ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίου Γεωργίου (Δράμας)

ΦΕΚ 19Α - 11/02/1922

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από την κοινότητα Ραχωνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Αγίου Γεωργίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Αγοράς (Δράμας)

ΦΕΚ 273Α - 19/09/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγορά από την κοινότητα Αδριανής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο οικισμός Αγορά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Θεολόγου (Δράμας)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Θεολόγος

Ο οικισμός Κάτω Θεολόγος προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Θεολόγου

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Άνω Θεολόγου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Άνω Πυξαρίου (Δράμας)

ΦΕΚ 108Α - 17/03/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Πυξάριον από την κοινότητα Νικηφόρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ψηλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Νικηφόρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γύρος αποσπάται από την κοινότητα Νικηφόρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τείχος αποσπάται από την κοινότητα Νικηφόρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Πυξάριον αποσπάται από την κοινότητα Νικηφόρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ψηλόκαστρον της κοινότητας διορθώνεται σε Υψηλόκαστρον

19/03/1961

Ο οικισμός Κάτω Πυξάριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άνω Πυξάριον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Πυξάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Ο οικισμός Υψηλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Ο οικισμός Τείχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Ο οικισμός Γύρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχλαδιάς (Δράμας)

ΦΕΚ 376Α - 29/08/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αχλαδιά από την κοινότητα Παγονερίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αχλαδομηλιές αποσπάται από την κοινότητα Παγονερίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κριθαράς αποσπάται από την κοινότητα Παγονερίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιβαδάκιον αποσπάται από την κοινότητα Παγονερίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αχλαδιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αχλαδέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αχλαδέας

Ο οικισμός Κριθαράς της κοινότητας καταργείται.

Κ. Αχλαδέας (Δράμας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αχλαδιάς

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχλαδομηλιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Ο οικισμός Αχλαδέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαλτοχωρίου (Δράμας)

ΦΕΚ 184Α - 01/05/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλτοχώριον από την κοινότητα Καλαμπακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Βαλτοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Κ. Αγίας Παρασκευής (Δράμας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαλτοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βέσμης (Δράμας)

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βέσμη από την κοινότητα Ζυρνόβου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 47Α - 08/02/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Βέσμη της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξοχή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εξοχής

Κ. Εξοχής (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βέσμης

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βησωτσάνης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βησωτσάνη

Ο οικισμός Τουρκοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Βησωτσάνης

Ο οικισμός Κόβιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Βησωτσάνης

Ο οικισμός Δράνοβον προσαρτάται στην κοινότητα Βησωτσάνης

ΦΕΚ 67Α - 18/03/1920

Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Βησωτσάνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξηροπόταμος

Ο οικισμός Τουρκοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυλοπόταμος

Ο οικισμός Κόβιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαθύλακκος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξηροποτάμου

Κ. Ξηροποτάμου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βησωτσάνης

ΦΕΚ 184Α - 01/05/1936

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυλοποτάμου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καρυδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξηροποτάμου

ΦΕΚ 171Α - 08/10/1964

Ο οικισμός Βαθύλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μοναστηρακίου

14/03/1971

Ο οικισμός Καρυδιά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μεταμόρφωσις Σωτήρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξηροποτάμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις Σωτήρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουβλιτσίου (Δράμας)

ΦΕΚ 210Α - 13/09/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουβλίτσιον από την κοινότητα Πλεύνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κόντσαν αποσπάται από την κοινότητα Πλεύνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Βουβλίτσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύργοι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πύργων

Κ. Πύργων (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βουβλιτσίου

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Πύργοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πετρούσης

Ο οικισμός Κόντσαν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πετρούσης

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 50Α - 03/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πύργοι από την κοινότητα Πετρούσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κόντσαν αποσπάται από την κοινότητα Πετρούσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Πύργων στην κοινότητα Πετρούσης

16/05/1928

Ο οικισμός Κόντσαν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πύργοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουνοχωρίου (Δράμας)

ΦΕΚ 262Α - 16/06/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουνοχώριον από την κοινότητα Σιδηρονέρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λειμών αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρονέρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Λειμών της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 151Α - 08/07/1950

Ο οικισμός Βουνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηρονέρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βώλακος (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βώλαξ

Ο οικισμός Γκιουρετζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Βώλακος

Ο οικισμός Σιδέροβα προσαρτάται στην κοινότητα Βώλακος

Ο οικισμός Βήρσαν προσαρτάται στην κοινότητα Βώλακος

Ο οικισμός Περόφ προσαρτάται στην κοινότητα Βώλακος

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 2Α - 03/01/1921

Ο οικισμός Γκιουρετζίκ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκιουρετζίκ

ΦΕΚ 97Α - 18/04/1923

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Περόφ της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Πέτρος

Ο οικισμός Σιδέροβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοβούνιον

16/05/1928

Ο οικισμός Βήρσαν της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Ο οικισμός Μεσοβούνιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βώλαξ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γενή - Κιόϊ (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γενή - Κιόϊ

Ο οικισμός Κούρταλα προσαρτάται στην κοινότητα Γενή - Κιόϊ

Ο οικισμός Μαργαρίζ προσαρτάται στην κοινότητα Γενή - Κιόϊ

Ο οικισμός Μαχμουτλή προσαρτάται στην κοινότητα Γενή - Κιόϊ

Ο οικισμός Σταθμός Γενή-Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Γενή - Κιόϊ

Ο οικισμός Γαύροβον προσαρτάται στην κοινότητα Γενή - Κιόϊ

Ο οικισμός Χοτζαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Γενή - Κιόϊ

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Χουσεϊν-Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα Κοζλούτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 63Β - 09/10/1920

Ο οικισμός Γενή - Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυρούπολις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταυρουπόλεως

Κ. Σταυρουπόλεως (Δράμας)

ΦΕΚ 63Β - 09/10/1920

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γενή - Κιόϊ

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης

Κ. Σταυρουπόλεως (Ροδόπης)

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας


Κ. Γκιουρετζίκ (Δράμας)

ΦΕΚ 2Α - 03/01/1921

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκιουρετζίκ από την κοινότητα Βώλακος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 47Α - 08/02/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Γκιουρετζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Γρανίτης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γρανίτου

Κ. Γρανίτου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκιουρετζίκ

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σανατόριο και προσάρτησή του στην κοινότητα Γρανίτου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κατασκηνώσεις και προσάρτησή του στην κοινότητα Γρανίτου

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γρανίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Ο οικισμός Σανατόριο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκορνίτσης (Σερρών)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

Κ. Γκορνίτσης (Δράμας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Γκόρνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλή Βρύσις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλής Βρύσης

Κ. Καλής Βρύσης (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκορνίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλή Βρύσις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γραμμένης (Δράμας)

ΦΕΚ 48Α - 03/02/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γραμμένη από την κοινότητα Κοκκινογείων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γραμμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαρόβης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δάροβα

Ο οικισμός Μουρατλή προσαρτάται στην κοινότητα Δαρόβης

Ο οικισμός Καραμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Δαρόβης

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Δαρόβης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Δασωτού (Δράμας)

ΦΕΚ 144Α - 13/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δασωτόν από την κοινότητα Περιθωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δασωτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δεμιρλή (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δεμιρλή

Ο οικισμός Δεβέκιραν προσαρτάται στην κοινότητα Δεμιρλή

Ο οικισμός Δεβεκλή προσαρτάται στην κοινότητα Δεμιρλή

Ο οικισμός Δουρμουσλού προσαρτάται στην κοινότητα Δεμιρλή

Ο οικισμός Μουρσαλή προσαρτάται στην κοινότητα Δεμιρλή

Ο οικισμός Βελτζιλέρ προσαρτάται στην κοινότητα Δεμιρλή

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Δεμιρλή (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Δοξάτου (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δοξάτον

Ο οικισμός Μπουνάρμπαση προσαρτάται στην κοινότητα Δοξάτου

Ο οικισμός Εφτελιά προσαρτάται στην κοινότητα Δοξάτου

Ο οικισμός Μπόριανη προσαρτάται στην κοινότητα Δοξάτου

ΦΕΚ 20Α - 15/02/1922

Ο οικισμός Μπόριανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπόριανης

ΦΕΚ 134A - 14/06/1924

Ο οικισμός Εφτελιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εφτελιάς

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μπουνάρμπαση της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεφαλάρι

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Κεφαλάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αθανασίου

ΦΕΚ 68Α - 18/03/1949

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Δοξάτου

Δ. Δοξάτου (Δράμας)

ΦΕΚ 68Α - 18/03/1949

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Δοξάτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δοξάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βαθύσπηλον από το δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δοξάτον αποσπάται από το δήμο Δοξάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρια αποσπάται από το δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγορά αποσπάται από το δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κύρια αποσπάται από το δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευρύπεδον αποσπάται από το δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από το δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αίγειρος αποσπάται από το δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθυχώρι αποσπάται από το δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κεφαλάριον αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κεφαλάριον αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βαθύσπηλον στον οικισμό Καλαμπάκι

Ο οικισμός Νεροφράκτης αποσπάται από το δήμο Καλαμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Καλαμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από το δήμο Καλαμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμώνας αποσπάται από το δήμο Καλαμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμπάκι αποσπάται από το δήμο Καλαμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Κυρίων μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

ΦΕΚ 2742Β - 31/08/2016

Ο οικισμός Δοξάτον ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου


Δ. Δράμας (Δράμας)

ΦΕΚ 248Α - 03/12/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δράμα

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Ο οικισμός Εσκή-Κιόϊ προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Λατζίστα προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Τσάϊ-Τσιφλίκ προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Σανδήκ-Τσιφλίκ προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Γενή-Τσιφλίκ προσαρτάται στο δήμο Δράμας

ΦΕΚ 67Α - 18/03/1920

Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από την κοινότητα Βησωτσάνης και προσαρτάται στο δήμο

18/12/1920

Ο οικισμός Νεοχώρι του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας και προσάρτησή του στο δήμο Δράμας

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Ο οικισμός Ζίψα αποσπάται από την κοινότητα Ραβενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχαλετζίκ αποσπάται από την κοινότητα Ραβενίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 49Α - 06/03/1924

Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρανόβου

ΦΕΚ 7Α - 12/01/1925

Ο οικισμός Τσάϊ-Τσιφλίκ του δήμου μετονομάζεται σε Νέα Αμισός

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Εσκή-Κιόϊ του δήμου μετονομάζεται σε Νικοτσάρας

Ο οικισμός Λατζίστα του δήμου μετονομάζεται σε Προάστειον

Ο οικισμός Γενή-Τσιφλίκ του δήμου μετονομάζεται σε Σεβαστιανόν

16/05/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Πασαλή Τσιφλίκ και προσάρτησή του στο δήμο Δράμας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ζίψα του δήμου μετονομάζεται σε Τιμόθεος

Ο οικισμός Τσαλή Τσιφλίκ του δήμου μετονομάζεται σε Μαυρότοπος

Ο οικισμός Σανδήκ-Τσιφλίκ του δήμου μετονομάζεται σε Αρκαδικός

Ο οικισμός Μαχαλετζίκ του δήμου μετονομάζεται σε Ταξιάρχης

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Ο οικισμός Μαυρότοπος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυροτόπου

Ο οικισμός Νικοτσάρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροτόπου

16/10/1940

Ο οικισμός Σεβαστιανόν του δήμου μετονομάζεται σε Νέα Σεβάστεια

Ο οικισμός Πασαλή Τσιφλίκ του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δράμα του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Αμπελάκια και προσάρτησή του στο δήμο Δράμας

07/04/1951

Ο οικισμός Τιμόθεος του δήμου καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Προάστειον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δράμα του δήμου

Ο οικισμός Νέα Αμισός του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δράμα του δήμου

