ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγγελοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 314Α - 06/12/1951

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγγελοχώριον από την κοινότητα Νέας Μηχανιώνας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγγελοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηχανιώνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Παρασκευής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγία Παρασκευή

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Αγίας Παρασκευής (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Αγίας Παρασκευής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Παρασκευή από την κοινότητα Βασιλικών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 192Α - 15/07/1933

Ο οικισμός Ταγαράδες αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Ο οικισμός Ταγαράδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ταγαράδων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ιωάννης ο Θεολόγος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ιωάννης ο Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βασιλικών

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βασιλικών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Τριάδος (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 222Α - 07/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Τριάς από την κοινότητα Νέων Επιβατών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μικρόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Τριάδος

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Τριάδος

Αναγνώριση του οικισμού Κάβος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Τριάδος

14/03/1971

Ο οικισμός Κάβος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Τριάς της κοινότητας

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Τριάς της κοινότητας

Ο οικισμός Μικρόκαμπος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Τριάς της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θερμαϊκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Αντωνίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Αγίου Αντωνίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Χαλκιδικής

14/03/1971

Ο οικισμός Ρεύμα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονοπήγαδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βασιλικών

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βασιλικών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Βασιλείου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Βασίλειος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγίου Γεωργίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ασπροβάλτα από την κοινότητα Ασπροβάλτας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νέα Βρασνά αποσπάται από την κοινότητα Βρασνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρασνά αποσπάται από την κοινότητα Βρασνών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Βρασνά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ασπροβάλτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Νέα Βρασνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγίου Δημητρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Αγίου Δημητρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Αγίου Δημητρίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Αγίου Νικολάου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Νικόλαος

Ο οικισμός Διάπορος (νησίς) προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μεταγγίτσι προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ξερόνησοι (τέσσαρες μικραί) προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Μεταγγίτσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεταγγιτσίου

18/12/1920

Ο οικισμός Ξερόνησοι (τέσσαρες μικραί) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Διάπορος (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Ξενοφώντος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Αγίου Νικολάου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Αγίου Παύλου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Παύλος από το δήμο Θεσσαλονίκης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια ή Ιασωνίδης αποσπάται από το δήμο Θεσσαλονίκης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια ή Ιασωνίδης της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ευαγγελίστρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Παύλου

14/03/1971

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Παύλος της κοινότητας

ΦΕΚ 75Α - 18/05/1990

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αγίου Παύλου

Δ. Αγίου Παύλου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 75Α - 18/05/1990

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αγίου Παύλου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νεάπολης-Συκεών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγχιάλου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγχίαλος Μακεδονίας από την κοινότητα Καραβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ομέρ και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγχιάλου Μακεδονίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αγχίαλος Μακεδονίας της κοινότητας διορθώνεται σε Αγχίαλος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγχιάλου

Ο οικισμός Ομέρ της κοινότητας καταργείται.

Κ. Αγχιάλου (Θεσσαλονίκης)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αγχιάλου Μακεδονίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγχίαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Αθανασίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αδαλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αδαλή από την κοινότητα Ζουμπάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χατζή-Μουσαλή αποσπάται από την κοινότητα Ζουμπάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τζαμή Μαχαλέ αποσπάται από την κοινότητα Ζουμπάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Αδαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Σχολάριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Σχολαρίου

Κ. Κάτω Σχολαρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αδαλή

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τζαμή Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πελαργοί

16/05/1928

Ο οικισμός Χατζή-Μουσαλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πελαργοί της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Σχολάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μίκρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αδάμ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αδάμ

Ο οικισμός Σοφουλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Αδάμ

Ο οικισμός Καργή Γκιόλ προσαρτάται στην κοινότητα Αδάμ

Ο οικισμός Γκιρέν προσαρτάται στην κοινότητα Αδάμ

ΦΕΚ 259Α - 14/10/1924

Ο οικισμός Σοφουλάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ραβνών

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Γκιρέν της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσόκωμον

Ο οικισμός Καργή Γκιόλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλαμωτό

ΦΕΚ 80Α - 14/03/1930

Ο οικισμός Καλαμωτό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαμωτού

Ο οικισμός Μεσόκωμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμωτού

Ο οικισμός Αγγελοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμωτού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αδάμ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλινδοίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αειβατίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αειβάτιον

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Αειβάτιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λητή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λητής

Κ. Λητής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αειβατίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ανθόκηποι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λητής

Αναγνώριση του οικισμού Ελιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λητής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λητή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μυγδονίας

Ο οικισμός Ανθόκηποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυγδονίας

Ο οικισμός Ελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυγδονίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αηδονοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Αηδονοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Αηδονοχωρίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Αθύτου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άθυτος

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Λαύρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αθύτου

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι Αγίου Παύλου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αθύτου

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Ρωσσικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Αθύτου

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Αθύτου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Αϊβαλίκ Δερέ Μαχαλάδων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αϊβαλίκ

Ο οικισμός Σαλτικλή προσαρτάται στην κοινότητα Αϊβαλίκ Δερέ Μαχαλάδων

Ο οικισμός Σιβρή προσαρτάται στην κοινότητα Αϊβαλίκ Δερέ Μαχαλάδων

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καρατζαλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αϊβαλίκ Δερέ Μαχαλάδων

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ουρουμλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Σαντούδα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Αϊβαλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυδωνιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυδωνιάς

Κ. Κυδωνιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αϊβαλίκ Δερέ Μαχαλάδων

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αϊτολού και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυδωνιάς

16/10/1940

Ο οικισμός Καρατζαλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αϊτολού της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ευαγγελίστρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυδωνιάς

ΦΕΚ 129Α - 21/07/1957

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαχανά

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαχανά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αιγάνης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Αιγάνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

Κ. Αιγάνης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Ακίντζαλη (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ακίντζαλη

Ο οικισμός Δουρκουτλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Σανσαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Δουρμπαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Μπρες προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Μενετλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Κιολεμενλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Καρά Παζαρλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Δεβερλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Γκενσεκλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Καρλόβασι προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Ερτζελή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Αατλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Μουλαμπαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Καραλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Χατζή Ογλαρά προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Σαντζαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ακίντζαλη προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Τσααλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Ακίντζαλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μουριές

Ο οικισμός Γκενσεκλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρεματιά

Ο οικισμός Δεβερλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Προμαχών

Ο οικισμός Καρά Παζαρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγορά

Ο οικισμός Δουρκουτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Νίγδη

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μουλαμπαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακακίες

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ακίντζαλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιδηροδρομικός Σταθμός Μουριών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μουριών

Κ. Μουριών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ακίντζαλη

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Τσααλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρόβρυση

Ο οικισμός Καραλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Συκαμινιά

Ο οικισμός Μπρες της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακρολίμνιον

Ο οικισμός Κιολεμενλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιθωτό

Ο οικισμός Ερτζελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλεξάνδρα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Χατζή Ογλαρά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψυχρόβρυση

Ο οικισμός Αατλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Καβαλάρης

Ο οικισμός Σανσαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κληματαριά

Ο οικισμός Δουρμπαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Σύνορον

Ο οικισμός Σαντζαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατανιές

16/05/1928

Ο οικισμός Μενετλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Καρλόβασι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρητικά

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Μουριών αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών

Ο οικισμός Αλεξάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών

Ο οικισμός Μικρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μουριών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Αλαμπόρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μέγα Αλάμπορο

Ο οικισμός Νησελούδι προσαρτάται στην κοινότητα Αλαμπόρου

Ο οικισμός Καλύβια Αλαμπόρου προσαρτάται στην κοινότητα Αλαμπόρου

Ο οικισμός Μικρό Αλάμπορο προσαρτάται στην κοινότητα Αλαμπόρου

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Καλύβια Αλαμπόρου της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλαμποριανά Καλύβια

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Αλαμπόρου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Αλανλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αλανλή

Ο οικισμός Κολλακτσιλή προσαρτάται στην κοινότητα Αλανλή

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κολλακτσιλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαραυγή

Ο οικισμός Αλανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατεία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατείας

Κ. Πλατείας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αλανλή

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σπιτάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατείας

ΦΕΚ 5Α - 16/01/1975

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περιστερώνας

Ο οικισμός Σπιτάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περιστερώνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλωνίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 24Α - 31/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλώνια από την κοινότητα Σφενδαμίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κούκκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλωνίων

ΦΕΚ 161Α - 08/08/1944

Ο οικισμός Κούκκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούκκου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Αλωνίων (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Αμπάρ Κιόϊ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αμπάρ Κιόϊ

Ο οικισμός Σαλαμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Αμπάρ Κιόϊ

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Σαλαμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαλλικός

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Αμπάρ Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μάνδρες

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μανδρών

Κ. Μανδρών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αμπάρ Κιόϊ

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Γαλλικός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλλικού

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μανδρών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Αμπελοκήπων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμπελόκηποι από το δήμο Θεσσαλονίκης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Επτάλοφος αποσπάται από το δήμο Θεσσαλονίκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καϊστριον αποσπάται από το δήμο Θεσσαλονίκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πεδίον αποσπάται από το δήμο Θεσσαλονίκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαργαρίτη αποσπάται από το δήμο Θεσσαλονίκης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Επτάλοφος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καϊστριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πεδίον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαργαρίτη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 264Α - 19/10/1954

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αμπελοκήπων

Δ. Αμπελοκήπων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 264Α - 19/10/1954

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αμπελοκήπων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αμπελόκηποι από το δήμο Μενεμένης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο Αμπελοκήπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μενεμένη αποσπάται από το δήμο Μενεμένης και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Αμπέλων (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Αμπέλων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Αμπέλων (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Ανατολούς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ανατολού

Ο οικισμός Σαρασλή προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Παγκαρασλή προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Τζιν Καγιαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Εζεντζελή προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Οδοτμλή προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Αλασλή προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Μαμουτλή προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Ερεσελή προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

18/12/1920

Ο οικισμός Παγκαρασλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 235Α - 04/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Σιδηροκάστρου του νομού Σερρών

Κ. Ανατολούς (Σερρών)

ΦΕΚ 235Α - 04/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σιδηροκάστρου του νομού Σερρών από την επαρχία Κιλκίς του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Άνω Κερδυλλίου (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Άνω Κερδυλλίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Άνω Κερδυλλίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Άνω Κοπανού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Κοπανός

Ο οικισμός Κάτω Κοπανός προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Κοπανού

ΦΕΚ 311Α - 27/12/1927

Ο οικισμός Κάτω Κοπανός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Κοπανού


Κ. Άνω Σταυρού (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Άνω Σταυρού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόχανον και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Σταυρού

ΦΕΚ 219Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Παλαιόχανον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατάνια

14/03/1971

Ο οικισμός Πλατάνια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεντίνας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αξιού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κύμινα από την κοινότητα Κυμίνων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βραχιά αποσπάται από την κοινότητα Βραχιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μάλγαρα αποσπάται από την κοινότητα Νέων Μαλγάρων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κύμινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δέλτα

Ο οικισμός Νέα Μάλγαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δέλτα

Ο οικισμός Βραχιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δέλτα

Ο δήμος καταργείται


Δ. Απολλωνίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Απολλωνία από την κοινότητα Νέας Απολλωνίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μελισσουργός αποσπάται από την κοινότητα Μελισσουργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Βόλβης αποσπάται από την κοινότητα Νέας Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοπόταμο αποσπάται από την κοινότητα Νέας Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικομηδινόν αποσπάται από την κοινότητα Νικομηδινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπιτάκια αποσπάται από την κοινότητα Περιστερώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από την κοινότητα Περιστερώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από την κοινότητα Περιστερώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στίβος αποσπάται από την κοινότητα Στίβου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νέα Απολλωνία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Μελισσουργός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Στίβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Νικομηδινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Λουτρά Βόλβης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Μεσοπόταμο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Σπιτάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αραπλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αραπλή από την κοινότητα Νεοχωρούδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δουδουλάρ αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρούδας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Δουδουλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Διαβατά

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Αραπλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαχανόκηπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λαχανοκήπου

Κ. Λαχανοκήπου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αραπλή

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Γέφυρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαχανοκήπου

ΦΕΚ 222Α - 06/10/1950

Ο οικισμός Διαβατά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διαβατών

07/04/1951

Ο οικισμός Γέφυρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 73Α - 24/03/1952

Ο οικισμός Λαχανόκηπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Μαγνησία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Μαγνησίας

Κ. Νέας Μαγνησίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 73Α - 24/03/1952

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λαχανοκήπου

ΦΕΚ 65Α - 12/05/1987

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ιωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρδαμερίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρδαμέρι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρδαμέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αρέθουσας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αρέθουσα από την κοινότητα Αρεθούσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λευκούδα αποσπάται από την κοινότητα Αρεθούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρούδα αποσπάται από την κοινότητα Μαυρούδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκεπαστό αποσπάται από την κοινότητα Σκεπαστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από την κοινότητα Σκεπαστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφανινά αποσπάται από την κοινότητα Στεφανινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλαδέλφιον αποσπάται από την κοινότητα Φιλαδελφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Φιλαδελφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανοιξιά αποσπάται από την κοινότητα Φιλαδελφίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κάτω Στεφανινά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Στεφανινών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Φιλαδέλφιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Κάτω Στεφανινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Σκεπαστό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Λευκούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Ανοιξιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Στεφανινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Μαυρούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αρκουδοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρκουδοχώριον

Ο οικισμός Χωροπάνι προσαρτάται στην κοινότητα Αρκουδοχωρίου

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Ο οικισμός Χωροπάνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωροπανίου

ΦΕΚ 167Α - 22/05/1934

Ο οικισμός Αρκουδοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρκοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρκοχωρίου

Κ. Αρκοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 167Α - 22/05/1934

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρκουδοχωρίου


Κ. Αρμουτσή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρμουτσή από την κοινότητα Κιλκίς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γιάννες αποσπάται από την κοινότητα Κιλκίς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μελάφτσα προσαρτάται στην κοινότητα Αρμουτσή

Ο οικισμός Χατζηγιαννούς προσαρτάται στην κοινότητα Αρμουτσή

Ο οικισμός Χαϊδαρλή προσαρτάται στην κοινότητα Αρμουτσή

Ο οικισμός Γκερμπασέλ προσαρτάται στην κοινότητα Αρμουτσή

Ο οικισμός Βεργιατούρ προσαρτάται στην κοινότητα Αρμουτσή

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Γκερμπασέλ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκερμπασέλ

Ο οικισμός Βεργιατούρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκερμπασέλ

Ο οικισμός Χατζηγιαννούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκερμπασέλ

Ο οικισμός Μελάφτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκερμπασέλ

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Γιάννες της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεταλλικόν

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αρμουτσή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγάλη Βρύση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως

Κ. Μεγάλης Βρύσεως (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρμουτσή

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Χαϊδαρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαπτιστής

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μεγάλης Βρύσεως (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Άρμπουρ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άρμπουρ

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Άρμπουρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορωνούδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορωνούδας

Κ. Κορωνούδας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άρμπουρ

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Κορωνούδας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Ασβεστοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ασβεστοχώριον

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ρετζίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασβεστοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Φθισιατρείον Ασβεστοχωρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασβεστοχωρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ρετζίνα της κοινότητας διορθώνεται σε Ρετζίκιον

Το όνομα του οικισμού Φθισιατρείον Ασβεστοχωρίου της κοινότητας διορθώνεται σε Σανατόριον

ΦΕΚ 131Α - 13/04/1946

Ο οικισμός Ρετζίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Συκεών

ΦΕΚ 14Α - 15/01/1949

Ο οικισμός Σανατόριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σανατορίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κράνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασβεστοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασβεστοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Χορτιάτη

Ο οικισμός Κράνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χορτιάτη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασπροβάλτας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 186Α - 13/09/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασπροβάλτα από την κοινότητα Βρασνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ακρογιάλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασπροβάλτας

Αναγνώριση του οικισμού Ριβιέρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασπροβάλτας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασπροβάλτας

05/04/1981

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ασπροβάλτα της κοινότητας

Ο οικισμός Ακρογιάλι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ασπροβάλτα της κοινότητας

Ο οικισμός Ριβιέρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ασπροβάλτα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασπροβάλτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγίου Γεωργίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ασσήρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άσσηρος από την κοινότητα Ασσήρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Εξαμήλι αποσπάται από την κοινότητα Ασσήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριθιά αποσπάται από την κοινότητα Κριθιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Εξαμήλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Κριθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Άσσηρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αχινού (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Αχινού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Αχινού (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Βάβδου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βάβδος

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Βάβδου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Βαθυλάκκου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαθύλακκος από την κοινότητα Καραβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαθύλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Αθανασίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαλμάδας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βαλμάδα

Ο οικισμός Καγιαλή προσαρτάται στην κοινότητα Βαλμάδας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός Γεφύρας Αξιού και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαλμάδας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Καγιαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Βραχιά

ΦΕΚ 522Α - 02/11/1935

Ο οικισμός Βραχιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αδένδρου

16/10/1940

Ο οικισμός Σταθμός Γεφύρας Αξιού της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βαλμάδα της κοινότητας

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Βαλμάδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανατολικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανατολικού

Κ. Ανατολικού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαλμάδας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανατολικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαλάστρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βάλτας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βάλτα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Δοχειαρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάλτας

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Σταυρονικήτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάλτας

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Παπαστάθη και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάλτας

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Αγάπηκον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάλτας

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Εσφιγμένου και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάλτας

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Κελί και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάλτας

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Καρακάλου και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάλτας

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Κρεμμύδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάλτας

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Ξενοφώντος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάλτας

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Διονυσίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάλτας

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Πετριότικον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάλτας

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Βάλτας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Βαλτοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 23Α - 03/02/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλτοχώριον από την κοινότητα Ελεούσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρβάρας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βαρβάρα

Ο οικισμός Ολυμπιάδα προσαρτάται στην κοινότητα Βαρβάρας

Ο οικισμός Προβίτα προσαρτάται στην κοινότητα Βαρβάρας

ΦΕΚ 37Α - 20/02/1924

Ο οικισμός Προβίτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκόβης

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Βαρβάρας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Βαρδαρόφτσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βαρδαρόφτσα

Ο οικισμός Σαρή Παζάρ προσαρτάται στην κοινότητα Βαρδαρόφτσης

Ο οικισμός Αμάτοβον προσαρτάται στην κοινότητα Βαρδαρόφτσης

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Βαρδαρόφτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αξιοχώρι

Ο οικισμός Αμάτοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άσπρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αξιοχωρίου

Κ. Αξιοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαρδαρόφτσης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Εργατών Εταιρείας Φαουντέσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αξιοχωρίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σαρή Παζάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθόφυτον

ΦΕΚ 421Α - 02/12/1932

Ο οικισμός Αδάμ-Τεπέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Συρράκον

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Αξιοχωρίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Βασιλικών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βασιλικά

Ο οικισμός Τογαρτζήδες προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

Ο οικισμός Πισόνα προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

Ο οικισμός Χασαπλή προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

Ο οικισμός Λουτρά Σέδες προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

Ο οικισμός Γεδικλή προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

Ο οικισμός Τροχανλή προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

Ο οικισμός Μαντζάρηδες προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

Ο οικισμός Γαλαρινός προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

Ο οικισμός Μονή Αγίας Αναστασίας προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

Ο οικισμός Δοβαντζή προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

Ο οικισμός Σουρωτή προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Αγίας Τριάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικών

ΦΕΚ 259Α - 14/10/1924

Ο οικισμός Δοβαντζή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλατίστης

Ο οικισμός Γαλαρινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλατίστης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλατίστης

Ο οικισμός Μονή Αγίας Αναστασίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

ΦΕΚ 42Α - 19/02/1925

Ο οικισμός Μαντζάρηδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαντζάρηδων

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τροχανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λακκιά

Ο οικισμός Τογαρτζήδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Ταγαράδες

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Λουτρά Σέδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Λουτρά Θέρμης

Ο οικισμός Γεδικλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Περιστέρα

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Αγίας Τριάδος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Παρασκευής

ΦΕΚ 192Α - 15/07/1933

Ο οικισμός Ταγαράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής

16/10/1940

Ο οικισμός Πισόνα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χασαπλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 202Α - 20/09/1947

Ο οικισμός Σουρωτή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουρωτής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βασιλικών

