ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγγελιανών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγγελιανά

Ο οικισμός Σκλοπιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αγγελιανών

Ο οικισμός Χανοθιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αγγελιανών

Ο οικισμός Ξουζανά προσαρτάται στην κοινότητα Αγγελιανών

Ο οικισμός Μετόχια Κάμπου προσαρτάται στην κοινότητα Αγγελιανών

Ο οικισμός Δαλαμπέλος προσαρτάται στην κοινότητα Αγγελιανών

Ο οικισμός Πέραμα προσαρτάται στην κοινότητα Αγγελιανών

Ο οικισμός Λούτρα προσαρτάται στην κοινότητα Αγγελιανών

16/10/1940

Ο οικισμός Δαλαμπέλος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκλοπιανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Χάνιον Αλεξάνδρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγγελιανών

19/03/1961

Ο οικισμός Μετόχια Κάμπου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγγελιανά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγγελιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Χανοθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Χάνιον Αλεξάνδρου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Γαλήνης (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγία Γαλήνη

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ξηρόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Γαλήνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Αγία Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγίου Βασιλείου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σπήλιον από το δήμο Λάμπης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ακούμια αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σακτούρια αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κισσός αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμές αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρδακτος αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπινή αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σακτούρια αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακτούντα αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαλιανός αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρίμισκος αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίνες αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντροχώριον αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κισσού Κάμπος αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παξιμάδια ένα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Φωτεινή αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μυξόρρουμα αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Γαλήνη αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριόπετρα αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρατί αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλαμπες αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαριβιανά αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παξιμάδια δύο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρνέ αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορνέ αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυξόρρουμα αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο Λάμπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχοινάρια αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμούδι αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλία αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύριζος αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκουσελιανά αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινα Χωράφια αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκόγεια αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Ταβέρνα αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ροδάκινο αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύρθιος αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσογρίδα αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοξαρέ αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μονή Πρέβελη αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοίνιξ αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόλουτρα αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακιάς αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσιπάδες αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρθιανός Πλακιάς αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ροδάκινο αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλή Συκέα αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούδα αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυψώ αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαριού αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμνόνι αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίσω Μονή Πρέβελη αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασώματος αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρακας αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνεβος αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννιού αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλέ αποσπάται από το δήμο Φοίνικα και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 283Α - 27/12/2013

Η τοπική κοινότητα Λαμπινής του δήμου μετονομάζεται σε τοπική κοινότητα Λαμπηνής


Κ. Αγίου Ιωάννου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Ιωάννης

Ο οικισμός Καλή Συκιά προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

ΦΕΚ 283Α - 14/08/1930

Ο οικισμός Κόκκινο Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Κάνεβος προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλή Συκιά της κοινότητας διορθώνεται σε Καλή Συκέα

Ο οικισμός Κόκκινο Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάνεβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Καλή Συκέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Ιωάννης

Ο οικισμός Αγία Ρουμέλη προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Σαμαριά προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Αράδαινα προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ρεθύμνης και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Αγίου Ιωάννου (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Ρεθύμνης


Κ. Αγίου Ιωάννου Αμαρίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Ιωάννης Αμαρίου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αμαρίου

ΦΕΚ 135Β - 28/11/1929

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Ιωάννης Αμαρίου στον οικισμό Αγία Παρασκευή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Κ. Αγίας Παρασκευής (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 135Β - 28/11/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Αμαρίου

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Αμαρίου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Αμαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ιωάννου Αμαρίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Αμαρίου από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Αμαρίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουρητών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ιωάννου Μυλοποτάμου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Μυλοποτάμου από την κοινότητα Επισκοπής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Μυλοποτάμου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Κωνσταντίνου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Κωνσταντίνος

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Ζουρίδι προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Ζουρίδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζουριδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Μάμμαντος (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Μάμμας

Ο οικισμός Μούνδρος προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Μάμμαντος

Ο οικισμός Αβδανίτες προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Μάμμαντος

Ο οικισμός Καστρί προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Μάμμαντος

Ο οικισμός Αργουλιό προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Μάμμαντος

Ο οικισμός Αλιάκες προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Μάμμαντος

Ο οικισμός Δαμαβόλος προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Μάμμαντος

Ο οικισμός Αβδελάς προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Μάμμαντος

ΦΕΚ 147Α - 19/07/1927

Ο οικισμός Δαμαβόλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαμαβόλου

Ο οικισμός Αλιάκες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμαβόλου

Ο οικισμός Αβδανίτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμαβόλου

16/05/1928

Ο οικισμός Μούνδρος της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άγιος Μάμμας της κοινότητας διορθώνεται σε Άγιος Μάμας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγίου Μάμαντος

Κ. Αγίου Μάμαντος (Ρεθύμνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αγίου Μάμμαντος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Αβδελάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Αργουλιό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγκουσελιανών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγκουσελιανά

Ο οικισμός Νέος Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στην κοινότητα Αγκουσελιανών

Ο οικισμός Παλαιόλουτρα προσαρτάται στην κοινότητα Αγκουσελιανών

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Νέος Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Αγίου Βασιλείου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγκουσελιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Παλαιόλουτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγυιάς (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 191Α - 11/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγυιά από την κοινότητα Μελιδονίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αγυιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αγιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγιάς

Κ. Αγιάς (Ρεθύμνης)

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Αγιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγιάς

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αγυιάς

19/03/1961

Ο οικισμός Μετόχιον Αγιάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγιά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άδελε (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άδελε

Ο οικισμός Μαρουλάς προσαρτάται στην κοινότητα Άδελε

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή προσαρτάται στην κοινότητα Άδελε

Ο οικισμός Πλατανές προσαρτάται στην κοινότητα Άδελε

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Μαρουλάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαρουλά

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρουλά

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Ο οικισμός Τσεσμές προσαρτάται στην κοινότητα Άδελε

16/10/1940

Ο οικισμός Τσεσμές της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αδελιανός Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άδελε

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άδελε αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αρκαδίου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Αδελιανός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αειμόνου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αείμονος

Ο οικισμός Ασυρώτοι προσαρτάται στην κοινότητα Αειμόνου

Ο οικισμός Χώνος προσαρτάται στην κοινότητα Αειμόνου

Ο οικισμός Μονή Χαλέπας προσαρτάται στην κοινότητα Αειμόνου

ΦΕΚ 44Α - 10/02/1930

Ο οικισμός Ασυρώτοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασυρώτων

Ο οικισμός Μονή Χαλέπας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασυρώτων

ΦΕΚ 283Α - 14/08/1930

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χώνου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αείμονος της κοινότητας διορθώνεται σε Αΐμονας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αΐμονα

Κ. Αΐμονα (Ρεθύμνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αειμόνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αΐμονας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ακουμίων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ακούμια

Ο οικισμός Πλατανές προσαρτάται στην κοινότητα Ακουμίων

Ο οικισμός Βρύσες προσαρτάται στην κοινότητα Ακουμίων

ΦΕΚ 283Α - 14/08/1930

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δουμαεργιού

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Τριόπετρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ακουμίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Ακούμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Τριόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλόϊδων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αλόιδες

Ο οικισμός Θεοδώρα προσαρτάται στην κοινότητα Αλόϊδων

Ο οικισμός Μακρυγιάννι προσαρτάται στην κοινότητα Αλόϊδων

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Μακρυγιάννι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κλεψιμίων

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Ο οικισμός Θεοδώρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θεοδώρας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Χάνι Αλοΐδων και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλόϊδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χάνι Αλοΐδων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Αλόιδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλφάς (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αλφάς

Ο οικισμός Καλλέργος προσαρτάται στην κοινότητα Αλφάς

Ο οικισμός Σταυρωμένος προσαρτάται στην κοινότητα Αλφάς

Ο οικισμός Ρουσουναύλι προσαρτάται στην κοινότητα Αλφάς

Ο οικισμός Σκορδύλος προσαρτάται στην κοινότητα Αλφάς

Ο οικισμός Βεργιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αλφάς

ΦΕΚ 84Α - 03/04/1933

Ο οικισμός Βεργιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

16/10/1940

Ο οικισμός Ρουσουναύλι της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Καλλέργος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλφά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Σκορδύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αμαρίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Φωτεινή από το δήμο Σιβρίτου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πατσός αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακάρι αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οψηγιάς αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορδάκι αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσονήσια αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μέρος αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλησίδιον αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάριον αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελένες αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ασωμάτων αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγερος αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσαι Αμαρίου αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδάκι αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυγιές αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βωλεώνες αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βισταγή αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θρόνος αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέρωνας αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Σιβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρφουράς αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρδακτος αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίθαυρις αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπιώτες αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάτα αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοχριά αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθιακό αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνδρες αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποδούλου αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιζάριον αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρούτες αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Αμαρίου αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζικας αποσπάται από το δήμο Κουρητών και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Αμνάτου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αμνάτος

Ο οικισμός Πίκρι προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Κυριάννα προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Χάρκια προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Καψαλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Καβούσι προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Κόκκινο Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Μονή Αρκαδίου προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

ΦΕΚ 19Β - 16/03/1927

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αμνάτος στον οικισμό Κυριάννα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυριάννας

Κ. Κυριάννας (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 19Β - 16/03/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αμνάτου

ΦΕΚ 213Α - 06/10/1927

Ο οικισμός Αμνάτος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμνάτου

Ο οικισμός Πίκρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Καψαλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Κόκκινο Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Μονή Αρκαδίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Χάρκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαρκίων

Ο οικισμός Καβούσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαρκίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυριάννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμνάτου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 213Α - 06/10/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμνάτος από την κοινότητα Κυριάννας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πίκρι αποσπάται από την κοινότητα Κυριάννας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καψαλιανά αποσπάται από την κοινότητα Κυριάννας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κόκκινο Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Κυριάννας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αρκαδίου αποσπάται από την κοινότητα Κυριάννας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Τσεσμές και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμνάτου

16/10/1940

Ο οικισμός Κόκκινο Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσεσμές της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμνάτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Καψαλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Μονή Αρκαδίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Πίκρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αναχουρδομετόχων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 144Α - 07/05/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αναχουρδομέτοχα από την κοινότητα Πρινέ και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Ο οικισμός Αναχουρδομέτοχα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελεύθερνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελευθέρνης

Κ. Ελευθέρνης (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αναχουρδομετόχων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελεύθερνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Βαρσαμονέρου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Βαρσαμόνερον

Ο οικισμός Κάτω Μαλάκι προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βαρσαμονέρου

Ο οικισμός Επάνω Μαλάκι προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βαρσαμονέρου

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βαρσαμονέρου

Ο οικισμός Μονοπάρι προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βαρσαμονέρου