Ο οικισμός Αρκαδικός του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δράμα του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικοτσάρας αποσπάται από την κοινότητα Αργυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλίφυτον αποσπάται από την κοινότητα Καλλιφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Καλλιφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλός Αγρός αποσπάται από την κοινότητα Καλού Αγρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουδούνια αποσπάται από την κοινότητα Κουδουνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδερόν αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδράκια αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα Μακρυπλαγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυπλάγιον αποσπάται από την κοινότητα Μακρυπλαγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόβατος αποσπάται από την κοινότητα Μαυροβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μικροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύλακκος αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Μυλοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις Σωτήρος αποσπάται από την κοινότητα Ξηροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Ξηροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωριστή αποσπάται από την κοινότητα Χωριστής και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Φυλάκιον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σιδηρόνερον αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρονέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλωτή αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρονέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οροπέδιον αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρονέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρονέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλίκαρπον αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρονέρου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Τιμόθεος και προσάρτησή του στο δήμο Δράμας

Αναγνώριση του οικισμού Χαράδρα και προσάρτησή του στο δήμο Δράμας


Κ. Δρανόβου (Δράμας)

ΦΕΚ 49Α - 06/03/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δράνοβον από το δήμο Δράμας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Δράνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μοναστηράκιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μοναστηρακίου

Κ. Μοναστηρακίου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δρανόβου

ΦΕΚ 171Α - 08/10/1964

Ο οικισμός Βαθύλακκος αποσπάται από την κοινότητα Ξηροποτάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαθύλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρατσίστης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δράτσιστα

Ο οικισμός Λίσαν προσαρτάται στην κοινότητα Δρατσίστης

Ο οικισμός Πάστροβα προσαρτάται στην κοινότητα Δρατσίστης

Ο οικισμός Κιουτσούκ Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Δρατσίστης

Ο οικισμός Μπούκια προσαρτάται στην κοινότητα Δρατσίστης

Ο οικισμός Καραγκιόζ Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Δρατσίστης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ιμπισλέρ και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρατσίστης

Αναγνώριση του οικισμού Κοπουτσούκ και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρατσίστης

Αναγνώριση του οικισμού Ιντζιρλίκ και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρατσίστης

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Μπουκίων και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρατσίστης

ΦΕΚ 62Α - 22/03/1924

Ο οικισμός Τιχότα αποσπάται από την κοινότητα Τιχότας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Καραγκιόζ Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Περίβλεπτον

Ο οικισμός Κιουτσούκ Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικροχώρι

Ο οικισμός Πάστροβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλίκρουνον

Ο οικισμός Λίσαν της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυνέρι

Ο οικισμός Μπούκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Παρανέστιον

Ο οικισμός Ιντζιρλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύσυκον

Ο οικισμός Ιμπισλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παράμερον

Ο οικισμός Κοπουτσούκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύκηπον

Ο οικισμός Τσιφλίκ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσόχωρον

Ο οικισμός Γιανουσλού της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρποφόρον

Ο οικισμός Τζαμί Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Τέμενος

Ο οικισμός Μουσελίμ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αηδονόκαστρον

Ο οικισμός Ντεντελέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καπνόφυτον

Ο οικισμός Καρσί Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξάγναντο

Ο οικισμός Τούκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεπτοκαρυά

16/05/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Μπουκίων της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παρανέστιον της κοινότητας

ΦΕΚ 26Β - 09/03/1929

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Δράτσιστα στον οικισμό Παρανέστιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παρανεστίου

Κ. Παρανεστίου (Δράμας)

ΦΕΚ 26Β - 09/03/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δρατσίστης

16/10/1940

Ο οικισμός Παράμερον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πολύκηπον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Ο οικισμός Δράτσιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελισσοχώριον

14/03/1971

Ο οικισμός Καλλίκρουνον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μελισσοχώριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τιχότα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Ο οικισμός Μικροχώρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 39Α - 21/03/1994

Ο οικισμός Παρανέστιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Παρανεστίου

Ο οικισμός Περίβλεπτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Πολύσυκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Μεσόχωρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Καρποφόρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Τέμενος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Αηδονόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Καπνόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Ξάγναντο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εδερνετζίκ (Δράμας)

ΦΕΚ 210Α - 13/09/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εδερνετζίκ από την κοινότητα Τσατάλτζης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παζαρλάρ αποσπάται από την κοινότητα Κηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Εδερνετζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αδριανή

Ο οικισμός Παζαρλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγορά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αδριανής

Κ. Αδριανής (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Εδερνετζίκ

ΦΕΚ 273Α - 19/09/1933

Ο οικισμός Αγορά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγοράς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελευθερών (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ελευθεραί

Ο οικισμός Τσιούστη προσαρτάται στην κοινότητα Ελευθερών

Ο οικισμός Νουζλά προσαρτάται στην κοινότητα Ελευθερών

Ο οικισμός Καλιά Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ελευθερών

Ο οικισμός Δρέζνα προσαρτάται στην κοινότητα Ελευθερών

Ο οικισμός Κοτσκάρι προσαρτάται στην κοινότητα Ελευθερών

Ο οικισμός Συνοικία Ελευθερών (Μήδεια) προσαρτάται στην κοινότητα Ελευθερών

18/12/1920

Ο οικισμός Συνοικία Ελευθερών (Μήδεια) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ελευθερών (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Εφτελιάς (Δράμας)

ΦΕΚ 134A - 14/06/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εφτελιά από την κοινότητα Δοξάτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Εφτελιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Φτελιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φτελιάς

Κ. Φτελιάς (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Εφτελιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζερνοβίτσης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζερνοβίτσα

Ο οικισμός Τουφάλ προσαρτάται στην κοινότητα Ζερνοβίτσης

Ο οικισμός Μπόρνικ προσαρτάται στην κοινότητα Ζερνοβίτσης

Ο οικισμός Κράνιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Ζερνοβίτσης

Ο οικισμός Ραζενίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ζερνοβίτσης

Ο οικισμός Χαδίρ-Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Ζερνοβίτσης

Ο οικισμός Πεπελές προσαρτάται στην κοινότητα Ζερνοβίτσης

Ο οικισμός Μοκρός προσαρτάται στην κοινότητα Ζερνοβίτσης

Ο οικισμός Ελές-Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Ζερνοβίτσης

ΦΕΚ 344Α - 27/11/1923

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ζερνοβίτσα στον οικισμό Μοκρός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μοκρού

Κ. Μοκρού (Δράμας)

ΦΕΚ 344Α - 27/11/1923

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζερνοβίτσης

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Πεπελές της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρσινερόν

Ο οικισμός Μπόρνικ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασβεστόλιθος

Ο οικισμός Χαδίρ-Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεστοχώριον

Ο οικισμός Τουφάλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετός

Ο οικισμός Ραζενίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαράδρα

Ο οικισμός Κράνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δενδράκια

Ο οικισμός Ζερνοβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανόχωμα

16/05/1928

Ο οικισμός Ελές-Κιόϊ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αετός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ασβεστόλιθος της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Καστανόχωμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μυρσινερόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νεστοχώριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χαράδρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Ο οικισμός Μοκρός της κοινότητας μετονομάζεται σε Λειβαδερόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λειβαδερού

Κ. Λειβαδερού (Δράμας)

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μοκρού

19/03/1961

Το όνομα του οικισμού Λειβαδερόν της κοινότητας διορθώνεται σε Λιβαδερόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιβαδερού

Κ. Λιβαδερού (Δράμας)

19/03/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λειβαδερού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιβαδερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Δενδράκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζυγού (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζυγός

Ο οικισμός Κουρουτζού προσαρτάται στην κοινότητα Ζυγού

Ο οικισμός Μπολούσκα ή Μπουλούστρα προσαρτάται στην κοινότητα Ζυγού

ΦΕΚ 37Α - 17/03/1922

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Κουρουτζού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Μπολούσκα ή Μπουλούστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 38Α - 03/02/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζυγός από το δήμο Καβάλλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουρουτζού αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπολούσκα ή Μπουλούστρα αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Ζυγού στο δήμο Καβάλλας

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ζυγού (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Ζυρνόβου (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζύρνοβον

Ο οικισμός Βέσμη προσαρτάται στην κοινότητα Ζυρνόβου

Ο οικισμός Λύσε προσαρτάται στην κοινότητα Ζυρνόβου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Ο οικισμός Βέσμη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βέσμης

ΦΕΚ 137Α - 18/06/1924

Ο οικισμός Βούλκοβον αποσπάται από την κοινότητα Μπελοτίντσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 339Α - 03/11/1925

Ο οικισμός Λύσε αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λύσε

ΦΕΚ 47Α - 08/02/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ζύρνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Νευροκόπιον

Ο οικισμός Βούλκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσοκέφαλος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Νευροκοπίου

Κ. Κάτω Νευροκοπίου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζυρνόβου

ΦΕΚ 391Α - 18/12/1933

Ο οικισμός Χρυσοκέφαλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοκεφάλου

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Δ. Κάτω Νευροκοπίου (Δράμας)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κάτω Νευροκοπίου

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχλαδομηλιές αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδέα αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύτοπος αποσπάται από την κοινότητα Βαθυτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανίτης αποσπάται από την κοινότητα Γρανίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σανατόριο αποσπάται από την κοινότητα Γρανίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις αποσπάται από την κοινότητα Γρανίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασωτόν αποσπάται από την κοινότητα Δασωτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάφυτον αποσπάται από την κοινότητα Καταφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βροντού αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βροντούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκόγεια αποσπάται από την κοινότητα Λευκογείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρασμα αποσπάται από την κοινότητα Μικροκλεισούρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροκλεισούρα αποσπάται από την κοινότητα Μικροκλεισούρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρομηλέα αποσπάται από την κοινότητα Μικρομηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οχυρόν αποσπάται από την κοινότητα Οχυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγονέρι αποσπάται από την κοινότητα Παγονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιθώριον αποσπάται από την κοινότητα Περιθωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμοί αποσπάται από την κοινότητα Ποταμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέλτα αποσπάται από την κοινότητα Ποταμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοκέφαλος αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοκεφάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βώλαξ αποσπάται από την κοινότητα Βώλακος και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αχλαδομηλιές του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σανατόριο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δέλτα του δήμου καταργείται.


Κ. Ιλιτζέ (Δράμας)

ΦΕΚ 80Α - 27/05/1922

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ιλιτζέ

Ο οικισμός Λεστάν προσαρτάται στην κοινότητα Ιλιτζέ

Ο οικισμός Σεμπήλ Μαχαλά προσαρτάται στην κοινότητα Ιλιτζέ

Ο οικισμός Άνω Αλήκιοϊ προσαρτάται στην κοινότητα Ιλιτζέ

Ο οικισμός Τσερνάκ προσαρτάται στην κοινότητα Ιλιτζέ

Ο οικισμός Κάροβον προσαρτάται στην κοινότητα Ιλιτζέ

Ο οικισμός Τζαμή-Μαχαλά προσαρτάται στην κοινότητα Ιλιτζέ

Ο οικισμός Σλίβια ή Σέμπριτζ προσαρτάται στην κοινότητα Ιλιτζέ

Ο οικισμός Κόνιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Ιλιτζέ

Ο οικισμός Καϊκούλη προσαρτάται στην κοινότητα Ιλιτζέ

Ο οικισμός Μάχ προσαρτάται στην κοινότητα Ιλιτζέ

ΦΕΚ 101Α - 27/06/1922

Ο οικισμός Τόμας προσαρτάται στην κοινότητα Ιλιτζέ

ΦΕΚ 44Α - 28/02/1924

Ο οικισμός Σλίβια ή Σέμπριτζ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουκόβου

Ο οικισμός Κόνιτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουκόβου

Ο οικισμός Καϊκούλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουκόβου

ΦΕΚ 47Α - 08/02/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ιλιτζέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Θερμιά

Ο οικισμός Σεμπήλ Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πευκόλοφος

Ο οικισμός Άνω Αλήκιοϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Μανδριά

Ο οικισμός Κάροβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεραμειόν

Ο οικισμός Τόμας της κοινότητας μετονομάζεται σε Αυγό

Ο οικισμός Τζαμή-Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος

Ο οικισμός Λεστάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Φαρασσηνόν

Ο οικισμός Τσερνάκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Στροφές

Ο οικισμός Κάτω Αλήκιοϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Μανδριά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θερμιών

Κ. Θερμιών (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ιλιτζέ

16/05/1928

Ο οικισμός Άνω Μανδριά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κεραμειόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μάχ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Μανδριά της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Αυγό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 272Α - 29/11/1950