Ο οικισμός Λουτρά Θέρμης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βασιλικών

Ο οικισμός Λακκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βασιλικών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βασιλικών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βασιλικά από την κοινότητα Βασιλικών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ιωάννης ο Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπήγαδον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Θέρμης αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακκιά αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστερά αποσπάται από την κοινότητα Περιστεράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουρωτή αποσπάται από την κοινότητα Σουρωτής και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Ιωάννης ο Θεολόγος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λακκιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λουτρά Θέρμης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονοπήγαδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Περιστερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Σουρωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βασιλουδίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 258Α - 30/07/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασιλούδι από την κοινότητα Γερακαρούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βέργης (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Βέργης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Βέργης (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Βεργίνας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 128Α - 13/04/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βεργίνα από την κοινότητα Παλατιτσίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μετόχιον Προδρόμου αποσπάται από την κοινότητα Πολυδένδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Βεργίνας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Βερλάτζης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βερλάτζα

Ο οικισμός Καράογλο προσαρτάται στην κοινότητα Βερλάτζης

Ο οικισμός Νάρες προσαρτάται στην κοινότητα Βερλάτζης

Ο οικισμός Γιαχαλή προσαρτάται στην κοινότητα Βερλάτζης

Ο οικισμός Γιόρδινον προσαρτάται στην κοινότητα Βερλάτζης

Ο οικισμός Δογαντζή προσαρτάται στην κοινότητα Βερλάτζης

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Νάρες της κοινότητας μετονομάζεται σε Φιλαδελφειανά

Ο οικισμός Δογαντζή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρόχωμα

Ο οικισμός Γιόρδινον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξηροχώριον

Ο οικισμός Βερλάτζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγιονέριον

Ο οικισμός Καράογλο της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγιονερίου

Κ. Αγιονερίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βερλάτζης

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γιαχαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακροποταμιά

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λειβάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγιονερίου

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Αγιονέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγιονερίου

ΦΕΚ 25Α - 24/01/1929

Ο οικισμός Πρόχωμα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προχώματος

Ο οικισμός Καστανάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Προχώματος

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Προχώματος

ΦΕΚ 273Α - 19/09/1933

Ο οικισμός Φιλαδελφιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιλαδελφιανών

Το όνομα του οικισμού Φιλαδελφειανά της κοινότητας διορθώνεται σε Φιλαδελφιανά

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Αγιονερίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης


Δ. Βεροίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 98Α - 05/05/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βέροια

Ο οικισμός Άνω Σέλι προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Μπρανιάτι προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Ράχωβα προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Μέτσι προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Τεραμώνιον προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Τόπλιανη προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Καστανιά προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Μαρούσια προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Τουρκοχώρι προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Κάτω Λουζίτσα προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Κάτω Σέλι προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Ξηρολείβαδον προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Ο οικισμός Ξηρολείβαδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δόλιανης

Ο οικισμός Άνω Σέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δόλιανης

Ο οικισμός Κάτω Σέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δόλιανης

Ο οικισμός Μαρούσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δόλιανης

18/12/1920

Ο οικισμός Μπρανιάτι του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μουσταλή και προσάρτησή του στο δήμο Βεροίας

Αναγνώριση του οικισμού Λαζοχώριον και προσάρτησή του στο δήμο Βεροίας

Αναγνώριση του οικισμού Καρατσαλή και προσάρτησή του στο δήμο Βεροίας

Αναγνώριση του οικισμού Κρεββατάς και προσάρτησή του στο δήμο Βεροίας

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Βεροίας και προσάρτησή του στο δήμο Βεροίας

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Τόπλιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τόπλιανης

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τόπλιανης

Ο οικισμός Κουμανίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τόπλιανης

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης ή Τσερκόβιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τόπλιανης

Ο οικισμός Κάτω Λουζίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τόπλιανης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από την κοινότητα Μικρουγουζίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Μέτσι του δήμου μετονομάζεται σε Μέση

Ο οικισμός Ράχωβα του δήμου μετονομάζεται σε Ραχιά

Ο οικισμός Τεραμώνιον του δήμου μετονομάζεται σε Ταγαροχώρι

Ο οικισμός Καρατσαλή του δήμου μετονομάζεται σε Μαυροδένδρι

Ο οικισμός Ντοβρά του δήμου μετονομάζεται σε Καλή Παναγία

ΦΕΚ 86Α - 16/05/1927

Ο οικισμός Ραχιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραχιάς

16/05/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Βεροίας του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βέροια του δήμου

Ο οικισμός Άμμος του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βαρβάρες και προσάρτησή του στο δήμο Βεροίας

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιός Άμμος και προσάρτησή του στο δήμο Βεροίας

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Άμμος και προσάρτησή του στο δήμο Βεροίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τουρκοχώρι του δήμου διορθώνεται σε Πατρίς

Ο οικισμός Νέος Άμμος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άμμος του δήμου

Ο οικισμός Παλαιός Άμμος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άμμος του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Εργοχώριον και προσάρτησή του στο δήμο Βεροίας

Αναγνώριση του οικισμού Άμμος και προσάρτησή του στο δήμο Βεροίας

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Δ. Βεροίας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Δ. Βερτίσκου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Όσσα από την κοινότητα Όσσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βερτίσκος αποσπάται από την κοινότητα Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από την κοινότητα Εξαλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέντε Βρύσες αποσπάται από την κοινότητα Εξαλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από την κοινότητα Λοφίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοφίσκος αποσπάται από την κοινότητα Λοφίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Όσσης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Χωρούδα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βερτίσκου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Όσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Πέντε Βρύσες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Χωρούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Βερτίσκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Λοφίσκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βετίστης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Ο οικισμός Γενή-Κιόϊ αποσπάται από το δήμο Ναούσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βέτιστα

Ο οικισμός Ζερβοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Βετίστης

ΦΕΚ 72Β - 17/09/1926

Ο οικισμός Βέτιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγγελοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγγελοχωρίου

Κ. Αγγελοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 72Β - 17/09/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βετίστης

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Γενή-Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βάλτος

ΦΕΚ 78Α - 10/03/1935

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζερβοχωρίου

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζερβοχωρίου


Δ. Βόλβης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σταυρός από το δήμο Ρεντίνας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ασπροβάλτα αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Βρασνά αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απολλωνία αποσπάται από το δήμο Μαδύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκαλού αποσπάται από το δήμο Μαδύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόδι αποσπάται από το δήμο Μαδύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μάδυτος αποσπάται από το δήμο Μαδύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλαδέλφιον αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Στεφανινά αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκεπαστό αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκούδα αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανοιξιά αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφανινά αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρούδα αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Απολλωνία αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσουργός αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στίβος αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικομηδινόν αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Βόλβης αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοπόταμο αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπιτάκια αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σταυρός αποσπάται από το δήμο Ρεντίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιές αποσπάται από το δήμο Ρεντίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακιά αποσπάται από το δήμο Ρεντίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Βόλβη αποσπάται από το δήμο Ρεντίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεντίνα αποσπάται από το δήμο Ρεντίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από το δήμο Ρεντίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Βόλβη αποσπάται από το δήμο Ρεντίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νυμφόπετρα αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροκώμη αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαϊοχώριον αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχολάριον αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Αρέθουσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μηλιές του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βρασνά και προσάρτησή του στο δήμο Βόλβης

Αναγνώριση του οικισμού Παλιάμπελα και προσάρτησή του στο δήμο Βόλβης

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Νέας Απολλωνίας μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Βολοβότ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Βολοβότ από την κοινότητα Δρυμιγκλάβων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ραχμανλή αποσπάται από την κοινότητα Δρυμιγκλάβων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Βολοβότ αποσπάται από την κοινότητα Μπάλτζης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Κάτω Βολοβότ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παντελεήμων

Ο οικισμός Άνω Βολοβότ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Σάντα

ΦΕΚ 396Α - 06/11/1926

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Σάντας

Κ. Νέας Σάντας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 396Α - 06/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βολοβότ

16/05/1928

Ο οικισμός Ραχμανλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Νέας Σάντας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Βοσσόβας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βόσσοβα

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Βόσσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σφηκιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σφηκιάς

Κ. Σφηκιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βοσσόβας

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Σφηκιάς (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Βρασνών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βρασνά

Ο οικισμός Σταυρός προσαρτάται στην κοινότητα Βρασνών

Ο οικισμός Ασπροβάλτα προσαρτάται στην κοινότητα Βρασνών

ΦΕΚ 186Α - 13/09/1928

Ο οικισμός Ασπροβάλτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπροβάλτας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Βρασνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρασνών

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Βρασνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρασνών

05/04/1981

Ο οικισμός Κάτω Βρασνά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Βρασνά της κοινότητας

ΦΕΚ 151Α - 11/10/1991

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βρασνά στον οικισμό Νέα Βρασνά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Βρασνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Βρασνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βραστών-Πλανών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βραστά

Ο οικισμός Πλανά προσαρτάται στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μηλιάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

Αναγνώριση του οικισμού Κελί και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

Αναγνώριση του οικισμού Σμίξη και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Φωτίδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

Αναγνώριση του οικισμού Πετσάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Βραστών-Πλανών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Βραχιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 65Α - 15/03/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βραχιά από την κοινότητα Αδένδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βραχιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βροντούς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βροντού από την κοινότητα Κουντουριωτίσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λόκοβη και προσάρτησή του στην κοινότητα Βροντούς

Αναγνώριση του οικισμού Σανατόριον Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου και προσάρτησή του στην κοινότητα Βροντούς

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Βροντούς (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Βρωμερής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 202Α - 22/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρωμερή από την κοινότητα Περιστάσεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 17/07/1930

Ο οικισμός Βρωμόσκαλα αποσπάται από την κοινότητα Περιστάσεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Βρωμερής (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Βυρλάν (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βυρλάν

Ο οικισμός Κολυμπαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Βυρλάν

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Βυρλάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Αναβρυτόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αναβρυτού

Κ. Αναβρυτού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βυρλάν

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κολυμπαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλαγιοχώριον

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Αναβρυτού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Βυσσώκας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βυσσώκα

Ο οικισμός Κοτσικάρ προσαρτάται στην κοινότητα Βυσσώκας

Ο οικισμός Γιουλουσλού Μαχαλάδες προσαρτάται στην κοινότητα Βυσσώκας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κιουτουκτσίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βυσσώκας

Αναγνώριση του οικισμού Γιαραμαζλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βυσσώκας

Αναγνώριση του οικισμού Καρά-Ουμπάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Βυσσώκας

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Βυσσώκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Όσσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Όσσης

Κ. Όσσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βυσσώκας

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Γιουλουσλού Μαχαλάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξάλοφος

Ο οικισμός Κοτσικάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαλήνη

Ο οικισμός Κιουτουκτσίον της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαθουλόν

Ο οικισμός Γιαραμαζλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αηδόνια

Ο οικισμός Καρά-Ουμπάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπροράχη

Ο οικισμός Χατζή Μαχαλέδ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέντε Βρύσες

Ο οικισμός Κάργα Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορώνεια

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πολυδένδρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Όσσης

ΦΕΚ 441Α - 23/12/1929

Ο οικισμός Πέντε Βρύσες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εξαλόφου

Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εξαλόφου

Ο οικισμός Ασπροράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εξαλόφου

Ο οικισμός Βαθουλόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εξαλόφου

Ο οικισμός Κορώνεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εξαλόφου

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εξαλόφου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Όσσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βερτίσκου

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βερτίσκου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαλατίστης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γαλάτιστα

Ο οικισμός Αβανλήδες προσαρτάται στην κοινότητα Γαλατίστης

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Γαλατίστης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Γαλατίστης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 259Α - 14/10/1924

Ο οικισμός Δοβαντζή αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαλαρινός αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 288Α - 17/11/1924

Ο οικισμός Δοβαντζή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης


Κ. Γαλλικού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαλλικός από την κοινότητα Μανδρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Γαλλικού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Γενή Μαχαλέ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γενή Μαχαλέ

Ο οικισμός Σερεμετλή προσαρτάται στην κοινότητα Γενή Μαχαλέ

Ο οικισμός Σαρή Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Γενή Μαχαλέ

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Γενή Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λειψύδριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λειψυδρίου

Κ. Λειψυδρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γενή Μαχαλέ

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σερεμετλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Φανάριον

Ο οικισμός Σαρή Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποταμιά

ΦΕΚ 244Α - 17/07/1930

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Λειψυδρίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Γερακαρούς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γερακαρού

Ο οικισμός Λέβεν προσαρτάται στην κοινότητα Γερακαρούς

Ο οικισμός Λουτζίκι προσαρτάται στην κοινότητα Γερακαρούς

Ο οικισμός Δογαντζή προσαρτάται στην κοινότητα Γερακαρούς

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Λέβεν της κοινότητας μετονομάζεται σε Βασιλούδι

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Λουτζίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγιασμάτι

16/05/1928

Ο οικισμός Αγιασμάτι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 258Α - 30/07/1930

Ο οικισμός Βασιλούδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλουδίου

07/04/1951

Ο οικισμός Δογαντζή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γερακαρού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κορωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γεφύρας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 258Α - 30/07/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γέφυρα από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Γέφυρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γεφύρας

14/03/1971

Ο οικισμός Κάτω Γέφυρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γέφυρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γέφυρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Αθανασίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιακινίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γιακίνια

Ο οικισμός Νούδα προσαρτάται στην κοινότητα Γιακινίων

Ο οικισμός Γκιουβέλτσα προσαρτάται στην κοινότητα Γιακινίων

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Γιακίνια της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασκός

Ο οικισμός Κάντσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανοιξιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασκού

Κ. Ασκού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιακινίων

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Γκιουβέλτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φιλαδέλφιον

16/05/1928

Ο οικισμός Νούδα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ξηροπόταμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασκού

ΦΕΚ 120Α - 19/04/1930

Ο οικισμός Φιλαδέλφιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιλαδελφίου

Ο οικισμός Ανοιξιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φιλαδελφίου

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φιλαδελφίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πολυδένδριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασκού

07/04/1951

Ο οικισμός Πολυδένδριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασκός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σοχού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιαννακοχωρίου (Πέλλης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Εδέσσης του νομού Πέλλης και υπάγεται στην επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Γιαννακοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Εδέσσης του νομού Πέλλης


Κ. Γιαντσίστης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γιάντσιστα

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα προσαρτάται στην κοινότητα Γιαντσίστης

Ο οικισμός Μονόσπητα προσαρτάται στην κοινότητα Γιαντσίστης

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Λυκοβίστα αποσπάται από το δήμο Ναούσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Λυκοβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκογιάννης

Ο οικισμός Γιάντσιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γιάνισσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γιανίσσης

Κ. Γιανίσσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιαντσίστης

ΦΕΚ 62Α - 07/03/1932

Ο οικισμός Μονόσπητα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονοσπήτων

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Γιάνισσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γεώργιος Βεροίας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Γεωργίου Βεροίας

Κ. Αγίου Γεωργίου Βεροίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιανίσσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λυκογιάννης της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιός Λυκογιάννης

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Λυκογιάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου Βεροίας

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Παλαιός Λυκογιάννης στον οικισμό Νέος Λυκογιάννης

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Αγίου Γεωργίου Βεροίας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Γιαρδεμλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γιαρδεμλή

Ο οικισμός Καρά Αματλή προσαρτάται στην κοινότητα Γιαρδεμλή

Ο οικισμός Κάτω Μαμουτλή προσαρτάται στην κοινότητα Γιαρδεμλή

Ο οικισμός Ελεσλή προσαρτάται στην κοινότητα Γιαρδεμλή

Ο οικισμός Κασιμλή προσαρτάται στην κοινότητα Γιαρδεμλή

Ο οικισμός Βαϊσλή προσαρτάται στην κοινότητα Γιαρδεμλή

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Ελεσλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλό Λειβάδι

Ο οικισμός Γιαρδεμλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμυγδαλιές

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμυγδαλιών

Κ. Αμυγδαλιών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιαρδεμλή

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Βαϊσλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαγιά

Ο οικισμός Καρά Αματλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοιλάδιον

Ο οικισμός Κάτω Μαμουτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρομηλιά

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κασιμλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Χειμαδιό

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Αμυγδαλιών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Γιδά (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γιδάς

Ο οικισμός Λιανοβέριον προσαρτάται στην κοινότητα Γιδά

Ο οικισμός Σχοινάς προσαρτάται στην κοινότητα Γιδά

Ο οικισμός Παλαιοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Γιδά

Ο οικισμός Πλατύ προσαρτάται στην κοινότητα Γιδά

Ο οικισμός Νεοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Γιδά

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Γιδά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιδά

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Λιανοβέριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιανοβέργιον

16/05/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Γιδά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 71Α - 17/03/1932

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατέος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λιανοβέργιον της κοινότητας διορθώνεται σε Λειανοβέργιον

Αναγνώριση του οικισμού Άραχος και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιδά

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Γιδά (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Γιουβέσνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γιουβέσνα

Ο οικισμός Παλαίχωρα προσαρτάται στην κοινότητα Γιουβέσνης

Ο οικισμός Γενή Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Γιουβέσνης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1925

Ο οικισμός Τζαμί Μαχαλέ αποσπάται από την κοινότητα Οτμανλή Μαχαλάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καράτζαλη αποσπάται από την κοινότητα Οτμανλή Μαχαλάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κράν αποσπάται από την κοινότητα Οτμανλή Μαχαλάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Γιουβέσνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άσσηρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασσήρου

Κ. Ασσήρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιουβέσνης

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Γενή Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κριθιά

Ο οικισμός Τζαμί Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυδένδρι

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Οτμανλή Μαχαλάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυρορράχη

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κράν της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρεματάκια

16/05/1928

Ο οικισμός Παλαίχωρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καράτζαλη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Εξαμήλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασσήρου

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Κριθιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κριθιάς

ΦΕΚ 162Α - 30/09/1992

Ο οικισμός Μαυρορράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρτερών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άσσηρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ασσήρου

Ο οικισμός Εξαμήλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασσήρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιουντζήδων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γιουντζήδες

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Γιουντζήδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Κύμινα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυμίνων

Κ. Κυμίνων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιουντζήδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κύμινα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αξιού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκερμπασέλ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκερμπασέλ από την κοινότητα Αρμουτσή και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βεργιατούρ αποσπάται από την κοινότητα Αρμουτσή και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χατζηγιαννούς αποσπάται από την κοινότητα Αρμουτσή και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μελάφτσα αποσπάται από την κοινότητα Αρμουτσή και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Γκερμπασέλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανιές

ΦΕΚ 396Α - 06/11/1926

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστανιών

Κ. Καστανιών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 396Α - 06/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκερμπασέλ

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Μελάφτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηλιόλουστο

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Βεργιατούρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σωτηρούδα

Ο οικισμός Χατζηγιαννούς της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυροχώριον

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Καστανιών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Γκιόλ- Όμπαση (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκιόλ Όμπαση

Ο οικισμός Γιαντζηλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Γκιόλ- Όμπαση

Ο οικισμός Αλή Χοτζαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Γκιόλ- Όμπαση

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Γκιόλ Όμπαση της κοινότητας μετονομάζεται σε Πικρολίμνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πικρολίμνης

Κ. Πικρολίμνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκιόλ- Όμπαση

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Αλή Χοτζαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρόκαμπος

Ο οικισμός Γιαντζηλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξυλοκερατέα

ΦΕΚ 80Α - 14/03/1930

Ο οικισμός Μικρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικροκάμπου

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Πικρολίμνης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Γκιρπάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Γκιρπάς

Ο οικισμός Άνω Γκιρπάς προσαρτάται στην κοινότητα Γκιρπάς

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Άνω Γκιρπάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Σούρμενα

Ο οικισμός Κάτω Γκιρπάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Σούρμενα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σουρμένων

Κ. Σουρμένων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκιρπάς

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Ο οικισμός Άνω Σούρμενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Σουρμένων (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Γκριτζάλης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκριτζάλη

Ο οικισμός Τρίχλοβον προσαρτάται στην κοινότητα Γκριτζάλης

Ο οικισμός Σφήνιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Γκριτζάλης

Ο οικισμός Νησέλι προσαρτάται στην κοινότητα Γκριτζάλης

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Σφήνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σφήνα

Ο οικισμός Τρίχλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριλοφιά

Ο οικισμός Γκριτζάλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγκαθιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγκαθιάς

Κ. Αγκαθιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκριτζάλης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγκαθιάς

Αναγνώριση του οικισμού Νεσάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγκαθιάς

Αναγνώριση του οικισμού Ορφανοτροφείον Ολύμπου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγκαθιάς

16/10/1940

Ο οικισμός Νεσάριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ορφανοτροφείον Ολύμπου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίσσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγκαθιάς

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Αγκαθιάς (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Γοματίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γομάτιον από την κοινότητα Ρεβενικίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Λαύρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Γοματίου

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Δεβελίκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γοματίου

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Ιβήρων και προσάρτησή του στην κοινότητα Γοματίου

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Γοματίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Γοργόπ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γοργόπ από την κοινότητα Μποεμίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαλκάτς αποσπάται από την κοινότητα Ορυζάρτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τοσίλοβον αποσπάται από την κοινότητα Γουμενίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Τοσίλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Στάθης

Ο οικισμός Γοργόπ της κοινότητας μετονομάζεται σε Γοργώπη

Ο οικισμός Βαλκάτς της κοινότητας μετονομάζεται σε Καμπόχωρο

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γοργώπης

Κ. Γοργώπης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γοργόπ

ΦΕΚ 173Α - 25/08/1928

Ο οικισμός Καμπόχωρο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρυζίων

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Γοργώπης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Γουμενίτσης (Πέλλης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Γουμενίτσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Τοσίλοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γοργόπ

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Γερακάρτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Γερακώνας

Ο οικισμός Γουμένιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γουμένισσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γουμενίσσης

Κ. Γουμενίσσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γουμενίτσης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Λιμπάχοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Φιλλυριά

16/05/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Γουμενίτσης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γουμένισσα της κοινότητας

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Φιλλυριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιλλυριάς

Ο οικισμός Γερακώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φιλλυριάς

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Γουμενίσσης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Γραδεμπορίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γραδεμπόριον

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Ο οικισμός Γραδεμπόριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεντάλοφος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πενταλόφου

Κ. Πενταλόφου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γραδεμπορίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεντάλοφος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καλλιθέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαούτ Μπαλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαούτ Μπαλή από την κοινότητα Νεοχωρούδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Δαούτ Μπαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ωραιόκαστρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ωραιοκάστρου

Κ. Ωραιοκάστρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δαούτ Μπαλή

ΦΕΚ 304Α - 27/07/1936

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 154Α - 30/05/1951

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 111Α - 04/05/1953

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 208Α - 05/08/1955

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ωραιοκάστρου

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ωραιόκαστρον της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ωραιόκαστρον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Γαλήνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ωραιοκάστρου

05/04/1981

Ο οικισμός Γαλήνη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ωραιόκαστρον της κοινότητας

17/03/1991

Ο οικισμός Ασπρόβρυση της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ωραιόκαστρον της κοινότητας

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ωραιοκάστρου

Δ. Ωραιοκάστρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ωραιοκάστρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από το δήμο Μυγδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο Μυγδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λητή αποσπάται από το δήμο Μυγδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από το δήμο Μυγδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθούπολη αποσπάται από το δήμο Μυγδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάλοφος αποσπάται από το δήμο Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτό αποσπάται από το δήμο Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Φιλαδέλφεια αποσπάται από το δήμο Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωρούδα αποσπάται από το δήμο Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόλοφον αποσπάται από το δήμο Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαίο αποσπάται από το δήμο Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Παλαιοχώρα του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στο δήμο Ωραιοκάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στο δήμο Ωραιοκάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Αλέξανδρος Υψηλάντης και προσάρτησή του στο δήμο Ωραιοκάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Εγνατία και προσάρτησή του στο δήμο Ωραιοκάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Νεόκαστρο και προσάρτησή του στο δήμο Ωραιοκάστρου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Μελισσοχωρίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Πενταλόφου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Δάφνης (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Δάφνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Δάφνης (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Δ. Δέλτα (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σίνδος από το δήμο Εχεδώρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από το δήμο Εχεδώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία αποσπάται από το δήμο Εχεδώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διαβατά αποσπάται από το δήμο Εχεδώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κύμινα αποσπάται από το δήμο Αξιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μάλγαρα αποσπάται από το δήμο Αξιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραχιά αποσπάται από το δήμο Αξιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλάστρα αποσπάται από το δήμο Χαλάστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολικόν αποσπάται από το δήμο Χαλάστρας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Σοφία και προσάρτησή του στο δήμο Δέλτα


Κ. Δημητριτσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Δημητριτσίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Δημητριτσίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Διαβατού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 316Α - 30/12/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διαβατός από την κοινότητα Μικρουγουζίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Διαβατού (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Διαβατών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 222Α - 06/10/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διαβατά από την κοινότητα Λαχανοκήπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Υψώματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Διαβατών

05/04/1981

Ο οικισμός Υψώματα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Διαβατά της κοινότητας

ΦΕΚ 65Α - 12/05/1987

Ο οικισμός Διαβατά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρίτσα

Ο οικισμός Μαλαθριά προσαρτάται στην κοινότητα Δίου

Ο οικισμός Καλύβια Μαλαθριάς προσαρτάται στην κοινότητα Δίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Κατερίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Δίου

16/10/1940

Ο οικισμός Καλύβια Μαλαθριάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νέα Κατερίνη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Δίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Δογάντζης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δογάντζα

Ο οικισμός Σαραϊλή προσαρτάται στην κοινότητα Δογάντζης

Ο οικισμός Μαρσαλή προσαρτάται στην κοινότητα Δογάντζης

Ο οικισμός Δουρμουσλή προσαρτάται στην κοινότητα Δογάντζης

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Δογάντζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γερακαρειό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γερακαρειού

Κ. Γερακαρειού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δογάντζης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δουρμουσλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοίλωμα

Ο οικισμός Σαραϊλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλατιανόν

Ο οικισμός Μαρσαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεύκη

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Γερακαρειού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Δόλιανης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Ο οικισμός Ξηρολείβαδον αποσπάται από το δήμο Βεροίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Σέλι αποσπάται από το δήμο Βεροίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Σέλι αποσπάται από το δήμο Βεροίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρούσια αποσπάται από το δήμο Βεροίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δόλιανη

ΦΕΚ 112Α - 20/05/1920

Ο οικισμός Άνω Σέλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

18/12/1920

Ο οικισμός Μαρούσια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κουμαριάς

Ο οικισμός Κάτω Σέλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Βέρμιον

Ο οικισμός Δόλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κουμαριά

Κ. Κουμαριάς (Θεσσαλονίκης)

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δόλιανης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Βρωμοπήγαδο και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουμαριάς

ΦΕΚ 78Α - 10/03/1935

Ο οικισμός Κάτω Βέρμιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Βερμίου

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Κουμαριάς (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Δουμπιών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δουμπιά

Ο οικισμός Σανά προσαρτάται στην κοινότητα Δουμπιών

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Δουμπιών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Δουρακλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δουρακλή

Ο οικισμός Μοχαλή προσαρτάται στην κοινότητα Δουρακλή

Ο οικισμός Κεσμελή προσαρτάται στην κοινότητα Δουρακλή

Ο οικισμός Ερεκελή προσαρτάται στην κοινότητα Δουρακλή

Ο οικισμός Ουσεμλή προσαρτάται στην κοινότητα Δουρακλή

Ο οικισμός Τσαλισλή προσαρτάται στην κοινότητα Δουρακλή

Ο οικισμός Ουσουσλή ή Χατζηλάρ Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Δουρακλή

Ο οικισμός Δερεσελή προσαρτάται στην κοινότητα Δουρακλή

Ο οικισμός Τζεβακλή προσαρτάται στην κοινότητα Δουρακλή

Ο οικισμός Ποταρές προσαρτάται στην κοινότητα Δουρακλή

Ο οικισμός Δοκουσλή προσαρτάται στην κοινότητα Δουρακλή

ΦΕΚ 167Α - 30/07/1919

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Δουρακλή στον οικισμό Ουσουσλή ή Χατζηλάρ Μαχαλέ

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ουσουσλού

Κ. Ουσουσλού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 167Α - 30/07/1919

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δουρακλή

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ερεκελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορομηλιές

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ουσουσλή ή Χατζηλάρ Μαχαλέ στον οικισμό Πλαγιές

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλαγιών

Ο οικισμός Ουσουσλή ή Χατζηλάρ Μαχαλέ της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλαγιές της κοινότητας Πλαγιών

Ο οικισμός Δουρακλή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλαγιές της κοινότητας Πλαγιών

Ο οικισμός Δερεσελή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλαγιές της κοινότητας Πλαγιών

Ο οικισμός Ουσεμλή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλαγιές της κοινότητας Πλαγιών

Ο οικισμός Ποταρές της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Κυριακή της κοινότητας Πλαγιών

Ο οικισμός Τζεβακλή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Κυριακή της κοινότητας Πλαγιών

Ο οικισμός Μοχαλή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Κυριακή της κοινότητας Πλαγιών

Ο οικισμός Τσαλισλή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Κυριακή της κοινότητας Πλαγιών

Ο οικισμός Δοκουσλή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Κυριακή της κοινότητας Πλαγιών

Ο οικισμός Κεσμελή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλαγιές της κοινότητας Πλαγιών

Κ. Πλαγιών (Θεσσαλονίκης)

Ο οικισμός Αγία Κυριακή προσαρτάται στην κοινότητα Πλαγιών

Αναγνώριση του οικισμού Πλαγιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλαγιών

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ουσουσλού

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Πλαγιών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Δουρασανλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δουρασανλή

Ο οικισμός Ασικλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Δουρασανλή

Ο οικισμός Αβρέτ Ισάρ προσαρτάται στην κοινότητα Δουρασανλή

Ο οικισμός Δαουτλή προσαρτάται στην κοινότητα Δουρασανλή

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Αβρέτ Ισάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Γυναικόκαστρον

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δουρασανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσιανόν

Ο οικισμός Δαουτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνοχώρι

Ο οικισμός Ασικλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεβεντοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσιανού

Κ. Μεσιανού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δουρασανλή

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Γυναικόκαστρον της κοινότητας διορθώνεται σε Νέον Γυναικόκαστρον

Αναγνώριση του οικισμού Κοκάρτζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσιανού

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόν Γυναικόκαστρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσιανού

ΦΕΚ 34Α - 13/02/1931

Ο οικισμός Νέον Γυναικόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Γυναικοκάστρου

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μεσιανού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Δραγομιρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δραγομίρ

Ο οικισμός Γκαβαλιανοί προσαρτάται στην κοινότητα Δραγομιρίου

Ο οικισμός Καζάνοβον προσαρτάται στην κοινότητα Δραγομιρίου

Ο οικισμός Κοτζά - Ομερλή προσαρτάται στην κοινότητα Δραγομιρίου

Ο οικισμός Κιρίτζ προσαρτάται στην κοινότητα Δραγομιρίου

Ο οικισμός Μπεϊλερλή προσαρτάται στην κοινότητα Δραγομιρίου

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Κιρίτζ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χορήγι

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δραγομίρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαφειοχώρι

Ο οικισμός Γκαβαλιανοί της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαλτούδι

Ο οικισμός Καζάνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοτύλη

Ο οικισμός Μπεϊλερλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξερόλακκος

Ο οικισμός Κοτζά - Ομερλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Χερσοτόπι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαφειοχωρίου

Κ. Βαφειοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραγομιρίου

ΦΕΚ 59Α - 13/03/1931

Ο οικισμός Μιχαλίτσι αποσπάται από την κοινότητα Χέρσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σουτογιαννέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Χέρσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Βαφειοχωρίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Δρατσίκου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δράτσικον

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Δράτσικον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάσκιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δασκίου

Κ. Δασκίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δρατσίκου

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Δασκίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Δροσάτου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δροσάτο από την κοινότητα Αμαράντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Δοϊράνης αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 65Α - 13/02/1934

Ο οικισμός Κορυφές αποσπάται από την κοινότητα Χέρσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Δροσάτου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Δρυανίστης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δρυάνιστα

ΦΕΚ 43Α - 21/02/1920

Ο οικισμός Μπουράγια προσαρτάται στην κοινότητα Δρυανίστης

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Δρυάνιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μοσχοπόταμος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μοσχοποτάμου

Κ. Μοσχοποτάμου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δρυανίστης

ΦΕΚ 415Α - 24/11/1926

Ο οικισμός Κουβρομήτσι αποσπάται από την κοινότητα Πολυδένδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μπουράγια της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελιάδιον

16/05/1928

Ο οικισμός Κουβρομήτσι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Μοσχοποτάμου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Δρυμιγκλάβων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δρυμίγκλαβα

Ο οικισμός Καμάρα προσαρτάται στην κοινότητα Δρυμιγκλάβων

Ο οικισμός Ραχμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Δρυμιγκλάβων

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καρίπτσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυμιγκλάβων

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Άνω Βολοβότ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βολοβότ

Ο οικισμός Ραχμανλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βολοβότ

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Δρυμίγκλαβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιδηροκέφαλον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σιδηροκεφάλου

Κ. Σιδηροκεφάλου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δρυμιγκλάβων

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Σιδηροκέφαλον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυμός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δρυμού

Κ. Δρυμού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σιδηροκεφάλου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Καρίπτσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Χλωρονομή

07/04/1951

Ο οικισμός Καμάρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χλωρονομή της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυμού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυγδονίας

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυγδονίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Εγνατίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Προφήτης από την κοινότητα Προφήτου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νυμφόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Νυμφοπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαϊοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νυμφοπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροκώμη αποσπάται από την κοινότητα Προφήτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχολάριον αποσπάται από την κοινότητα Σχολαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελισμού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νυμφόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Προφήτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Μικροκώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Βαϊοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Σχολάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Εγρή Μπουτζάκ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Εγρή - Μπουζάκ

Ο οικισμός Χατζηλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Εγρή Μπουτζάκ

Ο οικισμός Χασήλ-Τσαλή προσαρτάται στην κοινότητα Εγρή Μπουτζάκ

Ο οικισμός Ακ-Τοπράκ προσαρτάται στην κοινότητα Εγρή Μπουτζάκ

Ο οικισμός Τεκρή - Βερμεσλή προσαρτάται στην κοινότητα Εγρή Μπουτζάκ

Ο οικισμός Αλτσιλή προσαρτάται στην κοινότητα Εγρή Μπουτζάκ

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Εγρή Μπουτζάκ (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Νέας Απολλωνίας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Νέας Απολλωνίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής

14/03/1971

Ο οικισμός Ασπρόχωμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ξερόρεμα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Απολλωνία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Απολλωνίας

Ο οικισμός Λουτρά Βόλβης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Ο οικισμός Μεσοπόταμο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελεούσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 159Α - 11/05/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελεούσα από την κοινότητα Χαλκηδόνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 74Α - 28/03/1952

Ο οικισμός Βαλτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αδένδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 23Α - 03/02/1966

Ο οικισμός Βαλτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλτοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελευθερίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 2Α - 05/01/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελευθέριον από την κοινότητα Κορδελιού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νέο Κορδελιό αποσπάται από την κοινότητα Κορδελιού και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Νέο Κορδελιό της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ελευθέριον της κοινότητας

ΦΕΚ 98Α - 23/08/1982

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ελευθερίου

Δ. Ελευθερίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 98Α - 23/08/1982

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ελευθερίου

ΦΕΚ 98Α - 02/07/1984

Ο οικισμός Ελευθέριον του δήμου μετονομάζεται σε Ελευθέριο-Κορδελιό

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ελευθερίου-Κορδελιού

Δ. Ελευθερίου-Κορδελιού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 98Α - 02/07/1984

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Ελευθερίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ελευθέριο-Κορδελιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Εμβόλου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Έμβολον από την κοινότητα Νέας Μηχανιώνας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 282Α - 21/12/1979

Ο οικισμός Έμβολον της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Κερασιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Κερασιάς

Κ. Νέας Κερασιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 282Α - 21/12/1979

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Εμβόλου

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Νέα Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Μηχανιώνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εξαλόφου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 441Α - 23/12/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πέντε Βρύσες από την κοινότητα Όσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από την κοινότητα Όσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ασπροράχη αποσπάται από την κοινότητα Όσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαθουλόν αποσπάται από την κοινότητα Όσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κορώνεια αποσπάται από την κοινότητα Όσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από την κοινότητα Όσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Αηδόνια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ασπροράχη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κορώνεια της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Βαθουλόν της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πολυδένδρι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βερτίσκου

Ο οικισμός Πέντε Βρύσες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βερτίσκου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επανωμής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Επανωμή

Ο οικισμός Μετόχι Αγίου Παύλου προσαρτάται στην κοινότητα Επανωμής

Ο οικισμός Ακμαντζαλή προσαρτάται στην κοινότητα Επανωμής

Ο οικισμός Νεοχώριον ή Ούτς Εβλέρ προσαρτάται στην κοινότητα Επανωμής

Ο οικισμός Μετόχι Κριτσανά προσαρτάται στην κοινότητα Επανωμής

Ο οικισμός Μετόχι Τσαλή προσαρτάται στην κοινότητα Επανωμής

Ο οικισμός Χατζή-Μπαλή προσαρτάται στην κοινότητα Επανωμής

Ο οικισμός Μπαξέ Τσιφλίκ ή Αγία Τριάς προσαρτάται στην κοινότητα Επανωμής

Ο οικισμός Άνω Καραμπουρνού προσαρτάται στην κοινότητα Επανωμής

Ο οικισμός Σεντζελή προσαρτάται στην κοινότητα Επανωμής

Ο οικισμός Μεσημέρι προσαρτάται στην κοινότητα Επανωμής

Ο οικισμός Κάτω Καραμπουρνού προσαρτάται στην κοινότητα Επανωμής

18/12/1920

Ο οικισμός Μετόχι Κριτσανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καραμπουρνού Μέγα και προσάρτησή του στην κοινότητα Επανωμής

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Επανωμής και προσάρτησή του στην κοινότητα Επανωμής

ΦΕΚ 259Α - 14/10/1924

Ο οικισμός Σεντζελή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Ακμαντζαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Μετόχι Αγίου Παύλου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Νεοχώριον ή Ούτς Εβλέρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Μετόχι Τσαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Ο οικισμός Καραμπουρνού της κοινότητας μετονομάζεται σε Έμβολον

Ο οικισμός Άνω Καραμπουρνού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Καραμπουρνού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Μπαξέ Τσιφλίκ ή Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περαίας

Ο οικισμός Έμβολον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Μηχανιώνας

16/05/1928

Ο οικισμός Χατζή-Μπαλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καραμπουρνού Μέγα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Επανωμή της κοινότητας διορθώνεται σε Επανομή

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Επανομής

Ο οικισμός Όρμος Επανωμής της κοινότητας καταργείται.

Κ. Επανομής (Θεσσαλονίκης)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Επανωμής

ΦΕΚ 159Α - 11/05/1946

Ο οικισμός Μεσημέρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσημερίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Επανομής και προσάρτησή του στην κοινότητα Επανομής

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Επανομής

Αναγνώριση του οικισμού Παλιούρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Επανομής

05/04/1981

Ο οικισμός Όρμος Επανομής της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Επανομή της κοινότητας

Ο οικισμός Παλιούρας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Επανομή της κοινότητας

17/03/1991

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Επανομή της κοινότητας

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Επανομής

Δ. Επανομής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Επανομής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσημέρι αποσπάται από την κοινότητα Μεσημερίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μεσημέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θερμαϊκού

Ο οικισμός Επανομή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θερμαϊκού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Επισκοπής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Επισκοπή

Ο οικισμός Σκυλίτσι προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

Ο οικισμός Σταυρός προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

Ο οικισμός Καβάσιλα προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

Ο οικισμός Τριχοβίστα προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Τριχοβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καμποχώρι

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Σκυλίτσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Επισκοπής

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σκυλίτσι της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιόν Σκυλίτσιον

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Επισκοπής (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Ευαγγελισμού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 147Α - 28/08/1964

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ευαγγελισμός από την κοινότητα Αναλήψεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ευκαρπίας (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ευκαρπίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Ευκαρπίας (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Ευκαρπίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 219Α - 13/10/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ευκαρπία από την κοινότητα Τερπύλλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ευκαρπίας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Ευκαρπίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ευκαρπία από το δήμο Θεσσαλονίκης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 1019Β - 28/07/2006

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ευκαρπίας

Δ. Ευκαρπίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 1019Β - 28/07/2006

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ευκαρπίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παύλου Μελά

Ο δήμος καταργείται


Δ. Εχεδώρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σίνδος από το δήμο Σίνδου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Διαβατά αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτότοπος αποσπάται από το δήμο Σίνδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Καλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Βαλτότοπος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σίνδος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δέλτα

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δέλτα

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δέλτα

Ο οικισμός Διαβατά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δέλτα

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ζαγκλιβερίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζαγκλιβέριον

ΦΕΚ 230Α - 31/07/1946

Ο οικισμός Παρθένιον αποσπάται από την κοινότητα Περιστερώνα και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Παρθένιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζαγκλιβέριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καλλινδοίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζαρόβης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 407Α - 17/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζάροβα από την κοινότητα Μπερόβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ζάροβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νικόπολις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νικοπόλεως

Κ. Νικοπόλεως (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαρόβης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικόπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαχανά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζερβοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ζερβοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Ζερβοχωρίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Ζερβοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 78Α - 10/03/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζερβοχώρι από την κοινότητα Αγγελοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Αγγελοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Βάλτος της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχάγγελος

Ο οικισμός Άνω Ζερβοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Ζερβοχωρίου

Ο οικισμός Παλαιόν Ζερβοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Ζερβοχωρίου

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ζερβοχώρι στον οικισμό Άνω Ζερβοχώριον

Ο οικισμός Ζερβοχώρι της κοινότητας καταργείται.