ΦΕΚ 69Α - 25/02/1926

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γωνιάς

ΦΕΚ 35Α - 14/02/1931

Ο οικισμός Κάτω Μαλάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλακίων

Ο οικισμός Επάνω Μαλάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαλακίων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άνω Βαρσαμόνερον της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Βαλσαμόνερον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άνω Βαλσαμονέρου

Κ. Άνω Βαλσαμονέρου (Ρεθύμνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άνω Βαρσαμονέρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Βαλσαμόνερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Ο οικισμός Μονοπάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Μέρους (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Μέρος

Ο οικισμός Δρυγιές προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Μέρους

Ο οικισμός Χορδάκι προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Μέρους

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Μέρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Ο οικισμός Χορδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Ο οικισμός Δρυγιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανωγείων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ανώγεια

Ο οικισμός Σείσαρχα προσαρτάται στην κοινότητα Ανωγείων

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ανωγείων

Δ. Ανωγείων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ανωγείων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αξός αποσπάται από την κοινότητα Αξού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειβάδα αποσπάται από την κοινότητα Αξού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωνιανά αποσπάται από την κοινότητα Ζωνιανών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 91Α - 02/05/2001

Το Τοπικό Διαμέρισμα Αξού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Το Τοπικό Διαμέρισμα Ζωνιανών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα


Κ. Ανωπόλεως (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ανώπολις

Ο οικισμός Λιβανιανά προσαρτάται στην κοινότητα Ανωπόλεως

Ο οικισμός Λιμήν Λουτρού προσαρτάται στην κοινότητα Ανωπόλεως

Ο οικισμός Λουτρό προσαρτάται στην κοινότητα Ανωπόλεως

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ρεθύμνης και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Ανωπόλεως (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Ρεθύμνης


Κ. Αξού (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αξός από την κοινότητα Ζωνιανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λειβάδα αποσπάται από την κοινότητα Ζωνιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαρκαδιανά ή Χοχλίδι αποσπάται από την κοινότητα Ζωνιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βενί αποσπάται από την κοινότητα Γαράζου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κατεργιανά αποσπάται από την κοινότητα Γαράζου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Βενί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βενίου

Ο οικισμός Κατεργιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βενίου

16/10/1940

Ο οικισμός Χαρκαδιανά ή Χοχλίδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αξός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανωγείων

Ο οικισμός Λειβάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανωγείων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Απλαδιανών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 277Α - 22/06/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Απλαδιανά από την κοινότητα Δοξαρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος Απλαδιανών και προσάρτησή του στην κοινότητα Απλαδιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Απλαδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Κάμπος Απλαδιανών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αποδούλου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αποδούλου

Ο οικισμός Βαθιακό προσαρτάται στην κοινότητα Αποδούλου

Ο οικισμός Σάτα προσαρτάται στην κοινότητα Αποδούλου

Ο οικισμός Ρίζικας προσαρτάται στην κοινότητα Αποδούλου

ΦΕΚ 378Α - 28/10/1926

Ο οικισμός Βαθιακό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νιθαύρεως

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μάνδρες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αποδούλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αποδούλου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουρητών

Ο οικισμός Σάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουρητών

Ο οικισμός Μάνδρες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουρητών

Ο οικισμός Ρίζικας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουρητών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αποσετίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αποσέτι από την κοινότητα Βυζαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 125Α - 07/05/1931

Ο οικισμός Αποσέτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετροχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετροχωρίου

Κ. Πετροχωρίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 125Α - 07/05/1931

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αποσετίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουρητών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αποστόλων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 213Α - 06/10/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Απόστολοι από την κοινότητα Θρόνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από την κοινότητα Θρόνου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Φωτεινή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αποστόλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Φωτεινή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σιβρίτου

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αργυρουπόλεως (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αργυρούπολις

Ο οικισμός Νησί προσαρτάται στην κοινότητα Αργυρουπόλεως

Ο οικισμός Κάτω Πόρος προσαρτάται στην κοινότητα Αργυρουπόλεως

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Νησί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μούντρου

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Ο οικισμός Κάτω Πόρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Πόρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργυρούπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαππαίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρδάκτου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άρδακτος

Ο οικισμός Δουμαεργιό προσαρτάται στην κοινότητα Αρδάκτου

Ο οικισμός Ακτούντα προσαρτάται στην κοινότητα Αρδάκτου

Ο οικισμός Βάτος προσαρτάται στην κοινότητα Αρδάκτου

Ο οικισμός Κισσός προσαρτάται στην κοινότητα Αρδάκτου

ΦΕΚ 283Α - 14/08/1930

Ο οικισμός Δουμαεργιό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουμαεργιού

ΦΕΚ 46Α - 16/02/1935

Ο οικισμός Κισσός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κισσού

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρδάκτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακτούντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Άρδακτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αρκαδίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άδελε από την κοινότητα Άδελε και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Άδελε και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδελιανός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Άδελε και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμνάτος αποσπάται από την κοινότητα Αμνάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψαλιανά αποσπάται από την κοινότητα Αμνάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αρκαδίου αποσπάται από την κοινότητα Αμνάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίκρι αποσπάται από την κοινότητα Αμνάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Ελεύθερνα αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Ελεύθερνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεύθερνα αποσπάται από την κοινότητα Ελευθέρνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρφοι αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βιρανεπισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιρανεπισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριάννα αποσπάται από την κοινότητα Κυριάννας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτρα αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακάκι αποσπάται από την κοινότητα Παγκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Παγκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγιανός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλέτα αποσπάται από την κοινότητα Πρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρίνος αποσπάται από την κοινότητα Πρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουλούφια αποσπάται από την κοινότητα Σκουλουφίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούπες αποσπάται από την κοινότητα Σκουλουφίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα Χαμαλευρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα Χαμαλευρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμαλεύρι αποσπάται από την κοινότητα Χαμαλευρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάρκια αποσπάται από την κοινότητα Χαρκίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβούσι αποσπάται από την κοινότητα Χαρκίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καβούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πρίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ελεύθερνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αμνάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Χαμαλεύρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Άνω Βιρανεπισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Καψαλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μονή Αρκαδίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Χάρκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Λούτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Κυριάννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Σκαλέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Βιρανεπισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αδελιανός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αρχαία Ελεύθερνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Σφακάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Άδελε αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πίκρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Έρφοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Σκουλούφια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ρούπες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Παγκαλοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μαγνησία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πηγιανός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αρκουδαίνης (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρκούδαινα

Ο οικισμός Κούφη προσαρτάται στην κοινότητα Αρκουδαίνης

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Ο οικισμός Αρκούδαινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχοντική

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρχοντικής

Κ. Αρχοντικής (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρκουδαίνης

ΦΕΚ 162Α - 15/05/1930

Ο οικισμός Κούφη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούφης

ΦΕΚ 188Α - 21/08/1989

Ο οικισμός Αρχοντική αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επισκοπής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρμένων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρμένοι

Ο οικισμός Σωματάς προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Αρμένων προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

Ο οικισμός Φωτεινός προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

Ο οικισμός Κάστελλος προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

Ο οικισμός Κούμοι προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

ΦΕΚ 240Α - 15/11/1928

Ο οικισμός Κούμοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούμων

Ο οικισμός Φωτεινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κούμων

ΦΕΚ 256Α - 05/12/1928

Ο οικισμός Κάστελλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστέλλου

Ο οικισμός Σωματάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστέλλου

ΦΕΚ 369Α - 14/10/1932

Ο οικισμός Φωτεινός αποσπάται από την κοινότητα Κούμων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 305Α - 12/09/1934

Ο οικισμός Σωματάς αποσπάται από την κοινότητα Καστέλλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρμένοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Αρμένων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Σωματάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Φωτεινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρολιθίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρολίθιον

Ο οικισμός Ρουμπάδος προσαρτάται στην κοινότητα Αρολιθίου

Ο οικισμός Μαρουλού προσαρτάται στην κοινότητα Αρολιθίου

Ο οικισμός Μυριοκέφαλα προσαρτάται στην κοινότητα Αρολιθίου

Ο οικισμός Βελονάδο προσαρτάται στην κοινότητα Αρολιθίου

Ο οικισμός Αλώνες προσαρτάται στην κοινότητα Αρολιθίου

Ο οικισμός Βιλανδρέδος προσαρτάται στην κοινότητα Αρολιθίου

Ο οικισμός Όνυχας προσαρτάται στην κοινότητα Αρολιθίου

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Βελονάδο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μούντρου

16/05/1928

Ο οικισμός Όνυχας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Ο οικισμός Μυριοκέφαλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυριοκεφάλων

Ο οικισμός Μαρουλού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μυριοκεφάλων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αλώνες της κοινότητας διορθώνεται σε Αλώναι

ΦΕΚ 118Α - 18/06/1959

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αρολίθιον στον οικισμό Βιλανδρέδον

ΦΕΚ 157Α - 04/09/1972

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βιλανδρέδου

Κ. Βιλανδρέδου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 157Α - 04/09/1972

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρολιθίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρουμπάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαππαίων

Ο οικισμός Αλώναι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαππαίων

Ο οικισμός Βιλανδρέδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαππαίων

Ο οικισμός Αρολίθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαππαίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασή Γωνιάς (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αποκορώνου του νομού Χανίων και υπάγεται στην επαρχία Ρεθύμνου του νομού Ρεθύμνης

Κ. Ασή Γωνιάς (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ρεθύμνου του νομού Ρεθύμνης από την επαρχία Αποκορώνου του νομού Χανίων

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ρεθύμνου του νομού Ρεθύμνης και υπάγεται στην επαρχία Αποκορώνου του νομού Χανίων

Κ. Ασή Γωνιάς (Χανίων)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Αποκορώνου του νομού Χανίων από την επαρχία Ρεθύμνου του νομού Ρεθύμνης


Κ. Ασκύφου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άσκυφος

Ο οικισμός Βρασκάς προσαρτάται στην κοινότητα Ασκύφου

Ο οικισμός Ίμβρος προσαρτάται στην κοινότητα Ασκύφου

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Ίμβρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασφένδου

Ο οικισμός Βρασκάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασφένδου

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ρεθύμνης και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Ασκύφου (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Ρεθύμνης


Κ. Ασυρώτων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 44Α - 10/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασυρώτοι από την κοινότητα Αειμόνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγρίδια αποσπάται από την κοινότητα Κλεψιμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαχιανά αποσπάται από την κοινότητα Κλεψιμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κωστέφανος αποσπάται από την κοινότητα Κλεψιμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Χαλέπας αποσπάται από την κοινότητα Αειμόνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 56Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Ασυρώτοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυονέριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυονερίου

Κ. Κρυονερίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 56Α - 05/03/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ασυρώτων

14/03/1971

Ο οικισμός Κωστέφανος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Χαλέπας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Αγρίδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Τσαχιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασφένδου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άσφενδος

