ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αβραμηλιάς (Καβάλας)

ΦΕΚ 251Α - 01/12/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αβραμηλιά από την κοινότητα Διαλεκτού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αβραμηλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αβραμυλιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αβραμυλιάς

Κ. Αβραμυλιάς (Καβάλας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αβραμηλιάς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δαμασκηνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβραμυλιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαμασκηνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Ο οικισμός Αβραμυλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγιάσματος (Καβάλας)

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγίασμα από την κοινότητα Χρυσουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 42Α - 17/03/1947

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πηγών

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Αγιάσματος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγιάσματος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγίασμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμωτής

Ο οικισμός Παραλία Αγιάσματος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμωτής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ανδρέου (Καβάλας)

ΦΕΚ 3Α - 04/01/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ανδρέας από την κοινότητα Ελευθερών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Αγίου Γεωργίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 49Α - 17/03/1959

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχωνίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Κοσμά (Καβάλας)

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Κοσμάς από την κοινότητα Κεχροκάμπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 209Α - 06/09/1979

Ο οικισμός Σκοπός αποσπάται από την κοινότητα Κεχροκάμπου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκοπός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ακροποτάμου (Καβάλας)

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ακροπόταμος από την κοινότητα Ορφανίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λουτρά Ελευθερών αποσπάται από την κοινότητα Ορφανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονόλιθος Ακροποτάμου αποσπάται από την κοινότητα Ορφανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Μονόλιθος Ακροποτάμου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ακροπόταμος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτρά Ελευθερών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφανού

Ο οικισμός Ακροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφανού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμυγδαλεώνος (Καβάλας)

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμυγδαλεώνας από την κοινότητα Ζυγού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πολύστυλον αποσπάται από την κοινότητα Ζυγού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Ο οικισμός Δάτον αποσπάται από την κοινότητα Αμισιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 271Α - 09/09/1946

Ο οικισμός Πολύστυλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολυστύλου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σταυρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμυγδαλεώνος

Αναγνώριση του οικισμού Αεροδρόμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμυγδαλεώνος

05/04/1981

Ο οικισμός Σταυρός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αμυγδαλεώνας της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Ο οικισμός Αμυγδαλεώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Ο οικισμός Αεροδρόμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αντιφιλίππων (Καβάλας)

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αντιφίλιπποι από την κοινότητα Πραβίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αντιφίλιπποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Θεολόγου (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Άνω Θεολόγου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

16/05/1928

Ο οικισμός Κάτω Θεολόγος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ποτός και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Θεολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Κίνυρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Θεολόγου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άνω Θεολόγος της κοινότητας διορθώνεται σε Θεολόγος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Θεολόγου

Κ. Θεολόγου (Καβάλας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άνω Θεολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Αστρίς και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Αλυκή και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Θημωνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κοίνυρα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Κρήνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αρχαγγέλου και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Πευκάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

05/04/1981

Ο οικισμός Καλύβαι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ποτός της κοινότητας

17/03/1991

Ο οικισμός Κρήνη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κοίνυρα (νησίς) της κοινότητας

Ο οικισμός Λουτρά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κοίνυρα (νησίς) της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θημωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Κίνυρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Μονή Αρχαγγέλου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Ποτός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Αστρίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Πευκάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Κοίνυρα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αυλής (Καβάλας)

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αυλή από την κοινότητα Μουσθένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Γέφυρα Αυλής και προσάρτησή του στην κοινότητα Αυλής

ΦΕΚ 28Α - 27/02/1961

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αυλή στον οικισμό Γέφυρα Αυλής

ΦΕΚ 134Α - 16/06/1970

Ο οικισμός Γέφυρα Αυλής της κοινότητας μετονομάζεται σε Αυλή

14/03/1971

Ο οικισμός Αυλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αυλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πιερέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαληψού (Καβάλας)

ΦΕΚ 395Α - 15/11/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαληψός από την κοινότητα Ορφανίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 108Α - 10/06/1996

Ο οικισμός Γαληψός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ορφανού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γέροντα (Καβάλας)

ΦΕΚ 384Α - 25/10/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γέροντας από την κοινότητα Πέρνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γέροντας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γόργιανης (Καβάλας)

ΦΕΚ 91Α - 10/04/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γόργιανη από την κοινότητα Νικήσιανης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Γόργιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Γεωργιανή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γεωργιανής

Κ. Γεωργιανής (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γόργιανης

ΦΕΚ 91Α - 28/05/1996

Ο οικισμός Γεωργιανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γραβούνης (Καβάλας)

ΦΕΚ 303Α - 10/10/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γραβούνα από την κοινότητα Πέρνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γραβούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαρόβης (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Δαρόβης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Δάροβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεχρόκαμπος

Ο οικισμός Μουρατλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκοπός

Ο οικισμός Καραμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Κοσμάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεχροκάμπου

Κ. Κεχροκάμπου (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δαρόβης

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Κοσμά

ΦΕΚ 209Α - 06/09/1979

Ο οικισμός Σκοπός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κοσμά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεχρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δεμιρλή (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Δεμιρλή (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926

Ο οικισμός Δεβέκιραν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μποσταντζιλής

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Δεμιρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιδηροχώριον

Ο οικισμός Βελτζιλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δημαράς

Ο οικισμός Δεβεκλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Καραβαγγέλης

Ο οικισμός Δουρμουσλού της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσότοπος

Ο οικισμός Μουρσαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μονοκαρυδιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σιδηροχωρίου

Κ. Σιδηροχωρίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δεμιρλή

ΦΕΚ 161Α - 28/08/1957

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σιδηροχώριον στον οικισμό Καραβαγγέλης

14/03/1971

Ο οικισμός Δημαράς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σιδηροχώριον της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσότοπος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σιδηροχώριον της κοινότητας

Ο οικισμός Μονοκαρυδιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πιερέων

Ο οικισμός Καραβαγγέλης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πιερέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διποτάμου (Καβάλας)

ΦΕΚ 416Α - 30/11/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διπόταμον από την κοινότητα Λεκάνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 94Α - 19/04/1948

Ο οικισμός Κωνσταντινιά αποσπάται από την κοινότητα Μακρυχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Κωνσταντινιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Διπόταμον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διπόταμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δουκαλίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δουκάλιον από την κοινότητα Φιλίππων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιά Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Φιλίππων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέα Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Φιλίππων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποντολείβαδο αποσπάται από την κοινότητα Μακρυχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 384Α - 25/10/1929

Ο οικισμός Νέα Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Κώμης

Ο οικισμός Παλαιά Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Κώμης

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Ο οικισμός Ποντολείβαδο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Κώμης

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Ο οικισμός Δουκάλιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετροπηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετροπηγής

Κ. Πετροπηγής (Καβάλας)

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δουκαλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετροπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρέζνας (Καβάλας)

ΦΕΚ 66Α - 19/04/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δρέζνα από την κοινότητα Ελευθερών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Δρέζνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρτόφυτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μυρτοφύτου

Κ. Μυρτοφύτου (Καβάλας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δρέζνας