Κ. Ζευγολατιού (Σερρών)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σερρών του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Βισαλτίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Ζευγολατιού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Βισαλτίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Σερρών του νομού Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Ζευγολατιού (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Ζιαζιάκου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζιαζιάκον

Ο οικισμός Αδριανός προσαρτάται στην κοινότητα Ζιαζιάκου

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Ζιαζιάκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λόφος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λόφου

Κ. Λόφου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζιαζιάκου

16/10/1940

Ο οικισμός Αδριανός της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ράχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λόφου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Λόφου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Ζουμπάτων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζουμπάταις

Ο οικισμός Πουρνάρ Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ζουμπάτων

Ο οικισμός Τζαμή Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Ζουμπάτων

Ο οικισμός Καρατζοχαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ζουμπάτων

Ο οικισμός Χατζή-Μουσαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ζουμπάτων

Ο οικισμός Ουζούν Αλή προσαρτάται στην κοινότητα Ζουμπάτων

Ο οικισμός Τσαΐρ Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ζουμπάτων

Ο οικισμός Αδαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ζουμπάτων

Ο οικισμός Μπασισλή προσαρτάται στην κοινότητα Ζουμπάτων

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Αδαλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αδαλή

Ο οικισμός Χατζή-Μουσαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αδαλή

Ο οικισμός Τζαμή Μαχαλέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αδαλή

Ο οικισμός Τσαΐρ Τσιφλίκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περαίας

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μπασισλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Σχολάριον

Ο οικισμός Καρατζοχαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρδιά

Ο οικισμός Ουζούν Αλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλαγιάρι

Ο οικισμός Ζουμπάταις της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίλοφον

Ο οικισμός Πουρνάρ Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Ρύσιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριλόφου

Κ. Τριλόφου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζουμπάτων

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Σεμσελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρούλος

ΦΕΚ 215Α - 17/07/1931

Ο οικισμός Πλαγιάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλαγιαρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Σχολάριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άνω Σχολάριον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Σχολάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριλόφου

ΦΕΚ 159Α - 11/05/1946

Ο οικισμός Καρδιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρδιάς

ΦΕΚ 29Α - 13/02/1952

Ο οικισμός Νέον Ρύσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Ρυσίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριλόφου

05/04/1981

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μίκρας

Ο οικισμός Άνω Σχολάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μίκρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ηρακλείου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 142Α - 12/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ηράκλειον από την κοινότητα Φαλάρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηράκλειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Θερμαϊκού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Περαία από την κοινότητα Περαίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέοι Επιβάται αποσπάται από την κοινότητα Νέων Επιβατών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδάκιον αποσπάται από την κοινότητα Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μεσημέρι αποσπάται από το δήμο Επανομής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επανομή αποσπάται από το δήμο Επανομής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγελοχώριον αποσπάται από το δήμο Μηχανιώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μηχανιώνα αποσπάται από το δήμο Μηχανιώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κερασιά αποσπάται από το δήμο Μηχανιώνας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 2742Β - 31/08/2016

Ο οικισμός Επανομή ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου


Κ. Θερμών (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Θερμών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Θερμών (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Δ. Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 98Α - 05/05/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Θεσσαλονίκη

ΦΕΚ 167Α - 30/07/1919

Ο οικισμός Λεμπέτ προσαρτάται στο δήμο Θεσσαλονίκης

Ο οικισμός Καρά-Ισίν προσαρτάται στο δήμο Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 69Α - 20/03/1920

Ο οικισμός Χαρμάν-Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρούδας και προσαρτάται στο δήμο

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Θεσσαλονίκης και προσάρτησή του στο δήμο Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Ο οικισμός Ευκαρπία προσαρτάται στο δήμο Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Χαρμάν-Κιόϊ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαρμάνκιόϊ

Ο οικισμός Λεμπέτ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαρμάνκιόϊ

Ο οικισμός Καρά-Ισίν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαρμάνκιόϊ

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαρμάνκιόϊ

Ο οικισμός Νέος Κουκλουτζάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαρμάνκιόϊ

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαρμάνκιόϊ

Ο οικισμός Νέα Μαινεμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαρμάνκιόϊ

Ο οικισμός Νέο Κορδελιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαρμάνκιόϊ

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Θεσσαλονίκης του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Επτάλοφος και προσάρτησή του στο δήμο Θεσσαλονίκης

Αναγνώριση του οικισμού Σέϊχ-Σου και προσάρτησή του στο δήμο Θεσσαλονίκης

Αναγνώριση του οικισμού Ζεϊτενλίκ και προσάρτησή του στο δήμο Θεσσαλονίκης

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθέα και προσάρτησή του στο δήμο Θεσσαλονίκης

Αναγνώριση του οικισμού Γενή και Εσκή Δελίκ και προσάρτησή του στο δήμο Θεσσαλονίκης

Αναγνώριση του οικισμού Τοπ-Αλτή και προσάρτησή του στο δήμο Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 239Α - 22/07/1929

Ο οικισμός Λεμπέτ αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός Τοπ-Αλτή του δήμου μετονομάζεται σε Ροδόφυτον

ΦΕΚ 181Α - 26/05/1930

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολίχνη αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Κουκλουτζάς αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μαινεμένη αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Κορδελιό αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ευκαρπίας

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμπελοκήπων

Ο οικισμός Νέο Κορδελιό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορδελιού

Ο οικισμός Νέα Μαινεμένη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαινεμένης

Ο οικισμός Σταυρούπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Τριανδρία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τριανδρίας

Ο οικισμός Ρύσιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρυσίου

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκεών

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Παύλου

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεαπόλεως

Ο οικισμός Επτάλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελοκήπων

Ο οικισμός Καϊστριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελοκήπων

Ο οικισμός Πεδίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελοκήπων

Ο οικισμός Μαργαρίτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελοκήπων

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κορδελιού

Ο οικισμός Νέος Κουκλουτζάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κορδελιού

Ο οικισμός Νέον Χαρμάνκιόϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαινεμένης

Ο οικισμός Νέος Βόσπορος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαινεμένης

Ο οικισμός Πολίχνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σταυρουπόλεως

Ο οικισμός Δέρκοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρυσίου

Ο οικισμός Νέα Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρυσίου

Ο οικισμός Κουρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρυσίου

Ο οικισμός Νέα Βάρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συκεών

Ο οικισμός Λεβαντή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συκεών

Ο οικισμός Ρήγας Φερραίος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συκεών

Ο οικισμός Κολοκοτρώνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συκεών

Ο οικισμός Αργώ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συκεών

Ο οικισμός Ζαϊμης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συκεών

Ο οικισμός Ροδόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συκεών

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια ή Ιασωνίδης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Παύλου

Ο οικισμός Αναγέννησις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Τρωάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Ομόνοια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Κουντουριώτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Λεμπέτ του δήμου μετονομάζεται σε Σταυρούπολις

Ο οικισμός Σέϊχ-Σου του δήμου μετονομάζεται σε Άγιος Παύλος

16/10/1940

Ο οικισμός Γενή και Εσκή Δελίκ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλλιθέα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζεϊτενλίκ του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σαράντα Εκκλησίαι και προσάρτησή του στο δήμο Θεσσαλονίκης

Αναγνώριση του οικισμού Τούμπα και προσάρτησή του στο δήμο Θεσσαλονίκης

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμαριά και προσάρτησή του στο δήμο Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Ο οικισμός Καλαμαριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Καλαμαριάς

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Τούμπας

ΦΕΚ 302Α - 10/09/1943

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από το δήμο Τούμπας και προσαρτάται στο δήμο

07/04/1951

Ο οικισμός Τούμπα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαράντα Εκκλησίαι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τριανδρία αποσπάται από το δήμο Τριανδρίας και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Ιβήρων (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ιβήρων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Ιβήρων (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Ιερισσού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ιερισσός

Ο οικισμός Αμμουλιανή (νησίς) προσαρτάται στην κοινότητα Ιερισσού

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Πρόβλακα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιερισσού

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Ζωγράφου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιερισσού

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Ιερισσού και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιερισσού

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Πυργούδιας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιερισσού

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Πύργου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιερισσού

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Κουμίτσας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιερισσού

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Λαύρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιερισσού

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Κουτλουμουσίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιερισσού

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Κουτσακίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιερισσού

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Ιερισσού (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Ισβόρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ίσβορον

Ο οικισμός Στρατώνι προσαρτάται στην κοινότητα Ισβόρου

Ο οικισμός Καζαντζή-Μαχαλάς προσαρτάται στην κοινότητα Ισβόρου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Καζαντζή-Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καζαντζή Μαχαλά

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μαντέμ Λάκκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ισβόρου

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβαι Ισβόρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ισβόρου

ΦΕΚ 5Β - 22/01/1924

Ο οικισμός Ίσβορον της κοινότητας μετονομάζεται σε Στρατονίκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στρατονίκης

Κ. Στρατονίκης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 5Β - 22/01/1924

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ισβόρου

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Στρατονίκης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Ισικλάρ (Πέλλης)

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ισικλάρ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 78Β - 24/08/1925

Ο οικισμός Ισικλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευρωπός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ευρωπού

Κ. Ευρωπού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 78Β - 24/08/1925

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ισικλάρ

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ευρωπού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Δ. Ιωνίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 65Α - 12/05/1987

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Μαγνησία από την κοινότητα Νέας Μαγνησίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Διαβατά αποσπάται από την κοινότητα Διαβατών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διαβατά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εχεδώρου

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εχεδώρου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καβακλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καβακλή από την κοινότητα Καραβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δερμίτσα ή Δουμουρλή αποσπάται από την κοινότητα Καραβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τοψίν αποσπάται από την κοινότητα Καραβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Τοψίν της κοινότητας μετονομάζεται σε Γέφυρα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καβακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αθανάσιος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Αθανασίου

Κ. Αγίου Αθανασίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καβακλή

16/05/1928

Ο οικισμός Δερμίτσα ή Δουμουρλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 258Α - 30/07/1930

Ο οικισμός Γέφυρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γεφύρας

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αγίου Αθανασίου

Δ. Αγίου Αθανασίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αγίου Αθανασίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγχίαλος αποσπάται από την κοινότητα Αγχιάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύλακκος αποσπάται από την κοινότητα Βαθυλάκκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέφυρα αποσπάται από την κοινότητα Γεφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μεσημβρία αποσπάται από την κοινότητα Νέας Μεσημβρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκοδάσος αποσπάται από την κοινότητα Νέας Μεσημβρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Ξηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ξηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Πευκοδάσος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγχίαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Ο οικισμός Μπαλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Ο οικισμός Νέα Μεσημβρία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Ο οικισμός Βαθύλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Ο οικισμός Ξηροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καβαλάρ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καβαλλάρ

Ο οικισμός Τούμπα προσαρτάται στην κοινότητα Καβαλάρ

Ο οικισμός Στάνοβον προσαρτάται στην κοινότητα Καβαλάρ

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καβαλλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καβαλάρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καβαλαρίου

Κ. Καβαλαρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καβαλάρ

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καβαλάρι της κοινότητας διορθώνεται σε Καβαλλάριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καβαλλαρίου

Ο οικισμός Στάνοβον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τούμπα της κοινότητας καταργείται.

Κ. Καβαλλαρίου (Θεσσαλονίκης)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καβαλαρίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τσιφλίκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καβαλλαρίου

ΦΕΚ 122Α - 21/07/1964

Ο οικισμός Τσιφλίκιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακροχώριον

14/03/1971

Ο οικισμός Ακροχώριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καβαλλάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καζαντζή Μαχαλά (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καζαντζή-Μαχαλάς από την κοινότητα Ισβόρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ολυμπιάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καζαντζή Μαχαλά

ΦΕΚ 5Β - 22/01/1924

Ο οικισμός Καζαντζή-Μαχαλάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Στάγειρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταγείρων

Κ. Σταγείρων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 5Β - 22/01/1924

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καζαντζή Μαχαλά

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Σταγείρων (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης


Δ. Καλαμαριάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλαμαριά από το δήμο Θεσσαλονίκης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ρύσιον αποσπάται από την κοινότητα Ρυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέρκοι αποσπάται από την κοινότητα Ρυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα Ρυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρί αποσπάται από την κοινότητα Ρυσίου και προσαρτάται στο δήμο

07/04/1951

Ο οικισμός Ρύσιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλαμαριά του δήμου

Ο οικισμός Δέρκοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νέα Κρήνη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουρί του δήμου καταργείται.


Κ. Καλαμωτού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 80Α - 14/03/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλαμωτό από την κοινότητα Αδάμ και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσόκωμον αποσπάται από την κοινότητα Αδάμ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγγελοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αδάμ και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Αγγελοχώρι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλαμωτό της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαμωτό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλινδοίων

Ο οικισμός Μεσόκωμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλινδοίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλάνδρας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλάνδρα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Καραμάν και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλάνδρας

Αναγνώριση του οικισμού Φάρος Καλάνδρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλάνδρας

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Καλάνδρας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Δ. Καλλιθέας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πεντάλοφος από την κοινότητα Πενταλόφου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μεσαίο αποσπάται από την κοινότητα Μεσαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόλοφον αποσπάται από την κοινότητα Μεσαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτό αποσπάται από την κοινότητα Μεσαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Φιλαδέλφεια αποσπάται από την κοινότητα Νέας Φιλαδελφείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωρούδα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρούδας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πεντάλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωραιοκάστρου

Ο οικισμός Πετρωτό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωραιοκάστρου

Ο οικισμός Νέα Φιλαδέλφεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωραιοκάστρου

Ο οικισμός Νεοχωρούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωραιοκάστρου

Ο οικισμός Μονόλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωραιοκάστρου

Ο οικισμός Μεσαίο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωραιοκάστρου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Καλλινδοίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ζαγκλιβέριον από την κοινότητα Ζαγκλιβερίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αδάμ αποσπάται από την κοινότητα Αδάμ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμωτό αποσπάται από την κοινότητα Καλαμωτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόκωμον αποσπάται από την κοινότητα Καλαμωτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από την κοινότητα Σαρακήνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Σαρακήνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροκέρασα αποσπάται από την κοινότητα Πετροκεράσων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Μεσόκωμον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 181Α - 07/08/2001

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Καλινδοίων

Δ. Καλινδοίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 181Α - 07/08/2001

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Καλλινδοίων

ΦΕΚ 116Α - 20/07/2009

To Τοπικό Διαμέρισμα Καλαμωτού του δήμου μετονομάζεται σε Νέων Καλινδοίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Πετροκέρασα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Καλαμωτό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Αδάμ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Ζαγκλιβέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καλλιπεύκης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Καλλιπεύκης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

Κ. Καλλιπεύκης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Καλοκάστρου (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Καλοκάστρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Καλοκάστρου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Καπουτζήδων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καπουτζήδες

Ο οικισμός Κράνι προσαρτάται στην κοινότητα Καπουτζήδων

Ο οικισμός Μπασίς προσαρτάται στην κοινότητα Καπουτζήδων

Ο οικισμός Καγιά Τσαλή προσαρτάται στην κοινότητα Καπουτζήδων

Ο οικισμός Αρσακλή προσαρτάται στην κοινότητα Καπουτζήδων

Ο οικισμός Γεωργική Σχολή προσαρτάται στην κοινότητα Καπουτζήδων

Ο οικισμός Αμερικανική Σχολή προσαρτάται στην κοινότητα Καπουτζήδων

Ο οικισμός Σέδες προσαρτάται στην κοινότητα Καπουτζήδων

ΦΕΚ 42Α - 26/02/1924

Ο οικισμός Σέδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σέδες

Ο οικισμός Κράνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σέδες

Ο οικισμός Καγιά Τσαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σέδες

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Καπουτζήδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Στρέφα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στρέφας

Κ. Στρέφας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καπουτζήδων

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπασίς της κοινότητας μετονομάζεται σε Πατριαρχικόν

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Στρέφα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πυλαία

Ο οικισμός Αρσακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πανόραμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πυλαίας

Κ. Πυλαίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στρέφας

16/05/1928

Ο οικισμός Αμερικανική Σχολή της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κρατικόν Φυτώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυλαίας

ΦΕΚ 80Α - 14/03/1930

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πανοράματος

16/10/1940

Ο οικισμός Κρατικόν Φυτώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πυλαία της κοινότητας

Ο οικισμός Γεωργική Σχολή της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λόφος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόμυλοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Πτηνοτροφικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Βίλλα Ρίτζ και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Αμερικανικόν Κολέγιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυλαίας

Αναγνώριση του οικισμού Αμερικανική Γεωργική Σχολή και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυλαίας

ΦΕΚ 122Α - 21/07/1964

Ο οικισμός Βίλλα Ρίτζ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Εκάλη

Ο οικισμός Πτηνοτροφικά της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυονέριον

14/03/1971

Ο οικισμός Αμερικανικόν Κολέγιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πυλαία της κοινότητας

Ο οικισμός Κρυονέριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πυλαία της κοινότητας

Ο οικισμός Νέα Εκάλη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πυλαία της κοινότητας

Ο οικισμός Λόφος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πυλαία της κοινότητας

Ο οικισμός Πατριαρχικόν της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αμερικανική Γεωργική Σχολή της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιόμυλοι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αμερικανική Γεωργική Σχολή της κοινότητας

05/04/1981

Ο οικισμός Αμερικανική Γεωργική Σχολή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πυλαία της κοινότητας

ΦΕΚ 98Α - 23/08/1982

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Πυλαίας

Δ. Πυλαίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 98Α - 23/08/1982

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Πυλαίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πυλαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καρά Μαμουτλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρά Μαμουτλή

Ο οικισμός Τσεραπλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Μαμουτλή

Ο οικισμός Σερακλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Μαμουτλή

Ο οικισμός Σνέφτσα προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Μαμουτλή

Ο οικισμός Μπαϊσλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Μαμουτλή

Ο οικισμός Εντζεκλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Μαμουτλή

Ο οικισμός Κιουλεμενλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Μαμουτλή

Ο οικισμός Σαρή Δογανλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Μαμουτλή

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μπαϊσλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πανόραμα

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Καρά Μαμουτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυροπλαγιά

Ο οικισμός Κιουλεμενλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακροχώρι

Ο οικισμός Τσεραπλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγγελόκαστρον

Ο οικισμός Σαρή Δογανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετράδες

Ο οικισμός Σνέφτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεντρικό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαυροπλαγιάς

Κ. Μαυροπλαγιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρά Μαμουτλή

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Εντζεκλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανούντα

Ο οικισμός Σερακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξωχώρι

16/05/1928

Ο οικισμός Καστανούντα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Εξωχώρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μαυροπλαγιάς (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Καρά Μπουνάρ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρά Μπουνάρ

Ο οικισμός Αποστολάρ προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Μπουνάρ

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Αποστολάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Απόστολοι

Ο οικισμός Καρά Μπουνάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυρονέρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαυρονερίου

Κ. Μαυρονερίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρά Μπουνάρ

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Απόστολοι της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Απόστολοι

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Απόστολοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαυρονερίου

ΦΕΚ 34Α - 13/02/1931

Ο οικισμός Κάτω Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μαυρονερίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Καρά Ομερλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρά Ομερλή

Ο οικισμός Τσερνίκ προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Ομερλή

Ο οικισμός Γκιρμίτς προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Ομερλή

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Γκιρμίτς της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρύα Νερά

Ο οικισμός Καρά Ομερλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λοφίσκος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λοφίσκου

Κ. Λοφίσκου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρά Ομερλή

ΦΕΚ 216Α - 10/10/1927

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σωχού

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Τσερνίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρετή

ΦΕΚ 77Β - 02/07/1930

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λοφίσκος στον οικισμό Κρύα Νερά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρύων Νερών

Κ. Κρύων Νερών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 77Β - 02/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λοφίσκου

ΦΕΚ 214Α - 17/07/1931

Ο οικισμός Λοφίσκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λοφίσκου

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λοφίσκου

ΦΕΚ 327Α - 26/11/1949

Ο οικισμός Κρύα Νερά της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυονέρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυονερίου

Κ. Κρυονερίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 327Α - 26/11/1949

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρύων Νερών

ΦΕΚ 2Α - 05/01/1953

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από το δήμο Σοχού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σοχού

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σοχού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρασινάν (Πέλλης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Καρασινάν (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Δρέβενον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύλη

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Καρασινάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάγια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλαγιών

Κ. Πλαγιών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρασινάν

ΦΕΚ 130Α - 29/05/1933

Ο οικισμός Πύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αξιουπόλεως

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Πλαγιών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Καρασουλίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρασούλι

Ο οικισμός Ορέβιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Καρασουλίου

Ο οικισμός Σπάντσοβον προσαρτάται στην κοινότητα Καρασουλίου

Ο οικισμός Βάρδενον προσαρτάται στην κοινότητα Καρασουλίου

Ο οικισμός Καλύβα (Κολυμπαλάρ) προσαρτάται στην κοινότητα Καρασουλίου

ΦΕΚ 80Α - 14/04/1919

Ο οικισμός Ορέβιτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

Ο οικισμός Σπάντσοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

Ο οικισμός Βάρδενον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μποεμίτσης

Ο οικισμός Καλύβα (Κολυμπαλάρ) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μποεμίτσης

Ο οικισμός Καρασούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μποεμίτσης

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 65Α - 17/03/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρασούλι από την κοινότητα Μποεμίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βάρδενον αποσπάται από την κοινότητα Μποεμίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλύβα (Κολυμπαλάρ) αποσπάται από την κοινότητα Μποεμίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ορέβιτσα αποσπάται από την κοινότητα Ματσικόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπάντσοβον αποσπάται από την κοινότητα Ματσικόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Καλύβα (Κολυμπαλάρ) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Σπάντσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λατομείο

Ο οικισμός Ορέβιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πευκόδασος

Ο οικισμός Βάρδενον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιμνότοπος

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Καρασούλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύκαστρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυκάστρου

Κ. Πολυκάστρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρασουλίου

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Πολυκάστρου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Καρατζά Καδή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρατζά - Καδή

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Καρατζά - Καδή της κοινότητας μετονομάζεται σε Βάλτοι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βάλτων

Κ. Βάλτων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρατζά Καδή

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Βάλτων (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Καρατζάκιόϊ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρατζά Κιόϊ

Ο οικισμός Στεφάνια προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζάκιόϊ

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Καρατζά Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρτεραί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρτερών

Κ. Καρτερών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρατζάκιόϊ

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Δορκάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρτερών

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Καρτερών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Καρτερών (Θεσσαλονίκης)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νέα Δορκάς της κοινότητας διορθώνεται σε Δορκάς

Κ. Καρτερών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Καρτερών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

17/03/1991

Ο οικισμός Παιδικαί Κατασκηνώσεις της κοινότητας μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Τοξικομανών

ΦΕΚ 162Α - 30/09/1992

Ο οικισμός Μαυρορράχη αποσπάται από την κοινότητα Ασσήρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυρορράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαχανά

Ο οικισμός Νέα Δορκάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαχανά

Ο οικισμός Καρτεραί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαχανά

Ο οικισμός Θεραπευτήριο Τοξικομανών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαχανά

Ο οικισμός Στεφάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαχανά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρδιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 159Α - 11/05/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρδιά από την κοινότητα Τριλόφου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μίκρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Καρυάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

Κ. Καρυάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Κασκαρίκας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 107Α - 13/05/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κασκαρίκα από την κοινότητα Τεκελή και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 113Β - 01/12/1924

Ο οικισμός Κασκαρίκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλοχωρίου

Κ. Καλοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 113Β - 01/12/1924

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κασκαρίκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εχεδώρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κασσανδρινού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κασσανδρινόν

Ο οικισμός Μετόχιον Πολυχρόνου προσαρτάται στην κοινότητα Κασσανδρινού

Ο οικισμός Παζαράκια προσαρτάται στην κοινότητα Κασσανδρινού

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Κουτλουμουσίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσανδρινού

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Αγίας Αναστασίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσανδρινού

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Φιλοθέου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσανδρινού

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Ξηροποτάμου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσανδρινού

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Ζωγράφου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσανδρινού

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Κασσανδρινού (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Καστανιάς Ημαθίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 99Α - 24/04/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστανιά από την κοινότητα Γεωργιανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καστανιά της κοινότητας διορθώνεται σε Καστανέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστανέας Ημαθίας

Κ. Καστανέας Ημαθίας (Θεσσαλονίκης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστανιάς Ημαθίας

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Καστανέας Ημαθίας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Καστανιάς Πιερίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 119Α - 19/04/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστανιά από την κοινότητα Κολινδρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 253Α - 08/08/1932

Ο οικισμός Μικρή Μηλιά αποσπάται από την κοινότητα Κολινδρού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καστανιά της κοινότητας διορθώνεται σε Καστανέα

Το όνομα του οικισμού Μικρή Μηλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Μικρή Μηλέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστανέας Πιερίας

Κ. Καστανέας Πιερίας (Θεσσαλονίκης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστανιάς Πιερίας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Καστανέας Πιερίας (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Καστανοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Καστανοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Καστανοχωρίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Καταλωνίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 485Α - 21/10/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καταλώνια από την κοινότητα Πολυδένδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεργιάννη αποσπάται από την κοινότητα Πολυδένδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ίσβορος αποσπάται από την κοινότητα Πολυδένδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 314Α - 30/07/1936

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Καταλωνίων (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Καταχά (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 256Α - 05/12/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καταχάς από την κοινότητα Κολινδρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Καταχά (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κατερίνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κατερίνη

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στην κοινότητα Κατερίνης

Ο οικισμός Βρωμερή προσαρτάται στην κοινότητα Κατερίνης

Ο οικισμός Σπη προσαρτάται στην κοινότητα Κατερίνης

Ο οικισμός Κολοκούρι προσαρτάται στην κοινότητα Κατερίνης

Ο οικισμός Κεραμίδι προσαρτάται στην κοινότητα Κατερίνης

Ο οικισμός Χράνη προσαρτάται στην κοινότητα Κατερίνης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μπατάνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατερίνης

ΦΕΚ 135Α - 23/05/1923

Ο οικισμός Καλύβια Μπρατινίστης αποσπάται από την κοινότητα Κοκκόβης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 97Α - 16/04/1925

Ο οικισμός Κούκος αποσπάται από την κοινότητα Κολινδρού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Περίστασις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιστάσεως

Ο οικισμός Βρωμερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περιστάσεως

Ο οικισμός Βρωμόσκαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περιστάσεως

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Αρμπαούτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Σεβαστή

Ο οικισμός Τουργία της κοινότητας μετονομάζεται σε Γανόχωρα

Ο οικισμός Σαλώνια Κούκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλώνια

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Το όνομα του οικισμού Σπη της κοινότητας διορθώνεται σε Στουπί

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καλύβια Μπρατινίστης της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλύβια Χαράδρου

16/05/1928

Ο οικισμός Μπατάνη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 139Α - 09/04/1929

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κατερίνης

Δ. Κατερίνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 139Α - 09/04/1929

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κατερίνης

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Κολοκούρι του δήμου μετονομάζεται σε Νεοκαισάρεια

ΦΕΚ 244Α - 17/07/1930

Ο οικισμός Στουπί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στουπίου

ΦΕΚ 212Α - 16/07/1931

Ο οικισμός Σεβαστή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σεβαστής

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλύβια Χαράδρου του δήμου διορθώνεται σε Καλύβια Χαράδρας

Ο οικισμός Αλώνια του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Όφφις και προσάρτησή του στο δήμο Κατερίνης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης (προσφύγων εκ Βουλγαρίας) και προσάρτησή του στο δήμο Κατερίνης

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στο δήμο Κατερίνης

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Κεραμίδιον και προσάρτησή του στο δήμο Κατερίνης

Αναγνώριση του οικισμού Αρωνάς και προσάρτησή του στο δήμο Κατερίνης

Αναγνώριση του οικισμού Κολοκούριον και προσάρτησή του στο δήμο Κατερίνης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Δ. Κατερίνης (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κάτω Βερμίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 78Α - 10/03/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Βέρμιον από την κοινότητα Κουμαριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

Κ. Κάτω Βερμίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας από την επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Κάτω Θεοδωρακίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Θεοδωράκι

Ο οικισμός Άνω Θεοδωράκι προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Ο οικισμός Διάσελον αποσπάται από την κοινότητα Διασέλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ψηλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Διασέλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Κάτω Θεοδωρακίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κάτω Κοπανού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 311Α - 27/12/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Κοπανός από την κοινότητα Άνω Κοπανού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας


Κ. Κάτω Ραβνών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Ραβνά

Ο οικισμός Ισά Όμπαση προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ραβνών

Ο οικισμός Ντερέ Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ραβνών

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Κάτω Ραβνών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Κάτω Ραβνών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 259Α - 14/10/1924

Ο οικισμός Σοφουλάρ αποσπάται από την κοινότητα Αδάμ και προσαρτάται στην κοινότητα


Κ. Κάτω Τριποτάμου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 256Α - 05/12/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Τριπόταμον από την κοινότητα Γεωργιανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουμανίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Γεωργιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Κ. Τριποτάμου (Θεσσαλονίκης)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουμανίτσιον της κοινότητας διορθώνεται σε Κομνήνειον

Κ. Κάτω Τριποτάμου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Κάτω Τριποτάμου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Καψοχώρας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καψοχώρα

Ο οικισμός Χανιώτη προσαρτάται στην κοινότητα Καψοχώρας

Ο οικισμός Τσαπράνι προσαρτάται στην κοινότητα Καψοχώρας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Άνδερ και προσάρτησή του στην κοινότητα Καψοχώρας

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Καψοχώρας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κερδυλλίου (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Κερδυλλίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Κερδυλλίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κιλινδίρ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κιλινδίρ

Ο οικισμός Μιχάλοβον προσαρτάται στην κοινότητα Κιλινδίρ

Ο οικισμός Τσιγούντσα προσαρτάται στην κοινότητα Κιλινδίρ

Ο οικισμός Καλίννοβον προσαρτάται στην κοινότητα Κιλινδίρ

Ο οικισμός Χέρσοβον προσαρτάται στην κοινότητα Κιλινδίρ

Ο οικισμός Γενή-Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Κιλινδίρ

Ο οικισμός Γκόλα προσαρτάται στην κοινότητα Κιλινδίρ

Ο οικισμός Ράπες προσαρτάται στην κοινότητα Κιλινδίρ

Ο οικισμός Δονδροβίστα προσαρτάται στην κοινότητα Κιλινδίρ

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Κιλινδίρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλίνδοια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλινδοίας

Κ. Καλινδοίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κιλινδίρ

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Χέρσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Χέρσον

Ο οικισμός Γκόλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορυφές

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καλίνδοια στον οικισμό Χέρσον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χερσόβου

Κ. Χερσόβου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλινδοίας

ΦΕΚ 396Α - 06/11/1926

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χέρσου

Κ. Χέρσου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 396Α - 06/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χερσόβου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τσιγούντσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγάλη Στέρνα

Ο οικισμός Μιχάλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μιχαλίτσι

Ο οικισμός Ράπες της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηλιόφωτον

Ο οικισμός Δονδροβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκαφιδιά

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Καλίννοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Σουτογιαννέϊκα

Ο οικισμός Γενή-Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελευθεροχώρι

16/05/1928

Ο οικισμός Σκαφιδιά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αγρόκτημα Καλινδρίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Χέρσου

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός σταθμός Καλινδοίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Χέρσου

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται και προσάρτησή του στην κοινότητα Χέρσου

Αναγνώριση του οικισμού Συνοριακός Λόχος Μεγάλης Στέρνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Χέρσου

Αναγνώριση του οικισμού Συνοριακός Τομεύς ΧΧ και προσάρτησή του στην κοινότητα Χέρσου

ΦΕΚ 59Α - 13/03/1931

Ο οικισμός Μιχαλίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαφειοχωρίου

Ο οικισμός Σουτογιαννέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαφειοχωρίου

ΦΕΚ 65Α - 13/02/1934

Ο οικισμός Κορυφές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δροσάτου

ΦΕΚ 294Α - 06/09/1934

Ο οικισμός Μεγάλη Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλης Στέρνας

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Χέρσου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κιλκίς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κιλκίς

Ο οικισμός Στρέζοβον προσαρτάται στην κοινότητα Κιλκίς

Ο οικισμός Σέσλοβον προσαρτάται στην κοινότητα Κιλκίς

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Ο οικισμός Αρμουτσή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρμουτσή

Ο οικισμός Γιάννες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρμουτσή

Ο οικισμός Σερσεμλή προσαρτάται στην κοινότητα Κιλκίς

Ο οικισμός Σεκερλή προσαρτάται στην κοινότητα Κιλκίς

ΦΕΚ 20Α - 15/02/1922

Ο οικισμός Ακτσέ-Κλισέ αποσπάται από την κοινότητα Σαρή Γκιόλ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σαρή Γκιόλ αποσπάται από την κοινότητα Σαρή Γκιόλ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Κρηστώνος (Σαρή - Γκιόλ) αποσπάται από την κοινότητα Σαρή Γκιόλ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Σαρή Γκιόλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρηστών

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Κρηστών αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρηστώνος

Ο οικισμός Ακτσέ-Κλισέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρηστώνος

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Κρηστώνος (Σαρή - Γκιόλ) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρηστώνος

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Στρέζοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αργυρούπολις

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Σέσλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Σεβαστόν

Ο οικισμός Σεκερλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζαχαράτο

Ο οικισμός Σερσεμλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξερόβρυση

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Ο οικισμός Κολχίς αποσπάται από την κοινότητα Κρηστώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Κιλκίς (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κιουρκιούτ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κιουρκιούτ

Ο οικισμός Τσομλεκτσή προσαρτάται στην κοινότητα Κιουρκιούτ

Ο οικισμός Μουτούλοβον προσαρτάται στην κοινότητα Κιουρκιούτ

Ο οικισμός Γραμματίνα προσαρτάται στην κοινότητα Κιουρκιούτ

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Κιουρκιούτ της κοινότητας μετονομάζεται σε Τέρπυλλος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τερπύλλου

Κ. Τερπύλλου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κιουρκιούτ

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μουτούλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεταξοχώριον

Ο οικισμός Τσομλεκτσή της κοινότητας μετονομάζεται σε Διπόταμος

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Γραμματίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευκαρπία

ΦΕΚ 219Α - 13/10/1927

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ευκαρπίας

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Τερπύλλου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κιρτζιλάρ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κιρτζιλάρ

Ο οικισμός Μεντεσελή προσαρτάται στην κοινότητα Κιρτζιλάρ

Ο οικισμός Δαούτση προσαρτάται στην κοινότητα Κιρτζιλάρ

Ο οικισμός Μοράφτσα προσαρτάται στην κοινότητα Κιρτζιλάρ

Ο οικισμός Σαρίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Κιρτζιλάρ

Ο οικισμός Τσοχαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Κιρτζιλάρ

Ο οικισμός Γιαλιατζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Κιρτζιλάρ

Ο οικισμός Ζορμπάς προσαρτάται στην κοινότητα Κιρτζιλάρ

ΦΕΚ 195Α - 31/08/1920

Ο οικισμός Μεντεσελή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουφαλίων

Ο οικισμός Δαούτση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουφαλίων

Ο οικισμός Γιαλιατζίκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουφαλίων

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μάνδρα Πλατσούκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιρτζιλάρ

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Τσοχαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παρθένιον

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Σαρίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαλτοχώρι

Ο οικισμός Μοράφτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέο Βασιλικό

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κιρτζιλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Άδενδρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αδένδρου

Κ. Αδένδρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κιρτζιλάρ

16/05/1928

Ο οικισμός Μάνδρα Πλατσούκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νέο Βασιλικό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 522Α - 02/11/1935

Ο οικισμός Βραχιά αποσπάται από την κοινότητα Βαλμάδας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βαλτοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Βαλτοχώριον

ΦΕΚ 65Α - 15/03/1952

Ο οικισμός Βραχιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βραχιάς

ΦΕΚ 74Α - 28/03/1952

Ο οικισμός Βαλτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελεούσης

ΦΕΚ 2Α - 05/01/1953

Ο οικισμός Παρθένιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παρθενίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τζιμαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αδένδρου

14/03/1971

Ο οικισμός Τζιμαίικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άδενδρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλείσαλι (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κλείσαλι

Ο οικισμός Μπουϊλαλή προσαρτάται στην κοινότητα Κλείσαλι

Ο οικισμός Γκιολετζούκ Μαχαλάδες προσαρτάται στην κοινότητα Κλείσαλι

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Δερελή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλείσαλι

ΦΕΚ 105Α - 02/07/1922

Ο οικισμός Τσαλή Μαχαλά αποσπάται από την κοινότητα Σαράϊ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σαράϊ αποσπάται από την κοινότητα Σαράϊ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γκιόλμπασι αποσπάται από την κοινότητα Σαράϊ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεμπή Μαχαλάδες αποσπάται από την κοινότητα Σαράϊ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δαουτλή αποσπάται από την κοινότητα Σαράϊ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κλείσαλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Προφήτης

Ο οικισμός Σαράϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σχολάριον

Ο οικισμός Τσαλή Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Νυμφόπετρα

Ο οικισμός Νεμπή Μαχαλάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνούντα

Ο οικισμός Γκιολετζούκ Μαχαλάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικροκώμη

Ο οικισμός Μπουϊλαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυμιά

Ο οικισμός Δερελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποτάμι

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Τσεσμέ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκινοχώρι

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προφήτου

Κ. Προφήτου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κλείσαλι

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Γκιόλμπασι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακρολιμνιά

16/05/1928

Ο οικισμός Δαουτλή της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βαγιοχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Προφήτου

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Νυμφόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νυμφοπέτρας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βαγιοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Βαϊοχώριον

Ο οικισμός Ακρολιμνιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δαφνούντα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ποτάμι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 275Α - 09/09/1946

Ο οικισμός Σχολάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σχολαρίου

07/04/1951

Ο οικισμός Κοκκινοχώρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 202Α - 04/08/1953

Ο οικισμός Βαϊοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νυμφοπέτρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικροκώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Προφήτης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Εγνατίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλέπε (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κλέπε

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κλέπε της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λευκοχωρίου

Κ. Λευκοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κλέπε

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Λευκοχωρίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Λευκοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαχανά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκκόβης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κόκκοβα

Ο οικισμός Καλύβια Μπρατινίστης προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκόβης

Ο οικισμός Μπρατίνιστα προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκόβης

Ο οικισμός Μονή Μουσταλά προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκόβης

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκόβης

ΦΕΚ 135Α - 23/05/1923

Ο οικισμός Καλύβια Μπρατινίστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κατερίνης

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Κόκκοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυδένδρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυδένδρου

Κ. Πολυδένδρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοκκόβης

ΦΕΚ 415Α - 24/11/1926

Ο οικισμός Κουβρομήτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μοσχοποτάμου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπρατίνιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χάραδρος

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Μουσταλά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Προδρόμου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολυδένδρου

ΦΕΚ 128Α - 13/04/1934

Ο οικισμός Μετόχιον Προδρόμου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βεργίνας

ΦΕΚ 485Α - 21/10/1935

Ο οικισμός Καταλώνια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καταλωνίων

Ο οικισμός Μεργιάννη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καταλωνίων

Ο οικισμός Ίσβορος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καταλωνίων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χάραδρος της κοινότητας διορθώνεται σε Χαράδρα

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μουτσάλης και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολυδένδρου

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Πολυδένδρου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κολινδρού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κολινδρός

Ο οικισμός Μουρτσάνη προσαρτάται στην κοινότητα Κολινδρού

Ο οικισμός Μικρή Μηλιά προσαρτάται στην κοινότητα Κολινδρού

Ο οικισμός Βούλτιστα προσαρτάται στην κοινότητα Κολινδρού

Ο οικισμός Λότζιανο προσαρτάται στην κοινότητα Κολινδρού

Ο οικισμός Καταχάς προσαρτάται στην κοινότητα Κολινδρού

Ο οικισμός Ράδιανη προσαρτάται στην κοινότητα Κολινδρού

Ο οικισμός Καστανιά προσαρτάται στην κοινότητα Κολινδρού

Ο οικισμός Παληονέστανη προσαρτάται στην κοινότητα Κολινδρού

Ο οικισμός Μυλωβός προσαρτάται στην κοινότητα Κολινδρού

ΦΕΚ 43Α - 21/02/1920

Ο οικισμός Ράδιανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ράδιανης

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ράδιανης

Ο οικισμός Μικρή Μηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ράδιανης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μακρυρράχης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κολινδρού

ΦΕΚ 19Α - 11/02/1922

Ο οικισμός Μουρτσάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ράδιανης

ΦΕΚ 135Α - 23/05/1923

Ο οικισμός Μικρή Μηλιά αποσπάται από την κοινότητα Ράδιανης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 97Α - 16/04/1925

Ο οικισμός Κούκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κατερίνης

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Βούλτιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βουλιστά

Το όνομα του οικισμού Παληονέστανη της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοστάνη

ΦΕΚ 115Α - 10/06/1927

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από την κοινότητα Ρυακίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μυλωβός της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγάλη Γέφυρα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Λότζιανο της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλιάμπελα

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Μακρυρράχης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 256Α - 05/12/1928

Ο οικισμός Καταχάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καταχά

ΦΕΚ 119Α - 19/04/1930

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιάς Πιερίας

ΦΕΚ 253Α - 08/08/1932

Ο οικισμός Μικρή Μηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς Πιερίας

ΦΕΚ 71Α - 22/03/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κολινδρού

Δ. Κολινδρού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 71Α - 22/03/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κολινδρού

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Δ. Κολινδρού (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κορδελιού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέο Κορδελιό από το δήμο Θεσσαλονίκης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από το δήμο Θεσσαλονίκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέος Κουκλουτζάς αποσπάται από το δήμο Θεσσαλονίκης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 77Α - 29/03/1952

Ο οικισμός Σταθμός της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελευθέριον

ΦΕΚ 2Α - 05/01/1953

Ο οικισμός Ελευθέριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελευθερίου

Ο οικισμός Νέο Κορδελιό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελευθερίου

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Νέο Κορδελιό στον οικισμό Νέος Κουκλουτζάς

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Νέος Κουκλουτζάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Εύοσμον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ευόσμου

Κ. Ευόσμου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κορδελιού

ΦΕΚ 88Α - 19/06/1972

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ευόσμου

Δ. Ευόσμου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 88Α - 19/06/1972

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ευόσμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Εύοσμον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κορδελιού-Ευόσμου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Κορδελιού-Ευόσμου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Εύοσμον από το δήμο Ευόσμου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ελευθέριο-Κορδελιό αποσπάται από το δήμο Ελευθερίου-Κορδελιού και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Κορινού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 166Α - 17/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κορινός από την κοινότητα Πίδνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Κορινού (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κορυφής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κορυφή

Ο οικισμός Κλειδί προσαρτάται στην κοινότητα Κορυφής

Ο οικισμός Παλαιοχώρα προσαρτάται στην κοινότητα Κορυφής

Ο οικισμός Καραβοστάσι προσαρτάται στην κοινότητα Κορυφής

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στην κοινότητα Κορυφής

Ο οικισμός Τσατάλι προσαρτάται στην κοινότητα Κορυφής

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στην κοινότητα Κορυφής

Ο οικισμός Τσινάφορον προσαρτάται στην κοινότητα Κορυφής

Ο οικισμός Τρίκκαλα προσαρτάται στην κοινότητα Κορυφής

Ο οικισμός Κάλιανη προσαρτάται στην κοινότητα Κορυφής

Ο οικισμός Νεοχωρόπουλον προσαρτάται στην κοινότητα Κορυφής

18/12/1920

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καραβοστάσι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Κάλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άλωρος

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Τσατάλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Διχάλι

16/05/1928

Ο οικισμός Καρυά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Διχάλι της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τρίκκαλα της κοινότητας διορθώνεται σε Τρίκαλα

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Κορυφής (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κορφαλούς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κορφαλού

Ο οικισμός Καρατζά προσαρτάται στην κοινότητα Κορφαλούς

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καρατζά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευαγγελισμός

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Κορφαλού της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανάληψις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αναλήψεως

Κ. Αναλήψεως (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κορφαλούς

ΦΕΚ 147Α - 28/08/1964

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ευαγγελισμού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κορωνείας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γερακαρού από την κοινότητα Γερακαρούς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρδαμέρι αποσπάται από την κοινότητα Αρδαμερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλούδι αποσπάται από την κοινότητα Βασιλουδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκαδίκια αποσπάται από την κοινότητα Λαγκαδικίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Γερακαρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Αρδαμέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Βασιλούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Λαγκαδίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κούκκου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 161Α - 08/08/1944

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούκκος από την κοινότητα Αλωνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Κούκκου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κουλουκιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουλουκιά

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Κουλουκιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαλάστρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαλάστρας

Κ. Χαλάστρας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουλουκιάς

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Χαλάστρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύργος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πύργου

Κ. Πύργου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χαλάστρας

ΦΕΚ 79Α - 11/04/1980

Ο οικισμός Πύργος της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαλάστρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαλάστρας

Κ. Χαλάστρας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 79Α - 11/04/1980

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πύργου

ΦΕΚ 75Α - 18/05/1990

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Χαλάστρας

Δ. Χαλάστρας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 75Α - 18/05/1990

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Χαλάστρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανατολικόν αποσπάται από την κοινότητα Ανατολικού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χαλάστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δέλτα

Ο οικισμός Ανατολικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δέλτα

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κουντουριωτίσσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουντουριώτισσα

Ο οικισμός Βροντού προσαρτάται στην κοινότητα Κουντουριωτίσσης

Ο οικισμός Μονή Πέτρας προσαρτάται στην κοινότητα Κουντουριωτίσσης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Δριμήτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουντουριωτίσσης

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Κουντουριωτίσσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουντουριωτίσσης

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Βροντού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βροντούς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουντουριώτισσα της κοινότητας διορθώνεται σε Κονταριώτισσα

Το όνομα του οικισμού Καλύβια Κουντουριωτίσσης της κοινότητας διορθώνεται σε Καλύβια Κονταριωτίσσης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κονταριωτίσσης

Ο οικισμός Μονή Πέτρας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλύβια Δριμήτσα της κοινότητας καταργείται.

Κ. Κονταριωτίσσης (Θεσσαλονίκης)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κουντουριωτίσσης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Κονταριωτίσσης (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κούπας (Πέλλης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Κούπας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 85Α - 08/03/1926

Ο οικισμός Κούπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγιαδάγ

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουσόβου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κούσοβον

Ο οικισμός Μουζδερέκ προσαρτάται στην κοινότητα Κουσόβου

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Μουζδερέκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελισσουργειό

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Κούσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκινιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοκκινιάς

Κ. Κοκκινιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουσόβου

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Κοκκινιάς (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κουφαλίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Κουφάλια

Ο οικισμός Κάτω Κουφάλια προσαρτάται στην κοινότητα Κουφαλίων

Ο οικισμός Μεσαία Κουφάλια προσαρτάται στην κοινότητα Κουφαλίων

ΦΕΚ 149Α - 04/07/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Γεννιτσών του νομού Πέλλης

Κ. Κουφαλίων (Πέλλης)

ΦΕΚ 149Α - 04/07/1920

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γεννιτσών του νομού Πέλλης από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Κουφαλίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 195Α - 31/08/1920

Ο οικισμός Μεντεσελή αποσπάται από την κοινότητα Κιρτζιλάρ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δαούτση αποσπάται από την κοινότητα Κιρτζιλάρ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαλιατζίκ αποσπάται από την κοινότητα Κιρτζιλάρ και προσαρτάται στην κοινότητα

Κ. Κουφαλίων (Πέλλης)

ΦΕΚ 45Α - 08/02/1929

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Γιαννιτσών του νομού Πέλλης και υπάγεται στην επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Κουφαλίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 45Α - 08/02/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Γιαννιτσών του νομού Πέλλης

ΦΕΚ 62Α - 07/03/1932

Ο οικισμός Μικρό Μοναστήρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Μοναστηρίου

16/10/1940

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Κουφάλια στον οικισμό Κουφάλια

Ο οικισμός Άνω Κουφάλια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Κουφάλια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κουφάλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουφαλίων

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κουφαλίων

Δ. Κουφαλίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κουφαλίων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βρέζια και προσάρτησή του στο δήμο Κουφαλίων

14/03/1971

Ο οικισμός Βρέζια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρόχωμα αποσπάται από την κοινότητα Προχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Προχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανάς αποσπάται από την κοινότητα Προχώματος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καστανάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Ο οικισμός Κουφάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Ο οικισμός Ακροπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Ο οικισμός Πρόχωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κρανέας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Κρανέας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

Κ. Κρανέας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Κράσταλης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κράσταλη

Ο οικισμός Βλαδάγκα προσαρτάται στην κοινότητα Κράσταλης

Ο οικισμός Ασά Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Κράσταλης

Ο οικισμός Γιοκτσελή προσαρτάται στην κοινότητα Κράσταλης

Ο οικισμός Δεβιτζελή προσαρτάται στην κοινότητα Κράσταλης

Ο οικισμός Μπουγιουκλή προσαρτάται στην κοινότητα Κράσταλης

Ο οικισμός Τσεπελή προσαρτάται στην κοινότητα Κράσταλης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κράσταλη στον οικισμό Βλαδάγκα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βλαδάγκας

Κ. Βλαδάγκας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κράσταλης

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Κράσταλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορώνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορώνας

Κ. Κορώνας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βλαδάγκας

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Ο οικισμός Βλαδάγκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακρίτας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ακρίτα

Κ. Ακρίτα (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κορώνας

16/05/1928

Ο οικισμός Ασά Μαχαλέ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γιοκτσελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δεβιτζελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπουγιουκλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσεπελή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ακρίτα (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κρήνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κρήνη

Ο οικισμός Τσιγγανάδες προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Καρβιά προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Σενελή ή Σέλελη προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Σερβικόν Μετόχιον προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Τελκελή προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Βαρτζιλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Καρά Γιουσουφλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Κάρβουνο ή Μετόχι Αγίας Αναστασίας προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Κιουτσουκλή προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Κουλά Ουσλή προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Ντονμπουρλού προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Τσιπισλή προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Τσοπανλή προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Τσελή ή Τσεγίδες προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Νταουτλή προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σελιάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρήνης

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Χαλκιδικής του νομού Χαλκιδικής

Κ. Κρήνης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Χαλκιδικής του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Κρήνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 259Α - 14/10/1924

Ο οικισμός Μονή Αγίας Αναστασίας αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σεντζελή αποσπάται από την κοινότητα Επανωμής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ακμαντζαλή αποσπάται από την κοινότητα Επανωμής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μετόχι Αγίου Παύλου αποσπάται από την κοινότητα Επανωμής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεοχώριον ή Ούτς Εβλέρ αποσπάται από την κοινότητα Επανωμής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μετόχι Τσαλή αποσπάται από την κοινότητα Επανωμής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 288Α - 17/11/1924

Ο οικισμός Δοβαντζή αποσπάται από την κοινότητα Γαλατίστης και προσαρτάται στην κοινότητα


Κ. Κρίβας (Πέλλης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Κρίβας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Κρίβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γρίβα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γρίβας

Κ. Γρίβας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρίβας

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Γρίβας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Κριθιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κριθιά από την κοινότητα Ασσήρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κριθιά της κοινότητας διορθώνεται σε Κριθέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κριθέας

Κ. Κριθέας (Θεσσαλονίκης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κριθιάς

ΦΕΚ 133Α - 03/06/1976

Ο οικισμός Κριθέα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κριθιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κριθιάς

Κ. Κριθιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 133Α - 03/06/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κριθέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κριθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασσήρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαγκαδά (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λαγκαδάς

Ο οικισμός Σαρήγιαρ προσαρτάται στην κοινότητα Λαγκαδά

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Σαρήγιαρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσαυγή

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσαυγής

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λαγκαδά

Δ. Λαγκαδά (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λαγκαδά

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά Λαγκαδά και προσάρτησή του στο δήμο Λαγκαδά

05/04/1981

Ο οικισμός Λουτρά Λαγκαδά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαγκαδάς του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα Αναλήψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηράκλειον αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλάριον αποσπάται από την κοινότητα Καβαλλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολχικόν αποσπάται από την κοινότητα Κολχικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακόντιον αποσπάται από την κοινότητα Κολχικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγυνά αποσπάται από την κοινότητα Λαγυνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Περιβολακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβολάκι αποσπάται από την κοινότητα Περιβολακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαυγής και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Δρακόντιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λαχανάς ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μαυρορράχη αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοχώρι αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνια αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτεραί αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δορκάς αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικόπολις αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλόπολις αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξαμήλι αποσπάται από το δήμο Ασσήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριθιά αποσπάται από το δήμο Ασσήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσσηρος αποσπάται από το δήμο Ασσήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο Σοχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκός αποσπάται από το δήμο Σοχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από το δήμο Σοχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοχός αποσπάται από το δήμο Σοχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Καλινδοίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροκέρασα αποσπάται από το δήμο Καλινδοίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμωτό αποσπάται από το δήμο Καλινδοίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδάμ αποσπάται από το δήμο Καλινδοίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαγκλιβέριον αποσπάται από το δήμο Καλινδοίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από το δήμο Καλινδοίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακαρού αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρδαμέρι αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλούδι αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκαδίκια αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όσσα αποσπάται από το δήμο Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από το δήμο Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέντε Βρύσες αποσπάται από το δήμο Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρούδα αποσπάται από το δήμο Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερτίσκος αποσπάται από το δήμο Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοφίσκος αποσπάται από το δήμο Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από το δήμο Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Δρακόντιο και προσάρτησή του στο δήμο Λαγκαδά

Αναγνώριση του οικισμού Μεσόκωμο και προσάρτησή του στο δήμο Λαγκαδά

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Κολχικού μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Λαγκαδικίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λαγκαδίκια

Ο οικισμός Βορένος προσαρτάται στην κοινότητα Λαγκαδικίων

Ο οικισμός Γκιούμενιτς προσαρτάται στην κοινότητα Λαγκαδικίων

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Γκιούμενιτς της κοινότητας μετονομάζεται σε Στίβος

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Βορένος της κοινότητας μετονομάζεται σε Νικομηδινόν

ΦΕΚ 289Α - 19/08/1930

Ο οικισμός Νικομηδινόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νικομηδινού

Ο οικισμός Στίβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νικομηδινού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκαδίκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαγκαδίου (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Λαγκαδίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Λαγκαδίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Λαϊνών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λαϊνά

Ο οικισμός Γιαλιτζήκ προσαρτάται στην κοινότητα Λαϊνών

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Γιαλιτζήκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Φίληρος

ΦΕΚ 62Α - 07/03/1932

Ο οικισμός Φίληρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιλήρου

ΦΕΚ 327Α - 26/11/1949

Ο οικισμός Λαϊνά της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγυνά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λαγυνών

Κ. Λαγυνών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 327Α - 26/11/1949

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λαϊνών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγυνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαχανά (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λαχανάς

ΦΕΚ 129Α - 21/07/1957

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από την κοινότητα Κυδωνιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα Κυδωνιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαχανάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαχανά

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαχανά

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαχανά

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λαχανά (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ξυλόπολις από την κοινότητα Ξυλοπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μαυρορράχη αποσπάται από την κοινότητα Καρτερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Δορκάς αποσπάται από την κοινότητα Καρτερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτεραί αποσπάται από την κοινότητα Καρτερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεραπευτήριο Τοξικομανών αποσπάται από την κοινότητα Καρτερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνια αποσπάται από την κοινότητα Καρτερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαχανάς αποσπάται από την κοινότητα Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από την κοινότητα Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικόπολις αποσπάται από την κοινότητα Νικοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Θεραπευτήριο Τοξικομανών του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μαυρορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Λευκοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Στεφάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Καρτεραί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Δορκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Νικόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Ξυλόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λειβαδίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λειβάδι

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Τσιφλίκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λειβαδίου

Αναγνώριση του οικισμού Σαρακίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λειβαδίου

ΦΕΚ 35Α - 14/02/1931

Ο οικισμός Σαρακίνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρακίνας

Ο οικισμός Τσιφλίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαρακίνας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λειβάδι της κοινότητας διορθώνεται σε Λιβάδιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιβαδίου

Κ. Λιβαδίου (Θεσσαλονίκης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λειβαδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βασιλικών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λειβαδίων (Πέλλης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Λειβαδίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

16/05/1928

Ο οικισμός Μικρά Λειβάδια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παιονίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Αλμωπίας του νομού Πέλλης

Κ. Λειβαδίων (Πέλλης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Αλμωπίας του νομού Πέλλης από την επαρχία Παιονίας του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Λελόβου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λέλοβον

Ο οικισμός Πεϊκοβον προσαρτάται στην κοινότητα Λελόβου

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Πεϊκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Μάρκος

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Λέλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αντώνιος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Αντωνίου

Κ. Αγίου Αντωνίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λελόβου

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Αγίου Αντωνίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Λεπτοκαρυάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λεπτοκαρυά

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς προσαρτάται στην κοινότητα Λεπτοκαρυάς

Ο οικισμός Τοπόλια προσαρτάται στην κοινότητα Λεπτοκαρυάς

18/12/1920

Ο οικισμός Τοπόλια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Λεπτοκαρυάς (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Λευκαδίων (Πέλλης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Εδέσσης του νομού Πέλλης και υπάγεται στην επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Λευκαδίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Εδέσσης του νομού Πέλλης

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

Κ. Λευκαδίων (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας από την επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Λιαριγκόβης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιαριγκόβη

Ο οικισμός Στανός προσαρτάται στην κοινότητα Λιαριγκόβης

ΦΕΚ 43Α - 21/02/1920

Ο οικισμός Στανός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στανού

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Λιαριγκόβης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Λιβαδοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Λιβαδοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Λιβαδοχωρίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Λιγκοβάνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιγκοβάνη

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Λιγκοβάνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξυλόπολις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξυλοπόλεως

Κ. Ξυλοπόλεως (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιγκοβάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξυλόπολις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λαχανά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιμπανόβου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιμπάνοβον

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Λιμπάνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αιγίνιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αιγινίου

Κ. Αιγινίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιμπανόβου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αιγινίου

Δ. Αιγινίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αιγινίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Δ. Αιγινίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Λιτοχώρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιτόχωρον

Ο οικισμός Μονή Αγίου Διονυσίου προσαρτάται στην κοινότητα Λιτοχώρου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Λιτοχώρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιτοχώρου

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Βαρικού και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιτοχώρου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Λιτοχώρου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Λουμνίτσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 80Α - 14/04/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λουμνίτσα

ΦΕΚ 249Α - 16/11/1919

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Γουμενίτσης του νομού Πέλλης

Κ. Λουμνίτσης (Πέλλης)

ΦΕΚ 249Α - 16/11/1919

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γουμενίτσης του νομού Πέλλης από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Λουμνίτσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 85Α - 08/03/1926

Ο οικισμός Λουμνίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγιαδάγ

Η κοινότητα καταργείται

Κ. Σκρά (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 03/02/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκρα από την κοινότητα Φανού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κούπα αποσπάται από την κοινότητα Φανού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παιονίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Αλμωπίας του νομού Πέλλης