Ο οικισμός Νομικιανά προσαρτάται στην κοινότητα Ασφένδου

Ο οικισμός Βουβάς προσαρτάται στην κοινότητα Ασφένδου

Ο οικισμός Καλοκάσια προσαρτάται στην κοινότητα Ασφένδου

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Ίμβρος αποσπάται από την κοινότητα Ασκύφου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρασκάς αποσπάται από την κοινότητα Ασκύφου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ρεθύμνης και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Ασφένδου (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Ρεθύμνης


Κ. Ασωμάτου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασώματος από την κοινότητα Λευκογείων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γιαννιού αποσπάται από την κοινότητα Λευκογείων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 180Α - 05/09/1928

Ο οικισμός Γιαννιού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λευκογείων

ΦΕΚ 156Α - 19/06/1942

Ο οικισμός Μονή Πρέβελη αποσπάται από την κοινότητα Λευκογείων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Πρέβελη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Πίσω Μονή Πρέβελη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασωμάτου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μονή Πρέβελη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασωμάτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πίσω Μονή Πρέβελη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Κάτω Μονή Πρέβελη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Ασώματος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ατσιποπούλου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ατσιπόπουλον

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βιολί Χαράκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ατσιποπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Πανόραμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ατσιποπούλου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ατσιποπούλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βιολί Χαράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Ο οικισμός Αγνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Ο οικισμός Ατσιπόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχλαδέ (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αχλαδές

Ο οικισμός Συριπιδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

Ο οικισμός Μετόχι Παπά προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

Ο οικισμός Μπαλή προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

Ο οικισμός Λαμαργιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

Ο οικισμός Βλυχάδα προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

Ο οικισμός Μονή Μπαλή προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

Ο οικισμός Εξάντης προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

Ο οικισμός Μετόχι Καγιά προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

Ο οικισμός Σκεπαστή προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Εξάντης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελιδονίου

Ο οικισμός Μπαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελιδονίου

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελιδονίου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Μπαλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 44Α - 10/02/1930

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκεπαστής

16/10/1940

Ο οικισμός Μετόχι Καγιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Παπά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λαμαργιανά της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λαμεριανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχλαδέ

14/03/1971

Ο οικισμός Λαμεριανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σολοχιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχλαδέ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχλαδές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Συριπιδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Σολοχιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βενίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βενί από την κοινότητα Αξού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατεργιανά αποσπάται από την κοινότητα Αξού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βενί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Κατεργιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βιρανεπισκοπής (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 38Α - 23/03/1967

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βιρανεπισκοπή από την κοινότητα Έρφων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Βιρανεπισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βισταγής (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βισταγή

Ο οικισμός Μονή Ασωμάτων προσαρτάται στην κοινότητα Βισταγής

Ο οικισμός Πλατάνια προσαρτάται στην κοινότητα Βισταγής

ΦΕΚ 289Α - 06/10/1925

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατανίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βισταγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Ο οικισμός Μονή Ασωμάτων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βολιωνών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βολιώνες από την κοινότητα Παντανάσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βολιώνες της κοινότητας διορθώνεται σε Βωλεώνες

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βωλεώνων

Κ. Βωλεώνων (Ρεθύμνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βολιωνών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βωλεώνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρυσών Αμαρίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 394Α - 09/12/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρύσες Αμαρίου από την κοινότητα Γερακαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γουργούθοι αποσπάται από την κοινότητα Γερακαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σμιλές αποσπάται από την κοινότητα Γερακαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρδάκι αποσπάται από την κοινότητα Γερακαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 254Α - 08/08/1932

Ο οικισμός Γουργούθοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γερακαρίου

19/03/1961

Ο οικισμός Σμιλές της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βρύσαι Αμαρίου της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρύσαι Αμαρίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Ο οικισμός Καρδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βυζαρίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βυζάρι από την κοινότητα Φουρφουρά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λαμπιώτες αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αποσέτι αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Ο οικισμός Αποσέτι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αποσετίου

ΦΕΚ 305Α - 12/09/1934

Ο οικισμός Λαμπιώτες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαμπιωτών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βυζάρι της κοινότητας διορθώνεται σε Βιζάριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βιζαρίου

Κ. Βιζαρίου (Ρεθύμνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βυζαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βιζάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουρητών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαράζου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γαράζον

Ο οικισμός Νησί προσαρτάται στην κοινότητα Γαράζου

Ο οικισμός Φαράτσι προσαρτάται στην κοινότητα Γαράζου

Ο οικισμός Ομάλα προσαρτάται στην κοινότητα Γαράζου

Ο οικισμός Ανεμόμυλος προσαρτάται στην κοινότητα Γαράζου

Ο οικισμός Μουρτζανά προσαρτάται στην κοινότητα Γαράζου

Ο οικισμός Βενί προσαρτάται στην κοινότητα Γαράζου

Ο οικισμός Κατεργιανά προσαρτάται στην κοινότητα Γαράζου

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Βενί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αξού

Ο οικισμός Κατεργιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αξού

16/05/1928

Ο οικισμός Νησί της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Ανεμόμυλος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαράζον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κουλούκωνα

Ο οικισμός Φαράτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Ομάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Μουρτζανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαύδου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γαύδος

Ο οικισμός Άμπελος προσαρτάται στην κοινότητα Γαύδου

Ο οικισμός Καστρί προσαρτάται στην κοινότητα Γαύδου

Ο οικισμός Βατσιανά προσαρτάται στην κοινότητα Γαύδου

Ο οικισμός Γαυδοπούλα (νησίς) προσαρτάται στην κοινότητα Γαύδου

Ο οικισμός Ξενάκι προσαρτάται στην κοινότητα Γαύδου

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ρεθύμνης και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Γαύδου (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Ρεθύμνης


Κ. Γερακαρίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γερακάρι

Ο οικισμός Καρδάκι προσαρτάται στην κοινότητα Γερακαρίου

Ο οικισμός Βρύσες Αμαρίου προσαρτάται στην κοινότητα Γερακαρίου

Ο οικισμός Ελένες προσαρτάται στην κοινότητα Γερακαρίου

Ο οικισμός Μεσονήσια προσαρτάται στην κοινότητα Γερακαρίου

Ο οικισμός Γουργούθοι προσαρτάται στην κοινότητα Γερακαρίου

Ο οικισμός Σμιλές προσαρτάται στην κοινότητα Γερακαρίου

ΦΕΚ 394Α - 09/12/1925

Ο οικισμός Βρύσες Αμαρίου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρυσών Αμαρίου

Ο οικισμός Γουργούθοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών Αμαρίου

Ο οικισμός Σμιλές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών Αμαρίου

Ο οικισμός Καρδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών Αμαρίου

ΦΕΚ 254Α - 08/08/1932

Ο οικισμός Γουργούθοι αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών Αμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 353Α - 12/08/1935

Ο οικισμός Ελένες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελενών

Ο οικισμός Μεσονήσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελενών

14/03/1971

Ο οικισμός Γουργούθοι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γερακάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γερανίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 169Α - 21/05/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γεράνι από την κοινότητα Πρινέ και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πετρές και προσάρτησή του στην κοινότητα Γερανίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Ο οικισμός Γεράνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γεροποτάμου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πέραμα από την κοινότητα Περάματος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγγελιανά αποσπάται από την κοινότητα Αγγελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανοθιανά αποσπάται από την κοινότητα Αγγελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνιον Αλεξάνδρου αποσπάται από την κοινότητα Αγγελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάμαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάμαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδελάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάμαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργουλιό αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάμαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλφά αποσπάται από την κοινότητα Αλφάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκορδύλος αποσπάται από την κοινότητα Αλφάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδές αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συριπιδιανά αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σολοχιανά αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάς αποσπάται από την κοινότητα Καλανδαρές και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλανδαρέ αποσπάται από την κοινότητα Καλανδαρές και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλευριανά αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαννακιανά αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργαρίται αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεργιανά αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιγουνιανά αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνηγιανά αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από την κοινότητα Μελιδονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξάντης αποσπάται από την κοινότητα Μελιδονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλίον αποσπάται από την κοινότητα Μελιδονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από την κοινότητα Μελιδονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσουργάκι αποσπάται από την κοινότητα Μελισσουργακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορθές αποσπάται από την κοινότητα Ορθέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνορμον αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύρις αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πασαλίται αποσπάται από την κοινότητα Πασαλιτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμελή αποσπάται από την κοινότητα Ρουμελής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρίδα αποσπάται από την κοινότητα Σισών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίσαι αποσπάται από την κοινότητα Σισών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από την κοινότητα Σκεπαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουμέρι αποσπάται από την κοινότητα Χουμερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτά αποσπάται από την κοινότητα Χουμερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρασσούνα αποσπάται από την κοινότητα Χουμερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρίπα αποσπάται από την κοινότητα Χουμερίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Καλλέργος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αλφάς

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Γαρίπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κυνηγιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Βεργιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Πασαλίται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αχλαδές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αγγελιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μαργαρίται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Πάνορμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Σίσαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μπαλίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Χάνιον Αλεξάνδρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μελισσουργάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Ρουμελή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κεραμωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αλμυρίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Χανοθιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Χουμέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Καλαμάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Πιγουνιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κρασσούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Εξάντης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Τζαννακιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αβδελάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Συριπιδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Ορθές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Καλλέργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Πλευριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αργουλιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Σολοχιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αλφά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Λαύρις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Σκορδύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Καλανδαρέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γουλεδιανών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γουλεδιανά από την κοινότητα Καρές και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Όρος αποσπάται από την κοινότητα Καρές και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γενή αποσπάται από την κοινότητα Καρές και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 208Α - 20/05/1935

Ο οικισμός Όρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Όρους

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γουλεδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Γενή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γωνιάς (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γωνιά

Ο οικισμός Φραντζεσκιανά Μετόχια προσαρτάται στην κοινότητα Γωνιάς

Ο οικισμός Κάτω Βαρσαμόνερον προσαρτάται στην κοινότητα Γωνιάς

ΦΕΚ 69Α - 25/02/1926

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βαρσαμονέρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Φραντζεσκιανά Μετόχια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φρατζεσκιανών Μετοχίων

Ο οικισμός Κάτω Βαρσαμόνερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φρατζεσκιανών Μετοχίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γωνιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νικηφόρου Φωκά

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαμαβόλου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 147Α - 19/07/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαμαβόλος από την κοινότητα Αγίου Μάμμαντος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλιάκες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάμμαντος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αβδανίτες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάμμαντος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 213Α - 15/10/1928

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής Μυλοποτάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 328Α - 27/09/1930

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

16/10/1940

Ο οικισμός Αλιάκες της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Σύλλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαμαβόλου

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Σύλλας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δαμαβόλος της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Αλιάκες και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαμαβόλου

14/03/1971

Ο οικισμός Αλιάκες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αβδανίτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Δαμαβόλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δουμαεργιού (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 283Α - 14/08/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δουμαεργιό από την κοινότητα Αρδάκτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από την κοινότητα Ακουμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Ο οικισμός Δουμαεργιό της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεδροχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεδροχωρίου

Κ. Κεδροχωρίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δουμαεργιού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κεδροχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Κεντροχώριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κεντροχωρίου

Κ. Κεντροχωρίου (Ρεθύμνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κεδροχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεντροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρυμίσκου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δρύμισκος από την κοινότητα Κεραμέ και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δρύμισκος της κοινότητας διορθώνεται σε Δρίμισκος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δριμίσκου

Κ. Δριμίσκου (Ρεθύμνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δρυμίσκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρίμισκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελενών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 353Α - 12/08/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελένες από την κοινότητα Γερακαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσονήσια αποσπάται από την κοινότητα Γερακαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελένες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Ο οικισμός Μεσονήσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επισκοπής (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Επισκοπή

Ο οικισμός Καρωτή προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

ΦΕΚ 107Α - 29/04/1953

Ο οικισμός Καρωτή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρωτής

ΦΕΚ 188Α - 21/08/1989

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Επισκοπής

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Επισκοπής (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 188Α - 21/08/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Επισκοπή από την κοινότητα Επισκοπής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρχοντική αποσπάται από την κοινότητα Αρχοντικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρωτή αποσπάται από την κοινότητα Καρωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούφη αποσπάται από την κοινότητα Κούφης και προσαρτάται στο δήμο

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος και προσάρτησή του στο δήμο Επισκοπής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Λαππαίων

Ο οικισμός Αρχοντική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαππαίων

Ο οικισμός Κούφη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαππαίων

Ο οικισμός Καρωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαππαίων

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαππαίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Επισκοπής Μυλοποτάμου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Επισκοπή

Ο οικισμός Δαφνέδες προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κεφάλι προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Μυλοποτάμου προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μούσαι προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής Μυλοποτάμου

ΦΕΚ 213Α - 15/10/1928

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμαβόλου

Κ. Επισκοπής (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 328Α - 27/09/1930

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από την κοινότητα Δαμαβόλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Μυλοποτάμου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Μυλοποτάμου

14/03/1971

Ο οικισμός Μούσαι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Δαφνέδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Έρφων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Έρφοι

Ο οικισμός Πρίνος προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Ρούπες προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Σκουλούφια προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Βιράν Επισκοπή προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Καϊναρτζές προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Λατζιμάς προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Αγιασμάτσι προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

ΦΕΚ 173Α - 25/08/1928

Ο οικισμός Πρίνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πρίνου

Ο οικισμός Βιράν Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πρίνου

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πρίνου

Ο οικισμός Καϊναρτζές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πρίνου

Ο οικισμός Αγιασμάτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πρίνου

Ο οικισμός Λατζιμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πρίνου

ΦΕΚ 162Α - 15/05/1930

Ο οικισμός Καϊναρτζές αποσπάται από την κοινότητα Πρίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα Πρίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βιράν Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Πρίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 372Α - 29/10/1934

Ο οικισμός Σκουλούφια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουλουφίων

Ο οικισμός Ρούπες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουλουφίων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βιράν Επισκοπή της κοινότητας διορθώνεται σε Βιρανεπισκοπή

Το όνομα του οικισμού Νέα Μαγνησία της κοινότητας διορθώνεται σε Μαγνησία

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Καϊναρτζές της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Κωνσταντίνος

ΦΕΚ 20Α - 14/02/1961

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

ΦΕΚ 38Α - 23/03/1967

Ο οικισμός Βιρανεπισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βιρανεπισκοπής

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βιρανεπισκοπής

Ο οικισμός Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βιρανεπισκοπής

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Βιρανεπισκοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βιρανεπισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Βιρανεπισκοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα Βιρανεπισκοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βιρανεπισκοπή και προσάρτησή του στην κοινότητα Έρφων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Έρφοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Άνω Βιρανεπισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Βιρανεπισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζουριδίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζουρίδι από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζουρίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζωνιανών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζωνιανά

Ο οικισμός Λειβάδα προσαρτάται στην κοινότητα Ζωνιανών

Ο οικισμός Χαρκαδιανά ή Χοχλίδι προσαρτάται στην κοινότητα Ζωνιανών

Ο οικισμός Αξός προσαρτάται στην κοινότητα Ζωνιανών

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Αξός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αξού

Ο οικισμός Λειβάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αξού

Ο οικισμός Χαρκαδιανά ή Χοχλίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αξού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζωνιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανωγείων

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ζωνιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Θεοδώρας (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θεοδώρα από την κοινότητα Αλόϊδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θεοδώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Θρόνου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Θρόνος

Ο οικισμός Καλόγερος προσαρτάται στην κοινότητα Θρόνου

Ο οικισμός Απόστολοι προσαρτάται στην κοινότητα Θρόνου

Ο οικισμός Κλεισίδι προσαρτάται στην κοινότητα Θρόνου

Ο οικισμός Γέννα προσαρτάται στην κοινότητα Θρόνου

ΦΕΚ 213Α - 06/10/1927

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αποστόλων

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αποστόλων

ΦΕΚ 25Α - 25/01/1930

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Θρόνος στον οικισμό Καλόγερος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλογέρου

Κ. Καλογέρου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 25Α - 25/01/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Θρόνου

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Ο οικισμός Θρόνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θρόνου

Ο οικισμός Κλεισίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Θρόνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλόγερος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Θρόνου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θρόνος από την κοινότητα Καλογέρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κλεισίδι αποσπάται από την κοινότητα Καλογέρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Κλεισίδι της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κλησίδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Θρόνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλησίδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Ο οικισμός Θρόνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλανδαρές (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 208Α - 20/05/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλανδαρέ από την κοινότητα Ορθέ και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλαμάς αποσπάται από την κοινότητα Μελισσουργακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Καλανδαρέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλονύκτου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλονύκτης από την κοινότητα Ρουστίκων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαίλιμνος αποσπάται από την κοινότητα Ρουστίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σαϊτούραι αποσπάται από την κοινότητα Ρουστίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Σαϊτούραι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαϊτουρών

ΦΕΚ 170Α - 19/08/1928

Ο οικισμός Παλαίλιμνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρουστίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλονύκτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλύβου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 81Α - 06/03/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάλυβος από την κοινότητα Λειβαδίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάλυβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμαριώτου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καμαριώτης

Ο οικισμός Μετόχι Καμαριώτου προσαρτάται στην κοινότητα Καμαριώτου

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Μετόχι Καμαριώτου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μετοχίου Καμαριώτου

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνης και υπάγεται στην επαρχία Μαλεβιζίου του νομού Ηρακλείου

Κ. Καμαριώτου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Μαλεβιζίου του νομού Ηρακλείου από την επαρχία Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνης


Κ. Καρές (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρέ

Ο οικισμός Γενή προσαρτάται στην κοινότητα Καρές

Ο οικισμός Αμπελάκι προσαρτάται στην κοινότητα Καρές

Ο οικισμός Γουλεδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Καρές

Ο οικισμός Όρος προσαρτάται στην κοινότητα Καρές

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Γουλεδιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουλεδιανών

Ο οικισμός Όρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γουλεδιανών

Ο οικισμός Γενή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γουλεδιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Καρέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρινών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρίνες από την κοινότητα Σπηλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρίνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρωτής (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 107Α - 29/04/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρωτή από την κοινότητα Επισκοπής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 188Α - 21/08/1989

Ο οικισμός Καρωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επισκοπής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστέλλου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 256Α - 05/12/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάστελλος από την κοινότητα Αρμένων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σωματάς αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 305Α - 12/09/1934

Ο οικισμός Σωματάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάστελλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Βαρσαμονέρου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 282Α - 27/08/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Βαρσαμόνερον από την κοινότητα Φρατζεσκιανών Μετοχίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάτω Βαρσαμόνερον της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Βαλσαμόνερον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κάτω Βαλσαμονέρου

Κ. Κάτω Βαλσαμονέρου (Ρεθύμνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάτω Βαρσαμονέρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Βαλσαμόνερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Πόρου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Πόρος από την κοινότητα Αργυρουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νησί αποσπάται από την κοινότητα Μούντρου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Νησί της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Πόρος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Πόρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαππαίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεραμέ (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κεραμές

Ο οικισμός Αγαλιανός προσαρτάται στην κοινότητα Κεραμέ

Ο οικισμός Λίγρες προσαρτάται στην κοινότητα Κεραμέ

Ο οικισμός Δρύμισκος προσαρτάται στην κοινότητα Κεραμέ

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Δρύμισκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρυμίσκου

16/10/1940

Ο οικισμός Λίγρες της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Φωτεινή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεραμέ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Φωτεινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Κεραμές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Αγαλιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κισσού (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 46Α - 16/02/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κισσός από την κοινότητα Αρδάκτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κισσού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κισσού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κισσού Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Κισσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλεψιμίων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κλεψίμια

Ο οικισμός Απλαδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κλεψιμίων

Ο οικισμός Τσαχιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κλεψιμίων

Ο οικισμός Αγρίδια προσαρτάται στην κοινότητα Κλεψιμίων

Ο οικισμός Χελιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κλεψιμίων

Ο οικισμός Κωστέφανος προσαρτάται στην κοινότητα Κλεψιμίων

ΦΕΚ 44Α - 10/02/1930

Ο οικισμός Αγρίδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασυρώτων

Ο οικισμός Τσαχιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασυρώτων

Ο οικισμός Κωστέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασυρώτων

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Μακρυγιάννι αποσπάται από την κοινότητα Αλόϊδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Ο οικισμός Κλεψίμια της κοινότητας μετονομάζεται σε Δοξαρόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δοξαρού

Κ. Δοξαρού (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κλεψιμίων

ΦΕΚ 277Α - 22/06/1935

Ο οικισμός Απλαδιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Απλαδιανών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος Δοξαρού και προσάρτησή του στην κοινότητα Δοξαρού

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μακρυγιάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Δοξαρού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάμπος Δοξαρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Δοξαρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Μακρυγιάννιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Χελιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Μακρυγιάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοξαρές (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοξαρέ

Ο οικισμός Τσικαλαργιό προσαρτάται στην κοινότητα Κοξαρές

Ο οικισμός Κατσογρίδα προσαρτάται στην κοινότητα Κοξαρές

Ο οικισμός Ατσιπάδες προσαρτάται στην κοινότητα Κοξαρές

16/10/1940

Ο οικισμός Τσικαλαργιό της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παλέ και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοξαρές

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Κοξαρέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Ατσιπάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Κατσογρίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κουλούκωνα (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαράζον από την κοινότητα Γαράζου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από την κοινότητα Αγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αΐμονας αποσπάται από την κοινότητα Αΐμονα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνι Αλοΐδων αποσπάται από την κοινότητα Αλόϊδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλόιδες αποσπάται από την κοινότητα Αλόϊδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απλαδιανά αποσπάται από την κοινότητα Απλαδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος Απλαδιανών αποσπάται από την κοινότητα Απλαδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βενί αποσπάται από την κοινότητα Βενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατεργιανά αποσπάται από την κοινότητα Βενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράτσι αποσπάται από την κοινότητα Γαράζου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομάλα αποσπάται από την κοινότητα Γαράζου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρτζανά αποσπάται από την κοινότητα Γαράζου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδανίτες αποσπάται από την κοινότητα Δαμαβόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμαβόλος αποσπάται από την κοινότητα Δαμαβόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος Δοξαρού αποσπάται από την κοινότητα Δοξαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοξαρόν αποσπάται από την κοινότητα Δοξαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυγιάννιον αποσπάται από την κοινότητα Δοξαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χελιανά αποσπάται από την κοινότητα Δοξαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυγιάννης αποσπάται από την κοινότητα Δοξαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνέδες αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδώρα αποσπάται από την κοινότητα Θεοδώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλυβος αποσπάται από την κοινότητα Καλύβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρίδια αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαχιανά αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρινιανά αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Χώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από την κοινότητα Χώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Μυλοποτάμου αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Μυλοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 91Α - 02/05/2001

Το Τοπικό Διαμέρισμα Αξού αποσπάται από το δήμο Ανωγείων και προσαρτάται στο δήμο

Το Τοπικό Διαμέρισμα Ζωνιανών αποσπάται από το δήμο Ανωγείων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χελιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Βενί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Λειβάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κατεργιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Δοξαρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κάλυβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Απλαδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Χάνι Αλοΐδων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μακρυγιάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αβδανίτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Θεοδώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Γαράζον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κάμπος Δοξαρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μακρυγιάννιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αλόιδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Ομάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μουρτζανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αγρίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Τσαχιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μαρινιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αΐμονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Δαμαβόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Δαφνέδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κάμπος Απλαδιανών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Μυλοποτάμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αξός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Φαράτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κούμων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 240Α - 15/11/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούμοι από την κοινότητα Αρμένων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φωτεινός αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 369Α - 14/10/1932

Ο οικισμός Φωτεινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κούμοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κουρητών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Φουρφουράς από την κοινότητα Φουρφουρά και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αποδούλου αποσπάται από την κοινότητα Αποδούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάτα αποσπάται από την κοινότητα Αποδούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνδρες αποσπάται από την κοινότητα Αποδούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζικας αποσπάται από την κοινότητα Αποδούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιζάριον αποσπάται από την κοινότητα Βιζαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρούτες αποσπάται από την κοινότητα Κουρουτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπιώτες αποσπάται από την κοινότητα Λαμπιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρδακτος αποσπάται από την κοινότητα Λοχριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοχριά αποσπάται από την κοινότητα Λοχριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίθαυρις αποσπάται από την κοινότητα Νιθαύρεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθιακό αποσπάται από την κοινότητα Νιθαύρεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα Πλατανίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Αμαρίου αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φουρφουράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Άρδακτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Νίθαυρις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Λαμπιώτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Σάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Λοχριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Βαθιακό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Μάνδρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Αποδούλου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Βιζάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Κουρούτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Αμαρίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Ρίζικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κουρουτών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουρούτες από την κοινότητα Νιθαύρεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουρούτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουρητών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κούφης (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 162Α - 15/05/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούφη από την κοινότητα Αρχοντικής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 188Α - 21/08/1989

Ο οικισμός Κούφη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επισκοπής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρύας Βρύσης (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κρύα Βρύση

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Κρύα Βρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρύας Βρύσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Νέα Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαγκάς (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 39Α - 24/03/1967

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγκά από την κοινότητα Μαργαριτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λάμπης (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σπήλιον από την κοινότητα Σπηλίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Γαλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Γαλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από την κοινότητα Ακουμίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακούμια αποσπάται από την κοινότητα Ακουμίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Ακουμίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακτούντα αποσπάται από την κοινότητα Αρδάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αρδάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από την κοινότητα Αρδάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρδακτος αποσπάται από την κοινότητα Αρδάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίνες αποσπάται από την κοινότητα Καρινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κεντροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από την κοινότητα Κεντροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Φωτεινή αποσπάται από την κοινότητα Κεραμέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμές αποσπάται από την κοινότητα Κεραμέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαλιανός αποσπάται από την κοινότητα Κεραμέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κισσού Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Κισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κισσός αποσπάται από την κοινότητα Κισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Κρύας Βρύσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Κρύας Βρύσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπινή αποσπάται από την κοινότητα Λαμπινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλαμπες αποσπάται από την κοινότητα Μελάμπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Μελάμπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρνέ αποσπάται από την κοινότητα Μουρνές και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυξόρρουμα αποσπάται από την κοινότητα Μυξόρρουμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα Μυξόρρουμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρατί αποσπάται από την κοινότητα Μυξόρρουμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μυξόρρουμα αποσπάται από την κοινότητα Μυξόρρουμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορνέ αποσπάται από την κοινότητα Ορνές και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σακτούρια αποσπάται από την κοινότητα Σακτουρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα Σακτουρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σακτούρια αποσπάται από την κοινότητα Σακτουρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαριβιανά αποσπάται από την κοινότητα Σπηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρίμισκος αποσπάται από την κοινότητα Δριμίσκου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Παξιμάδια δύο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σπηλίου

Ο νέος οικισμός Παξιμάδια ένα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σπηλίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σπήλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Ακούμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Νέα Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Σακτούρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κισσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κεραμές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Άρδακτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Λαμπινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κάτω Σακτούρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Ακτούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Αγαλιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Δρίμισκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Καρίνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κεντροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κισσού Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Παξιμάδια ένα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Αγία Φωτεινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Άνω Μυξόρρουμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Αγία Γαλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Τριόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Φρατί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Μέλαμπες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Δαριβιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Παξιμάδια δύο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Μουρνέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Ορνέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Μυξόρρουμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λαμπινής (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαμπινή από την κοινότητα Μυξόρρουμα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δαριβιανά αποσπάται από την κοινότητα Σπηλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 97Α - 21/03/1940

Ο οικισμός Δαριβιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σπηλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαμπινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαμπιωτών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 305Α - 12/09/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαμπιώτες από την κοινότητα Βυζαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαμπιώτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουρητών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λαππαίων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Επισκοπή από το δήμο Επισκοπής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αργυρούπολις αποσπάται από την κοινότητα Αργυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμπάδος αποσπάται από την κοινότητα Βιλανδρέδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώναι αποσπάται από την κοινότητα Βιλανδρέδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιλανδρέδον αποσπάται από την κοινότητα Βιλανδρέδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρολίθιον αποσπάται από την κοινότητα Βιλανδρέδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πόρος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυριοκέφαλα αποσπάται από την κοινότητα Μυριοκεφάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρουλού αποσπάται από την κοινότητα Μυριοκεφάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχοντική αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούφη αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρωτή αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μυριοκέφαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Κούφη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Βιλανδρέδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αρολίθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Καρωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Κάτω Πόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αργυρούπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αρχοντική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αλώναι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μαρουλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ρουμπάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λειβαδίων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λειβάδια

Ο οικισμός Μονή Δισκουρίου προσαρτάται στην κοινότητα Λειβαδίων

Ο οικισμός Κάλυβος προσαρτάται στην κοινότητα Λειβαδίων

Ο οικισμός Κράνα προσαρτάται στην κοινότητα Λειβαδίων

ΦΕΚ 81Α - 06/03/1926

Ο οικισμός Κάλυβος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλύβου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λειβάδια της κοινότητας διορθώνεται σε Λιβάδια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιβαδίων

Κ. Λιβαδίων (Ρεθύμνης)

Αναγνώριση του οικισμού Μαρινιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιβαδίων

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λειβαδίων

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Δισκουρίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Μαρινιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λευκογείων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λευκόγεια

Ο οικισμός Γιαννιού προσαρτάται στην κοινότητα Λευκογείων

Ο οικισμός Ασώματος προσαρτάται στην κοινότητα Λευκογείων

Ο οικισμός Μονή Πρέβελη προσαρτάται στην κοινότητα Λευκογείων

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Ασώματος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασωμάτου

Ο οικισμός Γιαννιού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασωμάτου

ΦΕΚ 180Α - 05/09/1928

Ο οικισμός Γιαννιού αποσπάται από την κοινότητα Ασωμάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 19/06/1942

Ο οικισμός Μονή Πρέβελη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασωμάτου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αμμούδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκογείων

Αναγνώριση του οικισμού Δαμνόνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκογείων

Αναγνώριση του οικισμού Σχοινάρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκογείων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαμνόνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Γιαννιού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Αμμούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Σχοινάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Λευκόγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λοχριάς (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 9Α - 18/01/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λοχριά από την κοινότητα Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άρδακτος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άρδακτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουρητών

Ο οικισμός Λοχριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουρητών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλακίων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 35Α - 14/02/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Μαλάκι από την κοινότητα Άνω Βαρσαμονέρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Επάνω Μαλάκι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βαρσαμονέρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Μαλάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Ο οικισμός Επάνω Μαλάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαργαριτών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαργαρίτες

Ο οικισμός Κάτω Τριπόδον προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

Ο οικισμός Πηγουνιανά προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

Ο οικισμός Ορθές προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

Ο οικισμός Τσανακιανά προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πρινέ

Ο οικισμός Κάτω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πρινέ

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Πλευριανά αποσπάται από την κοινότητα Πρινέ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 150Α - 12/05/1926

Ο οικισμός Ορθές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ορθέ

ΦΕΚ 84Α - 03/04/1933

Ο οικισμός Βεργιανά αποσπάται από την κοινότητα Αλφάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα Αλφάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 301Α - 09/09/1934

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από την κοινότητα Πρινέ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα Πρινέ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα Πρινέ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κυνηγιανά αποσπάται από την κοινότητα Πρινέ και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πηγουνιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Πιγουνιανά

Το όνομα του οικισμού Τσανακιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Τζαννακιανά

Ο οικισμός Κάτω Τριπόδον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 39Α - 24/03/1967

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγκάς

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από την κοινότητα Λαγκάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλευριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Τζαννακιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Μαργαρίται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Βεργιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Πιγουνιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Κυνηγιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαριού (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαριού από την κοινότητα Μύρθιου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Ταβέρνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαριού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιά Ταβέρνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Μαριού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαρουλά (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαρουλάς από την κοινότητα Άδελε και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από την κοινότητα Άδελε και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 193Α - 12/06/1926