ΦΕΚ 250Α - 30/11/1928

Ο οικισμός Φωλεά αποσπάται από την κοινότητα Ελευθερών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 148Α - 08/05/1946

Ο οικισμός Φωλεά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φωλεάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυρτόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρυμούσης (Καβάλας)

ΦΕΚ 384Α - 25/10/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δρυμούσα από την κοινότητα Χρυσουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 146Α - 14/05/1940

Ο οικισμός Δρυμούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δυσβάτου (Καβάλας)

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δύσβατον από την κοινότητα Μακρυχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 137Α - 07/06/1956

Ο οικισμός Στεγνόν αποσπάται από την κοινότητα Μακρυχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δύσβατον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Ο οικισμός Στεγνόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελαιοχωρίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 369Α - 29/11/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελαιοχώριον από την κοινότητα Ελευθερών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελαφοχωρίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελαφοχώριον από την κοινότητα Μακρυχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λευκάδιον αποσπάται από την κοινότητα Μακρυχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πυργίσκος αποσπάται από την κοινότητα Πλαταμώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Λευκάδιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πυργίσκος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελαφοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελευθερών (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ελευθερών (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 171Α - 11/07/1925

Ο οικισμός Νέα Πέραμος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Περάμου

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Κοτσκάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιοχώριον

ΦΕΚ 66Α - 19/04/1927

Ο οικισμός Δρέζνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρέζνας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Τσιούστη της κοινότητας μετονομάζεται σε Φωλεά

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Ηρακλείτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελευθερών

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Νουζλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Ανδρέας

ΦΕΚ 250Α - 30/11/1928

Ο οικισμός Φωλεά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μυρτοφύτου

ΦΕΚ 97Α - 12/03/1929

Ο οικισμός Νέα Ηρακλείτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Ηρακλείτσης

ΦΕΚ 369Α - 29/11/1933

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελαιοχωρίου

ΦΕΚ 3Α - 04/01/1935

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ανδρέου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελευθεραί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ελευθερών (Καβάλας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Πέραμος από την κοινότητα Νέας Περάμου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ανδρέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ελαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεραί αποσπάται από την κοινότητα Ελευθερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Μυρτοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποβάθρα αποσπάται από την κοινότητα Νέας Ηρακλίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ηρακλίτσα αποσπάται από την κοινότητα Νέας Ηρακλίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαράντα αποσπάται από την κοινότητα Νέας Ηρακλίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Νέας Περάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Νέας Περάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωλεά αποσπάται από την κοινότητα Φωλεάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Φωλεάς και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Σαράντα του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Παραλία Ελαιοχωρίου προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ελαιοχωρίου

Ο νέος οικισμός Παραλία Μυρτοφύτου προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μυρτοφύτου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φωλεά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Αποβάθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Παραλία Μυρτοφύτου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Μυρτόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Νέα Ηρακλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Παραλία Ελαιοχωρίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Ελευθεραί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Νέα Πέραμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ερατεινού (Καβάλας)

ΦΕΚ 91Α - 10/04/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ερατεινό από την κοινότητα Χρυσουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ερατεινό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζαρκαδιάς (Καβάλας)

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαρκαδιά από την κοινότητα Πέρνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Εκάλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζαρκαδιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζαρκαδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Ο οικισμός Εκάλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζυγού (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ζυγού (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 298Α - 28/11/1924

Ο οικισμός Κουρουτζού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρουτζούς

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Μπολούσκα ή Μπουλούστρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύστυλον

Ο οικισμός Μπατέμ Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμυγδαλεώνας

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Ο οικισμός Αμυγδαλεώνας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμυγδαλεώνος

Ο οικισμός Πολύστυλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλεώνος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πρόσφυγες και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζυγού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Ο οικισμός Πρόσφυγες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ισιρλή (Καβάλας)

ΦΕΚ 264Α - 23/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ισιρλή από την κοινότητα Μεσωρόπης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αχατλάρ αποσπάται από την κοινότητα Μεσωρόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιφλίκι αποσπάται από την κοινότητα Μεσωρόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Ισιρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατανότοπος

Ο οικισμός Αχατλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικροχώριον

Ο οικισμός Τσιφλίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίτα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατανοτόπου

Κ. Πλατανοτόπου (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ισιρλή

07/04/1951

Ο οικισμός Μικροχώριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τρίτα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατανότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πιερέων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καβάλλας (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Δ. Καβάλλας (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Καβάλλας του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καρά-Ορμάν και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλλας

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμίτσα και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλλας

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλάκι Τσιφλίκ και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλλας

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Ο οικισμός Παληός αποσπάται από την κοινότητα Αμισιανών και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Καβάλας

Το όνομα του οικισμού Καβάλλα του δήμου διορθώνεται σε Καβάλα

Ο οικισμός Βασιλάκι Τσιφλίκ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλαμίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καρά-Ορμάν του δήμου καταργείται.

Δ. Καβάλας (Καβάλας)

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Καβάλλας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόν Τσιφλίκιον και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σανατώριον και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Σύλλας και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλας

Αναγνώριση του οικισμού Άσπρη Άμμος και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Τόσκα και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλας

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Ο οικισμός Παλαιόν Τσιφλίκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιού Τσιφλικίου

05/04/1981

Ο οικισμός Τόσκα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παλαιόν Τσιφλίκιον της κοινότητας Παλαιού Τσιφλικίου

31/12/1981

Ο οικισμός Παλαιόν Τσιφλίκιον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιού Τσιφλικίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Καρβάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καρβάλη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Καρβάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Καρβάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκερόν αποσπάται από την κοινότητα Χαλκερού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πολύνερον αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλιπποι αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Καβάλα αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλεώνας αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόσφυγες αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυδία αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκόστομον αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνοχώριον αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφές αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνιά αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανοχώρι αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύστυλον αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρηνίδες αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάτον αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Αμυγδαλεώνος μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Καζαβητίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 54Α - 02/03/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέγα Καζαβήτιον από την κοινότητα Μεγάλου Καζαβητίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μικρόν Καζαβήτιον αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Καζαβητίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 267Α - 21/10/1954

Ο οικισμός Μέγα Καζαβήτιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρίνος

Ο οικισμός Μικρόν Καζαβήτιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρός Πρίνος

Ο οικισμός Σκάλα Μεγάλου Καζαβιτίου της κοινότητας μετονομάζεται σε Όρμος Πρίνου

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πρίνου

Κ. Πρίνου (Καβάλας)

ΦΕΚ 267Α - 21/10/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καζαβητίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρίνου

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Πρίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρίνου

ΦΕΚ 186Α - 15/07/1981

Ο οικισμός Καλύβαι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρίνος

Ο οικισμός Πρίνος της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγάλος Πρίνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέος Πρίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Μικρός Πρίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Μεγάλος Πρίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Όρμος Πρίνου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Πρίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλλιράχης (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Καλλιράχης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Καλλιράχης και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιράχης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ακτή και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιράχης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιρράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Σκάλα Καλλιράχης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Ακτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρατζά Κιόϊ (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Καρατζά Κιόϊ (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 108Β - 28/11/1925