Κ. Σκρά (Πέλλης)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Αλμωπίας του νομού Πέλλης από την επαρχία Παιονίας του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Λουτζικίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λουντζίκι

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Λουτζικίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Μελισσουργού (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Μελισσουργού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελισσουργός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λούτιτζα Μαχαλάδων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παζαρλή

Ο οικισμός Ραμαζανλή προσαρτάται στην κοινότητα Λούτιτζα Μαχαλάδων

Ο οικισμός Οσμανλή Δερέ προσαρτάται στην κοινότητα Λούτιτζα Μαχαλάδων

Ο οικισμός Ουρλού ή Οζουρλά προσαρτάται στην κοινότητα Λούτιτζα Μαχαλάδων

Ο οικισμός Μποζλού προσαρτάται στην κοινότητα Λούτιτζα Μαχαλάδων

Ο οικισμός Δουρδανλή προσαρτάται στην κοινότητα Λούτιτζα Μαχαλάδων

Ο οικισμός Αχματλή προσαρτάται στην κοινότητα Λούτιτζα Μαχαλάδων

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Παζαρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελάνθιον

Ο οικισμός Αχματλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιόκαστρον

Ο οικισμός Δουρδανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Παγοχώριον

Ο οικισμός Ουρλού ή Οζουρλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Χωριό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελανθίου

Κ. Μελανθίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λούτιτζα Μαχαλάδων

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Οσμανλή Δερέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βάθεια

Ο οικισμός Ραμαζανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασοτόπιον

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Μελανθίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Λουτρού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λουτρός

Ο οικισμός Καψοχώρα προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρού

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Λουτρού (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Λοφίσκου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 214Α - 17/07/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λοφίσκος από την κοινότητα Κρύων Νερών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από την κοινότητα Κρύων Νερών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βερτίσκου

Ο οικισμός Λοφίσκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βερτίσκου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυκόβης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λυκόβη

ΦΕΚ 37Α - 20/02/1924

Ο οικισμός Προβίτα αποσπάται από την κοινότητα Βαρβάρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Λυκόβης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Μαγιαδάγ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 80Α - 14/04/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαγιαδάγ

Ο οικισμός Ίσβορον προσαρτάται στην κοινότητα Μαγιαδάγ

Ο οικισμός Καρασινάν προσαρτάται στην κοινότητα Μαγιαδάγ

Ο οικισμός Δρέβενον προσαρτάται στην κοινότητα Μαγιαδάγ

ΦΕΚ 249Α - 16/11/1919

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Γουμενίτσης του νομού Πέλλης

Κ. Μαγιαδάγ (Πέλλης)

ΦΕΚ 249Α - 16/11/1919

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γουμενίτσης του νομού Πέλλης από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Μαγιαδάγ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 85Α - 08/03/1926

Ο οικισμός Κούπα αποσπάται από την κοινότητα Κούπας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λουμνίτσα αποσπάται από την κοινότητα Λουμνίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Λουμνίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκρα

Ο οικισμός Μαγιαδάγ της κοινότητας μετονομάζεται σε Φανός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φανού

Κ. Φανού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαγιαδάγ

ΦΕΚ 48Α - 03/02/1934

Ο οικισμός Σκρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκρά

Ο οικισμός Κούπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκρά

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Φανού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Δ. Μαδύτου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Μάδυτος από την κοινότητα Νέας Μαδύτου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Απολλωνία αποσπάται από την κοινότητα Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκαλού αποσπάται από την κοινότητα Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόδι αποσπάται από την κοινότητα Μοδίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Απολλωνία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Κοκκαλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Μόδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Νέα Μάδυτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μαινεμένης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Μαινεμένη από το δήμο Θεσσαλονίκης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νέον Χαρμάνκιόϊ αποσπάται από το δήμο Θεσσαλονίκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέος Βόσπορος αποσπάται από το δήμο Θεσσαλονίκης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νέα Μαινεμένη της κοινότητας διορθώνεται σε Μενεμένη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μενεμένης

Κ. Μενεμένης (Θεσσαλονίκης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαινεμένης

Ο οικισμός Νέος Βόσπορος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νέον Χαρμάνκιόϊ της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δενδροπόταμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μενεμένης

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Βαρβάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μενεμένης

14/03/1971

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μενεμένη της κοινότητας

Ο οικισμός Δενδροπόταμος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 98Α - 23/08/1982

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μενεμένης

Δ. Μενεμένης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 98Α - 23/08/1982

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μενεμένης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Ο οικισμός Μενεμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μακρυγιάλου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 258Α - 30/07/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μακρύγιαλος από την κοινότητα Μεθώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Μακρυγιάλου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Μαντζάρηδων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 42Α - 19/02/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαντζάρηδες από την κοινότητα Βασιλικών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Ο οικισμός Μαντζάρηδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Ραιδεστός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Ραιδεστού

Κ. Νέας Ραιδεστού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαντζάρηδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Ραιδεστός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαρίνας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 28Α - 20/01/1936

Ο οικισμός Λευκόγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης


Κ. Μασλάρ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μασλάρ

Ο οικισμός Καβάκι προσαρτάται στην κοινότητα Μασλάρ

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Μασλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρέθουσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρεθούσης

Κ. Αρεθούσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μασλάρ

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Καβάκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκούδα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αρέθουσας

Ο οικισμός Λευκούδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρέθουσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ματσικόβου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ματσίκοβον

Ο οικισμός Σμόλη προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

Ο οικισμός Δαουτλή προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

Ο οικισμός Αρτζάν προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

Ο οικισμός Μπεκερλή προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

Ο οικισμός Σεϊδελή προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

Ο οικισμός Μπαγιάλτσα προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

Ο οικισμός Ερεσελή προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

Ο οικισμός Τσιδεμλή προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

ΦΕΚ 80Α - 14/04/1919

Ο οικισμός Ορέβιτσα αποσπάται από την κοινότητα Καρασουλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπάντσοβον αποσπάται από την κοινότητα Καρασουλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 65Α - 17/03/1920

Ο οικισμός Ορέβιτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρασουλίου

Ο οικισμός Σπάντσοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρασουλίου

18/12/1920

Ο οικισμός Σεϊδελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπεκερλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αρτζάν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Τσιδεμλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεταμόρφωσις

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ματσίκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Εύζωνοι

Ο οικισμός Σμόλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρόν Δάσος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ευζώνων

Κ. Ευζώνων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ματσικόβου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μπαγιάλτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατάνι

16/05/1928

Ο οικισμός Δαουτλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ευζώνων (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Μαυροθαλάσσης (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Μαυροθαλάσσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Μαυροθαλάσσης (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Μαυρούδας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 147Α - 28/08/1964

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυρούδα από την κοινότητα Σκεπαστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυρούδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρέθουσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλης Στέρνας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 294Α - 06/09/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλη Στέρνα από την κοινότητα Χέρσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μεγάλης Στέρνας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Μεγάλου Ρεύματος (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 46Α - 19/03/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέγα Ρεύμα από το δήμο Ναούσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δροζέλοβον αποσπάται από το δήμο Ναούσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτσούφλιανη αποσπάται από το δήμο Ναούσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Δροζέλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεταμόρφωσις

Ο οικισμός Κουτσούφλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Παύλος


Κ. Μεθώνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μακρύγιαλος

Ο οικισμός Παλαιόν Ελευθεροχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Μεθώνης

Ο οικισμός Νέον Ελευθεροχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Μεθώνης

Ο οικισμός Πάλιανη προσαρτάται στην κοινότητα Μεθώνης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Ελευθεροχωρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεθώνης

ΦΕΚ 175Α - 20/09/1921

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μακρύγιαλος στον οικισμό Νέον Ελευθεροχώριον

ΦΕΚ 62Α - 14/03/1925

Ο οικισμός Πάλιανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πάλιανης

16/05/1928

Ο οικισμός Παραλία Ελευθεροχωρίου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Αγαθούπολις και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεθώνης

Αναγνώριση του οικισμού Λιμένας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεθώνης

ΦΕΚ 258Α - 30/07/1930

Ο οικισμός Μακρύγιαλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυγιάλου

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Ο οικισμός Νέα Αγαθούπολις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Αγαθουπόλεως

ΦΕΚ 78Α - 10/03/1935

Ο οικισμός Παλαιόν Ελευθεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιού Ελευθεροχωρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Λιμένας της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Νέου Ελευθεροχωρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεθώνης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Μεθώνης (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Μελίκης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μελίκη

Ο οικισμός Πρόδρομος προσαρτάται στην κοινότητα Μελίκης

Ο οικισμός Μαυραγγέλι προσαρτάται στην κοινότητα Μελίκης

Ο οικισμός Γεράκι προσαρτάται στην κοινότητα Μελίκης

Ο οικισμός Σάδενα προσαρτάται στην κοινότητα Μελίκης

ΦΕΚ 19Α - 11/02/1922

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προδρόμου

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Σάδενα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καράβι

16/05/1928

Ο οικισμός Μαυραγγέλι της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Γεράκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καράβι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Μελίκης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Μεσημερίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 159Α - 11/05/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσημέρι από την κοινότητα Επανομής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσημέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επανομής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσιού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 84Α - 03/04/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσιό από την κοινότητα Μελισσοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πετρωτό αποσπάται από την κοινότητα Μελισσοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονόλοφον αποσπάται από την κοινότητα Μελισσοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από την κοινότητα Μελισσοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 327Α - 26/11/1949

Ο οικισμός Μεσιό της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσαίο

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσαίου

Κ. Μεσαίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 327Α - 26/11/1949

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεσιού

19/03/1961

Ο οικισμός Πουρνάρι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μεσαίο της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσαίο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιθέας

Ο οικισμός Μονόλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιθέας

Ο οικισμός Πετρωτό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιθέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεταγγιτσίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεταγγίτσι από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Περγαδίκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεταγγιτσίου

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Μεταγγιτσίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Μηλιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μηλιά

Ο οικισμός Καρυαί προσαρτάται στην κοινότητα Μηλιάς

Ο οικισμός Φτέρη προσαρτάται στην κοινότητα Μηλιάς

Ο οικισμός Βρυάζα προσαρτάται στην κοινότητα Μηλιάς

Ο οικισμός Μόρνα προσαρτάται στην κοινότητα Μηλιάς

ΦΕΚ 215Α - 28/06/1926

Ο οικισμός Βρυάζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρητίνης

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μόρνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκοτεινά

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μηλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Μηλέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μηλέας

Κ. Μηλέας (Θεσσαλονίκης)

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μηλέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μηλέας

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μηλέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μηλέας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μηλιάς

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Μηλέας (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Δ. Μίκρας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Τρίλοφον από την κοινότητα Τριλόφου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καρδιά αποσπάται από την κοινότητα Καρδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σχολάριον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Σχολαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιάρι αποσπάται από την κοινότητα Πλαγιαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σχολάριον αποσπάται από την κοινότητα Τριλόφου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καρδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Κάτω Σχολάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Άνω Σχολάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Πλαγιάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μικροκάμπου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 80Α - 14/03/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρόκαμπος από την κοινότητα Πικρολίμνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μικροκάμπου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Μικρού Μοναστηρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 62Α - 07/03/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρό Μοναστήρι από την κοινότητα Κουφαλίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λουδίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικρού Μοναστηρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουδίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Ο οικισμός Μικρό Μοναστήρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικρουγουζίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μικρογούζι

Ο οικισμός Ασώματα προσαρτάται στην κοινότητα Μικρουγουζίου

Ο οικισμός Άμμος προσαρτάται στην κοινότητα Μικρουγουζίου

Ο οικισμός Διαβατός προσαρτάται στην κοινότητα Μικρουγουζίου

Ο οικισμός Μπρανιάτες προσαρτάται στην κοινότητα Μικρουγουζίου

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

ΦΕΚ 86Α - 16/05/1927

Ο οικισμός Ασώματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχιάς

ΦΕΚ 316Α - 30/12/1927

Ο οικισμός Διαβατός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διαβατού

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Μικρογούζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακροχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακροχωρίου

Κ. Μακροχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μικρουγουζίου

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Μακροχωρίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Μοδίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Μοδίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μόδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαδύτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μονοσπήτων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 62Α - 07/03/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μονόσπητα από την κοινότητα Γιανίσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μονόσπητα της κοινότητας διορθώνεται σε Μονόσπιτα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μονοσπίτων

Κ. Μονοσπίτων (Θεσσαλονίκης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μονοσπήτων


Κ. Μοράφτσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μοράφτσα

Ο οικισμός Αλέξια προσαρτάται στην κοινότητα Μοράφτσης

Ο οικισμός Γιααπλή προσαρτάται στην κοινότητα Μοράφτσης

Ο οικισμός Ουλασλή προσαρτάται στην κοινότητα Μοράφτσης

Ο οικισμός Ράμνα προσαρτάται στην κοινότητα Μοράφτσης

Ο οικισμός Ισμακλή προσαρτάται στην κοινότητα Μοράφτσης

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Μοράφτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αντιγόνεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αντιγονείας

Κ. Αντιγονείας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μοράφτσης

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Γιααπλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Χωριουδάκι

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ράμνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μονολίθι

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ισμακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Γάβρα

Ο οικισμός Ουλασλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγκαδάκι

16/05/1928

Ο οικισμός Αλέξια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μυλοχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντιγονείας

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Αντιγονείας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Αντιγονείας (Θεσσαλονίκης)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μυλοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Μηλοχώριον


Κ. Μουσγαλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μουσγαλή

Ο οικισμός Κιουλελή προσαρτάται στην κοινότητα Μουσγαλή

Ο οικισμός Μουρασλή προσαρτάται στην κοινότητα Μουσγαλή

Ο οικισμός Ουζούν-Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Μουσγαλή

Ο οικισμός Χότζα Ογλαρή προσαρτάται στην κοινότητα Μουσγαλή

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ουζούν-Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακρυχώρι

Ο οικισμός Μουρασλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελόφυτον

Ο οικισμός Μουσγαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλειστόν

Ο οικισμός Χότζα Ογλαρή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυδωνιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κλειστού

Κ. Κλειστού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουσγαλή

16/05/1928

Ο οικισμός Κιουλελή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Κλειστού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Κλειστού (Θεσσαλονίκης)

16/10/1940

Ο οικισμός Μακρυχώρι της κοινότητας καταργείται.


Κ. Μπαϊράμ Δερέ Μαχαλάδων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσοκαλή

Ο οικισμός Κιουλελή προσαρτάται στην κοινότητα Μπαϊράμ Δερέ Μαχαλάδων

Ο οικισμός Μπαϊράμ Δερέ Μαχαλάδες προσαρτάται στην κοινότητα Μπαϊράμ Δερέ Μαχαλάδων

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Τσοκαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστέρι

Ο οικισμός Κιουλελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πυργωτός

Ο οικισμός Χανούμ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυράδες

Ο οικισμός Τζεβαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαοδικηνόν

Ο οικισμός Ινανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακροποταμιά

Ο οικισμός Σαχινλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Χελιδονιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιστερίου

Κ. Περιστερίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαϊράμ Δερέ Μαχαλάδων

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τζουμά Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κατάπτερα

16/05/1928

Ο οικισμός Μπαϊράμ Δερέ Μαχαλάδες της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αϊτζιλάρ και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιστερίου

Αναγνώριση του οικισμού Χαϊδαρλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιστερίου

Αναγνώριση του οικισμού Σαδιλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιστερίου

Αναγνώριση του οικισμού Καράτζαλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιστερίου

Αναγνώριση του οικισμού Σαριτζαλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιστερίου

ΦΕΚ 244Α - 17/07/1930

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λειψυδρίου

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Σαριτζαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσόπετρα

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Περιστερίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Μπαλάφτσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπαλάφτσα

Ο οικισμός Δραμεντζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Μπαλάφτσης

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Μπαλάφτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κολχικόν

Ο οικισμός Δραμεντζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρακόντιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κολχικού

Κ. Κολχικού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαλάφτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κολχικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Ο οικισμός Δρακόντιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπάλτζης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπάλτζα

Ο οικισμός Πουρνάρι προσαρτάται στην κοινότητα Μπάλτζης

Ο οικισμός Δαουτλή προσαρτάται στην κοινότητα Μπάλτζης

Ο οικισμός Τζουμά προσαρτάται στην κοινότητα Μπάλτζης

Ο οικισμός Ακ-Μπουνάρ προσαρτάται στην κοινότητα Μπάλτζης

Ο οικισμός Γενή Μαχαλά προσαρτάται στην κοινότητα Μπάλτζης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Κάτω Βολοβότ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βολοβότ

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μπάλτζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελισσοχώρι

Ο οικισμός Δαουτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μονόλοφον

Ο οικισμός Γενή Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετρωτό

Ο οικισμός Τζουμά της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσιό

Ο οικισμός Ακ-Μπουνάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπρόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελισσοχωρίου

Κ. Μελισσοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπάλτζης

ΦΕΚ 84Α - 03/04/1933

Ο οικισμός Μεσιό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσιού

Ο οικισμός Πετρωτό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσιού

Ο οικισμός Μονόλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσιού

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσιού

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κρυονέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελισσοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυγδονίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπαρακλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπαρακλή

Ο οικισμός Ακ Μπουνάρ προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρακλή

Ο οικισμός Παζαρλή προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρακλή

Ο οικισμός Παναγιά προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρακλή

Ο οικισμός Οσμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρακλή

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σεμεκλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπαρακλή

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Μπαρακλή (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Μπαροβίτσης (Πέλλης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Μπαροβίτσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Μπαροβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανερή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστανερής

Κ. Καστανερής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαροβίτσης

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Καστανερής (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Μπασανλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπασανλή

Ο οικισμός Γιαγχιαλή προσαρτάται στην κοινότητα Μπασανλή

Ο οικισμός Καμπερλή προσαρτάται στην κοινότητα Μπασανλή

Ο οικισμός Μπαϊρλή προσαρτάται στην κοινότητα Μπασανλή

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μπασανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Διάσελον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διασέλου

Κ. Διασέλου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπασανλή

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Καμπερλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψηλό Χωριό

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Ο οικισμός Διάσελον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου

Ο οικισμός Ψηλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπερόβης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπέροβα

Ο οικισμός Ζάροβα προσαρτάται στην κοινότητα Μπερόβης

Ο οικισμός Χωρούδα προσαρτάται στην κοινότητα Μπερόβης

ΦΕΚ 407Α - 17/11/1926

Ο οικισμός Ζάροβα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαρόβης

ΦΕΚ 232Α - 27/10/1927

Ο οικισμός Χωρούδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωρούδας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μπέροβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βερτίσκος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βερτίσκου

Κ. Βερτίσκου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπερόβης

ΦΕΚ 129Α - 21/07/1957

Ο οικισμός Χωρούδα αποσπάται από την κοινότητα Χωρούδας και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Χωρούδα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βερτίσκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βερτίσκου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπεσικίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μικρά Μπεσίκια

Ο οικισμός Μεγάλα Μπεσίκια προσαρτάται στην κοινότητα Μπεσικίων

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Μεγάλα Μπεσίκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγάλη Βόλβη

Ο οικισμός Μικρά Μπεσίκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρά Βόλβη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βόλβης

Κ. Βόλβης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπεσικίων

ΦΕΚ 138Α - 11/07/1927

Ο οικισμός Βαμβακιά προσαρτάται στην κοινότητα Βόλβης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ρεντίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βόλβης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγάλη Βόλβη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεντίνας

Ο οικισμός Ρεντίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεντίνας

Ο οικισμός Βαμβακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεντίνας

Ο οικισμός Μικρά Βόλβη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεντίνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μποεμίτσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 80Α - 14/04/1919

Ο οικισμός Βάρδενον αποσπάται από την κοινότητα Καρασουλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλύβα (Κολυμπαλάρ) αποσπάται από την κοινότητα Καρασουλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρασούλι αποσπάται από την κοινότητα Καρασουλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μποέμιτσα

Ο οικισμός Γοργόπ προσαρτάται στην κοινότητα Μποεμίτσης

ΦΕΚ 249Α - 16/11/1919

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Γουμενίτσης του νομού Πέλλης

Κ. Μποεμίτσης (Πέλλης)

ΦΕΚ 249Α - 16/11/1919

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γουμενίτσης του νομού Πέλλης από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Μποεμίτσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 65Α - 17/03/1920

Ο οικισμός Καρασούλι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρασουλίου

Ο οικισμός Βάρδενον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρασουλίου

Ο οικισμός Καλύβα (Κολυμπαλάρ) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρασουλίου

Κ. Μποεμίτσης (Πέλλης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Μποεμίτσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Γοργόπ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γοργόπ

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Μποέμιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αξιούπολις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αξιουπόλεως

Κ. Αξιουπόλεως (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μποεμίτσης

16/05/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Μποεμίτσης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 130Α - 29/05/1933

Ο οικισμός Πύλη αποσπάται από την κοινότητα Πλαγιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Αξιουπόλεως (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Μπόστιανης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπόστιανη

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Μπόστιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ριζώματα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ριζωμάτων

Κ. Ριζωμάτων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπόστιανης

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Ριζωμάτων (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Μπουγαριόβου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπουγαρίοβον

Ο οικισμός Σαρή-Ομίρ ή Σαλαμούροβον προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγαριόβου

Ο οικισμός Βαθύλακκος προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγαριόβου

Ο οικισμός Δερμίτσα ή Δουμουρλή προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγαριόβου

Ο οικισμός Ίγγλις προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγαριόβου

Ο οικισμός Καβακλή προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγαριόβου

Ο οικισμός Τοψίν προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγαριόβου

Ο οικισμός Σαμλή προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγαριόβου

18/12/1920

Ο οικισμός Σαμλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Μπουγαρίοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καραβία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καραβίας

Κ. Καραβίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουγαριόβου

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Καβακλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καβακλή

Ο οικισμός Δερμίτσα ή Δουμουρλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καβακλή

Ο οικισμός Τοψίν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καβακλή

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ίγγλις της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγχίαλος Μακεδονίας

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Αγχίαλος Μακεδονίας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγχιάλου Μακεδονίας

16/05/1928

Ο οικισμός Σαρή-Ομίρ ή Σαλαμούροβον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Μεσημβρία και προσάρτησή του στην κοινότητα Καραβίας

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Βαθύλακκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαθυλάκκου

ΦΕΚ 95Β - 21/06/1950

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καραβία στον οικισμό Νέα Μεσημβρία

07/04/1951

Ο οικισμός Καραβία της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Μεσημβρία της κοινότητας

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Μεσημβρίας

Κ. Νέας Μεσημβρίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καραβίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τούμπα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Μεσημβρίας

ΦΕΚ 219Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Τούμπα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πευκοδάσος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Μεσημβρία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Αθανασίου

Ο οικισμός Πευκοδάσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Αθανασίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μυγδονίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λητή από την κοινότητα Λητής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από την κοινότητα Δρυμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από την κοινότητα Δρυμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθόκηποι αποσπάται από την κοινότητα Λητής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελιά αποσπάται από την κοινότητα Λητής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μελισσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Ανθόκηποι του δήμου μετονομάζεται σε Ανθούπολη

Ο οικισμός Ελιά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωραιοκάστρου

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωραιοκάστρου

Ο οικισμός Λητή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωραιοκάστρου

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωραιοκάστρου

Ο οικισμός Ανθούπολη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωραιοκάστρου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μυρόβου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μύροβον

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Μύροβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελληνικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελληνικού

Κ. Ελληνικού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μυρόβου

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ελληνικού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ελληνικού (Θεσσαλονίκης)

07/04/1951

Ο οικισμός Αμπελόφυτον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κυδωνιά της κοινότητας καταργείται.


Δ. Ναούσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 98Α - 05/05/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Νάουσα

Ο οικισμός Λυκοβίστα προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Ο οικισμός Γενή-Κιόϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βετίστης

ΦΕΚ 112Α - 20/05/1920

Ο οικισμός Άνω Σέλι αποσπάται από την κοινότητα Δόλιανης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Λυκοβίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαντσίστης

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Άνω Σέλι του δήμου μετονομάζεται σε Άνω Βέρμιον

Ο οικισμός Γκολέμα Ρέκα του δήμου μετονομάζεται σε Μέγα Ρεύμα

Ο οικισμός Γκολεσιάνη του δήμου μετονομάζεται σε Γυμνοτόπιον

ΦΕΚ 46Α - 19/03/1927

Ο οικισμός Μέγα Ρεύμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλου Ρεύματος

Ο οικισμός Δροζέλοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος

Ο οικισμός Κουτσούφλιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος

16/05/1928

Ο οικισμός Γυμνοτόπιον του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Στρούμτσα και προσάρτησή του στο δήμο Ναούσης

ΦΕΚ 28Α - 20/01/1936

Ο οικισμός Λευκόγεια αποσπάται από την κοινότητα Μαρίνας και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νέα Στρούμτσα του δήμου διορθώνεται σε Νέα Στράντζα

Ο οικισμός Λευκόγεια του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Τιμίου Προδρόμου και προσάρτησή του στο δήμο Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός και προσάρτησή του στο δήμο Ναούσης

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

Δ. Ναούσης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας από την επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Νεαπόλεως (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεάπολις από το δήμο Θεσσαλονίκης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αναγέννησις αποσπάται από το δήμο Θεσσαλονίκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τρωάς αποσπάται από το δήμο Θεσσαλονίκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ομόνοια αποσπάται από το δήμο Θεσσαλονίκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουντουριώτης αποσπάται από το δήμο Θεσσαλονίκης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Αναγέννησις της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τρωάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ομόνοια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουντουριώτης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νεαπόλεως

Δ. Νεαπόλεως (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νεαπόλεως

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Ο οικισμός Νεόκτιστα αποσπάται από την κοινότητα Πολίχνης και προσαρτάται στο δήμο

20/02/1952

Ο οικισμός Νεόκτιστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πολίχνης

ΦΕΚ 40Α - 09/03/1954

Ο οικισμός Νεόκτιστα αποσπάται από την κοινότητα Πολίχνης και προσαρτάται στο δήμο

09/04/1954

Ο οικισμός Νεόκτιστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πολίχνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νεάπολης-Συκεών

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νεάπολης-Συκεών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Νεάπολης-Συκεών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Συκέαι από το δήμο Νεαπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο Συκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκα αποσπάται από το δήμο Πεύκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο Αγίου Παύλου και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Νέας Αγαθουπόλεως (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Αγαθούπολις από την κοινότητα Μεθώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Νέας Αγαθουπόλεως (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Νέας Κουκλαίνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 170Α - 19/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Κούκλαινα από την κοινότητα Φυτιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Νέας Κουκλαίνης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Νέας Μαδύτου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Νέας Μαδύτου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Μάδυτος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μαδύτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Μηχανιώνας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Έμβολον αποσπάται από την κοινότητα Επανωμής και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νέα Μηχανιώνα

Ο οικισμός Αγγελοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Μηχανιώνας

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Ο οικισμός Έμβολον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εμβόλου

ΦΕΚ 314Α - 06/12/1951

Ο οικισμός Αγγελοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγγελοχωρίου

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Νέα Μηχανιώνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νέας Μηχανιώνας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νέας Μηχανιώνας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Μηχανιώνα από την κοινότητα Νέας Μηχανιώνας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νέα Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα Νέας Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Μηχανιώνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μηχανιώνας

Ο δήμος καταργείται

Δ. Μηχανιώνας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Μηχανιώνα από το δήμο Νέας Μηχανιώνας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγγελοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αγγελοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγγελοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θερμαϊκού

Ο οικισμός Νέα Μηχανιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θερμαϊκού

Ο οικισμός Νέα Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θερμαϊκού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νεοκάστρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεόκαστρον

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Βούλτσιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκοχώριον

16/05/1928

Ο οικισμός Λυκοχώριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Νεοκάστρου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Νέου Γυναικοκάστρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 34Α - 13/02/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέον Γυναικόκαστρον από την κοινότητα Μεσιανού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Μαυρονερίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Νέου Γυναικοκάστρου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Νέου Ρυσίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 29Α - 13/02/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέον Ρύσιον από την κοινότητα Τριλόφου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Φαρμακαίϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Ρυσίου

Αναγνώριση του οικισμού Μίκρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Ρυσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαρμακαίϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Μίκρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Νέον Ρύσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεοχώριον

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Νεοχωρίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Νεοχωρούδας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεοχωρούδα

Ο οικισμός Δουδουλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρούδας

Ο οικισμός Δαούτ Μπαλή προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρούδας

Ο οικισμός Χαρμάν-Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρούδας

Ο οικισμός Αραπλή προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρούδας

Ο οικισμός Τρία Χάνια προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρούδας

ΦΕΚ 69Α - 20/03/1920

Ο οικισμός Χαρμάν-Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Αραπλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραπλή

Ο οικισμός Δαούτ Μπαλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαούτ Μπαλή

Ο οικισμός Δουδουλάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αραπλή

16/05/1928

Ο οικισμός Τρία Χάνια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχωρούδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιθέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέων Επιβατών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 195Α - 16/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέοι Επιβάται από την κοινότητα Περαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπαξέ Τσιφλίκ ή Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Περαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Μπαξέ Τσιφλίκ ή Αγία Τριάς της κοινότητας διορθώνεται σε Αγία Τριάς

ΦΕΚ 222Α - 07/09/1948

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Τριάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέοι Επιβάται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θερμαϊκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέων Μαλγάρων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νέα Μάλγαρα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Μάλγαρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νησίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νησίον

Ο οικισμός Ρέσιανη προσαρτάται στην κοινότητα Νησίου

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων προσαρτάται στην κοινότητα Νησίου

Ο οικισμός Καταφύγι προσαρτάται στην κοινότητα Νησίου

18/12/1920

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ρέσιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρυσάκι

16/05/1928

Ο οικισμός Καταφύγι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Νησίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Νιγρίτης (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Νιγρίτης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Νιγρίτης (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Νικήτα (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νικήτας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Βόζικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτα

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Νικήτα (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Νικοκλείας (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Νικοκλείας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Νικοκλείας (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Νικομηδινού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 289Α - 19/08/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νικομηδινόν από την κοινότητα Λαγκαδικίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στίβος αποσπάται από την κοινότητα Λαγκαδικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 242Α - 06/10/1949

Ο οικισμός Στίβος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στίβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικομηδινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νυμφοπέτρας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νυμφόπετρα από την κοινότητα Προφήτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 04/08/1953

Ο οικισμός Βαϊοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Προφήτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νυμφόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Βαϊοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξεχασμένης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ξεχασμένη

Ο οικισμός Ραψομανίκιον προσαρτάται στην κοινότητα Ξεχασμένης

Ο οικισμός Ποζαρίτες προσαρτάται στην κοινότητα Ξεχασμένης

Ο οικισμός Κουλούρα προσαρτάται στην κοινότητα Ξεχασμένης

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Ποζαρίτες της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεφαλοχώρι

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Ξεχασμένης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Ξηροχωρίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 142Α - 12/07/1947

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Ξηροχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 142Α - 12/07/1947

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Ξηροχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξηροχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Μπαλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξηροχωρίου

05/04/1981

Ο οικισμός Νέον Ξηροχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ξηροχώριον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Αθανασίου

Ο οικισμός Ξηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Αθανασίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξυλότρου (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ξυλότρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Ξυλότρου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Ογρέκ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ογρέκ

Ο οικισμός Κιζιλή προσαρτάται στην κοινότητα Ογρέκ

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ογρέκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστερώνα

Ο οικισμός Κιζιλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Παρθένιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιστερώνα

Κ. Περιστερώνα (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ογρέκ

ΦΕΚ 230Α - 31/07/1946

Ο οικισμός Παρθένιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαγκλιβερίου

Κ. Περιστερώνας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 5Α - 16/01/1975

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από την κοινότητα Πλατείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπιτάκια αποσπάται από την κοινότητα Πλατείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπιτάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ορμυλίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ορμύλια

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ζωγράφου (Μετόχιον Ζωγράφου) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορμυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Βατοπεδίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορμυλίας

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Ορμυλίας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Ορυζάρτσης (Πέλλης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ορυζάρτσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Βαλκάτς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γοργόπ

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Ορύζαρτση της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρύζια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ρυζίων

Κ. Ρυζίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ορυζάρτσης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δάμποβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαλτοτόπιον

ΦΕΚ 173Α - 25/08/1928

Ο οικισμός Καμπόχωρο αποσπάται από την κοινότητα Γοργώπης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 214Α - 17/07/1931

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τούμπας

Ο οικισμός Καμπόχωρο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τούμπας

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ρυζίων (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Οτμανλή Μαχαλάδων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τζαμί Μαχαλέ

Ο οικισμός Καράτζαλη προσαρτάται στην κοινότητα Οτμανλή Μαχαλάδων

Ο οικισμός Καρά Κότσανη προσαρτάται στην κοινότητα Οτμανλή Μαχαλάδων

Ο οικισμός Κράν προσαρτάται στην κοινότητα Οτμανλή Μαχαλάδων

18/12/1920

Ο οικισμός Καρά Κότσανη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1925

Ο οικισμός Τζαμί Μαχαλέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιουβέσνης

Ο οικισμός Καράτζαλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιουβέσνης

Ο οικισμός Κράν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιουβέσνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παζαρούδας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παζαρούδα

Ο οικισμός Στρόλογγος προσαρτάται στην κοινότητα Παζαρούδας

Ο οικισμός Κοκκαλού προσαρτάται στην κοινότητα Παζαρούδας

Ο οικισμός Μόδι προσαρτάται στην κοινότητα Παζαρούδας

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Παζαρούδας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Απολλωνίας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής και υπάγεται στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Απολλωνίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Αρναίας του νομού Χαλκιδικής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Απολλωνία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαδύτου

Ο οικισμός Κοκκαλού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαδύτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοκάστρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 304Α - 27/07/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιόκαστρον από την κοινότητα Ωραιοκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 154Α - 30/05/1951

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ωραιοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 111Α - 04/05/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιόκαστρον από την κοινότητα Ωραιοκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 208Α - 05/08/1955

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ωραιοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοπύργου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Παλαιοπύργου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

Κ. Παλαιοπύργου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Παλαιού Ελευθεροχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 78Α - 10/03/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιόν Ελευθεροχώριον από την κοινότητα Μεθώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Παλαιού Ελευθεροχωρίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Παλαιοχώρας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιοχώρα

Ο οικισμός Τσοπλίκη προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχώρας

Ο οικισμός Κρήμνη προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχώρας

Ο οικισμός Σεποτνίκια προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχώρας

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Παλαιοχώρας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης


Κ. Παλαιοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιοχώριον

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Παλαιοχωρίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Παλατιτσίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλατίτσια

Ο οικισμός Συκιά προσαρτάται στην κοινότητα Παλατιτσίων

Ο οικισμός Μπάρμπες προσαρτάται στην κοινότητα Παλατιτσίων

Ο οικισμός Κούτλες προσαρτάται στην κοινότητα Παλατιτσίων

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Μπάρμπες-Κούτλες της κοινότητας μετονομάζεται σε Βεργίνα

Ο οικισμός Μπάρμπες της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βεργίνα της κοινότητας

Ο οικισμός Κούτλες της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βεργίνα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Μπάρμπες-Κούτλες και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλατιτσίων

ΦΕΚ 128Α - 13/04/1934

Ο οικισμός Βεργίνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βεργίνας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συκιά της κοινότητας διορθώνεται σε Συκέα

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Παλατιτσίων (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Παληότρου (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Παληότρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Παληότρου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Πάλιανης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 62Α - 14/03/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πάλιανη από την κοινότητα Μεθώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Πάλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Σφενδάμιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σφενδαμίου

Κ. Σφενδαμίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πάλιανης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αλώνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σφενδαμίου

ΦΕΚ 24Α - 31/01/1931

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλωνίων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Σφενδαμίου (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Παλιουρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλιούρι

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Αγίου Γρηγορίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλιουρίου

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Παλιουρίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Πανοράματος (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 80Α - 14/03/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πανόραμα από την κοινότητα Πυλαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πλατανάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πανοράματος

Αναγνώριση του οικισμού Ανάληψις και προσάρτησή του στην κοινότητα Πανοράματος

Αναγνώριση του οικισμού Αμπελών και προσάρτησή του στην κοινότητα Πανοράματος

Αναγνώριση του οικισμού Κοίμησις Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πανοράματος

14/03/1971

Ο οικισμός Ανάληψις της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πανόραμα της κοινότητας

Ο οικισμός Αμπελών της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πανόραμα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλατανάκια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πανόραμα της κοινότητας

05/04/1981

Ο οικισμός Κοίμησις Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πανόραμα της κοινότητας

ΦΕΚ 52Α - 07/04/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Πανοράματος

Δ. Πανοράματος (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 52Α - 07/04/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Πανοράματος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Ο δήμος καταργείται


Κ. Παπράτ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παπράτ

Ο οικισμός Ομέρ Δεδελέρ προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ

Ο οικισμός Τζαμή Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ

Ο οικισμός Χατζή Εσελέρ προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ

Ο οικισμός Χαμζαλή προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ

Ο οικισμός Κουζ Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ

Ο οικισμός Μπας Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ

Ο οικισμός Χότζα Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ

Ο οικισμός Τσιφλίκ Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μπαλογλαρή και προσάρτησή του στην κοινότητα Παπράτ

Ο οικισμός Χατζή Εσελέρ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ομέρ Δεδελέρ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Χαμζαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρτιά

Ο οικισμός Μπας Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεφαλοχώρι

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κουζ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ριζοβούνι

Ο οικισμός Παπράτ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποντοκερασιά

Ο οικισμός Χότζα Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παρόχθιον

Ο οικισμός Μπαλογλαρή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελισσώνας

Ο οικισμός Σαμπαντζαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκόχωμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ποντοκερασιάς

Κ. Ποντοκερασιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παπράτ

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τζαμή Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Τετράσπιτον

Ο οικισμός Τσιφλίκ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγκαδοχώρι

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ποντοκερασιάς (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Παρθενίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 2Α - 05/01/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παρθένιον από την κοινότητα Αδένδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παρθένιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παρθενώνος (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παρθενών

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Γρηγορίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρθενώνος

Αναγνώριση του οικισμού Μπαλαμπάν και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρθενώνος

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Κωνσταμονίτου και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρθενώνος

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Παρθενώνος (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Πατρικίου (Σερρών)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Πατρικίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Πατρικίου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης


Δ. Παύλου Μελά (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σταυρούπολις από το δήμο Σταυρουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από το δήμο Ευκαρπίας και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Περαίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Τσαΐρ Τσιφλίκ αποσπάται από την κοινότητα Ζουμπάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαξέ Τσιφλίκ ή Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Επανωμής και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Περαία (Νέα Καλλίπολις)

Ο οικισμός Νέοι Επιβάται προσαρτάται στην κοινότητα Περαίας

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Τσαΐρ Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λειβαδάκιον

ΦΕΚ 195Α - 16/09/1927

Ο οικισμός Νέοι Επιβάται αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέων Επιβατών

Ο οικισμός Μπαξέ Τσιφλίκ ή Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέων Επιβατών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λειβαδάκιον της κοινότητας διορθώνεται σε Λιβαδάκιον

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βάλτος και προσάρτησή του στην κοινότητα Περαίας

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Περαίας

14/03/1971

Ο οικισμός Παραλία της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Περαία της κοινότητας

05/04/1981

Ο οικισμός Βάλτος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Περαία της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περαία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Θερμαϊκού

Ο οικισμός Λιβαδάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θερμαϊκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περιστάσεως (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περίστασις από την κοινότητα Κατερίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βρωμερή αποσπάται από την κοινότητα Κατερίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρωμόσκαλα αποσπάται από την κοινότητα Κατερίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 202Α - 22/09/1927

Ο οικισμός Βρωμερή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρωμερής

ΦΕΚ 244Α - 17/07/1930

Ο οικισμός Βρωμόσκαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωμερής

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Περιστάσεως (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Περιστεράς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Περιστερά

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στην κοινότητα Περιστεράς

18/12/1920

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Περιστερά και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιστεράς

07/04/1951

Ο οικισμός Κάτω Περιστερά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιστερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βασιλικών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πέτγας (Πέλλης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Πέτγας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Ράμνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ομαλό

Ο οικισμός Τσιγάροβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνυδρος

Ο οικισμός Ορμάνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασερό

Ο οικισμός Πέτγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεντάλοφον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πενταλόφου

Κ. Πενταλόφου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πέτγας

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Πενταλόφου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης


Κ. Πετρόβου (Πέλλης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Πετρόβου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης α