ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγγελοχωρίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Αγγελοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ειρηνούπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Μαρίνης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 136Α - 24/06/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Μαρίνα από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Βεροίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δοβρά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου Βεροίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Αγίου Γεωργίου Βεροίας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 87Α - 08/04/1948

Ο οικισμός Νέα Λυκόγιαννη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκόγιαννης

Ο οικισμός Παλαιά Λυκόγιαννη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκόγιαννης

Το όνομα του οικισμού Νέος Λυκογιάννης της κοινότητας διορθώνεται σε Νέα Λυκόγιαννη

Το όνομα του οικισμού Παλαιός Λυκογιάννης της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιά Λυκόγιαννη

ΦΕΚ 136Α - 24/06/1949

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Μαρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Βεροίας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Δοβρά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγκαθιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Αγκαθιάς (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 145Α - 14/07/1947

Ο οικισμός Νησέλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιδά

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίσσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τριλοφιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίκης

Ο οικισμός Αγκαθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλαμπόρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Αλαμπόρου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Ο οικισμός Αλαμποριανά Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Μέγα Αλάμπορο της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρασινάδα

Ο οικισμός Μικρό Αλάμπορο της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυδωνέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πρασινάδας

Κ. Πρασινάδας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αλαμπόρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυδωνέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατέος

Ο οικισμός Πρασινάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατέος

Ο οικισμός Νησελούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατέος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ανθεμίων (Ημαθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κοπανός από την κοινότητα Κοπανού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λευκάδια αποσπάται από την κοινότητα Λευκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόσπιτα αποσπάται από την κοινότητα Μονοσπίτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρίεσσα αποσπάται από την κοινότητα Χαριέσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή Ναούσης αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής Ναούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολλά Νερά αποσπάται από την κοινότητα Μαρίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Μαρίνας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λευκάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Ο οικισμός Χαρίεσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Ο οικισμός Επισκοπή Ναούσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Ο οικισμός Κοπανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Ο οικισμός Πολλά Νερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Ο οικισμός Μονόσπιτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αντιγονιδών (Ημαθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καβάσιλα από την κοινότητα Καβασίλων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραψομανίκιον αποσπάται από την κοινότητα Ξεχασμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξεχασμένη αποσπάται από την κοινότητα Ξεχασμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Σκυλλίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιού Σκυλλιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Παλαιόν Σκυλλίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Ραψομανίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Ξεχασμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Άνω Κοπανού (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Άνω Κοπανός της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοπανός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοπανού

Κ. Κοπανού (Ημαθίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Κοπανού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοπανός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ανθεμίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αποστόλου Παύλου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μακροχώρι από την κοινότητα Μακροχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Διαβατός αποσπάται από την κοινότητα Διαβατού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από την κοινότητα Κουλούρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Λυκόγιαννη αποσπάται από την κοινότητα Λυκόγιαννης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Λυκόγιαννη αποσπάται από την κοινότητα Λυκόγιαννης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Νικομήδεια αποσπάται από την κοινότητα Νέας Νικομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλαιά Λυκόγιαννη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Νέα Λυκόγιαννη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Νέα Νικομήδεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Διαβατός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Μακροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αράχου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 146Α - 03/07/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άραχος από το δήμο Γιδά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο οικισμός Άραχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατέος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρκοχωρίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρκοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρσενίου (Πέλλης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Εδέσσης του νομού Πέλλης και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

Κ. Αρσενίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας από την επαρχία Εδέσσης του νομού Πέλλης

ΦΕΚ 320Α - 27/10/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας και υπάγεται στην επαρχία Εδέσσης του νομού Πέλλης

Κ. Αρσενίου (Πέλλης)

ΦΕΚ 320Α - 27/10/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Εδέσσης του νομού Πέλλης από την επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας


Κ. Βαρβαρών (Ημαθίας)

ΦΕΚ 142Α - 29/05/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρβάρες από το δήμο Βεροίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από το δήμο Βεροίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Βαρβάρες της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Βαρβάρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαρβαρών

ΦΕΚ 10Α - 18/01/1958

Ο οικισμός Ασώματα αποσπάται από την κοινότητα Ράχης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 21/11/1967

Ο οικισμός Μετόχιον Προδρόμου αποσπάται από την κοινότητα Βεργίνας και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μετόχιον Προδρόμου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεργίνας

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Ασώματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βεργίνας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Βεργίνας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 206Α - 21/11/1967

Ο οικισμός Μετόχιον Προδρόμου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βεργίνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βεργίνας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βεργίνας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βεργίνα από την κοινότητα Βεργίνας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μετόχιον Προδρόμου αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλατίτσια αποσπάται από την κοινότητα Παλατιτσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα Συκέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βεργίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Μετόχιον Προδρόμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Παλατίτσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Βεροίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Δ. Βεροίας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Βέρμιον και προσάρτησή του στο δήμο Βεροίας

ΦΕΚ 140Α - 27/05/1952

Ο οικισμός Πατρίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πατρίδος

ΦΕΚ 142Α - 29/05/1952

Ο οικισμός Βαρβάρες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρβαρών

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρβαρών

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Μουσταλή του δήμου μετονομάζεται σε Κυδωνοχώριον

19/03/1961

Ο οικισμός Βέρμιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βέροια του δήμου

Ο οικισμός Εργοχώριον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βέροια του δήμου

Ο οικισμός Μαυροδένδρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κρεββατάς του δήμου καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Καλή Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πατρίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασώματα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Γεωργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργιανοί αποσπάται από την κοινότητα Γεωργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας Ημαθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρή Σάντα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας Ημαθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βέρμιον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βερμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαριά αποσπάται από την κοινότητα Κουμαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρολείβαδον αποσπάται από την κοινότητα Κουμαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Ράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κομνήνειον αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομνήνειον αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλαιά Λυκόγιαννη αποσπάται από το δήμο Αποστόλου Παύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από το δήμο Αποστόλου Παύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Λυκόγιαννη αποσπάται από το δήμο Αποστόλου Παύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Νικομήδεια αποσπάται από το δήμο Αποστόλου Παύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διαβατός αποσπάται από το δήμο Αποστόλου Παύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακροχώρι αποσπάται από το δήμο Αποστόλου Παύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυτεία αποσπάται από το δήμο Δοβρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρίς αποσπάται από το δήμο Δοβρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Δοβρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από το δήμο Δοβρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Βεροίας αποσπάται από το δήμο Δοβρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοχώριον αποσπάται από το δήμο Δοβρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιανοβρόχι αποσπάται από το δήμο Δοβρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Δοβρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλή Παναγία αποσπάται από το δήμο Δοβρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεργίνα αποσπάται από το δήμο Βεργίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον Προδρόμου αποσπάται από το δήμο Βεργίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο Βεργίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλατίτσια αποσπάται από το δήμο Βεργίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζώματα αποσπάται από το δήμο Μακεδονίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάσκιον αποσπάται από το δήμο Μακεδονίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαράδρα αποσπάται από το δήμο Μακεδονίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφίνα αποσπάται από το δήμο Μακεδονίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο Μακεδονίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφηκιά αποσπάται από το δήμο Μακεδονίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου αποσπάται από το δήμο Μακεδονίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από το δήμο Μακεδονίδος και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Βρυσακίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρυσάκι από την κοινότητα Νησίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρυσάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γεωργιανών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Γεωργιανών (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 21Α - 18/01/1951

Ο οικισμός Μικρή Σάντα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρής Σάντας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Ίσβορος της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκόπετρα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Γεωργιανοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιαννακοχωρίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γιαννακοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιδά (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Γιδά (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 364Α - 27/12/1946

Ο οικισμός Λειανοβέργιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λειανοβεργίου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λειανοβεργίου

ΦΕΚ 145Α - 14/07/1947

Ο οικισμός Νησέλι αποσπάται από την κοινότητα Αγκαθιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1948

Ο οικισμός Καψοχώρα αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 56Α - 01/03/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Γιδά

Δ. Γιδά (Ημαθίας)

ΦΕΚ 56Α - 01/03/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Γιδά

ΦΕΚ 146Α - 03/07/1950

Ο οικισμός Άραχος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αράχου

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1953

Ο οικισμός Γιδάς του δήμου μετονομάζεται σε Αλεξάνδρεια

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αλεξανδρείας

Δ. Αλεξανδρείας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1953

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Γιδά

19/03/1961

Ο οικισμός Καψοχώρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 91Α - 26/04/1966

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρυσάκι αποσπάται από την κοινότητα Βρυσακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμποχώρι αποσπάται από την κοινότητα Καμποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξωκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάντα αποσπάται από την κοινότητα Νησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησίον αποσπάται από την κοινότητα Νησίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πρασινάδα αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εργοτάξιον Λουδία αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησελούδι αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνέα αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκαλα αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άραχος αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειανοβέργιον αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίσσης αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκαθιά αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίκη αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριλοφιά αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεόκαστρον αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Αντιγονιδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Σκυλλίτσιον αποσπάται από το δήμο Αντιγονιδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραψομανίκιον αποσπάται από το δήμο Αντιγονιδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από το δήμο Αντιγονιδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από το δήμο Αντιγονιδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξεχασμένη αποσπάται από το δήμο Αντιγονιδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Αντιγονιδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από το δήμο Αντιγονιδών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Κορυφής μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Δασκίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Δασκίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάσκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακεδονίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διαβατού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Διαβατού (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διαβατός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποστόλου Παύλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δοβρά (Ημαθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος Βεροίας από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Βεροίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρίς αποσπάται από την κοινότητα Πατρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλή Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Πατρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Τριλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυτεία αποσπάται από την κοινότητα Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Λιανοβρόχι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φυτείας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φυτεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Πατρίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Βεροίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Κουτσοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Λιανοβρόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Καλή Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ειρηνούπολης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγγελοχώριον από την κοινότητα Αγγελοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από την κοινότητα Ζερβοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ζερβοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ζερβοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Ζερβοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ζερβοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυπλάτανον αποσπάται από την κοινότητα Πολυπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

17/03/1991

Ο οικισμός Πολυπλάτανον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγγελοχώριον του δήμου

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Πολυπλάτανος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πολυπλατάνου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγγελοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Ο οικισμός Παλαιόν Ζερβοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Ο οικισμός Άνω Ζερβοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Ο οικισμός Πολυπλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ελαφίνας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Ελαφίνας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Καλύβια Ελαφίνας της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλύβια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλυβίων

Κ. Καλυβίων (Ημαθίας)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ελαφίνας

ΦΕΚ 166Α - 30/06/1955

Ο οικισμός Ελαφίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυδένδρου

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελάφου

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας μετονομάζεται σε Έλαφος

Κ. Ελάφου (Ημαθίας)

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλυβίων

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Πιερίας

Κ. Ελάφου (Πιερίας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πιερίας του νομού Πιερίας από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας


Κ. Επισκοπής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Επισκοπής (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 27Α - 21/02/1947

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταυρού

ΦΕΚ 142Α - 12/07/1947

Ο οικισμός Καμποχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμποχωρίου

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Ο οικισμός Παλαιόν Σκυλλίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιού Σκυλλιτσίου

ΦΕΚ 217Α - 29/09/1956

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καβασίλων

ΦΕΚ 55Α - 04/03/1970

Ο οικισμός Νέον Σκυλίτσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλοχώριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αντιγονιδών

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αντιγονιδών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επισκοπής Ναούσης (Πέλλης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Εδέσσης του νομού Πέλλης και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

Κ. Επισκοπής Ναούσης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας από την επαρχία Εδέσσης του νομού Πέλλης

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Ο οικισμός Πολυπλάτανον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολυπλατάνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επισκοπή Ναούσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζερβοχωρίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ειρηνούπολης

Ο οικισμός Άνω Ζερβοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ειρηνούπολης

Ο οικισμός Παλαιόν Ζερβοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ειρηνούπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καβασίλων (Ημαθίας)

ΦΕΚ 217Α - 29/09/1956

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καβάσιλα από την κοινότητα Επισκοπής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αντιγονιδών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμποχωρίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 142Α - 12/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμποχώρι από την κοινότητα Επισκοπής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμποχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστανέας Ημαθίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Καστανέας Ημαθίας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 85Α - 04/05/1971

Ο οικισμός Μικρή Σάντα αποσπάται από την κοινότητα Μικρής Σάντας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Μικρή Σάντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Βερμίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

Κ. Κάτω Βερμίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας από την επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Βέρμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Κοπανού (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Κάτω Κοπανός της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαρίεσσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαριέσσης

Κ. Χαριέσσης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Κοπανού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαρίεσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Τριποτάμου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Κάτω Τριποτάμου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 319Α - 22/11/1949

Ο οικισμός Κάτω Τριπόταμον της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριπόταμος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριποτάμου

Κ. Τριποτάμου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 319Α - 22/11/1949

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Τριποτάμου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κομνήνειον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριποτάμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Κομνήνειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Κομνήνειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεφαλοχωρίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 96Α - 06/07/1960

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεφαλοχώρι από την κοινότητα Ξεχασμένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αντιγονιδών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλειδίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 302Α - 31/10/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλειδί από την κοινότητα Κορυφής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άλωρος αποσπάται από την κοινότητα Κορυφής και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Ο οικισμός Άλωρος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κλειδί της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατέος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορυφής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Κορυφής (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 159Α - 11/05/1946

Ο οικισμός Τρίκαλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρικάλων

ΦΕΚ 302Α - 31/10/1949

Ο οικισμός Τσινάφορον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσιναφόρου

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλειδίου

Ο οικισμός Άλωρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κλειδίου

19/03/1961

Ο οικισμός Νεοχωρόπουλον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κορυφή της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατέος

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατέος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουλούρας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 219Α - 09/12/1958

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουλούρα από την κοινότητα Ξεχασμένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποστόλου Παύλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουμαριάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Κουμαριάς (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

07/04/1951

Ο οικισμός Βρωμοπήγαδο της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουμαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Ξηρολείβαδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρύας Βρύσης (Πέλλης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Γιαννιτσών του νομού Πέλλης και υπάγεται στην επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας

Κ. Κρύας Βρύσης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας από την επαρχία Γιαννιτσών του νομού Πέλλης

ΦΕΚ 320Α - 27/10/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας και υπάγεται στην επαρχία Γιαννιτσών του νομού Πέλλης

Κ. Κρύας Βρύσης (Πέλλης)

ΦΕΚ 320Α - 27/10/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γιαννιτσών του νομού Πέλλης από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας


Κ. Λειανοβεργίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 364Α - 27/12/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λειανοβέργιον από την κοινότητα Γιδά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Γιδά και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Παλαιοχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λειανοβέργιον της κοινότητας

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο οικισμός Λειανοβέργιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατέος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λευκαδίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

Κ. Λευκαδίων (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας από την επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουτρού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Λουτρού (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1948

Ο οικισμός Καψοχώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιδά

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Εξωκκλήσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτρού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξωκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυκόγιαννης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 87Α - 08/04/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Λυκόγιαννη από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Βεροίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιά Λυκόγιαννη αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Βεροίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιά Λυκόγιαννη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποστόλου Παύλου

Ο οικισμός Νέα Λυκόγιαννη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποστόλου Παύλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μακεδονίδος (Ημαθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ριζώματα από την κοινότητα Ριζωμάτων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δάσκιον αποσπάται από την κοινότητα Δασκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου αποσπάται από την κοινότητα Πολυδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφίνα αποσπάται από την κοινότητα Πολυδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από την κοινότητα Πολυδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα Πολυδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαράδρα αποσπάται από την κοινότητα Πολυδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφηκιά αποσπάται από την κοινότητα Σφηκιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ριζώματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Δάσκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Χαράδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Ελαφίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Σφηκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μακροχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Μακροχωρίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1948

Ο οικισμός Μπρανιάτες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπρανιατών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μακροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αποστόλου Παύλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαρίνας (Πέλλης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Εδέσσης του νομού Πέλλης και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

Κ. Μαρίνας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας από την επαρχία Εδέσσης του νομού Πέλλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολλά Νερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμίων

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλου Ρεύματος (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μέγα Ρεύμα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ροδοχωρίου

Κ. Ροδοχωρίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλου Ρεύματος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Ο οικισμός Ροδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελίκης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Μελίκης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Μελίκη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μελίκης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μελίκης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μελίκη από την κοινότητα Μελίκης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νεόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Νεοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τριλοφιά αποσπάται από την κοινότητα Αγκαθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκαθιά αποσπάται από την κοινότητα Αγκαθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίσσης αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Προδρόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Προδρόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Προδρόμου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νέος Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Αγκαθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Μελίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Τριλοφιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Νεόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μικρής Σάντας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 21Α - 18/01/1951

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρή Σάντα από την κοινότητα Γεωργιανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 85Α - 04/05/1971

Ο οικισμός Μικρή Σάντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανέας Ημαθίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μονοσπίτων (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονόσπιτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπρανιατών (Ημαθίας)

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπρανιάτες από την κοινότητα Μακροχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Μπρανιάτες της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Νικομήδεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Νικομηδείας

Κ. Νέας Νικομηδείας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπρανιατών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Νικομήδεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποστόλου Παύλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ναούσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

Δ. Ναούσης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας από την επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Τιμίου Προδρόμου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Βέρμιον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Νέα Στράντζα του δήμου μετονομάζεται σε Ροδακινέα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στο δήμο Ναούσης

Αναγνώριση του οικισμού Πηγάδια και προσάρτησή του στο δήμο Ναούσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρκοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αρκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννακοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Γιαννακοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα Ροδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα Ροδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ροδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενήμαχος αποσπάται από την κοινότητα Στενημάχου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άνω Σέλι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναούσης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λευκάδια αποσπάται από το δήμο Ανθεμίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρίεσσα αποσπάται από το δήμο Ανθεμίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή Ναούσης αποσπάται από το δήμο Ανθεμίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοπανός αποσπάται από το δήμο Ανθεμίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Ανθεμίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολλά Νερά αποσπάται από το δήμο Ανθεμίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόσπιτα αποσπάται από το δήμο Ανθεμίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγελοχώριον αποσπάται από το δήμο Ειρηνούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Ζερβοχώριον αποσπάται από το δήμο Ειρηνούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ζερβοχώριον αποσπάται από το δήμο Ειρηνούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από το δήμο Ειρηνούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυπλάτανος αποσπάται από το δήμο Ειρηνούπολης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Κοπανού μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Νέας Κουκλαίνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Νέας Κουκλαίνης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 91Α - 30/04/1954

Ο οικισμός Νέα Κούκλαινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίλοφον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριλόφου

Κ. Τριλόφου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 91Α - 30/04/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νέας Κουκλαίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δοβρά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοκάστρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Νεοκάστρου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Νεόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από την κοινότητα Αγκαθιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλαμποριανά Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Αλαμπόρου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Αλαμποριανά Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίσσης αποσπάται από την κοινότητα Αγκαθιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 101Α - 08/05/1968

Ο οικισμός Νεοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυψέλη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυψέλης

Κ. Κυψέλης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 101Α - 08/05/1968

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίκης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίσσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 91Α - 26/04/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από το δήμο Αλεξανδρείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νησίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Νησίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Ο οικισμός Βρυσάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρυσακίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σάντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νησίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σάντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Νησίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξεχασμένης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Ξεχασμένης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 219Α - 09/12/1958

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουλούρας

ΦΕΚ 96Α - 06/07/1960

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεφαλοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ραψομανίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αντιγονιδών

Ο οικισμός Ξεχασμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αντιγονιδών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιού Σκυλλιτσίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιόν Σκυλλίτσιον από την κοινότητα Επισκοπής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόν Σκυλλίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αντιγονιδών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλατιτσίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Παλατιτσίων (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 190Α - 26/10/1965

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλατίτσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεργίνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πατρίδος (Ημαθίας)

ΦΕΚ 140Α - 27/05/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πατρίς από το δήμο Βεροίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Καλή Παναγία αποσπάται από το δήμο Βεροίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πατρίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δοβρά

Ο οικισμός Καλή Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δοβρά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατέος (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Πλατέος (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Εργοτάξιον Λουδία και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατέος

Ο οικισμός Εργοτάξιον Λουδία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατέος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πλατέος (Ημαθίας)

Ο οικισμός Εργοτάξιον Λουδία αποσπάται από την κοινότητα Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειανοβέργιον αποσπάται από την κοινότητα Λειανοβεργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άραχος αποσπάται από την κοινότητα Αράχου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα Κορυφής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από την κοινότητα Κορυφής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνέα αποσπάται από την κοινότητα Πρασινάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασινάδα αποσπάται από την κοινότητα Πρασινάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησελούδι αποσπάται από την κοινότητα Πρασινάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκαλα αποσπάται από την κοινότητα Τρικάλων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πρασινάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Εργοτάξιον Λουδία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Νησελούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Κυδωνέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Τρίκαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Άραχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Λειανοβέργιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πολυδένδρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Πολυδένδρου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μουτσάλης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 166Α - 30/06/1955

Ο οικισμός Ελαφίνα αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 91Α - 06/06/1967

Ο οικισμός Χαράδρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαράδρας

Ο οικισμός Ελαφίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαράδρας

ΦΕΚ 175Α - 16/10/1967

Ο οικισμός Ελαφίνα αποσπάται από την κοινότητα Χαράδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαράδρα αποσπάται από την κοινότητα Χαράδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πόρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολυδένδρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακεδονίδος

Ο οικισμός Ελαφίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακεδονίδος

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακεδονίδος

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακεδονίδος

Ο οικισμός Χαράδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακεδονίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πολυπλατάνου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πολυπλάτανον από την κοινότητα Επισκοπής Ναούσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Πολυπλάτανον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ειρηνούπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Προδρόμου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Προδρόμου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Κιρκάσιοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίκης

Ο οικισμός Νέος Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίκης

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραχιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Ραχιάς (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Ραχιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ράχη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ράχης

Κ. Ράχης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ραχιάς

ΦΕΚ 10Α - 18/01/1958

Ο οικισμός Ασώματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ριζωμάτων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Ριζωμάτων (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ριζώματα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μακεδονίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταυρού (Ημαθίας)

ΦΕΚ 27Α - 21/02/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σταυρός από την κοινότητα Επισκοπής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αντιγονιδών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συκέας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 190Α - 26/10/1965

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Συκέα από την κοινότητα Παλατιτσίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεργίνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σφηκιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Σφηκιάς (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σφηκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακεδονίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τρικάλων (Ημαθίας)

ΦΕΚ 159Α - 11/05/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τρίκαλα από την κοινότητα Κορυφής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας και υπάγεται στην επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Τρικάλων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας

ΦΕΚ 248Α - 11/10/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας

Κ. Τρικάλων (Ημαθίας)

ΦΕΚ 248Α - 11/10/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρίκαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατέος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσιναφόρου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 302Α - 31/10/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσινάφορον από την κοινότητα Κορυφής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 91Α - 30/04/1954

Ο οικισμός Τσινάφορον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάτανος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατάνου

Κ. Πλατάνου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 91Α - 30/04/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσιναφόρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατέος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φυτείας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Φυτείας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Φυτείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φυτεία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δοβρά

Ο οικισμός Κουτσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δοβρά

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δοβρά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαράδρας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 91Α - 06/06/1967

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαράδρα από την κοινότητα Πολυδένδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ελαφίνα αποσπάται από την κοινότητα Πολυδένδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 175Α - 16/10/1967

Ο οικισμός Ελαφίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυδένδρου

Ο οικισμός Χαράδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυδένδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χωροπανίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Χωροπάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Στενήμαχος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στενημάχου

Κ. Στενημάχου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χωροπανίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στενήμαχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Η κοινότητα καταργείται