Ο οικισμός Δοϊρανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Γραβούνα

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Καρατζά Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Φίλιπποι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φιλίππων

Κ. Φιλίππων (Καβάλας)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρατζά Κιόϊ

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Καρατζιλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζαρκαδιά

Ο οικισμός Μποϊνού Κισλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Γέροντας

Ο οικισμός Καγιά Μπουνάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δουκάλιον

Ο οικισμός Γενή Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Κώμη

Ο οικισμός Εσκή Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιά Κώμη

Ο οικισμός Δεδέ-Δάγ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγιοβούνιον

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Ο οικισμός Δουκάλιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουκαλίου

Ο οικισμός Παλαιά Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δουκαλίου

Ο οικισμός Νέα Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δουκαλίου

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Φίλιπποι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέρνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πέρνης

Κ. Πέρνης (Καβάλας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Φιλίππων

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Ο οικισμός Ζαρκαδιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαρκαδιάς

16/05/1928

Ο οικισμός Κεδικλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγιοβούνιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 384Α - 25/10/1929

Ο οικισμός Γέροντας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γέροντα

ΦΕΚ 303Α - 10/10/1933

Ο οικισμός Γραβούνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραβούνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέρνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάρυανης (Καβάλας)

ΦΕΚ 44Α - 07/02/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάρυανη από την κοινότητα Ορφανίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάρυανη της κοινότητας διορθώνεται σε Κάριανη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κάριανης

Κ. Κάριανης (Καβάλας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάρυανης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάριανης

ΦΕΚ 108Α - 10/06/1996

Ο οικισμός Κάριανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφανού

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφανού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάστρου (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Κάστρου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

16/10/1940

Ο οικισμός Παλαιόν Κάστρον της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάστρου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λιμεναρίων

Κ. Λιμεναρίων (Καβάλας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάστρου

05/04/1981

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γεώργιος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Λιμενάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεραμωτής (Καβάλας)

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεραμωτή από την κοινότητα Χρυσουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χαϊδευτό αποσπάται από την κοινότητα Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 271Α - 06/08/1930

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 145Α - 24/05/1948

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Καρυάς

ΦΕΚ 200Α - 28/07/1952

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα Νέας Καρυάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κεραμωτής

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμωτής

Ο οικισμός Χαϊδευτό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμωτής

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κεραμωτής (Καβάλας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κεραμωτή από την κοινότητα Κεραμωτής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγίασμα αποσπάται από την κοινότητα Αγιάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αγιάσματος αποσπάται από την κοινότητα Αγιάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα Κεραμωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαϊδευτό αποσπάται από την κοινότητα Κεραμωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Νέας Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Νέα Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Αγίασμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Παραλία Αγιάσματος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Χαϊδευτό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κίναλης (Καβάλας)

ΦΕΚ 235Α - 04/09/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κίναλη από την κοινότητα Πρετζόβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Κίναλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκινόχωμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοκκινοχώματος

Κ. Κοκκινοχώματος (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κίναλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοκκινόχωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κιοσέ Ελιάζ (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Κιοσέ Ελιάζ (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 167Α - 09/07/1925

Ο οικισμός Νέα Καρβάλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Καρβάλης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Κιοσέ Ελιάζ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαλκερόν

Ο οικισμός Ορέν Δερέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ορεινό

Ο οικισμός Κοσταζήλ ή Κότζιαζ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακόντισμα

Ο οικισμός Τζαρή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κουνουπιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαλκερού

Κ. Χαλκερού (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κιοσέ Ελιάζ

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Τσινάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεύκη

16/05/1928

Ο οικισμός Ακόντισμα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Ανεστίας προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκερού

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεύκης

Ο οικισμός Ανεστίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λεύκης

16/10/1940

Ο οικισμός Κουνουπιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ορεινό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαλκερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουρίτας (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Κουρίτας (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Κουρίτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορυφές

Ο οικισμός Κιζιλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρανοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορυφών

Κ. Κορυφών (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουρίτας

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Χορασά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιάς Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1929

Ο οικισμός Κρανοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυνέρου

07/04/1951

Ο οικισμός Χορασά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορυφές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουρουτζούς (Καβάλας)

ΦΕΚ 298Α - 28/11/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουρουτζού από την κοινότητα Ζυγού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 267Α - 21/10/1954

Ο οικισμός Κουρουτζού της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυονέριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυονερίου

Κ. Κρυονερίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 267Α - 21/10/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουρουτζούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρηνίδων (Καβάλας)

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρηνίδες από την κοινότητα Μεσορέματος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Απόστολος Παύλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρηνίδων

14/03/1971

Ο οικισμός Απόστολος Παύλος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λυδία της κοινότητας Λυδίας

ΦΕΚ 105Α - 06/07/1994

Ο οικισμός Κρηνίδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φιλίππων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λακκοβικίων (Καβάλας)

ΦΕΚ 289Α - 06/10/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Λακκοβίκια από την κοινότητα Ορφανίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 267Α - 21/10/1954

Ο οικισμός Κάτω Λακκοβίκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Οφρύνιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οφρυνίου

Κ. Οφρυνίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 267Α - 21/10/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λακκοβικίων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Οφρυνίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Οφρυνίου

ΦΕΚ 108Α - 10/06/1996

Ο οικισμός Οφρύνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφανού

Ο οικισμός Παραλία Οφρυνίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφανού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεύκης (Καβάλας)

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεύκη από την κοινότητα Χαλκερού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ανεστίας αποσπάται από την κοινότητα Χαλκερού και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Ανεστίας της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Λεύκη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεύκης

ΦΕΚ 175Α - 16/10/1967

Ο οικισμός Άνω Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Καρβάλης

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Καρβάλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιθοχωρίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 271Α - 06/08/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιθοχώριον από την κοινότητα Ξεριά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 167Α - 22/05/1934

Ο οικισμός Λιθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ξεριά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιμένος Θάσου (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Λιμένος Θάσου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 19Α - 19/01/1932

Ο οικισμός Λιμήν Θάσου της κοινότητας μετονομάζεται σε Θάσος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θάσου

Κ. Θάσου (Καβάλας)

ΦΕΚ 19Α - 19/01/1932

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιμένος Θάσου

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Θάσου

Δ. Θάσου (Καβάλας)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Θάσου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Γλυφάδα και προσάρτησή του στο δήμο Θάσου

Αναγνώριση του οικισμού Μακρυάμμος και προσάρτησή του στο δήμο Θάσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θημωνιά αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κίνυρα αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αρχαγγέλου αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτός αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστρίς αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκάρι αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίνυρα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιρράχη αποσπάται από την κοινότητα Καλλιράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Καλλιράχης αποσπάται από την κοινότητα Καλλιράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακτή αποσπάται από την κοινότητα Καλλιράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα Λιμεναρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμενάρια αποσπάται από την κοινότητα Λιμεναρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Λιμεναρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαριαί αποσπάται από την κοινότητα Μαριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Μαριών αποσπάται από την κοινότητα Μαριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσή Αμμουδιά αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσή Ακτή αποσπάται από την κοινότητα Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Πρίνος αποσπάται από την κοινότητα Πρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος αποσπάται από την κοινότητα Πρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρός Πρίνος αποσπάται από την κοινότητα Πρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλος Πρίνος αποσπάται από την κοινότητα Πρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Πρίνου αποσπάται από την κοινότητα Πρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρίνος αποσπάται από την κοινότητα Πρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχώνιον αποσπάται από την κοινότητα Ραχωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παχύς αποσπάται από την κοινότητα Ραχωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Ραχωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Ραχωνίου αποσπάται από την κοινότητα Ραχωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτήρ αποσπάται από την κοινότητα Σωτήρος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Σωτήρος αποσπάται από την κοινότητα Σωτήρος και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Πευκάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ακτή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χρυσή Ακτή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νέος Πρίνος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παχύς του δήμου καταργείται.

09/05/2011

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιοχώριον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας Πρίνου και προσάρτησή του στο δήμο Θάσου

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδι και προσάρτησή του στο δήμο Θάσου

Αναγνώριση του οικισμού Νιστέρι και προσάρτησή του στο δήμο Θάσου

Αναγνώριση του οικισμού Παράδεισος και προσάρτησή του στο δήμο Θάσου

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Αστρίδος και προσάρτησή του στο δήμο Θάσου

Αναγνώριση του οικισμού Ρωσογκρεμός και προσάρτησή του στο δήμο Θάσου

Αναγνώριση του οικισμού Σκίδια και προσάρτησή του στο δήμο Θάσου

Αναγνώριση του οικισμού Ψιλή Άμμος και προσάρτησή του στο δήμο Θάσου


Κ. Μαριών (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μαριών (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαριαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Μαριαί

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Μαριών και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαριών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαριαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Σκάλα Μαριών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλου Καζαβητίου (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μεγάλου Καζαβητίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

16/05/1928

Ο οικισμός Σκάλα Καζαβητίου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Καζαβητίου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Επίνειον Μεγάλου Καζαβητίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλου Καζαβητίου

16/10/1940

Ο οικισμός Επίνειον Μεγάλου Καζαβητίου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλου Καζαβητίου

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Μεγάλου Καζαβιτίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλου Καζαβητίου

ΦΕΚ 54Α - 02/03/1949

Ο οικισμός Μέγα Καζαβήτιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καζαβητίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελισσοκομείου (Καβάλας)

ΦΕΚ 164Α - 29/07/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μελισσοκομείο από την κοινότητα Δωματίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πυργοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Δωματίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πυργοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πιερέων

Ο οικισμός Μελισσοκομείο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πιερέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσιάς (Καβάλας)

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσιά από την κοινότητα Κηπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ελετζίκ αποσπάται από την κοινότητα Κηπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χρυσόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Κηπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από την κοινότητα Κηπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ελετζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετοπλαγιά

ΦΕΚ 227Α - 30/07/1946

Ο οικισμός Χρυσόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοκάστρου

Ο οικισμός Αετοπλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσοκάστρου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσιάς

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πιερέων

Ο οικισμός Μεσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πιερέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσωρόπης (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μεσωρόπης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 264Α - 23/10/1924

Ο οικισμός Ισιρλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ισιρλή

Ο οικισμός Αχατλάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ισιρλή

Ο οικισμός Τσιφλίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ισιρλή

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μεσορώπη της κοινότητας διορθώνεται σε Μεσορόπη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μεσορόπης

Κ. Μεσορόπης (Καβάλας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μεσωρόπης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσορόπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πιερέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικρού Καζαβητίου (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μικρού Καζαβητίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 54Α - 02/03/1949

Ο οικισμός Μικρόν Καζαβήτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καζαβητίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουντζίνου (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μουντζίνου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Τσαϊλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Διπόταμον

Ο οικισμός Μούντζινος της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεκάνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λεκάνης

Κ. Λεκάνης (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουντζίνου

ΦΕΚ 416Α - 30/11/1934

Ο οικισμός Διπόταμον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διποτάμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεκάνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ορεινού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουσθένης (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μουσθένης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Ο οικισμός Αυλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αυλής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μουσθένη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πιερέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπαϊρακλή (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μπαϊρακλή (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Χαλέπ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαλέπιον

Ο οικισμός Μπόεβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανωτόν

Ο οικισμός Μουρατζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρτούσσα

Ο οικισμός Μπαϊρακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πασχαλιά

Ο οικισμός Ασικλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκοβούνιον

Ο οικισμός Κίζ - Μπουκιού της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυμιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πασχαλιάς

Κ. Πασχαλιάς (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαϊρακλή

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Δρένοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αερικόν

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται Κτηνοτρόφοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πασχαλιάς

ΦΕΚ 164Α - 16/08/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νέστου του νομού Καβάλας και υπάγεται στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης

Κ. Πασχαλιάς (Ροδόπης)

ΦΕΚ 164Α - 16/08/1928

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης από την επαρχία Νέστου του νομού Καβάλας


Κ. Μποσταντζιλής (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μποσταντζιλής (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926

Ο οικισμός Δεβέκιραν αποσπάται από την κοινότητα Δεμιρλή και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Μποσταντζιλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κηπιά

Ο οικισμός Δράνοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χορτοκόπιον

Ο οικισμός Ρεχιμλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσιά

Ο οικισμός Οσμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσόκαστρον

Ο οικισμός Δεβέκιραν της κοινότητας μετονομάζεται σε Μέλισσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κηπίων

Κ. Κηπίων (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μποσταντζιλής

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Ο οικισμός Μεσιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσιάς

Ο οικισμός Ελετζίκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσιάς

Ο οικισμός Χρυσόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσιάς

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσιάς

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Τόβλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξοχή

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κότσανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακροβούνιον

ΦΕΚ 209Α - 04/07/1946

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελευθερουπόλεως

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ακροβούνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κηπίων

ΦΕΚ 122Α - 21/07/1964

Ο οικισμός Κάτω Ακροβούνιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Παναγία

ΦΕΚ 133Α - 13/08/1964

Ο οικισμός Ακροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερουπόλεως

12/05/1966

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερουπόλεως

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Χορτοκόπιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κηπίων

ΦΕΚ 129Α - 22/08/1986

Ο οικισμός Χορτοκόπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερουπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Χορτοκόπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερουπόλεως

Ο οικισμός Κηπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ναϊπλή (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ναϊπλή (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Ο οικισμός Κόκκαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιάς Καβάλλας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ναϊπλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύνερον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυνέρου

Κ. Πολυνέρου (Καβάλας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ναϊπλή

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1929

Ο οικισμός Κρανοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κορυφών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολύνερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Ο οικισμός Κρανοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Ηρακλείτσης (Καβάλας)

