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 185Α - 05/09/2006

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Άργους Ορεστικού

Δ. Άργους Ορεστικού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 185Α - 05/09/2006

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Ορεστίδος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άργος Ορεστικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ορεστίδος

Ο οικισμός Κρύα Νερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Κερασώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Ζευγοστάσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Λάγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Σπήλαια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Λακκώματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Σπήλιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Διαλεκτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Βέλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Λαχανόκηποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Αμπελοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Ανθηρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Κρεμαστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Πετροπουλάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Νόστιμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Ασπρονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Καστανόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Άνω Περιβόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Ασπροκκλησιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Βοτάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Αμμουδάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Μελάνθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ορεστίδος (Καστοριάς)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άργος Ορεστικόν από το δήμο Άργους Ορεστικού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βογατσικόν αποσπάται από το δήμο Ίωνος Δραγούμη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Κωσταράζιον αποσπάται από το δήμο Ίωνος Δραγούμη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο Ίωνος Δραγούμη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Ίωνος Δραγούμη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέρμας αποσπάται από το δήμο Ίωνος Δραγούμη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωσταράζι αποσπάται από το δήμο Ίωνος Δραγούμη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλίτσα αποσπάται από το δήμο Ίωνος Δραγούμη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Νερά αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασώνα αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγοστάσιον αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάγκα αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαια αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακκώματα αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλιος αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διαλεκτόν αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέλος αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαχανόκηποι αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελοχώρι αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθηρόν αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστόν αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροπουλάκι αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νόστιμον αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρονέρι αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανόφυτον αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Περιβόλι αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροκκλησιά αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοτάνι αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμουδάρα αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελάνθιον αποσπάται από το δήμο Άργους Ορεστικού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 114Α - 22/05/2013

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Άργους Ορεστικού

Δ. Άργους Ορεστικού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 114Α - 22/05/2013

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Ορεστίδος


Κ. Πενταβρύσου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πενταβρύσου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 162Α - 25/06/1976

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από την κοινότητα Λακκωμάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεντάβρυσον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Τριάδος

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Τριάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετροπουλακίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πετροπουλακίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 325Α - 30/11/1955

Ο οικισμός Πετροπουλάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελανθίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πεύκου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πεύκου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Μονόπυλον αποσπάται από την κοινότητα Μονοπύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαννοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Γιαννοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Τριλόφου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 166Α - 07/08/1975

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεστορίου

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεστορίου

Ο οικισμός Γιαννοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεστορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πευκοφύτου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πευκοφύτου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 20Α - 10/02/1975

Ο οικισμός Πευκόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πισοδερίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Πισοδερίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Πισοδερίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Πλατέος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Πλατέος (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Πλατέος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Πολυανέμου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πολυανέμου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Πολυάνεμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιεροπηγής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πολυκάρπης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πολυκάρπης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 19Α - 28/01/1955

Ο οικισμός Φωτεινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεταμορφώσεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολυκάρπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακέδνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πολυκεράσου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πολυκεράσου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Πολυκέρασο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιτσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ποριάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Ποριάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 126Α - 23/05/1956

Ο οικισμός Πορειά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χιλιοδένδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πτεριάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πτεριάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πτεριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάκμονα

Ο οικισμός Κάτω Πτεριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάκμονα

Ο οικισμός Ακόντιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάκμονα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πυξού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Πυξού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Πυξού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Σιδηροχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Σιδηροχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιτσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σλημνίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Σλημνίτσης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Σλήμνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίλοφον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριλόφου

Κ. Τριλόφου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σλημνίτσης

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πεύκου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπηλαίων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Σπηλαίων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 196Α - 02/09/1950

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ζευγοστασίου

Κ. Ζευγοστασίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 196Α - 02/09/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σπηλαίων

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σπηλαίων

Κ. Σπηλαίων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζευγοστασίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπήλαια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Ζευγοστάσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπήλιου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βοΐου του νομού Κοζάνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Σπήλιου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Βοΐου του νομού Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερασώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Ανθηρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο οικισμός Σπήλιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σφήκας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Σφήκας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Σφήκας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Τοιχίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Τοιχίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Τοίχιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βιτσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τριβούνου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Τριβούνου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Τριβούνου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Τριγώνου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Τριγώνου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Τριγώνου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς


Κ. Τσάκονης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Τσάκονης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσάκονη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Τριάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσιριλόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Τσιριλόβου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τσιρίλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Νικολάου

Κ. Αγίου Νικολάου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσιριλόβου

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορησού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φτελιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Φτελιάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 319Α - 22/11/1949

Ο οικισμός Φτελιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πτελέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πτελέας

Κ. Πτελέας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 319Α - 22/11/1949

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Φτελιάς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Πτελέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πτελέας

ΦΕΚ 212Α - 28/09/1988

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Πτελέα στον οικισμό Κρανοχώριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Ο οικισμός Κρανοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαλάρων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Χαλάρων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χάλαρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορεστίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χιλιοδένδρου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Χιλιοδένδρου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 126Α - 23/05/1956

Ο οικισμός Πορειά αποσπάται από την κοινότητα Ποριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 227Α - 20/08/1974

Ο οικισμός Μανιάκοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χιλιόδενδρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Τριάδος

Ο οικισμός Πορειά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Τριάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χιονάτου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Χιονάτου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 30Α - 13/03/1990

Ο οικισμός Χιονάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακριτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χρυσής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Χρυσής (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 20Α - 10/02/1975

Ο οικισμός Πευκόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Πευκοφύτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρρένων

Ο οικισμός Πευκόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρρένων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ψαράδων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Ψαράδων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Ψαράδων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς