ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αβδέλλας (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Αβδέλλας (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αβδέλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Αγίου Γεωργίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ηρακλεωτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Κοσμά (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Αγίου Κοσμά (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Εκκλησία και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κοσμά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εκκλησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

Ο οικισμός Άνω Εκκλησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίων Θεοδώρων (Γρεβενών)

ΦΕΚ 67Α - 22/03/1973

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι από την κοινότητα Αιμιλιανού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αιμιλιανός αποσπάται από την κοινότητα Αιμιλιανού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ανθρακιά αποσπάται από την κοινότητα Αιμιλιανού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από την κοινότητα Αιμιλιανού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δεσπότης αποσπάται από την κοινότητα Δεσπότου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Διάκος αποσπάται από την κοινότητα Διάκου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 1Α - 08/01/1974

Ο οικισμός Γεωργίτσα αποσπάται από την κοινότητα Σιταρά και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δεσπότης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Γεωργίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Ανθρακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Αιμιλιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αηδονίων (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Αηδονίων (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

Ο οικισμός Δασάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αιμιλιανού (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Αιμιλιανού (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιμιλιανού

ΦΕΚ 67Α - 22/03/1973

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Αιμιλιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Ανθρακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλατόπετρας (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Αλατόπετρας (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλατόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμυγδαλεών (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Αμυγδαλεών (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμυγδαλεών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμυγδαλέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Λόχμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αναβρυτών (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Αναβρυτών (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αναβρυτά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βατολάκκου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Βατολάκκου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βατόλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βεντζίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κνίδη από την κοινότητα Κνίδης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βάρης αποσπάται από την κοινότητα Εξάρχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξαρχος αποσπάται από την κοινότητα Εξάρχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησί αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαλαίοι αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα Κνίδης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιστικόν αποσπάται από την κοινότητα Κνίδης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα Κνίδης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροκλεισούρα αποσπάται από την κοινότητα Κνίδης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντινή αποσπάται από την κοινότητα Ποντινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυλωροί αποσπάται από την κοινότητα Πυλωρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από την κοινότητα Σαρακήνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίπορον αποσπάται από την κοινότητα Σαρακήνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σαρακήνας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Βάρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κνίδη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Πυλωροί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Μικροκλεισούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Πιστικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Νησί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Αγαλαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Έξαρχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Ποντινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Δίπορον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Γόργιανης (Γρεβενών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κηπουρείον από την κοινότητα Κηπουρείου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κρανέα αποσπάται από την κοινότητα Κρανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα Μικρολιβάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδίτσα αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταράς αποσπάται από την κοινότητα Σιταρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριόνια αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κηπουρείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Μικρολίβαδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Πριόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Σιταράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Πηγαδίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Γρεβενών (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Δ. Γρεβενών (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμυγδαλέαι αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόχμη αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Βατολάκκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλατος αποσπάται από την κοινότητα Ελάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα Ελάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεύθερον αποσπάται από την κοινότητα Ελευθέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεύθερον Προσφύγων αποσπάται από την κοινότητα Ελευθέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόχι αποσπάται από την κοινότητα Καλοχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Καλοχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από την κοινότητα Καλοχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρακαλή αποσπάται από την κοινότητα Κυρακαλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλο Σειρήνι αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Σειρηνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Σειρήνι αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Σειρηνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρσίνα αποσπάται από την κοινότητα Μυρσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Μυρσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύνδενδρον αποσπάται από την κοινότητα Συνδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Φελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φελλί αποσπάται από την κοινότητα Φελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσπότης αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργίτσα αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθρακιά αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιμιλιανός αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάρης αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κνίδη αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυλωροί αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροκλεισούρα αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιστικόν αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησί αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαλαίοι αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξαρχος αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντινή αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίπορον αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδενδρον αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασάκιον αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιβωτός αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματάκι αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγαρον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καληράχη αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκορφο αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκκλησία αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οροπέδιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασύλλιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λείψι αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Εκκλησία αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανέα αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηπουρείον αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρολίβαδον αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριόνια αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταράς αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδίτσα αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόσβορρον αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάβδας αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτά αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλατόπετρα αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναχίτιον αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάκας αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυραναίοι αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσμάτι αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκωμον αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβολάκι αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδέλλα αποσπάται από την κοινότητα Αβδέλλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσολούρι αποσπάται από την κοινότητα Μεσολουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Σαμαρίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρούνα αποσπάται από την κοινότητα Φιλιππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλιππαίοι αποσπάται από την κοινότητα Φιλιππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετιά αποσπάται από την κοινότητα Φιλιππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοτσικόν αποσπάται από την κοινότητα Δοτσικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμίξη αποσπάται από την κοινότητα Σμίξης και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Μελίσσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κριθαράκια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γεωργίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κρύα Βρύση του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 106Α - 31/07/2017

Ο οικισμός Ζάκας του δήμου μετονομάζεται σε Ζιάκας

Η τοπική κοινότητα Ζάκα του δήμου μετονομάζεται σε τοπική κοινότητα Ζιάκα


Κ. Δασοχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών

Κ. Δασοχωρίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δασυλλίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Δασυλλίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δασύλλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δεσκάτης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών

Κ. Δεσκάτης (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

Δ. Δεσκάτης (Γρεβενών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Δασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιουριά αποσπάται από την κοινότητα Παλιουριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικάνορος αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούμτσια αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τρικοκκιά αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάκαλη αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριφύλλι αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνοιξις αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρπερόν αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Σκούμτσια του δήμου καταργείται.


Κ. Δεσπότου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Δεσπότου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 67Α - 22/03/1973

Ο οικισμός Δεσπότης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διάκου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Διάκου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 67Α - 22/03/1973

Ο οικισμός Διάκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δοτσικού (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Δοτσικού (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δοτσικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελάτου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Ελάτου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Έλατος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελευθέρου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Ελευθέρου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελεύθερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Ελεύθερον Προσφύγων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εξάρχου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Εξάρχου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Ο οικισμός Έξαρχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζάκα (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Ζάκα (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιβολάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Ο οικισμός Ζάκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ηρακλεωτών (Γρεβενών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από την κοινότητα Αηδονίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασάκιον αποσπάται από την κοινότητα Αηδονίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιβωτός αποσπάται από την κοινότητα Κιβωτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από την κοινότητα Κληματακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματάκι αποσπάται από την κοινότητα Κληματακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδενδρον αποσπάται από την κοινότητα Πολυδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από την κοινότητα Ταξιάρχου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πολύδενδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Δασάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κιβωτός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κληματάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Θεόδωρου Ζιάκα (Γρεβενών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαυραναίοι από την κοινότητα Μαυραναίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αλατόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Αλατόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτά αποσπάται από την κοινότητα Αναβρυτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβολάκι αποσπάται από την κοινότητα Ζάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Ζάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάκας αποσπάται από την κοινότητα Ζάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσμάτι αποσπάται από την κοινότητα Κοσματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάβδας αποσπάται από την κοινότητα Λάβδα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από την κοινότητα Μαυραναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Μαυραναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναχίτιον αποσπάται από την κοινότητα Μοναχιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Πανοράματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από την κοινότητα Πολυνερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόσβορρον αποσπάται από την κοινότητα Προσβόρρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα Σπηλαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από την κοινότητα Τρικώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκωμον αποσπάται από την κοινότητα Τρικώμου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Πρόσβορρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Λάβδας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Αναβρυτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Αλατόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Μοναχίτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Ζάκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Μαυραναίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κοσμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Τρίκωμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Περιβολάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καληράχης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Καληράχης (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καληράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλλιθέας (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Καλλιθέας (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόργιανης

Ο οικισμός Πριόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόργιανης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλλονής (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Καλλονής (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλοχίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Καλοχίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 175Α - 16/10/1967

Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από την κοινότητα Κνίδης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Μεσόλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρπερού (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Καρπερού (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρπερόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Χασίων

Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χασίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατάκαλης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Κατάκαλης (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατάκαλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χασίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κέντρου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Κέντρου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νησί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Ο οικισμός Αγαλαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κηπουρείου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Κηπουρείου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

17/03/1991

Ο οικισμός Λαγκαδιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κηπουρείον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κηπουρείον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γόργιανης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κιβωτού (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Κιβωτού (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κιβωτός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κληματακίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Κληματακίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

Ο οικισμός Κληματάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κνίδης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Κνίδης (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 175Α - 16/10/1967

Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλοχίου

05/04/1981

Ο οικισμός Λαγκαδάκια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πευκάκιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κνίδη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βεντζίου

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Ο οικισμός Πιστικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Ο οικισμός Μικροκλεισούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκκινιάς (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Κοκκινιάς (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κοσμά του Αιτωλού (Γρεβενών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μέγαρον από την κοινότητα Μεγάρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Εκκλησία αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Εκκλησία αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασύλλιον αποσπάται από την κοινότητα Δασυλλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καληράχη αποσπάται από την κοινότητα Καληράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λείψι αποσπάται από την κοινότητα Κυδωνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από την κοινότητα Κυδωνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρισσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οροπέδιον αποσπάται από την κοινότητα Οροπεδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκορφο αποσπάται από την κοινότητα Τρικόρφου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 215Α - 09/11/2004

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αγίου Κοσμά

Δ. Αγίου Κοσμά (Γρεβενών)

ΦΕΚ 215Α - 09/11/2004

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κοσμά του Αιτωλού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μέγαρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Καληράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Τρίκορφο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Εκκλησία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Οροπέδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Δασύλλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Λείψι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Άνω Εκκλησία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κοσματίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Κοσματίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοσμάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρανέας (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Κρανέας (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

05/04/1981

Ο οικισμός Βελόνιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρανέα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόργιανης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κυδωνιών (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Κυδωνιών (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λείψι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κυπαρισσίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Κυπαρισσίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κυρακαλής (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Κυρακαλής (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυρακαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάβδα (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Λάβδα (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάβδας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυραναίων (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Μαυραναίων (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυραναίοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Θεόδωρου Ζιάκα

Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλου Σειρηνίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Μεγάλου Σειρηνίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγάλο Σειρήνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Μικρό Σειρήνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάρου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Μεγάρου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέγαρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κοσμά του Αιτωλού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσολουρίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Μεσολουρίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μεσολούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μηλέας (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Μηλέας (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Μηλέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μηλέας

05/04/1981

Ο οικισμός Παλαιά Μηλέα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικρολιβάδου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Μικρολιβάδου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόργιανης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μοναχιτίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Μοναχιτίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοναχίτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μυρσίνης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Μυρσίνης (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 175Α - 16/10/1967

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Ταξιάρχου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυρσίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Οροπεδίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Οροπεδίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Οροπέδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοκάστρου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Παλαιοκάστρου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών και υπάγεται στην επαρχία Βοΐου του νομού Κοζάνης

Κ. Παλαιοκάστρου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Βοΐου του νομού Κοζάνης από την επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών


Κ. Παλαιοχωρίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Παλαιοχωρίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλιουριάς (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Παλιουριάς (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλιουριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παναγίας (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Παναγίας (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικάνορος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

Ο οικισμός Σκούμτσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πανοράματος (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Πανοράματος (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παρασκευής (Λαρίσης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών

Κ. Παρασκευής (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περιβολίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Περιβολίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πηγαδίτσης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Πηγαδίτσης (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πηγαδίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόργιανης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πολυδένδρου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Πολυδένδρου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολύδενδρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πολυνερίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Πολυνερίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ποντινής (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Ποντινής (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποντινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Προσβόρρου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Προσβόρρου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρόσβορρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πυλωρών (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Πυλωρών (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πυλωροί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ροδιάς (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Ροδιάς (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαμαρίνης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Σαμαρίνης (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 214Α - 20/10/2008

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σαμαρίνας

Κ. Σαμαρίνας (Γρεβενών)

ΦΕΚ 214Α - 20/10/2008

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαμαρίνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σαμαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαρακήνας (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Σαρακήνας (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Ο οικισμός Δίπορον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σιταρά (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Σιταρά (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 1Α - 08/01/1974

Ο οικισμός Γεωργίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιταράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόργιανης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σμίξης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Σμίξης (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σμίξη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπηλαίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Σπηλαίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συνδένδρου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Συνδένδρου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σύνδενδρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ταξιάρχου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Ταξιάρχου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 175Α - 16/10/1967

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μυρσίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τρικοκκιάς (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Τρικοκκιάς (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνοιξις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χασίων

Ο οικισμός Τρικοκκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χασίων

Ο οικισμός Τριφύλλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χασίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τρικόρφου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Τρικόρφου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρίκορφο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τρικώμου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Τρικώμου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Ο οικισμός Τρίκωμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φελλίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Φελλίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελευθεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Φελλί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φιλιππαίων (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Φιλιππαίων (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κουρούνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φιλιππαίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κουρούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Φιλιππαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Αετιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Χασίων (Γρεβενών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καρπερόν από την κοινότητα Καρπερού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από την κοινότητα Καρπερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάκαλη αποσπάται από την κοινότητα Κατάκαλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνοιξις αποσπάται από την κοινότητα Τρικοκκιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρικοκκιά αποσπάται από την κοινότητα Τρικοκκιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριφύλλι αποσπάται από την κοινότητα Τρικοκκιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τρικοκκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

Ο οικισμός Κατάκαλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

Ο οικισμός Τριφύλλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

Ο οικισμός Άνοιξις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

Ο οικισμός Καρπερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

Ο δήμος καταργείται