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαρουλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελάμπων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μέλαμπες

Ο οικισμός Ορνέ προσαρτάται στην κοινότητα Μελάμπων

ΦΕΚ 282Α - 27/08/1932

Ο οικισμός Ορνέ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ορνές

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελάμπων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέλαμπες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελιδονίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μελιδόνι

Ο οικισμός Αγυιά προσαρτάται στην κοινότητα Μελιδονίου

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Εξάντης αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδέ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαλή αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδέ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδέ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 191Α - 11/06/1926

Ο οικισμός Αγυιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγυιάς

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Ιωάννου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιδονίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μπαλή της κοινότητας διορθώνεται σε Μπαλίον

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Βλυχάδα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Πάνω Βλυχάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιδονίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Βλυχάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιδονίου

ΦΕΚ 219Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Κάτω Βλυχάδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βλυχάδα

Ο οικισμός Πάνω Βλυχάδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χάρακας

14/03/1971

Ο οικισμός Χάρακας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Εξάντης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Μπαλίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελισσουργακίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 44Α - 10/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μελισσουργάκι από την κοινότητα Χουμερίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πασσαλίταις αποσπάται από την κοινότητα Χουμερίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλαμάς αποσπάται από την κοινότητα Χουμερίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Ο οικισμός Πασσαλίταις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πασσαλιτών

ΦΕΚ 208Α - 20/05/1935

Ο οικισμός Καλαμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλανδαρές

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελισσουργάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μέρωνα (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μέρωνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέρωνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μέσης (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μέση

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στην κοινότητα Μέσης

Ο οικισμός Αγία Τριάς προσαρτάται στην κοινότητα Μέσης

Ο οικισμός Λούτρα προσαρτάται στην κοινότητα Μέσης

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λούτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μετοχίου Καμαριώτου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μετόχι Καμαριώτου από την κοινότητα Καμαριώτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνης και υπάγεται στην επαρχία Μαλεβιζίου του νομού Ηρακλείου

Κ. Μετοχίου Καμαριώτου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Μαλεβιζίου του νομού Ηρακλείου από την επαρχία Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνης


Κ. Μοναστηρακίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μοναστηράκι

Ο οικισμός Αποσέτι προσαρτάται στην κοινότητα Μοναστηρακίου

Ο οικισμός Λαμπιώτες προσαρτάται στην κοινότητα Μοναστηρακίου

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Λαμπιώτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βυζαρίου

Ο οικισμός Αποσέτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βυζαρίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μοναστηράκι από την κοινότητα Νεύς Αμαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μούντρου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μούντρος από την κοινότητα Ρουστίκων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βελονάδο αποσπάται από την κοινότητα Αρολιθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νησί αποσπάται από την κοινότητα Αργυρουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Ο οικισμός Νησί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Πόρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μούντρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Ο οικισμός Βελονάδο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουρνές (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μουρνέ

Ο οικισμός Διπλοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Μουρνές

Ο οικισμός Λάκκου προσαρτάται στην κοινότητα Μουρνές

16/10/1940

Ο οικισμός Διπλοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λάκκου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μουρνέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μυλοποτάμου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πέραμα από το δήμο Γεροποτάμου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γαρίπα αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνηγιανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεργιανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πασαλίται αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδές αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγελιανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργαρίται αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνορμον αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίσαι αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλίον αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνιον Αλεξάνδρου αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσουργάκι αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμελή αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρίδα αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανοθιανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουμέρι αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάς αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιγουνιανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρασσούνα αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξάντης αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαννακιανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδελάς αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συριπιδιανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορθές αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλέργος αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλευριανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργουλιό αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σολοχιανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλφά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύρις αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκορδύλος αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλανδαρέ αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χελιανά αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βενί αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειβάδα αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατεργιανά αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοξαρόν αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλυβος αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απλαδιανά αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνι Αλοΐδων αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυγιάννης αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδανίτες αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδώρα αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαράζον αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος Δοξαρού αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυγιάννιον αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλόιδες αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομάλα αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρτζανά αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρίδια αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαχιανά αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρινιανά αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αΐμονας αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμαβόλος αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνέδες αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος Απλαδιανών αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Μυλοποτάμου αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αξός αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράτσι αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωνιανά αποσπάται από την κοινότητα Ζωνιανών και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Αλιακές και προσάρτησή του στο δήμο Μυλοποτάμου

Αναγνώριση του οικισμού Καλό Χωράφι και προσάρτησή του στο δήμο Μυλοποτάμου

Αναγνώριση του οικισμού Χαλκηδιανά και προσάρτησή του στο δήμο Μυλοποτάμου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Μελιδονίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Πανόρμου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Μυξόρρουμα (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μυξόρρουμα

Ο οικισμός Λαμπινή προσαρτάται στην κοινότητα Μυξόρρουμα

Ο οικισμός Αγία Πελαγία προσαρτάται στην κοινότητα Μυξόρρουμα

Ο οικισμός Φρατί προσαρτάται στην κοινότητα Μυξόρρουμα

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Λαμπινή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαμπινής

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μυξόρρουμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυξόρρουμα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυξόρρουμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Φρατί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Άνω Μυξόρρουμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μύρθιου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μύρθιος

Ο οικισμός Νιό Χωριό προσαρτάται στην κοινότητα Μύρθιου

Ο οικισμός Μαριού προσαρτάται στην κοινότητα Μύρθιου

Ο οικισμός Δαμνώνι προσαρτάται στην κοινότητα Μύρθιου

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Μαριού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαριού

16/10/1940

Ο οικισμός Δαμνώνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νιό Χωριό της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μυρθιανός Πλακιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύρθιου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Φοίνιξ και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύρθιου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κόκκινα Χωράφια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύρθιου

Αναγνώριση του οικισμού Καλυψώ και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύρθιου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόκκινα Χωράφια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Φοίνιξ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Καλυψώ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Μύρθιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Μυρθιανός Πλακιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μυριοκεφάλων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μυριοκέφαλα από την κοινότητα Αρολιθίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαρουλού αποσπάται από την κοινότητα Αρολιθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυριοκέφαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαππαίων

Ο οικισμός Μαρουλού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαππαίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέου Αγίου Βασιλείου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέος Άγιος Βασίλειος από την κοινότητα Αγκουσελιανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 56Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Νέος Άγιος Βασίλειος της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Βασίλειος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Βασιλείου

Κ. Αγίου Βασιλείου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 56Α - 05/03/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νέου Αγίου Βασιλείου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεύς Αμαρίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεύς Αμάρι

Ο οικισμός Οψηγιάς προσαρτάται στην κοινότητα Νεύς Αμαρίου

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοναστηρακίου

ΦΕΚ 56Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Νεύς Αμάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμάριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμαρίου

Κ. Αμαρίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 56Α - 05/03/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεύς Αμαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Ο οικισμός Οψηγιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νιθαύρεως (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νίθαυρις

Ο οικισμός Κουρούτες προσαρτάται στην κοινότητα Νιθαύρεως

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Κουρούτες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρουτών

ΦΕΚ 378Α - 28/10/1926

Ο οικισμός Βαθιακό αποσπάται από την κοινότητα Αποδούλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νίθαυρις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουρητών

Ο οικισμός Βαθιακό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουρητών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νικηφόρου Φωκά (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γωνιά από την κοινότητα Γωνιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιολί Χαράκι αποσπάται από την κοινότητα Ατσιποπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Ατσιποπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγνά αποσπάται από την κοινότητα Ατσιποπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσιπόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Ατσιποπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρές αποσπάται από την κοινότητα Γερανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράνι αποσπάται από την κοινότητα Γερανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Γωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζουρίδι αποσπάται από την κοινότητα Ζουριδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλονύκτης αποσπάται από την κοινότητα Καλονύκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαλάκι αποσπάται από την κοινότητα Μαλακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Μαλάκι αποσπάται από την κοινότητα Μαλακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεδέροι αποσπάται από την κοινότητα Πρινέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινές αποσπάται από την κοινότητα Πρινέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούστικα αποσπάται από την κοινότητα Ρουστίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαίλιμνος αποσπάται από την κοινότητα Ρουστίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραντζεσκιανά Μετόχια αποσπάται από την κοινότητα Φρατζεσκιανών Μετοχίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βαλσαμόνερον αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βαλσαμονέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπάρι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βαλσαμονέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βαλσαμόνερον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βαλσαμονέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούντρος αποσπάται από την κοινότητα Μούντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελονάδο αποσπάται από την κοινότητα Μούντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαϊτούραι αποσπάται από την κοινότητα Σαϊτουρών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αγνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ατσιπόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Σαϊτούραι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μούντρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πρινές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πετρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Γωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Κάτω Μαλάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ζουρίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Φραντζεσκιανά Μετόχια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ρούστικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Γεράνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Άνω Βαλσαμόνερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Παλαίλιμνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Βελονάδο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Κάτω Βαλσαμόνερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Καλονύκτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μονοπάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Επάνω Μαλάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Βεδέροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Βιολί Χαράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ορθέ (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 150Α - 12/05/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ορθές από την κοινότητα Μαργαριτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλανδαρέ αποσπάται από την κοινότητα Χουμερίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 208Α - 20/05/1935

Ο οικισμός Καλανδαρέ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλανδαρές

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ορθές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ορνές (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 282Α - 27/08/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ορνέ από την κοινότητα Μελάμπων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ορνέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Όρους (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 208Α - 20/05/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Όρος από την κοινότητα Γουλεδιανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Όρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παγκαλοχωρίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παγκαλοχώρι από την κοινότητα Πηγής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαμαλεύρι αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αρσανίου αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 301Α - 29/06/1935

Ο οικισμός Χαμαλεύρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαμαλευρίου

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαμαλευρίου

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαμαλευρίου

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Αρσανίου της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Σφακάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Παγκαλοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σφακάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Παγκαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πανόρμου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πάνορμον

Ο οικισμός Ρουμελή προσαρτάται στην κοινότητα Πανόρμου

ΦΕΚ 283Α - 14/08/1930

Ο οικισμός Ρουμελή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρουμελής

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λαύρις και προσάρτησή του στην κοινότητα Πανόρμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πάνορμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Λαύρις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παντανάσσης (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παντάνασσα

Ο οικισμός Μετόχι Αγίου Παύλου προσαρτάται στην κοινότητα Παντανάσσης

Ο οικισμός Πατσός προσαρτάται στην κοινότητα Παντανάσσης

Ο οικισμός Βολιώνες προσαρτάται στην κοινότητα Παντανάσσης

Ο οικισμός Μονή Βένι προσαρτάται στην κοινότητα Παντανάσσης

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχι Αγίου Παύλου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 44Α - 10/02/1930

Ο οικισμός Πατσός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πατσού

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Ο οικισμός Βολιώνες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βολιωνών

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Βένι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πασσαλιτών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πασσαλίταις από την κοινότητα Μελισσουργακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πασσαλίταις της κοινότητας διορθώνεται σε Πασαλίται

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πασαλιτών

Κ. Πασαλιτών (Ρεθύμνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πασσαλιτών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πασαλίται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πατσιανού (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πατσιανός

Ο οικισμός Φραγκοκάστελλον προσαρτάται στην κοινότητα Πατσιανού

Ο οικισμός Σκαλωτή προσαρτάται στην κοινότητα Πατσιανού

Ο οικισμός Μανικάς προσαρτάται στην κοινότητα Πατσιανού

Ο οικισμός Καλλικράτης προσαρτάται στην κοινότητα Πατσιανού

Ο οικισμός Αργουλές προσαρτάται στην κοινότητα Πατσιανού

Ο οικισμός Καψοδάσος προσαρτάται στην κοινότητα Πατσιανού

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ρεθύμνης και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Πατσιανού (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Ρεθύμνης


Κ. Πατσού (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 44Α - 10/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πατσός από την κοινότητα Παντανάσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πατσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιβρίτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περάματος (Ρεθύμνης)

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γεροποτάμου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πηγής (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πηγή

Ο οικισμός Χαμαλεύρι προσαρτάται στην κοινότητα Πηγής

Ο οικισμός Σταυρωμένος προσαρτάται στην κοινότητα Πηγής

Ο οικισμός Παγκαλοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Πηγής

Ο οικισμός Αστέρι προσαρτάται στην κοινότητα Πηγής

Ο οικισμός Μονή Αρσανίου προσαρτάται στην κοινότητα Πηγής

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στην κοινότητα Πηγής

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Ο οικισμός Παγκαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παγκαλοχωρίου

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παγκαλοχωρίου

Ο οικισμός Χαμαλεύρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παγκαλοχωρίου

Ο οικισμός Μονή Αρσανίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παγκαλοχωρίου

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παγκαλοχωρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πηγιανός Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Πηγιανός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατανίων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 289Α - 06/10/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλατάνια από την κοινότητα Βισταγής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουρητών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατάνου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλάτανος

Ο οικισμός Άρδακτος προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Λοχριά προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

ΦΕΚ 9Α - 18/01/1927

Ο οικισμός Λοχριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λοχριάς

Ο οικισμός Άρδακτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λοχριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουρητών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πρασσών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πρασσές

Ο οικισμός Σελί προσαρτάται στην κοινότητα Πρασσών

Ο οικισμός Γιαννούδι προσαρτάται στην κοινότητα Πρασσών

Ο οικισμός Μύρθιος προσαρτάται στην κοινότητα Πρασσών

ΦΕΚ 394Α - 09/12/1925

Ο οικισμός Γιαννούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Σελί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελλίου

Ο οικισμός Μύρθιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σελλίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πρασσές της κοινότητας διορθώνεται σε Πρασιαί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πρασιών

Κ. Πρασιών (Ρεθύμνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πρασσών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρασιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πρινέ (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πρινές

Ο οικισμός Λαγκά προσαρτάται στην κοινότητα Πρινέ

Ο οικισμός Πλευριανά προσαρτάται στην κοινότητα Πρινέ

Ο οικισμός Αναχουρδομέτοχα προσαρτάται στην κοινότητα Πρινέ

Ο οικισμός Κυνηγιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πρινέ

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Πλευριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

ΦΕΚ 144Α - 07/05/1930

Ο οικισμός Αναχουρδομέτοχα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αναχουρδομετόχων

ΦΕΚ 301Α - 09/09/1934

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

Ο οικισμός Κάτω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

Ο οικισμός Κυνηγιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

ΦΕΚ 87Α - 09/06/1987

Ο οικισμός Πρινές της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχαία Ελεύθερνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρχαίας Ελεύθερνας

Κ. Αρχαίας Ελεύθερνας (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 87Α - 09/06/1987

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πρινέ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχαία Ελεύθερνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πρινέ (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πρινές

Ο οικισμός Βεδέροι προσαρτάται στην κοινότητα Πρινέ

Ο οικισμός Γεράνι προσαρτάται στην κοινότητα Πρινέ

ΦΕΚ 169Α - 21/05/1932

Ο οικισμός Γεράνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γερανίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βεδέροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Ο οικισμός Πρινές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πρίνου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 173Α - 25/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πρίνος από την κοινότητα Έρφων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βιράν Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καϊναρτζές αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγιασμάτσι αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λατζιμάς αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 162Α - 15/05/1930

Ο οικισμός Καϊναρτζές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Βιράν Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

16/10/1940

Ο οικισμός Αγιασμάτσι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λατζιμάς της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Σκαλέτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρίνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκαλέτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Πρίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ρεθύμνης (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 184Α - 06/08/1924

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ρέθυμνον

Ο οικισμός Περιβόλια προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Γάλλος προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Κουμπές προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ιρφάνι προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μασταμπάς προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μετόχι Ρεσβάνη προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μετόχι Φουρφουγιαννού προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μεσκηνιά προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μετόχι Πρεβέλης προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μετόχι Σκαρπίτσι προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

ΦΕΚ 394Α - 09/12/1925

Ο οικισμός Γιαννούδι αποσπάται από την κοινότητα Πρασσών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 193Α - 12/06/1926

Ο οικισμός Μυσίρια αποσπάται από την κοινότητα Χρωμοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Χρωμοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από την κοινότητα Μαρουλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστελλάκια προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα Ρουσοσπητίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα Ρουσοσπητίου και προσαρτάται στο δήμο

16/05/1928

Ο οικισμός Μεσκηνιά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Μετόχι Πρεβέλης του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Μετόχι Σκαρπίτσι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μυσίρια του δήμου διορθώνεται σε Μισίρια

Ο οικισμός Ιρφάνι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Μασταμπάς του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Μετόχι Ρεσβάνη του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Μετόχι Φουρφουγιαννού του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Καστελλάκια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Αλμπάνη και προσάρτησή του στο δήμο Ρεθύμνης

19/03/1961

Ο οικισμός Κουμπές του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Περιβόλια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Πλατανές του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Μισίρια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

14/03/1971

Ο οικισμός Μετόχιον Αλμπάνη του δήμου καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μάρκος και προσάρτησή του στο δήμο Ρεθύμνης

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλο Μετόχι και προσάρτησή του στο δήμο Ρεθύμνης

Αναγνώριση του οικισμού Μικρό Μετόχι και προσάρτησή του στο δήμο Ρεθύμνης

Αναγνώριση του οικισμού Τρία Μοναστήρια και προσάρτησή του στο δήμο Ρεθύμνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρμένοι αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Αρμένων αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωματάς αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτεινός αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουλεδιανά αποσπάται από την κοινότητα Γουλεδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γενή αποσπάται από την κοινότητα Γουλεδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκι αποσπάται από την κοινότητα Καρές και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρέ αποσπάται από την κοινότητα Καρές και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστελλος αποσπάται από την κοινότητα Καστέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμοι αποσπάται από την κοινότητα Κούμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρουλάς αποσπάται από την κοινότητα Μαρουλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρος αποσπάται από την κοινότητα Όρους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασιαί αποσπάται από την κοινότητα Πρασιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπεδιανά αποσπάται από την κοινότητα Ρουσσοσπιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουσσοσπίτιον αποσπάται από την κοινότητα Ρουσσοσπιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελί αποσπάται από την κοινότητα Σελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύρθιος αποσπάται από την κοινότητα Σελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρομοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα Χρομοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Χρομοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινέδες αποσπάται από την κοινότητα Χρομοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Δίλοφο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαρουλά

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καβούσι αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρίνος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεύθερνα αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμνάτος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμαλεύρι αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βιρανεπισκοπή αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψαλιανά αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αρκαδίου αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάρκια αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτρα αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριάννα αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλέτα αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιρανεπισκοπή αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδελιανός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Ελεύθερνα αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακάκι αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άδελε αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίκρι αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρφοι αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουλούφια αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούπες αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκαλοχώρι αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγνησία αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγιανός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυριοκέφαλα αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούφη αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιλανδρέδον αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρολίθιον αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρωτή αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πόρος αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρούπολις αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχοντική αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώναι αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρουλού αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμπάδος αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγνά αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσιπόπουλον αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαϊτούραι αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούντρος αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινές αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρές αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γωνιά αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαλάκι αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζουρίδι αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραντζεσκιανά Μετόχια αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούστικα αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράνι αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βαλσαμόνερον αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαίλιμνος αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελονάδο αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βαλσαμόνερον αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλονύκτης αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπάρι αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Μαλάκι αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεδέροι αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιολί Χαράκι αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Άδελε μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Ροδακίνου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Ροδάκινο

Ο οικισμός Κάτω Ροδάκινο προσαρτάται στην κοινότητα Ροδακίνου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ροδάκινον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδακίνου

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Ροδάκινο στον οικισμό Ροδάκινον

Ο οικισμός Άνω Ροδάκινο της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ροδάκινον της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Ροδάκινο της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ροδάκινον της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ροδάκινο και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδακίνου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ροδάκινο και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδακίνου

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ροδάκινον στον οικισμό Άνω Ροδάκινο

Ο οικισμός Ροδάκινον της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πολύριζος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδακίνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Ροδάκινο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Άνω Ροδάκινο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Πολύριζος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρουμελής (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 283Α - 14/08/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρουμελή από την κοινότητα Πανόρμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρουμελή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρουσοσπητίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρουσοσπήτι

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη προσαρτάται στην κοινότητα Ρουσοσπητίου

Ο οικισμός Καπεδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Ρουσοσπητίου

Ο οικισμός Ανώγεια προσαρτάται στην κοινότητα Ρουσοσπητίου

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Καπεδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρωμοναστηρίου

ΦΕΚ 271Α - 19/06/1935

Ο οικισμός Καπεδιανά αποσπάται από την κοινότητα Χρωμοναστηρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ρουσοσπήτι της κοινότητας διορθώνεται σε Ρουσσοσπίτιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ρουσσοσπιτίου

Κ. Ρουσσοσπιτίου (Ρεθύμνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ρουσοσπητίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καπεδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ρουσσοσπίτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρουστίκων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρούστικα

Ο οικισμός Παλαίλιμνος προσαρτάται στην κοινότητα Ρουστίκων

Ο οικισμός Καλονύκτης προσαρτάται στην κοινότητα Ρουστίκων

Ο οικισμός Μετόχι Μονής προφήτου Ηλιού προσαρτάται στην κοινότητα Ρουστίκων

Ο οικισμός Μύλος προσαρτάται στην κοινότητα Ρουστίκων

Ο οικισμός Σαϊτούραι προσαρτάται στην κοινότητα Ρουστίκων

Ο οικισμός Μούντρος προσαρτάται στην κοινότητα Ρουστίκων

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Μούντρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μούντρου