ΦΕΚ 97Α - 12/03/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Ηρακλείτσα από την κοινότητα Ελευθερών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Νέα Ηρακλείτσα της κοινότητας διορθώνεται σε Νέα Ηρακλίτσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νέας Ηρακλίτσης

Κ. Νέας Ηρακλίτσης (Καβάλας)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νέας Ηρακλείτσης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Σαράντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Ηρακλίτσης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αποβάθρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Ηρακλίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αποβάθρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερών

Ο οικισμός Νέα Ηρακλίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερών

Ο οικισμός Σαράντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Καρβάλης (Καβάλας)

ΦΕΚ 167Α - 09/07/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Καρβάλη από την κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 175Α - 16/10/1967

Ο οικισμός Άνω Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Λεύκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Λεύκης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Νέα Καρβάλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Καρυάς (Καβάλας)

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Καρυά από την κοινότητα Χρυσουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 145Α - 24/05/1948

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα Κεραμωτής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 128Α - 11/06/1949

Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

ΦΕΚ 200Α - 28/07/1952

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεραμωτής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμωτής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Κώμης (Καβάλας)

ΦΕΚ 384Α - 25/10/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Κώμη από την κοινότητα Δουκαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιά Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Δουκαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Ο οικισμός Ποντολείβαδο αποσπάται από την κοινότητα Δουκαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ποντολείβαδο της κοινότητας διορθώνεται σε Ποντολίβαδον

Ο οικισμός Παλαιά Κώμη της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ποντολίβαδον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Κώμης

ΦΕΚ 30Α - 20/02/1969

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Νέα Κώμη στον οικισμό Ποντολίβαδον

ΦΕΚ 208Α - 21/10/1969

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ποντολιβάδου

Κ. Ποντολιβάδου (Καβάλας)

ΦΕΚ 208Α - 21/10/1969

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νέας Κώμης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποντολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Ο οικισμός Άνω Ποντολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Ο οικισμός Νέα Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Περάμου (Καβάλας)

ΦΕΚ 171Α - 11/07/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Πέραμος από την κοινότητα Ελευθερών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλιά Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Πέραμος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Περάμου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Περάμου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Περάμου

Ο οικισμός Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Πέραμος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Πέραμος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ελευθερών

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερών

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νέστου (Καβάλας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χρυσούπολις από το δήμο Χρυσουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νέα Κώμη αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Ξεριάς αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντολίβαδον αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμασκηνιά αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποντολίβαδον αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραβούνα αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέροντας αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροπηγή αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διαλεκτό αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρνη αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβραμυλιά αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκάλη αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερατεινό αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρκαδιά αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκλεκτόν αποσπάται από το δήμο Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από το δήμο Κεραμωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καρυά αποσπάται από το δήμο Κεραμωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από το δήμο Κεραμωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγίασμα αποσπάται από το δήμο Κεραμωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αγιάσματος αποσπάται από το δήμο Κεραμωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαϊδευτό αποσπάται από το δήμο Κεραμωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο Κεραμωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύσβατον αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφοχώριον αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεγνόν αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικηταί αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυχώριον αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαταμών αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεκάνη αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διπόταμον αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπός αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Νικήσιανης (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Νικήσιανης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 91Α - 10/04/1925

Ο οικισμός Γόργιανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γόργιανης

ΦΕΚ 208Α - 21/10/1969

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος προσαρτάται στην κοινότητα Νικήσιανης

ΦΕΚ 91Α - 28/05/1996

Ο οικισμός Νικήσιανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Παγγαίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξεριά (Καβάλας)

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξεριάς από την κοινότητα Αβραμηλιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λιθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αβραμηλιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 271Α - 06/08/1930

Ο οικισμός Λιθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιθοχωρίου

ΦΕΚ 167Α - 22/05/1934

Ο οικισμός Λιθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λιθοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Λιθοχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ξεριάς της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Ξεριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξεριά

ΦΕΚ 123Α - 08/05/1981

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ξεριάς στον οικισμό Νέος Ξεριάς

17/03/1991

Ο οικισμός Ξεριάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέος Ξεριάς της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέος Ξεριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ολατζάκ (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ολατζάκ (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Ολατζάκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλαταμώνα

Ο οικισμός Κιοσελέρ Ζείρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανωχώριον

Ο οικισμός Κιοσελέρ Μπαλιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Κατωχώριον

Ο οικισμός Κουλατζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πυργίσκος

Ο οικισμός Σεπετσιλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλαθάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλαταμώνος

Κ. Πλαταμώνος (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ολατζάκ

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Αλχανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχλαδινή

Ο οικισμός Ιμρενλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυνηγός

Ο οικισμός Κούλτσαλαρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκιά

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Ο οικισμός Πυργίσκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελαφοχωρίου

07/04/1951

Ο οικισμός Κατωχώριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ανωχώριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αχλαδινή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλαθάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κυνηγός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λυκιά της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κατωχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλαταμώνος

14/03/1971

Ο οικισμός Κατωχώριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλαταμών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ορεινού (Καβάλας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λεκάνη από την κοινότητα Λεκάνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σκοπός αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διπόταμον αποσπάται από την κοινότητα Διποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύσβατον αποσπάται από την κοινότητα Δυσβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεγνόν αποσπάται από την κοινότητα Δυσβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ελαφοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Κεχροκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικηταί αποσπάται από την κοινότητα Μακρυχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Μακρυχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα Μακρυχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μακρυχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαταμών αποσπάται από την κοινότητα Πλαταμώνος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κεχρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Δύσβατον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Ελαφοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Στεγνόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Νικηταί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Μακρυχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Πλαταμών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Λεκάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Διπόταμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Σκοπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ορφανίου (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ορφανίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 289Α - 06/10/1925

Ο οικισμός Κάτω Λακκοβίκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λακκοβικίων

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κάργιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάρυανη

Ο οικισμός Δελέμπαλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαληψός

16/05/1928

Ο οικισμός Μονόλιθος Φτέρης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ορφάν-Τσιφλίκ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λογγούρ Πασσαλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τούζλα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπόμπλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακροπόταμος

Ο οικισμός Μονόλιθος Μπόμπλιανης της κοινότητας μετονομάζεται σε Μονόλιθος Ακροποτάμου

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Ακροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ακροποτάμου

Ο οικισμός Λουτρά Ελευθερών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ακροποτάμου

Ο οικισμός Μονόλιθος Ακροποτάμου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ακροποτάμου

ΦΕΚ 44Α - 07/02/1929

Ο οικισμός Κάρυανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάρυανης

ΦΕΚ 395Α - 15/11/1934

Ο οικισμός Γαληψός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαληψού

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μέγας Αλέξανδρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορφανίου

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Φάγρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορφανίου

ΦΕΚ 108Α - 10/06/1996

Ο οικισμός Ορφάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφανού

Ο οικισμός Μέγας Αλέξανδρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφανού

Ο οικισμός Νέα Φάγρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφανού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ορφανού (Καβάλας)