Ο οικισμός Φαρασσηνόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σίλλης

Ο οικισμός Θερμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σίλλης

Ο οικισμός Πευκόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σίλλης

Ο οικισμός Στροφές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σίλλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ιντζέ (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ιντζές

Ο οικισμός Καρά Κιδαρλή προσαρτάται στην κοινότητα Ιντζέ

Ο οικισμός Μπεκλεμής προσαρτάται στην κοινότητα Ιντζέ

Ο οικισμός Τσομπανλή προσαρτάται στην κοινότητα Ιντζέ

Ο οικισμός Κουρού Δερέ προσαρτάται στην κοινότητα Ιντζέ

ΦΕΚ 14Α - 30/01/1921

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ιντζές στον οικισμό Τσομπανλή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τσομπανλή

Κ. Τσομπανλή (Δράμας)

ΦΕΚ 14Α - 30/01/1921

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ιντζέ

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Τσομπανλή (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Δ. Καβάλλας (Δράμας)

ΦΕΚ 248Α - 03/12/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καβάλλα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Καβάλλας και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλλας

ΦΕΚ 37Α - 17/03/1922

Ο οικισμός Σουγιουτζούκ αποσπάται από την κοινότητα Σουγιουτζούκ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουχάλ αποσπάται από την κοινότητα Σουγιουτζούκ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτλού αποσπάται από την κοινότητα Σουγιουτζούκ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ναϊπλή αποσπάται από την κοινότητα Ναϊπλή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκαλα αποσπάται από την κοινότητα Ναϊπλή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρίτα αποσπάται από την κοινότητα Κουρίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιζιλή αποσπάται από την κοινότητα Κουρίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα Ζυγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρουτζού αποσπάται από την κοινότητα Ζυγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπολούσκα ή Μπουλούστρα αποσπάται από την κοινότητα Ζυγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσινάρ αποσπάται από την κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαρή αποσπάται από την κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορέν Δερέ αποσπάται από την κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιοσέ Ελιάζ αποσπάται από την κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσταζήλ ή Κότζιαζ αποσπάται από την κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρέτζοβα αποσπάται από την κοινότητα Πρετζόβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κίναλη αποσπάται από την κοινότητα Πρετζόβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερεκετλή αποσπάται από την κοινότητα Πρετζόβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπατέμ Τσιφλίκ αποσπάται από την κοινότητα Πρετζόβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλάκι Τσιφλίκ αποσπάται από την κοινότητα Πρετζόβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχτσα αποσπάται από την κοινότητα Σέλιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλιανη αποσπάται από την κοινότητα Σέλιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Καβάλλα ή Εσκή Καβάλλα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιάς Καβάλλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορασά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιάς Καβάλλας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 38Α - 03/02/1923

Ο οικισμός Σουγιουτζούκ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουγιουτζούκ

Ο οικισμός Ναϊπλή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ναϊπλή

Ο οικισμός Κουρίτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρίτας

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζυγού

Ο οικισμός Κιοσέ Ελιάζ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιοσέ Ελιάζ

Ο οικισμός Πρέτζοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πρετζόβης

Ο οικισμός Σέλιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σέλιανης

Ο οικισμός Παλαιά Καβάλλα ή Εσκή Καβάλλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιάς Καβάλλας

Ο οικισμός Μουχάλ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σουγιουτζούκ

Ο οικισμός Κουρτλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σουγιουτζούκ

Ο οικισμός Κόκκαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ναϊπλή

Ο οικισμός Κιζιλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουρίτας

Ο οικισμός Κουρουτζού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυγού

Ο οικισμός Μπολούσκα ή Μπουλούστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυγού

Ο οικισμός Τσινάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ

Ο οικισμός Τζαρή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ

Ο οικισμός Ορέν Δερέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ

Ο οικισμός Κοσταζήλ ή Κότζιαζ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ

Ο οικισμός Κίναλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πρετζόβης

Ο οικισμός Μπερεκετλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πρετζόβης

Ο οικισμός Μπατέμ Τσιφλίκ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πρετζόβης

Ο οικισμός Βασιλάκι Τσιφλίκ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πρετζόβης

Ο οικισμός Ράχτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σέλιανης

Ο οικισμός Χορασά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιάς Καβάλλας

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Σουγιουτζούκ στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Ναϊπλή στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Κουρίτας στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Ζυγού στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Κιοσέ Ελιάζ στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Πρετζόβης στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Σέλιανης στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Παλαιάς Καβάλλας στο δήμο

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Δ. Καβάλλας (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Καλαμπακίου (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλαμπάκι

Ο οικισμός Καρά-Καβάκι προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμπακίου

Ο οικισμός Γεδή Περέ προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμπακίου

Ο οικισμός Μπάνιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμπακίου

Ο οικισμός Βοδόβιστα προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμπακίου

Ο οικισμός Φωτολείβος προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμπακίου

Ο οικισμός Καρατσαλή προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμπακίου

Ο οικισμός Μούζγα προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμπακίου

Ο οικισμός Μποσινός προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμπακίου

Ο οικισμός Οσμανίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμπακίου

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Ο οικισμός Φωτολείβος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φωτολείβου

ΦΕΚ 264Α - 23/10/1924

Ο οικισμός Μούζγα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μούζγας

Ο οικισμός Καρά-Καβάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μούζγας

Ο οικισμός Καρατσαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μούζγας

ΦΕΚ 62Α - 14/03/1925

Ο οικισμός Οσμανίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φωτολείβου

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μποσινός της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλαμώνας

Ο οικισμός Γεδή Περέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεροφράκτης

Ο οικισμός Βοδόβιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαλτοχώριον

ΦΕΚ 16Α - 10/02/1928

Ο οικισμός Καλαμώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αθανασίου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μπάνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψαθοχώριον

16/05/1928

Ο οικισμός Ψαθοχώριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 48Α - 03/02/1934

Ο οικισμός Νεροφράκτης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεροφράκτου

ΦΕΚ 184Α - 01/05/1936

Ο οικισμός Βαλτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλτοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαμπάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καλαμπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καλαμπακίου (Δράμας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλαμπάκι από την κοινότητα Καλαμπακίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμώνας αποσπάται από την κοινότητα Καλαμώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεροφράκτης αποσπάται από την κοινότητα Νεροφράκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από την κοινότητα Φτελιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νεροφράκτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Καλαμώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Καλαμπάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καλαμώνος (Δράμας)

ΦΕΚ 142Α - 12/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλαμώνας από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαμώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλλιθέας (Σερρών)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

Κ. Καλλιθέας (Δράμας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών

ΦΕΚ 342Α - 30/09/1931

Ο οικισμός Πούρσοβο αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πουρσόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα Ζίχνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλλιράχης (Δράμας)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλλιρράχη

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Καλλιράχης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Καλού Αγρού (Δράμας)

ΦΕΚ 58Α - 12/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλός Αγρός από την κοινότητα Φωτολείβου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλός Αγρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρά-Κιόϊ (Δράμας)

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρά Κιόϊ από την κοινότητα Τερλισίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 47Α - 08/02/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Καρά Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κατάφυτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καταφύτου

Κ. Καταφύτου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρά-Κιόϊ

ΦΕΚ 369Α - 14/10/1932

Ο οικισμός Ακρινόν αποσπάται από την κοινότητα Ακρινού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατάφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρατζά Κιόϊ (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρατζά Κιόϊ

Ο οικισμός Καγιά Μπουνάρ προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά Κιόϊ

Ο οικισμός Καρατζιλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά Κιόϊ

Ο οικισμός Μποϊνού Κισλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά Κιόϊ

Ο οικισμός Γενή Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά Κιόϊ

Ο οικισμός Δοϊρανλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά Κιόϊ

Ο οικισμός Εσκή Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά Κιόϊ

Ο οικισμός Δεδέ-Δάγ προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά Κιόϊ

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κεδικλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρατζά Κιόϊ

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Καρατζά Κιόϊ (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Καρατζά-Κιόϊ (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρατζά Κιόϊ

Ο οικισμός Σκράνοβα προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά-Κιόϊ

Ο οικισμός Κιουρκτσιλέρ προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά-Κιόϊ

Ο οικισμός Αρπατζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά-Κιόϊ

Ο οικισμός Γκόρνοβα προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά-Κιόϊ

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Γκόρνοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βουνοπλαγιά

Ο οικισμός Καρατζά Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Θόλος

Ο οικισμός Κιουρκτσιλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρήνη

Ο οικισμός Σκράνοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ραχούλα

Ο οικισμός Αρπατζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Στέρνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θόλου

Κ. Θόλου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρατζά-Κιόϊ

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται και προσάρτησή του στην κοινότητα Θόλου

16/10/1940

Ο οικισμός Σκηνίται της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ραχούλα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Θόλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Θόλου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γέφυρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Θόλου

14/03/1971

Ο οικισμός Γέφυρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βουνοπλαγιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 39Α - 21/03/1994

Ο οικισμός Θόλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Κάτω Θόλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρλικόβης (Σερρών)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

Κ. Καρλικόβης (Δράμας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Καρλίκοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρόπολις

Ο οικισμός Γραμέντζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γραμμένη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μικροπόλεως

Κ. Μικροπόλεως (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρλικόβης

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Καλαπότι της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιό Καλαπότι

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Δημητρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικροπόλεως

ΦΕΚ 217Α - 18/10/1928

Ο οικισμός Γραμμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκινογείων

ΦΕΚ 48Α - 03/02/1934

Ο οικισμός Παλαιό Καλαπότι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιού Καλαποτίου

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρόπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάστρου (Δράμας)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάστρον

Ο οικισμός Λιμενάρια προσαρτάται στην κοινότητα Κάστρου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόν Κάστρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάστρου

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Κάστρου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Κατούν (Δράμας)

ΦΕΚ 42Α - 20/02/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κατούν

Ο οικισμός Μπαλαμπάν προσαρτάται στην κοινότητα Κατούν

Ο οικισμός Ντάλια προσαρτάται στην κοινότητα Κατούν

Ο οικισμός Χόλεβα προσαρτάται στην κοινότητα Κατούν

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Κατούν της κοινότητας μετονομάζεται σε Διπόταμα

Ο οικισμός Μπαλαμπάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Τραχώνιον

Ο οικισμός Ντάλια της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποταμάκι

Ο οικισμός Χόλεβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμισηνόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διποτάμων

Κ. Διποτάμων (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κατούν

07/04/1951

Ο οικισμός Ποταμάκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 275Α - 10/10/1951

Ο οικισμός Διπόταμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σίλλης

Ο οικισμός Τραχώνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σίλλης

Ο οικισμός Ποταμάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σίλλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Βροντούς (Δράμας)

ΦΕΚ 44Α - 28/02/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Βροντού από την κοινότητα Σταρτίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 47Α - 08/02/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Βροντού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεφαλαρίου (Δράμας)

ΦΕΚ 95Α - 21/04/1955

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Κεφαλάριον από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Κεφαλάριον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 37Α - 13/03/1957

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Κεφαλάριον στον οικισμό Άνω Κεφαλάριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Κεφαλάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Άνω Κεφαλάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κηρίων (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Οργαντζή

Ο οικισμός Αραπλή προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Παζαρλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Γιασόργιαννη προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Δουρακλή προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Χιμιτλή προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Ασαά Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Κασαπλή προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Διζμηκλή προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Κετσιλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Ασαμπαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Μπουτζάκ προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

ΦΕΚ 210Α - 13/09/1920

Ο οικισμός Παζαρλάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εδερνετζίκ

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Αραπλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαθυχώρι

Ο οικισμός Μπουτζάκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαθύσπηλον

Ο οικισμός Χιμιτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγάπη

Ο οικισμός Κασαπλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Υψηλόν

Ο οικισμός Ασαά Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευρύπεδον

Ο οικισμός Γιασόργιαννη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύπετρον

Ο οικισμός Κετσιλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοκόρυφον

Ο οικισμός Δουρακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Τραχεία

Ο οικισμός Διζμηκλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγάδια

Ο οικισμός Ασαμπαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξηρόχωμα

16/05/1928

Ο οικισμός Ξηρόχωμα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Αγάπη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Οργαντζή της κοινότητας

Ο οικισμός Τραχεία της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Οργαντζή της κοινότητας

ΦΕΚ 13Α - 18/01/1947

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πηγαδίων

07/04/1951

Ο οικισμός Πολύπετρον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Ο οικισμός Οργαντζή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κήρια

19/03/1961

Το όνομα του οικισμού Κήρια της κοινότητας διορθώνεται σε Κύρια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κυρίων

Ο οικισμός Μεσοκόρυφον της κοινότητας καταργείται.

Κ. Κυρίων (Δράμας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κηρίων

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο οικισμός Κύρια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο οικισμός Βαθύσπηλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο οικισμός Βαθυχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο οικισμός Ευρύπεδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κιοσέ Ελιάζ (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κιοσέ Ελιάζ

Ο οικισμός Κοσταζήλ ή Κότζιαζ προσαρτάται στην κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ

Ο οικισμός Τσινάρ προσαρτάται στην κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ

Ο οικισμός Τζαρή προσαρτάται στην κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ

Ο οικισμός Ορέν Δερέ προσαρτάται στην κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ

ΦΕΚ 37Α - 17/03/1922

Ο οικισμός Τσινάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Τζαρή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Ορέν Δερέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Κιοσέ Ελιάζ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Κοσταζήλ ή Κότζιαζ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 38Α - 03/02/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κιοσέ Ελιάζ από το δήμο Καβάλλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσινάρ αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τζαρή αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ορέν Δερέ αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοσταζήλ ή Κότζιαζ αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Κιοσέ Ελιάζ στο δήμο Καβάλλας

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Κιοσέ Ελιάζ (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Κοζλούτσης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοζλούτσα

Ο οικισμός Μεσελή προσαρτάται στην κοινότητα Κοζλούτσης

Ο οικισμός Δεμίρ-Τάς προσαρτάται στην κοινότητα Κοζλούτσης

Ο οικισμός Κάλοβον προσαρτάται στην κοινότητα Κοζλούτσης

Ο οικισμός Χορουσλού προσαρτάται στην κοινότητα Κοζλούτσης

Ο οικισμός Χουσεϊν-Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Κοζλούτσης

Ο οικισμός Καλοβατζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Κοζλούτσης

ΦΕΚ 42Α - 20/02/1920

Ο οικισμός Χαμηδιέ προσαρτάται στην κοινότητα Κοζλούτσης

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Χουσεϊν-Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γενή - Κιόϊ

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης

Κ. Κοζλούτσης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας


Κ. Κουζλού Κιόϊ (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουζλού Κιόϊ

Ο οικισμός Καραμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Κουζλού Κιόϊ

Ο οικισμός Τσαλ-Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Κουζλού Κιόϊ

Ο οικισμός Μπεκλεστή προσαρτάται στην κοινότητα Κουζλού Κιόϊ

Ο οικισμός Κλεμποτσάρ προσαρτάται στην κοινότητα Κουζλού Κιόϊ

Ο οικισμός Τσιλεκλέρ προσαρτάται στην κοινότητα Κουζλού Κιόϊ

Ο οικισμός Μπέριτσα προσαρτάται στην κοινότητα Κουζλού Κιόϊ

Ο οικισμός Λιμποτέν προσαρτάται στην κοινότητα Κουζλού Κιόϊ

Ο οικισμός Ολά προσαρτάται στην κοινότητα Κουζλού Κιόϊ

Ο οικισμός Μπεκτάς προσαρτάται στην κοινότητα Κουζλού Κιόϊ

Ο οικισμός Χασανμπαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Κουζλού Κιόϊ

Ο οικισμός Πουρναρζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Κουζλού Κιόϊ

Ο οικισμός Μπρεσαντλή προσαρτάται στην κοινότητα Κουζλού Κιόϊ

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Γκοκτσελή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουζλού Κιόϊ

Αναγνώριση του οικισμού Οβαντζίκ και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουζλού Κιόϊ

ΦΕΚ 294Α - 24/11/1924

Ο οικισμός Ολά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ολά

Ο οικισμός Γκοκτσελή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ολά

Ο οικισμός Καραμανλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ολά

Ο οικισμός Μπεκτάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ολά

Ο οικισμός Οβαντζίκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ολά

Ο οικισμός Τσιλεκλέρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ολά

Ο οικισμός Χασανμπαλάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ολά

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Κουζλού Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατανιά

Ο οικισμός Μπέριτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πτελέα

Ο οικισμός Κλεμποτσάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κόψις

Ο οικισμός Μπρεσαντλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Καβαλλάρης

Ο οικισμός Πουρναρζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Θαμνωτόν

Ο οικισμός Μπαλτατζιλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πελεκητή

Ο οικισμός Κιολελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιμνίσκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατανιάς

Κ. Πλατανιάς (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουζλού Κιόϊ

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πτελέας

Ο οικισμός Καβαλλάρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πτελέας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μπεκλεστή της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσόστομος

Ο οικισμός Τσαλ-Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγριόβατος

16/05/1928

Ο οικισμός Χρυσόστομος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγριόβατος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μικρόλοφος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανιάς

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Πλατανιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανιάς

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Λιμποτέν της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυροκορδάτος

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Πραβαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σαχίνης

ΦΕΚ 215Α - 17/07/1931

Ο οικισμός Πρινόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Πλατανόβρυσης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Κόψις της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλατανιά της κοινότητας

Ο οικισμός Σαχίνης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλατανιά της κοινότητας

07/04/1951

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Πλατανιάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μικρόλοφος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμνίσκη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρινόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Ο οικισμός Θαμνωτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Ο οικισμός Πελεκητή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Ο οικισμός Μαυροκορδάτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουμπαλίστης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουμπάλιστα

Ο οικισμός Τσαλί - Μπασή ή Γιουρούκηδων προσαρτάται στην κοινότητα Κουμπαλίστης

Ο οικισμός Νέον Καλαπότι προσαρτάται στην κοινότητα Κουμπαλίστης

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Κουμπάλιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκινόγεια

Ο οικισμός Τσαλί - Μπασή ή Γιουρούκηδων της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυρόπρινος

Ο οικισμός Λοσπάτ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρινότοπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοκκινογείων

Κ. Κοκκινογείων (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουμπαλίστης

16/05/1928

Ο οικισμός Πρινότοπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαυρόπρινος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μεσέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγαί

ΦΕΚ 217Α - 18/10/1928

Ο οικισμός Γραμμένη αποσπάται από την κοινότητα Μικροπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 48Α - 03/02/1934

Ο οικισμός Γραμμένη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραμμένης

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Νέον Καλαπότι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγγίτης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγγίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Ο οικισμός Κοκκινόγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουρίτας (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουρίτα

Ο οικισμός Κιζιλή προσαρτάται στην κοινότητα Κουρίτας

ΦΕΚ 37Α - 17/03/1922

Ο οικισμός Κουρίτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Κιζιλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 38Α - 03/02/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουρίτα από το δήμο Καβάλλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κιζιλή αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Κουρίτας στο δήμο Καβάλλας

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Κουρίτας (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Λιμένος Θάσου (Δράμας)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιμήν Θάσου

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Λιμένος Θάσου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Λιμπάν (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιμπάν

Ο οικισμός Ρούσκοβον προσαρτάται στην κοινότητα Λιμπάν

Ο οικισμός Ρατίσανη προσαρτάται στην κοινότητα Λιμπάν

Ο οικισμός Γκλούμ προσαρτάται στην κοινότητα Λιμπάν

Ο οικισμός Τσερέσοβον προσαρτάται στην κοινότητα Λιμπάν

Ο οικισμός Πρεσλόπ προσαρτάται στην κοινότητα Λιμπάν

Ο οικισμός Φανίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Λιμπάν

Ο οικισμός Μπίτσοβον προσαρτάται στην κοινότητα Λιμπάν

Ο οικισμός Κολιούς προσαρτάται στην κοινότητα Λιμπάν

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κορίτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμπάν

Αναγνώριση του οικισμού Στέρκλοβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμπάν

ΦΕΚ 58Α - 08/04/1921

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λιμπάν στον οικισμό Κολιούς

ΦΕΚ 44Α - 28/02/1924

Ο οικισμός Όρχοβα αποσπάται από την κοινότητα Οσενίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 63Α - 24/03/1924

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κολιούς

Κ. Κολιούς (Δράμας)

ΦΕΚ 63Α - 24/03/1924

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιμπάν

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Κολιούς της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλειστά

Ο οικισμός Λιμπάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκαλωτή

Ο οικισμός Ρούσκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καισαριανόν

Ο οικισμός Γκλούμ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλακόστρωτον

Ο οικισμός Μπίτσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετρότοπος

Ο οικισμός Τσερέσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Θησαυρός

Ο οικισμός Ρατίσανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μονοπάτι

Ο οικισμός Όρχοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυροδρόμιον

Ο οικισμός Πρεσλόπ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελισσότοπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κλειστών

Κ. Κλειστών (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κολιούς

16/05/1928

Ο οικισμός Στέρκλοβα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σκαλωτή της κοινότητας

Ο οικισμός Καισαριανόν της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σκαλωτή της κοινότητας

Ο οικισμός Φανίτσα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σκαλωτή της κοινότητας

Ο οικισμός Μελισσότοπος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σκαλωτή της κοινότητας

Ο οικισμός Μονοπάτι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σκαλωτή της κοινότητας

Ο οικισμός Κορίτα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 26Β - 09/03/1929

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κλειστά στον οικισμό Σκαλωτή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκαλωτής

Κ. Σκαλωτής (Δράμας)

ΦΕΚ 26Β - 09/03/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κλειστών

16/10/1940

Ο οικισμός Πετρότοπος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κλειστά της κοινότητας

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κλειστά της κοινότητας

07/04/1951

Ο οικισμός Θησαυρός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κλειστά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλακόστρωτον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκαλωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηρονέρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λόφτσας (Δράμας)

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λόφτσα από την κοινότητα Τερλισίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 47Α - 08/02/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Λόφτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακρινόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ακρινού

Κ. Ακρινού (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λόφτσας

ΦΕΚ 369Α - 14/10/1932

Ο οικισμός Ακρινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καταφύτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λύσε (Δράμας)

ΦΕΚ 339Α - 03/11/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λύσε από την κοινότητα Ζυρνόβου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 47Α - 08/02/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Λύσε της κοινότητας μετονομάζεται σε Οχυρόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οχυρού

Κ. Οχυρού (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λύσε

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Οχυρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαριών (Δράμας)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαριαίς

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μαριών (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Μαυροβάτου (Δράμας)

ΦΕΚ 113Α - 31/07/1958

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυρόβατος από την κοινότητα Κουδουνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυρόβατος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυρολεύκης (Δράμας)

ΦΕΚ 262Α - 16/06/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυρολεύκη από την κοινότητα Κουδουνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυρολεύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιταγρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυροτόπου (Δράμας)

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυρότοπος από το δήμο Δράμας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νικοτσάρας αποσπάται από το δήμο Δράμας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 42Α - 12/04/1960

Ο οικισμός Μαυρότοπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Αργυρούπολις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αργυρουπόλεως

Κ. Αργυρουπόλεως (Δράμας)

ΦΕΚ 42Α - 12/04/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαυροτόπου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικοτσάρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Αργυρούπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιταγρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγαλοκάμπου (Δράμας)

ΦΕΚ 311Α - 27/12/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγαλόκαμπος από την κοινότητα Σιταγρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγαλόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιταγρών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μεγάλου Αλεξάνδρου (Δράμας)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κύρια από την κοινότητα Κυρίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαθύσπηλον αποσπάται από την κοινότητα Κυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθυχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευρύπεδον αποσπάται από την κοινότητα Κυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από την κοινότητα Κυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγορά αποσπάται από την κοινότητα Αγοράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αίγειρος αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρια αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαθύσπηλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δοξάτου

Ο οικισμός Περιστέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Αγορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Κύρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Ευρύπεδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Αίγειρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Βαθυχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μεγάλου Καζαβητίου (Δράμας)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μέγα Καζαβήτιον

Ο οικισμός Μικρόν Καζαβήτιον προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλου Καζαβητίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Καζαβητίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλου Καζαβητίου

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Καζαβητίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλου Καζαβητίου

ΦΕΚ 19Α - 11/02/1922

Ο οικισμός Μικρόν Καζαβήτιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Καζαβητίου

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μεγάλου Καζαβητίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Μεσωρόπης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεσορώπη

Ο οικισμός Ισιρλή προσαρτάται στην κοινότητα Μεσωρόπης

Ο οικισμός Τσιφλίκι προσαρτάται στην κοινότητα Μεσωρόπης

Ο οικισμός Αχατλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Μεσωρόπης

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μεσωρόπης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Μικροκάμπου (Δράμας)

ΦΕΚ 373Α - 31/12/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρόκαμπος από την κοινότητα Σιταγρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιταγρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικροκλεισούρας (Δράμας)

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικροκλεισούρα από την κοινότητα Παγονερίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 132Α - 13/05/1953

Ο οικισμός Πέρασμα αποσπάται από την κοινότητα Ποταμών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέρασμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Ο οικισμός Μικροκλεισούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικρού Καζαβητίου (Δράμας)

ΦΕΚ 19Α - 11/02/1922

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρόν Καζαβήτιον από την κοινότητα Μεγάλου Καζαβητίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μικρού Καζαβητίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Μικρού Χωρίου (Δράμας)

ΦΕΚ 81Α - 09/05/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρό Χωριό από την κοινότητα Χωριστής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μικρό Χωριό της κοινότητας διορθώνεται σε Μικροχώριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μικροχωρίου

Κ. Μικροχωρίου (Δράμας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μικρού Χωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μιναρέ Τσιφλίκ (Δράμας)

ΦΕΚ 290Α - 07/10/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μιναρέ Τσιφλίκ από την κοινότητα Πυρσοπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεγάλο Σιβιντρίκ αποσπάται από την κοινότητα Πυρσοπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μικρό Σιβιντρίκ αποσπάται από την κοινότητα Πυρσοπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μιναρέ Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιταγροί

Ο οικισμός Μεγάλο Σιβιντρίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγαλόκαμπος

Ο οικισμός Μικρό Σιβιντρίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρόκαμπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σιταγρών

Κ. Σιταγρών (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μιναρέ Τσιφλίκ

ΦΕΚ 311Α - 27/12/1927

Ο οικισμός Μεγαλόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγαλοκάμπου

ΦΕΚ 373Α - 31/12/1946

Ο οικισμός Μικρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικροκάμπου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιταγροί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιταγρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μούζγας (Δράμας)

ΦΕΚ 264Α - 23/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μούζγα από την κοινότητα Καλαμπακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρά-Καβάκι αποσπάται από την κοινότητα Καλαμπακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρατσαλή αποσπάται από την κοινότητα Καλαμπακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μούζγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κουδούνια

Ο οικισμός Καρά-Καβάκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυρολεύκη

Ο οικισμός Καρατσαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυρόβατος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κουδουνίων

Κ. Κουδουνίων (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μούζγας

ΦΕΚ 262Α - 16/06/1936

Ο οικισμός Μαυρολεύκη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυρολεύκης

ΦΕΚ 113Α - 31/07/1958

Ο οικισμός Μαυρόβατος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυροβάτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουδούνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουντζίνου (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μούντζινος

Ο οικισμός Μουρατζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Μουντζίνου

Ο οικισμός Χαλέπ προσαρτάται στην κοινότητα Μουντζίνου

Ο οικισμός Δρένοβα προσαρτάται στην κοινότητα Μουντζίνου

Ο οικισμός Κίζ - Μπουκιού προσαρτάται στην κοινότητα Μουντζίνου

Ο οικισμός Τσαϊλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Μουντζίνου

Ο οικισμός Ασικλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Μουντζίνου

Ο οικισμός Μπόεβα προσαρτάται στην κοινότητα Μουντζίνου

Ο οικισμός Μπαϊρακλή προσαρτάται στην κοινότητα Μουντζίνου

ΦΕΚ 2Α - 03/01/1921

Ο οικισμός Μπαϊρακλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαϊρακλή

Ο οικισμός Δρένοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαϊρακλή

Ο οικισμός Μουρατζίκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαϊρακλή

Ο οικισμός Ασικλάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαϊρακλή

Ο οικισμός Κίζ - Μπουκιού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαϊρακλή

Ο οικισμός Χαλέπ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαϊρακλή

Ο οικισμός Μπόεβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαϊρακλή

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μουντζίνου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Μουσθένης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μουσθένη

Ο οικισμός Αυλή προσαρτάται στην κοινότητα Μουσθένης

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μουσθένης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Μπαϊρακλή (Δράμας)

ΦΕΚ 2Α - 03/01/1921

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπαϊρακλή από την κοινότητα Μουντζίνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δρένοβα αποσπάται από την κοινότητα Μουντζίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μουρατζίκ αποσπάται από την κοινότητα Μουντζίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ασικλάρ αποσπάται από την κοινότητα Μουντζίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κίζ - Μπουκιού αποσπάται από την κοινότητα Μουντζίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαλέπ αποσπάται από την κοινότητα Μουντζίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπόεβα αποσπάται από την κοινότητα Μουντζίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μπαϊρακλή (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Μπελοτίντσης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπελοτίντσα

Ο οικισμός Γκιουστερέκ προσαρτάται στην κοινότητα Μπελοτίντσης

Ο οικισμός Μαχαλετζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Μπελοτίντσης

Ο οικισμός Βούλκοβον προσαρτάται στην κοινότητα Μπελοτίντσης

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 137Α - 18/06/1924

Ο οικισμός Βούλκοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυρνόβου

ΦΕΚ 47Α - 08/02/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μπελοτίντσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκόγεια

Ο οικισμός Μαχαλετζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυλόρρευμα

Ο οικισμός Γκιουστερέκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χάρακας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λευκογείων

Κ. Λευκογείων (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπελοτίντσης

16/10/1940

Ο οικισμός Μυλόρρευμα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκόγεια της κοινότητας

Ο οικισμός Χάρακας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκόγεια της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μυλόρρευμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκογείων

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μυλόρρευμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκογείων

07/04/1951

Ο οικισμός Άνω Μυλόρρευμα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Κάτω Μυλόρρευμα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκόγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπόριανης (Δράμας)

ΦΕΚ 20Α - 15/02/1922

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπόριανη από την κοινότητα Δοξάτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μπόριανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αθανάσιος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Αθανασίου

Κ. Αγίου Αθανασίου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπόριανης

ΦΕΚ 16Α - 10/02/1928

Ο οικισμός Καλαμώνας αποσπάται από την κοινότητα Καλαμπακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Κεφαλάρι αποσπάται από την κοινότητα Δοξάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 142Α - 12/07/1947

Ο οικισμός Καλαμώνας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαμώνος

07/04/1951

Ο οικισμός Κεφαλάρι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κεφαλάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Αθανασίου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κεφαλάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Αθανασίου

ΦΕΚ 95Α - 21/04/1955

Ο οικισμός Κάτω Κεφαλάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεφαλαρίου

Ο οικισμός Άνω Κεφαλάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπορόβου (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπόροβον

Ο οικισμός Κωστέν προσαρτάται στην κοινότητα Μπορόβου

Ο οικισμός Όστιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Μπορόβου

Ο οικισμός Σταρεντζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Μπορόβου

Ο οικισμός Μαλούσιστα προσαρτάται στην κοινότητα Μπορόβου

Ο οικισμός Λακαβίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Μπορόβου

Ο οικισμός Ίζμπιστα προσαρτάται στην κοινότητα Μπορόβου

Ο οικισμός Βίτοβα προσαρτάται στην κοινότητα Μπορόβου

Ο οικισμός Δόμπλεν προσαρτάται στην κοινότητα Μπορόβου

Ο οικισμός Μουζδέλ προσαρτάται στην κοινότητα Μπορόβου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 47Α - 08/02/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μπόροβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποταμοί

Ο οικισμός Μαλούσιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελισσόμανδρα

Ο οικισμός Δόμπλεν της κοινότητας μετονομάζεται σε Διπλοχώριον

Ο οικισμός Σταρεντζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύλιθον

Ο οικισμός Βίτοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δέλτα

Ο οικισμός Ίζμπιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγριοκερασιά

Ο οικισμός Λακαβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λακκούδα

Ο οικισμός Μουζδέλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυλόπετρα

Ο οικισμός Όστιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρομηλιά

Ο οικισμός Κωστέν της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψυχρόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ποταμών

Κ. Ποταμών (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπορόβου

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Βραχοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μαυροχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κριθαρίστρα αποσπάται από την κοινότητα Μαυροχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Εκκλησάκι αποσπάται από την κοινότητα Μαυροχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πότσαν αποσπάται από την κοινότητα Μαυροχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαυροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μαυροχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σιρτίλοβα αποσπάται από την κοινότητα Μαυροχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Πότσαν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σιρτίλοβα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πολύλιθον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ψυχρόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βραχοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Εκκλησάκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κριθαρίστρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 339Α - 29/09/1931

Ο οικισμός Μυλόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυλοπέτρας

Ο οικισμός Μελισσόμανδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μυλοπέτρας

Ο οικισμός Μικρομηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μυλοπέτρας

Ο οικισμός Λακκούδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μυλοπέτρας

Ο οικισμός Μαυροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μυλοπέτρας

ΦΕΚ 376Α - 29/08/1936

Ο οικισμός Πέρασμα αποσπάται από την κοινότητα Παγονερίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πέραμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποταμών

07/04/1951

Ο οικισμός Πέραμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγριοκερασιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 132Α - 13/05/1953

Ο οικισμός Πέρασμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μικροκλεισούρας

05/04/1981

Ο οικισμός Διπλοχώριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποταμοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Ο οικισμός Δέλτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μποσταντζιλής (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μποσταντζιλή

Ο οικισμός Ελετζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Μποσταντζιλής

Ο οικισμός Κότσανη προσαρτάται στην κοινότητα Μποσταντζιλής

Ο οικισμός Οσμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Μποσταντζιλής

Ο οικισμός Ρεχιμλή προσαρτάται στην κοινότητα Μποσταντζιλής

Ο οικισμός Δράνοβα προσαρτάται στην κοινότητα Μποσταντζιλής

Ο οικισμός Τόβλιανη προσαρτάται στην κοινότητα Μποσταντζιλής

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μποσταντζιλής (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Μπουκόβου (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπούκοβον

Ο οικισμός Τζούρα προσαρτάται στην κοινότητα Μπουκόβου

Ο οικισμός Μπέλεν προσαρτάται στην κοινότητα Μπουκόβου

Ο οικισμός Ραδιμπός προσαρτάται στην κοινότητα Μπουκόβου

Ο οικισμός Καρίλοβα προσαρτάται στην κοινότητα Μπουκόβου

Ο οικισμός Γιαβόρ προσαρτάται στην κοινότητα Μπουκόβου

Ο οικισμός Τσατάκ προσαρτάται στην κοινότητα Μπουκόβου

Ο οικισμός Λοκάτνα προσαρτάται στην κοινότητα Μπουκόβου

ΦΕΚ 80Α - 27/05/1922

Ο οικισμός Μπαχάν προσαρτάται στην κοινότητα Μπουκόβου

ΦΕΚ 44Α - 28/02/1924

Ο οικισμός Σλίβια ή Σέμπριτζ αποσπάται από την κοινότητα Ιλιτζέ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κόνιτσα αποσπάται από την κοινότητα Ιλιτζέ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καϊκούλη αποσπάται από την κοινότητα Ιλιτζέ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μπούκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Οξυά

Ο οικισμός Καρίλοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζαρκάδια

Ο οικισμός Λοκάτνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βουνοκορυφή

Ο οικισμός Γιαβόρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Διάμεσον

Ο οικισμός Τσατάκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυγέφυρον

Ο οικισμός Μπέλεν της κοινότητας μετονομάζεται σε Σίλλη

Ο οικισμός Ραδιμπός της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετοράχη

Ο οικισμός Τζούρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρασινάδα

Ο οικισμός Καϊκούλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρημνός

Ο οικισμός Μπαχάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίγωνον

Ο οικισμός Κόνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεύκοι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οξυάς

Κ. Οξυάς (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουκόβου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Σλίβια ή Σέμπριτζ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαμασκηνιά

16/05/1928

Ο οικισμός Δαμασκηνιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κρημνός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βουνοκορυφή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 27Β - 06/03/1930

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Οξυά στον οικισμό Σίλλη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σίλλης

Κ. Σίλλης (Δράμας)

ΦΕΚ 27Β - 06/03/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Οξυάς

16/10/1940

Ο οικισμός Οξυά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πεύκοι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 272Α - 29/11/1950

Ο οικισμός Φαρασσηνόν αποσπάται από την κοινότητα Θερμιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θερμιά αποσπάται από την κοινότητα Θερμιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πευκόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Θερμιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στροφές αποσπάται από την κοινότητα Θερμιών και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Αετοράχη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φαρασσηνόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πευκόλοφος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Στροφές της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τρίγωνον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πολυγέφυρον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Διάμεσον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Θερμιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 275Α - 10/10/1951

Ο οικισμός Διπόταμα αποσπάται από την κοινότητα Διποτάμων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τραχώνιον αποσπάται από την κοινότητα Διποτάμων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποταμάκι αποσπάται από την κοινότητα Διποτάμων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Τραχώνιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 74Α - 17/05/1962

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σίλλη στον οικισμό Πρασινάδα

05/04/1981

Ο οικισμός Αμισηνόν της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πρασινάδα της κοινότητας

Ο οικισμός Διπόταμα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πρασινάδα της κοινότητας

Ο οικισμός Σίλλη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πρασινάδα της κοινότητας

ΦΕΚ 39Α - 21/03/1994

Ο οικισμός Πρασινάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μυλοπέτρας (Δράμας)

ΦΕΚ 339Α - 29/09/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μυλόπετρα από την κοινότητα Ποταμών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μελισσόμανδρα αποσπάται από την κοινότητα Ποταμών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μικρομηλιά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λακκούδα αποσπάται από την κοινότητα Ποταμών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαυροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ποταμών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 403Α - 01/12/1931

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μυλόπετρα στον οικισμό Μικρομηλιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μικρομηλιάς

Κ. Μικρομηλιάς (Δράμας)

ΦΕΚ 403Α - 01/12/1931

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μυλοπέτρας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μικρομηλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Μικρομηλέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μικρομηλέας

Κ. Μικρομηλέας (Δράμας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μικρομηλιάς

Ο οικισμός Μαυροχώριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μελισσόμανδρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μυλόπετρα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Λακκούδα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρομηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μυλοποτάμου (Δράμας)

ΦΕΚ 184Α - 01/05/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μυλοπόταμος από την κοινότητα Ξηροποτάμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ναϊπλή (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ναϊπλή

Ο οικισμός Κόκκαλα προσαρτάται στην κοινότητα Ναϊπλή

ΦΕΚ 37Α - 17/03/1922

Ο οικισμός Ναϊπλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Κόκκαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 38Α - 03/02/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ναϊπλή από το δήμο Καβάλλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κόκκαλα αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Ναϊπλή στο δήμο Καβάλλας

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ναϊπλή (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Νεροφράκτου (Δράμας)

ΦΕΚ 48Α - 03/02/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεροφράκτης από την κοινότητα Καλαμπακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεροφράκτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νικήσιανης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νικήσιανη

Ο οικισμός Πόρτος προσαρτάται στην κοινότητα Νικήσιανης

Ο οικισμός Γόργιανη προσαρτάται στην κοινότητα Νικήσιανης

18/12/1920

Ο οικισμός Πόρτος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Νικήσιανης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Δ. Νικηφόρου (Δράμας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νικηφόρος από την κοινότητα Νικηφόρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από την κοινότητα Αδριανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πυξάριον αποσπάται από την κοινότητα Άνω Πυξαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Άνω Πυξαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τείχος αποσπάται από την κοινότητα Άνω Πυξαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γύρος αποσπάται από την κοινότητα Άνω Πυξαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμαριά αποσπάται από την κοινότητα Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαμνωτόν αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκητή αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροκορδάτος αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμοκέρασα αποσπάται από την κοινότητα Πλατανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από την κοινότητα Πλατανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Πλατανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από την κοινότητα Πλατανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμότοπος αποσπάται από την κοινότητα Πλατανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλή Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Υψηλής Ράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα Πτελέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλάρης αποσπάται από την κοινότητα Πτελέας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Καβαλλάρης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μικρολίβαδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Πρινόλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Υψηλή Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Γύρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Άνω Πυξάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Υψηλόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Πελεκητή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Νικηφόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Μαρμαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Θαμνωτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Μαυροκορδάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Τείχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Χαμοκέρασα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Δρυμότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο οικισμός Πτελέα Πλατανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρανεστίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νουσρατλή (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νουσρατλή

Ο οικισμός Ντοαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Κηραγλή προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Καβακλή προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Δεμιρτζόγιαννη προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Ζαρίτς προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Μπουραζανλή προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Κάτω Σιμσιρλή προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Ντεντελή προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Γκερικλή προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Άνω Σιμσιρλή προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Σουρουτζουλέρ προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Μαλκαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Γιουρεκλέρ προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Κιουλτζιλέρ προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Σαβκαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Κελλή προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

ΦΕΚ 405Α - 15/11/1926

Ο οικισμός Υψηλή Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Υψηλής Ράχης

Ο οικισμός Ζαρίτς της κοινότητας μετονομάζεται σε Υψηλή Ράχη

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Νουσρατλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Νικηφόρος

Ο οικισμός Μπουραζανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυροβλήτης

Ο οικισμός Άνω Σιμσιρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Πυξάριον

Ο οικισμός Κάτω Σιμσιρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Πυξάριον

Ο οικισμός Γκερικλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Γύρος

Ο οικισμός Ντοαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαρμαριά

Ο οικισμός Μαλκαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψηλόκαστρον

Ο οικισμός Ντεντελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Συκάδι

Ο οικισμός Σαβκαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστράκι

Ο οικισμός Σουρουτζουλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Τείχος

Ο οικισμός Κηραγλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρολίβαδον

Ο οικισμός Δεμιρτζόγιαννη της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστέρια

Ο οικισμός Καβακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αίγειρος

Ο οικισμός Κιουλτζιλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστεράκι

Ο οικισμός Γιουρεκλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρόλοφος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νικηφόρου

Κ. Νικηφόρου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νουσρατλή

16/05/1928

Ο οικισμός Κελλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καστράκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Περιστεράκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 100Α - 25/04/1933

Ο οικισμός Μικρόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Υψηλής Ράχης

ΦΕΚ 108Α - 17/03/1934

Ο οικισμός Άνω Πυξάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Πυξαρίου

Ο οικισμός Ψηλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Πυξαρίου

Ο οικισμός Γύρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Πυξαρίου

Ο οικισμός Τείχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Πυξαρίου

Ο οικισμός Κάτω Πυξάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Πυξαρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Συκάδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 13Α - 18/01/1947

Ο οικισμός Περιστέρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαδίων

Ο οικισμός Αίγειρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαδίων

19/03/1961

Ο οικισμός Μυροβλήτης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νικηφόρος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικηφόρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νικηφόρου

Ο οικισμός Μαρμαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Ο οικισμός Μικρολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ολά (Δράμας)

ΦΕΚ 294Α - 24/11/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ολά από την κοινότητα Κουζλού Κιόϊ και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γκοκτσελή αποσπάται από την κοινότητα Κουζλού Κιόϊ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καραμανλή αποσπάται από την κοινότητα Κουζλού Κιόϊ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπεκτάς αποσπάται από την κοινότητα Κουζλού Κιόϊ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Οβαντζίκ αποσπάται από την κοινότητα Κουζλού Κιόϊ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιλεκλέρ αποσπάται από την κοινότητα Κουζλού Κιόϊ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χασανμπαλάρ αποσπάται από την κοινότητα Κουζλού Κιόϊ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ολά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατανόβρυση

Ο οικισμός Μπεκτάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκληρόπετρα

Ο οικισμός Γκοκτσελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρινόλοφος

Ο οικισμός Καραμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Τερψιθέα

Ο οικισμός Τσιλεκλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαμοκέρασα

Ο οικισμός Χασανμπαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλιάμπελα

Ο οικισμός Οβαντζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυμότοπος

Ο οικισμός Τσαλή Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρσινιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατανόβρυσης

Κ. Πλατανόβρυσης (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ολά

ΦΕΚ 215Α - 17/07/1931

Ο οικισμός Πρινόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατανιάς

16/10/1940

Ο οικισμός Μυρσινιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλατανόβρυση της κοινότητας

Ο οικισμός Σκληρόπετρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλατανόβρυση της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Λιάπη και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανόβρυσης

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Καλύβια Λιάπη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ορεινόν

07/04/1951

Ο οικισμός Ορεινόν της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Δρυμότοπος της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Δρυμότοπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανόβρυσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαμοκέρασα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Ο οικισμός Δρυμότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ολατζάκ (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ολατζάκ

Ο οικισμός Κουλατζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ολατζάκ

Ο οικισμός Κούλτσαλαρ προσαρτάται στην κοινότητα Ολατζάκ

Ο οικισμός Σεπετσιλέρ προσαρτάται στην κοινότητα Ολατζάκ

Ο οικισμός Αλχανλή προσαρτάται στην κοινότητα Ολατζάκ

Ο οικισμός Κιοσελέρ Μπαλιά προσαρτάται στην κοινότητα Ολατζάκ

Ο οικισμός Ιμρενλή προσαρτάται στην κοινότητα Ολατζάκ

Ο οικισμός Κιοσελέρ Ζείρ προσαρτάται στην κοινότητα Ολατζάκ

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ολατζάκ (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Ορφανίου (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ορφάνι

Ο οικισμός Ορφάν-Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Μισέρ-Τσιολού προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Ορφάν Τσιφλικερή προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Μονόλιθος Μπόμπλιανης προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Μεντεσελή προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Λογγούρ Μανδέλα προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Δρανλή προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Κάργιανη προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Τούζλα προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Φτέρη προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Μπόμπλιανη προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Μονόλιθος Φτέρης προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Λουτρά Ελευθερών προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Δελέμπαλη προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Λογγούρ Πασσαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

ΦΕΚ 99Α - 30/04/1920

Ο οικισμός Λακκοβίκια προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Το όνομα του οικισμού Λακκοβίκια της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Λακκοβίκια

18/12/1920

Ο οικισμός Φτέρη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δρανλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεντεσελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μισέρ-Τσιολού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λογγούρ Μανδέλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ορφάν Τσιφλικερή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ορφανίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Οσενίτσης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Οσενίτσα

Ο οικισμός Παπάζ Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Οσενίτσης

Ο οικισμός Βλαδίκος προσαρτάται στην κοινότητα Οσενίτσης

Ο οικισμός Γκροζδέλ προσαρτάται στην κοινότητα Οσενίτσης

Ο οικισμός Μπούρχοβον προσαρτάται στην κοινότητα Οσενίτσης

Ο οικισμός Όρχοβα προσαρτάται στην κοινότητα Οσενίτσης

Ο οικισμός Τσέρκιστα προσαρτάται στην κοινότητα Οσενίτσης

Ο οικισμός Λοφτίστα προσαρτάται στην κοινότητα Οσενίτσης

Ο οικισμός Γιούρτ-Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Οσενίτσης

Ο οικισμός Δρανοβίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Οσενίτσης

18/12/1920

Ο οικισμός Δρανοβίτσα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 44Α - 28/02/1924

Ο οικισμός Όρχοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιμπάν

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Οσενίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιδηρόνερον

Ο οικισμός Μπούρχοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κόκκινα

Ο οικισμός Παπάζ Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παππάδες

Ο οικισμός Λοφτίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλίκαρπον

Ο οικισμός Βλαδίκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Οροπέδιον

Ο οικισμός Γκροζδέλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαγνήσιον

Ο οικισμός Τσέρκιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Συκίδια

Ο οικισμός Γιούρτ-Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκοφωλιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σιδηρονέρου

Κ. Σιδηρονέρου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Οσενίτσης

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Βουνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λειμώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ελατιάς αποσπάται από την κοινότητα Λειμώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λειμών αποσπάται από την κοινότητα Λειμώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δεμπρετζέλ αποσπάται από την κοινότητα Λειμώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαθύρευμα αποσπάται από την κοινότητα Λειμώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βοσκοτόπι αποσπάται από την κοινότητα Λειμώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αντίλαλος αποσπάται από την κοινότητα Λειμώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βραχότοπος αποσπάται από την κοινότητα Λειμώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ερημοκλησιά αποσπάται από την κοινότητα Λειμώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Δεμπρετζέλ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Εβρενές ή Πούλοβον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βαθύρευμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αντίλαλος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βοσκοτόπι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βραχότοπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ερημοκλησιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λυκοφωλιά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γέφυρα Νέστου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σιδηρονέρου

ΦΕΚ 262Α - 16/06/1936

Ο οικισμός Βουνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουνοχωρίου

Ο οικισμός Λειμών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουνοχωρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Γέφυρα Νέστου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ελατιάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Συκίδια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 151Α - 08/07/1950

Ο οικισμός Βουνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Βουνοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Κόκκινα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαγνήσιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Οροπέδιον της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Διχάλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σιδηρονέρου

Αναγνώριση του οικισμού Οροπέδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σιδηρονέρου

14/03/1971

Ο οικισμός Διχάλιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκαλωτή αποσπάται από την κοινότητα Σκαλωτής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σιδηρόνερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Σκαλωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Οροπέδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Καλλίκαρπον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ουζούν Κιόϊ (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Γκάζιλερ προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Καβατζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Κωτσογλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Καρατζόβα προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Μουσταφά Ογλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Δομασλή προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Μπαρακλή προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Νεδερλή προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Αχματλή προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ουζούν Κιόϊ (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Παλαιάς Καβάλλας (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιά Καβάλλα ή Εσκή Καβάλλα

Ο οικισμός Χορασά προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιάς Καβάλλας

ΦΕΚ 37Α - 17/03/1922

Ο οικισμός Παλαιά Καβάλλα ή Εσκή Καβάλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Χορασά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 38Α - 03/02/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιά Καβάλλα ή Εσκή Καβάλλα από το δήμο Καβάλλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χορασά αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Παλαιάς Καβάλλας στο δήμο Καβάλλας

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Παλαιάς Καβάλλας (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Παλαιού Καλαποτίου (Δράμας)

ΦΕΚ 48Α - 03/02/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιό Καλαπότι από την κοινότητα Μικροπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Ο οικισμός Παλαιό Καλαπότι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πανόραμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πανοράματος

Κ. Πανοράματος (Δράμας)

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παλαιού Καλαποτίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοχωρίου (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιοχώριον

Ο οικισμός Μισελλή προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχωρίου

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Παλαιοχωρίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Παναγίας (Δράμας)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παναγία

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Παναγίας (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Δ. Παρανεστίου (Δράμας)

ΦΕΚ 39Α - 21/03/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παρανέστιον από την κοινότητα Παρανεστίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Περίβλεπτον αποσπάται από την κοινότητα Παρανεστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από την κοινότητα Παρανεστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύσυκον αποσπάται από την κοινότητα Παρανεστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόχωρον αποσπάται από την κοινότητα Παρανεστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρποφόρον αποσπάται από την κοινότητα Παρανεστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέμενος αποσπάται από την κοινότητα Παρανεστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδονόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παρανεστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπνόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Παρανεστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξάγναντο αποσπάται από την κοινότητα Παρανεστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θόλος αποσπάται από την κοινότητα Θόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα Θόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα Θόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Θόλος αποσπάται από την κοινότητα Θόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασινάδα αποσπάται από την κοινότητα Σίλλης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Σίλλη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σίλλης

Ο νέος οικισμός Διπόταμα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σίλλης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μικρολίβαδον αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινόλοφος αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλή Ράχη αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γύρος αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πυξάριον αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλόκαστρον αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκητή αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικηφόρος αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμαριά αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαμνωτόν αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροκορδάτος αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τείχος αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμοκέρασα αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμότοπος αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα Πλατανιά αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Περιχώρας (Σερρών)

ΦΕΚ 61Α - 09/03/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φυλλίδος του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

Κ. Περιχώρας (Δράμας)

ΦΕΚ 61Α - 09/03/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας από την επαρχία Φυλλίδος του νομού Σερρών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μηνάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιχώρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιταγρών

Ο οικισμός Περιχώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιταγρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πηγαδίων (Δράμας)

ΦΕΚ 13Α - 18/01/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πηγάδια από την κοινότητα Κηρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Περιστέρια αποσπάται από την κοινότητα Νικηφόρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αίγειρος αποσπάται από την κοινότητα Νικηφόρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο οικισμός Αίγειρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο οικισμός Περιστέρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλεύνης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλεύνα

Ο οικισμός Κόντσαν προσαρτάται στην κοινότητα Πλεύνης

Ο οικισμός Βουβλίτσιον προσαρτάται στην κοινότητα Πλεύνης

ΦΕΚ 210Α - 13/09/1920

Ο οικισμός Βουβλίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουβλιτσίου

Ο οικισμός Κόντσαν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουβλιτσίου

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Πλεύνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετρούσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετρούσης

Κ. Πετρούσης (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλεύνης

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Πύργοι αποσπάται από την κοινότητα Πύργων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κόντσαν αποσπάται από την κοινότητα Πύργων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 50Α - 03/04/1928

Ο οικισμός Πύργοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργων

Ο οικισμός Κόντσαν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργων

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Πύργων στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σταυρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Πετρούσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετρούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ποδογόριανης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ποδογόριανη

Ο οικισμός Σαρλή προσαρτάται στην κοινότητα Ποδογόριανης

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ποδογόριανης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Ποταμιάς (Δράμας)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ποταμιά

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ποταμιάς (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Πουρσόβου (Δράμας)

ΦΕΚ 342Α - 30/09/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πούρσοβο από την κοινότητα Καλλιθέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Ο οικισμός Πούρσοβο της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανθοχωρίου

Κ. Ανθοχωρίου (Δράμας)

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πουρσόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πραβίου (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πράβιον

Ο οικισμός Δρανίτσι προσαρτάται στην κοινότητα Πραβίου

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Πραβίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Πρετζόβης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πρέτζοβα

Ο οικισμός Κίναλη προσαρτάται στην κοινότητα Πρετζόβης

Ο οικισμός Μπερεκετλή προσαρτάται στην κοινότητα Πρετζόβης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλάκι Τσιφλίκ και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρετζόβης

Αναγνώριση του οικισμού Μπατέμ Τσιφλίκ και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρετζόβης

ΦΕΚ 37Α - 17/03/1922

Ο οικισμός Πρέτζοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Κίναλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Μπερεκετλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Μπατέμ Τσιφλίκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Βασιλάκι Τσιφλίκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 38Α - 03/02/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πρέτζοβα από το δήμο Καβάλλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κίναλη αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπερεκετλή αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπατέμ Τσιφλίκ αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βασιλάκι Τσιφλίκ αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Πρετζόβης στο δήμο Καβάλλας

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Πρετζόβης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Προσωτσάνης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Προσωτσάνη

ΦΕΚ 66Β - 20/10/1920

Ο οικισμός Προσωτσάνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πυρσόπολις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πυρσοπόλεως

Κ. Πυρσοπόλεως (Δράμας)

ΦΕΚ 66Β - 20/10/1920

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Προσωτσάνης

ΦΕΚ 290Α - 07/10/1925

Ο οικισμός Μιναρέ Τσιφλίκ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μιναρέ Τσιφλίκ

Ο οικισμός Μεγάλο Σιβιντρίκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μιναρέ Τσιφλίκ

Ο οικισμός Μικρό Σιβιντρίκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μιναρέ Τσιφλίκ

ΦΕΚ 108Β - 28/11/1925

Ο οικισμός Πυρσόπολις της κοινότητας μετονομάζεται σε Προσωτσάνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προσωτσάνης

Κ. Προσωτσάνης (Δράμας)

ΦΕΚ 108Β - 28/11/1925

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πυρσοπόλεως

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Προσωτσάνη της κοινότητας διορθώνεται σε Προσοτσάνη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Προσοτσάνης

Κ. Προσοτσάνης (Δράμας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Προσωτσάνης

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Προσοτσάνης

Δ. Προσοτσάνης (Δράμας)

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Προσοτσάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ανθοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμμένη αποσπάται από την κοινότητα Γραμμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλή Βρύσις αποσπάται από την κοινότητα Καλής Βρύσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα Ζίχνης αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγίτης αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινογείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόγεια αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινογείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινογείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόπολις αποσπάται από την κοινότητα Μικροπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Πανοράματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρούσα αποσπάται από την κοινότητα Πετρούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Πετρούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργοι αποσπάται από την κοινότητα Πύργων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαριτωμένη αποσπάται από την κοινότητα Χαριτωμένης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μικρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Σιταγρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτολίβος αποσπάται από το δήμο Σιταγρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλόκαμπος αποσπάται από το δήμο Σιταγρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο Σιταγρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιχώρα αποσπάται από το δήμο Σιταγρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρολεύκη αποσπάται από το δήμο Σιταγρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρούπολις αποσπάται από το δήμο Σιταγρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταγροί αποσπάται από το δήμο Σιταγρών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Πετρούσσης μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Πτελέας (Δράμας)

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πτελέα από την κοινότητα Πλατανιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καβαλλάρης αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Καβαλλάρης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Πτελέα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φτελιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φτελιάς

Κ. Φτελιάς (Δράμας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πτελέας

19/03/1961

Το όνομα του οικισμού Φτελιά της κοινότητας διορθώνεται σε Πτελέα Πλατανιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πτελέας Πλατανιάς

Κ. Πτελέας Πλατανιάς (Δράμας)

19/03/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φτελιάς

Κ. Πτελέας (Δράμας)

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καβαλλάρης και προσάρτησή του στην κοινότητα Πτελέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πτελέα Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Ο οικισμός Καβαλλάρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραβενίων (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ραβένια

Ο οικισμός Κουρταλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

Ο οικισμός Ορμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

Ο οικισμός Ντομπροσούλ προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

Ο οικισμός Ζίψα προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

Ο οικισμός Ρούσοβον προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

Ο οικισμός Κοτζαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

Ο οικισμός Μαχαλετζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Ο οικισμός Ζίψα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Μαχαλετζίκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Ο οικισμός Τίκλοβα αποσπάται από την κοινότητα Τιχότας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λεϊλάρ αποσπάται από την κοινότητα Τιχότας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ράπες αποσπάται από την κοινότητα Τιχότας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ραβένια της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακρυπλάγιον

Ο οικισμός Ρούσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυρολίθιον

Ο οικισμός Ντομπροσούλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξυλοκόπος

Ο οικισμός Κοτζαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνυδρον

Ο οικισμός Ορμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύκαρπον

Ο οικισμός Κουρταλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκοδιάσελον

Ο οικισμός Τίκλοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανιές

Ο οικισμός Λεϊλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκίσκος

Ο οικισμός Ράπες της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρεπάνι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακρυπλαγίου

Κ. Μακρυπλαγίου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ραβενίων

16/05/1928

Ο οικισμός Λυκίσκος της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λυκοδιάσελον της κοινότητας διορθώνεται σε Λευκοδιάσελλον

Ο οικισμός Άνυδρον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μακρυπλάγιον της κοινότητας

07/04/1951

Ο οικισμός Δρεπάνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καστανιές της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λευκοδιάσελλον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαυρολίθιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ξυλοκόπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πολύκαρπον της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πολύκαρπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυπλαγίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Μακρυπλάγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραβίκας (Δράμας)

ΦΕΚ 49Α - 06/03/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ραβίκα από την κοινότητα Τσατάλτζης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ραβίκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλίφυτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιφύτου

Κ. Καλλιφύτου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ραβίκας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Φυλάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιφύτου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πανόραμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιφύτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλίφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρασόβου (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ράσοβον

Ο οικισμός Δρατζένιστα προσαρτάται στην κοινότητα Ρασόβου

Ο οικισμός Δεμπρετζέλ προσαρτάται στην κοινότητα Ρασόβου

Ο οικισμός Εβρενές ή Πούλοβον προσαρτάται στην κοινότητα Ρασόβου

Ο οικισμός Πριμπόϊνα προσαρτάται στην κοινότητα Ρασόβου

Ο οικισμός Καϊντζάλ προσαρτάται στην κοινότητα Ρασόβου

Ο οικισμός Δερέκιοϊ προσαρτάται στην κοινότητα Ρασόβου

Ο οικισμός Καρά-Ντερέ προσαρτάται στην κοινότητα Ρασόβου

Ο οικισμός Κουλιάρμπα προσαρτάται στην κοινότητα Ρασόβου

Ο οικισμός Κάλτσοβα προσαρτάται στην κοινότητα Ρασόβου

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ράσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λειμών

Ο οικισμός Δερέκιοϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαθύρευμα

Ο οικισμός Καϊντζάλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αντίλαλος

Ο οικισμός Πριμπόϊνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βουνοχώριον

Ο οικισμός Καρά-Ντερέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελατιάς

Ο οικισμός Δρατζένιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βοσκοτόπι

Ο οικισμός Κουλιάρμπα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ερημοκλησιά

Ο οικισμός Κάλτσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βραχότοπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λειμώνος

Κ. Λειμώνος (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρασόβου

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Βουνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηρονέρου

Ο οικισμός Ελατιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηρονέρου

Ο οικισμός Λειμών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηρονέρου

Ο οικισμός Δεμπρετζέλ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηρονέρου

Ο οικισμός Βαθύρευμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηρονέρου

Ο οικισμός Βοσκοτόπι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηρονέρου

Ο οικισμός Αντίλαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηρονέρου

Ο οικισμός Βραχότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηρονέρου

Ο οικισμός Ερημοκλησιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηρονέρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραχωνίου (Δράμας)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ραχώνιον

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στην κοινότητα Ραχωνίου

ΦΕΚ 19Α - 11/02/1922

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ραχωνίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Ρεσιλόβου (Σερρών)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

Κ. Ρεσιλόβου (Δράμας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ρεσίλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαριτωμένη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαριτωμένης

Κ. Χαριτωμένης (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρεσιλόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαριτωμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαμακόβου (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σαμάκοβον

Ο οικισμός Κουλαλή προσαρτάται στην κοινότητα Σαμακόβου

Ο οικισμός Τσιτακλή προσαρτάται στην κοινότητα Σαμακόβου

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Σαμακόβου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σαπαίοι (Σαρή Σαμπάν)

Ο οικισμός Κινέζ προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Καρά Βέη προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Κουτούντζαλη προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Οργάντζιλαρ προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Σουσούρ-Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Μπιλιάλαγας προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Κουρί προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Ρεσήτ Βέη προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Χατζή Αλή Πασά προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Τόϊλαρ προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Μπετζελή προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Χατζή Εμίν Αγά προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Κατόμπας προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Ερετλή Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Κεραμωτή προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Σαρνίτς (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σαρνίτς

Ο οικισμός Τσακιρλή προσαρτάται στην κοινότητα Σαρνίτς

Ο οικισμός Κουρουλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Σαρνίτς

Ο οικισμός Αντάς προσαρτάται στην κοινότητα Σαρνίτς

Ο οικισμός Σαλτικλή προσαρτάται στην κοινότητα Σαρνίτς

ΦΕΚ 42Α - 20/02/1920

Ο οικισμός Οξιλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Σαρνίτς

18/12/1920

Ο οικισμός Οξιλάρ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης

Κ. Σαρνίτς (Ροδόπης)

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας


Κ. Σέλιανης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σέλιανη

Ο οικισμός Ράχτσα προσαρτάται στην κοινότητα Σέλιανης

ΦΕΚ 37Α - 17/03/1922

Ο οικισμός Ράχτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Σέλιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 38Α - 03/02/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σέλιανη από το δήμο Καβάλλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ράχτσα αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Σέλιανης στο δήμο Καβάλλας

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Σέλιανης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Δ. Σιταγρών (Δράμας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Φωτολίβος από την κοινότητα Φωτολίβους και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αργυρούπολις αποσπάται από την κοινότητα Αργυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρολεύκη αποσπάται από την κοινότητα Μαυρολεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Μικροκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα Περιχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιχώρα αποσπάται από την κοινότητα Περιχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταγροί αποσπάται από την κοινότητα Σιταγρών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μικρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Ο οικισμός Φωτολίβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Ο οικισμός Μεγαλόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Ο οικισμός Περιχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Ο οικισμός Μαυρολεύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Ο οικισμός Αργυρούπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Ο οικισμός Σιταγροί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσοτσάνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σουγιουτζούκ (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σουγιουτζούκ

Ο οικισμός Μουχάλ προσαρτάται στην κοινότητα Σουγιουτζούκ

Ο οικισμός Κουρτλού προσαρτάται στην κοινότητα Σουγιουτζούκ

ΦΕΚ 37Α - 17/03/1922

Ο οικισμός Σουγιουτζούκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Μουχάλ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Κουρτλού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 38Α - 03/02/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σουγιουτζούκ από το δήμο Καβάλλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μουχάλ αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουρτλού αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Σουγιουτζούκ στο δήμο Καβάλλας

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Σουγιουτζούκ (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Σταρτίστης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Στάρτιστα

Ο οικισμός Κάτω Βροντού προσαρτάται στην κοινότητα Σταρτίστης

Ο οικισμός Κουμανίτσι προσαρτάται στην κοινότητα Σταρτίστης

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 44Α - 28/02/1924

Ο οικισμός Κάτω Βροντού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Βροντούς

ΦΕΚ 47Α - 08/02/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Στάρτιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιθώριον

Ο οικισμός Κουμανίτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασωτόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιθωρίου

Κ. Περιθωρίου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σταρτίστης

ΦΕΚ 144Α - 13/07/1947

Ο οικισμός Δασωτόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δασωτού

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιθώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σωτήρος (Δράμας)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σωτήρ

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Σωτήρος (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας


Κ. Τερλισίου (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τερλίς

Ο οικισμός Καρά Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Τερλισίου

Ο οικισμός Λόφτσα προσαρτάται στην κοινότητα Τερλισίου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Ο οικισμός Λόφτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λόφτσας

Ο οικισμός Καρά Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρά-Κιόϊ

ΦΕΚ 47Α - 08/02/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Τερλίς της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαθύτοπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαθυτόπου

Κ. Βαθυτόπου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τερλισίου

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαθύτοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τισόβης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τίσοβα

Ο οικισμός Σιρτίλοβα προσαρτάται στην κοινότητα Τισόβης

Ο οικισμός Κάσιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Τισόβης

Ο οικισμός Μοναστηρτζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Τισόβης

Ο οικισμός Μπουραντζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Τισόβης

Ο οικισμός Πότσαν προσαρτάται στην κοινότητα Τισόβης

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Τίσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυροχώριον

Ο οικισμός Μοναστηρτζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Εκκλησάκι

Ο οικισμός Μπουραντζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βραχοχώρι

Ο οικισμός Κάσιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κριθαρίστρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαυροχωρίου

Κ. Μαυροχωρίου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τισόβης

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Βραχοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμών

Ο οικισμός Κριθαρίστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμών

Ο οικισμός Εκκλησάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμών

Ο οικισμός Πότσαν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμών

Ο οικισμός Μαυροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμών

Ο οικισμός Σιρτίλοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τιχότας (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τιχότα

Ο οικισμός Τίκλοβα προσαρτάται στην κοινότητα Τιχότας

Ο οικισμός Ράπες προσαρτάται στην κοινότητα Τιχότας

Ο οικισμός Λεϊλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Τιχότας

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Ο οικισμός Τίκλοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

Ο οικισμός Λεϊλάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

Ο οικισμός Ράπες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

ΦΕΚ 62Α - 22/03/1924

Ο οικισμός Τιχότα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δρατσίστης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσατάλτζης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσατάλτζα

Ο οικισμός Ραβίκα προσαρτάται στην κοινότητα Τσατάλτζης

Ο οικισμός Εδερνετζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Τσατάλτζης

ΦΕΚ 210Α - 13/09/1920

Ο οικισμός Εδερνετζίκ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εδερνετζίκ

ΦΕΚ 49Α - 06/03/1924

Ο οικισμός Ραβίκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραβίκας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Τσατάλτζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χωριστή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χωριστής

Κ. Χωριστής (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσατάλτζης

ΦΕΚ 81Α - 09/05/1927

Ο οικισμός Μικρό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Χωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χωριστή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσερεσόβου (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσερέσοβον

Ο οικισμός Μπλάτσεν προσαρτάται στην κοινότητα Τσερεσόβου

Ο οικισμός Λειβάδιστα προσαρτάται στην κοινότητα Τσερεσόβου

Ο οικισμός Δεμπρετζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Τσερεσόβου

Ο οικισμός Λόσνα προσαρτάται στην κοινότητα Τσερεσόβου

Ο οικισμός Μπούτιμ προσαρτάται στην κοινότητα Τσερεσόβου

Ο οικισμός Ιστράνε προσαρτάται στην κοινότητα Τσερεσόβου

Ο οικισμός Λακάβιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Τσερεσόβου

ΦΕΚ 42Α - 20/02/1920

Ο οικισμός Ρακίστα προσαρτάται στην κοινότητα Τσερεσόβου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 47Α - 08/02/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Τσερέσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Παγονέρι

Ο οικισμός Μπλάτσεν της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχλαδιά

Ο οικισμός Δεμπρετζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχλαδομηλιές

Ο οικισμός Λειβάδιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιβαδάκιον

Ο οικισμός Λακάβιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικροκλεισούρα

Ο οικισμός Μπούτιμ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κριθαράς

Ο οικισμός Ιστράνε της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέρασμα

Ο οικισμός Ρακίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κατάχλωρον

Ο οικισμός Λόσνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρεμαστά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παγονερίου

Κ. Παγονερίου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσερεσόβου

16/05/1928

Ο οικισμός Κρεμαστά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 376Α - 29/08/1936

Ο οικισμός Αχλαδιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αχλαδιάς

Ο οικισμός Αχλαδομηλιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδιάς

Ο οικισμός Κριθαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδιάς

Ο οικισμός Λιβαδάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδιάς

Ο οικισμός Πέρασμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμών

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Ο οικισμός Μικροκλεισούρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικροκλεισούρας

07/04/1951

Ο οικισμός Κατάχλωρον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παγονέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Υψηλής Ράχης (Δράμας)

ΦΕΚ 405Α - 15/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Υψηλή Ράχη από την κοινότητα Νουσρατλή και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 100Α - 25/04/1933

Ο οικισμός Μικρόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Νικηφόρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Μικρόλοφος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Υψηλή Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φωτολείβου (Δράμας)

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φωτολείβος από την κοινότητα Καλαμπακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 62Α - 14/03/1925

Ο οικισμός Οσμανίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καλαμπακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Οσμανίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλός Αγρός

ΦΕΚ 58Α - 12/04/1928

Ο οικισμός Καλός Αγρός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλού Αγρού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φωτολείβος της κοινότητας διορθώνεται σε Φωτολίβος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φωτολίβους

Κ. Φωτολίβους (Δράμας)

Αναγνώριση του οικισμού Μέγα Φωτολίβος και προσάρτησή του στην κοινότητα Φωτολίβους

Αναγνώριση του οικισμού Πόντιοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Φωτολίβους

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φωτολείβου

07/04/1951

Ο οικισμός Μέγα Φωτολίβος της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τσιφλίκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Φωτολίβους

14/03/1971

Ο οικισμός Τσιφλίκι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φωτολίβος της κοινότητας

17/03/1991

Ο οικισμός Πόντιοι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φωτολίβος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φωτολίβος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σιταγρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χρυσοκεφάλου (Δράμας)

ΦΕΚ 391Α - 18/12/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χρυσοκέφαλος από την κοινότητα Κάτω Νευροκοπίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσοκέφαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Η κοινότητα καταργείται