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Καλονύκτης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλονύκτου

Ο οικισμός Παλαίλιμνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλονύκτου

Ο οικισμός Σαϊτούραι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλονύκτου

16/05/1928

Ο οικισμός Μύλος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μετόχι Μονής προφήτου Ηλιού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 170Α - 19/08/1928

Ο οικισμός Παλαίλιμνος αποσπάται από την κοινότητα Καλονύκτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρούστικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Ο οικισμός Παλαίλιμνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαϊτουρών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαϊτούραι από την κοινότητα Καλονύκτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαϊτούραι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σακτουρίων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σακτούρια

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Σακτούρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σακτουρίων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παύλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σακτουρίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Σακτούρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Ο οικισμός Σακτούρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σεισών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σείσες

Ο οικισμός Μονή Βασάκου προσαρτάται στην κοινότητα Σεισών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σείσες της κοινότητας διορθώνεται σε Σίσαι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σισών

Κ. Σισών (Ρεθύμνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σεισών

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Βασάκου της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αλμυρίδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σισών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλμυρίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Σίσαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σελλίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σελί από την κοινότητα Πρασσών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μύρθιος αποσπάται από την κοινότητα Πρασσών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σελί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μύρθιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σελλιών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σελλιά

Ο οικισμός Πλακιάς προσαρτάται στην κοινότητα Σελλιών

Ο οικισμός Φοινικιάς προσαρτάται στην κοινότητα Σελλιών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σελλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Σελλία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σελλίων

Κ. Σελλίων (Ρεθύμνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σελλιών

Ο οικισμός Φοινικιάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλακιάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φοίνικα

Ο οικισμός Σελλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σιβρίτου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Φωτεινή από την κοινότητα Αποστόλων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμάριον αποσπάται από την κοινότητα Αμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οψηγιάς αποσπάται από την κοινότητα Αμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μέρος αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μέρους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορδάκι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μέρους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυγιές αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μέρους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Αποστόλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από την κοινότητα Αποστόλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βισταγή αποσπάται από την κοινότητα Βισταγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ασωμάτων αποσπάται από την κοινότητα Βισταγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσαι Αμαρίου αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών Αμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδάκι αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών Αμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βωλεώνες αποσπάται από την κοινότητα Βωλεώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακάρι αποσπάται από την κοινότητα Γερακαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελένες αποσπάται από την κοινότητα Ελενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσονήσια αποσπάται από την κοινότητα Ελενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλησίδιον αποσπάται από την κοινότητα Θρόνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θρόνος αποσπάται από την κοινότητα Θρόνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγερος αποσπάται από την κοινότητα Καλογέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέρωνας αποσπάται από την κοινότητα Μέρωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από την κοινότητα Παντανάσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατσός αποσπάται από την κοινότητα Πατσού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγία Φωτεινή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αμαρίου

Ο οικισμός Πατσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Γερακάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Οψηγιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Χορδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Μεσονήσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Άνω Μέρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Κλησίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Αμάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Ελένες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Μονή Ασωμάτων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Καλόγερος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Βρύσαι Αμαρίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Καρδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Δρυγιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Βωλεώνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Βισταγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Θρόνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Μέρωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμαρίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σκεπαστής (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 44Α - 10/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκεπαστή από την κοινότητα Αχλαδέ και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκουλουφίων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 372Α - 29/10/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκουλούφια από την κοινότητα Έρφων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρούπες αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκουλούφια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Ρούπες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπηλίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σπήλιον

Ο οικισμός Καρίνες προσαρτάται στην κοινότητα Σπηλίου

Ο οικισμός Δαριβιανά προσαρτάται στην κοινότητα Σπηλίου

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Καρίνες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρινών

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Δαριβιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαμπινής

ΦΕΚ 97Α - 21/03/1940

Ο οικισμός Δαριβιανά αποσπάται από την κοινότητα Λαμπινής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπήλιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λάμπης

Ο οικισμός Δαριβιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λάμπης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Φοίνικα (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πλακιάς από την κοινότητα Σελλίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκουσελιανά αποσπάται από την κοινότητα Αγκουσελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόλουτρα αποσπάται από την κοινότητα Αγκουσελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίσω Μονή Πρέβελη αποσπάται από την κοινότητα Ασωμάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μονή Πρέβελη αποσπάται από την κοινότητα Ασωμάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασώματος αποσπάται από την κοινότητα Ασωμάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλέ αποσπάται από την κοινότητα Κοξαρές και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοξαρέ αποσπάται από την κοινότητα Κοξαρές και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσιπάδες αποσπάται από την κοινότητα Κοξαρές και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσογρίδα αποσπάται από την κοινότητα Κοξαρές και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμνόνι αποσπάται από την κοινότητα Λευκογείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννιού αποσπάται από την κοινότητα Λευκογείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμούδι αποσπάται από την κοινότητα Λευκογείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχοινάρια αποσπάται από την κοινότητα Λευκογείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκόγεια αποσπάται από την κοινότητα Λευκογείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Ταβέρνα αποσπάται από την κοινότητα Μαριού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαριού αποσπάται από την κοινότητα Μαριού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινα Χωράφια αποσπάται από την κοινότητα Μύρθιου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοίνιξ αποσπάται από την κοινότητα Μύρθιου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυψώ αποσπάται από την κοινότητα Μύρθιου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύρθιος αποσπάται από την κοινότητα Μύρθιου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρθιανός Πλακιάς αποσπάται από την κοινότητα Μύρθιου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ροδάκινο αποσπάται από την κοινότητα Ροδακίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ροδάκινο αποσπάται από την κοινότητα Ροδακίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύριζος αποσπάται από την κοινότητα Ροδακίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλία αποσπάται από την κοινότητα Σελλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνεβος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλή Συκέα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Σούδα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σελλίων

Ο νέος οικισμός Κόρακας προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ροδακίνου

Ο νέος οικισμός Κάμπος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μύρθιου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σχοινάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Αμμούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Σελλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Πολύριζος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Αγκουσελιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κόκκινα Χωράφια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Λευκόγεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Παλαιά Ταβέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Άνω Ροδάκινο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Μύρθιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κατσογρίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κοξαρέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κάτω Μονή Πρέβελη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Φοίνιξ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Παλαιόλουτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Πλακιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Ατσιπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Μυρθιανός Πλακιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κάτω Ροδάκινο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Καλή Συκέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Σούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Καλυψώ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Μαριού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Δαμνόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Πίσω Μονή Πρέβελη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Ασώματος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κόρακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κάνεβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Γιαννιού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Παλέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Φουρφουρά (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φουρφουράς

Ο οικισμός Βυζάρι προσαρτάται στην κοινότητα Φουρφουρά

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Βυζάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βυζαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φουρφουράς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κουρητών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φρατζεσκιανών Μετοχίων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φραντζεσκιανά Μετόχια από την κοινότητα Γωνιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Βαρσαμόνερον αποσπάται από την κοινότητα Γωνιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 282Α - 27/08/1932

Ο οικισμός Κάτω Βαρσαμόνερον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Βαρσαμονέρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φραντζεσκιανά Μετόχια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαμαλευρίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 301Α - 29/06/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαμαλεύρι από την κοινότητα Παγκαλοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα Παγκαλοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα Παγκαλοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Χαμαλεύρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαρκίων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χάρκια από την κοινότητα Κυριάννας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καβούσι αποσπάται από την κοινότητα Κυριάννας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χάρκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Καβούσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χουμερίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χουμέρι

Ο οικισμός Γαρίπα προσαρτάται στην κοινότητα Χουμερίου

Ο οικισμός Πραχίμου προσαρτάται στην κοινότητα Χουμερίου

Ο οικισμός Κρασσούνα προσαρτάται στην κοινότητα Χουμερίου

Ο οικισμός Κεραμωτά προσαρτάται στην κοινότητα Χουμερίου

Ο οικισμός Καλαμάς προσαρτάται στην κοινότητα Χουμερίου

Ο οικισμός Καλανδαρέ προσαρτάται στην κοινότητα Χουμερίου

Ο οικισμός Μελισσουργάκι προσαρτάται στην κοινότητα Χουμερίου

Ο οικισμός Πασσαλίταις προσαρτάται στην κοινότητα Χουμερίου

ΦΕΚ 150Α - 12/05/1926

Ο οικισμός Καλανδαρέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ορθέ

ΦΕΚ 44Α - 10/02/1930

Ο οικισμός Μελισσουργάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελισσουργακίου

Ο οικισμός Πασσαλίταις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσουργακίου

Ο οικισμός Καλαμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσουργακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χουμέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Κεραμωτά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Κρασσούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Γαρίπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χρωμοναστηρίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χρωμοναστήρι

Ο οικισμός Μυσίρια προσαρτάται στην κοινότητα Χρωμοναστηρίου

Ο οικισμός Αλμπάνη Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Χρωμοναστηρίου

Ο οικισμός Μετόχι Αποθαμένου προσαρτάται στην κοινότητα Χρωμοναστηρίου

Ο οικισμός Μύλοι προσαρτάται στην κοινότητα Χρωμοναστηρίου

Ο οικισμός Ξηρό Χωριό προσαρτάται στην κοινότητα Χρωμοναστηρίου

Ο οικισμός Άνω Μύλοι προσαρτάται στην κοινότητα Χρωμοναστηρίου

ΦΕΚ 193Α - 12/06/1926

Ο οικισμός Μυσίρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ξηρό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Καπεδιανά αποσπάται από την κοινότητα Ρουσοσπητίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Άνω Μύλοι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μύλοι της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Μύλοι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μύλοι της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Περδίκι Μετόχι και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρωμοναστηρίου

ΦΕΚ 271Α - 19/06/1935

Ο οικισμός Καπεδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρουσοσπητίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χρωμοναστήρι της κοινότητας διορθώνεται σε Χρομοναστήριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χρομοναστηρίου

Ο οικισμός Αλμπάνη Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Αποθαμένου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Περδίκι Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Χρομοναστηρίου (Ρεθύμνης)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χρωμοναστηρίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πρινέδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρομοναστηρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρομοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πρινέδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χώνου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 283Α - 14/08/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χώνος από την κοινότητα Αειμόνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Γενή Καβέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Αξός

ΦΕΚ 228Α - 23/10/1959

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Χώνος στον οικισμό Νέα Αξός

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός Νέα Αξός της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χώρας Σφακίων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χώρα Σφακίων

Ο οικισμός Κομιτάδες προσαρτάται στην κοινότητα Χώρας Σφακίων

Ο οικισμός Μουρί προσαρτάται στην κοινότητα Χώρας Σφακίων

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ρεθύμνης και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Χώρας Σφακίων (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Ρεθύμνης