ΦΕΚ 108Α - 10/06/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαληψός από την κοινότητα Γαληψού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Οφρύνιον αποσπάται από την κοινότητα Οφρυνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Οφρυνίου αποσπάται από την κοινότητα Οφρυνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάριανη αποσπάται από την κοινότητα Κάριανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Κάριανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορφάνι αποσπάται από την κοινότητα Ορφανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγας Αλέξανδρος αποσπάται από την κοινότητα Ορφανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Φάγρη αποσπάται από την κοινότητα Ορφανίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτρά Ελευθερών αποσπάται από την κοινότητα Ακροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Ακροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ποδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ποδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Νέα Φάγρη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μέγας Αλέξανδρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Οφρύνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Παραλία Οφρυνίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Ακροπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Ποδοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Γαληψός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Λουτρά Ελευθερών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Κάριανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Κοκκινοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Ορφάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ουζούν Κιόϊ (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ουζούν Κιόϊ (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Ουζούν Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακρυχώριον

Ο οικισμός Καβατζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκάδιον

Ο οικισμός Καρατζόβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαφοχώριον

Ο οικισμός Κωτσογλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κωνσταντινιά

Ο οικισμός Δομασλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποντολείβαδο

Ο οικισμός Μπαρακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Στενωπός

Ο οικισμός Μουσταφά Ογλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Στεγνόν

Ο οικισμός Νεδερλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δύσβατον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακρυχωρίου

Κ. Μακρυχωρίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ουζούν Κιόϊ

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Ο οικισμός Ποντολείβαδο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δουκαλίου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Αχματλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Απιδιά

Ο οικισμός Γκάζιλερ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νικηταί

16/05/1928

Ο οικισμός Απιδιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Ο οικισμός Δύσβατον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δυσβάτου

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Ο οικισμός Ελαφοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελαφοχωρίου

Ο οικισμός Λευκάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελαφοχωρίου

ΦΕΚ 94Α - 19/04/1948

Ο οικισμός Κωνσταντινιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διποτάμου

ΦΕΚ 137Α - 07/06/1956

Ο οικισμός Στεγνόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δυσβάτου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πλατανιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κρυονέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυχωρίου

05/04/1981

Ο οικισμός Στενωπός της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικηταί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Ο οικισμός Μακρυχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Παγγαίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 91Α - 28/05/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νικήσιανη από την κοινότητα Νικήσιανης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γεωργιανή αποσπάται από την κοινότητα Γεωργιανής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Νικήσιανη στον οικισμό Ελευθερούπολις

Ο οικισμός Χορτοκόπιον αποσπάται από το δήμο Ελευθερουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από το δήμο Ελευθερουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθερούπολις αποσπάται από το δήμο Ελευθερουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Ελευθερουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Παντελεήμονος αποσπάται από το δήμο Ελευθερουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χορτοκόπιον αποσπάται από το δήμο Ελευθερουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηπιά αποσπάται από το δήμο Ελευθερουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόκαστρον αποσπάται από το δήμο Ελευθερουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμισιανά αποσπάται από το δήμο Ελευθερουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόχωμα αποσπάται από το δήμο Ελευθερουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιφίλιπποι αποσπάται από το δήμο Ελευθερουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλή αποσπάται από το δήμο Πιερέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανότοπος αποσπάται από το δήμο Πιερέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβαγγέλης αποσπάται από το δήμο Πιερέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσιά αποσπάται από το δήμο Πιερέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσορόπη αποσπάται από το δήμο Πιερέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από το δήμο Πιερέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργοχώριον αποσπάται από το δήμο Πιερέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωμάτια αποσπάται από το δήμο Πιερέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από το δήμο Πιερέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσοκομείο αποσπάται από το δήμο Πιερέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσθένη αποσπάται από το δήμο Πιερέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωλεά αποσπάται από το δήμο Ελευθερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Ελευθερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποβάθρα αποσπάται από το δήμο Ελευθερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Μυρτοφύτου αποσπάται από το δήμο Ελευθερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτόφυτον αποσπάται από το δήμο Ελευθερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Ελευθερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ηρακλίτσα αποσπάται από το δήμο Ελευθερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ελαιοχωρίου αποσπάται από το δήμο Ελευθερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεραί αποσπάται από το δήμο Ελευθερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Ελευθερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Ελευθερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πέραμος αποσπάται από το δήμο Ελευθερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Ελευθερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγας Αλέξανδρος αποσπάται από το δήμο Ορφανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οφρύνιον αποσπάται από το δήμο Ορφανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Οφρυνίου αποσπάται από το δήμο Ορφανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από το δήμο Ορφανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακροπόταμος αποσπάται από το δήμο Ορφανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποδοχώριον αποσπάται από το δήμο Ορφανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαληψός αποσπάται από το δήμο Ορφανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Ελευθερών αποσπάται από το δήμο Ορφανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάριανη αποσπάται από το δήμο Ορφανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινοχώριον αποσπάται από το δήμο Ορφανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορφάνι αποσπάται από το δήμο Ορφανού και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Δασικό Χωριό και προσάρτησή του στο δήμο Παγγαίου

Αναγνώριση του οικισμού Παλιά Αυλή και προσάρτησή του στο δήμο Παγγαίου


Κ. Παλαιάς Καβάλλας (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Παλαιάς Καβάλλας (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Ο οικισμός Κόκκαλα αποσπάται από την κοινότητα Ναϊπλή και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Χορασά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορυφών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παλαιά Καβάλλα ή Εσκή Καβάλλα της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιά Καβάλα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παλαιάς Καβάλας

Κ. Παλαιάς Καβάλας (Καβάλας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παλαιάς Καβάλλας

07/04/1951

Ο οικισμός Κόκκαλα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιά Καβάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιού Τσιφλικίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιόν Τσιφλίκιον από το δήμο Καβάλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

31/12/1981

Ο οικισμός Παλαιόν Τσιφλίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοχωρίου (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Παλαιοχωρίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Παλαιοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αντιφίλιπποι

Ο οικισμός Μισελλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυάδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αντιφιλίππων

Κ. Αντιφιλίππων (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παλαιοχωρίου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αντιφίλιπποι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλαιοχωρίου

Κ. Παλαιοχωρίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αντιφιλίππων

19/03/1961

Ο οικισμός Δρυάδα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παλαιοχώριον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παναγίας (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Παναγίας (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσή Αμμουδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παναγίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Χρυσή Αμμουδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παραδείσου (Καβάλας)

ΦΕΚ 89Α - 19/05/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παράδεισος από την κοινότητα Αβραμηλιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Στρατώνες και προσάρτησή του στην κοινότητα Παραδείσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στρατώνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πηγών (Καβάλας)

ΦΕΚ 42Α - 17/03/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πηγαί από την κοινότητα Αγιάσματος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμωτής

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πιερέων (Καβάλας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μουσθένη από την κοινότητα Μουσθένης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αυλή αποσπάται από την κοινότητα Αυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωμάτια αποσπάται από την κοινότητα Δωματίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μελισσοκομείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσοκομείο αποσπάται από την κοινότητα Μελισσοκομείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από την κοινότητα Μεσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσιά αποσπάται από την κοινότητα Μεσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσορόπη αποσπάται από την κοινότητα Μεσορόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανότοπος αποσπάται από την κοινότητα Πλατανοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβαγγέλης αποσπάται από την κοινότητα Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αυλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Πλατανότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Καραβαγγέλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Μεσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Μεσορόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Πυργοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Δωμάτια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Μελισσοκομείο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Μουσθένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ποδογόριανης (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ποδογόριανης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Ποδογόριανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποδοχώριον

Ο οικισμός Σαρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκινοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ποδοχωρίου

Κ. Ποδοχωρίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ποδογόριανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφανού

Ο οικισμός Κοκκινοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφανού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πολυστύλου (Καβάλας)

ΦΕΚ 271Α - 09/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πολύστυλον από την κοινότητα Αμυγδαλεώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μικροχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολυστύλου

ΦΕΚ 105Α - 06/07/1994

Ο οικισμός Πολύστυλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ποταμιάς (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ποταμιάς (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λεύκη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποταμιάς

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσή Ακτή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποταμιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσή Ακτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πραβίου (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Πραβίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δρανίτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αντιφίλιπποι

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Αντιφίλιπποι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντιφιλίππων

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Πράβιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελευθερούπολις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελευθερουπόλεως

Κ. Ελευθερουπόλεως (Καβάλας)

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πραβίου

ΦΕΚ 209Α - 04/07/1946

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Κηπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ελευθερουπόλεως

Δ. Ελευθερουπόλεως (Καβάλας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ελευθερουπόλεως

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιάμπελα και προσάρτησή του στο δήμο Ελευθερουπόλεως

ΦΕΚ 133Α - 13/08/1964

Ο οικισμός Ακροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Κηπίων και προσαρτάται στο δήμο

12/05/1966

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Κηπίων και προσαρτάται στο δήμο

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Βλάχικα και προσάρτησή του στο δήμο Ελευθερουπόλεως

ΦΕΚ 39Α - 06/04/1984

Ο οικισμός Βλάχικα του δήμου μετονομάζεται σε Νέο Συράκο

ΦΕΚ 129Α - 22/08/1986

Ο οικισμός Χορτοκόπιον αποσπάται από την κοινότητα Κηπίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμισιανά αποσπάται από την κοινότητα Αμισιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιφίλιπποι αποσπάται από την κοινότητα Αντιφιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χορτοκόπιον αποσπάται από την κοινότητα Κηπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηπιά αποσπάται από την κοινότητα Κηπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόχωμα αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινοχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Παντελεήμονος αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Παλαιάμπελα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νέο Συράκο του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χορτοκόπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Ελευθερούπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Παντελεήμονος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Άνω Χορτοκόπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Κηπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Χρυσόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Αμισιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Κοκκινόχωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο οικισμός Αντιφίλιπποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παγγαίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πρετζόβης (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Πρετζόβης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 235Α - 04/09/1925

Ο οικισμός Κίναλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κίναλης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Πρέτζοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμισιανά

Ο οικισμός Μπερεκετλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμισιανών

Κ. Αμισιανών (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πρετζόβης

16/05/1928

Ο οικισμός Βασιλάκι Τσιφλίκ της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται κτηνοτρόφοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμισιανών

Αναγνώριση του οικισμού Παληό Τσιφλίκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμισιανών

ΦΕΚ 19Α - 19/01/1932

Ο οικισμός Παληό Τσιφλίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παληός

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Ο οικισμός Δάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλεώνος

Ο οικισμός Παληός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

16/10/1940

Ο οικισμός Σκηνίται κτηνοτρόφοι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμισιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραχωνίου (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ραχωνίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Ραχωνίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχωνίου

16/10/1940

Ο οικισμός Σκάλα Ραχωνίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 49Α - 17/03/1959

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Ραχωνίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχωνίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παχύς και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχωνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ραχώνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Παχύς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Σκάλα Ραχωνίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαμακόβου (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Σαμακόβου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Σαμάκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δωμάτια

Ο οικισμός Τσιτακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελισσοκομείο

Ο οικισμός Κουλαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πυργοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δωματίων

Κ. Δωματίων (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαμακόβου

ΦΕΚ 164Α - 29/07/1949

Ο οικισμός Μελισσοκομείο αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελισσοκομείου

Ο οικισμός Πυργοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσοκομείου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δωμάτια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πιερέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 40Β - 08/05/1925

Ο οικισμός Σαπαίοι (Σαρή Σαμπάν) της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσούπολις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσουπόλεως

Κ. Χρυσουπόλεως (Καβάλας)

ΦΕΚ 40Β - 08/05/1925

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Κινέζ της κοινότητας μετονομάζεται σε Προάστειον

Ο οικισμός Μπετζελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυμούσα

Ο οικισμός Οργάντζιλαρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσοχώριον

Ο οικισμός Κουρί της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγίασμα

Ο οικισμός Ερετλή Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ερατεινό

Ο οικισμός Χατζή Εμίν Αγά της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαϊδευτό

Ο οικισμός Τόϊλαρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστερώνα

Ο οικισμός Κατόμπας της κοινότητας μετονομάζεται σε Πελαργοί

Ο οικισμός Σουσούρ-Κιόϊ της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πηγαί της κοινότητας

Ο οικισμός Κουτούντζαλη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πηγαί της κοινότητας

Ο οικισμός Καρά Βέη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Καρυά της κοινότητας

Ο οικισμός Μπιλιάλαγας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Καρυά της κοινότητας

Ο οικισμός Πηγαί προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσουπόλεως

Ο οικισμός Νέα Καρυά προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσουπόλεως

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Αγίασμα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγιάσματος

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοχωρίου

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγιάσματος

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Νέα Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Καρυάς

Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Καρυάς

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ρεσήτ Βέη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μοναστηράκιον

16/05/1928

Ο οικισμός Χατζή Αλή Πασά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πελαργοί της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σέκελερ και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσουπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσουπόλεως

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεραμωτής

Ο οικισμός Χαϊδευτό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεραμωτής

ΦΕΚ 384Α - 25/10/1929

Ο οικισμός Δρυμούσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρυμούσης

ΦΕΚ 271Α - 06/08/1930

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεραμωτής

ΦΕΚ 91Α - 10/04/1933

Ο οικισμός Ερατεινό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερατεινού

ΦΕΚ 146Α - 14/05/1940

Ο οικισμός Δρυμούσα αποσπάται από την κοινότητα Δρυμούσης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σέκελερ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δρυμούσα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ποντιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσουπόλεως

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Χρυσουπόλεως

Δ. Χρυσουπόλεως (Καβάλας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Χρυσουπόλεως

ΦΕΚ 128Α - 11/06/1949

Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από την κοινότητα Νέας Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

07/04/1951

Ο οικισμός Περιστερώνα του δήμου καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Ποντιάς του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χρυσούπολις του δήμου

Ο οικισμός Προάστειον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χρυσούπολις του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαμασκηνιά αποσπάται από την κοινότητα Αβραμυλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβραμυλιά αποσπάται από την κοινότητα Αβραμυλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέροντας αποσπάται από την κοινότητα Γέροντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραβούνα αποσπάται από την κοινότητα Γραβούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διαλεκτό αποσπάται από την κοινότητα Διαλεκτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκλεκτόν αποσπάται από την κοινότητα Διαλεκτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα Διαλεκτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερατεινό αποσπάται από την κοινότητα Ερατεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρκαδιά αποσπάται από την κοινότητα Ζαρκαδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκάλη αποσπάται από την κοινότητα Ζαρκαδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Ξεριάς αποσπάται από την κοινότητα Ξεριά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρατώνες αποσπάται από την κοινότητα Παραδείσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από την κοινότητα Παραδείσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρνη αποσπάται από την κοινότητα Πέρνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροπηγή αποσπάται από την κοινότητα Πετροπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα Ποντολιβάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποντολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα Ποντολιβάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Ποντολιβάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Στρατώνες του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χρυσούπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νέστου

Ο οικισμός Νέα Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Νέος Ξεριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Ποντολίβαδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Δαμασκηνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Άνω Ποντολίβαδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Γραβούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Γέροντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Πετροπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Διαλεκτό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Πέρνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Αβραμυλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Εκάλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Ερατεινό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Ζαρκαδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Εκλεκτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σέλιανης (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Σέλιανης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Ράχτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρηνίδες

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Σέλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσόρεμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσορέματος

Κ. Μεσορέματος (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σέλιανης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται κτηνοτρόφοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσορέματος

Αναγνώριση του οικισμού Ματζάρ-Τσιφλίκ και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσορέματος

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Ο οικισμός Κρηνίδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρηνίδων

ΦΕΚ 19Α - 19/01/1932

Ο οικισμός Φίλιπποι της κοινότητας μετονομάζεται σε Υδρόμυλοι

ΦΕΚ 157Α - 14/05/1932

Ο οικισμός Μεσόρεμα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φίλιπποι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φιλίππων

Κ. Φιλίππων (Καβάλας)

ΦΕΚ 157Α - 14/05/1932

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεσορέματος

ΦΕΚ 3Α - 04/01/1935

Ο οικισμός Υδρόμυλοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Υδρομύλων

16/10/1940

Ο οικισμός Ματζάρ-Τσιφλίκ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκηνίται κτηνοτρόφοι της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βρυσούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φιλίππων

ΦΕΚ 105Α - 06/07/1994

Ο οικισμός Φίλιπποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σουγιουτζούκ (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Σουγιουτζούκ (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Σουγιουτζούκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιμνιά

Ο οικισμός Κουρτλού της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκόστομον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λιμνιών

Κ. Λιμνιών (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σουγιουτζούκ

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μουχάλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βουνοχώριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιμνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Ο οικισμός Λυκόστομον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Ο οικισμός Βουνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σωτήρος (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Σωτήρος (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Σωτήρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σωτήρος

ΦΕΚ 137Α - 05/06/1976

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σωτήρ στον οικισμό Σκάλα Σωτήρος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σωτήρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Σκάλα Σωτήρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσομπανλή (Δράμας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Τσομπανλή (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Τσομπανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αβραμηλιά

Ο οικισμός Μπεκλεμής της κοινότητας μετονομάζεται σε Διαλεκτό

Ο οικισμός Ιντζές της κοινότητας μετονομάζεται σε Παράδεισος

Ο οικισμός Κουρού Δερέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξεριάς

Ο οικισμός Καρά Κιδαρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιθοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αβραμηλιάς

Κ. Αβραμηλιάς (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσομπανλή

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1926

Ο οικισμός Ξεριάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξεριά

Ο οικισμός Λιθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ξεριά

ΦΕΚ 89Α - 19/05/1927

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραδείσου

ΦΕΚ 64Β - 10/08/1927

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αβραμηλιά στον οικισμό Διαλεκτό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διαλεκτού

Κ. Διαλεκτού (Καβάλας)

ΦΕΚ 64Β - 10/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αβραμηλιάς

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αραπλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Διαλεκτού

Αναγνώριση του οικισμού Αγαλάρ και προσάρτησή του στην κοινότητα Διαλεκτού

Αναγνώριση του οικισμού Σεντεκλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Διαλεκτού

ΦΕΚ 251Α - 01/12/1928

Ο οικισμός Αβραμηλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αβραμηλιάς

16/10/1940

Ο οικισμός Σεντεκλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Ο οικισμός Αγαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρήνη

Ο οικισμός Αραπλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Εκλεκτόν

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διαλεκτό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Ο οικισμός Εκλεκτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Υδρομύλων (Καβάλας)

ΦΕΚ 3Α - 04/01/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Υδρόμυλοι από την κοινότητα Φιλίππων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 231Α - 28/09/1968

Ο οικισμός Υδρόμυλοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυδία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λυδίας

Κ. Λυδίας (Καβάλας)

ΦΕΚ 231Α - 28/09/1968

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Υδρομύλων

ΦΕΚ 105Α - 06/07/1994

Ο οικισμός Λυδία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Φιλίππων (Καβάλας)

ΦΕΚ 105Α - 06/07/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κρηνίδες από την κοινότητα Κρηνίδων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λυδία αποσπάται από την κοινότητα Λυδίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύστυλον αποσπάται από την κοινότητα Πολυστύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πολυστύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλιπποι αποσπάται από την κοινότητα Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάτον αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλεώνας αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αεροδρόμιον αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα Ζυγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόσφυγες αποσπάται από την κοινότητα Ζυγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφές αποσπάται από την κοινότητα Κορυφών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνιά αποσπάται από την κοινότητα Λιμνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκόστομον αποσπάται από την κοινότητα Λιμνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λιμνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Καβάλα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιάς Καβάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύνερον αποσπάται από την κοινότητα Πολυνέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Πολυνέρου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αεροδρόμιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βρυσούλα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πολύνερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Φίλιπποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Παλαιά Καβάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Αμυγδαλεώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Πρόσφυγες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Λυδία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Λυκόστομον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Βουνοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Κορυφές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Λιμνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Κρανοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Πολύστυλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Κρηνίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Δάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Φωλεάς (Καβάλας)

ΦΕΚ 148Α - 08/05/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φωλεά από την κοινότητα Μυρτοφύτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Φωλεάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φωλεά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερών

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χρυσοκάστρου (Καβάλας)

ΦΕΚ 227Α - 30/07/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χρυσόκαστρον από την κοινότητα Μεσιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αετοπλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Μεσιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Αετοπλαγιά της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Παντελεήμονος και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοκάστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερουπόλεως

Ο οικισμός Μονή Αγίου Παντελεήμονος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χρυσοχωρίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χρυσοχώριον από την κοινότητα Χρυσουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται